O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Picture stimulus
Picture stimulus
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 62 Anúncio

ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย

Baixar para ler offline

ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย

ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Taraya Srivilas (20)

Anúncio

ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย

 1. 1. นาเสนอโดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อานวยการสานักสันติวิธี และธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย www.elifesara.com แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือถามคาถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ekkachai.srivilas www.elifesara.com
 2. 2. www.kpi.ac.th 2 สงครามไม่ใช่คาตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อานวยการสานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ekkachais@hotmail.com
 3. 3. 1
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. คติพจน์ของ- Love Ramon - •ครู ที่ให้ ชีวิต คือบิดามารดา •ครู ที่ให้ การศึกษา อยูที่โรงเรียน •ครู ที่ให้ บทเรียน อยู่ที่ตัวเรา •การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้ จากตัวเราเอง แต่อย่าลืมราลึกและ ตอบแทนพระคุณครู
 9. 9. เราจะรีบไปไหนกัน ? •เราเป็นใคร นิสัยเราเป็นอย่างไร จริตแบบไหน นิสัยเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่ เมื่อไร ใครเป็นผู้บีบให้เราเป็นแบบนี้ ตัวต้นที่แท้จริงของเราเป็นอย่างไร เราทิ้งไพ่ดีๆของเราไปเยอะแค่ไหนแล้ว เราเป็นคนเชิงเดี่ยวหรือเปล่า •ประเมินตนเอง เราได้อะไรบ้าง ตั้งแต่มาทางานที่นี่ มิตรมากขึ้นหรือศัตรู เครียดหรือสุข ห่างไกลหรือใกล้ฝันของเรา •การกระทาของเรา ส่งผลกระทบ ต่อใครบ้าง องค์กร ชุมชน สังคม จิตใจ วัฒนธรรม
 10. 10. สัมผัสของมนุษย์ •ตา เห็นรูป •หู ได้ยินเรื่อง •จมูก รับรส •กาย สัมผัส •ใจ รับรู้ความนึกคิด
 11. 11. www.kpi.ac.th Cultural Identity GERMANY : Engineering Culture1 FRANCE : Chic Culture2 ITALY: Sexy Culture3 AMERICA : Youth Culture4 JAPAN : IT Culture5 6 THAILAND : Human Touch Culture
 12. 12. รักสงบ เคารพอาวุโส เชื่อโชคลางของขลัง เชื่อกฎแห่งกรรม ยอม ตามผู้มีอานาจ รักเอกราช สุกเอาเผากิน ไม่ยอมให้ใครดูหมิ่น รักถิ่น และครอบครัว อ่อนน้อมถ่อมตัว ชอบผู้นา ทาสารวย ชอบบันเทิง (สนุก) เมตตากรุณา ผักชีโรยหน้า ไม่กระตือรือร้น เป็นคนใจกว้าง ช่างอดช่างทน กตัญญูกตเวที ชอบมีอภิสิทธิ์ จิตใจเอื้ออารี โอน อ่อนผ่อนตาม มีความเกรงใจ ให้อภัยเสมอ ตามใจต่างชาติ ฉลาด เลือกงาน ทาการมักเบ่ง เคร่งครัดเคารพแด่พระมหากษัตริย์ •สภาวิจัยแห่งชาติได้ประมวลไว้เป็นร้อยกรองโดยสมบูรณ์ ลักษณะประจาชาติไทย
 13. 13. สังคมไทยวันนี้ ประชาธิปไตยแบบ ไทยๆ รู้แต่สิทธิ มิรู้หน้าที่ มุ่งเอาแต่ได้ แต่ไม่ยอมให้ใคร มีความเปราะบางและความตึงเครียด อุดมการณ์แตกสลาย ภาพลักษณ์ลบในสายตาต่างชาติ สิทธิมนุษยชน 13
 14. 14. อาชีพในฝันของเยาวชน ประเทศ อาชีพ ไทย แพทย์ ครู ทนายความ พ่อครัว นักธุรกิจ สัตว์แพทย์ สิงคโปร์ ครู แพทย์ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ศิลปิน มาเลเซีย แพทย์ นักบิน ตารวจ ทนายความ ครู มีคนจบ ป.ตรีเพียง 23% เป้าหมาย 37% เป้าหมายผลิตปริญญาเอก 18,000 คนใน 2558 อินโดนีเชีย ระดับปริญาตรีมีเพียง 4.8 ล้านคน ไปต่อต่างประเทศ เวียตนาม(บริติช เคาน์ ซิล) ตลาดการศึกษาในอาเซียนกาลังเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในเวียต นาม ลง ทุนการศึกษาอย่างมาก ระดับปริญญาโทเติบโต 139% ใน 10 ปี เน้นสาขา การจัดการ ธุรกิจ การเงิน การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์เรียนมากสุด ฟิลิปปินส์ สนใจสุขภาพ (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล การจัดการธุรกิจ การตลาด นิยมต่อ ตป ท.สาขาวิศวกรรม ศิลปศาสตร์ สถาปัตย์
 15. 15. 15 Mahatma Ghandi •ทุนทางวัฒนธรรม www.kpi.ac.th
 16. 16. การบินของไทย • การบินเกิดขึ้นในโลก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ประเทศไทย ส่งนายทหารไปเรียนวิชาการบิน ตามหลังประเทศ สหรัฐอเมริกาเพียง ๙ ปี เท่านั้น อเมริกาจัดตั้งหน่วบบิน ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ กองบินของอิตาลี พ.ศ. ๒๔๕๔ กองบินหลวงอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๕๕ • หลังจากเกิดการบินขึ้นในโลกเพียง ๑๒ ปี ประเทศไทยก็ สามารถสร้างเครื่องบินขึ้นตามแบบต่างประเทศ และ นามาใช้ในงานราชการได้ A Publication by www.knowtheprophet.com 16
 17. 17. • ปี ๒๔๗๐ กรมอากาศยานสร้างเครื่องบินขับไล่แบบ 5 ประชาธิปกขึ้นแบบหนึ่ง A Publication by www.knowtheprophet.com 17
 18. 18. • เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ พันโท พระพิเศษ สุรฤทธิ ผู้อานวยการโรงงานกรมอากาศยาน ได้สร้าง เครื่องบิน นิเออปอรต์ แบบ ๘๑ เป็นเครื่องบินขับไล่ แบบ๘๑ (Nieuport) A Publication by www.elifesara.com 18
 19. 19. พิธีเปิดสายการผลิต บ.ทอ.๖ ระยะที่ ๑ เป็นเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ กองทัพอากาศ ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กรมช่าง อากาศ บางซื่อ A Publication by www.knowtheprophet.com 19
 20. 20. เสือ ๘ ตัวในเอเชียจะ เปลี่ยนแปลงโลก
 21. 21. จากหนังสือ Megatrend 2000 และ Megatrend Asia ของ John Nibitt และเจมส์ วูลเฟนซอห์น อดีตประธานธนาคารโลกพูดที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ • ทานายความเจริญของโลกจะไหลกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และอาเซียน ปี ๒๐๕๐ เศรษฐกิจของจีนและ อินเดียจะขยายตัว ๒๒ เท่า ขณะที่ชาติ G7 มีแนวโน้มขยายตัวเพียง ๒.๕ เท่าเท่านั้น • ธนาคารโลกวิเคราะห์ว่าปี ๒๐๒๕ จีนจะเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจอันดับ ๑ ของโลก ตามด้วยสหรัฐฯ อินเดีย และเยอรมนี • โกลด์แมน แซคส์ วาณิชธนกิจชื่อดังคาดการณ์ว่า ปี ๒๐๕๐ GDP จีนจะขยายตัวจากมูลค่ารวม ๒ เป็น ๔๘.๖ ล้านล้านดอลลาร์ • GDP อินเดียปี ๒๕๓๘ ไม่ถึง ๑ ล้านล้านดอลลาร์ จะขยายสูงขึ้นถึง ๒๗ ล้านล้านดอลลาร์ • สหรัฐฯ GDP จะเพิ่มจาก ๑๓ ล้านล้านดอลลาร์ เป็น ๓๗ ล้านล้านดอลลาร์เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าจีนถึง ๑๐ ล้านล้านดอลลาร์
 22. 22. 23
 23. 23. บทบัญญัติที่กาหนดในกฎบัตรสหประชาชาติ หมวดที่ ๑ Article 2 ข้อ 7 “Nothing contained in the present charter shall authorize the UN to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the member to submit such matters to settlement under the present charter; But this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter 7” www.kpi.ac.th
 24. 24. กระบวนการสันติภาพ กับปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ปัญหาความขัดแย้งภายในชาติใดชาติหนึ่งอาจมีสาเหตุ จากเงื่อนไขหนึ่งหรือหลายประการประกอบกัน • ความไม่เป็นธรรมในสังคม • ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ • การรักษาการปกครองของรัฐ • กฎหมายหรือองค์กรบังคับใช้กฎหมาย อ่อนแอ • ภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่เอื้ออานวยให้อานาจการปกครองของรัฐบาลกลางสถาปนาครอบคลุมพื้นที่ อย่างเต็มประสิทธิภาพ www.kpi.ac.th
 25. 25. ตัวชี้วัดความมั่งคั่ง เงินออมในธนาคาร หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๙ พบว่า ร้อยละ ๔๒ ของเกษตรกรมีที่ดิน ๑๐ ไร่หรือน้อยกว่า หรือไม่มีที่ดินเลย ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก www.kpi.ac.th สถิติโดยธนาคารแห่งประเทศไทย(มิถุนายน ๕๒) : ๔๒%ของเงินฝากทั้ง ประเทศถูกถือโดย ๗๐,๐๐๐ บัญชี กระจุกตัวอยู่ในมือคนกลุ่มเล็ก ๆ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ : ระหว่างปี ๒๕๓๘ ถึง ๒๕๔๗ พบว่า ๑๑ ตระกูลผลัดกันเป็นเจ้าของหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด ๕อันดับแรก
 26. 26. The World Competitiveness Scoreboard 2011 • Hong Kong • USA • Singapore • Sweden • Switzerland • Taiwan • Canada • Qatar • Australia • Luxembourg Germany Denmark Norway Netherlands Finland Malaysia Israel Austria China UK
 27. 27. Global Peace Index 1 Iceland 2 New Zealand 3 Japan 4 Denmark 5 Czech Republic 6 Austria 7 Finland 8 Canada 9 Norway 10 Slovenia 1 Corruption Perceptions Index 2010 1 Denmark 2 New Zealand 3 Singapore 4 Finland 5 Sweden 6 Canada 7 Netherland 8 Australia 9 Switzerland 10 Norway
 28. 28. Peace Country www.kpi.ac.th,www.thaipoliticsgove rnment.org 1
 29. 29. Indicator • Internal Peace 60% • External Peace 40% • การรับรู้จากความผิดทางอาญาในสังคม 4 • จานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในและตารวจต่อ 100,000 คน 3 • จานวนคดีฆาตกรรมต่อ 100,000 คน 4 • จานวนประชากรตะรางต่อ 100,000 คน 3 • ความง่ายดายในการเข้าถึงอาวุธทาลายล้างน้อย 3 • ระดับของความขัดแย้งที่จัด (ภายใน) 5 • โอกาสในการสาธิตการใช้ความรุนแรง 3 • ระดับของอาชญากรรมรุนแรง 4 • ความไม่แน่นอนทางการเมือง 4 • ระดับของการทาลายสิทธิมนุษยชน (หวาดกลัวการเมือง) 4 • ปริมาณของการถ่ายโอนจากอาวุธธรรมดาที่สาคัญเป็นผู้รับ (นาเข้า) ต่อ 100,000 คน 1
 30. 30. Indicator • ที่มีศักยภาพสาหรับการก่อการร้าย 1 • จานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง (ภายใน) 5 • ค่าใช้จ่ายทางทหารเป็นร้อยละ 2 ของ GDP • เงินทุนสาหรับการสหประชาชาติ 2 ภารกิจรักษาสันติภาพ • จานวนรวมของอาวุธหนักต่อ 100,000 คน 3 • ปริมาณการเคลื่อนย้ายอาวุธในการจัดจาหน่าย ต่อ 100,000 คน 3 • ความสามารถในการทหาร / 2 ความซับซ้อน • จานวนคนพลัดถิ่นเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากร 4 • ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 5 • จานวนของความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกต่อสู้: 2003-08 5 • จานวนโดยประมาณของการเสียชีวิตจากความขัดแย้งที่จัด (ภายนอก) 5 1
 31. 31. Rank Country Score 1 Iceland 1.148 2 New Zealand 1.279 3 Japan 1.287 4 Denmark 1.289 5 Czech Republic 1.320 6 Austria 1.337 7 Finland 1.352 8 Canada 1.355 9 Norway 1.356 10 Slovenia 1.358 11 Ireland 1.370 12 Qatar 1.398 13 Sweden 1.401 14 Belgium 1.413 15 Germany 1.416 16 Switzerland 1.421 17 Portugal 1.453 18 Australia 1.455 19 Malaysia 1.467 20 Hungary 1.495 21 Uruguay 1.521 22 Poland 1.545 23 Slovakia 1.576 24 Singapore 1.585 25 Netherlands 1.628 1 Rank Country Score 26 United Kingdom 1.631 27 Taiwan 1.638 28 Spain 1.641 29 Kuwait 1.667 30 Vietnam 1.670 31 Costa Rica 1.681 32 Laos 1.687 33 United Arab Emirates 1.690 34 Bhutan 1.693 35 Botswana 1.695 36 France 1.697 37 Croatia 1.699 38 Chile 1.710 39 Malawi 1.740 40 Romania 1.742 41 Oman 1.743 42 Ghana 1.752 43 Lithuania 1.760 44 Tunisia 1.765 45 Italy 1.775 46 Latvia 1.793 47 Estonia 1.798 48 Mozambique 1.809 49 Panama 1.812 50 South Korea 1.829 51 Burkina Faso 1.832 52 Zambia 1.833 Rank Country Score 53 Bulgaria 1.845 54 Namibia 1.850 55 Argentina 1.852 56 Tanzania 1.858 57 Mongolia 1.880 58 Morocco 1.887 59 Moldova 1.892 60 Bosnia and Hercegovina 1.893 61 Sierra Leone 1.904 62 The Gambia 1.910 63 Albania 1.912 64 Jordan 1.918 65 Greece 1.947 66 Paraguay 1.954 67 Cuba 1.964 68 Indonesia 1.979 69 Ukraine 1.995 69 Swaziland 1.995 71 Cyprus 2.013 72 Nicaragua 2.021 73 Egypt 2.023 74 Brazil 2.040 75 Equatorial Guinea 2.041 76 Bolivia 2.045 77 Senegal 2.047 78 Macedonia 2.048 79 Trinidad and Tobago 2.051 80 China 2.054 81 Gabon 2.059 82 United States of America 2.063
 32. 32. Rank Country Score 83 Bangladesh 2.070 84 Serbia 2.071 85 Peru 2.077 86 Cameroon 2.104 87 Angola 2.109 88 Guyana 2.112 89 Montenegro 2 .113 90 Ecuador 2.116 91 Dominican Republic 2.125 92 Guinea 2.126 93 Kazakhstan 2.137 94 Papua New Guinea 2.139 95 Nepal 2.152 96 Liberia 2.159 96 Uganda 2.159 98 Congo (Brazzaville) 2.165 99 Rwanda 2.185 100 Mali 2.188 101 Saudi Arabia 2.192 102 El Salvador 2.215 103 Tajikistan 2.225 104 Eritrea 2.227 105 Madagascar 2.239 106 Jamaica 2.244 107 Thailand 2.247 1 Rank Country Score 108 Turkmenistan 2.248 109 Armenia 2.260 109 Uzbekistan 2.260 111 Kenya 2.276 112 Belarus 2.283 113 Haiti 2.288 114 Kyrgyz Republic 2.296 115 Cambodia 2.301 116 Syria 2.322 117 Honduras 2.327 119 Iran 2.356 119 Niger 2.356 121 Mexico 2.362 122 Azerbaijan 2.379 123 Bahrain 2.398 124 Venezuela 2.403 125 Guatemala 2.405 126 Sri Lanka 2.407 127 Turkey 2.411 128 Cote d’ Ivoire 2.417 129 Algeria 2.423 130 Mauritania 2.425 131 Ethiopia 2.468 132 Burundi 2.532 133 Myanmar 2.538 134 Georgia 2.558 135 India 2.570 Rank Country Score 136 Philippines 2.574 137 Lebanon 2.597 138 Yemen 2.670 139 Colombia 2.700 140 Zimbabwe 2.722 141 Chad 2.740 142 Nigeria 2.743 143 Libya 2.816 144 Central African Republic 2.869 145 Israel 2.901 146 Pakistan 2.905 147 Russia 2.966 148 Democratic Republic of Congo 3.016 149 North Korea 3.092 150 Afghanistan 3.212 151 Sudan 3.223 152 Iraq 3.296 153 Somalia 3.379
 33. 33. สภาพสังคมไทยนาสู่ความขัดแย้ง • สังคมไก่ตรุษจีน สังคมทอนกำลัง สังคมอัตตวิบำกกรรม • สังคมที่พูดแต่สมานฉันท์ แต่กลับใช้ความรุนแรง • สังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ตั้งป้อม ปกป้อง ยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง • สังคมหลายมาตรฐาน ตั้งกฎเกณฑ์ของตนเอง • สังคมขาดระเบียบวินัย “ทาอะไรตามใจคือไทยแท้” • ขาดกฎ กติกา มารยาท คุณธรรม จริยธรรม • ชอบรวบอำนำจ เผด็จกำร รวมศูนย์อำนำจ • ชอบลัทธิทุนนิยม
 34. 34. จุดอ่อนสังคมไทย •มีความไม่สุจริต •มีความเกรงใจ •ไม่ค่อยมีความอดทน •ไม่มีความกตัญญู •ไม่ชอบเห็นคนอื่นดีกว่าตน •ไม่เข้าใจแก่นแท้ของศาสนา •ยกย่องนับถือคนทีมียศฐาบรรดาศักดิ์มีฐานะทางการเงินดี •เชื่อในเรื่องโชคลาภ เครื่องรางของขลัง
 35. 35. "10 สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีน" ด้วยการลงคะแนนของชาวเน็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ 10 อันดับ 1.นายฮวน อันโตนิโอ ซามารานซ์ อดีตประธานโอลิมปิกสากล ชาวสเปน ที่เป็นผู้สนับสนุนให้ จีนได้จัดกีฬาโอลิมปิกในปี 2008 2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3.Norman Bethune นายแพทย์ชาวแคนาดา ผู้เสียชีวิตในสงครามจีน-ญี่ปุ่น ในปี 1930 โดย การรักษาชีวิตของทหารจีน 4.John Rabe ชาวเยอรมัน ผู้ช่วยชีวิตชาวจีน 2.5 แสนคน ระหว่างการสังหารโหดที่นานกิง โดยการรุกรานของญี่ปุ่น 5.Edgar Snow นักเขียนอเมริกัน ผู้เขียน "Red Star over China" in the 1930 ที่ทาให้ กองทัพแดงและประธานเหมา เจ๋อตุง เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก A Publication by www.knowtheprophet.com 36
 36. 36. "10 สุดยอดมิตรชาวต่างชาติของจีน" ด้วยการลงคะแนนของชาวเน็ต คณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ 10 อันดับ 6.Dr.Joseph Needham นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ใช้เวลาเกือบ 50 ปี ในการประพันธ์ "Science and Civilisation in China" 7.Israel Epstein ชาวโปแลนด์เชื้อชาติจีน 8.นักการศึกษา นิวซีแลนด์ Rewi Alley 9.นายแพทย์ชาวอินเดีย Kwarkanath S. Kotnis และ 10. Morihiko Hiramatsu อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด Oita ประเทศญี่ปุ่น 8 สมัย เป็นผู้นาการ พัฒนาโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Product) ที่เรียกย่อว่า OVOP A Publication by www.knowtheprophet.com 37
 37. 37. มุมมองด้านภูมิรัฐศาสตร์ Heart Land and Rim Land Strategy http://www.tortaharn.net/contents/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=75&ccdate=6-2008
 38. 38. Pivot Area
 39. 39. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทางเข้าถึง  ที่ตั้งเป็นสิ่งที่มีลักษณะถาวร  มีการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในระยะเวลายาว  ที่ตั้งของประเทศทั้งในส่วนของโลก และในส่วนของภูมิภาค  ที่ตั้งของประเทศที่สัมพันธ์กับบรรดาสิ่งต่างๆ เช่น มวลแผ่นดิน พื้น น้า โซนอากาศและวัตถุดิบต่างๆ  ที่ตั้งของประเทศสัมพันธ์กับประเทศอื่น  บริเวณหรือภูมิภาคบางแห่งและประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนั้น C H I N A I N D I A PA KI S TA N I N D O N E S I A S U M A T R A T H A I L A N D B U R M A L A O S M A L A Y S IA SI N GAPOR E CA MB ODI A V I E T N A M G U L F O F S IA M G U L F O F T O N KI N A N D A M A N S E A BA Y O F BE N G AL SOUTHCHINASEA Singapore Phnom Penh Bangkok Vientiane Hanoi Rangoon Kuala Lum pur HO CH IMINH CITY N Country Capital- BURMA, THAILAND, LAOS, CAMBODIA, VIE TNAM, S INGAP ORE and MALAYS IA 0 50 100 150 200 MI 0 50 100 200 300KM
 40. 40. EURASIA
 41. 41. รูปแบบการทาสงคราม สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หนึ่งประเทศสองระบบ มุสลิม/ท้องถิ่นนิยม รูปแบบของการใช้กาลังอานาจแต่ละยุคสมัย
 42. 42. www.kpi.ac.th ใช้กาลังอานาจของชาติเป็นเครื่องมือตามยุคสมัย Military Power Politics Power Economics Power Sociological Power Media Power National Power
 43. 43. www.kpi.ac.th การใช้อานาจในการต่อสู้ตามยุคสมัย Military Power Politics Power Economics Power Sociological Power(Religion,Culture) Media Power Facebook, Twitter, Vdolink, Mobile Phone,TV, Radio National Power
 44. 44. ยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐฯ กาหนดเป็นยุทธศาสตร์แบบ ๔-๒-๑ สามารถยับยั้งภัยคุกคามได้ ๔ ภูมิภาค เอาชนะได้อย่างรวดเร็ว ๒ ภัยคุกคาม เอาชนะได้อย่างเด็ดขาด อย่างน้อย ๑ ใน ๒ ภัยคุกคาม ให้ความสาคัญกับภูมิภาค East Asia, Northeast, South East Asia และ Europe ตามลาดับ
 45. 45. องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ (International Maritime Organizatin-IMO)  เป็นหน่วยงานของ UN รับรองมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเลที่เรียกว่า The International Ship and Port Facility Code (ISPS CODE) เมื่อปี 2545  มาตรการที่กาหนดให้ประเทศสมาชิก IMO ที่รับรองมาตรการนี้จานวน 146 ประเทศ เพิ่มการรักษาความ ปลอดภัยการเดินเรือเพื่อป้องกันการก่อการร้าย  กาหนดให้เรือที่มีระวางตั้งแต่ 300-50,000 ตัน ต้องติดตั้งระบบ Automatic Information System ภายใน 31 ธันวาคม 2547  กาหนดให้เรือทุกลาต้องติดตั้งระบบเตือนภัยให้เจ้าหน้าที่บนฝั่งทราบถึงชื่อเรือ สถานที่ตั้ง และปัญหาด้านความ ปลอดภัย  กาหนดให้ท่าเรือมีการประเมินความปลอดภัยของท่าเรือ และจัดทาแผนรักษาความปลอดภัยสถานที่  เรือลาใดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้จะไม่ได้รับใบประกาศความปลอดภัยการเดินเรือระหว่างประเทศ(International Ship Security Certificate) ซึ่งจะทาให้ไม่สามารถจอดเข้าท่าเทียบเรือของประเทศสมาชิก IMO ได้
 46. 46. National Security Strategy and Economic Strategy • Raw Material • Product & Container • Money • Man
 47. 47. World Muslim Population General & Islamic Source Continent Population in 2003 Muslim Population in 2003 Muslim Percentage Africa 861.20 461.77 53.62 Asia 3830.10 1178.89 30.78 Europe 727.40 52.92 7.28 North America 323.10 6.78 2.10 South America 539.75 3.07 0.57 Oceania 32.23 0.60 1.86 Total 6313.78 1704.03 26.99 Muslim Population is increasing at the rate of 2.9%** We are taking the rate of natural increase as 2% around the world. The Muslim population in 2003 was 1704.03 million. **US Center For World Mission 1997 Report
 48. 48. Country Poppulation China 1,347,350,000 India 1,210,193,422 Indonesia 237,641,326 Russia 143,100,000
 49. 49. Muslim Population Country Population Percent Muslim Pop. 1 Africa 1,051.40 52.39 554.32 2 Asia 4,239.10 32.00 1,356.28 3 Europe 740.01 7.60 56.04 4 North America 346.20 2.20 7.61 5 South America 595.90 0.41 2.45 6 Oceania 37.14 1.50 0.54 Total 7009.75 1977.24
 50. 50.  ภูมิรัฐศาสตร์  การปกครองในอาเซียนมีอย่างน้อย 5 รูปแบบ  การนับถือศาสนา อิสลาม คริสต์ และพุทธ  เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ที่หลากหลาย  ภาษาที่ใช้มีมากมาย  การศึกษาที่แตกต่าง  จานวนประชากร  ศาสนา ประเด็นที่น่าสนใจ www.elifesara.com
 51. 51. สภาวะแต่ละประเทศ •ความแตกต่างในระดับการพัฒนา •พึ่งพิงภายนอกภูมิภาคมาก •ขีดความสามารถแตกต่างกัน •ความหลากหลายทางระบบการเมือง •ความหลากหลายทางวัฒนธรรม •ความรู้สึกชาตินิยม 56 A Publication by www.elifesara.com
 52. 52. •มองภาพอาเซียนเพียงมิติเศรษฐกิจอย่างเดียว •คิดทุกอย่างเพื่อเอาเปรียบประเทศเพื่อนบ้าน •ไม่เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม •มองเส้นเขตแดนเป็นปัญหาของประเทศ •ขาดมุมมองด้านความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน และมนุษยธรรม จุดอ่อนประเทศไทย A Publication by www.elifesara.com
 53. 53.  มีสมาชิกที่ทุกคนมีคุณภาพในตัวเอง  เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถพัฒนาไปถึงจุดสุดยอด ของตัวเอง  มีค่านิยมที่ทุกคนยอมรับในความแตกต่าง หลากหลายของกันและกัน เคารพสิทธิของกันและกัน (ส่งเสริมเสรีภาพของมนุษย์) สังคมอริยะ (สังคมที่เจริญ) ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ จากหนังสือ “อาเซียน รู้ไว้ ได้เปรียบแน่” ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ A Publication by www.elifesara.com
 54. 54. วิถีปฏิบัติ ไม่เป็นทางการ มากกว่าเป็นทางการ วิถีธรรมชาติ แต่ไม่ขาดตารา Lifestyle วิธีสอดคล้องวิถีชีวิต สุนทรียะศาสตร์-จากรากเหง้าพื้นฐานคนไทย Human Touch Culture ทาได้ไร้ปัญหา อารมณ์ สมาธิ สติ
 55. 55. ความช่างเลือก ตีความไม่ตรงกัน คุณพ่อรู้ดี ความจริงกับความรู้สึก มองไม่เห็นความแตกต่าง ยึดติดไม่เปลี่ยนแปลง พวกสุดโต่ง ความสงบสุขมีกาแพงขวางกั้น
 56. 56. ขอบคุณครับ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือถามคาถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ekkachai.srivilas www.elifesara.com

×