O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kontrolne vezbe sa_resenjima

Kz

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

Kontrolne vezbe sa_resenjima

 1. 1. КОНТРОЛНА ВЕЖБА (1) 1. Напиши корен следеће породице речи: ученик, учити, учена, изучити _________________ 2. Којим су начином творбе настале следеће речи: а) зимзелен_________________ б) побелети______________ в) бачкопаланачки________________г) Шведска______________ 3. Од глагола ВРШИТИ, КОСИТИ, ВЕРИТИ уз помоћ суфикса -ба сагради именице: ____________,__________,___________. 4. Прецртај реч која се по свом начину грађења разликује од осталих: зазубице, зуботехничар, наглув, глувонем 5. Прецизно напиши којим су начином творбе настале подвучене речи: а) Млада је нестрпљиво чекала венчање у цркви. _________________ б) Разочарала сам се затеченим стањем. _______________________ 6. Речи спорт, филм, викенд потичу из _________ језика и називају се___________. 7. Подвуци синониме речи храбар: одважан, моћан, неустрашив, способан, борбен 8. Заокружи слова испред примера у којима је антонимност остварена префиксацијом: а) жив – нежив б) мек – тврд в) дубок – плитак г) слетети – узлетети 9. Подвучене речи у реченицама: Она се увек облачи споро / Облачи се, пашће киша налазе се у односу ______________________________________. 10. Заокружи слово испред речи која је синоним за полисемију: а) једнозначност б) вишезначност в) синонимност 11. Када за некога кажемо да је експлодирао од беса, послужили смо се: а) метафором б) метонимијом в) хомонимијом 12. Поред примера у којем је значење подвучене речи добијено метафором напиши број 1, а поред примера у којем је значење подвучене речи добијено метонимијом напиши број 2: а) Припремио је добро целу област и одговарао. ____________________________ б) Цела школа је бодрила такмичаре. _______________________________ в) Слушали смо Бетовена на часу музичког. ____________________________ Број поена: _______________ Оцена: _______________ 437 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (0,5) (0,5) (2; сваки тачан 0,5) (1; 0,5 + 0,5) (1,5; 0,5 + 0,5 + 0,5)
 2. 2. КОНТРОЛНА ВЕЖБА (2) 1. Заокружи слова испред реченица у којима се налазе индикативно употребљени глаголски облици: а) Наредне године завршавам средњу школу и уписујем факултет. б) Малопре прочитах овај занимљиви роман. в) Јуче гледамо филм, а она спава. г) Радимо контролну вежбу из српског језика. 2. Линијама повежи реченице из леве колоне, у којима су употребљени одређени глаголски начини, са одговарајућим значењима глаголских начина у десној колони (једно значење је вишак): а) Певај, удри бригу на весеље! намера б) Ако будем имао времена, доћи ћу. заповест в) Тренирам да бих био успешан. услов узрок 3. Прочитај следећи текст и одговори на питања испод текста: „Част наше породице мора бити очишћена оним чиме се част чисти: огњем и мачем, а застрашујући пример нека буде доказ наше непоткупљиве праведности. До царевог изрицања пресуде преступница ће бити затворена у подруму нашег дворца и нико с њом не сме ступити у било какав додир.“ (Б. Михајловић, Бановић Страхиња, прилагођено) Издвој из текста: а) Неличан глаголски облик који је употребљен као део сложеног глаголског времена: _______________________________. б) Два нелична глаголска облика која су употребљена као допуна непотпуним глаголима: _______________________________. в) Два нелична глаголска облика која су употребљена као део пасива: _______________________________. г) Један попридевљени нелични глаголски облик: ________________________________. 4. Подвуци релативни перфекат: Вођа пута нам је причао како им се прошлог лета овде покварио аутобус. 438 (1 бод; 0,5 за сваки тачан одговор, а сваки погрешан 0,5 мање) (1,5; 0,5 за сваки тачан одговор) (4 бода; сваки захтев по 1, признају се само потпуни одговори) (1)
 3. 3. 5. Допуни тврдње: а) Футур I који означава радњу будућу у односу на неко прошло време и користи се у приповедању назива се ______________________. б) Значење имперфекта је ____________________, јер се време радње одмерава према прошлом тренутку. в) Глаголски начини углавном имају___________ значење, то јест означавају услов, узрок, заповест, жељу, намеру, могућу радњу. 6. Прочитај текст и допуни реченице испод текста: „Тако би се колебао неко време, а онда би, не могући да издржи неизвесност, устајао да ствар поново разгледа.“ Подвучени глаголски облик назива се ___________________________; употребљен је _________________ (индикативно или релативно), те се назива још и ______________ _________________. 7. Заокружи слово испред реченица у којима се налазе попридевљени глаголски прилози: а) Могући проблеми нас држе у неизвесности. б) Посетио нас је бивши ђак генерације. в) Будући да немамо час, идемо кући. г) Небо су обасјале светлеће ракете. 8. а) Напиши реченицу у којој ћеш употребити попридевљени радни глаголски придев: ___________________________________________________________________ б) Напиши реченицу у којој ћеш употребити инфинитив у функцији субјекта: ___________________________________________________________________ Број поена: _______________ Оцена: _______________ 439 (1,5; сваки тачан одговор 0,5) (1,5; сваки тачан одговор 0,5) (1; сваки тачан захтев 0,5) (1,5; 0,5 за сваки тачан одговор)
 4. 4. КОНТРОЛНА ВЕЖБА (3) (обнављање комуникативне, предикатске и независних реченица) 1. Издвој из низа синтаксичке јединице и поређај их у назначена поља од највеће до најмање. Глас, корен речи, реч, комуникативна реченица, синтагма, придев, перфекат, предикатска реченица. 2. Комуникативном реченицом се исказује: а) незавршена мисао, почиње великим словом и завршава се тачком на крају; б) целовита порука, има најмање две предикатске реченице; в) целовита порука, има бар једну предикатску реченицу и завршава се тачком (упитником или узвичником); г) завршена мисао без одређене интонације. Заокружи слово испред тачног одговора. 3. Колико има комуникативних, а колико предикатских реченица у следећем примеру? Лавиринт у краљевском врту, на самом обронку Лондона, недалеко од обале Темзе, посадили су негде између 1689. и 1695. године. Један писац је забележио да лавиринт сасвим довољно збуњује да задржи пажњу, али пружа и забаву... Број комуникативних реченица:_________. Број предикатских реченица: _________. 4. Број предикатских реченица одређује се према броју глагола у _____________ глаголском облику. 5. Одреди врсту независне предикатске реченице у следећим примерима. Затвори очи! ___________________ Срећан ти рођендан! _______________ Да ли ћеш и ти доћи? ______________________ Доћи ћу и донећу ти све твоје ствари. __________________________ 440 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ (1) (1) (1) (1) (1)
 5. 5. 6. Повежи сваку независну реченицу са одговарајућим значењем. а) Није изустио ни реч. заповест б) Нека победи најстрпљивији! дозвола в) Да ли је он то уопште видео? обавештење г) Како је само изгледала! питање д) Молим те, размисли мало! жеља ђ) Искључи компјутер! емоционални став е) (Могу ли да затворим прозор?) – Можеш. забрана ж) Немој да дираш те ствари! молба 7. Ако је глагол у неличном глаголском облику, он може бити главни члан: а) прилошке синтагме б) глаголске синтагме в) придевске синтагме Заокружи слово испред тачног одговора. 8. Подвуци у следећем тексту све оне реченице које не могу да стоје самостално. „Рјепњин је гледао запрепашћен у тај зид, који га је делио од ње. Једва се уздржа да не лупи песницом у тај зид. Да ли је то та фамозна љубав о којој се толико прича? “ (М. Црњански, Роман о Лондону, прилагођено) 9. а) Одреди у следећим примерима прилошку одредбу за начин. Мило га је погледала и одшетала без речи. Необично поцупкујући застао је испред излога и окренуо се према њој. б) Попуни табелу према наведеним захтевима: Препиши прилошке одредбе за начин из датих примера: Одреди врсту синтаксичке јединице: Која врста речи / синтагме се појављује у служби прилошке одредбе за начин? 10. Предикатске реченице се деле на _______________ и _______________ реченице. Број поена: _______________ Оцена: _______________ 441 (1) (1) (1) (2; 0,25 за сваки тачан одговор) (1,5; 0,50 за сваки тачан одговор)
 6. 6. Контролна вежба (4) из језичке културе 1. Допуни започете тврдње: а) Текст којим нешто описујемо (лик, природу, предмете...) назива се _______________. б) Текст којим се приповеда (прича) о томе шта се десило назива се ________________. в) Текст којим желимо да неког обавестимо о нечему зове се_______________________. 2. Заокружи слово испред тачног одговора у задатку који следи. Екстеријер је: а) затворена посуда б) спољашњи простор в) површност 3. Пронађи тачан одговор и повежи га са речима на десној страни. улаз Ентеријер је слика пејзажа унутрашњост неке просторије 4. Прочитај пажљиво следећи текст (Панорама, И. Андрић) и заокружи слова испред тврдњи које се односе на њега: „Нова слика – то је нека тврђава на мору, зидана од цигле и камена. У првом плану је висок истурен бастион, који носи име неког свеца, на њему моћан и велик старински топ; његова лепо изграђена цев прошарана је зеленом патином. У даљини морска пучина.“ а) овај текст је дескрипција б) у питању је екстеријер в) у питању је ентеријер г) овај текст је експозиција д) писац највише употребљава придеве 5. Прочитај пажљиво следеће одломке и напиши у којем је описан пејзаж, а у којем ентеријер. „Небо је над Београдом пространо и високо, променљиво а увек лепо; и за зимских ведрина са њиховом студеном раскоши; и за летњих олуја кад се цело претвори у један једини тмурни облак који, гоњен лудим ветром, носи кишу помешану са прашином панонске равнице; и у пролеће кад изгледа да цвате и оно, упоредо са земљом; и у јесен кад отежа од јесењих звезда у ројевима. Увек лепо и богато; као накнада овој чудној вароши за све оно чега у њој нема и утеха због свега оног што не би требало да буде.“ (Госпођица, Иво Андрић) ______________________________________________________ 442 (1,5) (1,5) (0,5) (1) (1)
 7. 7. „По ситницама се видело да место има душу. Биљке у саксијама биле су ваљано одржаване. Украси изнад малог камина стајали су уредно размештени. Нигде није било прашине која неизбежно иде уз књиге. Са десне стране, поред улаза, стајала је фотеља прекривена излизаним тамнозеленим плишом.“ (Последња књига, Зоран Живковић, прилагођено) __________________________________________________ 6. Напиши најаву за следећи догађај: 22. мај 2010, 10 часова, Тршић, Републичко такмичење из српског језика ____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 7. На којих пет питања новинар треба да одговори да би вест била јасна, истинита и сажета? _______, ________, ________, _________, _________ 8. Заокружи слово испред правилно написане честитке: а) Драги Савићи, б) Драги Савићи, Срећно Вам рођење детета! Срећно вам рођење детета! в) Драги Савићи, г) Драги Савићи срећно вам рођење детета! Срећно вам рођење детета! 9. Пишући приватно, службено писмо или и-мејл, после ословљавања са Драги моји, ИЛИ Поштовани господине Чичилићу, прва реченица у новом реду почиње а) малим словом; б) некад малим, некад великим словом; в) великим словом. Заокружи тачан одговор. 10. Ако си током писања писма нешто заборавио/-ла, то се може додати после написаног (из лат. post scriptum). Која скраћеница се пише за додатак завршеном и потписаном писму?____________ 443 (0,5) (1) (1) (1) (1) (1,5)
 8. 8. 11. Којој врсти писма (службеном или приватном) припада следеће: Весна Љубичић Браничевска 100 11000 Београд О11/ 3000000 Поштовани професоре Стојановићу, Шаљем Вам текст мог докторског рада, који сте хтели да погледате. Са нестрпљењем очекујем да чујем Ваше цењено мишљење. Када га прочитате, молим Вас да ме позовете. Нови Сад, Унапред захвална, 17. април 2010. Весна Љубичић _________________________________ 12. Прочитај пажљиво следећи текст и допуни реченицу која следи. Хамлет и Тесла у истој кожи Један од наших малобројних глумаца, који се успешно опробао у иностранству, Драган Мићановић, недавно је на сцени Мадленијанума премијерно одиграо улогу о којој је дуго маштао. Реч је о представи „Никола Тесла″. Реците нам шта вам је помогло да разумете драму Милоша Црњанског. Припремате ли још нешто у позоришту? - Пресрећан сам што играм лик са фасцинирајућом биографијом. Разумљиво је што цео живот Николе Тесле није могао да стане у драму коју је написао Црњански, али сам ја све занимљиво што сам прочитао о Тесли уградио у лик. У Југословенском драмском позоришту припремам представу „Хамлет″ Виљема Шекспира. (www.balkanmedija.org) Новинарски жанр у којем се објављује разговор (у облику питања и одговора), да би се сазнале новости од компетентне (стручне) особе, назива се _____________________. 13. Прочитај пажљиво следећи текст. Кошаркаши Партизана победом против Хемофарма пласирали се у финале Јадранске лиге Шампион опет хоће пехар Партизан – Хемофарм 72:67 (14:18, 26:16, 12:20, 20:21) Загреб, 23. април – Партизан је у финалу НЛБ лиге, шести пут за редом. У још једном напетом окршају са Хемофармом, у хладном амбијенту прелепе Арене, Вујошевићеви момци су се боље снашли, у неколико наврата направили важне 444 (1) (1)
 9. 9. серије и савладали борбене Вршчане који су четврти пут ове сезоне напустили паркет погнутих глава после дуела са шампионом. Хемофарм се ниједног тренутка није предавао, искористио је Партизаново катастрофално шутерско вече са линије пенала (42 одсто, 27-11!), увео меч у неизвесну завршницу, али није имао снаге да преокрене резултат. Ако је неко мислио да су после свих трофеја играчи Партизана огуглали на велике утакмице, грдно се преварио... (Политика, 24. април 2010, П. Сарић, прилагођено) Заокружи тачан одговор којим се објашњава извештај: а) брзо и тачно уочавање чињеница б) кратка информација в) разговор о актуелном догађају г) сажето, а потпуно приказивање догађаја, порука д) садржи новост и сликовито испричан догађај ђ) вест са више појединости 14. Повежи речи из леве колоне са одговарајућим значењем у десној колони. комплементаран сложен, замршен портрет пуначак етеричан друштвено окружење дежмекаст фин, ваздушаст миље који допуњује комплексан веран опис лика и карактера у књижевности 15. Подвуци реч (од две понуђене речи) коју треба употребити у следећим реченицама: а) Мој брат преко лета ради као спаситељ/спасилац у базену. б) Они су велики љубитељи/љубимци расних паса. в) Обожавам да спавам у оној спаваћици/спавачици са медама. г) Нека ти помогне носилац/носач пртљага на станици! 16. Повежи именицу душа у датим изразима са одговарајућим значењем: завирити некоме у душу бити веран, нечија присталица знати (некога) у душу великом брзином, једва дишући удахнути душу (некоме) упознати нечије мисли и осећања бити душом уз некога окрепити се као без душе (отрчати) познавати некога веома добро повратити душу оживети, препородити Број поена: _______________ Оцена: _______________ 445 (1,5) (2) (2) 3 бода (0,5 пута 6)
 10. 10. РЕШЕЊА КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ КОНТРОЛНА ВЕЖБА (1): 1) уч-; 2)а) комбинована творба; б) слагање; в) извођење; г) творба претварањем; 3) вршидба, косиба, веридба; 4) зазубице; 5) а) поименичавање; б) попридевљавање; 6) енглеског језика, англицизми; 7) одважан, неустрашив; 8) а) и г); 9) хомонимије; 10) б); 11) а); 12) 1, 2, 2. КОНТРОЛНА ВЕЖБА (2): 1) б, г 2) а) – заповест, б) – услов, в) намера 3) а) бити б) бити, ступити в) очишћена, затворена г) застрашујући 4) се покварио 5) а) приповедачки футур I б) релативно в) модално 6) потенцијал, релативно, приповедачки потенцијал 7) а, б, г 8) На пример: а) Одустали су од ионако пропалог плана. б) Учити је корисно. Бодовање и оцењивање: 11–12 одличан (5); 8,5–10,5 врло добар (4); 7–8 добар (3); 4,5–6,5 довољан(2). КОНТРОЛНА ВЕЖБА (3) (Обнављање комуникативне, предикатске и независне реченице): 1. комуникативна реченица, предикатска реченица, синтагма, реч; 2. в); 3. 2 комуникативне реченице, 5 предикатских реченица; 4. личном; 5. заповедна, жељна, упитна, обавештајна; 6. а) обавештење, б) жеља, в) питање, г) емоционални став, д) молба, ђ) заповест, е) дозвола, ж) забрана; 7. б); 8. који га је делио од ње, да не лупи песницом у тај зид, о којој се толико прича; 9. мило, реч, прилог; (без) речи, реч, именица; необично поцупкујући, синтагма, глаголска; 10. независне, зависне. КОНТРОЛНА ВЕЖБА (4) ИЗ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ: 1. а) опис (дескрипција) 0,5 б) приповедање (нарација) 0,5 в) излагање (експозиција) 0,5 2. б) 3. унутрашњост неке просторије 4. а) 0,5 б) 0,5 д) 0,5 5. пејзаж, ентеријер 6. Републичко такмичење из српског језика одржаће (одржава) се у Тршићу 22. маја 2010. године, у 10 часова. 7. ко, шта, где, када, зашто 8. б) 9. в) 10. М.П., М.П. (латиницом) 11. службеном 12. интервју 13. а) 0,5 г) 0,5 и ђ) 0,5 14. комплементаран (који допуњује), портрет (веран опис лика и карактера у књижевности), етеричан (фин, ваздушаст), дежмекаст (пуначак), миље (друштвено окружење), комплексан (сложен, замршен) 15. а) спасилац 0,5 б) љубитељ 0,5 в) спаваћица 0,5 г) носач 0,5 16. завирити некоме у душу (упознати нечије мисли и осећања), знати (некога) у душу (познавати некога веома добро), (некоме) удахнути душу (оживети, препородити), бити душом уз некога (бити веран, присталица), (отрчати) као без душе (великом брзином, једва дишући), повратити душу (окрепити се). 446

×