O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Testovi sa resenjima

Testovi

  • Seja o primeiro a comentar

Testovi sa resenjima

  1. 1. 429 Прилози наставиПрилози настави српског језикасрпског језика и књижевностии књижевности6
  2. 2. ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (Прва група) 1. Прецртај у следећој реченици непроменљиве речи: Велика речна мајка спокојно је надгледала рађање нових река, унапред им одређујући ток. 2. Заокружи слово испред примера који илуструје промену Л у О: а) столњак б) коме в) во г) вол д) школски 3. Подвуци прилошку одредбу која се добија на питање КАКО?: Како сам почео нагло да растем и да стичем углед међу сеоским џукцима, као мудар и учен пас свог малог мудрог господара, дечак је постајао све мање усамљен, све поноснији на мене и све одважнији. 4. Подели комуникативну реченицу усправним цртама на предикатске: Употребио је неколико часова док нам је, седећи за својом катедром, саопштио њен садржај. 5. Како се зове стилска фигура у подвученом стиху? „Зрикавци тужно зричу. Помрлих трава душе Још лебде врх откоса Што се лагано суше.“ (Десанка Максимовић, Покошена ливада) _____________________ 6. Како се назива стих од осам слогова? „Град градила / б‘јела вила“ 1. 2. 3. 4. пауза 5. 6. 7. 8. (народна песма) _____________________ 430 (1) (1) (1) (1) (1) (1)
  3. 3. 7. Препознај облик казивања (форму приповедања) у наведеном одломку и именуј га: – Нећу да те бијем, не бој се де! – Ако, ако, боље ти него он – вели Гиле, и почиње да силази. – Видео сам ја, ти не умеш да бијеш. Кад бијеш, а дете се смеје. – Море, нећу да те бијем! (Стеван Сремац, Чича Јордан) ______________________ 8. Препознај врсту описа у наведеном одломку и именуј га: „Свака леја била је обрађена на другачији начин, у зависности од годишњег доба: ту су биле шаргарепа, салата, купус, кромпир, црни лук, све у свему – све врсте поврћа. Башта никад није била пуста да би ту могло да се прође, а најлепша је била у пролеће, кад би цветале јабуке, поврће почињало да избија из земље, а трешња Феличе била сва у белом.“ (Анђела Нанети, Мој дека је био трешња) ______________________ 9. Препознај стилску фигуру у следећем одломку и на линији напиши њен назив: „Вила гњиздо тица ластавица, вила га је за девет година, а јутрос га поче да развија; Долети јој сив-зелен соколе од столице цара честитога, па јој не да гњиздо да развија.“ (народна песма Ропство Јанковић Стојана) _____________________ 10. Одреди врсту риме заступљену у следећој строфи и запиши њен назив на линији: „У мом срцу поноћ. У њој каткад тиња Мис’о да још живиш, мој пределе млади. Моја лепа звезда, мајка и робиња, Боже! Шта ли данас у Србији ради?“ (Владислав Петковић Дис, Међу својима) _____________________ Број поена: _______________ Оцена: _______________ 431 (1) (1) (1) (1)
  4. 4. ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (Друга група) 1. Допиши гласове који недостају према месту изговора: 2. Препиши из реченице логички субјекат: Када су ми родитељи саопштили да ускоро стижемо, није ми било драго што ћемо се Сања и ја растати. ____________________________________________________ 3. Подвуци све речи у дативу у реченици: А ни самоме Дилу није богзна шта требало; лети воћа, а зими печених бундева, и Диле није ништа више ни изволевао. 4. Сачини од глагола цртати изведену и сложену реч према следећим значењима: а) човек који црта ___________________________________ б) превући црту преко нечега __________________________ 5. Како се назива стих од десет слогова са цезуром после четвртог слога? „Боже мили, / чуда великога“ 1. 2. 3. 4. пауза 5.6. 7. 8. 9.10. (народна песма) _____________________ 432 (1) (1) (1) (1) (1)
  5. 5. 6. Како се зове стилска фигура у подвученим стиховима? „И вече је као од фила. Отвара мати прозор у шир. Одједном букне цели свемир као најслађа ванила.“ (Бранко В. Радичевић, Кад мати меси медењаке) _____________________ 7. Коју врсту описа препознајеш у наведеној строфи? „Јутро је. Оштар мраз спалио зелено лисје, А танак и бео снег покрио поља и равни, И сниски, тршчани кров. У даљи губе се брезе И круже видокруг тавни.“ (Војислав Илић, Зимско јутро) _____________________ 8. Наведи врсту риме која је заступљена у катрену: „На висоравни, где је сјало Од сунца све ко огледало, Чини се сад да неће стати Киша и сунце опет сјати.“ (Стеван Раичковић, Лето на висоравни) _____________________ 9. Одреди врсту приповедања у наведеном одломку и именуј га: „Алекса Алексић и Иван Миражџић били су суседи. То су били прваци међу сељацима. Из младости добри другови, па су то остали и под старост као домаћини у домовима својим. Као што им куће гледаху једна у другу, тако се и ове старине никад не раздвајаху. Обе куће пуне народа и берићета. Од вајкада били су у позајменици. Летину су сабирали један другом заједнички.“ (Јанко Веселиновић, Хајдук Станко) _____________________ 10. Одреди врсту описа у наведеном одломку: „Са десне стране прочеља, у продужетку крова, на кућу се наслањала коса настрешница, која је била, у ствари, кров једног уског отвореног ходника, бочног, дуж читаве унутрашње стране куће, ходника званог „ганг“, на чијем су се почетку, с улице, налазила дрвена врата, са извијеном (кованом) гвозденом кваком. Почев од грубо тесаног багремовог стуба крај улазних врата, благо се подизао лук велике улазне колске капије, која се на половини отварала, делећи је на два извијена крила, обојена истом оном мрком бојом којом и сва остала дрвенарија куће..“ (Павле Угринов, Стара породична кућа) _____________________ Број поена: _______________ Оцена: _______________ 433 (1) (1) (1) (1) (1)
  6. 6. ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (Трећа група) 1. Прецртај глагол који нема граматичку категорију лица: прочитам, прочитај, будем прочитала, прочитах, прочитао, прочитаћу 2. Повежи линијама реч компаратив с речима које имају компарацију: тегет вредан много далеко компаратив тврд споро розе лак 3. Подвуци реч која има краткосилазни акценат: ствар, кров, цвет, прст, река, траг, свет 4. Заокружи у следећој реченици именичку синтагму у служби именског дела предиката: За време свог предавања гледао ми је право у очи, а можда сам му и изгледао интелигентнији од мојих другова, а ваљда је и чуо да сам први ђак у разреду. 5. Препознај стилску фигуру у подвученом стиху и на линији напиши њен назив. „У тој дубини Плавој И без руба Тражио сам, одавно, Голуба.“ (Стеван Раичковић, Небо) _____________________ 6. Наведи врсту риме која је у заступљена у катрену: „Жуљаве руке одмара на плугу. Дубоко дише, и као да дремље. А ветар, ћухом пробуђене земље Надојен, тресе седу влас му дугу.“ (Вељко Петровић, Ратар) _____________________ 434 (1) (1) (1) (1) (1) (1)
  7. 7. 7. Препознај врсту строфе у наведеном примеру и наведи њен назив: „Јечмена жута поља зрела, Речни се плићак зрачи; Купина сја сунчана, врела. Ту змија кошуљу свлачи.“ (Јован Дучић, Поље) _____________________________ 8. Како се назива стих од десет слогова са цезуром после петог слога? „Пратила браћа / Смиљу девојку“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (народна песма) _____________________________ 9. Препознај врсту описа у наведеном одломку и именуј га: „Вељко је био танка и висока струка, смеђе косе и врло мали бркова, дугуљасти суви образа, широки уста и подугачка, мало покучаста носа; и није му млого више било од 30 година кад је погинуо. По срцу и по телесном јунаштву био је први не само у Србији, него се може слободно рећи и у цијелој Европи свога свуд ратнога времена.“ (Вук Стефановић Караџић, Житије Ајдук Вељка Петровића) _____________________________ 10. Препознај облик казивања (форму приповедања) у наведеном одломку и именуј га: „Неће да говори! – помисли Червјаков, пребледевши. – Дакле, љути се... Не, то не може тако остати... Објаснићу му...“ (Антон Павлович Чехов, Чиновникова смрт) _____________________________ Број поена: _______________ Оцена: _______________ 435 (1) (1) (1) (1)
  8. 8. РЕШЕЊА ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ (Прва група) 1. спокојно, унапред 2. в) во 3. нагло 4. Употребио је неколико часова ‫׀׀‬ док нам је, седећи за својом катедром, саопштио њен садржај. 5. ономатопеја 6. осмерац 7. дијалог 8. пејзаж 9. алегорија 10. укрштена рима (Друга група) 1. Ц, Ж, Г, М 2. ми (...није ми било драго...) 3. самоме, Дилу 4. а) цртач б) прецртати 5. епски десетерац 6. поређење 7. пејзаж 8. парна рима 9. приповедање у трећем лицу 10. екстеријер (Трећа група) 1. прочитао 2. вредан, много, далеко, тврд, споро, лак 3. прст 4. први ђак у разреду 5. симбол 6. обгрљена рима 7. катрен 8. лирски десетерац 9. портрет 10. унутрашњи монолог 436

×