Nieuwsbrief cd6 2 140112

Team Cal
Team CalAlpe d'HuZes em Alpe d'HuZes
De beste wensen voor 2012!!!!

We wensen iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2012 toe, met natuurlijk vooral
een mooie Alpe d'HuZes!
Dit is de tweede nieuwsbrief voor de deelnemers van CAL d’HuZes, vol met nieuws en
wetenswaardigheden. Lees hem goed, er staat belangrijke informatie in!

 Verslag tweede deelnemersbijeenkomst 16 december 2011

Een wat tegenvallende opkomst deze keer, terwijl er wel een belangrijk onderwerp op
de agenda stond, namelijk de sponsorwerving.
Peter Beentjes verrichtte de aftrap, met als stelling dat het doel van Alpe d'HuZes is:
geld bijeenbrengen voor kankeronderzoek en behandeling, en dat het fietsen het
middel is om dat doel te bereiken.
Er is inmiddels een 2e dag gepland, op de woensdag. Dit is volgens Jack niet om het geld
in de eerste plaats, maar vanwege de vele heftige verhalen van mensen die niet mee
konden doen, Om hen in de gelegenheid te stellen toch mee te doen.
Peter besprak 3 mogelijkheden van sponsorwerving:
- via het Eigen netwerk van familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s enz
- via het zoeken naar sponsoring door instellingen en bedrijven
- via de organisatie van evenementen, waarvan de opbrengst naar AD6 gaat.
Peter illustreerde het met zijn ervaringen van vorig jaar.
Sam Groen besprak vervolgens het sponsorboek. Er wordt gewerkt aan een
sponsorboek, net als vorig jaar, waarin verschillende sponsorpakketten worden
uiteengezet, met oplopende sponsorbedragen, waar ook oplopende exposure
tegenover staat. Dit sponsorboek moet half januari in geactualiseerde vorm klaar zijn
Daarnaast is er een checklist beschikbaar, waarin staat wat de benodigde informatie is
van de sponsoren.

In de sponsorbespreking kwamen een aantal ideeën naar boven:
 - Een goede en inspirerende actiepagina = start en voorwaarde voor sponsoring
 - Sponsorwerving gaat via persoonlijke benadering, en/of via de mail, en via een
standaard link naar je actiepagina onder al je mail
 -  Op het Werk: bij vergaderingen melding maken van je plannen
 -  Sponsorbrieven persoonlijk richten
 -  Een herinnering sturen na 3 maanden
 -  Houd een Blog bij op je actiesite
 -  Stuur geinteresseerden af en toe een persoonlijke nieuwsbrief met je activiteiten
   en resultaten
 -  Een idee is om fietsonderdelen en duikonderdelen of andere zaken uit je schuur of
   van zolder op marktplaats te zetten,met opbrengst naar AD6. Als je dat vermeldt
   krijg je er misschien meer voor
 -  Je kunt hetzelfde doen op koninginnedag op de vrijmarkt
 -  Een loterij opzetten, met prijsjes via middenstand, en lootjes via bevriende loterij

Daarna werden de evenementen nog even langsgelopen:
- De MTB Strandtoertocht 8 feb. De organisatie loopt, op de dag zelf is wel hulp
  nodig. De afsluiting is met een maaltijd bij Zoomers
- Benefietsconcert: 28 april. Veel van de bands van vorig jaar hebben aangegeven wel
  opnieuw te willen optreden. Er is nog wel een dranksponsor nodig. Hiervoor moeten
  we naar de horecabeurs
- Zaalvoetbaltoernooien in alle drie dorpen in mei
- Spinningmarathon wordt dit jaar aan de lentemarkt gekoppeld
- Jordy is bezig met de voorbereiding van een evenement in de Buk Buk in Heiloo,
  afhankelijk van biersponsor
- Rob organiseert weer een baanclinic op de baan in Alkmaar
- De team CAL-ers krijgen een deel van de opbrengst van de gemeenschappelijke
  evenementen op hun actiepagina gestort

Tot slot werd de website besproken. Klaas de Vos zal daar de komende weken aan
werken. Deze zal naar verwachting half januari in de lucht zijn. Het zal dezelfde site zijn
als de oude, geactualiseerd. Wout Heslinga wil een filmpje monteren voor op de site,
van de ervaringen van vorig jaar, waar hij Jack van dichtbij heeft gevolgd. Dit zou
bijvoorbeeld ook op de tv Noord Holland kunnen

 Volgende deelnemersbijeenkomst 20 januari!

De volgende deelnemersbijeenkomst is op 20 januari om 20.00 uur in de Bloemen. De
onderwerpen zullen zijn training en voeding, in de aanloop naar AD6, met inleidingen
van een trainingsdeskundige en voedingsdeskundige.
Daarvoor zullen eerst een aantal belangrijke praktische zaken worden besproken over
de sponsorwerving.
En er zullen foto's worden gemaakt van degenen die er vorige keer niet waren, voor op
de website. HET IS DUS BELANGRIJK DAT JE KOMT OP 20 JANUARI!!!! Zorg dat je ruim
op tijd bent, we beginnen stipt om 20.00 uur! Als je niet kunt, meld je dan s.v.p. af via
een mail naar de administratie van team CAL adm.teamcal110609@gmail.com.
V
 Vul je actiepagina.

De laatste weken hebben een aantal deelnemers om verschillende reden hun
inschrijving teruggetrokken, aan de andere kant zijn er ook weer enkele inschrijvingen
bij gekomen. Daardoor zitten we nu op 27 deelnemers.
Een aantal team CAL-ers heeft zijn actiepagina nog niet ingevuld.
Het gaat om Rodney van Wieringen uit team 1, Arjan Hageman uit team 3, Ted
Biesterbos, Bart Wierenga, en Esther van Ooijen uit team 4 en Ben Roodhuizen en
nieuwkomer John Diemeer uit team 5
Het wordt daarvoor de hoogste tijd! Realiseer je dat de persoonlijke actiepagina je
visitekaartje is voor je sponsorwerving! Als je niet weet hoe het moet, of heb je er
moeite mee, vraag dan even hulp van een maatje of van je teamcaptain. Meer info
hierover in de vorige nieuwsbrief.

 Sponsorwerving: planning en hulpmiddelen
Het is belangrijk om ons te realiseren dat de grote sponsors, die in aanmerking komen
voor een logo op de AD6 tenues (sponsors dus boven de 1000 euro) vóór 24 februari
geworven moeten zijn. Dat is namelijk de sluitingsdatum voor het inzenden van de
logo's voor die tenues bij de organisatie van Alpe d’HuZes binnen. De logo’s moeten dus
uiterlijk 15 februari bij ons binnen zijn, zodat het team administratie dat allemaal goed
kan regelen met de centrale organisatie.
Dat betekent dat de komende maand cruciaal is voor het werven van sponsorbedrijven.

We hebben de volgende hulpmiddelen:
- de sponsormap.
- een checklist voor de benodigde informatie.
De sponsormap en de checklist zullen op 20 januari aan alle deelnemers uitgedeeld
worden, en uiteraard ook online beschikbaar komen.
De komende week ontvang je via de mail van Jack Burgering een bedrijvenlijst, met het
verzoek vóór 20 januari aan te geven welke bedrijven jij de komende weken actief wil
gaan benaderen. De ingevulde lijsten verzamelen we dan weer zodat we op 20 januari
een goede verdeling kunnen maken, en dubbel werk kunnen voorkomen.
Daarna is het dus zaak de bedrijven te gaan benaderen, en er voor te zorgen dat we
voor 15 februari zoveel mogelijk sponsorbedrijven binnenhalen!


 Zet je in voor team CAL d’HuZes

De voorbereiding op Alpe d’HuZes vraagt de nodige inzet van de deelnemers. Op dit
moment wordt er al veel voorbereidend werk verzet voor de communicatie, de
administratie, de organisatie van de eerste evenementen en de sponsorwerving . De
komende maanden zullen we op alle leden van team CAL een beroep doen voor de
sponsorwerving en voor de organisatie van de verschillende evenementen.

 De strandtoertocht
Op zondag 5 februari wordt door team CAL een strandtoertocht georganiseerd. Er zijn
op de dag zelf de nodige helpende handen nodig. Je kunt je op deelnemersbijeenkomst
op 20 januari hiervoor opgeven. Je kunt ook een mail sturen naar Rob Kramer:
robirna@quicknet.nl Website en andere publiciteit team CAL

Website
De website van team CAL d'HuZes, www.teamcal.nl is inmiddels in gereedheid
gebracht. De website is de verantwoordelijkheid van het team communicatie.
De website zal In de aanloop naar 7 juni als belangrijke informatiebron naar de
buitenwereld gaan fungeren. Heb je informatie over een evenement of activiteit voor
op de site, mail dat dan naar adm.teamcal110609@gmail.com , zodat wij het kunnen
plaatsen.

Facebook
Voor communicatie onderling hebben we een Facebook pagina ingericht:
http://www.facebook.com/pages/Team-CAL/188175964602134 Hij is ook bereikbaar
via een link op de website www.teamcal.nl . Je kunt de facebookpagina gebruiken voor
onderlinge berichten over bijv. trainingstochten die je hebt gemaakt of wil maken, over
activiteiten die je met anderen wil ondernemen, of voor leuke foto's of weetjes enz. Zo
staat er al het een en ander op over de Egmond-pier-Egmond. Iedere deelnemer van
team CAL heeft toegang tot de facebookpagina. Facebook is trouwens ook voor de
individuele team CAL-er een uitstekend medium om sponsors te werven, dus zowiezo
aan te raden.

Slideshare.
We beheren een Slideshare pagina, waarop we alle documenten die we gebruiken in de
aanloop naar AD6 kunnen zetten en voor iedere deelnemer toegankelijk
maken. We zetten daar het sponsormateriaal op, de belangrijkste presentaties,
krantenartikelen over team CAL enz. Je komt daar via deze link:
http://www.slideshare.net/teamcal . Het beheer van Slideshare is in handen van team
communicatie

Picasa.
We hebben daarnaast ook via Picasa de mogelijkheid om alle foto's die worden gemaakt
in de aanloop naar en op 7 juni te plaatsen en voor de buitenwereld
zichtbaar te maken. Je komt op picasa via de volgende link:
http://picasaweb.google.com/103140365044028264983, of via de
link bovenaan de website van teamcal. Heb je foto's gemaakt van activiteiten en wil je
die delen, geef die dan aan het team communicatie (Peter Beentjes, Richard Stengs,
Sam Groen, Klaas de vos), zodat wij het kunnen plaatsen. Je vind er bijvoorbeeld de
foto’s van de spinning die deze week zijn gemaakt.

Kranten
We hebben zowel met de Castricummer als het Nieuwsblad voor Castricum afgesproken
dat zij onze artikelen over onze activiteiten zullen plaatsen.
Zo er deze week artikelen verschenen waarin team CAL zichzelf presenteert, en waarin
de strandtoertocht werd aangekondigd. Heb je zelf berichten voor de krant, meldt dat
dan aan adm.teamcal110609@gmail.com. Wij regelen dan de plaatsing. Je kunt zelf een
artikel schrijven, of het schrijfwerk door ons laten doen op basis van de door jou
aangeleverde gegevens.

 Spinning in de Bloemen

Elke week kun je op dinsdag- en donderdagavond van half 8 tot 9 uur bouwen aan je
conditie. Dinsdag is Gaston onze ’spindoctor’, donderdag is dat afwisselend Dimitri of
Marleen. Het aantal team CAL-ers dat daar zijn conditie komt opvijzelen groeit. Ben je
nog niet geweest, kom ook eens proberen. Goed voor je conditie, en je leert je mede
team CAL-ers beter kennen!
 Masseren voor CAL d’HuZes
Thijs Punt van massagecentrum Meander in Limmen heeft een voorstel hebt gedaan om
leden van team CAL tegen een gereduceerd tarief te masseren tijdens hun
trainingstraject. Het tarief is voor 90 min. 25 euro, geen geld dus. Wat je er voor
kunnen krijgen is sportmassage en de ervaring van Thijs als wielrenner, fitness en yoga
instructeur. Als je straks volop in training bent is het een aanrader om je af en toe te
laten masseren om even de spieren los te maken. Dit kan op maandag van 9.00 tot
16.00 uur en dinsdag van 13.30 tot 22.00 uur. In een vraaggesprek wordt bekeken waar
je aandachtspunten liggen en vandaaruit start de behandeling. Thijs is te bereiken op
06-14406665 en via thijspunt@hotmail.com


 Heb je berichten voor de nieuwsbrief? Mail ons.
Tot zover deze tweede nieuwsbrief. Heb je zelf informatie die je naar alle deelnemers
wil versturen, mail dat dan naar adm.teamcal110609@gmail.com, dan nemen wij het op
in de eerstvolgende nieuwsbrief.

Belangrijke mailadressen en links:
www.teamcal.nl
adm.teamcal110609@gmail.com
http://picasaweb.google.com/103140365044028264983
http://www.slideshare.net/teamcal
http://www.facebook.com/pages/Team-CAL/188175964602134

Recomendados

Nieuwsbrief cd6 4 120312 por
Nieuwsbrief cd6 4 120312Nieuwsbrief cd6 4 120312
Nieuwsbrief cd6 4 120312Team Cal
367 visualizações5 slides
Nieuwsbrief cd6 6 310512 por
Nieuwsbrief cd6 6 310512Nieuwsbrief cd6 6 310512
Nieuwsbrief cd6 6 310512Team Cal
252 visualizações3 slides
Nieuwsbrief cd6 3 250112 por
Nieuwsbrief cd6 3 250112Nieuwsbrief cd6 3 250112
Nieuwsbrief cd6 3 250112Team Cal
231 visualizações3 slides
Voeding tijdens ad6 200112 por
Voeding tijdens ad6 200112Voeding tijdens ad6 200112
Voeding tijdens ad6 200112Team Cal
541 visualizações4 slides
Training CAL d'HuZes 200112 por
Training CAL d'HuZes 200112Training CAL d'HuZes 200112
Training CAL d'HuZes 200112Team Cal
393 visualizações18 slides
Nieuwsbrief cd6 5 230412 por
Nieuwsbrief cd6 5 230412Nieuwsbrief cd6 5 230412
Nieuwsbrief cd6 5 230412Team Cal
268 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Nieuwsbrief cd6 2 140112

Social MediaPlan por
Social MediaPlanSocial MediaPlan
Social MediaPlanLaura Storms
78 visualizações12 slides
7n60 cases por
7n60 cases7n60 cases
7n60 cases7N60
287 visualizações16 slides
Samenvatting ppt 2 charity walk por
Samenvatting ppt 2 charity walkSamenvatting ppt 2 charity walk
Samenvatting ppt 2 charity walkRigo Stegeman
592 visualizações13 slides
Eerste Alpe d'HuZes 2014 Deelnemersdag - Sponsorwerving por
Eerste Alpe d'HuZes 2014 Deelnemersdag - SponsorwervingEerste Alpe d'HuZes 2014 Deelnemersdag - Sponsorwerving
Eerste Alpe d'HuZes 2014 Deelnemersdag - SponsorwervingAlpe d'HuZes
691 visualizações19 slides
Workshop Online Social Network Fundraising 29 Sept por
Workshop Online Social Network Fundraising 29 SeptWorkshop Online Social Network Fundraising 29 Sept
Workshop Online Social Network Fundraising 29 SeptWereld van Morgen/ Online Ondernemen
289 visualizações16 slides
Digitale toolkit ik neem je mee! de nationale sportweek'14 fotowedstrijd por
Digitale toolkit ik neem je mee!  de nationale sportweek'14 fotowedstrijdDigitale toolkit ik neem je mee!  de nationale sportweek'14 fotowedstrijd
Digitale toolkit ik neem je mee! de nationale sportweek'14 fotowedstrijdOutside-school-Care
357 visualizações12 slides

Similar a Nieuwsbrief cd6 2 140112(20)

Social MediaPlan por Laura Storms
Social MediaPlanSocial MediaPlan
Social MediaPlan
Laura Storms78 visualizações
7n60 cases por 7N60
7n60 cases7n60 cases
7n60 cases
7N60287 visualizações
Samenvatting ppt 2 charity walk por Rigo Stegeman
Samenvatting ppt 2 charity walkSamenvatting ppt 2 charity walk
Samenvatting ppt 2 charity walk
Rigo Stegeman592 visualizações
Eerste Alpe d'HuZes 2014 Deelnemersdag - Sponsorwerving por Alpe d'HuZes
Eerste Alpe d'HuZes 2014 Deelnemersdag - SponsorwervingEerste Alpe d'HuZes 2014 Deelnemersdag - Sponsorwerving
Eerste Alpe d'HuZes 2014 Deelnemersdag - Sponsorwerving
Alpe d'HuZes691 visualizações
Digitale toolkit ik neem je mee! de nationale sportweek'14 fotowedstrijd por Outside-school-Care
Digitale toolkit ik neem je mee!  de nationale sportweek'14 fotowedstrijdDigitale toolkit ik neem je mee!  de nationale sportweek'14 fotowedstrijd
Digitale toolkit ik neem je mee! de nationale sportweek'14 fotowedstrijd
Outside-school-Care357 visualizações
Wat levert deelname aan creatief gouda op por Loes Vork
Wat levert deelname aan creatief gouda opWat levert deelname aan creatief gouda op
Wat levert deelname aan creatief gouda op
Loes Vork172 visualizações
Handboek Actievoerders Plan Nederland por Plan Youth NL
Handboek Actievoerders Plan Nederland Handboek Actievoerders Plan Nederland
Handboek Actievoerders Plan Nederland
Plan Youth NL287 visualizações
Sponsorpresentatie 15 december 2010 por Team Cal
Sponsorpresentatie 15 december 2010Sponsorpresentatie 15 december 2010
Sponsorpresentatie 15 december 2010
Team Cal411 visualizações
Nieuwsbrief reunie nr 4 por Lili Brouwer
Nieuwsbrief reunie nr 4Nieuwsbrief reunie nr 4
Nieuwsbrief reunie nr 4
Lili Brouwer226 visualizações
Crowdfunding: de ervaring van MO* por Mondiaal nieuws
Crowdfunding: de ervaring van MO*Crowdfunding: de ervaring van MO*
Crowdfunding: de ervaring van MO*
Mondiaal nieuws117 visualizações
Crowdfunding #LuxLeaks: de ervaring van MO* por Mondiaal nieuws
Crowdfunding #LuxLeaks: de ervaring van MO*Crowdfunding #LuxLeaks: de ervaring van MO*
Crowdfunding #LuxLeaks: de ervaring van MO*
Mondiaal nieuws131 visualizações
Steundeclub.nl presentatie por Kentaa
Steundeclub.nl presentatieSteundeclub.nl presentatie
Steundeclub.nl presentatie
Kentaa1.6K visualizações
Wayv | how to crowdfund successfully por Eric Graafland
Wayv | how to crowdfund successfullyWayv | how to crowdfund successfully
Wayv | how to crowdfund successfully
Eric Graafland396 visualizações
OMARM DE ‘DIGITALE’ ENERGIE VAN DE SPORT - GIJSBREGT BROUWER   por Digital Sports Day
OMARM DE ‘DIGITALE’ ENERGIE VAN DE SPORT - GIJSBREGT BROUWER  OMARM DE ‘DIGITALE’ ENERGIE VAN DE SPORT - GIJSBREGT BROUWER  
OMARM DE ‘DIGITALE’ ENERGIE VAN DE SPORT - GIJSBREGT BROUWER  
Digital Sports Day1.1K visualizações
JoinComm. Voor sportbonden die hun club willen helpen communiceren. por VVUtrecht
JoinComm. Voor sportbonden die hun club willen helpen communiceren.JoinComm. Voor sportbonden die hun club willen helpen communiceren.
JoinComm. Voor sportbonden die hun club willen helpen communiceren.
VVUtrecht188 visualizações
Portfolio Cora van der Elst | Stichting Kinderpostzegels por Cora van der Elst
Portfolio Cora van der Elst | Stichting KinderpostzegelsPortfolio Cora van der Elst | Stichting Kinderpostzegels
Portfolio Cora van der Elst | Stichting Kinderpostzegels
Cora van der Elst30 visualizações
Týrsday - Digital Sports Day 2016 por Gijsbregt Brouwer
Týrsday - Digital Sports Day 2016Týrsday - Digital Sports Day 2016
Týrsday - Digital Sports Day 2016
Gijsbregt Brouwer669 visualizações
Presentatie Tour4Life team 'Chasse Patate en Danseuse' por Robbert Flipsen
Presentatie Tour4Life team 'Chasse Patate en Danseuse'Presentatie Tour4Life team 'Chasse Patate en Danseuse'
Presentatie Tour4Life team 'Chasse Patate en Danseuse'
Robbert Flipsen501 visualizações
Brochure pilatadvies-final por Elizabeth Pilat
Brochure pilatadvies-finalBrochure pilatadvies-final
Brochure pilatadvies-final
Elizabeth Pilat788 visualizações

Mais de Team Cal

Team CAL d'HuZes sponsorflyer por
Team CAL d'HuZes sponsorflyerTeam CAL d'HuZes sponsorflyer
Team CAL d'HuZes sponsorflyerTeam Cal
335 visualizações2 slides
Voeding en wielrennen team CAL d'HuZes 200112 por
Voeding en wielrennen team CAL d'HuZes 200112Voeding en wielrennen team CAL d'HuZes 200112
Voeding en wielrennen team CAL d'HuZes 200112Team Cal
693 visualizações15 slides
Castricummer 11 feb blz 2 por
Castricummer 11 feb blz 2Castricummer 11 feb blz 2
Castricummer 11 feb blz 2Team Cal
1.6K visualizações12 slides
Prive sponsorbrief 090112 por
Prive sponsorbrief 090112Prive sponsorbrief 090112
Prive sponsorbrief 090112Team Cal
4.5K visualizações2 slides
Checklist benodigde info sponsoren 090112 por
Checklist benodigde info sponsoren 090112Checklist benodigde info sponsoren 090112
Checklist benodigde info sponsoren 090112Team Cal
165 visualizações2 slides
Train hard but smart por
Train hard but smartTrain hard but smart
Train hard but smartTeam Cal
956 visualizações9 slides

Mais de Team Cal(6)

Team CAL d'HuZes sponsorflyer por Team Cal
Team CAL d'HuZes sponsorflyerTeam CAL d'HuZes sponsorflyer
Team CAL d'HuZes sponsorflyer
Team Cal335 visualizações
Voeding en wielrennen team CAL d'HuZes 200112 por Team Cal
Voeding en wielrennen team CAL d'HuZes 200112Voeding en wielrennen team CAL d'HuZes 200112
Voeding en wielrennen team CAL d'HuZes 200112
Team Cal693 visualizações
Castricummer 11 feb blz 2 por Team Cal
Castricummer 11 feb blz 2Castricummer 11 feb blz 2
Castricummer 11 feb blz 2
Team Cal1.6K visualizações
Prive sponsorbrief 090112 por Team Cal
Prive sponsorbrief 090112Prive sponsorbrief 090112
Prive sponsorbrief 090112
Team Cal4.5K visualizações
Checklist benodigde info sponsoren 090112 por Team Cal
Checklist benodigde info sponsoren 090112Checklist benodigde info sponsoren 090112
Checklist benodigde info sponsoren 090112
Team Cal165 visualizações
Train hard but smart por Team Cal
Train hard but smartTrain hard but smart
Train hard but smart
Team Cal956 visualizações

Nieuwsbrief cd6 2 140112

 • 1. De beste wensen voor 2012!!!! We wensen iedereen een gelukkig, gezond en sportief 2012 toe, met natuurlijk vooral een mooie Alpe d'HuZes! Dit is de tweede nieuwsbrief voor de deelnemers van CAL d’HuZes, vol met nieuws en wetenswaardigheden. Lees hem goed, er staat belangrijke informatie in! Verslag tweede deelnemersbijeenkomst 16 december 2011 Een wat tegenvallende opkomst deze keer, terwijl er wel een belangrijk onderwerp op de agenda stond, namelijk de sponsorwerving. Peter Beentjes verrichtte de aftrap, met als stelling dat het doel van Alpe d'HuZes is: geld bijeenbrengen voor kankeronderzoek en behandeling, en dat het fietsen het middel is om dat doel te bereiken. Er is inmiddels een 2e dag gepland, op de woensdag. Dit is volgens Jack niet om het geld in de eerste plaats, maar vanwege de vele heftige verhalen van mensen die niet mee konden doen, Om hen in de gelegenheid te stellen toch mee te doen. Peter besprak 3 mogelijkheden van sponsorwerving: - via het Eigen netwerk van familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s enz - via het zoeken naar sponsoring door instellingen en bedrijven - via de organisatie van evenementen, waarvan de opbrengst naar AD6 gaat. Peter illustreerde het met zijn ervaringen van vorig jaar. Sam Groen besprak vervolgens het sponsorboek. Er wordt gewerkt aan een sponsorboek, net als vorig jaar, waarin verschillende sponsorpakketten worden uiteengezet, met oplopende sponsorbedragen, waar ook oplopende exposure tegenover staat. Dit sponsorboek moet half januari in geactualiseerde vorm klaar zijn Daarnaast is er een checklist beschikbaar, waarin staat wat de benodigde informatie is van de sponsoren. In de sponsorbespreking kwamen een aantal ideeën naar boven: - Een goede en inspirerende actiepagina = start en voorwaarde voor sponsoring - Sponsorwerving gaat via persoonlijke benadering, en/of via de mail, en via een
 • 2. standaard link naar je actiepagina onder al je mail - Op het Werk: bij vergaderingen melding maken van je plannen - Sponsorbrieven persoonlijk richten - Een herinnering sturen na 3 maanden - Houd een Blog bij op je actiesite - Stuur geinteresseerden af en toe een persoonlijke nieuwsbrief met je activiteiten en resultaten - Een idee is om fietsonderdelen en duikonderdelen of andere zaken uit je schuur of van zolder op marktplaats te zetten,met opbrengst naar AD6. Als je dat vermeldt krijg je er misschien meer voor - Je kunt hetzelfde doen op koninginnedag op de vrijmarkt - Een loterij opzetten, met prijsjes via middenstand, en lootjes via bevriende loterij Daarna werden de evenementen nog even langsgelopen: - De MTB Strandtoertocht 8 feb. De organisatie loopt, op de dag zelf is wel hulp nodig. De afsluiting is met een maaltijd bij Zoomers - Benefietsconcert: 28 april. Veel van de bands van vorig jaar hebben aangegeven wel opnieuw te willen optreden. Er is nog wel een dranksponsor nodig. Hiervoor moeten we naar de horecabeurs - Zaalvoetbaltoernooien in alle drie dorpen in mei - Spinningmarathon wordt dit jaar aan de lentemarkt gekoppeld - Jordy is bezig met de voorbereiding van een evenement in de Buk Buk in Heiloo, afhankelijk van biersponsor - Rob organiseert weer een baanclinic op de baan in Alkmaar - De team CAL-ers krijgen een deel van de opbrengst van de gemeenschappelijke evenementen op hun actiepagina gestort Tot slot werd de website besproken. Klaas de Vos zal daar de komende weken aan werken. Deze zal naar verwachting half januari in de lucht zijn. Het zal dezelfde site zijn als de oude, geactualiseerd. Wout Heslinga wil een filmpje monteren voor op de site, van de ervaringen van vorig jaar, waar hij Jack van dichtbij heeft gevolgd. Dit zou bijvoorbeeld ook op de tv Noord Holland kunnen Volgende deelnemersbijeenkomst 20 januari! De volgende deelnemersbijeenkomst is op 20 januari om 20.00 uur in de Bloemen. De onderwerpen zullen zijn training en voeding, in de aanloop naar AD6, met inleidingen van een trainingsdeskundige en voedingsdeskundige. Daarvoor zullen eerst een aantal belangrijke praktische zaken worden besproken over de sponsorwerving. En er zullen foto's worden gemaakt van degenen die er vorige keer niet waren, voor op de website. HET IS DUS BELANGRIJK DAT JE KOMT OP 20 JANUARI!!!! Zorg dat je ruim op tijd bent, we beginnen stipt om 20.00 uur! Als je niet kunt, meld je dan s.v.p. af via een mail naar de administratie van team CAL adm.teamcal110609@gmail.com. V Vul je actiepagina. De laatste weken hebben een aantal deelnemers om verschillende reden hun inschrijving teruggetrokken, aan de andere kant zijn er ook weer enkele inschrijvingen bij gekomen. Daardoor zitten we nu op 27 deelnemers.
 • 3. Een aantal team CAL-ers heeft zijn actiepagina nog niet ingevuld. Het gaat om Rodney van Wieringen uit team 1, Arjan Hageman uit team 3, Ted Biesterbos, Bart Wierenga, en Esther van Ooijen uit team 4 en Ben Roodhuizen en nieuwkomer John Diemeer uit team 5 Het wordt daarvoor de hoogste tijd! Realiseer je dat de persoonlijke actiepagina je visitekaartje is voor je sponsorwerving! Als je niet weet hoe het moet, of heb je er moeite mee, vraag dan even hulp van een maatje of van je teamcaptain. Meer info hierover in de vorige nieuwsbrief. Sponsorwerving: planning en hulpmiddelen Het is belangrijk om ons te realiseren dat de grote sponsors, die in aanmerking komen voor een logo op de AD6 tenues (sponsors dus boven de 1000 euro) vóór 24 februari geworven moeten zijn. Dat is namelijk de sluitingsdatum voor het inzenden van de logo's voor die tenues bij de organisatie van Alpe d’HuZes binnen. De logo’s moeten dus uiterlijk 15 februari bij ons binnen zijn, zodat het team administratie dat allemaal goed kan regelen met de centrale organisatie. Dat betekent dat de komende maand cruciaal is voor het werven van sponsorbedrijven. We hebben de volgende hulpmiddelen: - de sponsormap. - een checklist voor de benodigde informatie. De sponsormap en de checklist zullen op 20 januari aan alle deelnemers uitgedeeld worden, en uiteraard ook online beschikbaar komen. De komende week ontvang je via de mail van Jack Burgering een bedrijvenlijst, met het verzoek vóór 20 januari aan te geven welke bedrijven jij de komende weken actief wil gaan benaderen. De ingevulde lijsten verzamelen we dan weer zodat we op 20 januari een goede verdeling kunnen maken, en dubbel werk kunnen voorkomen. Daarna is het dus zaak de bedrijven te gaan benaderen, en er voor te zorgen dat we voor 15 februari zoveel mogelijk sponsorbedrijven binnenhalen! Zet je in voor team CAL d’HuZes De voorbereiding op Alpe d’HuZes vraagt de nodige inzet van de deelnemers. Op dit moment wordt er al veel voorbereidend werk verzet voor de communicatie, de administratie, de organisatie van de eerste evenementen en de sponsorwerving . De komende maanden zullen we op alle leden van team CAL een beroep doen voor de sponsorwerving en voor de organisatie van de verschillende evenementen. De strandtoertocht Op zondag 5 februari wordt door team CAL een strandtoertocht georganiseerd. Er zijn op de dag zelf de nodige helpende handen nodig. Je kunt je op deelnemersbijeenkomst op 20 januari hiervoor opgeven. Je kunt ook een mail sturen naar Rob Kramer: robirna@quicknet.nl Website en andere publiciteit team CAL Website
 • 4. De website van team CAL d'HuZes, www.teamcal.nl is inmiddels in gereedheid gebracht. De website is de verantwoordelijkheid van het team communicatie. De website zal In de aanloop naar 7 juni als belangrijke informatiebron naar de buitenwereld gaan fungeren. Heb je informatie over een evenement of activiteit voor op de site, mail dat dan naar adm.teamcal110609@gmail.com , zodat wij het kunnen plaatsen. Facebook Voor communicatie onderling hebben we een Facebook pagina ingericht: http://www.facebook.com/pages/Team-CAL/188175964602134 Hij is ook bereikbaar via een link op de website www.teamcal.nl . Je kunt de facebookpagina gebruiken voor onderlinge berichten over bijv. trainingstochten die je hebt gemaakt of wil maken, over activiteiten die je met anderen wil ondernemen, of voor leuke foto's of weetjes enz. Zo staat er al het een en ander op over de Egmond-pier-Egmond. Iedere deelnemer van team CAL heeft toegang tot de facebookpagina. Facebook is trouwens ook voor de individuele team CAL-er een uitstekend medium om sponsors te werven, dus zowiezo aan te raden. Slideshare. We beheren een Slideshare pagina, waarop we alle documenten die we gebruiken in de aanloop naar AD6 kunnen zetten en voor iedere deelnemer toegankelijk maken. We zetten daar het sponsormateriaal op, de belangrijkste presentaties, krantenartikelen over team CAL enz. Je komt daar via deze link: http://www.slideshare.net/teamcal . Het beheer van Slideshare is in handen van team communicatie Picasa. We hebben daarnaast ook via Picasa de mogelijkheid om alle foto's die worden gemaakt in de aanloop naar en op 7 juni te plaatsen en voor de buitenwereld zichtbaar te maken. Je komt op picasa via de volgende link: http://picasaweb.google.com/103140365044028264983, of via de link bovenaan de website van teamcal. Heb je foto's gemaakt van activiteiten en wil je die delen, geef die dan aan het team communicatie (Peter Beentjes, Richard Stengs, Sam Groen, Klaas de vos), zodat wij het kunnen plaatsen. Je vind er bijvoorbeeld de foto’s van de spinning die deze week zijn gemaakt. Kranten We hebben zowel met de Castricummer als het Nieuwsblad voor Castricum afgesproken dat zij onze artikelen over onze activiteiten zullen plaatsen. Zo er deze week artikelen verschenen waarin team CAL zichzelf presenteert, en waarin de strandtoertocht werd aangekondigd. Heb je zelf berichten voor de krant, meldt dat dan aan adm.teamcal110609@gmail.com. Wij regelen dan de plaatsing. Je kunt zelf een artikel schrijven, of het schrijfwerk door ons laten doen op basis van de door jou aangeleverde gegevens. Spinning in de Bloemen Elke week kun je op dinsdag- en donderdagavond van half 8 tot 9 uur bouwen aan je conditie. Dinsdag is Gaston onze ’spindoctor’, donderdag is dat afwisselend Dimitri of Marleen. Het aantal team CAL-ers dat daar zijn conditie komt opvijzelen groeit. Ben je nog niet geweest, kom ook eens proberen. Goed voor je conditie, en je leert je mede
 • 5. team CAL-ers beter kennen! Masseren voor CAL d’HuZes Thijs Punt van massagecentrum Meander in Limmen heeft een voorstel hebt gedaan om leden van team CAL tegen een gereduceerd tarief te masseren tijdens hun trainingstraject. Het tarief is voor 90 min. 25 euro, geen geld dus. Wat je er voor kunnen krijgen is sportmassage en de ervaring van Thijs als wielrenner, fitness en yoga instructeur. Als je straks volop in training bent is het een aanrader om je af en toe te laten masseren om even de spieren los te maken. Dit kan op maandag van 9.00 tot 16.00 uur en dinsdag van 13.30 tot 22.00 uur. In een vraaggesprek wordt bekeken waar je aandachtspunten liggen en vandaaruit start de behandeling. Thijs is te bereiken op 06-14406665 en via thijspunt@hotmail.com Heb je berichten voor de nieuwsbrief? Mail ons. Tot zover deze tweede nieuwsbrief. Heb je zelf informatie die je naar alle deelnemers wil versturen, mail dat dan naar adm.teamcal110609@gmail.com, dan nemen wij het op in de eerstvolgende nieuwsbrief. Belangrijke mailadressen en links: www.teamcal.nl adm.teamcal110609@gmail.com http://picasaweb.google.com/103140365044028264983 http://www.slideshare.net/teamcal http://www.facebook.com/pages/Team-CAL/188175964602134