O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J
LX& TARI JIU 2021 :RKOU<ABJI% 8 ˆ:TROI...
<abajaj;rj
Hebdomadaire Arménien
Armenian Weekly ISSN 0382-9251
Publié par /Published by
Le Centre de Publication Tékéyan
...
LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 • ABAKA • 3
Նախագահը մասնակցեցաւ ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային
հետազօտական համա...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Abaka 15 02 2016
Abaka 15 02 2016
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Abaka 08 02-2016 (15)

Anúncio

Mais de Tekeyan Armenian Cultural Center, Montreal Canada (17)

Abaka 08 02-2016

  1. 1. A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J LX& TARI JIU 2021 :RKOU<ABJI% 8 ˆ:TROIAR 2016 • VOL. XXXVI, NO 2021 • LUNDI, 8 FEVRIER 2016 • MONDAY, FEBRUARY 8, 2016 Հայաստան EURIMAGES Հիմնադրամի անդամ Հայաստան դարձած է Եւրոպայի Խորհուրդի ֆիլմարտադրութեան աջակցող Eurimages հիմ- նադրամի անդամ: 1988-ին ստեղծուած Euri- mages հիմնադրամի նպատակն է աջակցիլ ԵԽ անդամ երկիրներու միջեւ համատեղ ֆիլմար- տադրութեան, ֆիլմերու ցուցադրութեան: Կ՛ակնկալուի, որ Հայաստանի անդամակցու- թիւնը այս հիմնադրամին  պիտի նպաստէ կինո- արտարդրութեան ոլորտին մէջ հայ եւ եւրո- պացի կինոգործիչներու, կինոարտադրողներու փորձի փոխանակման, համատեղ ֆիլմարտադ- րութեան իրականացման: Բանակի օրուան առթիւ Նախագահ Սերժ Սարգսեան, ԼՂՀ նախագահ Բակօ Սահակ- եան, Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթո- ղիկոս, Պաշտպանութեան նախարար Սէյ- րան Օհանեան, ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակեան եւ ՀՀ բարձրագոյն ղեկավա- րութեան այրեր Հինգշաբթի՝ 28 Յունուար 2016-ին, այցելեցին «Եռաբլուր» զինուո- ր ա կ ա ն պ ա ն թ էո ն ե ւ յա ր գա ն քի տ ո ւ ր ք մատուցանեցին իրենց կեանքը Հայրենիքի անկախութեան համար զոհաբերած հայոր- դիներու յիշատակին: Այս մասին կը տեղե- կացնէ ՀՀ նախագահի մամլոյ եւ տեղեկա- տըուութեան վարչութիւնը: Բանակի Օրուան առիթով Հայաստանի և արցախի Բարձրաստիճան այրեր այցելեցին «Եռաբլուր» Զինուորական Պանթէոն սեւան նշանեան դարձեալ փոխադրուած է փակ դրութեամբ բանտ «Ակօս» շաբաթաթերթի կայքը կը տեղեկացնէ, թէ տաս- նըմէկուկէս տարուան բանտարկութեան դատապարտուած պոլսահայ այլախոհ մտաւորական Սեւան Նշանեան Սուլ- թանհիսարի բանտի բաց հատուածէն փոխադրուած է նոյն բանտի փակ հատուածը: «Տեղեակ չեմ փոխադրութեան պատճառներուն մասին: Զինք փակ հատուած փոխադրելու մասին տեղեկութիւնը ճի՛շդ է: Սակայն այդ փոխադրութեան պատճառը ո՛չ ոք գի- տէ: Այդ մասին կ՛իմանամ զինք այցելելէ ետք», ըսած է Նշանեանի փաստաբաններէն Մուրատ Աքչը: Հայկական սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարը ընդգրկուած Է Պուէնոս այրէսի շրջագայութիւններու պաշտօնական ցանկին մէջ Պուէնոս Այրէսի հայկա- կան Սուրբ Գրիգոր Լուսաւո- րիչ Մայր տաճարը, որ կը գտնուի Փալերմօ թաղա- մասին մէջ, Պուէնոս Այրէսի քաղաքապետարանի որո- շումով ընդգրկուած է քա- ղաքի շրջագայութիւններու պաշտօնական ցանկին մէջ: Այս մասին կը գրէ prensa- centroarmenio.com.ar կայ- քէջը: Զբօսաշրջիկներուն պի- տի ուղեկցին յատուկ պատ- րաստութիւն անցած զբօսա- վարներ, որոնց նպատակը զբօսաշրջիկներուն քաղաքի պատմամշակութային կո- թողներու, զբօսայգիներու, թատրոններու, թանգարան- ներու միջոցով համապար- փակ տեղեկութիւններ փո- խանցելն է: Սուրբ Գրիգոր Լուսաւո- րիչ Մայր տաճարը ծրագի- րին մէջ ներառելով` կազ- մակերպիչները ցանկացած են շեշտել Պուէնոս Այրէսի մէջ հայկական համայնքի դերը, որ մեծ հետք  ձգած է քաղաքի կեանքին մէջ: Մայր տաճա ր ի մ ա ս ի ն տեղեկութիւններ հաւաքե- լու նպատակով` ծրագիրին ընդգրկուած զբօսավարնե- րը այցելած են հայկական եկեղեցի, հանդիպած Ար- ժանթինի եւ Չիլիի մէջ Հա- յոց թեմի առաջնորդ Գիսակ արքեպիսկոպոս Մուրատ- եանի հետ: Հ ա ն դ ի պ մ ա ն աւարտին հոգեւոր առաջ- նորդը հիւրերուն հայկական եկեղեցւոյ մասին գրակա- նութիւն  փոխանցած է: Աւ ե լցն ե ն ք, ո ր Ար ժա ն - թինի  մայրաքաղաքի օրէնս- դիր մարմինը 2010 թուա- կ ա ն ի ն հ ա յկ ա կ ա ն Սո ւ ր բ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարը հռչակած է պատ- մական յուշարձան: 1938 թուականին օծուած եկեղե- ցին ընդգրկուած է Արժան- թինի մշակութային կարեւո- րագոյն արժէքներու ցանկին մէջ: տիգրան սարգսեան ստանձնած է Ետյ նախագահի պարտականութիւնները ՀՀ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսեան ստանձնած է Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի (ԵՏՅ) նա- խագահի պարտականութիւնները: ԵՏՅ-ն Եւրասիական տնտեսական միութեան գործադիր մարմինն է: Սարգսեան հաստատուած է ԵՏՅ նախագահի պաշտօնին 2015-ի Դեկտեմբերին` Եւրասիական տնտեսական բարձ- րագոյն խորհուրդի նիստին, ԵՏՄ նախագահներու կողմէն: Սարգսեանը այդ պաշտօնով կը փոխարինէ ՌԴ ներկայա- ցուցիչ Վիքթոր Խրիսդենգոն: Փոխուած է նաեւ յանձնաժողովի կազմը: Եթէ նախապէս իւրաքանչիւր անդամ պետութիւն 3-ական նախարար ունէր յանձնաժողովի կազմին մէջ, այժմ, սակայն, 2-ական: Այսպի- սով, ԵՏՅ-ն Փետրուար 1-էն ունի 10 անդամ: Յանձնաժողովին մէջ հաստատուած է նոր նախարարի պաշտօն` ներքին շուկաներու, տեղեկայնացման, տեղեկա- տըուական հաղորդակցային ճարտարագիտութիւններու գծով նախարար: Այդ պաշտօնը զբաղեցուցած է Կարինէ Մինասեանը, որ նախապէս կը զբաղեցնէր Հայաստանի տնտեսութեան փոխնախարարի պաշտօնը:
  2. 2. <abajaj;rj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ B& MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” Ամերիկան Հայաստանին 356 հազար տոլար պիտի վճարէ երկրաբանական տուեալներու թուայնացման համար ԱՄՆ Հայաստանին 356 հա- զար տոլար պիտի վճարէ երկ- ր ա բ ա ն ա կ ա ն տ ո ւ ե ա լն ե ր ո ւ թուայնացման համար: Համապատասխան որոշման նախագիծը հաւանութիւն ստա- ցած է Յունուար 20-ին կայա- ցած ՀՀ կառավարութեան նիս- տի ընթացքին: Ծրագիրը պիտի իրականաց- ւի 2016-2017-ին։ Այդ միջոց- ներով՝ թուայնացուելու կամ պիտի հրապարակուին «Հան- ր ա պ ե տ ա կ ա ն ե ր կ ր ա բ ա ն ո ւ - թեան ֆոնտ»-ի նիւթերը, ինչ- պէս նաեւ պիտի նախապատ- րաստուի Արդիւնահանող ճիւ- ղերու թափանցիկութեան նա- խաձեռնութիւն (EITI): Սերժ Սարգսեան. «Հայաստանի զինուած ուժերը դարձան այն առաջին քարերը, որոնք դրուեցան մեր պետականաշինութեան հիմքին» Բանակի օրուան առթիւ, ծառա- յողական պարտականութիւնները կատարելու ընթացքին ցուցաբե- րած նուիրումի եւ խիզախութեան, մատուցած նշանակալի ծառայու- թիւններուն համար խումբ մը զին- ծառայողներ պարգեւատրուած են պետական պարգեւներով, արժա- նացած զինուորական բարձր կո- չումներու: ՀՀ Նախագահի նստավայրին մէջ Չորեքշաբթի՝ 27 Յունուար 2016-ին, կայացաւ պարգեւատրման հան- դիսաւոր արարողութիւնը: ՀՀ Նա- խագահ, զինուած ուժերու գերա- գոյն գլխաւոր հրամանատար Սերժ Սարգսեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Բանակի օրուան առթիւ, նաեւ շնորհաւորած է պարգեւա- տըրուածները` հայրենիքի բարձր պարգեւներուն ու կոչումներուն արժանանալու առիթով: Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենեակէն: *** Նախագահ Սերժ Սարգսեանի շնորհաւորական ուղերձը Բանակի օրուան առթիւ Սիրելի՛ հայրենակիցներ, Ջեր- մօրէն շնորհաւորում եմ ձեզ Բա- նակի օրուայ կապակցութեամբ: Այս տարի մենք նշելու ենք Հա- յաստանի Հանրապետութեան ան- կախութեան հռչակման 25-րդ տա- րեդարձը: Արդէն քառորդ դար է, ինչ մենք ազատ ու անկախ պետակա- նութիւն ունենք: Այս ողջ ժամանա- կահատուածում ոչ մի րոպէ չենք կասկածել, որ մեր երկրի 25-ամեայ ուղին անհնարին էր լինելու առանց այն բանակի, որ մենք ենք ստեղծել: Հայաստանի զինուած ուժերը դարձան այն առաջին քարերը, որ դրուեցին մեր պետականաշինու- թեան հիմքում: Դա ժամանակի եւ տարածաշրջանի պարտադրանքն էր: Մենք շատ լաւ գիտէինք, թէ ով ենք մենք եւ որտեղ ենք ապրում: Մենք հայ ենք եւ, լինելով Մերձաւոր Արե ւե լք ի ե ւ Ա ռաջաւոր Ասիայի հնագոյն ազգերից մէկը, ունենք հազարամեակների փորձառութիւն: Այն ողբերգական իրադարձու- թիւնները, որ տեղի են ունենում այս օր Մ ե րձաւո ր Ա ր եւելքում եւ ընդհանուր առմամբ մեզ շատ մօտ տարածքներում, ցաւալիօրէն ծա- նօթ են մեզ եւ կրկնուել են պար- բերաբար: Մենք եղել ենք ականա- տեսը, ժամանակակիցն ու տարե- գիրը նման իրադարձութիւնների: Մեր աչքի առջեւ են դրանք կատար- ւել վերջին դարերի եւ առնուազն երկու հազարամեակների ընթաց- քում: 25 տարի առաջ, երբ մենք ստանձնում էինք սեփական ճակա- տագիրը տնօրինելու պատասխա- նատուութիւնը, գիտակցում էինք, որ դա գրեթէ հաւասարազօր է մար- տադաշտ մտնելուն: Եւ մենք մտանք: Մտանք յանուն մարդու եւ ժողովրդի իրաւունքների, յանուն ազատութեան: Մենք արդէն տեսել էինք Պաքուի հայկական եկեղեցուց բարձրացող ծուխը, որ վերջին եւ ամենահամոզիչ ազդա- նշանն էր բոլոր կասկածողների համար: Աւելի ուշ` արդէն մեր օրե- րում հրկիզուած ու պայթեցուած կրօնական օջախներից բարձրացող ծուխը պիտի տեսնէր ողջ աշխարհը եւ զարմանքի ու վրդովմունքի սար- սուռ ապրէր: Մենք այդ սարսուռն ապրել ենք 1988-ից սկսած, եւ ինքնաբուխ կերպով ձեւաւորուած ինքնապաշտ- պանական ջոկատները առաջին քայլերն էին գոյապայքարի ճանա- պարհին: Մենք նաեւ գիտէինք, որ ֆիդայական շարժումը դատապար- տըուած է ձախողման, եթէ ժամա- նակին` հէնց մարտի դաշտում, չվե- րաճի կանոնաւոր բանակի: Հայոց կանոնաւոր բանակը` մեր յաղթա- կան բանակը, բռնեց պատերազմի քննութիւնը, որովհետեւ այդ օրերին եւ՛ Արցախը, եւ՛ Հայաստանը, եւ՛ ողջ հայութիւնը դարձան մէկ միաս- նական ազգ-բանակ, դարձան այն, ինչ մեր պատմիչն անուանում է «ասքանազեան ազգ», իսկ Սուրբ գիրքը` «ասքանազեան գունդ», որ իրենից ներկայացնում է եւ՛ երկիր, եւ՛ ժողովուրդ, եւ՛ զինուած ուժ: Հայոց բանակի սիրելի՛ զինուոր- ներ ու սպաներ, յարգելի՛ վեթերան- ներ, Այս փառապանծ տօնը, ի հարկէ, համապետական է եւ համաժո - ղովրդական, բայց առաջին հերթին ձեր տօնն է: Մենք վստահում ենք ձեր նուիրուածութեանը, ձեր մաս- նագիտական կարողութիւններին, ձեր բարձր մարտական ոգ ո ւ ն : Մաղթում ենք, որ այսուհետ սահ- մանի վրայ չզոհուի ոչ մի զինուոր: Ձեզ եւ մեր ողջ ժողովրդին մաղթում եմ խաղաղութիւն յանուն մեր երկրի ազատութեան, յանուն արդար աշ- խատանքի, որ պայմանն է ամէն մի առաջընթացի: Յարգելի՛ պարգեւատրուածներ, Շնորհաւորում եմ ձեզ Բանակի օրուայ եւ հայրենիքի բարձր պար- գեւներին ու կոչումներին արժանա- նալու կապակցութեամբ: Ձեր եւ ձեր ծառայակիցն ե ր ի շնորհիւ է, որ Հայաստանի զինուած ուժերը իրականացնում են իրենց առաքելութիւնը, լուծում ի ր ե ն ց առջեւ դրուած խնդիրները: Դուք դա իրականացնում էք պատուով ու մասնագիտական բարձր մակար- դակով: Դուք արժանաւոր յետնորդներն էք նրանց, ովքեր Արցախեան հերո- սամարտի կրակների մէջ հիմքերն էին դնում մեր ապագայ բանակի: Նրանցից շատերն ընկան` մեզ պար- գեւելով կեանք ու ազատութիւն: Այսօր` այս նուիրական օրը, մենք գլուխ ենք խոնարհում նրանց պայ- ծառ յիշատակի առջեւ: Դուք այն արժանաւորներն էք, ովքեր հաւա- տարիմ են նահատակների պատ- գամներին եւ նրանց կտակած ար- ժէքներին: Աստուած պահապան Հայոց հո- ղին: Փառք հայ ժողովրդին եւ նրա ռազմիկ զաւակներին: Տինքի սպանութեան գործով վճռաբեկ դատարանը նոր որոշում կայացուցած է Թուրքիոյ վճռաբեկ դատարանը որոշում կայացուցած է միաւորել Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով հիմնական դատավարութիւնն ու Տինքի սպանութեան մէջ մեղադրուող պետական ծառայողներու դէմ դատական գործերը: Ըստ News.am-ի՝ Իսթանպուլի «Ակօս» պարբերականը կը տեղեկացնէ, որ Վճռաբեկ 5-րդ դատարանը որոշած է, որ Տինքի գործով ընթացող երկու դատավարութիւնները պէտք է միաւորուին, ու անոնց դատաքննութիւնը տեղի պէտք է ունենայ Իսթանպուլի ծանր յանցագործութիւններու գոր- ծերով 14-րդ դատարանին մէջ: Նշենք, որ բացի Տինքի գործով գլխաւոր դատավարութեան, դատախազ Կէոքալփ Քիւրքչուի կողմէ կազմուած է մեղադրական զեկոյց 26 պետա- կան բարձրաստիճան ծառայողներու նկատմամբ:
  3. 3. LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 • ABAKA • 3 Նախագահը մասնակցեցաւ ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազօտական համալսարանի բացման արարողութեան ՀՀ Նախագահ, զինուած ուժերու գերագոյն գլխաւոր հրամանատար Սերժ Սարգսեան Հինգշաբթի՝ 28 Յունուար 2016-ին, մասնակցեցաւ Երեւանի մէջ ՀՀ ՊՆ պաշտպանա- կան ազգային հետազօտական հա- մալսարանի բացման հանդիսաւոր արարող ութ եան , որուն ներկայ եղան նաեւ ՀՀ եւ ԼՂՀ պաշտպանու- թեան նախարարները, ՀՀ զինուած ո ւժերու բա րձրագոյ ն ղ եկավար կազմը, գերատեսչութիւններու ղե- կավարներ, ինչպէս նաեւ Հայաս- տանի մէջ հաւատարմագրուած դեսպաններ, օտարերկրեայ բարձ- րաստիճան հիւրեր, գիտութեան եւ կրթութեան ոլորտի ներկայացու- ցիչներ: ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկա- տըուութեան միջոցներու հետ կա- պերու վարչութեան փոխանցմամբ` հանրապետութեան նախագահը շրջած է համալսարանի նորակա- ռոյց մասնաշէնքին մէջ, ծանօթա- ցած հաստատութեան ծրագիրնե- րուն, համալսարանի գործունէու- թեան համար ստեղծուած պայման- ներուն, ինչպէս` հետազօտական- կրթական նպատակներուն ծա- ռայող աշխատասենեակներու հնա- րաւորութիւններուն, որմէ ետք ներ- կայ գտնուեցաւ համալսարանի բացման նուիրուած հանդիսաւոր նիստին: ՀՀ ՊՆ Դրաստամատ Կանայ- եանի անուան Ազգային ռազմա- վարական հետազօտութիւններու հիմնարկի պետ, զօրավար-գնդա- պետ, քաղաքական գիտութիւն- ներու դոկտոր, փրոֆէսօր Հայկ Քո- թանջեանի զեկոյցէն ետք, նիստին ողջոյնի խօսքով հանդէս եկած են ԱՄՆ պաշտպանական ազգա յի ն համալսարանի Տուայտ Դ. Այզէն- հաուըրի անուան ազգային անվը- տանգութեան եւ հնարաւորութիւն- ներու կառավարման ռազմավարու- թեան դպրոցի փրոֆէսօր Ճէյմ ս Քիգլը, Հարուըրտի համալսարանի Ճոն Ֆ. Քէնետիի անուան պետու- թեան հետազօտութիւններու դպրո- ցի ազգային անվտանգութե ա ն ծրագրի տնօրէն, զօրավար-հարիւ- րապետ, փրոֆէսօր Թետ Օլսթրեո- մը, Ռուսիոյ Դաշնութեան արտաքին գործոց նախարարութեան Մ ո ս - կըուայի միջազգային յարաբերու- թիւններու պետական հիմնարկի (համալսարանի) Եւրաատլանտեան անվտանգութեան կեդրոնի տնօրէն, քաղաքական գիտութիւններու դոկ- տոր, փրոֆէսօր Ալեքսանդր Նիքի- թինը: Համալսարանի գիտաժողովներու դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ նաեւ պ ա ր գե ւ ա տ ր մ ա ն հ ա ն դ ի ս ա ւ ո ր ա ր ա ր ո ղ ո ւ թ ի ւ ն . Հ Հ ն ա խ ա գա հ ի հրամանագիրերով, ՀՀ ՊՆ պաշտ- պանական ազգային հետազօտա- կան համալսարանի հիմնադրման գործին մէջ ունեցած աւանդի հա- մար Ճէյմս Քիգլը, Թետ Օլսթրեո- մը, Ալեքսանտր Նիքիթինը եւ Հա- ւաքական անվտանգութեան մասին պայմանագրի կազմակերպութեան գլխաւոր քարտուղար, ՀԱՊԿ գիտա- փորձագիտական խորհուրդի նա- խագահ, զօրավար-գնդապետ Նիքո- լայ Պորտիւժան պարգեւատրուած են Երախտագիտութեան մետալով: Հայ պատգամաւորը. «Թուրքիոյ ՄԻ պաշտպանին ձեռքը Տինքի արիւնով թաթախուած է» Թուրքիոյ մարդու իրաւունքներու պաշտպան Նիհաթ Օմերօղլուն Տինքը «թրքականութեան վիրաւորում» յօդ- ւածով դատապարտած է, անոր ձեռքը արիւնոտ է: Նման յայտարարութիւն ըրած է Թուրքիոյ քրտական «Ժողո- վուրդներու ժողովրդավարական» կուսակցութեան հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան: Ըստ News.am-ի՝ թրքական Cumhuriyet պարբերականը կը փոխանցէ, որ Թուրքիոյ քրտական «Ժողովուրդներու ժո- ղովրդավարական» կուսակցութեան հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան խիստ քննադատութեան ենթարկած է Թուր- քիոյ մարդու իրաւունքներու պաշտպան Նիհաթ Օմերօղ- լուն` պահանջելով անոր հրաժարականը: Կարօ Փայլան յիշեցուցած է, որ Նիհաթ Օմերօղլուն դեռ Վճռաբեկի մէջ դատաւոր եղած ժամանակ դատապարտած է Հրանդ Տինքը` «թրքականութիւնը վիրաւորելու» մեղադ- րանքով, ինչ որ ալ թիրախ դարձուցած ու յանգեցուցած է Տինքի սպանութեան կազմակերպման:  «Նման քայլ իրա- կանացուցած մարդուն ձեռքը արիւնոտ է: Ան պէտք է հրա- ժարական տայ»,- ըսած է Կարօ Փայլան: Ատրպէյճանամէտ Փետրօ Ակրամոնթը` ԵԽԽՎ-ի նախագահ ընտրուած է Եւրոպայի խորհուրդի խորհրդարանական վեհաժողովի` ԵԽԽՎ-ի նախագահ ընտրուած է սպանացի պատգամաւոր Փետրօ Ակրամունթը: Ակրամունթի թեկնածութիւնը առաջարկուած է Եւրոպական ժողովրդական կուսակցութեան կուսակցական կողմէ: ԹԵՐԹ.ամ-ի փոխանց- մամբ` այլ թեկնածութիւններ չեն առաջադըր- ւած: Վեհաժողովի անդամներէն ոչ մէկ հակա- ճառած է անոր ընտրուելուն դէմ, որուն պատ- ճառով ձեւական քուէարկութիւն տեղի չէ ունե- ցած: Ակրամունթը Սպանիոյ ծերակոյտի անդամ է` Վալենսիայէն: Քաղաքական գործիչը յայտնի է Ուքրանիոյ օգտին իր յայտարարու- թիւններով, ան նաեւ Ղրիմի կցումին խիստ քննադատն է: Միեւնոյն ժամանակ, ինչպէս կը գրէ կայքը, որոշ մարդիկ անոր ընտրութիւնը վիճելի կ՛անուանեն, քանի որ անոր անունը հնչած է Ատրպէյճանի կողմէ ԵԽԽՎ-ի անդամներուն կաշառելու վերաբերեալ լրագրողական հետաքննութիւններու մէջ: Մոնթէ Մելքոնեանի սայպըր (cyber) բանակի կայքանէնները Հայոց բանակի օրուան առիթով յարձակած են Ատրպէյ- ճանի պետական կայքերու վրայ: Այս մասին գրուած է սայպըր բանակի ֆէյսպուքի էջին մէջ, ըստ որուն` յարձակ- ման պատճառով անհասանելի դարձած են Ատրպէյճանի պետական մարմիններու հա- մացանցային աղբիւրներու կայքը (gov.az), Ատրէպճանի պետական կառոյցը (e-gov.az) եւ հարկեր վճարելու կայքը (taxes.gov.az): Հրապարակուած են գաղտնի փաստա- թուղթեր քաղաքացիական ծառայութեան յանձնաժողովի կայքէն (csc.gov.az), 81 հա- զար ատրպէյճանցիներու ելեկտրոնային հասցէներ, գաղտնաբառեր, անուն-ազգա- նուններ եւ IP հասցէներ: Բոլոր տուեալները տեղադրուած են բաց ցանցի մէջ, որ կարելի է ներբեռնել: Գաղտ- ն ի փ ա ս տ ա թ ո ւ ղ թ ե ր քա ղ ա քա ցի ա կ ա ն ծառայութեան յանձնաժողովի կայքէն, 81 հազար ատրպէյճանցիներու ելեկտրոնային նամակներ, գաղտնաբառեր` մաս 1 եւ մաս 2: Հայ կայքանէնները ատրպէյճանական գաղտնի փաստաթուղթեր հրապարակած են
  4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 Atam <i` Pr;t <;rman Մովսէս Աբէլեանը նշանակուած է ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարի փոխտեղակալ Չորեքշաբթի՝ 27 Յունուար 2015- ին, ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարը յայտարարած է Մովսէս Աբէլեանը ՄԱԿ-ի Գլխաւոր ասամպլէայի եւ խորհրդաժողովներու կառավար- ման վարչութեան հարցերով ԳՔ փոխտեղակալ նշանակելու մասին: Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ արտա- քին գործոց նախարարութ ե ա ն լրատուական ծառայութենէն: Մ. Աբէլեանը ունի խաղաղ ո ւ - թեան, անվտանգութեան, հակա- մարտութիւններու կարգաւորման բնագաւառներուն մէջ գործունէու- թեան 25-ամեայ փորձ, ղեկավարած է Գլխաւոր ասամպլէայի, Անվտան- գութեան խորհուրդի եւ ծրագիրնե- րու եւ հիմնադրամներու Գործադիր խորհուրդներու ծիրին մէջ շարք մը գործընթացներ: 2011-ի Ապրիլէն հանդիսանալով ՄԱԿ-ի ԱԽ հարցերով բաժանմունքի տնօրէն` խորհրդատւութիւն տրա- մադրած է ԱԽ նախագահին, ան- դամներուն, ինչպէս նաեւ ԱԽ օժան- դակ մարմիններուն` ԱԽ աշխա- տանքներուն, փորձին ու ընթացա- կարգերուն առնչուող հարցերուն վերաբերեալ: Նախապէս զբաղեցու- ցած է ԳԱ Վարչական ու պիւտճէ- տային հարցերով կոմիտէի (5-րդ կոմիտէ) եւ Ծրագիրներու եւ համա- կարգման հարցերով կոմիտէի քար- տուղարի պաշտօնները: 1998-2003-ին եղած է ՄԱԿ-ի մէջ ՀՀ մշտական ներկայացուցիչը, իսկ մինչ այդ` մշտական ներկայացու- ցիչի տեղակալը: Դիւանագիտական ծառայութեան ընթացքին նախա- գահած է ՄԱԿ-ի ԳԱ 5-րդ կոմիտէն եւ Մանկական հիմնադրամը, ինչ- պէս նաեւ հանդիսացած է Զինա- թափման յանձնաժողովի փոխնա- խագահ, խաղաղապահ գործողու- թիւններու ֆինանսաւորման բարե- փոխումներու յատուկ բանակցող եւ ԳԱ 57-րդ նստաշրջանի կազմա- կերպութեան բարեփոխումներու հարցերով համակարգող: Դիւանագիտական ծառայութեան անցնելէ առաջ դասախօսած է Երե- ւ ա ն ի Պ ե տ ա կ ա ն Հ ա մ ա լս ա ր ա ն ի մէջ: Մ. Աբէլեանը կրթութիւն ստացած է Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի մէջ: Ամուսնացած է, ունի երկու որդի: ԱՄՆ Քոնկրէսականները ԼՂ հակամարտութեան հարցով պահանջած են Ճոն Քերիի յստակ դիրքորոշումը Քոնկրէսի Ներկայացուցիչներու պալատի արտաքին յարաբերու- թիւններու յանձնաժողովի անդամ Պրետ Շերման եւ քոնկրէսական, հետախուզութեան հարցերով կո- միտէի անդամ Ատամ Շիֆ կոչ ըրած են ԱՄՆ արտաքին գործոց նախա- րար Ճոն Քերիին յստակ դիրքորո- շում ցուցաբերելու ընդդէմ ԵԽԽՎ-ի մէջ ձախողած հակաղարաբաղեան բանաձեւերուն: Քերիին ուղղուած նամակին մէջ Շիֆ յորդորած է ԱԳ նախարարին « բա րձ ր ա գոյն մակ ար դակներու վրայ յստակօրէն ի ցոյց տալ այն, որ բանաձեւը միակողմանի է, ոչ ճշգը- րիտ եւ կը վնասէ խնդրի խաղա- ղութեան ու կայունութեան»: Յի- շեցնելով, որ Ատրպէյճան բազմաթիւ սադրիչ գործողութիւններ իրակա- նացուցած է շփման գիծին վրայ, ինչ որ աւարտած է քաղաքացիական անձերու մահուան կամ վիրաւոր- ւելու դէպքերով` ԱՄՆ քոնկրէսա- կանը մտահոգութիւն յայտնած է, որ զեկոյցին մէջ չէ ներառուած այն, որ Իլհամ Ալիեւ «կը հրաժարի շփման գիծին վ րա յ տեղադր ել յատուկ սարքեր, որոնք դիտարկման պիտի ենթարկեն դիպուկահարներու եւ հրետանիի կիրառումը», մինչդեռ հայկական կողմը իր համաձայնու- թիւնը տուած է: ԱՄՆ միւս քոնկրէսական Շերման կոչ ըրած է Քերրին անմիջապէս գործողութիւններու անցնելու` ցոյց տալու ԼՂ հակամարտութեան կար- գաւորման բանակցային գործընթա- ցին մէջ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի առաջատար դերը: «Մինսքի խում- բէն հրաժարիլը ոչ միայն վատ քա- ղաքականութիւն է, այլ վիրաւորանք ամերիկեան ժողովուրդին եւ ջա- նասէր ու ամերիկացի դիւանագէտ- ներուն նկատմամբ»,- նշած է ան: Եւրոպայի խորհուրդի խորհրդա- րանական վեհաժողովի Յունուար 26-ի նիստին բրիտանացի պատ- գամաւոր Ռապըրթ Ուոլթըրի հեղի- նակած «Բռնութիւններու աճը Լեռ- նային Ղարաբաղի եւ Ատրպէյճանի միւս գրաւեալ տարածքներուն մէջ» զեկոյցի ընդունումը ձախողեցաւ 66 կողմ եւ 70 դէմ ձայներու համեմա- տութեամբ: Մինչդեռ պոսնիացի պատուիրակ Միլիցա Մարքովի- չի «Ատրպէյճանի սահմանամերձ շրջաններու բնակիչները միտում- նաւոր զրկուած են ջուրէ» վերտա- ռութեամբ զեկոյցը 98 կողմ, 71 դէմ յարաբերակցութեամբ ընդունուե- ցաւ: Mowshs Abhl;an Նախարար Օհանեան. «Հայաստան կը քննարկէ ՍՈՒ-30 կործանիչներ ձեռքբերելու հարցը» Հայաստանի Զինուած ուժերու զարգացման ծրագիրով կը նախատեսուի զարգացնել բոլոր զինատեսակները եւ նոր միջոցներ ձեռք բերել: Այս մասին լրագրողներու հետ 2015 թուականի ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ յայտարարած է պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան` հաստա- տելով հայ-ռուսական միջկառավարական յանձնաժողովի նիստէն ետք տարածուած տեղեկութիւնը, որ քննարկուած էր ՍՈՒ-30 կործանիչնե- րու ձեռքբերումը: Անդրադառնալով հայկական սահմանի մօտ թուրք-քրտական բա- խումներու վտանգի գնահատման նախարարութեան կողմէ` Սէյրան Օհան- եան ըսած է. «Նախ, պաշտպանական ռազմավարական վերանայման շրջանակներում մենք գնահատել ենք բոլոր այն սպառնալիքները, որոնք կան անվտանգութեան միջավայրից ելնելով եւ հաշուի ենք առել այն իրա- դարձութիւնները, որոնք տեղի են ունենում մեր հարեւան պետութիւնում` մեր սահմանին: Եւ այս առումով, Ազգային անվտանգութեան ծառայու- թեան եւ այլ կառոյցների հետ համապատասխան պլանաւորում ենք իրա- կանացնում: «Սա առաջին հերթին սահմանային ծառայութեան խստացումն է, հա- մագործակցութիւնն է ԶՈՒ տարբեր ստորաբաժանումների եւ սահմա- նապահների հետ. եւ եթէ լինեն փախստականներ, նրանց ուղղութեամբ համապատասխան միջոցառումներ իրականացնում ենք: «Շանթ 2015» զօրավարժութեան ժամանակ սա փորձարկուեց զօրավարժութեան գործ- նական մասում»: Նախարար Սէյրան Օհանեան կրկնեց իր նախորդ յայտարարութիւնը, որ ՀԱՊԿ-ն անհրաժեշտ է յատկապէս Թուրքիայէն եկող սպառնալիքը չէ- զոքացնելու համար: «Հիմա էլ եմ կրկնում, որ ՀԱՊԿ-ի հնարաւորու- թիւնները եւ՛ նրանց տարածաշրջանային համակարգերի ձեւաւորման, եւ՛ ՀԱՊԿ համակարգում մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ միացեալ զօրախմբի կազմում ունենք համապատասխան պլանաւորում, մենք տարէցտարի բարձրացնում ենք մեր կարողութիւնները յատկապէս` օպերատիւ ծաւալման, զօրահաւաքային պատրաստութեան առումով»,- նշած է նախարարը: 2015-ին Հայաստանն ու Ռուսիան կնքեցին երկու խոշոր վարկային պայ- մանագիրներ, որոնց համաձայն Մոսկուան պէտք է $270 միլիոն` տրա- մադրէր Մեծամօրի հիւլէակայանի նորոգման եւ $200 միլիոն` սպառա- զինութեան ձեռքբերման համար: Ռուսիա կը շարունակէ Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներ կիրարկել Իբրեւ հետեւանք մօտ երկու ամիս առաջ Թուրքիոյ կողմէ Ռուսա- կան ռազմասաւառնակի մը վար առնելու արարքէն յառաջացած Ռուսաստանի զայրոյթին եւ գործադրուած պատժամիջոցներուն, Ռու- սիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի վերջին խիստ յայտարարութիւնը կատարուեցաւ Յունուար 25-ին երբ ան իր մէկ ճառին ընթացքին անդրադարձաւ այդ հարցին եւ ըսաւ՝ «Թուրքիա շատ մեծ սխալ մը գործեց մեր սաւառնակը վար առնելով եւ թրքական կողմէն վարէն կրակ բանալով ու սպաննելով նաեւ մեր օդաչուն»: Փութին ակնարկելով ցարդ կիրարկուած պատժամիջոցներուն՝ ուղղուած Ռուս-Թրքական յարաբերութիւններու սահմանափակում- ներուն, յայտնեց թէ յետ այսու պիտի չ’արտօնուին Ռուսիոյ եւ Թուր- քիոյ միջեւ շինարարական նոր համաձայնութիւններ: Փութին յստա- կացուց թէ մօտ 300 Թուրք շինարար ընկերութիւններու հետ անցեալ տարուան ընթացքին կատարուած 50 Միլիառ տոլար արժողութեամբ համաձայնութիւնը, որ ընթացքի մէջ է, պիտի չջնջուի որովհետեւ անոր վնասը պիտի ըլլայ երկուստեք:
  5. 5. LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 • ABAKA • 5 ԹՈՂ ՈՐ ՄԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐՈՒ ԼՌՈՒԹԻՒՆԸ... ԴԱՌՆԱՅ ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԸ PA|’IK GALA|Y:AN 24 տարի առաջ Հայաս- տանի եւ Սփիւռքի համայն հայութիւնը ողջունեց մեր Հայր ենիքի Գ. Անկախու- թեան պայծառ արշալոյսը եւ մեր Հայրենիքը հռչակուե- ցաւ անկախ պետութիւն։ Դարերու ընթացքին իր անկախութիւնը բազ- մաթիւ անգամներ կորսնցուցած ժողովուրդը ի կատար ածեց իր դարաւոր երազանքը՝ յանուն գալիք դարերուն եւ ամէն արշալոյսին Հայ- րենիքի թէ Սփիւռքի տարածքին գտնուող իւրա- քանչիւր հայորդի հպարտօրէն երգեց մեր ազ- գային հիմնը։ Նորանկախ Հայաստանը՝ ծնունդ առաւ ամե- նաբարդ պատմաքաղաքական հանգամանք- ներու բերումով ի մասնաւորի երբ դրացի հան- րապետութեան կողմէ սանձազերծուած բացա- յայտ պատերազմի ազդանշաններ կ’արձակ- ւէին: Մինչ միւս կողմէ երկրաշարժի, բռնագ- րաւուած հողերու, բռնի տեղահանուածներու, շրջափակման ու պատերազմի ծանրագոյն բեռին տակ Հայաստան կը տուայտէր, սակայն յան- դըգնեցաւ յաղթահարել իր դէմ ցցուող անյաղ- թ ա հա ր ելի թուաց ող մարտահրաւէրները, շնորհիւ հայու անկոտրում կամքին։ Հայ ազա- տամարտիկները կը կռուէին ոչ միայն իրենց զէնքերով, այլեւ մտքով ու հաւատքով, եւ վեր- ջապէս հայու անընկճելի ոգիով: Համայն Հայ աշխարհին ապացուցելով, թէ Հայ զինուորը ոչ միայն ամուր է իր հոգիով, այլեւ քաջարի, իսկ վտանգի պահուն՝ առնական: Պատմական ակնյայտ իրողութիւն է, թէ ժո- ղովուրդներու անկախութիւնը ոչ թէ կը շնորհուի, այլ կը նուաճուի ազատագրական պայքարի, նուիրեալ հերոսներու, անձնազոհ ազատամար- տիկներու եւ կամաւորական ջոկատներու ար- եան գնով, որոնցմէ շատեր իրենց կեանքը նուի- րաբերեցին մեր նոր պետականութեան վերա- ծնունդի զոհասեղանին: Եւ այդպիսով կազմա- ւորուած Հայոց բանակի սիրտը սկսաւ տրոփել համազգային սիրով, որուն ջերմութեամբ ան կը շարունակէ իր գոյերթը ցայսօր արժանավայել պատուախնդրութեամբ պաշտպանելով հայոց սահմաններու անվտանգութիւնը: Համարեա մեր ազգային պատմութեան հոլո- վոյթը կը վկայէ թէ մեր ազգային բանակը ընդ- միշտ դիմագրաւած է իր դէմ ցցուած մարտա- հրաւէրները, շնորհիւ մեր բանիմաց, զգօն ու անձնազոհ հրամանատարներուն, յանձին Սերժ Սարգսեանի, Վազգէն Սարգսեանի եւ Սէյրան Օհանեանի, որոնք ամէն ջանք ի գործ դրին ու տակաւ կը շարունակեն ներդնել ոչ միայն կա- տարելագործելու և հզօրացնելու համար զին- ւած ուժերը, այլեւ անոնց շնորհիւ ծնունդ տալու Հանրապետութեան երիտասարդական ամե- նամեծ կառոյցին՝ Հայոց բանակին: Այսօր 24 տարի ետք, մենք պարտաւորու- թիւնը ունինք ակնածանքով ողջունելու անկա- խութեան նախօրէին ու անոր յաջորդող տարի- ներուն գոյացած այն երեւոյթը, երբ սփիւռքահայ բանակային պատասխանատուներ, ազատա- մարտիկներ, հայոց կորիւններ, արբեցած հայ- րենի հողի ազատագրութեան գաղափարներով, հոգեվառ զգացումներով հասած էին Հայրենիք, իրենց մասնակցութիւնը բերելու եւ իրենց գի- տելիքները ի սպաս դնելու Հայոց բանակին ազա- տագրական պայքարին. հաւատալով, որ միայն այդ կերպ կարելի պիտի ըլլար անոր շարքերը դարձ ն ե լ կ ո ւ ռ ո ւ ա ն ս ա ս ա ն : Մ ե ծ ո ւ ր ա խ ո ւ - թեամբ պիտի ուզէինք ողջունել նաեւ այսօր, եթէ կրկնուէր նման երեւոյթներ ու սփիւռքահայ երիտասարդը իր հայու ոգու պարտքը շնորհէր Հայոց բանակին ու իր դրոշմը ձգէր հայրենի հո- ղին վրայ, որպէս մասունք վտարանդի հայու բե- կորներէ: Փա ՛ռք Հ ա յա ս տ ա ն ի Հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ ի ւ ն ը բարգաւաճեցնող և հզօրացնող հայ ժողովուր- դին: Յաւերժ փա՛ռք Հայրենիքի սիրոյն նահատակ- ւած նուիրեալ բանակայիններուն: Իր ազգային առաքելութեան ճանապարհին հայու հոգին բարձր պատուանդանի վրայ զետե- ղող, աննահանջ հաւատքով «Հայրենեաց պաշտ- պանի» վեհ կոչումը կրող հայ զինուորին: Փա՜ռք ու պատիւ այսօրուայ յոբելեարին` բո- լորիս հպարտութեան առարկան՝ ՀԱՅՈՑ ԲԱ- ՆԱԿԻՆ: Թրքական բանակը Սուրիոյ տարածքին պատեր կը կառուցէ եւ խրամատներ կը փորէ Թուրքիա Սուրիոյ տարածք մտցուցած է բանակի մեքենազէն որոշ ստո- րաբաժանումներ, որոնք կրաձոյլէ պատեր կը կառուցեն եւ խրամատներ կը փորեն, ինչպէս նաեւ կը շարունակեն աջակցիլ ահաբեկիչներուն: Այդ մասին տեղեկացուցած է ՄԱԿ-ի մէջ Սուրիոյ Արաբական Հանրապետու- թեան գործերու ժամանակաւոր հաւատարմատար Մունզեր Մունզերը` Անվտանգութեան խորհուրդին եւ գլխաւոր քարտուղար Պան Քի Մունին ուղղուած նամակին մէջ: Դիւանագէտին խօսքով, 2015-ի Դեկտեմբերին թրքական բանակի մեքե- նազէն ստորաբաժանումները ներթափանցած են Սուրիոյ տարածք`  «յա- ռաջանալով Տէր-Հուսն գիւղի (Ճաւատիայի շրջան), Պուսթան գիւղի (Մալիքիայի մարզ), Ապու Ռասին շրջանի (Ռաս ուլ Այնի մարզ), ինչպէս նաեւ Ամանա եւ Շէյխ Մանսուր գիւղերու  (Տիրպասիէյի շրջան) տարածքէն դէպի հիւսիս ինկած ուղղութեամբ»: «Այնտեղ անոնք տարբեր շինարարական աշխատանքներ իրակա- նացուցած են», – գրած է Մունզեր: Ան, մասնաւորապէս, տեղեկացուցած է, որ Հարիմ քաղաքի տարածքին` Իտլէպի նահանգի հիւսիսը, թուրք զինուորականները «4 մեթր լայնու- թեամբ եւ 8 մեթր խորութեամբ խրամատներ փորած են», իսկ Ռաս ուլ Այն քաղաքին մէջ եւ անոր շրջակայքը մինչեւ  6 մեթր բարձրութեամբ պատեր կառուցած են: Ինչպէս կը պնդէ դիւանագէտը, թրքական կառավարութիւնը  «կը շա- րունակէ տարբեր տեսակի ռազմական, նիւթատեխնիկական եւ ֆինան- սական աջակցութիւն տրամադրել սուրիացի թուրքմէն ահաբեկչական խմբաւորումներուն»: Անոր խօսքով, թրքական բանակի եւ հետախուզութեան սպաները  «կա- նոնաւոր կերպով կ’այցելեն» թուրքմէն գրոհայիններու ռազմական ճամբարներ:  Բացի այդ, Անգարան օտարերկրացի ահաբեկիչներուն կ՛օգ- նէ ներթափանցելու Սուրիոյ տարածք, ինչպէս նաեւ «անոնց ապաստան եւ բուժական օգնութիւն կը տրամադրէ Թուրքիոյ տարածքին, ուր ահա- բեկիչներու նախապատրաստութեան ճամբարներ ստեղծուած են»,- աւել- ցուցած է Մունզեր Մունզերը: Դոկտ. Մերի Փափազեան նշանակուած է Սան Հոզէի համալսարանի նախագահ Քալիֆորնիոյ նահանգային հա- մալսարանի հոգաբարձութի ւ ն ը Յունուար 27-ին համալսարա ն ի Սան Հոզէի մասնաճիւղին նախա- գահ նշանակած է դոկտ. Մերի Ա. Փափազեանը, որ աւելի քան 25 տարիներու փորձառութիւն ունի կրթական եւ վարչական մարզերէն ներս։ Ան ներկայիս Հարաւ ա յի ն Քընեքթիքեթի նահանգային համալ- սարանի նախագահն է։ Դոկտ. Մերի Փափազեան այդ հա- մալսարանին 29-րդ նախագահը պիտի ըլլայ եւ երրորդ կին նախա- գահը, մասնաճիւղին 159 տարինե- րու պատմութեան մէջ։ «Ինծի համար պատիւ մըն է այս նշանակումը համալսարանի մը կող- մէ, որ արդէն իսկ կրթական նորա- րարութեանց եւ կատարելագոր- ծումի երկար պատմութիւն ունի», յայտարարած է Փափազեան։ «Փափազեան լայնածաւալ փոր- ձառութիւն ունի ակադեմական եւ ղեկավարման մարզերէն ներս եւ ցոյց տուած է, որ համալսար ա - նական, կազմակերպական եւ քա- ղաքական ղեկավարներու միջեւ սերտ կապեր ստեղծելու եւ այդ կա- պերը բարձրագոյն ուսման ի սպաս դնելու յատուկ ձիրք ունի։ Ան իր գործերով նաեւ ցոյց տուած է, թէ իր գլխաւոր նպատակն է ուսանող- ներուն տրամադրել կրթա կ ա ն լաւագոյն փորձառութիւն», յայտա- րարած է Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի հոգաբարձութեան անդամ Ռեպեքա Իսըն։ Փափազ- եան 2012-ին ստանձնած էր 11,000 ուսանողներ եւ 210 միլիոն տոլարի ամավարկ ունեցող Հարաւա յի ն Քընեքթիքեթի նահանգային հա- մալսարանի նախագահի պաշտօնը՝ յատկանշական իրագործում ն ե ր կատարելով եւ համալսարանական ուսումը կարելի դարձնելով աւելի մ ե ծ թ ի ւ ո վ ո ւ ս ա ն ո ղ ն ե ր ո ւ , մ ի ա - ժամանակ զգալիօրէն ընդարձա- կելով համալսարանի մասնագիտու- թիւնները եւ ծրագիրները։ Ան նախապէս եղած է Նիւ Եորքի համալսարանի «Լիհմըն» քոլեճի փ ո խ ն ա խ ա գա հ ե ւ պ ա տ ա ս խ ա - նատու պաշտօններ վարած է ու դասախօսած շարք մը այլ համալ- սարաններու մէջ։ Մերի Փափազեան իր պսակաւոր արուեստից, մագիստրոսի եւ դոկ- տորայի վկայականները ստացած է Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղէն (UCLA)՝ մ ա ս ն ա գի տ ա ն ա լո վ Ան գլի ա կ ա ն գրականութեան մէջ: Ան հրատա- րակած է բազմաթիւ յօդուածներ եւ գիրքեր: Մերի զաւակն է Յակոբ եւ Մերիլին Արշակունիներուն, եւ կինը՝ Տենիս Փափազեանի:
  6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 Եւրոպայի խորհուրդի խորհրդարանական վեհաժողովը (ԵԽԽՎ) Երեք- շաբթի՝ 26 Յունուար 2016-ին, կողմ քուէարկեց Սարսանգի ջրամբարի վերաբերեալ զեկոյցի բանաձեւի ընդունման: Պոսնիա եւ Հերցեգովինան ներկայացնող պատգամաւոր Միլիցա Մար- քովիչի հեղինակած «Ատրպէյճանի սահմանամերձ շրջաններու բնակիչ- ները միտումնաւոր զրկուած են ջուրէն» խորագիրով զեկոյցի բանաձեւին կողմ քուէարկած է 98, դէմ` 71 պատգամաւոր, կը հաղորդէ «Մետիա- մաքս»-ը: Զեկոյցը պատրաստելու ընթացքին Միլիցա Մարքովիչ երկու անգամ այցելած էր Ատրպէյճան, սակայն չէր այցելած Լեռնային Ղարաբաղ` հա- կառակ ԼՂՀ իշխանութիւններուն գրաւոր առաջարկութեան: Արդիւնքով ներկայացուած էր զեկոյց մը Սարսանգի ջրամբարին մասին, որ զեկուցողը նոյնիսկ չէր տեսած: Զեկոյցը ԵԽԽՎ լիագումար նստաշրջանին ներկայացնելու ատեն Մի- լիցա Մարքովիչ նշած է, թէ իր հեղինակած զեկոյցը կը հետապնդէ «բացա- ռապէս մարդասիրական նպատակներ»: Նիստի ընթացքին ԵԽԽՎ-ի մէջ ՀՀ պատուիրակութեան անդամ Արմէն Ռուստամեան նշած է, որ զեկոյցը չի կրնար առարկայական համարուիլ եւ ընդունուիլ, քանի որ հեղինակը չէ այցելած Սարսանգի ջրամբար: Արմէն Ռուստամեան առաջարկած է զեկոյցը լրամշակման համար ետ ուղարկել ԵԽԽՎ ընկերային հարցերու յանձնաժողով, սակայն ԵԽԽՎ անդամները դէմ քուէարկած են այդ առաջարկին: Միւս կողմէն՝ ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան ԼՂՀ իշխանութիւններուն խորհուրդ կու տայ ԵԽԽՎ-ի մէջ Սարսանգի ջրամբա- րին վերաբերեալ զեկոյցին մէջ առկայ սուտ նիւթերուն ուշադրութիւն չդարձնել եւ շարունակել այն քաղաքականութիւնը, որ իրականացուած է այս տարիներուն ընթացքին: Սէյրան Օհանեան նշած է, որ ԼՂՀ իշխանութիւնները ջրային տնտեսու- թեան եւ ջրային քաղաքականութեան առումով որդեգրած են ճիշդ ուղ- ղութիւն եւ յատկապէս Սարսանգի ջրամբարին մէջ այդ աշխատանքները պէտք է շարունակուին: «Խորհուրդ կը տամ սուտ նիւթերին ուշադրութիւն չդարձնել եւ, յատկա- պէս Սարսանգի ջրամբարում, շարունակել ջրային տնտեսութեան քաղա- քականութիւնը, որտեղ նաեւ սոցիալական առումով համապատասխան միջոցառումներ են կատարւում»,- ըսած է ՀՀ պաշտպանութեան նախա- րարը: ԵԽԽՎ-ն ընդունեց Սարսանգի ջրամբարի վերաբերեալ բանաձեւը ԱՐԺԱՆԱՎԱՅԵԼ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՄԲ ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՌՈՊԷՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆԻ 90-ԱՄԵԱԿԸ Իսթանպուլի «Մարմարա» օրա- թ երթի 25 Յունուար ի համարէն գոհունակութեամբ տեղեկացանք թէ նախորդ օրը, Պէյօղլուի Ս. Եր- րորդութիւն Եկեղեցւոյ Նարեկեան սրահին մէջ ընտանեկան եւ հա- մայնքային պատկառելի ներկայու- թ եա մբ նշ ո ւած է թ երթին երկա- ր ամ եա յ խ մ բագրապետ Ռոպէր Հատտէճեանի ծննդեան 90-րդ տա- րեդարձը, իրեն անակնկալ շքեղ հանդիսութեամբ մը, հովանաւորու- թեամբ Պէյօղլուի Թաղային Խոր- հուրդի: Այս հանդիսութիւնը կազմակեր- պըո ւած էր փո խ խմ բագրապետ Մաքրուհի Յակոբեանի գլխաւորու- թեամբ եւ կը նշէր նաեւ »Մարմա- րայ»ի հիմնադրութեան 75-ամեակը ու Ռ. Հատտէճեանի թերթի խմբագ- րապետութեան պաշտօնի ստանձն- ման յիսնամեակը: Շուրջ 80 համայնքային ականա- ւոր հր ա ւի րե ալն երու մ էջն էին տասնեա կ մը հ ոգե ւորականներ գլխաւորութեամբ Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեանի, իսկ տասնեակ մը այլ համայնքային ղեկավար դէմքերու կ ողմէ ուղ ա րկ ուած էին ծաղկե- կողովներ: Հանդիսավար Մարիամ Տրամէրեանի բացման խօսքերէն ետք յաջորդաբար սրտազեղ արտա- յայտութիւններով հանդէս եկան գրական, մշակութային ու մտաւո- րական դէմքեր ու գործակիցներ, ներառեալ բանաստեղծ Ինգա Սա- րըասլան: Բոլոր խօսողները վեր առին յոբելեարին օրինակելի աշ- խատասիրութիւնը, խիզախ սակայն չվիրաւորող եւ ուղղամիտ ու պար- կեշտ գրիչը, որ տուաւ առանց սա- կարկելու, սորվեցուց անսեթեւեթ համեստութիւնը ու ճշմարիտ ազ- գասիրութիւնը: Իր գործակիցները անդրադարձան տասնեակ տարինե- րով վայելելու Հատտէճեանի արձա- կած լոյսը որ կը լուսաւորէ ոչ միայն իր անմիջական շրջապատին այլ նաեւ գրականութեան ամբողջ ան- դաստանին: Երգչուհի Սիպիլ շնորհաւորական եւ բարեմաղթութիւններու ջերմ ար- տայայտութիւններէ ետք կատարեց Մաքրուհի Յակոբեանի բառերուն վրայ հիմնուած ու Մաժակ Թօշիկ- եանի երաժշտական յօրինութեամբ «Կեանքի մը համար» սրտառուչ եր- գը: Ելոյթ ունեցաւ անզուգական ասմունքող Սիլվա Կոմիկեան որ ներկայացուց Ռ. Հատտէճեանի եւ Յակոբ Պարոնեանի գործերէն զոյգ մը յաւուր պատշաճի կտոր ն ե ր : Խօսք առաւ յոբելեարին գրչեղբայր՝ Վարդ Շիկահեր որ պանծացո ւ ց Հատտէճեանի մշակոյթի եւ գրակա- նութեան պատկառելի վաստակը: Աւարտին, Սահակ Մաշալեան Սըր- բ ա զա ն ս ր տ ա ռո ւ չ խ օս քե ր ո վ ե ւ օրհնութեամբ վերջացուց ելոյթնե- րու շարքը: Ամենէն վերջը, մեծարեալ յոբել- եարը իր երախտագիտական խօս- քերով յայտնեց թէ իրեն շնորհուած է գեղեցկութիւնները ճանչնալու եւ գնահատելու բարիքը ու զայն բաժ- նելու բոլորին հետ: Այնուհետեւ բեր- ւեցաւ տարեդարձի աւանդական կարկանդակը, որ խմբագրապետին եւ իր կողակիցին կողմէ հատուեցաւ ու բաժնուեցաւ բոլոր ներկաներուն: Ապա մեծարեալը մի առ մի մօտե- ցաւ ներկաներուն ու ձեռքի սեղ- մ ո ւ մ ն ե ր ո վ յա յտ ն ե ց ի ր գն ա հ ա - տանքն ու շնորհակալութիւնը: Այս պանծալի առիթով, մեր կար- գին, յանուն «Ապագայ» շաբաթա- թերթի եւ abakanews.org համա- ցա ն ցա յի ն հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թ ե ա ն , ս ր տ ա ն ց կ ը շ ն ո ր հ ա ւ ո ր ե ն ք հ ա յ հրապարակագրութեան երէց նուիր- եալ՝ Ռոպէր Հատտէճեանի 90-ամ- եայ յոբելեանը եւ կը մաղթենք բազ- մաթիւ տարիներու շարունակական իրագործումներ:
  7. 7. Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 21 janvier 2016 Lors de son dernier discours sur l’état de l’Union, le président Barack Obama a annoncé qu’une autre guerre avait été évitée, faisant référence à l’accord sur le nucléaire iranien, qui a levé les sanctions imposées à l’Iran en échange du démantèlement des armes nucléaires. L’accord historique a été signé le 14 juillet 2015, à Vienne, entre les six grandes puissances et l’Iran, et a pris effet le 16 janvier, après que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ait certifié la conformité de l’Iran avec l’accord concernant le pro- gramme nucléaire du pays et le Plan conjoint d’action global (JCPOA). Ainsi, le régime des sanctions impo- sées à l’Iran par les Etats-Unis a été considérablement affaibli. Les sanctions avaient été imposées par un décret présidentiel et par l’action du Congrès en 1979, et ont été étendues en 1995. Les premières sanc- tions peuvent être levées par le prési- dent, mais les secondes dépendent de l’action du Congrès, qui pourraient rencontrer quelques obstacles en fonc- tion de la configuration du prochain congrès. Il y a certainement eu une certaine jubilation en Iran ainsi qu’un soupir de soulagement dans toute la région, mais également certains discours musclés sur le sentier de la campagne présiden- tielle américaine. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui avait obtenu des milliards de dollars d’aide améri- caine supplémentaire pour Israël et avait réussi à diviser le lobby israélien aux Etats-Unis, a acquiescé à contre- cœur à la nouvelle situation. Il a conti- nué à affirmer que « l’Iran n’a pas renoncé à ses ambitions nucléaires » et qu’il allait continuer de surveiller étroitement ses actions. Sur le sentier de la campagne présidentielle, le can- didat républicain Ted Cruz a promis de se débarrasser de l’accord nucléaire iranien dès son premier jour au pou- voir, les yeux tournés sur Netanyahu, plutôt que vers l’électorat américain. Le président Obama est parvenu à faire adopter l’accord avec l’Iran contre toute attente, comme le rappro- chement avec Cuba, parce qu’il a été capable de lire la lassitude du public envers la guerre après la perte de plu- sieurs milliards de dollars de l’argent des contribuables américains et le sang de jeunes en uniforme. Cette las- situde envers la guerre s’est reflétée dans les défaites successives des cam- pagnes de John McCain et Mitt Romney, pour qui une défense solide était un euphémisme, afin de partici- per à une autre guerre, le tout sous le couvert de patriotisme, tout en diri- geant l’argent des contribuables vers le complexe militaro-industriel. Aucune nation dans le monde ne peut égaler, ni contester la suprématie militaire des Etats-Unis dans un avenir prévisible. Voilà pourquoi le leadeur travailliste britannique de l’opposition Jeremy Corbyn préconise la mise hors service des sous-marins nucléaires du Royaume-Uni, symboles du gaspillage de l’argent des contribuables. L’Iran était sous le radar militaire de l’administration Bush-Cheney avec l’Irak, la Syrie et la Libye, qui jouissent des fruits du « renforcement de la démocratie » dans leurs bains de sang respectifs. Malgré la diabolisation du régime de Téhéran, les mollahs ont prouvé qu’ils étaient compétents pour jouer le jeu de la diplomatie et extraire leur pays de l’isolement politique. La diplomatie éprouvée pourrait aussi conduire à un règlement du cauche- mar syrien, dans lequel Téhéran est un acteur primordial. Incidemment, l’Occident utilise et approfondit les lignes de fracture reli- gieuses au Moyen-Orient afin de frag- menter et de pulvériser plusieurs pays arabes. Malgré le fait que ces lignes de faille ont historiquement existé, elles ont explosé seulement au cours des dernières décennies, ont servi d’autres intérêts, et ont conduit à un nouveau profil de la région. Toutefois, ironique- ment, l’Iran est devenu le principal bénéficiaire et la conséquence involon- taire de la politique de « diviser pour régner, » de la mobilisation du monde islamique au sein de la fracture entre sunnites et chiites. Téhéran jouit actuellement d’une grande influence en Irak, au Liban, à Bahreïn, au Yémen (chiites houthis) et parmi les chiites du Koweït. En Syrie, l’Iran soutient les Alewis, une branche chiite. Il y a plus de 4 millions de chiites en Arabie Saoudite, qui vivent juste à côté des puits de pétrole saou- diens. Ainsi, l’Iran domine le « crois- sant chiite » dans la région, plutôt que l’Arabie saoudite, la Turquie et Israël, des compagnons de lit hors norme. L’Iran a la huitième plus grande armée du monde, pour une population de 80 millions, en croissance au rythme d’un million par année. Le Fonds monétaire international estime que le PIB de l’Iran pour l’année a été de 393 500 millions de dollars, une croissance de 1% en dépit des sanctions. Selon les prévisions, il augmentera de 4,5 à 5% en 2016-2017. À la suite de la levée des sanctions, 100 milliards de dollars d’avoirs gelés seront débloqués pour stimuler l’éco- nomie. Avec la levée des sanctions, l’Iran pompera plus de 500 000 barils de pétrole par jour pour un total de 2 millions de barils. Téhéran assure les membres de l’OPEP que le pompage supplémentai- re n’aura pas d’impact sur le marché du pétrole, puisque l’acheteur princi- pal est la Chine, qui a déjà négocié avec l’Iran, et ce malgré les sanctions. L’Arménie est le seul pays qui a eu des relations amicales stables avec l’Iran, et est donc en mesure de participer de toutes les façons positives à relier l’Iran au reste du monde. En fait, elle peut agir comme un pont entre l’Iran et l’Europe. « Nous saluons le début de la mise Suite à la page 8 LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 1, 2016 • ABAKA • 7 S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 8 FEVRIER 2016 Naviguer à travers les alizés iraniens Le Groupe de Minsk demeure l’unique plateforme des négociations du Karabagh Les co-présidents de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du Groupe de Minsk a publié à la mi-janvier un communiqué de presse. « Les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE - Igor Popov de la Fédération de Russie, James Warlick des Etats-Unis, et Pierre Andrieu de France – se félicitent des efforts déployés pour trouver une solution négociée au conflit du Haut-Karabagh et sont prêts à travailler en collabora- tion avec ceux qui sont commis à un règlement pacifique. » « Nous comprenons que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) veut examiner les résolutions sur le conflit dans un avenir proche mais rappelons à l’APCE, et autres organisations régionales et internationales, que le Groupe de Minsk reste le seul format accep- table pour des négociations. Nous apprécions l’intérêt dont font preuve les membres de l’APCE, mais demandons instamment qu’aucune mesure ne soient prises qui pourraient compromettre le mandat du Groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou de compliquer les négociations en cours. » En 2015 les forces armées de l’Arménie et du Haut Karabagh ont perdu 57 hommes selon le porte-parole du ministère de la Défense Ardzroun Hovhannissian. « Compte tenu de divers chiffres régulièrement publiés dans le domaine des médias et leur utilisation abusive parfois illégale, nous avons décidé de présenté les décès dans les forces armées en 2015, classé selon leurs causes, » a signalé Ardzroun Hovhannissian. La majeure partie de ces disparitions ont eu lieu sur le front. Ainsi 38 soldats Arméniens sont morts au front en Arménie et au Haut Karabagh. Les 19 autres disparitions sont des accidents de la route (2 militaires morts), mala- die (2), assassinat (1), suicide (6), acci- dents autres que la route (4), erreurs de la discipline militaire (3), explosion de mine (1). 57 militaires arméniens morts en 2015 Le sous-ministre de la Défense d’Arménie, David Tonoyan, a déclaré que de nouveaux développements pourraient avoir lieu dans les domaines de la coopé- ration militaire avec l’Iran dans le contexte de la levée des sanctions contre ce pays. Quant à savoir s’il existe des moyens de coopération militaire et des simili- tudes avec d’autres pays hormis la Russie et l’OTSC, Tonoyan a déclaré : « Notre coopération avec des alliés est basée sur des bases politiques légales et contrac- tuelles, tandis que la coopération avec les partenaires a lieu à travers des accords, des plans et des mémorandums signés conjointement. Du point de vue stratégique et politique, nous avons des relations étroites avec l’Iran. Considérant les sanctions imposées à l’Iran, notre coopération n’a pas été impor- tante, mais de nouveaux développements sont possibles dans ce contexte. Il existe une base pour l’expansion des relations avec l’Iran en matière de coopéra- tion militaire. » La Géorgie a également exprimé le désir d’une coopération avec un pays en pleine expansion : « Nous espérons avoir une très importante coopération mili- taire, » a déclaré le sous-ministre, soulignant que l’inclinaison de la Géorgie envers l’OTAN n’entravera pas la coopération avec l’Arménie. Nouveaux développements possibles dans les zones de coopération militaire avec l’Iran
  8. 8. Lattaquié, Syrie, libéré des terroristes « Au cours des deux derniers jours, l’armée syrienne, appuyée par des milices populaires, a repris le contrôle sur quelques 120 kilomètres de territoire dans la province de Lattaquié. Un grand nombre de djihadistes ont été éliminés, d’autres se sont enfuis vers la frontière turque, » lit-on dans le communiqué du comman- dement de l’armée syrienne. Le document précise que les forces armées syriennes ont délogé les terro- ristes de l’un de leurs principaux fiefs, la ville de Rabia, les voies d’approvision- nement des djihadistes ont été coupées. Depuis fin décembre, l’aviation syrienne a frappé 1 662 cibles terroristes près de Damas, de Homs, d’Idlib, d’Alep et de Deir el-Zor et a effectué 481 sorties mili- taires. L’armée de terre syrienne, appuyée par des unités de volontaires et l’avia- tion syrienne et russe, poursuit à l’heure actuelle son offensive dans plusieurs provinces après avoir libéré une quinzaine de villages dans la province de Hama, détruit un fief des terroristes à Salma, dans le nord de la province de Lattaquié, et tué au moins 40 terroristes. Autour de 60 à 70 mille Arméniens vivaient en Syrie avant le début de la guer- re civile dans le pays. Plus de la moitié de ces Arméniens résidaient à Alep, la plus grande ville de Syrie, et le reste dans la capitale Damas et plusieurs autres villes. Naviguer à travers... Suite de la page 7 en œuvre de l’accord sur le program- me nucléaire iranien et la levée des sanctions envers l’Iran, » a déclaré cette semaine le ministre des Affaires étrangères d’Arménie, Edouard Nalbandian. Le gouvernement de Téhéran a déjà indiqué qu’il était prêt à développer davantage de relations économiques avec Erévan. Lors d’une visite en octobre dernier en Arménie, le premier vice-président d’Iran, Eshaq Jahangiri, a discuté des projets avec les dirigeants arméniens, leur disant que la partie iranienne était prête à renforcer « sans limites » les relations arméno-iraniennes. Outre le développement économique entre les deux pays, l’Arménie bénéfi- ciera de la reconfiguration des réali- gnements géopolitiques de la région. En premier lieu, l’Iran offre le gaz moins cher à la Géorgie. Si un accord est conclu entre les deux pays, les pipelines traverseront l’Arménie. En raison des nécessités économiques, Tbilissi a pris le parti de Bakou, source de son gaz, devenant ainsi le troisième membre du blocus imposé par la Turquie et l’Azerbaïdjan. Ce blocus sera desserré si les intérêts de la Géorgie sont mieux servis par l’Iran. L’Azerbaïdjan, dont la monnaie, le manat, a subi une chute spectaculaire récemment, va encore perdre sur le marché du gaz avec l’émergence de l’Iran comme puissance importante dans la région. La Turquie enfin, adver- saire tenace de l’Iran, va encore perdre du terrain dans la région, en plus de sa confrontation avec la Russie. En août dernier, l’Iran et l’Arménie ont finalisé un accord sur la construction d’une nouvelle ligne de transport qui stimulera l’exportation de l’électricité arménienne vers l’Iran, qui à son tour va payer avec du gaz naturel livré par un pipeline qui est utilisé à pleine capacité. Le ministre de l’Energie Yervant Zakarian a annoncé qu’avec le déblocage de ses actifs, l’Iran sera en mesure de financer la construction de la centrale hydroélectrique de la riviè- re Arax. Le projet de 350 millions de dollars avait été mis de côté en raison d’un manque de fonds. L’Arménie est dépendante de son approvisionnement en gaz de Gazprom de Russie. Avec la disponibilité d’un plus grand marché de gaz iranien, Erévan sera en mesure de négocier un taux inférieur avec la Russie. Jusqu’à présent, les exportations d’Arménie vers l’Iran étaient limitées en raison des tarifs élevés de l’Union économique eurasienne, tarifs négo- ciés entre les membres de l’UEE et Téhéran afin de stimuler les exporta- tions. Une autoroute Nord-Sud reliant les pays du Golfe vers l’Europe a une meilleure chance d’être construite à travers l’Arménie. Cela contribuera également à l’essor de l’industrie du tourisme du pays. L’émancipation politique et écono- mique de l’Iran est une aubaine pour ses voisins. Il reste à Erévan à profiter de ce développement unique afin d’améliorer son économie, stabiliser le pays et fournir raison et espoir à la population arménienne pour ne pas émigrer. Les développements politiques vaquent dans un domaine coulant ; ils peuvent changer de cap à tout moment pour une quelconque raison. Nous devons naviguer avec des vents com- merciaux favorables tant qu’ils durent. Traduction N.P. 8 • ABAKA • LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 « Les Archives nationales d’Arménie se préparent à publier des documents relatifs aux églises arméniennes des 17e-19e siècles, » a déclaré le directeur des Archives nationales d’Arménie, Amadouni Virabian. « En date d’aujourd’hui, les titres immobiliers sont des documents de propriété que le gouvernement otto- man devrait fournir pour des terres et des actifs appartenant à l’Eglise. Aujourd’hui, il nous est difficile de préciser lequel de ces documents dépend de la hiérarchie Saint Siège. Il y a 200 titres en turc ottoman, et cha- cun d’eux est officiel. Les Archives nationales publient la photo d’un docu- ment de l’osmanli en arménien. Nous réfléchissons également à la publica- tion de l’osmanli en turc et anglais. I'm crying listeningNous avons d’abord voulu publier les versions turques ottomanes des documents de l’immobilier. Il y avait un problème avec la traduction de certains topo- nymes en arménien, mais heureuse- ment, nous avons pu le faire, » a décla- ré Amadouni Virabian. Amadouni Virabian publiera les titres de propriété de près de 200 Eglise arméniennes liées à des monastères arméniens dans l’Empire ottoman qui sont aujourd’hui soit détruits, soit spo- liés par la Turquie. Il y avait effective- ment près de 1000 églises arméniennes sur le territoire de l’ensemble de l’Empire ottoman. « Mais nous n’avons pas reçu tous les documents de suc- cession, ainsi ces églises n’ont pas été inscrites. » Les Archives nationales d’Arménie publient l’état des églises arméniennes des 17e-19e siècles Les éditeurs de livres de Russie, du Kazakhstan, d’Ukraine, d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et d’autres pays participeront à la 23e Foire internationale du livre de Minsk. L’Arménie y sera l’invitée d’honneur, du 10 au 14 février. En plus de l’exposition des meilleures maisons d’édition nationales et étran- gères, il y aura aussi une grande manifestation culturelle. L’un des principaux sujets de la foire du livre est l’Année de la Culture dédiée au 500e anniversaire de l’impression nationale. Il y sera également célébré le 25e anniversaire de la CEI, le 30e anniversaire de Tchernobyl, le 70e anniversaire des Nations unies, le 400e anniversaire de William Shakespeare, ainsi que les anniversaires de naissance de Maxim Bogdanovich, Ivan Shamyakin, Kondrat Krapiva, Ivan Melezhay et Vladimir Mulyavin. Il s’y tiendra le 2e Symposium littéraire international intitulé « L’écrivain et son temps : la succession en littérature » avec la participation d’écrivains de renom invités. Il y aura également un séminaire pour les jeunes critiques litté- raires. La foire du livre comprendra une cérémonie de remise des prix pour les gagnants de la 55e compétition nationale « Culture du livre. » Les éditeurs étran- gers présenteront leurs nouveaux projets littéraires. Il y aura des rencontres entre des auteurs biélorusses et étrangers, ainsi que la vente de livres. L’évène- ment est organisé par le Ministère de l’Information et du Comité exécutif de Minsk. L’Arménie invitée d’honneur au Salon du livre de Minsk
  9. 9. President Serzh Sargsyan visits Armenian Nuclear Power Plant President of Armenia Serzh Sargsyan visited the Armenian Nuclear Power Plant. The President of the Republic toured the Plant, familiarized himself with the current works and the results of the last year economic production as well as with the progress of the first phase in the works aimed at the extension of the operation cycle of the second power generating unit, according to the presiden- tial press service. The leadership of the power station presented to Serzh Sargsyan progress in the first phase of the works conducted to extend the operation cycle of the sec- ond power generating unit for another ten years. The credits and grants for the implementation of these activities have been provided by the Government of the Russian Federation. The President was informed that the process of examining the systems, apparatus and structures has already begun and will be concluded in September, 2016. Afterwards, a decision will be made on the extension of the operation cycle of the second power generating unit. According to the management of the Armenian Nuclear Power Plant, based on the conducted research, it is envisaged in the second phase to carry out the works on the replacement of equipment and apparatus. Meanwhile, necessary measures will be taken to upgrade the safety level of the ANPP. BY EDMOND Y. AZADIAN Once again, the Karabagh conflict prominently appears on the political radar of the Caucasus, raising for some the possibility of a breakthrough settlement and for others, the specter of a renewed war. The situation is so fluid that the issue can veer in any direction unex- pectedly. “This is a war and I would ask you to use the term ‘war’ and not to use the phrase ‘ceasefire violations,’ because, in effect, we don’t have a ceasefire any more,” announced Armenia’s Defense Ministry Spokesman Artrsun Hovhannisyan to reporters in December. That was right after the presidents of Armenia and Azerbaijan met once again in Bern, Switzerland, to spin their wheels. Someone close to Azerbaijan’s ruling circle characterized the meeting as a routine formality. And indeed, the intensifying border hostility looks like anything but a ceasefire violation, especially when Azerbaijan has moved the battle- ground from its border with Karabagh to the sovereign territory of Armenia proper, leading many citizens to won- der what good is Armenia’s strategic alliance with Russia, if the treaty does not cover the entire territory of Armenia. In reality, Karabagh is once again caught in a tug-of-war between forces which have been trying to consolidate their positions in a renewed cold war. The US ambassador to the Minsk Group of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), James Warlick, has used wording to describe the situation which is very similar to that of Armenia’s Defense Ministry. He said, “This is not a ‘frozen conflict,’ but is a forgotten conflict, with a real risk of spinning out of con- trol.” The explosive situation has precipi- tated as a result of dynamic changes in the region: Russia’s confrontation with the West has forced Moscow to resolve conflicts its own way — the 2008 war with Georgia, the Crimean referendum, the Syrian war and the standoff with Turkey. And since Moscow holds the key to resolving the Karabagh conflict, the West, and in particular, the US, was concerned that it would be outwitted in the game. Therefore it intensified its diplomatic activities. The European Union announced that there is only one way to solve the Karabagh conflict — peaceful settlement. On the other hand, the United States Congress held closed hearings on the Nagorno Karabagh conflict, as leading members of Congress are pushing for conflict- resolution measures favored by Armenia but opposed by Azerbaijan. House Foreign Affairs Committee Chair Ed Royce (R-CA) and the lead- ing Democrat on the committee, Eliot Engel, have recommended that snipers from both sides of the contact line move back and that monitoring equip- ment be installed to detect ceasefire violations. That has been Armenia’s request for the past several years, to no avail. Azeris have been asking for the removal of all “occupying” forces from Karabagh. The US State Department has moved in parallel with Congress by dispatching a senior diplomat to Baku and Yerevan. Charles Kupchan, senior director for European Affairs at the US National Security Council, met with President Serge Sargisian and Foreign Minister Eduard Nalbandian last week. Although the substance of the talks were not made public, it is known that the Armenian side thanked the US pro- fusely for its assistance and support. Also, Kupchan thanked Armenia for providing peacekeeping forces in Afghanistan and Kosovo, under NATO command. In yet another warning signal to Azerbaijan, the US Congress began to draft a resolution to condemn President Ilham Aliyev and his regime for its persecution of NGOs, journal- ists and human rights activists. Although the draft resolution was not brought to a vote, the Azeri govern- ment got the point. While the tension between the regional powers has contributed to the political dynamics, Azerbaijan’s domestic woes also play a role in exac- erbating the situation. In a major piece, Thomas de Waal, senior associate with Carnegie Europe, analyzed the reasons behind the increasingly belligerent rhetoric of the Aliyev regime. Seventy five percent of Azerbaijan’s budget is based on the country’s oil revenue. The drop in the oil prices to a level below $30 a barrel shocked the country’s economy and triggered a downward spiral in the val- uation of the country’s currency, the manat. The shock hit the middle class and hampered the government’s appetite for expensive and sophisticat- ed armaments. The sputtering economy has also caused a social shakeup. With Azerbaijan now suddenly strapped for cash, its rulers are not able to quiet domestic concerns with the economic stability that wealthy state coffers bring. The first political casualty in Azer- baijan was Eldar Mahmudov, the coun- try’s long serving national security Cont’d on page 10 LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 • ABAKA • 9 E N G L I S H S E C T I O N MONDAY FEBRUARY 8, 2016 Breakthrough or Breakdown in Nagorno Karabagh? Karabakh Army thwarts attempted Azerbaijani commando raid The adversary continued violating the ceasefire and it also took provoca- tive actions along the Line of Contact between the Karabakh-Azerbaijani opposing forces, on Monday and early Tuesday morning. The Nagorno-Karabakh Republic (NKR) Ministry of Defense informed that during this time Azerbaijan fired around 600 shots at the Armenian military positions, and by way of rifle weaponry, mortars, and a grenade launcher. In addition, the adversary launched a sabotage reconnaissance attempt along the Line of Contact, on Tuesday at around 4:30am. Vanguard units of the NKR Defense Army, however, detected this advance by the Azerbaijani sabotage team, and pushed the latter back to its starting point. The NKR Defense Army suffered no casualties during the skirmish. Vanguard units of the Defense Army continue fully controlling the frontline and confidently carrying out their mili- tary task.
  10. 10. “We welcome the fact that one of those two abnormal reports was not adopted by PACE. It is a victory of democracy, democratic values over despotism and corruption,” David Babayan - the spokesman for the presi- dent of the Nagorno Karabakh Republic (NKR) – said in an interview with Panorama.am when commenting on the votes held on two controver- sial anti-Armenian reports during the ongoing winter session of the PACE. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe earlier today voted on the two reports. “Inhabitants of frontier regions of Azerbaijan are deliberately deprived of water” – a scandalous report prepared by Milica Markovic, MP from Bosnia and Herzegovina - was adopted by 98 votes to 71, with 40 abstentions. Another controversial report that drew a wide response - “Escalation of violence in Nagorno-Karabakh and the other occu- pied territories of Azerbaijan” pre- pared by British MP Robert Walter who holds Turkish citizenship was rejected in a 66-77 vote. “On the other hand, the second ab-normal report was adopted. That de-fies logic and shows the existence of serious problems in PACE and Europe, and PACE has no immunity to oppose corruption flows and corrup- tion within the organization,” Babayan said. In his words, it does not mean a defeat of the Armenian side: the reso- lutions are non-binding. “Let Azerbaijan spend billions and waste its state budget – we will gain from that. But, on the other hand, we consider democracy an important value. When I see that one of the major democratic institutions has turned into a bazaar, to put it mildly, where everything is sold and bought, it is a real tragedy,” Babayan noted. When asked about the further actions of Stepanakert regarding the PACE resolution, D. Babayan replied: “We will continue building our state and strengthening it. This is our answer to any manifestation of Azer- baijani aggression…. The Sarsang re- servoir is one of our important facili- ties. By the way, we have repeatedly proposed supplying water to Azerbai- jan, but they always refused”. 10 • ABAKA • LUNDI 8 FEVRIER 2016 - MONDAY FEBRUARY 8, 2016 David Babayan: One of the major democratic instances – PACE has turned into a bazaar Yet another cultural scandal brewing in Iran-Azerbaijan relations An Iranian handmade carpet was presented as Azerbaijani one in a book recently published in Azerbaijan, Ali Vandshoari, Head of Carpet Faculty at Tabriz Islamic Art University, was quoted as saying by Iran’s IRNA news agency. At a meeting of the Eastern Atrpatakan carpet making assistance office, the Iranian art expert said when commenting on attempts to appropriate works of Iranian art and present them as their own, that in Iran too, some books came out presenting, for example, a Tabriz carpet as one made in Isfahan or Kashan. Serious disagreements arose between Iran and Azerbaijan in recent years con- cerning some cultural and historical issues. According to Iran, in addition to por- traying Persian poet Nizami Ganjavi and Nadir Shah as ‘Azerbaijanis’, an attempt is being made to claim that some musical instruments, polo, and Shab-e-Yalda festival as those that originated in Azerbaijan. An illustrated book, in which Iranian miniatures were presented as Azerbaijani ones, was displayed by Azerbaijan at Milan Expo 2015 held in November of last year. Prior to that, Azerbaijan’s History Museum tried to present a flag that Abbas Mirza gave Nakhijevan’s Khan in appreciation of his actions at the Battle of Aslanduz (1812) as a sample of Azerbaijani historical heritage. Breakthrough... Cont’d from page 9 minister. He was sacked, along with most of his circle, being accused of conspiracy. Mr. De Waal asks in his article, “At what point do economic protests become political? It is a blur- ry line.” Iran’s nuclear deal had both an eco- nomic and political impact on Azerbaijan — Tehran’s entry in the energy market hit Azerbaijan’s trea- sury hard. Even yesterday’s ally, Georgia, began negotiating with Tehran to buy gas. Also, the West had been supporting Baku against Tehran, especially in its strategic designs. At one point, Baku was even aspiring to conquer northern Azerbaijan from Iran and expand its territory. All these dreams seem to have gone belly up with Iran’s change of course. These developments are adding up and driving the Aliyev regime to des- peration, thereby forcing it to look for scapegoats. That scapegoat could not be anything other than Armenia, so Mr. De Waal concludes: “The increas- ing worry is that an Azerbaijani regime that is in desperate straits might choose to ‘play the Karabagh card’ — the one grievance that can rally all Azerbaijanis around the flag — and start a military operation, large or small, to recover lost territory. In that case, the Armenians would be bound to strike back and a new and potential- ly catastrophic conflict in the Caucasus would break out.” Turkey in its turn has had a role in this chess game. The Erdogan govern- ment had been arrogantly chasing a neo-Ottomanist role in the entire Middle East. It played its hand reck- lessly and it has been licking its wounds ever since. In a desperate move, Ankara is extending a friendly hand to Israel to revamp the relations it damaged so gleefully. Turkey is try- ing to put together an alliance of sorts linking itself with strange bedfellows Saudi Arabia and Israel to counter Iran’s influence in the region. Ankara is desperately looking to mend its bro- ken relations with Cairo, playing the Sunni card. The same card has no cur- rency in Azerbaijan, where the majori- ty belongs to the Shia branch of Islam, and the population tends to be secular. A different card is used by Ankara in Azerbaijan — “One nation, two gov- ernments” — full of empty platitudes. To boost morale in Azerbaijan, Turkish Foreign Minister Mevlut Çavusoglu recently visited Baku, where he announced, “the normaliza- tion of Turkish-Armenian relations is not possible without the liberation of the occupied territories of Azerbaijan.” Of course, Çavusoglu could not dare go beyond his traditional mantra, given Turkey’s standoff with Russia and the recent concentration of Russian armaments in Armenia. Some voices in Moscow have been suggesting a breakthrough in Karabagh. Thus, Dmitry Savelyev, a member of the Russian State Duma and head of the Russian-Azerbaijani inter-parliamentary friendship group, recently expressed hope that a break- through would take place, noting that contrary to the deadlock over some issues, the work is progressing proper- ly. He also echoed Russian Foreign Minister Sergey Lavrov’s earlier state- ment that “seven occupied Azerbaijani regions” attached to Nagorno Karabagh should be returned to Azerbaijan. While the OSCE Minsk Group medi- ation is working to achieve the Madrid Principles, which call for the release of those seven regions, ensure the rights of all internally displaced per- son and refugees to return to their for- mer places of residence, allowing Nagorno Karabagh to hold a referen- dum to determine its future status. It is said that the Chinese word for crisis has a double meaning, connoting also opportunity. Therefore, if the Chinese formula works in the Caucasus, maybe a breakthrough will be achieved soon. According to all norms of interna- tional law, the use of the Sarsang Reservoir, which is located in the terri- tory of Karabakh, was and will be the sovereign right of the Karabakh peo- ple, which cannot be violated by any resolution. Deputy FM of the Nagorno-Karabakh Republic (NKR) Armine Aleksanyan told the aforemen- tioned to Armenian News. She positively assessed the fact that the PACE deputies didn’t adopt the report by the British MP Robert Walter entitled “Escalation of Violence in Nagorno-Karabakh and Other Occupied Territories of Azerbaijan.” “This is indicative of the fact that PACE has supporters of common sense, who understand the responsi- bility and seriousness of the moment,” Aleksanyan said. The Deputy FM also stressed: “PACE actually acknowledged that the issues on the settlement of the conflict are outside its jurisdiction. The issue should be considered only in the framework of the OSCE Minsk Group.” At the same time, Aleksanyan expressed concern over the fact that the PACE deputies didn’t manifest the same political maturity during the vot- ing on the resolution regarding Sarsang Reservoir. Karabakh MFA: Use of Sarsang Reservoir is sovereign right of Karabakh people Getty displays pages of Medieval Armenian Bible Visitors to the Getty Museum in Los Angeles can see for themselves what a legal battle that raged for five years was all about. Two brilliantly illuminated pages — part of a table of contents from the Zeyt’un Gospels, a Medieval Arme- nian bible — are on show as part of the exhibition Traversing the Globe Through Medieval and Renaissance Manuscripts (until 26 June), The Art Newspaper reports. The Getty bought eight of these contents pages, known as a canon table, for $950,000 from an Armenian-American family in 1994. But their proper owner- ship has been in question since 2010, when a US branch of the Armenian Apos- tolic Church brought a lawsuit against the Getty, maintaining that the pages had been looted during the Armenian genocide of the First World War. The lawsuit was finally settled last year, when the Getty acknowledged the church as the rightful owner and agreed to pay undisclosed lawyers’ fees. The church agreed to donate the pages to the museum. The pages are by the 13th cen- tury Armenian master Toros Roslin, who worked in tempera and gold paint on parchment. A page on show at the Getty for the first time in more than a decade reveals how he blends natural forms such as twisting pomegranate trees and roosters with architecture, using a brilliant palette of green, gold, red and blue.

×