Hasanaginica

Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат
Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкатнаставник српског језика и књижевности at Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат em Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат

Primer pripreme

Škola: Glavatičevo 
Datum: oktobar 2011.god. 
Nastavni predmet: Bosanski jezik i književnost 
Predmetni nastavnik: Ismet Pozder 
Razred: Sedmi 
Predmetno područje: Književnost 
Tema: Lirika, lirska narodna pjesma 
Nastavna jedinica: Hasanaginica 
Tip časa: Obrada 
Zadaci: 
a) Obrazovni: Utvrditi pojam balada. Odrediti u pjesmi ritam, rimu, stih, 
epske i lirske elemente, stilske figure 
b) Funcionalni: Razvijanje sposobnosti pronalaženja i pamćenja bitnih 
pojedinosti na bazi analize, usporedbe, generalizacije i 
zaključivanja. Osposobljavanje učenika za shvatanje 
životnih vrijednosti i ljepote življenja… 
c) Odgojni: Istaknuti poruke: Hasanaginica, žena, majka i supruga 
Oblici rada: Frontalni i individualni 
Nastavne metode: Metoda razgovora, rada na tekstu, učeničkih samostalnih 
radova 
Nastavna sredstva i 
tehnička pomagala: Čitanka za7. razred, Uvod u književnost, 
Metodika nastave sh.jezika, Milija Nikolić, 1988.god. 
Uvodno obavještenje (5) 
(skica) 
- Hasanaginica je jedna od naših najljepših narodnih pjesama, prevedena je na 
skoro sve evropske jezike, vrlo je poznata i visoko cijenjena narodna balada kod 
nas i u svijetu. 
- Zabilježena je u drugoj polovini 18. vijeka, a zabilježio je Alberto Fortis u svom 
putopisu Put po Dalmaciji 1774. godine 
- Hasanaginicu je štampao Vuk Karadžić, a sam tekst je preuzeo od Fortisa 
- Baladu su prevodili Gete, Valter Skot, Puškin i drugi. Na osnovu balade Alija 
Isaković je napisao istoimenu dramu Hasanaginica koja je pored ostalog i 
ekranizovana, a danas imamo i istoimenu operu. 
§ Čitamo Hasanaginicu 
§ (Emocionalna pauza) 
Pripremni zadatak 
1. Obrarite pažnju na sudbonosne događaje u Hasanaginici i na njihove odjeke u 
duši nesretne majke. Događaje imenujte. Obilježite epska i lirska mjesta. 
2. Spremite se da objasnite vrstu i porijeklo stida koji sprečava Hasanaginicu da 
obiđe ranjenog muža. Pri tome imajte u vidu položaj žene u patrijarhalnoj 
muslimanskoj porodici. Ko ima moralno prvenstvo da njeguje bolesnika majka, 
sestra ili žena ?
3. Hasanaga tjera svoju ženu od kuće. Odredite u tom postupku učešće njegovih 
osjećanja (navike, društveni položaj, razum) 
4. Kako brat postupa prema Hasanaginici? Šta vas tu iznenađuje? Uporedite 
Pintorović-bega i Hasanagu i utvrdite sličnosti u njihovom ponašanju. 
5. Obratite pažnju na ubrzan tok događaja u baladi i na njihovo vremensko 
određenje. Šta vam tu ostaje nedorečeno, prećutno i nejasno? 
6. Objasnite ponašanje likova u završnom dijelu. Učinite to sa stanovišta 
Hasanaginice i Hasanage. Poredajte ih po stepenu odgovornosti. 
7. Vratite se na početnu sliku pjesme. Kako djeluje njeno prostranstvo i bjelina?. U 
kakvu nas dalje nedoumicu dovodi narodni pjevač slovenskom antitezom? 
Glavni dio (35) (Proučavanje pjesme) 
Pošto su učenici blagovremeno dobili pripremni zadatak, osnovni dio zadatka obaviće 
sami kod kuće. Na čas će doći sa pripremljenim podsjetnikom koji im omogućava da 
sa više sigurnosti i povezanosti iskažu o pojedinim pitanjima. Kod učenika će se pojaviti 
želja i nestrpljivost da kazuju i potkrepljuju svoja zapažanja i mišljenja. Time će biti 
stvoreni uslovi za rad i omogućeno uspješno tumačenje balade. 
1. Pjesma obuhvata nekoliko sažetih i čisto povezanih događaja koji zajedno 
uslovljavaju tragičnu sudbinu Hasanaginice. Ti događaji predstavljaju epsku 
osnovu balade i čine njenu fabulu. Svaki od tih događaja posebno djeluje na 
Hasanaginicu i od njihovih duhovnih odjeka satkana su odgovarajuća lirska 
mjesta. Učenici će navoditi primjere. 
Događaji Osjećanja 
(epska mjesta) (lirska mjesta) 
Hasanaga poručuje ženi da ga ne čeka "Tad pobježe Hasanaginica 
u dvoru... Topot konja... da vrat lomi kuli niz pendžere," 
"Da moj brate, velike sramote-gdje 
me šalje od petero djece! " 
Brat je požurio sa knjigom oprošćenja "...a s malahnim u bešici sinom 
i spreman je da vodi sestru u roditeljski od,jelit se nikako ne mogla, 
dom već je bratac za ruke uzeo 
I jedva je s sinkom rastavio. " 
Hasanaginicu prose sa svih strana "Aj tako te ne željela, braco, 
nemoj mene davat ni za koga, 
da ne puca jadno srce moje 
gledajući sirotice svoje. " 
Hasanaginica je isprošena za "...dug pokrivač nosi za djevojku 
imotskog kadiju kada bude agi mimo dvora 
da ne vidi sirotice svoje. " 
Hasanaga pred djecom kori majku "Kad to čula Hasanaginica, 
da je "srca kamenoga" b,jelim licem u zemlju udrila, 
usput se je s dušom rastavila 
od žalosti, gledajuć sirote. "
Hasanaginica, kao i sve balade uopšte, satkana je od čvrstog spleta epskih i lirskih mjesta. 
Događaji su vrlo sažeto opjevani, a osjećanja su data kao njihove posljedice. Tako se 
tokom cijele balade smjenjuju unutrašnje, lirsko i spoljašnje, epsko. 
2. Stid koji sprečava Hasanaginicu da posjeti bolesnog muža uslovljen je 
patrijarhalnim shvatanjem po kome stoji da nije ženino da javno iskazuje svoju nježnost. 
Ni pred članovima vlastite porodice ona nije smjela ljupko pogledati svoga muža. Ali 
Hasanaginicin stid sadrži i jedno općeljudsko svojstvo, koje ne zavisi od patrijarhalnog 
morala, već se samo u njemu pojačano ispoljava. 
Hasanaginica je mogla osjećati i stid zbog Hasanage jer bi ga vidjela ranjenog, a time i 
nemoćnog, a to pretpostavlja da ni Hasanagi ne bi bilo miolo. No taj stid ona bi mogla i 
prevazići jer je Hasanaga njen muž sa kojim je toliku djecu izrodila. Pravi stid ovdje nije 
izazvan nekakvim nedoličnim susretanjem sa bolesnim mužem, već on potiče od 
prisustva treće osobe. Hasanagu pohode i njeguju majka i sestra, a uz njih je sigurno i 
neko od stalne posluge. Glagol "oblaze ga mati i sestrica" svojom učestalošću, svakako 
govori o brizi i posjeti. Prvenstvo ljubavi po krvnom srodstvu Hasanaginica prima 
materinskim instiktom. Ona to osjeća i duboko poštuje kod svoje svekrve i zaove. Njenu 
želju da posjeti muža osujećuje pomisao da bi se tako umetla između majke i sina. 
Prvenstvo supruge moglo bi se u tim okolnostima protumačiti kao potcjenjivanje 
sestrinske i materinske ljubavi. Hasanaginica se zbog toga dobrovoljno povlači.. U osnovi 
njenog stida je bojazan da dragoga ne povrijedi. Takav stid je svevremen. On je u osnovi 
ljudskog morala i plemenitosti. Hasanaginica je isuviše nadrasla svoje vrijeme i svoju 
sredinu. Zbog toga i njeni najbliži nisu mogli da je shvate 
3. Zaplet u pjesmi počinje Hasanaginom prijetećom porukom "Ne čekaj me u dvoru 
bijelomu, ni u dvoru ni u rodu momu." Ovu odluku on je donio nepromišljeno. Pri tome 
se rukovodio samo svojim osjećanjima i varljivim utiscima. Učinilo mu se da ga je žena 
zapostavila i prema njemu postala ravnodušna. Odluku izriče u ljutnji i afektu. Nije ni 
pokušao da sabere svoje misli i da potraži prave razloge za ženin nedolazak. A mogao je 
o svemu razmisliti jer mu je već "ranam bolje bilo." Povlašćen položaj u porodici i u 
sredini u kojoj je živio suviše ga je razmazio i učinio neodgovornim. Navikao je da uvijek 
drugi usklađuju svoje ponašanje prema njemu, da pogađaju šta on misli i želi te da mu 
čine po volji. U kritičnoj situaciji kod Hasanage je zatajio razum. Tako je jednim 
nepromišljenim postupkom pokrenuo tragično zbivanje. 
4. Pintorović beg želi da pomogne svojoj sestri, ali i on postupa nepromišljeno i 
brzopleto, slično Hasanagi. Začuđuje njegovo oglušivanje o sestrino preklinjanje. 
Njegova "zaštita" postaje za Hasanaginicu kobna. On sa sestrom postupa kao sa stvari 
kojim treba da se osveti Hasanagi i da sebi obezbijedi veći ugled i bolju poziciju. Beg je 
plemićka titula, a aga je građansko zvanje. Tako muž i brat Hasanaginici na isti način ne 
dozvoljavaju da sama odlučuje o sebi nego čitav događaj prilagođavaju svom mišljenu i 
željom za osvetom. 
5. Vrijeme u kome teku događaji u Hasanaginici jako je zgusnuto, tako da ubrzava 
radnju balade i hita tragičnoj završnici. Ali svaki vremenski preskok u baladi izaziva 
radoznalost za prećutne događaje koji su se u međuvremenu desili. Stvaralački svjedok u 
Hasanaginici nema moć sveprisutnosti. Tako namm ostaje nejasno kako je Hasanagina 
poruka stigla do Hasanaginice i do njenoga brata: ko je tu bio posrednik? Zašto je brat 
donio sestri potvrdu o razvodu braka prije nego što je ona i saznala da je muž šalje od 
kuće. Zagonetna je i majčina želja da bude pokrivena velom i pripremljenih darova kojim 
ona treba da daruje svoju djecu. I zašto baš svatovi nailaze pored Hasanagine kule. Zbog 
svega toga cijela pjesma se čini uvijenom u veo nesretne majke.
a) Zaobiđene vremenske dionice djeluju kao estetički priređena smetnja za 
neposredno sporazumijevanje između ličnosti. U Hasanaginici niko ni sa 
kim ne razgovara. Ima u njoj neposrednog kazivanja, ali nema dijaloga i 
sporazumijevanja. Komunikacija je gotovo uvijek jednosmjerna i svedena 
na molbe ojađene majke. Ali na njih joj čak ni brat ne odgovara: "Beže 
muči, ništa ne govori." Sva ta govorna jednostranost svakako samo 
doprinosi tragičnom završetku balade. 
b) Zgusnutim vremenom stvara se iluzija da događaji teku brzinom koja ne 
dozvoljava ličnostima da pribrano razmišljaju 
c) Prećutni događaji upućuju na šira i slobodna naslućivanja. 
6. U završnoj sceni Hasanaginica se pojavljuje kao nesrećna majka kojoj je ostalo da 
doživi samo još jedno i to ono najteže. Nestalo je i posljednje nade da se može povretiti 
svojoj djeci, i pred njima je pravi i konačni rastanak. Spremila im je i darove. Rastanak 
sa djecom je očekivala i on je trajao kao već dugo prisutna bol. Hasanaga joj pred svima 
prebacuje da je "majka srca kamenoga." Te riječi iznenada su pale kao nov teret na već 
izmučeno srce i majka je presvisla od bola. Hasanaga je tek u trenutku kad majka daruje 
djecu u potpunosti shvatio šta se njemu desilo. Opet je obuzet samo svojom nevoljom. 
Tek mu je sad sinulo u podsvijesti da gubi voljenu ženu i da mu djeca ostaju siročad. 
Koplje baca u najranjivije mjesto i pogađa majčino već davno ranjeno srce. Narodni 
pjevač ga u tom momentu i zove junakom: "A to gleda junak Hasanaga." 
Ovdje možemo učenicima dati da uzgredno riješe i ove zadatke: 
a) Od sljedećih riječi odaberi one kojima ćeš okarakterizirati Hasanaginicu: nježna, 
strpljiva, moralna, nepokorna, prefinjena, plemenita, pribrana, suptilna, 
osjetljiva, snalažljiva, neodlučna, naivna, patrijarhalna, radoznala. Nesrećna 
(Dolazi u obzir deset riječi) 
b) Pronađite sami deset riječi koje će okarakterizirati Hasanagine osobine: naprasit, 
plahovit, podmukao, osion, okrutan, sebičan, zajedljiv, osvetoljubiv, zloban, 
sujetan, agresivan, drzak, netrpeljiv, i sl. 
6. Na tragičnu sudbinu Hasanaginice utjecao je niz događaja koji djeluju kao 
učestali psihički udari koji se sustižu i rastu do duševnog bola. Svu odgovornost za 
njezinu smrt snose ličnosti iz njene okoline. Hasanaga i Pintorović ne osvrću se na 
potrebe drugih i konflikt rješavaju prema svojim egoističnim ciljevima. Hasanaga 
tjera ženu od petero djece, a najmlađe još u kolijevci. Taj postupak može se 
objašnjavati sa svih strana, ali se ne može opravdati. Svoju krivicu Hasanaga nikako 
ne uviđa i ne priznaje pa ništa i ne čini da spriječi tragično smijeranje radnje. On na 
kraju zadaje i posljednji smrtonosni udarac ojađenoj majci. Pomisao da u tragediji i 
sam Hasanaga postaje tragična ličnost jako je varljiva. On samo privremeno osjeća 
ozlojađenost i bol sa slabim izgledom na duže trejanje. 
Ovdje možemo navesti učenike da otkrivaju važnije postupke Hasanaginice. Tako se 
može doći do ovakvih ideja: 
Teško onome ko hoće uvijek da bude u pravu 
Ako si nezadovoljan drugima, potraži uzroke u sebi 
Najteže je pobijediti samog sebe 
Ko brzo sudi, brzo se i kaje 
Čovjek je uvijek na gubitku ako ne nađe smisao u ljubavi 
M. Selimivić 
Iz lika Hasanaginice zrače poruke:
Koliko čovjek voli, toliko i pati 
Ljudi su krivi što i smrt bira najbolje među njima 
Tragedija je svuda prisutna gdje plemenitost strada 
7. Početnu sliku u pjesmi nećemo tumačiti kao ustaljen pjesnički postupak 
(slavenska antiteza). Pristupićemo joj kao izuzetno originalnom i neponovljivom 
stvaralačkom elementu pjesme. Poetski prostor i predmetnost ponuđeni su čitaocu za 
nadograđivanje pa valja prizvati i vidjeti daleku "zelenu goru" i sa njom široke vidike 
slobodnog prostora. U tom zelenilu zaigraće pred očima čudesna arabeska, zagonetna 
i oblikom i čistom bjelinom: "Al je snijeg, al su labudovi?" I to je već prvo poređenje 
u pjesmi. Tu se istovremeno i slika i pita, splele su se objektivna i subjektivna 
perspektiva i izazvana je nedoumica. Na taj način se nagovještava i niz daljih 
nedoumica kojima će čitalac biti opsjednut, a i blagovremeno je ponuđena draž 
epskolirskog kazivanja. Tako se razvija kod čitaoca radoznalist za umjetnički svijet 
koji će se pjesmom tvoriti. 
Prostranstvo, široki vidici i prisustvo dražesna bjeline u slobodnoj prirodi – sve to 
smijera ka pobuđivanju duhovne širine i slobode sa kojom valja ići u svijet pjesme. 
Bez prostranih duhovnih vidika i moralne čistote ne mogu se potpuno doživljeti i 
ispravno shvatiti postupci i sudbine likova u baladi. Sa prostornog predjela odmah se 
ide na složene misaone vidike i sebične postupke Hasanage, sa otvorenog prostora 
pristupa se zatvorenom i stiješnjenom( šator, dom, kula, uski pendžeri), od slobode 
prirode pogled se usmjerava na ropski položaj Hasanaginice, doživljaj blistave bjeline 
nagovještava nevinu žtrvu i bolne sumrake u domovima. 
Završni dio (5): 
Ponoviti: 
1. Koju bismo poruke trebali«poslati» Hasanaginici da nas može čuti? 
2. Zašto je balada? 
Domaći zadatak: Pripremi se za analizu ritma i stila pjesme za naredni čas. 
Na kraju ocijeniti aktivnije đake.
Koliko čovjek voli, toliko i pati 
Ljudi su krivi što i smrt bira najbolje među njima 
Tragedija je svuda prisutna gdje plemenitost strada 
7. Početnu sliku u pjesmi nećemo tumačiti kao ustaljen pjesnički postupak 
(slavenska antiteza). Pristupićemo joj kao izuzetno originalnom i neponovljivom 
stvaralačkom elementu pjesme. Poetski prostor i predmetnost ponuđeni su čitaocu za 
nadograđivanje pa valja prizvati i vidjeti daleku "zelenu goru" i sa njom široke vidike 
slobodnog prostora. U tom zelenilu zaigraće pred očima čudesna arabeska, zagonetna 
i oblikom i čistom bjelinom: "Al je snijeg, al su labudovi?" I to je već prvo poređenje 
u pjesmi. Tu se istovremeno i slika i pita, splele su se objektivna i subjektivna 
perspektiva i izazvana je nedoumica. Na taj način se nagovještava i niz daljih 
nedoumica kojima će čitalac biti opsjednut, a i blagovremeno je ponuđena draž 
epskolirskog kazivanja. Tako se razvija kod čitaoca radoznalist za umjetnički svijet 
koji će se pjesmom tvoriti. 
Prostranstvo, široki vidici i prisustvo dražesna bjeline u slobodnoj prirodi – sve to 
smijera ka pobuđivanju duhovne širine i slobode sa kojom valja ići u svijet pjesme. 
Bez prostranih duhovnih vidika i moralne čistote ne mogu se potpuno doživljeti i 
ispravno shvatiti postupci i sudbine likova u baladi. Sa prostornog predjela odmah se 
ide na složene misaone vidike i sebične postupke Hasanage, sa otvorenog prostora 
pristupa se zatvorenom i stiješnjenom( šator, dom, kula, uski pendžeri), od slobode 
prirode pogled se usmjerava na ropski položaj Hasanaginice, doživljaj blistave bjeline 
nagovještava nevinu žtrvu i bolne sumrake u domovima. 
Završni dio (5): 
Ponoviti: 
1. Koju bismo poruke trebali«poslati» Hasanaginici da nas može čuti? 
2. Zašto je balada? 
Domaći zadatak: Pripremi se za analizu ritma i stila pjesme za naredni čas. 
Na kraju ocijeniti aktivnije đake.

Recomendados

Drama por
DramaDrama
DramaDanijela Mikadi
14.7K visualizações27 slides
Ivan gundulić, paula por
Ivan gundulić, paulaIvan gundulić, paula
Ivan gundulić, paulaNovinari Osmodec
8K visualizações24 slides
Lirika por
LirikaLirika
LirikaDanijela Mikadi
40.4K visualizações75 slides
Realizam i naturalizam por
Realizam i naturalizamRealizam i naturalizam
Realizam i naturalizamHrvatski Jezik
12.7K visualizações13 slides
Epika por
EpikaEpika
EpikaDanijela Mikadi
54.6K visualizações41 slides
Povijest hrvatskog jezika do 20 por
Povijest hrvatskog jezika do 20Povijest hrvatskog jezika do 20
Povijest hrvatskog jezika do 20Ivana Čališ
32.8K visualizações40 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Što je bajka? por
Što je bajka?Što je bajka?
Što je bajka?Pogled kroz prozor
33.1K visualizações8 slides
Honoré de Balzac, Otac Goriot por
Honoré de Balzac, Otac GoriotHonoré de Balzac, Otac Goriot
Honoré de Balzac, Otac GoriotDanijela Mikadi
17.7K visualizações22 slides
William Shakespeare, Hamlet por
William Shakespeare, HamletWilliam Shakespeare, Hamlet
William Shakespeare, HamletDanijela Mikadi
64.1K visualizações36 slides
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća por
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kućaHenrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kućaDanijela Mikadi
31.8K visualizações18 slides
Hrvatski realizam por
Hrvatski realizamHrvatski realizam
Hrvatski realizamHrvatski Jezik
14.7K visualizações7 slides
Ante Kovačić, U registraturi por
Ante Kovačić, U registraturiAnte Kovačić, U registraturi
Ante Kovačić, U registraturiDanijela Mikadi
17K visualizações22 slides

Mais procurados(20)

Što je bajka? por Pogled kroz prozor
Što je bajka?Što je bajka?
Što je bajka?
Pogled kroz prozor33.1K visualizações
Honoré de Balzac, Otac Goriot por Danijela Mikadi
Honoré de Balzac, Otac GoriotHonoré de Balzac, Otac Goriot
Honoré de Balzac, Otac Goriot
Danijela Mikadi17.7K visualizações
William Shakespeare, Hamlet por Danijela Mikadi
William Shakespeare, HamletWilliam Shakespeare, Hamlet
William Shakespeare, Hamlet
Danijela Mikadi64.1K visualizações
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća por Danijela Mikadi
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kućaHenrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Danijela Mikadi31.8K visualizações
Hrvatski realizam por Hrvatski Jezik
Hrvatski realizamHrvatski realizam
Hrvatski realizam
Hrvatski Jezik14.7K visualizações
Ante Kovačić, U registraturi por Danijela Mikadi
Ante Kovačić, U registraturiAnte Kovačić, U registraturi
Ante Kovačić, U registraturi
Danijela Mikadi17K visualizações
Rješenja vježbe (testa) por Pogled kroz prozor
Rješenja vježbe (testa)Rješenja vježbe (testa)
Rješenja vježbe (testa)
Pogled kroz prozor25.1K visualizações
Franz Kafka, Preobrazba por Danijela Mikadi
Franz Kafka, PreobrazbaFranz Kafka, Preobrazba
Franz Kafka, Preobrazba
Danijela Mikadi47.3K visualizações
Zamjenice vjezba s rjesenjem por Ivana Čališ
Zamjenice vjezba s rjesenjemZamjenice vjezba s rjesenjem
Zamjenice vjezba s rjesenjem
Ivana Čališ 28.9K visualizações
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica por Hrvatski Jezik
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaIvan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Hrvatski Jezik26.2K visualizações
Književni rod, književna vrsta por Danijela Mikadi
Književni rod, književna vrstaKnjiževni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrsta
Danijela Mikadi34.7K visualizações
Jerome David Salinger, Lovac u žitu por Danijela Mikadi
Jerome David Salinger, Lovac u žituJerome David Salinger, Lovac u žitu
Jerome David Salinger, Lovac u žitu
Danijela Mikadi43.4K visualizações
Starac i more por Una Sabljakovic
Starac i moreStarac i more
Starac i more
Una Sabljakovic8.3K visualizações
Pridjevi por Ivana Čališ
PridjeviPridjevi
Pridjevi
Ivana Čališ 27.1K visualizações
Sofoklo, Antigona por Danijela Mikadi
Sofoklo, AntigonaSofoklo, Antigona
Sofoklo, Antigona
Danijela Mikadi58.5K visualizações
Veliko slovo diktati por Ivana Čališ
Veliko slovo diktatiVeliko slovo diktati
Veliko slovo diktati
Ivana Čališ 126.6K visualizações
George Orwell, Životinjska farma por AnitaToma
George Orwell, Životinjska farmaGeorge Orwell, Životinjska farma
George Orwell, Životinjska farma
AnitaToma2.9K visualizações
Glasovne promjene zadaci s rjesenjima por Ivana Čališ
Glasovne promjene zadaci s rjesenjimaGlasovne promjene zadaci s rjesenjima
Glasovne promjene zadaci s rjesenjima
Ivana Čališ 35.6K visualizações
Notturno prezentacija por Dubravka Granulić
Notturno prezentacijaNotturno prezentacija
Notturno prezentacija
Dubravka Granulić8.3K visualizações
Brojevi por Ivana Čališ
Brojevi Brojevi
Brojevi
Ivana Čališ 1.4K visualizações

Destaque

Stilske figure por
Stilske figureStilske figure
Stilske figureIvana Čališ
31.6K visualizações40 slides
Mak dizdar, Modra rijeka por
Mak dizdar, Modra rijekaMak dizdar, Modra rijeka
Mak dizdar, Modra rijekaIvana Čališ
21.9K visualizações9 slides
Conflict management in the workplace por
Conflict management in the workplaceConflict management in the workplace
Conflict management in the workplaceInternational Institute of Tropical Agriculture
9K visualizações24 slides
Musical elements of poetry por
Musical elements of poetryMusical elements of poetry
Musical elements of poetrymrtedparker
4.9K visualizações9 slides

Destaque(15)

Stilske figure por Ivana Čališ
Stilske figureStilske figure
Stilske figure
Ivana Čališ 31.6K visualizações
Mak dizdar, Modra rijeka por Ivana Čališ
Mak dizdar, Modra rijekaMak dizdar, Modra rijeka
Mak dizdar, Modra rijeka
Ivana Čališ 21.9K visualizações
Musical elements of poetry por mrtedparker
Musical elements of poetryMusical elements of poetry
Musical elements of poetry
mrtedparker4.9K visualizações
Pretkosovski ciklus epskih narodnih pesama por Marija Tir Borlja
Pretkosovski ciklus epskih narodnih pesamaPretkosovski ciklus epskih narodnih pesama
Pretkosovski ciklus epskih narodnih pesama
Marija Tir Borlja20.1K visualizações
The role of diplomacy & its effects in multicultural conflict management por Aquatix Pharma
The role of diplomacy & its effects in multicultural conflict managementThe role of diplomacy & its effects in multicultural conflict management
The role of diplomacy & its effects in multicultural conflict management
Aquatix Pharma9.5K visualizações
Kamenecki kako-da-lektira-bude-zabavna por zbornica
Kamenecki kako-da-lektira-bude-zabavnaKamenecki kako-da-lektira-bude-zabavna
Kamenecki kako-da-lektira-bude-zabavna
zbornica9.8K visualizações
Književnost sedmi razred por Ivana Čališ
Književnost sedmi razredKnjiževnost sedmi razred
Književnost sedmi razred
Ivana Čališ 35.9K visualizações
Srce (cor) por Antonio Kobaš
Srce (cor)Srce (cor)
Srce (cor)
Antonio Kobaš13.1K visualizações
Jestive i otrovne gljive por Pogimnazija
Jestive i otrovne gljiveJestive i otrovne gljive
Jestive i otrovne gljive
Pogimnazija115.5K visualizações
Glagolski oblici por Ivana Čališ
Glagolski obliciGlagolski oblici
Glagolski oblici
Ivana Čališ 99.5K visualizações
Anatomija srca por dr Šarac
Anatomija srcaAnatomija srca
Anatomija srca
dr Šarac25.5K visualizações

Mais de Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат

22 ideje za otpornost - zbirka nastavnih listića za razvoj emocionalne otporn... por
22 ideje za otpornost - zbirka nastavnih listića za razvoj emocionalne otporn...22 ideje za otpornost - zbirka nastavnih listića za razvoj emocionalne otporn...
22 ideje za otpornost - zbirka nastavnih listića za razvoj emocionalne otporn...Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат
16 visualizações42 slides
Potvrda - Psihološka podrška u vreme tuge, straha i brige - Kreativni centar,... por
Potvrda - Psihološka podrška u vreme tuge, straha i brige - Kreativni centar,...Potvrda - Psihološka podrška u vreme tuge, straha i brige - Kreativni centar,...
Potvrda - Psihološka podrška u vreme tuge, straha i brige - Kreativni centar,...Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат
12 visualizações1 slide

Mais de Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат(20)

Hasanaginica

  • 1. Škola: Glavatičevo Datum: oktobar 2011.god. Nastavni predmet: Bosanski jezik i književnost Predmetni nastavnik: Ismet Pozder Razred: Sedmi Predmetno područje: Književnost Tema: Lirika, lirska narodna pjesma Nastavna jedinica: Hasanaginica Tip časa: Obrada Zadaci: a) Obrazovni: Utvrditi pojam balada. Odrediti u pjesmi ritam, rimu, stih, epske i lirske elemente, stilske figure b) Funcionalni: Razvijanje sposobnosti pronalaženja i pamćenja bitnih pojedinosti na bazi analize, usporedbe, generalizacije i zaključivanja. Osposobljavanje učenika za shvatanje životnih vrijednosti i ljepote življenja… c) Odgojni: Istaknuti poruke: Hasanaginica, žena, majka i supruga Oblici rada: Frontalni i individualni Nastavne metode: Metoda razgovora, rada na tekstu, učeničkih samostalnih radova Nastavna sredstva i tehnička pomagala: Čitanka za7. razred, Uvod u književnost, Metodika nastave sh.jezika, Milija Nikolić, 1988.god. Uvodno obavještenje (5) (skica) - Hasanaginica je jedna od naših najljepših narodnih pjesama, prevedena je na skoro sve evropske jezike, vrlo je poznata i visoko cijenjena narodna balada kod nas i u svijetu. - Zabilježena je u drugoj polovini 18. vijeka, a zabilježio je Alberto Fortis u svom putopisu Put po Dalmaciji 1774. godine - Hasanaginicu je štampao Vuk Karadžić, a sam tekst je preuzeo od Fortisa - Baladu su prevodili Gete, Valter Skot, Puškin i drugi. Na osnovu balade Alija Isaković je napisao istoimenu dramu Hasanaginica koja je pored ostalog i ekranizovana, a danas imamo i istoimenu operu. § Čitamo Hasanaginicu § (Emocionalna pauza) Pripremni zadatak 1. Obrarite pažnju na sudbonosne događaje u Hasanaginici i na njihove odjeke u duši nesretne majke. Događaje imenujte. Obilježite epska i lirska mjesta. 2. Spremite se da objasnite vrstu i porijeklo stida koji sprečava Hasanaginicu da obiđe ranjenog muža. Pri tome imajte u vidu položaj žene u patrijarhalnoj muslimanskoj porodici. Ko ima moralno prvenstvo da njeguje bolesnika majka, sestra ili žena ?
  • 2. 3. Hasanaga tjera svoju ženu od kuće. Odredite u tom postupku učešće njegovih osjećanja (navike, društveni položaj, razum) 4. Kako brat postupa prema Hasanaginici? Šta vas tu iznenađuje? Uporedite Pintorović-bega i Hasanagu i utvrdite sličnosti u njihovom ponašanju. 5. Obratite pažnju na ubrzan tok događaja u baladi i na njihovo vremensko određenje. Šta vam tu ostaje nedorečeno, prećutno i nejasno? 6. Objasnite ponašanje likova u završnom dijelu. Učinite to sa stanovišta Hasanaginice i Hasanage. Poredajte ih po stepenu odgovornosti. 7. Vratite se na početnu sliku pjesme. Kako djeluje njeno prostranstvo i bjelina?. U kakvu nas dalje nedoumicu dovodi narodni pjevač slovenskom antitezom? Glavni dio (35) (Proučavanje pjesme) Pošto su učenici blagovremeno dobili pripremni zadatak, osnovni dio zadatka obaviće sami kod kuće. Na čas će doći sa pripremljenim podsjetnikom koji im omogućava da sa više sigurnosti i povezanosti iskažu o pojedinim pitanjima. Kod učenika će se pojaviti želja i nestrpljivost da kazuju i potkrepljuju svoja zapažanja i mišljenja. Time će biti stvoreni uslovi za rad i omogućeno uspješno tumačenje balade. 1. Pjesma obuhvata nekoliko sažetih i čisto povezanih događaja koji zajedno uslovljavaju tragičnu sudbinu Hasanaginice. Ti događaji predstavljaju epsku osnovu balade i čine njenu fabulu. Svaki od tih događaja posebno djeluje na Hasanaginicu i od njihovih duhovnih odjeka satkana su odgovarajuća lirska mjesta. Učenici će navoditi primjere. Događaji Osjećanja (epska mjesta) (lirska mjesta) Hasanaga poručuje ženi da ga ne čeka "Tad pobježe Hasanaginica u dvoru... Topot konja... da vrat lomi kuli niz pendžere," "Da moj brate, velike sramote-gdje me šalje od petero djece! " Brat je požurio sa knjigom oprošćenja "...a s malahnim u bešici sinom i spreman je da vodi sestru u roditeljski od,jelit se nikako ne mogla, dom već je bratac za ruke uzeo I jedva je s sinkom rastavio. " Hasanaginicu prose sa svih strana "Aj tako te ne željela, braco, nemoj mene davat ni za koga, da ne puca jadno srce moje gledajući sirotice svoje. " Hasanaginica je isprošena za "...dug pokrivač nosi za djevojku imotskog kadiju kada bude agi mimo dvora da ne vidi sirotice svoje. " Hasanaga pred djecom kori majku "Kad to čula Hasanaginica, da je "srca kamenoga" b,jelim licem u zemlju udrila, usput se je s dušom rastavila od žalosti, gledajuć sirote. "
  • 3. Hasanaginica, kao i sve balade uopšte, satkana je od čvrstog spleta epskih i lirskih mjesta. Događaji su vrlo sažeto opjevani, a osjećanja su data kao njihove posljedice. Tako se tokom cijele balade smjenjuju unutrašnje, lirsko i spoljašnje, epsko. 2. Stid koji sprečava Hasanaginicu da posjeti bolesnog muža uslovljen je patrijarhalnim shvatanjem po kome stoji da nije ženino da javno iskazuje svoju nježnost. Ni pred članovima vlastite porodice ona nije smjela ljupko pogledati svoga muža. Ali Hasanaginicin stid sadrži i jedno općeljudsko svojstvo, koje ne zavisi od patrijarhalnog morala, već se samo u njemu pojačano ispoljava. Hasanaginica je mogla osjećati i stid zbog Hasanage jer bi ga vidjela ranjenog, a time i nemoćnog, a to pretpostavlja da ni Hasanagi ne bi bilo miolo. No taj stid ona bi mogla i prevazići jer je Hasanaga njen muž sa kojim je toliku djecu izrodila. Pravi stid ovdje nije izazvan nekakvim nedoličnim susretanjem sa bolesnim mužem, već on potiče od prisustva treće osobe. Hasanagu pohode i njeguju majka i sestra, a uz njih je sigurno i neko od stalne posluge. Glagol "oblaze ga mati i sestrica" svojom učestalošću, svakako govori o brizi i posjeti. Prvenstvo ljubavi po krvnom srodstvu Hasanaginica prima materinskim instiktom. Ona to osjeća i duboko poštuje kod svoje svekrve i zaove. Njenu želju da posjeti muža osujećuje pomisao da bi se tako umetla između majke i sina. Prvenstvo supruge moglo bi se u tim okolnostima protumačiti kao potcjenjivanje sestrinske i materinske ljubavi. Hasanaginica se zbog toga dobrovoljno povlači.. U osnovi njenog stida je bojazan da dragoga ne povrijedi. Takav stid je svevremen. On je u osnovi ljudskog morala i plemenitosti. Hasanaginica je isuviše nadrasla svoje vrijeme i svoju sredinu. Zbog toga i njeni najbliži nisu mogli da je shvate 3. Zaplet u pjesmi počinje Hasanaginom prijetećom porukom "Ne čekaj me u dvoru bijelomu, ni u dvoru ni u rodu momu." Ovu odluku on je donio nepromišljeno. Pri tome se rukovodio samo svojim osjećanjima i varljivim utiscima. Učinilo mu se da ga je žena zapostavila i prema njemu postala ravnodušna. Odluku izriče u ljutnji i afektu. Nije ni pokušao da sabere svoje misli i da potraži prave razloge za ženin nedolazak. A mogao je o svemu razmisliti jer mu je već "ranam bolje bilo." Povlašćen položaj u porodici i u sredini u kojoj je živio suviše ga je razmazio i učinio neodgovornim. Navikao je da uvijek drugi usklađuju svoje ponašanje prema njemu, da pogađaju šta on misli i želi te da mu čine po volji. U kritičnoj situaciji kod Hasanage je zatajio razum. Tako je jednim nepromišljenim postupkom pokrenuo tragično zbivanje. 4. Pintorović beg želi da pomogne svojoj sestri, ali i on postupa nepromišljeno i brzopleto, slično Hasanagi. Začuđuje njegovo oglušivanje o sestrino preklinjanje. Njegova "zaštita" postaje za Hasanaginicu kobna. On sa sestrom postupa kao sa stvari kojim treba da se osveti Hasanagi i da sebi obezbijedi veći ugled i bolju poziciju. Beg je plemićka titula, a aga je građansko zvanje. Tako muž i brat Hasanaginici na isti način ne dozvoljavaju da sama odlučuje o sebi nego čitav događaj prilagođavaju svom mišljenu i željom za osvetom. 5. Vrijeme u kome teku događaji u Hasanaginici jako je zgusnuto, tako da ubrzava radnju balade i hita tragičnoj završnici. Ali svaki vremenski preskok u baladi izaziva radoznalost za prećutne događaje koji su se u međuvremenu desili. Stvaralački svjedok u Hasanaginici nema moć sveprisutnosti. Tako namm ostaje nejasno kako je Hasanagina poruka stigla do Hasanaginice i do njenoga brata: ko je tu bio posrednik? Zašto je brat donio sestri potvrdu o razvodu braka prije nego što je ona i saznala da je muž šalje od kuće. Zagonetna je i majčina želja da bude pokrivena velom i pripremljenih darova kojim ona treba da daruje svoju djecu. I zašto baš svatovi nailaze pored Hasanagine kule. Zbog svega toga cijela pjesma se čini uvijenom u veo nesretne majke.
  • 4. a) Zaobiđene vremenske dionice djeluju kao estetički priređena smetnja za neposredno sporazumijevanje između ličnosti. U Hasanaginici niko ni sa kim ne razgovara. Ima u njoj neposrednog kazivanja, ali nema dijaloga i sporazumijevanja. Komunikacija je gotovo uvijek jednosmjerna i svedena na molbe ojađene majke. Ali na njih joj čak ni brat ne odgovara: "Beže muči, ništa ne govori." Sva ta govorna jednostranost svakako samo doprinosi tragičnom završetku balade. b) Zgusnutim vremenom stvara se iluzija da događaji teku brzinom koja ne dozvoljava ličnostima da pribrano razmišljaju c) Prećutni događaji upućuju na šira i slobodna naslućivanja. 6. U završnoj sceni Hasanaginica se pojavljuje kao nesrećna majka kojoj je ostalo da doživi samo još jedno i to ono najteže. Nestalo je i posljednje nade da se može povretiti svojoj djeci, i pred njima je pravi i konačni rastanak. Spremila im je i darove. Rastanak sa djecom je očekivala i on je trajao kao već dugo prisutna bol. Hasanaga joj pred svima prebacuje da je "majka srca kamenoga." Te riječi iznenada su pale kao nov teret na već izmučeno srce i majka je presvisla od bola. Hasanaga je tek u trenutku kad majka daruje djecu u potpunosti shvatio šta se njemu desilo. Opet je obuzet samo svojom nevoljom. Tek mu je sad sinulo u podsvijesti da gubi voljenu ženu i da mu djeca ostaju siročad. Koplje baca u najranjivije mjesto i pogađa majčino već davno ranjeno srce. Narodni pjevač ga u tom momentu i zove junakom: "A to gleda junak Hasanaga." Ovdje možemo učenicima dati da uzgredno riješe i ove zadatke: a) Od sljedećih riječi odaberi one kojima ćeš okarakterizirati Hasanaginicu: nježna, strpljiva, moralna, nepokorna, prefinjena, plemenita, pribrana, suptilna, osjetljiva, snalažljiva, neodlučna, naivna, patrijarhalna, radoznala. Nesrećna (Dolazi u obzir deset riječi) b) Pronađite sami deset riječi koje će okarakterizirati Hasanagine osobine: naprasit, plahovit, podmukao, osion, okrutan, sebičan, zajedljiv, osvetoljubiv, zloban, sujetan, agresivan, drzak, netrpeljiv, i sl. 6. Na tragičnu sudbinu Hasanaginice utjecao je niz događaja koji djeluju kao učestali psihički udari koji se sustižu i rastu do duševnog bola. Svu odgovornost za njezinu smrt snose ličnosti iz njene okoline. Hasanaga i Pintorović ne osvrću se na potrebe drugih i konflikt rješavaju prema svojim egoističnim ciljevima. Hasanaga tjera ženu od petero djece, a najmlađe još u kolijevci. Taj postupak može se objašnjavati sa svih strana, ali se ne može opravdati. Svoju krivicu Hasanaga nikako ne uviđa i ne priznaje pa ništa i ne čini da spriječi tragično smijeranje radnje. On na kraju zadaje i posljednji smrtonosni udarac ojađenoj majci. Pomisao da u tragediji i sam Hasanaga postaje tragična ličnost jako je varljiva. On samo privremeno osjeća ozlojađenost i bol sa slabim izgledom na duže trejanje. Ovdje možemo navesti učenike da otkrivaju važnije postupke Hasanaginice. Tako se može doći do ovakvih ideja: Teško onome ko hoće uvijek da bude u pravu Ako si nezadovoljan drugima, potraži uzroke u sebi Najteže je pobijediti samog sebe Ko brzo sudi, brzo se i kaje Čovjek je uvijek na gubitku ako ne nađe smisao u ljubavi M. Selimivić Iz lika Hasanaginice zrače poruke:
  • 5. Koliko čovjek voli, toliko i pati Ljudi su krivi što i smrt bira najbolje među njima Tragedija je svuda prisutna gdje plemenitost strada 7. Početnu sliku u pjesmi nećemo tumačiti kao ustaljen pjesnički postupak (slavenska antiteza). Pristupićemo joj kao izuzetno originalnom i neponovljivom stvaralačkom elementu pjesme. Poetski prostor i predmetnost ponuđeni su čitaocu za nadograđivanje pa valja prizvati i vidjeti daleku "zelenu goru" i sa njom široke vidike slobodnog prostora. U tom zelenilu zaigraće pred očima čudesna arabeska, zagonetna i oblikom i čistom bjelinom: "Al je snijeg, al su labudovi?" I to je već prvo poređenje u pjesmi. Tu se istovremeno i slika i pita, splele su se objektivna i subjektivna perspektiva i izazvana je nedoumica. Na taj način se nagovještava i niz daljih nedoumica kojima će čitalac biti opsjednut, a i blagovremeno je ponuđena draž epskolirskog kazivanja. Tako se razvija kod čitaoca radoznalist za umjetnički svijet koji će se pjesmom tvoriti. Prostranstvo, široki vidici i prisustvo dražesna bjeline u slobodnoj prirodi – sve to smijera ka pobuđivanju duhovne širine i slobode sa kojom valja ići u svijet pjesme. Bez prostranih duhovnih vidika i moralne čistote ne mogu se potpuno doživljeti i ispravno shvatiti postupci i sudbine likova u baladi. Sa prostornog predjela odmah se ide na složene misaone vidike i sebične postupke Hasanage, sa otvorenog prostora pristupa se zatvorenom i stiješnjenom( šator, dom, kula, uski pendžeri), od slobode prirode pogled se usmjerava na ropski položaj Hasanaginice, doživljaj blistave bjeline nagovještava nevinu žtrvu i bolne sumrake u domovima. Završni dio (5): Ponoviti: 1. Koju bismo poruke trebali«poslati» Hasanaginici da nas može čuti? 2. Zašto je balada? Domaći zadatak: Pripremi se za analizu ritma i stila pjesme za naredni čas. Na kraju ocijeniti aktivnije đake.
  • 6. Koliko čovjek voli, toliko i pati Ljudi su krivi što i smrt bira najbolje među njima Tragedija je svuda prisutna gdje plemenitost strada 7. Početnu sliku u pjesmi nećemo tumačiti kao ustaljen pjesnički postupak (slavenska antiteza). Pristupićemo joj kao izuzetno originalnom i neponovljivom stvaralačkom elementu pjesme. Poetski prostor i predmetnost ponuđeni su čitaocu za nadograđivanje pa valja prizvati i vidjeti daleku "zelenu goru" i sa njom široke vidike slobodnog prostora. U tom zelenilu zaigraće pred očima čudesna arabeska, zagonetna i oblikom i čistom bjelinom: "Al je snijeg, al su labudovi?" I to je već prvo poređenje u pjesmi. Tu se istovremeno i slika i pita, splele su se objektivna i subjektivna perspektiva i izazvana je nedoumica. Na taj način se nagovještava i niz daljih nedoumica kojima će čitalac biti opsjednut, a i blagovremeno je ponuđena draž epskolirskog kazivanja. Tako se razvija kod čitaoca radoznalist za umjetnički svijet koji će se pjesmom tvoriti. Prostranstvo, široki vidici i prisustvo dražesna bjeline u slobodnoj prirodi – sve to smijera ka pobuđivanju duhovne širine i slobode sa kojom valja ići u svijet pjesme. Bez prostranih duhovnih vidika i moralne čistote ne mogu se potpuno doživljeti i ispravno shvatiti postupci i sudbine likova u baladi. Sa prostornog predjela odmah se ide na složene misaone vidike i sebične postupke Hasanage, sa otvorenog prostora pristupa se zatvorenom i stiješnjenom( šator, dom, kula, uski pendžeri), od slobode prirode pogled se usmjerava na ropski položaj Hasanaginice, doživljaj blistave bjeline nagovještava nevinu žtrvu i bolne sumrake u domovima. Završni dio (5): Ponoviti: 1. Koju bismo poruke trebali«poslati» Hasanaginici da nas može čuti? 2. Zašto je balada? Domaći zadatak: Pripremi se za analizu ritma i stila pjesme za naredni čas. Na kraju ocijeniti aktivnije đake.