O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jødedommen

31.640 visualizações

Publicada em

Denne siden handler om jødedommen. Den er rettet mot elever i ungdomsskolen.

Publicada em: Educação, Turismo, Negócios

Jødedommen

 1. 1. JØDEDOMMEN<br />
 2. 2. Å HØRE TIL I EN FAMILE<br />Den som er født av en jødisk mor kalles for en jøde.<br />Folk kan gå over til jødedommen når de gifter seg med en jøde.<br />Jødene består egentlig av mange folkeslag.<br />Det bor jøder i Midtøsten, Europa, Amerika, Asia og Afrika.<br />Det finnes 14 millioner jøder i verden i dag.<br />De aller fleste bor i Israel og USA.<br />
 3. 3.
 4. 4. Jødene føler at de er bundet sammen av en felles historie og gamle tradisjoner.<br />
 5. 5. TORAEN<br />Det viktigste punktet i jødedommen er at det finnes bare en Gud.<br />Jødene tror at Gud har inngått en avtale med det jødiske folket.<br />Tanak er jødenes samling av hellige skrifter.<br />De fem mosebøkene kalles for Toraen.<br />Toraen innholder en rekke påbud og forbud som jødene skal følge.<br />Talmud er jødenes store skriftsamling.<br />
 6. 6.
 7. 7. HJEMMET<br />Hjemmet er svært viktig for jødene.<br />Her blir tradisjonene overført til barna.<br />Pesach eller påsken er en svært viktig høytid for jødene.<br />Jødene feirer nyttår på høsten.<br />Maten er en viktig sak for jødene.<br />Det er mye en jøde ikke kan spise.<br />Kosher er bestemmelser over hva en jøde kan spise og ikke spise, og hvordan denne maten skal tilberedes.<br />
 8. 8. SYNAGOGEN<br />Den viktigste delen av en jødes liv foregår i synagogen.<br />Synagoge betyr forsamling.<br />På søndagene holdes det gudstjeneste her, og det drives også undervisning her.<br />Menigheten blir ledet av rabbineren.<br />Han holder prekener og underviser.<br />
 9. 9.
 10. 10. SABBATEN<br />Sabbaten er den viktigste helligdagen for jødene.<br />Den feires både i hjemmet og i synagogen.<br />Sabbaten er jødenes helligdag.<br />Den varer fra fredag kveld til lørdag kveld.<br />Man skal ikke arbeide på sabbaten, og man skal tilbringe tiden sammen med familien.<br />Man starter sabbaten med å tenne to lys.<br />De ortodokse jødene tar sabbaten veldig alvorlig.<br />
 11. 11.
 12. 12. SLEKTSKAP MED KRISTENDOM OG ISLAM<br />Jødedom, kristendom og islam har mye til felles.<br />Alle tror på en Gud som har skapt verden og menneskene.<br />Gud har fortalt menneskene hvem han er og det har blitt skrevet ned i bøker.<br />Bønnen er veldig viktig i alle tre religionene.<br />Abraham er en viktig person i alle tre religionene.<br />
 13. 13.
 14. 14. Gud har sendt profeter til menneskene.<br />Jerusalem er en hellig by for jøder, kristne og muslimer.<br />
 15. 15.
 16. 16. JØDENES HISTORIE<br />
 17. 17. VANDRING<br />Jødene er et folk som opp i gjennom sin egen historie har vært på vandring.<br />Likevel har den jødiske kulturen overlevd selv om de har bodd i andre land.<br />Hjemmet ble et slags fedreland som de kunne ta med seg overalt.<br />
 18. 18.
 19. 19. TIDSLINJE<br />1800 – tallet f.Kr – Abrahams vandringer, Abraham, Isak og Jakop bosetter seg i Kanaan ( Israel).<br />1200-tallet f. Kr – Moses leder folket ut av Egypt og han mottar Toraen på Sinaifjellet. Ørkenvandring i 40 år. Innvandringen i Kanaan ( Israel).<br />900-tallet f. Kr – Kong David erobrer Jerusalem. Kong Salomo bygger det første templet<br />
 20. 20.
 21. 21. 586 f.Kr – templet i Jerusalem blir ødelagt av babylonerne. Mange av jødene blir tvangsflyttet til Babylon. De som vil vender hjem i 538 f. Kr.<br />520 – 515 f.Kr – templet i Jerusalem blir bygd opp igjen.<br />164 f.Kr – grekerne hersker i Jerusalem og templet brukes til å dyrke greske guder. Jødene gjør opprør og templet kan innvies på nytt, Hanukka ( fest) er til minne om denne hendelsen.<br />
 22. 22.
 23. 23. 66 – 70 e.Kr - Jødene gjør opprør mot romerne. Den romerske hæren vinner tilbake Jerusalem og ødelegger templet i år 70. <br />500-tallet e.Kr – Talmud blir skrevet ferdig. Den er jødenes største skriftsamling.<br />700 – 1300 e.Kr . I 711 erobrer muslimene store deler av Spania. Det blir gode forhold for jødene i Spania.<br />
 24. 24.
 25. 25. 1200-tallet e. Kr– det blir hardt å være jøde i Europa. Mange blir tvunget til å gå over til kristendommen. De får skyld for krig og sykdom. De blir jagd ut fra mange land.<br />1492 e.Kr- Alle jøder i Spania blir utvist.<br />1700-tallet e.Kr- jødene får i mange land samme rettigheter som andre innbyggere.<br />1880-årene – jødeforfølgelser ( pogromer) i Russland og Øst Europa. Mange jøder drar til USA, Europa og Palestina.<br />
 26. 26.
 27. 27. 1896 – Theodor Herzl danner sionismen som arbeider for et nytt Israel.<br />1938 – 10. november i 1938 ødelegger nazistene jødiske butikker og synagoger i Tyskland. ( Krystallnatten).<br />1939 – 1945 – nazistene dreper 6 millioner jøder. Målet er å utrydde jødene.<br />1948 – staten Israel blir grunnlagt.<br />
 28. 28.
 29. 29. ARKITEKTUR, KUNST OG MUSIKK<br />
 30. 30. SYNAGOGEN<br />Jødene har bygd synagoger i over 2500 år.<br />Arkitekturen er påvirket av lokale byggeskikker.<br />En synagoge skal være vendt mot Jerusalem.<br />Toraen er oppbevart i et skap som skriftruller.<br />
 31. 31.
 32. 32. KUNST<br />Jødene har laget vakre gjenstander av tre, sølv og glass.<br />Marc Chagall er en kjent jødisk kunstner som har smykket ut Knesset i Jerusalem.<br />Jødedommen har et bildeforbud slik at det ikke finnes malerier og skulpturer i synagogene.<br />I stedet har jødene utfoldet seg innenfor skrivekunsten.<br />Kalligrafi ( vakker skrift ) er en viktig del av den jødiske kunsten.<br />
 33. 33.
 34. 34. MUSIKK<br />Jødene har rike tradisjoner innen sang, dans og musikk.<br />Musikken har blitt påvirket av lokal musikk der de har bodd.<br />Fiolinen er jødenes viktigste instrument.<br />I jødenes gudstjenester synges det alltid.<br />
 35. 35.
 36. 36. JØDISKE SYMBOLER<br />
 37. 37. DAVIDSSTJERNEN<br />Den er dannet av to trekanter.<br />På 1700-tallet ble davidsstjernen et vanlig jødisk symbol.<br />Under krigen måtte jødene bære en gul davidsstjerne.<br />Davidstjernen står i Israels flagg.<br />
 38. 38.
 39. 39. MENORA<br />Menora er en syvarmet lysestake laget av gull.<br />Opprinnelig stod den i templet i Jerusalem, men den ble stjålet av romerne i år 70 e.Kr.<br />Lysestakken er et symbol for det ødelagte templet.<br />Det er også et symbol for de seks arbeidsdagene og sabbaten.<br />
 40. 40.
 41. 41. MANGFOLDET I JØDEDOMMEN<br />
 42. 42. Det er et stort mangfold blant jødene.<br />Mange jøder er ikke religiøse.<br />Likevel knytter tradisjonene og historiene jødene sammen.<br />Vi skiller de troende jødene inn i ortodokse jøder og ikke ortodokse jøder.<br />
 43. 43.
 44. 44. ORTODOKSE JØDER<br />De ortodokse jødene ønsker å følge de religiøse lovene og skikkene fra Toraen og Talmud.<br />Kvinner og menn følger ulike lover.<br />Det er mennene som deltar i gudstjenestene.<br />Mennene skal også be tre ganger om dagen til faste tider.<br />Det er bare menn som kan bli rabbinere.<br />
 45. 45.
 46. 46. Noen av de ortodokse retningene er strenge.<br />De lever i egne boligområder, går i spesielle klesdrakter og har egne skoler.<br />Mennene har langt skjegg og sidelokker. De går i svarte frakker og hatter.<br />Denne strenge retningen kalles for hadisismen.<br />Denne religiøse retningen oppstod i Øst Europa på 1700-tallet.<br />
 47. 47.
 48. 48. IKKE ORTODOKSE JØDER<br />De ikke ortodokse jødene prøver å tilpasse seg det moderne samfunnet.<br />De mener at mange av reglene i Toraen og Talmud har gått ut på dato.<br />Det viktigste er troen på Gud og de moralske tankene i jødedommen.<br />Menn og kvinner sitter sammen i synagogen.<br />Det er også tillatt for kvinner å bli rabbinere.<br />
 49. 49. Den retningen oppstod i Vest Europa for 200 år siden.<br />Reformjødene er ganske radikale.<br />De konservative jødene ville ta vare på de gamle tradisjoner.<br />
 50. 50. JØDENE I USA<br />USA ble et fristed for jødene som flyktet fra Europa.<br />Det bor 6 millioner i USA.<br />De fleste bor på østkysten og vestkysten.<br />Mange jøder støtter staten Israel.<br />
 51. 51.
 52. 52. JØDENE I ISRAEL<br />I Israel bor det 5 millioner jøder.<br />Det har bosatt seg jøder i Israel helt fra 1880-årene.<br />Israel er et innvandrersamfunn med mennesker fra 80 land.<br />Det bor også 500 000 palestinere i Israel.<br />Den ortodokse retningen er godkjent av myndighetene, men Israel er likevel ikke noen religiøs stat.<br />Flesteparten av jødene er ikke troende.<br />
 53. 53.
 54. 54. JØDENE I NORGE<br />Fra middelalderen ble det forbudt for jøder å bosette seg i Norge.<br />I Grunnloven av 1814 ble de også nektet adgang til Norge.<br />Stortinget opphevet forbudet i 1851.<br />Fra 1880-tallet kom det jøder fra Russland.<br />I 1940 var det 1800 jøder i Norge og 750 av dem ble drept av nazistene.<br />I dag bor det 1300 jøder i Norge.<br />Det finnes synagoger i Trondheim og Oslo.<br />

×