O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Materials

 • Entre para ver os comentários

Materials

 1. 1. TECNOLOGIA 1º D’ESO ELS MATERIALS
 2. 2. Els materials  Els materials i les primeres matèries.  Les propietats dels materials.  El paper el cartó i el suro.
 3. 3. Els materials i les primeres matèries  Les primeres matèries.  Materials naturals i transformats.  Formes comercials dels materials.  El reciclatge de materials.
 4. 4. Les primeres matèries Són aquells recursos naturals a partir dels quals obtenim els materials que usem en l’activitat tècnica. (petroli, animals...) Petroli Animals Gasolina Gas-oil Llana Seda Greixos
 5. 5. Materials naturals i transformats  Els materials naturals són aquells que s’utilitzen sense modificar les seves característiques originals. (Fusta, llana....)  Els productes transformats són productes derivats de les matèries naturals que es fabriquen per obtindre materials amb unes característiques determinades.(metalls, paper..)
 6. 6. Formes comercials dels materials Les diverses formes de presentar un determinat material, per tal de cobrir tot tipus d’aplicacions, són el que s’anomena les formes comercials. (com els trobem en el mercat)
 7. 7. El reciclatge de materials Els reciclatge dels materials consisteix en recuperar-los quan es tiren, per no ser ja útils, i tornar-los a utilitzar. Recollir el Transformar-lo material usat Utilitzar-lo
 8. 8. Reciclatge de brics
 9. 9. Les propietats dels materials  Propietats físiques.  Estan relacionades amb l'estructura interna dels materials.  Propietats mecàniques.  Indiquen el comportament dels materials front als esforços que han de suportar.
 10. 10. Propietats físiques  Densitat.  Inflamabilitat.  Conductivitat tèrmica.  Conductivitat elèctrica.  Color.  Transparència.  Etc.
 11. 11. Densitat  És el quocient entre la massa d’un material i el volum que ocupa. m D= = ( Kg / cm ) 3 V
 12. 12. Inflamabilitat  És la major o menor facilitat que te un material per cremar-se.
 13. 13. Conductivitat  És la major o menor facilitat que té un material per a deixar passar el calor (tèrmica), o l’electricitat (elèctrica) a traves d’ell.
 14. 14. Propietats mecàniques  Duresa.  Tenacitat i fragilitat.  Flexibilitat.  Elasticitat.  Ductilitat.  Mal·leabilitat.  Hendibilitat.
 15. 15. Duresa És la resistència que presenta un material a ser ratllat, tallat o penetrat per un altre.
 16. 16. Tenacitat i fragilitat  La tenacitat és la resistència que presenta un material a trencar-se quan es colpeja.  Els materials fràgils, al contrari que els tenaços, són aquells que es trenquen quan es colpegen.
 17. 17. Flexibilitat  És la capacitat que té un material de poder- se doblegar sense que es trenque. Els materials que no ho compleixen, són materials rígids.
 18. 18. Elasticitat  És la capacitat que té un material de recuperar la forma per si mateix, després d’haver-lo estirat, comprimit o retorçut. Els que no compleixen esta condició són materials plàstics.
 19. 19. Ductilitat  És la capacita que tenen alguns metalls d’estendre’s, en fred, en forma de filferro o fils prims. (coure, l’or, la plata)
 20. 20. Mal·leabilitat  És la capacitat que tenen alguns metalls d’estendre’s en forma de làmines. (l’or)
 21. 21. Hendibilitat  És la capacita d’un material a partir-se quan se li colpeja.
 22. 22. El paper, el cartó i el suro  El paper.  Es barat, fàcil de treballar, doblegar i cosir.  S’elabora a partir de pastes de la fusta.  Es presenten en forma de fulls.  El cartó.  Es fabriquen amb diverses capes de paper que s'uneixen amb pressió. (plegable, dur, ondulat)  El suro.  Material natural que recobreix les sureres.  És pràcticament impermeable.
 23. 23. El suro

×