O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫ליישום‬ ‫כלכלית‬ ‫טכנו‬ ‫היתכנות‬‫קוגנרציה‬
‫פנימית‬ ‫שריפה‬ ‫במנועי‬–‫טבעי‬ ‫גז‬
‫כלכלי‬ ‫מודל‬ ‫לחישוב‬ ‫עקרונות‬
•‫כלכלית‬ ‫להיתכנות‬ ‫החישוב‬ ‫בסיס‬,‫מנקודת‬ ‫שיתחיל‬ ‫ראוי‬
‫הכוונה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫המיזם‬...
‫ושיקולים‬ ‫פרמטרים‬‫רלוונטים‬(‫איפורמציה‬‫נדרשת‬)
•‫האתר‬ ‫של‬ ‫אנרגיה‬ ‫צריכות‬
–‫שעתיות‬ ‫רבע‬ ‫קריאות‬‫וממנה‬‫חלוקה‬‫ל...
‫ושיקולים‬ ‫פרמטרים‬‫רלוונטים‬(‫המשך‬)
•‫הנוכחי‬ ‫האנרגיה‬ ‫מספק‬
–‫חחי‬,‫היסטורי‬ ‫מחלק‬
–‫פרטית‬ ‫חשמל‬ ‫עסקת‬.‫העסקה‬ ‫...
‫ושיקולים‬ ‫פרמטרים‬‫רלוונטים‬(‫המשך‬)
•‫גז‬‫טבעי‬
–‫חלוקה‬ ‫חברת‬:
•‫חלוקה‬ ‫תעריפי‬
•‫צפוי‬ ‫חיבור‬ ‫מועד‬(‫ריאלי‬)!!,
•...
‫נושאים‬‫רגולטוריים‬/‫סטטוטוריים‬
•‫סטטוטוריקה‬
–‫עד‬ ‫רישוי‬5‫מגוו‬"‫ט‬‫דורש‬ ‫אינו‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫ברמה‬ ‫הוא‬
‫מ...
‫נושאים‬‫רגולטוריים‬(‫המשך‬)
•‫רגולציה‬(‫חשמל‬)
–‫עלויות‬‫מערכתיות‬‫יצרני‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫יושטו‬/‫החשמל‬ ‫צרכני‬.
‫הייצור‬ ‫מ...
‫טכניים‬ ‫שיקולים‬,‫ותחזוקה‬ ‫תפעול‬
•‫קבועות‬ ‫עלויות‬ ‫ובין‬ ‫משתנות‬ ‫עלויות‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫נכון‬.
•‫בין‬ ‫הוא‬ ‫נכון...
Case Study 1
‫הלקוח‬ ‫צריכת‬ ‫הספק‬>‫מנוע‬ ‫הספק‬,‫מלאה‬ ‫תרמית‬ ‫צריכה‬(‫קיטור‬),‫נגב‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬,
70$‫דלק‬ ‫לחבית‬,‫...
Case Study 2
‫הלקוח‬ ‫צריכת‬ ‫הספק‬<‫מנוע‬ ‫הספק‬,‫מלאה‬ ‫תרמית‬ ‫צריכה‬(‫קרים‬ ‫מים‬),‫חלוקה‬ ‫אזור‬
‫גליל‬,70$‫דלק‬ ‫לחב...
‫חזרה‬
‫שעתיות‬ ‫רבע‬ ‫קריאות‬
‫חזרה‬
‫חלוקה‬‫למשבי‬"‫ם‬
‫חזרה‬
‫סך‬‫קוטשי‬"‫ם‬‫שעות‬ ‫לפי‬ ‫מחולקים‬‫נורמטביות‬
‫חזרה‬
‫קוט‬"‫שים‬‫העצמי‬ ‫לייצור‬ ‫מעבר‬ ‫עודפים‬
‫חזרה‬
‫תרמיים‬ ‫נושאים‬
‫ינואר‬‫פברואר‬‫מרץ‬‫אפריל‬‫מאי‬‫יוני‬‫יולי‬‫אוגוסט‬‫ספטמבר‬‫אוקטובר‬‫נובמבר‬‫דצמבר‬
‫מגווט"ש‬
‫מ...
‫חזרה‬
‫קרובים‬ ‫לקוחות‬
‫חזרה‬
‫טבעי‬ ‫גז‬
NG Price ($/mmBTU) = Base Price + 0.0355 * (B – 60)
Base Price = 5.8 – 6.2 $/mmBTU
B = Brent Price ($/b)
‫חזרה‬
‫מערכתיות‬ ‫עלויות‬
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

דורון הראל היתכנות טכנו כלכלית ליישום גנרצייה עצמית במפעלים

3.095 visualizações

Publicada em

cbcxb

Publicada em: Dados e análise
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

דורון הראל היתכנות טכנו כלכלית ליישום גנרצייה עצמית במפעלים

 1. 1. ‫ליישום‬ ‫כלכלית‬ ‫טכנו‬ ‫היתכנות‬‫קוגנרציה‬ ‫פנימית‬ ‫שריפה‬ ‫במנועי‬–‫טבעי‬ ‫גז‬
 2. 2. ‫כלכלי‬ ‫מודל‬ ‫לחישוב‬ ‫עקרונות‬ •‫כלכלית‬ ‫להיתכנות‬ ‫החישוב‬ ‫בסיס‬,‫מנקודת‬ ‫שיתחיל‬ ‫ראוי‬ ‫הכוונה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫המיזם‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫הצרכן‬ ‫ראות‬ ‫עסקת‬ ‫היא‬BOT‫או‬BOO. •‫הצרכן‬(‫מפעל‬/‫מסחר‬)‫הנדרש‬ ‫ההון‬ ‫את‬ ‫משקיעה‬,‫משקיעה‬ ‫ה‬ ‫הוצאות‬ ‫את‬-O&M‫הקיימת‬ ‫הרכישה‬ ‫את‬ ‫וחוסך‬ ‫הנדרשות‬ ‫האנרגיה‬ ‫של‬,‫כולל‬ ‫רלוונטיות‬ ‫מערכתיות‬ ‫עלויות‬ ‫בניקוי‬ ‫שלו‬ ‫הנוכחיים‬ ‫האנרגיה‬ ‫מספקי‬ ‫ההנחה‬ ‫הפסד‬. •‫זה‬ ‫מודל‬ ‫באם‬"‫עובר‬"‫של‬ ‫במרחב‬"‫רגישויות‬ ‫מפת‬",‫ניתן‬ ‫אז‬ ‫של‬ ‫אלמנטים‬ ‫להכניס‬"‫יזם‬-‫מפעיל‬"‫של‬ ‫במתכונת‬"‫מכירת‬ ‫אנרגיה‬",‫כאן‬ ‫וגם‬–‫היזם‬ ‫ראות‬ ‫מנקודת‬. •‫זו‬ ‫מצב‬ ‫גם‬ ‫אם‬"‫עובר‬"–‫לפרויקט‬ ‫בסיס‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ‫כי‬.
 3. 3. ‫ושיקולים‬ ‫פרמטרים‬‫רלוונטים‬(‫איפורמציה‬‫נדרשת‬) •‫האתר‬ ‫של‬ ‫אנרגיה‬ ‫צריכות‬ –‫שעתיות‬ ‫רבע‬ ‫קריאות‬‫וממנה‬‫חלוקה‬‫למשבי‬"‫ם‬ –‫סך‬‫קוט‬"‫שים‬‫ברמה‬‫חודשית‬‫לפי‬‫משבי‬"‫ם‬ –‫רלוונטי‬ ‫לא‬ ‫ומה‬ ‫רלוונטי‬ ‫מה‬ ‫באבחנה‬ ‫תרמיים‬ ‫צריכה‬ ‫היקפי‬ ‫לקוגנציה‬ –‫תרמיות‬ ‫צריכות‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫אופיין‬.‫פיקים‬,‫צריכה‬ ‫שאין‬ ‫עונות‬‫וכו‬' –‫במידה‬‫וקירור‬–‫קירור‬ ‫האם‬7/12‫עמוק‬ ‫קירור‬ ‫או‬,‫מקדם‬ ‫מה‬ ‫היעליות‬‫הקיימות‬ ‫המערכות‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬(COP). –‫בספיגה‬ ‫קירור‬ ‫שמימוש‬ ‫לזכור‬ ‫יש‬‫כקוגנרציה‬,‫את‬ ‫למעשה‬ ‫מוריד‬ ‫באתר‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬. –‫ספיגה‬ ‫למערכות‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫רשת‬ ‫מי‬ ‫זמינות‬(‫יעד‬ ‫שזה‬ ‫ככל‬ ‫הקוגנרציה‬)
 4. 4. ‫ושיקולים‬ ‫פרמטרים‬‫רלוונטים‬(‫המשך‬) •‫הנוכחי‬ ‫האנרגיה‬ ‫מספק‬ –‫חחי‬,‫היסטורי‬ ‫מחלק‬ –‫פרטית‬ ‫חשמל‬ ‫עסקת‬.‫העסקה‬ ‫האם‬‫תימשך‬‫בהינתן‬ ‫גנרציה‬‫עצמית‬ •‫תשתית‬ ‫נתוני‬ –‫באתר‬ ‫החיבור‬ ‫גודל‬,‫היכולת‬"‫לספוג‬"‫גנרציה‬‫עצמית‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫הצבירה‬ ‫בפס‬,‫קצר‬ ‫זרמי‬ –‫שכנים‬‫החלוקה‬ ‫ברשת‬(22KV)‫לא‬ ‫או‬ ‫קיימים‬ ‫אם‬ –‫ותוואי‬ ‫התרמית‬ ‫האנרגיה‬ ‫לאזור‬ ‫המיועד‬ ‫המתקן‬ ‫מרחק‬ ‫משוער‬
 5. 5. ‫ושיקולים‬ ‫פרמטרים‬‫רלוונטים‬(‫המשך‬) •‫גז‬‫טבעי‬ –‫חלוקה‬ ‫חברת‬: •‫חלוקה‬ ‫תעריפי‬ •‫צפוי‬ ‫חיבור‬ ‫מועד‬(‫ריאלי‬)!!, •‫ובלי‬ ‫עם‬ ‫צרכן‬ ‫וקטגוריית‬ ‫גודל‬‫הקוגנרציה‬, •‫עלויות‬PEAK‫ממתקן‬ ‫כתוצאה‬‫הגנרציה‬ •‫המתקן‬ ‫של‬ ‫הבעלות‬ ‫באם‬ ‫נוסף‬ ‫חיבור‬ ‫הזמנת‬ •‫גז‬ ‫בדחיסת‬ ‫הצורך‬‫והסיבוכיות‬‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫מול‬ –‫גז‬ ‫עסקת‬. •‫בסיס‬ ‫מחיר‬ •‫ה‬ ‫מול‬ ‫הצמדות‬-BRENT,‫גידור‬ ‫והיעדר‬ ‫גידור‬
 6. 6. ‫נושאים‬‫רגולטוריים‬/‫סטטוטוריים‬ •‫סטטוטוריקה‬ –‫עד‬ ‫רישוי‬5‫מגוו‬"‫ט‬‫דורש‬ ‫אינו‬ ‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫ברמה‬ ‫הוא‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬ ‫שינוי‬ –‫לכך‬ ‫מעבר‬,‫משאבים‬ ‫דורשת‬ ‫מתאר‬ ‫תוכנית‬,‫זמן‬(‫בממוצע‬ 3‫שנים‬)‫כ‬ ‫של‬ ‫ועלות‬-500,000₪‫ויותר‬ •‫רגולציה‬(‫חשמל‬) –‫הצריכה‬ ‫בגבול‬ ‫חשמל‬ ‫להפקת‬ ‫להוביל‬ ‫וקבועה‬ ‫ברורה‬ ‫מגמה‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫העצמית‬ –‫בתעריף‬ ‫לרשת‬ ‫המפונים‬ ‫חשמל‬ ‫עודפי‬ ‫על‬ ‫שיפוי‬Ex-Post‫או‬ ‫היום‬ ‫מכינה‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬,MSP (marginal system price) ‫ברוב‬ ‫נמוך‬ ‫שהוא‬‫המשבי‬"‫ם‬‫של‬ ‫השולית‬ ‫הייצור‬ ‫מעלות‬ ‫הייצור‬ ‫מתקן‬
 7. 7. ‫נושאים‬‫רגולטוריים‬(‫המשך‬) •‫רגולציה‬(‫חשמל‬) –‫עלויות‬‫מערכתיות‬‫יצרני‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫יושטו‬/‫החשמל‬ ‫צרכני‬. ‫הייצור‬ ‫מרכיב‬ ‫את‬ ‫הכוללות‬ ‫המלאות‬ ‫העלויות‬ ‫יושטו‬ ‫ליצרן‬ ‫וההולכה‬. –‫תופחת‬ ‫חשמל‬ ‫רכישת‬ ‫אי‬ ‫בגין‬ ‫שהחיסכון‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬ ‫המערכתיות‬ ‫העלויות‬ ‫במלוא‬(4.6‫אג‬'‫לקוט‬"‫ש‬) –‫במקביל‬,‫חשמל‬ ‫מרכישת‬ ‫החיסכון‬‫מיח‬"‫פ‬‫בעלויות‬ ‫יופחתו‬ ‫בלבד‬ ‫הייצור‬ ‫ממרכיב‬ ‫המערכתיות‬(2.7‫אג‬'‫לקוט‬"‫ש‬) –‫צפויה‬"‫פרמיה‬"‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫מבוזר‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫בגין‬-1.2 ‫אג‬'‫לקוט‬"‫ש‬‫סביבה‬ ‫בגין‬,‫אספקה‬ ‫אמינות‬ –‫במהלך‬ ‫בתעריף‬ ‫גידול‬ ‫צפוי‬2016‫בין‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬5-9% ‫ביטול‬ ‫בגין‬"‫גביית‬‫הייתר‬"‫ב‬ ‫שבוצעה‬-2014.
 8. 8. ‫טכניים‬ ‫שיקולים‬,‫ותחזוקה‬ ‫תפעול‬ •‫קבועות‬ ‫עלויות‬ ‫ובין‬ ‫משתנות‬ ‫עלויות‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ‫נכון‬. •‫בין‬ ‫הוא‬ ‫נכון‬ ‫משתנות‬ ‫עלויות‬ ‫טווח‬1.3-1.5‫סנט‬$‫לקוט‬"‫ש‬‫כאשר‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחת‬ ‫זו‬ ‫עלות‬Consumables,‫מתוכננת‬ ‫אחזקה‬,‫חזויה‬ ‫ללא‬Un Planed Maintenance.‫קורלטיבי‬ ‫הטווח‬‫לסל‬"‫ד‬‫של‬ ‫המנוע‬.750,1000,1500. •‫בין‬ ‫לקחת‬ ‫נכון‬ ‫קבועות‬ ‫עלויות‬2-4‫אדם‬ ‫משרות‬+150,000₪ ‫תקורה‬ ‫לעלויות‬,‫ביטוח‬,‫ארנונה‬,‫הוצ‬'‫צפויות‬ ‫בלתי‬. •‫מעל‬ ‫יצור‬ ‫יחידות‬3.5‫מגוו‬"‫ט‬‫עם‬RECOVERY‫או‬ ‫קיטור‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫קרים‬ ‫מים‬,‫של‬ ‫קבועות‬ ‫עלויות‬ ‫סך‬720,000₪ •‫קטנות‬ ‫יחידות‬,‫עד‬2.5‫מגוו‬"‫ט‬,‫ל‬ ‫קבועות‬ ‫עלויות‬ ‫להוריד‬ ‫ניתן‬- 350,000₪‫לשנה‬.
 9. 9. Case Study 1 ‫הלקוח‬ ‫צריכת‬ ‫הספק‬>‫מנוע‬ ‫הספק‬,‫מלאה‬ ‫תרמית‬ ‫צריכה‬(‫קיטור‬),‫נגב‬ ‫חלוקה‬ ‫אזור‬, 70$‫דלק‬ ‫לחבית‬,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫בסיס‬ ‫מחיר‬5.8,$‫מנוע‬5.5‫מגוו‬"‫ט‬
 10. 10. Case Study 2 ‫הלקוח‬ ‫צריכת‬ ‫הספק‬<‫מנוע‬ ‫הספק‬,‫מלאה‬ ‫תרמית‬ ‫צריכה‬(‫קרים‬ ‫מים‬),‫חלוקה‬ ‫אזור‬ ‫גליל‬,70$‫דלק‬ ‫לחבית‬,‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫בסיס‬ ‫מחיר‬5.8,$‫מנוע‬5.5‫מגוו‬"‫ט‬,‫לצד‬ ‫מכירה‬ ‫ג‬'‫ב‬-12%‫הנחה‬
 11. 11. ‫חזרה‬ ‫שעתיות‬ ‫רבע‬ ‫קריאות‬
 12. 12. ‫חזרה‬ ‫חלוקה‬‫למשבי‬"‫ם‬
 13. 13. ‫חזרה‬ ‫סך‬‫קוטשי‬"‫ם‬‫שעות‬ ‫לפי‬ ‫מחולקים‬‫נורמטביות‬
 14. 14. ‫חזרה‬ ‫קוט‬"‫שים‬‫העצמי‬ ‫לייצור‬ ‫מעבר‬ ‫עודפים‬
 15. 15. ‫חזרה‬ ‫תרמיים‬ ‫נושאים‬ ‫ינואר‬‫פברואר‬‫מרץ‬‫אפריל‬‫מאי‬‫יוני‬‫יולי‬‫אוגוסט‬‫ספטמבר‬‫אוקטובר‬‫נובמבר‬‫דצמבר‬ ‫מגווט"ש‬ ‫מושקע‬ ‫במכונות‬ 135137160212341418573464506334233233 ‫קירור‬ ‫טון‬ ‫ממוצע‬ 165168196259417511700566618408285285
 16. 16. ‫חזרה‬ ‫קרובים‬ ‫לקוחות‬
 17. 17. ‫חזרה‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ NG Price ($/mmBTU) = Base Price + 0.0355 * (B – 60) Base Price = 5.8 – 6.2 $/mmBTU B = Brent Price ($/b)
 18. 18. ‫חזרה‬ ‫מערכתיות‬ ‫עלויות‬

×