O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
-1-
‫בינלאומית‬ ‫סקירה‬
‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬
‫יוני‬ ‫בכנסת‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬2015
‫הקדמה‬
‫דלק...
-2-
‫בעולם‬ ‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬
‫וביניהן‬ ‫רבות‬ ‫מסיבות‬ ‫מקודמת‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬:
‫מ‬ ‫התנתקות‬‫תנודו...
-3-
‫הטכנולוגיות‬‫המרבית‬ ‫ההתכנות‬ ‫בעלות‬‫בישראל‬ ‫ליישום‬‫וביו‬ ‫רוח‬ ‫(סולארי‬-)‫גז‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫היוו‬2014‫חלק‬‫ממשי‬...
-4-
‫בשנת‬ ‫שהותקן‬ ‫החדש‬ ‫ההספק‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ,‫פוסילית‬ ‫מאנרגיה‬ ‫החדש‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫היקף‬2014‫במדינות‬
‫היווה‬ ,...
-5-
‫בשנת‬2013‫מעל‬18‫ייצרו‬ ‫מדינות‬10%‫ויותר‬‫השנתי‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מכלל‬‫מ‬‫(שאינן‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬
‫הידרו‬-‫א‬‫ו...
-6-
‫סין‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫גרמניה‬ ‫ספרד‬ ‫הודו‬ ‫איטליה‬
‫שנת‬2011 62 40 27 20 16 6
‫שנת‬2012 75 47 29 21 18 8
‫שנת‬2013 91 60 ...
-7-
‫פוטו‬ ‫סולארי‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬-‫וולטאי‬
‫פוטו‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬-‫התפתח‬ ,‫וולטאית‬‫ה‬ ‫באופן‬‫משמעותי‬‫ב‬ ‫...
-8-
‫סין‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫גרמניה‬ ‫ספרד‬ ‫הודו‬ ‫איטליה‬
‫שנת‬2011 3 5.1 25 4.2 0.45 13
‫שנת‬2012 6.50 7.3 32.6 4.6 1 16
‫שנת‬2...
-9-
‫בשנת‬2014‫סופקו‬‫אירופה‬ ‫ביבשת‬‫כ‬–3.5%‫החשמל‬ ‫צריכת‬ ‫מכלל‬‫מ‬‫סולארית‬ ‫אנרגיה‬‫מפוטו‬-‫וולטאי‬.‫ת‬
‫לכ‬ ‫ההיקף‬ ...
-10-
‫העלויות‬‫מתקני‬ ‫של‬CSP‫יורד‬‫ו‬‫ת‬‫ו‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬‫ב‬ ‫בעיקר‬‫ה‬ ‫השמש‬ ‫חגורת‬ ‫איזור‬‫שילוב‬ ‫נעשה‬ ‫שם‬ ,‫עולמית‬...
-11-
‫איטליה‬ ‫הודו‬ ‫ספרד‬ ‫גרמניה‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫סין‬
‫שנת‬2011 1.9 3.7 1 6.8 11.4 7
‫שנת‬2012 2.5 4.2 1 7.3 12.1 7.7
‫שנת‬...
-12-
‫(ביו‬ ‫מביומסה‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫כי‬ ‫צופות‬ ‫תחזיות‬-‫וביו‬ ‫מוצקה‬ ‫פסולת‬ ,‫גז‬-‫דלקים‬‫גם‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫המ...
-13-
‫יעדי‬ ‫הגדרת‬‫ברורים‬ ‫ם‬‫לשי‬‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לוב‬‫גם‬ ‫כמו‬‫מבהיר‬ ‫ליישומן‬ ‫צעדים‬ ‫קידום‬‫ים...
-14-
,‫מטה‬ ‫ברשימה‬‫ה‬ ‫למשק‬ ‫דומים‬ ‫מאפיינים‬ ‫בעלות‬ ‫למדינות‬ ‫דוגמאות‬‫ה‬ ‫חשמל‬,‫ישראלי‬‫חלקן‬:‫ב‬,‫גודלן‬‫ב‬‫אי‬ ...
-15-
‫חברות‬ ‫איגוד‬‫לישראל‬ ‫ירוקה‬ ‫אנרגיה‬‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫פועל‬ ‫אשר‬ ‫המרכזי‬ ‫הארגון‬ ‫הוא‬ ).‫(ע.ר‬2009‫לקידום‬
‫בישראל...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

סקירה בינל ליום הסביבה בכסנת יוני 2015 ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בעולם - איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל1

857 visualizações

Publicada em

שגע

Publicada em: Carreiras
 • Login to see the comments

סקירה בינל ליום הסביבה בכסנת יוני 2015 ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בעולם - איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל1

 1. 1. -1- ‫בינלאומית‬ ‫סקירה‬ ‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫יוני‬ ‫בכנסת‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫יום‬ ‫לקראת‬2015 ‫הקדמה‬ ‫דלקים‬ ‫לשרוף‬ ‫הצורך‬ ‫מן‬ ‫להתנתק‬ ‫האנושית‬ ‫הקדמה‬ ‫של‬ ‫יכולתה‬ ‫את‬ ‫מגבשת‬ ‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬‫בתהליכי‬ ‫ובלתי‬ ‫סופיים‬ ‫אין‬ ,‫מתכלים‬ ‫בלתי‬ ‫אנרגיה‬ ‫במקורות‬ ‫לשימוש‬ ‫ומעבר‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬.‫מזהמים‬‫עומד‬ ‫האנרגיה‬ ‫עולם‬ ‫התחברות‬ ‫עם‬ ,‫החלה‬ ‫שכבר‬ ,‫מהפכה‬ ‫הקרוב‬ ‫בעשור‬ ‫לעבור‬‫החשמל‬ ‫תחום‬‫המחשוב‬ ,‫הטכנולוגיה‬ ‫לעולמות‬ ‫ו‬‫ה‬‫יחסיים‬ ‫יתרונות‬ ‫ולישראל‬ ‫תקשורת‬,‫שמש‬ ‫קרינת‬ ‫של‬ ‫והן‬ ‫אנושי‬ ‫הון‬ ‫של‬ ‫הן‬‫אקלים‬ ‫ותנאי‬‫מיטבי‬‫ים‬. ‫שנת‬ ‫לסוף‬ ‫נכון‬2014‫בעולם‬ ‫הותקנו‬‫של‬ ‫כולל‬ ‫בהספק‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫מתקני‬657,000MW‫ה‬‫כ‬ ‫מספקים‬- 22.8%‫מייצור‬‫האנושות‬ ‫של‬ ‫החשמל‬‫ב‬ ‫יורד‬ ‫סדר‬ ‫ולפי‬‫היקף‬‫הידרו‬ ‫אנרגיה‬ :‫ההתקנות‬-,‫רוח‬ ‫אנרגיית‬ ,‫אלקטרית‬ ‫ביו‬-.‫סולארית‬ ‫ואנרגיה‬ ‫מסה‬‫מייצרות‬ ‫בעולם‬ ‫רבות‬ ‫מדינות‬‫כיום‬‫החשמל‬ ‫מצריכת‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬‫מ‬‫אנרגיות‬ ‫מתחדשות‬‫ויש‬‫יעד‬ ‫שהגדירו‬ ‫מדינות‬‫ייצור‬‫של‬100%‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬. ‫מובילות‬ ‫וספרד‬ ‫גרמניה‬ ,‫דנמרק‬ ‫כגון‬ ‫מדינות‬.‫רוח‬ ‫אנרגיית‬ ‫בהתקנות‬ ‫העולם‬ ‫את‬‫הראשונות‬ ‫היו‬ ‫ויפן‬ ‫גרמניה‬ ‫לקדם‬‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בראשית‬ ‫סולארית‬ ‫מהפכה‬-2000‫הצטרפו‬ ‫אליהן‬ ,‫עשרות‬‫מדינות‬‫אנרגיה‬ ‫כיום‬ ‫שמקדמות‬ ‫סולארית‬.‫בגרמניה‬‫לבדה‬‫(שם‬,)‫שבישראל‬ ‫השמש‬ ‫מקרינת‬ ‫כמחצית‬‫ההתקנות‬ ‫שיאנית‬‫ה‬‫סולאריות‬‫בעולם‬, ‫עד‬ ‫הותקנו‬‫ל‬‫שנת‬ ‫סוף‬2014‫כ‬-38‫מגה‬ ‫אלף‬-‫וואט‬‫סולאריים‬ ‫מתקנים‬ ‫של‬‫פוטו‬-‫וולטאים‬‫של‬ ‫דומה‬ ‫ומספר‬ .‫רוח‬ ‫אנרגיית‬ ‫של‬ ‫מותקן‬ ‫הספק‬‫מאי‬ ‫בחודש‬2013‫קבעה‬‫גרמניה‬‫ייצור‬ ‫של‬ ‫שיא‬74%‫החשמל‬ ‫מאספקת‬ ‫הכוללת‬‫במדינה‬‫מתחדשת‬ ‫מאנרגיה‬1 . ‫בשנת‬2013‫מרבית‬‫העולם‬ ‫מדינות‬‫כ‬ ,–138‫במספר‬,‫א‬‫י‬‫מצו‬‫לקידו‬ ‫מדיניות‬‫מאנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫ם‬ ‫מתחדשות‬.‫שחלפו‬ ‫בשנתיים‬‫שנת‬ ‫לתחילת‬ ‫ונכון‬ ‫גדל‬ ‫זה‬ ‫מספר‬2015‫כבר‬ ‫ישנן‬164‫כ‬ ,‫מדינות‬–85% ‫מדינות‬ ‫מכלל‬‫העולם‬,‫ה‬‫מק‬‫דמות‬‫מדיניות‬.‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫ושילוב‬ ‫ייצור‬ ‫לעידוד‬2
 2. 2. -2- ‫בעולם‬ ‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫וביניהן‬ ‫רבות‬ ‫מסיבות‬ ‫מקודמת‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬: ‫מ‬ ‫התנתקות‬‫תנודות‬‫כלכלת‬‫ה‬‫אנרג‬ ‫ועצמאות‬ ‫דלקים‬‫טית‬‫ומר‬ ‫הרבות‬ ‫ההשלכות‬ ‫על‬‫ח‬‫הלכת‬ ‫יקות‬ ‫אנרג‬ ‫בטחון‬,‫טי‬‫מקורות‬ ‫גיוון‬‫הייצור‬ ‫אתרי‬ ‫וביזור‬ ‫האנרגיה‬ ,‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫הפחתת‬‫הציבור‬ ‫ובריאות‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫מקורות‬ ‫פיתוח‬‫תעסוקה‬ ‫האצת‬‫מו"פ‬‫וחדשנות‬ ‫פיתוח‬( ‫הפריפריה‬‫יצירת‬)‫תשתיתי‬ ‫ופיתוח‬ ‫פנויה‬ ‫הכנסה‬ ‫הפרט‬ ‫העצמת‬( ‫הצרכנים‬ ‫אל‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫תפקיד‬ ‫והעברת‬ ‫והקהילה‬pro-sumers) ‫צדק‬ ‫של‬ ‫שיקולים‬‫בין‬-‫דורי‬ ‫מ‬‫אלו‬ ‫סיבות‬‫ואחרות‬‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫הפכה‬‫חברתית‬ ‫מדיניות‬ ‫בקידום‬ ‫תפקיד‬ ‫לבעלת‬.‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬‫בשלם‬ ‫הגורמים‬ ‫אחד‬‫לעידוד‬ ‫התחום‬ ‫זכה‬‫שהביא‬‫ו‬ ‫גוברת‬ ‫לצמיחה‬:‫כולו‬ ‫בעולם‬ ‫עקבית‬3 ‫ב‬‫שנת‬ ‫סוף‬2014‫היווה‬ ‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬‫כ‬-27.7%‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫מהיקף‬ ‫אשר‬ ,‫בעולם‬‫היוו‬22.8%‫מ‬‫ן‬‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬ ‫החשמל‬ ‫מייצור‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ .‫העולמי‬ ‫הייצור‬‫בעולם‬‫מגיע‬ ‫מטכנולוג‬‫יה‬‫הידרו‬-‫בישראל‬ ‫ישימה‬ ‫שאינה‬ )‫ועוד‬ ‫בסכרים‬ ‫נהרות‬ ‫זרימת‬ ‫(ניצול‬ ‫אלקטרית‬‫משמעותיים‬ ‫בהיקפים‬ ‫כן‬ ‫ועל‬.‫זו‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫יתמקד‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫בשנת‬2014‫מעל‬‫מחצית‬‫כ‬ ,-59%,‫המתקנים‬ ‫מכלל‬‫החדשים‬‫בעולם‬ ‫החשמל‬ ‫לרשת‬ ‫שחוברו‬‫מתקני‬ ‫היו‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬.4
 3. 3. -3- ‫הטכנולוגיות‬‫המרבית‬ ‫ההתכנות‬ ‫בעלות‬‫בישראל‬ ‫ליישום‬‫וביו‬ ‫רוח‬ ‫(סולארי‬-)‫גז‬‫בשנת‬ ‫כבר‬ ‫היוו‬2014‫חלק‬‫ממשי‬ .‫בעולם‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מכלל‬‫ה‬‫ייצור‬‫מ‬‫אנרגיית‬‫רוח‬‫בעולם‬‫היווה‬3.1%‫ביו‬ ,‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מכלל‬-‫היווה‬ ‫גז‬1.8% ‫פוטו‬ ‫וסולארי‬-‫היווה‬ ‫וולטאי‬0.9%‫העול‬ ‫הייצור‬ ‫מן‬.‫מי‬‫שחלף‬ ‫הזמן‬ ‫פרק‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫בנוסף‬‫מאז‬‫התאפיין‬ ‫רכיבי‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫שהוזיל‬ ‫דבר‬ ,‫בעולם‬ ‫פרויקטים‬ ‫וריבוי‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫פיתוחים‬ ‫מבחינת‬ ‫בפריחה‬ ‫להגדלה‬ ‫והוביל‬ ‫המערכות‬.‫בעולם‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫פרופיל‬ ‫מכלל‬ ‫אלו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫בחלקן‬ ‫משמעותית‬5 ‫על‬ ‫יותר‬ ‫ברורה‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫לקבל‬ ‫בכדי‬‫קצב‬‫ניתן‬ ,‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫אלו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫התפתחות‬‫בין‬ ‫להשוות‬‫היקף‬ ‫ההתקנות‬‫ב‬ ‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬‫שנ‬‫ת‬2010‫לעומת‬2014.‫ההשוואה‬ ‫מן‬‫לראות‬ ‫ניתן‬‫בבירור‬‫הגידול‬ ‫מגמות‬ ‫את‬ ‫פוטו‬ ‫הסולארית‬ ‫והאנרגיה‬ ‫הרוח‬ ‫אנרגיית‬ ‫של‬-‫וולטאית‬‫חשבון‬ ‫על‬ ,‫ה‬‫פוסילית‬ ‫מאנרגיה‬ ‫ייצור‬:6
 4. 4. -4- ‫בשנת‬ ‫שהותקן‬ ‫החדש‬ ‫ההספק‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ,‫פוסילית‬ ‫מאנרגיה‬ ‫החדש‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫היקף‬2014‫במדינות‬ ‫היווה‬ ,‫האירופאי‬ ‫האיחוד‬21%‫בלבד‬‫כפי‬ ,‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬ ‫הותקן‬ ‫החדש‬ ‫ההספק‬ ‫שאר‬ ‫כל‬ ‫בעוד‬‫שניתן‬ ‫לשנת‬ ‫(נתונים‬ ‫שלמטה‬ ‫בטבלה‬ ‫לראות‬2014)7 : ‫נוספת‬ ‫מגמה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫האירופאי‬ ‫האיחוד‬ ‫במדינות‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬–‫ממקורות‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫שההתקנות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫פוסילית‬ ‫מאנרגיה‬ ‫המייצרות‬ ‫כח‬ ‫תחנות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫גדלות‬ ‫מתחדשים‬‫מכלל‬ ‫מוצאות‬ ‫או‬ ‫חייהן‬ ‫לסוף‬ ‫המגיעות‬ .‫פוסילית‬ ‫מאנרגיה‬ ‫המייצרות‬ ‫חדשות‬ ‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוחלפות‬ ‫אינן‬ ,‫שימוש‬8 ‫בגרף‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ ‫לשנת‬ ‫(נתונים‬ ‫המצורף‬2014:)
 5. 5. -5- ‫בשנת‬2013‫מעל‬18‫ייצרו‬ ‫מדינות‬10%‫ויותר‬‫השנתי‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מכלל‬‫מ‬‫(שאינן‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫הידרו‬-‫א‬‫ובכללן‬ ,)‫לקטריות‬–‫אוסטרליה‬,‫אוסטריה‬,‫בלגיה‬,‫אל‬‫סלוודור‬,‫פינלנד‬,‫גרמניה‬,‫אירלנד‬,‫איטליה‬, ‫קניה‬,‫ליטא‬,‫הולנד‬,‫פורטוגל‬,‫ספרד‬,‫שוודיה‬‫ובריטניה‬‫שכן‬ ‫משמעותית‬ ‫עולמית‬ ‫מגמה‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫זה‬ ‫מספר‬ . ‫ב‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שנה‬ ‫רק‬-2012‫רק‬8‫חשמל‬ ‫של‬ ‫דומה‬ ‫אחוז‬ ‫ייצרו‬ ‫מדינות‬‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬. ‫מדינות‬ ‫מספר‬‫לעשות‬ ‫הגדילו‬ ‫אף‬‫ממתחדשות‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫יעדי‬ ‫שהגדירו‬‫בלבד‬‫ממקורות‬ ‫יצור‬ ‫ללא‬ , ‫פוסיליים‬–,‫גרמניה‬‫סקוטלנד‬,‫ג‬,‫'יבוטי‬‫האי‬‫טובלו‬,‫דנמרק‬‫ולאחרונה‬‫גם‬‫קוסטה‬‫ריקה‬. ‫ישנ‬ ‫בישראל‬‫ם‬‫שלוש‬‫ה‬‫מקורות‬‫גבוהה‬ ‫התכנות‬ ‫בעלי‬‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬-‫וביו‬ ‫רוח‬ ,‫סולארי‬-.‫גז‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬‫לראות‬‫ייצור‬ ,‫מטה‬ ‫בטבלה‬‫אלו‬ ‫ממקורות‬ ‫החשמל‬‫נעשה‬‫משמעותיים‬ ‫בהיקפים‬: ‫מ‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬‫אנרגיית‬‫רוח‬ ‫אנרגי‬ ,‫כולו‬ ‫בעולם‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫בפרופיל‬‫רוח‬ ‫ית‬‫משמעותי‬ ‫נדבך‬ ‫מהווה‬‫מ‬‫ו‬ ‫בכלל‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬‫מ‬‫ייצור‬‫החשמל‬ ‫ב‬ .‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬–74‫ל‬ ‫מעל‬ ‫מיוצר‬ ‫העולם‬ ‫ממדינות‬–10MW‫וב‬ ,‫זו‬ ‫מטכנולוגיה‬ ‫חשמל‬–24‫מתוכן‬ ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫מיוצר‬–1GW(1,000MW.‫מרוח‬ ‫חשמל‬ )‫מגדלור‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫מזה‬ ‫המהוות‬ ‫מדינות‬ ‫ישנן‬ ,‫ככלל‬‫בכל‬ ‫הקשור‬‫מאנרגי‬ ‫חשמל‬ ‫ושילוב‬ ‫לייצור‬‫י‬‫ת‬‫רוח‬‫לשנת‬ ‫נכון‬ ‫אלו‬ ‫למדינות‬ ‫דוגמא‬ .‫בעולם‬2014‫הן‬–‫דנמרק‬‫ייצור‬ ‫בה‬ ‫מהווה‬ ‫מרוח‬ ‫החשמל‬39.1%,‫במדינה‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מכלל‬‫בפורטוגל‬‫לייצור‬ ‫כמקור‬ ‫הרוח‬ ‫היוותה‬27% ‫מה‬,‫חשמל‬‫ב‬‫ספרד‬‫מהווה‬ ‫מרוח‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬20.9%‫ו‬ ‫הצריכה‬ ‫מכלל‬-22.3%‫מהווה‬ ‫ובכך‬ ‫מהייצור‬‫אנרגיית‬ ‫הרוח‬.‫במדינה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫האנרגיה‬ ‫מקור‬
 6. 6. -6- ‫סין‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫גרמניה‬ ‫ספרד‬ ‫הודו‬ ‫איטליה‬ ‫שנת‬2011 62 40 27 20 16 6 ‫שנת‬2012 75 47 29 21 18 8 ‫שנת‬2013 91 60 31 22 20 8 ‫שנת‬2014 115.5 65.9 40.2 23 22.5 8.5 0 20 40 60 80 100 120 140 ‫מותקן‬‫הספק‬(GW) ‫מרוח‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫מותקן‬ ‫בהספק‬ ‫בעולם‬ ‫בולטות‬ ‫מדינות‬ ‫ייצו‬ ‫מטה‬ ‫בטבלה‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬‫צמיחה‬ ‫במגמת‬ ‫נמצא‬ ‫מרוח‬ ‫חשמל‬ ‫ר‬‫מתמדת‬:‫השנים‬ ‫לאורך‬9 ‫לבדו‬ ‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫רוח‬ ‫אנרגיית‬ ‫של‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫היקף‬‫שנת‬ ‫סוף‬ ‫עד‬2014‫על‬ ‫עמד‬128.8GW, ‫כ‬-14.1%‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫מכלל‬‫באיחוד‬(128.8GW‫מתוך‬910.1GW.)10 ‫הרוח‬ ‫אנרגית‬ ‫סיפקה‬ ‫ובכך‬ 10.2%,‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬ ‫מכלל‬‫לעומת‬ ‫זאת‬8%( ‫הקודמת‬ ‫בשנה‬ ‫בלבד‬2013.)11 ‫בעולם‬ ‫שנת‬ ‫בסוף‬ ‫כולו‬2014‫לכדי‬ ‫הגיע‬ ‫רוח‬ ‫מאנרגיית‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫היקף‬369GW.12 ‫בשנת‬ ‫הורכב‬ ‫בעולם‬ ‫הרוח‬ ‫טורבינות‬ ‫שוק‬2013‫מ‬–10‫יצרני‬‫טורבינות‬‫של‬ ‫נתח‬ ‫על‬ ‫שחלשו‬ ‫עיקריים‬70% ‫מגמת‬ ‫על‬ ‫המצביע‬ ‫דבר‬ ,‫השוק‬ ‫מכלל‬‫הנוצרת‬ ‫ביזור‬‫ב‬‫יצרנים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫מאחזקתם‬ ‫ירידה‬ ‫לאור‬ ‫שוק‬‫מ‬–77% .‫הקודמת‬ ‫בשנה‬ ‫מהשוק‬
 7. 7. -7- ‫פוטו‬ ‫סולארי‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬-‫וולטאי‬ ‫פוטו‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬-‫התפתח‬ ,‫וולטאית‬‫ה‬ ‫באופן‬‫משמעותי‬‫ב‬ ‫ביותר‬‫אפילו‬ ,‫האחרון‬ ‫עשור‬‫של‬ ‫בעתות‬ ‫קש‬‫יים‬‫כלכליים‬‫גלובליים‬13 ‫בשנת‬ .2011‫דרמטי‬ ‫צמיחה‬ ‫התחום‬ ‫הראה‬‫ת‬‫בשנ‬ ,‫ת‬2012‫הצמיחה‬ ‫התמתנה‬ ‫ובשנים‬201314 ‫ו‬–2014‫הצמיחה‬ ‫מגמת‬ ‫התחדשה‬.‫של‬ ‫המשמעותית‬ ‫המחירים‬ ‫הפחתת‬ ‫לאור‬ ‫בעיקר‬ ,‫זאת‬ .‫ההתקנות‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫בכדאיות‬ ‫לשיפור‬ ‫שהביאה‬ ‫הסולאריים‬ ‫הפנלים‬15 ‫ל‬ ‫מעל‬-60%‫ההספק‬ ‫מכלל‬‫העולמי‬‫המותקן‬‫פוטו‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬-‫השנים‬ ‫בשלוש‬ ‫התווסף‬ ‫וולטאית‬ .‫האחרונות‬16 ‫פוטו‬ ‫מטכנולוגיה‬ ‫המיוצרת‬ ‫החשמל‬ ‫כמות‬-‫וולטאית‬‫באירופה‬‫הצריכה‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫היתה‬ ‫יכולה‬ ‫ה‬‫כ‬ ‫של‬ ‫שנתית‬–45.‫באירופה‬ ‫אב‬ ‫בתי‬ ‫מיליון‬ ‫השנים‬ ‫בין‬ ‫בעולם‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫המרכזת‬ ‫מטה‬ ‫בטבלה‬2000-2013‫אירופה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ , ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫נותרה‬2013‫פוטו‬ ‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫המובילה‬-‫עם‬ ‫וולטאי‬59%‫העולמי‬ ‫הייצור‬ ‫מכלל‬,‫ירידה‬ ‫במגמת‬ ‫של‬ ‫נתון‬ ‫לעומת‬70%‫בשנת‬2012‫ו‬–75%‫בשנת‬2011‫הכוחות‬ ‫הינן‬ ‫ואסיה‬ ‫אמריקה‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬ . ‫הפוטו‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫בעולם‬ ‫העולים‬-.‫וולטאית‬17
 8. 8. -8- ‫סין‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫גרמניה‬ ‫ספרד‬ ‫הודו‬ ‫איטליה‬ ‫שנת‬2011 3 5.1 25 4.2 0.45 13 ‫שנת‬2012 6.50 7.3 32.6 4.6 1 16 ‫שנת‬2013 17.50 12 36.6 4.7 2 18.4 ‫שנת‬2014 28 18.2 38.2 4.7 3 18.8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ‫מותקן‬‫הספק‬-GW ‫פוטו‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫מותקן‬ ‫בהספק‬ ‫בולטות‬ ‫מדינות‬-‫וולטאי‬ ‫בחודש‬ ‫בברלין‬ ‫שהתקיים‬ ,‫העולמית‬ ‫הסולאר‬ ‫תעשיית‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫כנס‬ ‫שהוצגו‬ ‫חומש‬ ‫בתחזיות‬‫מאי‬2015‫כי‬ ‫צוין‬ ‫לרדת‬ ‫שצפויים‬ ‫הפאנלים‬ ‫למחירי‬ ‫תודות‬ ‫שוב‬ ‫שיצמח‬ ‫לפני‬ ‫להתמתן‬ ‫צפוי‬ ‫אירופה‬ ‫ביבשת‬ ‫ההתקנות‬ ‫היקף‬ .‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫ומודלים‬‫בעוד‬ ,‫זאת‬‫התחום‬‫להתפתח‬ ‫צפוי‬‫משמעו‬ ‫באופן‬‫בעיקר‬ ‫תי‬‫בארה"ב‬‫שדרוג‬ ‫לאחר‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדולות‬ ‫כמויות‬ ‫הטמעת‬ ‫לאפשר‬ ‫שמטרתה‬ ‫אובמה‬ ‫הנשיא‬ ‫של‬ ‫בהוראתו‬ ‫החשמל‬ ‫רשת‬ .‫סולארית‬18 ‫מגמות‬‫אלו‬‫מתבטאות‬‫גם‬‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫בעולם‬ ‫החדשות‬ ‫ההתקנות‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫המציגה‬ ‫מטה‬ ‫בטבלה‬ ‫משנת‬ ‫מדינות‬ ‫לפי‬ ‫בחתך‬2000–2013: ‫מבין‬‫שיאניות‬‫הייצור‬‫הסולארי‬‫פוטו‬-‫וולטאי‬‫את‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬‫כ‬ ‫מייצרת‬ ‫איטליה‬–7.9%‫הצריכה‬ ‫מכלל‬ ‫כ‬ ‫עם‬ ‫גרמניה‬ ,‫השנתית‬–7%‫כ‬ ‫של‬ ‫שיא‬ ‫לייצור‬ ‫הגיעה‬ ‫שאף‬ ‫מספר‬ ,‫בשגרה‬–50%‫ואף‬74%‫מייצור‬ ‫שיא‬ ‫בשעת‬ ‫החשמל‬19 ‫כ‬ ‫של‬ ‫לייצור‬ ‫שיא‬ ‫בשעות‬ ‫הגיעו‬ ‫שם‬ ‫בארה"ב‬ ‫קליפורניה‬ ‫ובמדינת‬–18%‫מכלל‬ ‫פוטו‬ ‫סולארי‬ ‫מאנרגיה‬ ‫במדינה‬ ‫הצריכה‬-.‫וולטאי‬ ‫בולטות‬ ‫מדינות‬ ‫מספר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מטה‬ ‫בטבלה‬‫נוספות‬:
 9. 9. -9- ‫בשנת‬2014‫סופקו‬‫אירופה‬ ‫ביבשת‬‫כ‬–3.5%‫החשמל‬ ‫צריכת‬ ‫מכלל‬‫מ‬‫סולארית‬ ‫אנרגיה‬‫מפוטו‬-‫וולטאי‬.‫ת‬ ‫לכ‬ ‫ההיקף‬ ‫הגיע‬ ‫הייצור‬ ‫שיא‬ ‫בשעות‬–6%‫מ‬‫ן‬‫הכללית‬ ‫הצריכה‬‫כי‬ ‫היא‬ ‫והתחזית‬15%‫באיחוד‬ ‫הייצור‬ ‫מכלל‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫האירופאי‬2030‫פוטו‬ ‫סולארית‬ ‫באנרגיה‬ ‫ייוצר‬-‫וולטאית‬.20 ‫משמעותי‬ ‫צמיחה‬ ‫צפי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫כלומר‬ ‫בטווח‬‫הבינוני‬ ‫הזמן‬-‫רחוק‬,‫זו‬ ‫ביבשת‬‫אשר‬‫נהנ‬‫י‬‫מ‬ ‫נמוכה‬ ‫מקרינה‬ ‫ברובה‬ ‫ת‬–1300((KWh/M2‫לעומת‬ ‫בשנה‬ ‫של‬ ‫כפולה‬ ‫כמעט‬ ‫קרינה‬‫כ‬-2000((KWh/M2.‫בישראל‬ ‫יי‬‫סולארי‬ ‫חשמל‬ ‫צור‬‫תרמי‬ ‫התרמו‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫ענף‬-‫סולארי‬‫ה‬‫ממורכז‬‫(להלן‬–CSP)‫צמח‬‫האחרים‬ ‫המתחדשים‬ ‫המקורות‬ ‫מרוב‬ ‫פחות‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬‫אחרות‬ ‫מטכנולוגיות‬ ‫נמוך‬ ‫ההתקנות‬ ‫היקף‬ ‫כמותית‬ ‫ומבחינה‬‫ממשיך‬ ‫זה‬ ‫סקטור‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ,‫ב‬‫צמיחה‬ ‫של‬ ‫לגדילה‬ ‫המגיעה‬ ‫עשור‬ ‫כמעט‬ ‫של‬ ‫חזקה‬27%‫כדי‬ ‫עד‬4.4GW‫מותקנים‬‫בשנת‬2014‫לבדה‬‫שניתן‬ ‫כפי‬ , ‫למטה‬ ‫בטבלה‬ ‫לראות‬: ‫הפראבולי‬ ‫שהייצור‬ ‫למרות‬‫את‬ ‫תופס‬‫שנת‬ ,‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫של‬ ‫הארי‬ ‫החלק‬2014‫התאפיינה‬‫ניכר‬ ‫באופן‬‫בגיוון‬ ,‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫לרשת‬ ‫חוברו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ממספר‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולים‬ ‫המתקנים‬ ‫כאשר‬ ,‫החדשים‬ ‫במתקנים‬ ‫טכנולוגי‬ ‫ביניהם‬‫מגדל‬ ‫מתקן‬ ‫גם‬‫גדול‬.21 ‫של‬ ‫החדש‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫מתוך‬CSP,‫בעולם‬41%‫של‬ ‫ממתקנים‬ ‫היו‬ ‫טכנולוגיית‬‫מגדל‬,22 ‫בעולם‬ ‫הגדול‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫לרשת‬ ‫לחיבורו‬ ‫תודות‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫מאחוזים‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫באיוונפה‬ ‫בארה"ב‬ ‫זו‬ ‫בטכנולוגיה‬‫חברת‬ ‫של‬Brightsource‫גם‬ ‫כמו‬ ‫ששורשיה‬‫נמצאים‬ ‫וההנדסה‬ ‫המו"פ‬ ‫מרכז‬ .‫בישראל‬
 10. 10. -10- ‫העלויות‬‫מתקני‬ ‫של‬CSP‫יורד‬‫ו‬‫ת‬‫ו‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬‫ב‬ ‫בעיקר‬‫ה‬ ‫השמש‬ ‫חגורת‬ ‫איזור‬‫שילוב‬ ‫נעשה‬ ‫שם‬ ,‫עולמית‬‫אגירת‬ ‫עם‬ .‫קדימה‬ ‫עוד‬ ‫הזנקתו‬ ‫לצורך‬ ‫בתחום‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫בפוקוס‬ ‫ונותרת‬ ‫גדלה‬ ‫שחשיבותה‬ ‫טרמית‬ ‫חום‬ ‫מ‬ ‫הייצור‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫מרכזות‬ ‫וארה"ב‬ ‫ספרד‬ ‫כיום‬-CSP‫אפריקה‬ ‫ודרום‬ ‫מרוקו‬ ,‫הודו‬ ‫כגון‬ ‫ששווקים‬ ‫נראה‬ ‫אך‬ , ‫הדרגתי‬ ‫באופן‬ ‫הקצב‬ ‫את‬ ‫מדביקים‬:‫למטה‬ ‫הטבלה‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ ,23 ‫התרמו‬ ‫התחום‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫מיוחד‬ ‫מקום‬ ‫לישראל‬-‫ע"י‬ ‫בישראל‬ ‫פותח‬ ‫הסלקטיבי‬ ‫המשטח‬ .‫סולארי‬‫ד"ר‬‫הרי‬- ‫בן‬ ‫דוד‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫במשרד‬ ‫המדעית‬ ‫המועצה‬ ‫תחת‬ ‫תבור‬ ‫צבי‬-‫דודי‬ ‫של‬ ‫פיתוחם‬ ‫את‬ ‫אפשר‬ ‫זה‬ ‫משטח‬ .‫גוריון‬ ‫התרמו‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫פיתוחה‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ‫השמש‬-‫ה‬ ‫הייתה‬ ‫הירושלמית‬ ‫לוז‬ ‫חברת‬ .‫סולארית‬‫להקים‬ ‫ראשונה‬ ‫תרמו‬ ‫תחנות‬-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בקליפורניה‬ ‫מעשיות‬ ‫סולאריות‬-90‫הם‬ ‫לוז‬ ‫חברת‬ ‫מייסדי‬ .‫זה‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫פועלות‬ ‫אשר‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫שהקימו‬Brightsource‫בשנת‬ ‫החשמל‬ ‫לרשת‬ ‫בעולם‬ ‫הגדול‬ ‫המתקן‬ ‫חיבור‬ ‫על‬ ‫שאחראית‬2014. ‫תרמו‬ ‫פרוייקטים‬ ‫שני‬ ‫כיום‬ ‫מקודמים‬ ‫בישראל‬-‫אשלים‬ ‫באתר‬ ‫סולאריים‬‫ש‬‫התרמו‬ ‫הטכנולוגיה‬ .‫בנגב‬- ‫סדיר‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫ולאפשר‬ ‫השמש‬ ‫חום‬ ‫את‬ ‫לאגור‬ ‫ניתן‬ ‫ובהתאם‬ ‫השמש‬ ‫חום‬ ‫ניצול‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫סולארית‬ ‫איכות‬ ‫תכונות‬ ‫ובעל‬ ‫יותר‬‫חשמל‬.‫אחרות‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫לטכנולוגיות‬ ‫בהשוואה‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬
 11. 11. -11- ‫איטליה‬ ‫הודו‬ ‫ספרד‬ ‫גרמניה‬ ‫ארה‬"‫ב‬ ‫סין‬ ‫שנת‬2011 1.9 3.7 1 6.8 11.4 7 ‫שנת‬2012 2.5 4.2 1 7.3 12.1 7.7 ‫שנת‬2013 2.7 4.6 1.1 8 13.2 8.6 ‫שנת‬2014 2.7 5.1 1.1 8 13.2 9.4 0 2 4 6 8 10 12 14 ‫ב‬‫מותקן‬‫הספק‬-GW ‫מביו‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫מתוקן‬ ‫בהספק‬ ‫בעולם‬ ‫בולטות‬ ‫מדינות‬-‫ופסולת‬ ‫גז‬ ‫מוצקה‬ ‫עירונית‬ ‫מביו‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬-‫מוצקה‬ ‫עירונית‬ ‫ופסולת‬ ‫גז‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬‫מביו‬-‫ופס‬ ‫גז‬‫ו‬,‫העולמי‬ ‫החשמל‬ ‫בשוק‬ ‫השימוש‬ ‫בהיקף‬ ‫תאוצה‬ ‫תופס‬ ‫מוצקה‬ ‫עירונית‬ ‫לת‬‫שניתן‬ ‫כפי‬ ‫שלמטה‬ ‫בטבלה‬ ‫לראות‬24 ‫זאת‬‫למחזור‬ ‫לאומיות‬ ‫מתכניות‬ ‫חלק‬ ‫הפך‬ ‫זה‬ ‫ששימוש‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ .‫כלכלי‬ ‫למשאב‬ ‫ממטרד‬ ‫התחלף‬ ‫ומעמדו‬ ‫בפסולת‬ ‫וטיפול‬ ‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫בעולם‬ ‫בולטות‬ ‫למדינות‬ ‫דוגמאות‬‫מביו‬-‫גז‬‫מוצקה‬ ‫עירונית‬ ‫ופסולת‬‫לשנת‬ ‫נכון‬2013‫הן‬ ,–‫ברזיל‬ ‫כ‬ ‫המייצרת‬–7%,‫זו‬ ‫מטכנולוגיה‬ ‫שלה‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מכלל‬‫גרמניה‬‫כ‬ ‫המייצרת‬–8%‫ו‬‫שוודיה‬‫כ‬ ‫המייצרת‬– 10%‫בייצורן‬ ‫יחסית‬ ‫בולטות‬ ‫מדינות‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מטה‬ ‫המוצגת‬ ‫בטבלה‬ .‫במדינה‬ ‫החשמל‬ ‫מכלל‬ .‫אלו‬ ‫אנרגיה‬ ‫ממקורות‬ ‫חשמל‬
 12. 12. -12- ‫(ביו‬ ‫מביומסה‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫כי‬ ‫צופות‬ ‫תחזיות‬-‫וביו‬ ‫מוצקה‬ ‫פסולת‬ ,‫גז‬-‫דלקים‬‫גם‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫המשלבת‬ ‫חימום‬ ‫מחזור‬)–‫י‬‫השנים‬ ‫בין‬ ‫צמח‬2014-2030‫ב‬‫כ‬–10%‫ב‬‫בייצור‬ ‫היחסי‬ ‫חלקו‬ ‫את‬ ‫ישלש‬ ‫ובכך‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫משנת‬ ‫העולמי‬2010.25 ‫בשנת‬2014‫החשמל‬ ‫ייצור‬‫מביו‬ ‫בעולם‬-‫כ‬ ‫היוו‬ ‫מוצקה‬ ‫עירונית‬ ‫ומפסולת‬ ‫גז‬–24% ‫מביומסה‬ ‫החשמל‬ ‫הייצור‬ ‫מכלל‬26 ‫החלוקה‬ ‫לפי‬-17%‫מביו‬ ‫ייצור‬-‫ו‬ ‫גז‬–7%.‫מוצקה‬ ‫עירונית‬ ‫מפסולת‬ ‫ייצור‬ ‫מוצקה‬ ‫עירונית‬ ‫מפסולת‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬‫צמח‬‫בכ‬ ‫החולף‬ ‫בעשור‬–6%‫כיום‬ ‫המותקן‬ ‫ההספק‬ ‫עיקר‬ ,‫בשנה‬ ‫נ‬‫ויפן‬ ‫ארה"ב‬ ,‫האירופאי‬ ‫באיחוד‬ ‫מצא‬‫לשימוש‬ ‫מעבר‬ ‫בשלבי‬ ‫שנמצאות‬ ‫וכלכלות‬ ‫מתפתחות‬ ‫מדינות‬ ‫אך‬ ‫מדביק‬ ‫זה‬ ‫אנרגיה‬ ‫במקור‬ ‫מוגבר‬‫ות‬‫את‬‫ה‬‫פער‬27 .‫מביו‬ ‫בייצור‬ ‫הצמיחה‬-‫כ‬ ‫על‬ ‫ועומדת‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫אפילו‬ ‫גז‬ –10%.‫בשנה‬28 ‫מדיניות‬‫ל‬ ‫לאומיים‬ ‫ויעדים‬‫בעולם‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫שילוב‬ ‫מבין‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬‫שימושים‬ ‫(כגון‬ ‫מתחדשת‬ ‫באנרגיה‬ ‫האפשריים‬ ‫השימושים‬ ,‫תרמיים‬‫תחבורה‬‫ושימושים‬‫אנרגטי‬‫ים‬‫אחר‬‫ים‬29 .)‫חשמל‬‫מקובל‬ ‫עזר‬ ‫לכלי‬ ‫הפך‬ ‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬‫לקביעת‬ , ‫קיימא‬ ‫ובר‬ ‫בטוח‬ ‫אנרגטי‬ ‫עתיד‬ ‫לקידום‬ ‫כלכלית‬ ‫דרך‬‫הלאומיות‬ ‫התוכניות‬ .‫האנרגיה‬ ‫בנוף‬ ‫הכרחי‬ ‫לחלק‬ ‫הפכו‬ ‫העולמי‬‫בעיקר‬‫שסיפקו‬ ‫משום‬‫ל‬ ‫אינדיקציות‬‫הן‬ ,‫להתפתח‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תחום‬ ‫מתעתד‬ ‫אליהם‬ ‫כיוונים‬ ‫טכנול‬ ‫מבחינת‬ ‫או‬ ‫היקפים‬ ‫מבחינת‬‫וגיות‬‫חשמל‬ ‫לקידום‬ ‫לאומית‬ ‫מדיניות‬ ‫המקיימות‬ ‫בעולם‬ ‫המדינות‬ ‫מספר‬ . ‫מתמדת‬ ‫בעלייה‬ ‫נמצא‬ ‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬.‫שנת‬ ‫בתחילת‬2014‫כ‬-138‫ואילו‬ ‫שכזו‬ ‫מדיניות‬ ‫קיימו‬ ‫מדיניות‬ ‫כיום‬‫כבר‬164‫כלומר‬ ,‫שלהן‬ ‫הלאומי‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לשילוב‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬ ‫מדינות‬85% ‫העו‬ ‫ממדינות‬‫לם‬.
 13. 13. -13- ‫יעדי‬ ‫הגדרת‬‫ברורים‬ ‫ם‬‫לשי‬‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לוב‬‫גם‬ ‫כמו‬‫מבהיר‬ ‫ליישומן‬ ‫צעדים‬ ‫קידום‬‫ים‬ ‫ו‬ ‫שלמעלה‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכי‬ ‫לשיקולים‬ ‫המדינה‬ ‫מחויבות‬ ‫את‬" ‫יוצרים‬ ‫גם‬‫גבית‬ ‫רוח‬"‫שבתורה‬ ,‫לתעשייה‬ ‫מ‬‫יישום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫היעדים‬ ‫מימוש‬ ‫את‬ ‫אפשרת‬30 .‫ו‬ ‫בקרה‬ ‫תהליכי‬ ‫יישום‬‫קביעת‬‫מדדי‬‫ביצוע‬‫התקדמות‬ ‫לבחינת‬ .‫הלאומיים‬ ‫היעדים‬ ‫בהשגת‬ ‫מעוניינת‬ ‫אשר‬ ‫למדינה‬ ‫חובה‬ ‫בגדר‬ ‫הנם‬ ‫הלאומית‬ ‫התכנית‬ ‫ל‬ ‫נוסף‬ ‫מקור‬"‫רוח‬‫ה‬‫גבית‬"‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬‫ב‬‫הגדר‬‫ת‬‫אזורי‬ ‫יעד‬-‫מרחבי‬‫לשילוב‬ ‫כגון‬ ,‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬‫יעד‬‫הגדירו‬ ‫שם‬ ‫האירופאי‬ ‫האיחוד‬20%‫שנת‬ ‫עד‬2020‫עדכנו‬ ‫ולאחרונה‬‫ל‬-27%‫עד‬ ‫שנת‬2030.‫ל‬ ‫נוספות‬ ‫דוגמאות‬‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לשילוב‬ ‫המסגרת‬ ‫הסכמי‬‫המדינות‬ ‫בהסכם‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫הערבי‬‫ות‬‫הכולל‬22‫הקריבי‬ ‫המסגרת‬ ‫הסכם‬ ‫וכן‬ ‫מדינות‬31 .‫פנים‬ ‫הינו‬ ‫יעדים‬ ‫להגדרת‬ ‫נוסף‬ ‫כלי‬-,‫קרי‬ ,‫מדינתי‬ ‫ספציפי‬ ‫איזור/מחוז‬ ‫של‬ ‫אופיו‬ ‫לפי‬ ‫יעדים‬ ‫הגדרת‬.‫הלאומית‬ ‫המדיניות‬ ‫ממכלול‬ ‫חלק‬ ‫המהווה‬32 ‫בישראל‬ ‫גם‬ ‫גם‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שיושמו‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטות‬ ‫במסגרת‬ ‫והערבה‬ ‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫ניסיון‬ ‫נעשה‬ .‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫הקרקע‬ ‫ובמדיניות‬ ‫התכנון‬ ‫במדיניות‬ ‫אנרגי‬ ‫לשילוב‬ ‫יעדים‬ ‫הציבו‬ ‫רבות‬ ‫מדינות‬ ,‫מטה‬ ‫בגרף‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬‫אלו‬ ‫יעדים‬ ,‫מתחדשות‬ ‫ות‬‫מגוונים‬ ‫מבחינת‬,‫היקפם‬‫המימוש‬ ‫ומנגנוני‬ ‫מועדי‬:33
 14. 14. -14- ,‫מטה‬ ‫ברשימה‬‫ה‬ ‫למשק‬ ‫דומים‬ ‫מאפיינים‬ ‫בעלות‬ ‫למדינות‬ ‫דוגמאות‬‫ה‬ ‫חשמל‬,‫ישראלי‬‫חלקן‬:‫ב‬,‫גודלן‬‫ב‬‫אי‬ ‫היותן‬- ,‫אנרגטי‬‫ב‬‫מ‬ ‫מאנרגיות‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫היקפי‬:‫מפותחות‬ ‫מדינות‬ ‫בהיותן‬ ‫או‬ ‫תחדשות‬ ‫מחבר‬: ‫ארנון‬‫פנץ‬,‫סמנכ‬‫"ל‬ ‫איגוד‬‫חברות‬‫אנרגיה‬‫ירוקה‬‫לישראל‬ info@greenrg.org.il ‫מדינה‬‫שנה/יעד‬‫הערות‬ ‫אוסטרליה‬ 2020–20%-45GW. ‫יהיה‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬26% ‫החשמל‬ ‫מצריכת‬ ‫בשנת‬2012‫יוצר‬9.6%‫ממתחדשות‬ ‫השנתי‬ ‫מהחשמל‬ ‫הגדירה‬ ‫אוסטרליה‬ ‫דרום‬ ‫מדינת‬33%‫לשנת‬ ‫עד‬2020 ‫בריטניה‬ 2020–31% ‫בשנת‬2014‫על‬ ‫עמדה‬ ‫בריטניה‬19.2% ‫הגדירה‬ ‫סקוטלנד‬100%‫עד‬2020 ‫אירלנד‬ ‫צפון‬‫הגדירה‬40%‫עד‬2020‫בשנת‬ ,2012‫על‬ ‫עמדה‬20% ‫יפן‬ 2020–13.5% 2030–20% ‫בשנת‬2014‫ייצור‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫עמדה‬12%. ‫קפריסין‬2020–16%‫בשנת‬2013‫על‬ ‫עמדה‬6.6% ‫רפובליקה‬ ‫דומיניקנית‬ 2025–25%‫בשנת‬2012‫על‬ ‫עמדה‬14% ‫פיג'י‬2030–100%‫בשנת‬2012‫על‬ ‫עמדה‬67% ‫גרמניה‬ 2025–40%-45%;2035–55%- 60%;2040–65%;2050–80% ‫בשנת‬2014‫על‬ ‫עמדה‬28% ‫אי‬‫נ‬‫דונזיה‬2025–26%‫בשנת‬2012‫על‬ ‫עמדה‬12% ‫ג'מייקה‬2020%30‫בשנת‬2012‫על‬ ‫עמדה‬7% ‫מדגסקר‬2020–75% ,‫פה‬ ‫נספר‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫מקור‬ ‫אך‬ ,‫במדינה‬ ‫אלקטרי‬ ‫הידרו‬ ‫ייצור‬ ‫קיים‬ ‫ב‬ ‫לכן‬2012‫על‬ ‫עמד‬0% ‫מלזיה‬ 2015–5%;2020–9%; 2030–11%;2050–15% ‫בשנת‬2012‫על‬ ‫עמדה‬5% ‫פיליפינים‬2020–40% ‫בשנת‬2012‫על‬ ‫עמדה‬29%. ‫ייצור‬ ‫את‬ ‫לשלש‬ ‫היא‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫ממתחדשות‬ ‫החשמל‬2030‫ל‬ ‫בהשוואה‬2010 ‫סרי‬-‫לנקה‬2016–10%;2020–20%‫בשנת‬2012‫על‬ ‫עמדה‬28% ‫ספרד‬2020–38.1%‫בשנת‬2013‫על‬ ‫עמדה‬36.4% ‫ישראל‬ 2014–5% 2020-10% ‫בשנת‬2015‫כ‬ ‫מיוצרים‬–2%.‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫מהחשמל‬
 15. 15. -15- ‫חברות‬ ‫איגוד‬‫לישראל‬ ‫ירוקה‬ ‫אנרגיה‬‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫פועל‬ ‫אשר‬ ‫המרכזי‬ ‫הארגון‬ ‫הוא‬ ).‫(ע.ר‬2009‫לקידום‬ ‫בישראל‬ ‫הירוקה‬ ‫האנרגיה‬ ‫תחום‬‫אנרגטית‬ ‫והתייעלות‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ,.‫כיום‬ ‫חברות‬ ‫בארגון‬100 ‫ביו‬ ,‫רוח‬ ,‫סולארית‬ ‫אנרגיה‬ ,‫הירוקה‬ ‫האנרגיה‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הפעילות‬ ‫בתחומי‬ ‫חברות‬-‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬ ,‫גז‬ ‫וטכנו‬.‫בפיתוח‬ ‫ישראליות‬ ‫לוגיות‬ ‫שוליים‬ ‫הערות‬‫ו‬:‫מקורות‬ 1 http://ecowatch.com/2014/05/14/germany-record-setting-renewables/ 2 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 3 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 4 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 5 http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20res.pdf 6 http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf 7 http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf 8 ‫שם‬ ,‫שם‬ 9 http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/ 10 http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-Annual-Statistics-2014.pdf 11 ‫שם‬ ,‫שם‬ 12 http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/ 13 ‫ש‬‫ם‬,‫ש‬‫ם‬ 14 http://www.epia.org/fileadmin/user_upload/Publications/EPIA_Global_Market_Outlook_for_Photo voltaics_2014-2018_-_Medium_Res.pdf 15 http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/ 16 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 17 .‫שם‬ ,‫שם‬ 18 http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/obama-backed-report-calling-for-us-grid-upgrade- receives-solar-industry-approval_100019178/#axzz3clZEXD9u 19 http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/german-solar-breaks-three-records-in-two- weeks_100015474/#axzz3cKMl9WD 20 http://www.epia.org/about-us/about-photovoltaics/key-facts-figures/ 21 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 22 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 23 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 24 http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/ 25 http://www.irena.org/remap/IRENA_REmap_2030_Biomass_paper_2014.pdf 26 http://www.irena.org/remap/IRENA_REmap_2030_Biomass_paper_2014.pdf 27 ‫שם‬ ,‫שם‬ 28 ‫שם‬ ,‫שם‬ 29 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 30 http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Target_Setting_2015.pdf 31 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 32 http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/06/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf 33 http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Target_Setting_2015.pdf

×