O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
OOssnnoovvnnii ggeeooggrraaffsskkii 
ppooddaaccii 
• Afrika je drugi kontinent po povrsini I po broju 
stanovnika. 
• Obuh...
RReelljjeeff 
• Deo je nekadasnjeg kontinenta 
Gondvane. 
• Izgradjen je od veoma starih stena. 
• Planina Atlas je jedina...
• NISKA AFRIKA- severni i zapadni delovi 
• Najveci deo zauzima Saharska visoravan sa koje se izdizu 
vulkanske planine. 
...
VISOKA AFRIKA 
U severnom delu se nalazi Etiopsko-somalijska visoravan od 
2000 do 3000m 
Sa visoravni se izdizu visoke vu...
VVIISSOOKKAA 
AAFFRRIIKKAA 
Juzno od Jezerske visoravni nalazi se 
Juznoafricka visoravan koja je znatno 
niza,a odvaja ih...
KKlliimmaa • Ekvatorska klima 
• Tropska klima 
• Suva suptropska klima 
oko severnog i juznog 
povratnika 
• Od povratnik...
HHiiddrrooggrraaffiijjaa • Nil je jedini vodotok koji je uspeo da se probije do Sredozemnog mora. 
• Na prostoru Sahare I ...
BBiilljjnnii ssvveett 
• Prašume-puzavice,lijane, visoko drveće 
• Savane-oblasti visokih trava(akacije I 
baobab) 
• Trop...
ŽŽiivvoottiinnjjsskkii ssvveett
SSttaannoovvnniiššttvvoo 
• Najveći broj stanovnika živi u 
Nigeriji,Etiopiji I Egiptu 
• BELA AFRIKA-Najstariji su Hamiti...
PPrriivvrreeddaa 
• Glave kulture 
su:kasava,batata,zitarice. 
• Na 
plantazama:kakaovac,uljana 
palma,ananas,banana,kaucu...
Moja Afrika by Aleksandar Zaplatić
Moja Afrika by Aleksandar Zaplatić
Moja Afrika by Aleksandar Zaplatić
Moja Afrika by Aleksandar Zaplatić
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Moja Afrika by Aleksandar Zaplatić

4.477 visualizações

Publicada em

Kontinent "Starog sveta " Afrika

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Moja Afrika by Aleksandar Zaplatić

 1. 1. OOssnnoovvnnii ggeeooggrraaffsskkii ppooddaaccii • Afrika je drugi kontinent po povrsini I po broju stanovnika. • Obuhvata petinu svetskog kopna na kojoj zivi 14% svetskog stanovnistva. • Ekvator deli Afriku na dve skoro jednake polovine,tako da Afrika zauzima centralni polozaj u odnosu na ostale kontinente. • Obale su veoma slabo razudjene.
 2. 2. RReelljjeeff • Deo je nekadasnjeg kontinenta Gondvane. • Izgradjen je od veoma starih stena. • Planina Atlas je jedina venačna planina. Nastale su kada I planine Evrope. • Na jugu se nalaze izdignute planine, Stare Kapske I Drakenske planine • Veliki istočnoafrički rov-čini sistem ogromnih raseda do kojih je došlo razdvajanjem tektonskih ploča i izdizanjem vulkanskih masiva.
 3. 3. • NISKA AFRIKA- severni i zapadni delovi • Najveci deo zauzima Saharska visoravan sa koje se izdizu vulkanske planine. • U severnom delu nalazi se najniza tacka Afrike Katarska depresija -133m. • Saharska visoravan prelazi u Sudansku visoravan ,pa onda u Gvinejsku niziju • Na jugu se nalazi basen Konga I Jezerska visoravan
 4. 4. VISOKA AFRIKA U severnom delu se nalazi Etiopsko-somalijska visoravan od 2000 do 3000m Sa visoravni se izdizu visoke vulkanske planine od 4600m Planine koje se izdizu sa Jezerske visoravni su:Kilimandzaro,Kenija,Ruvenzori
 5. 5. VVIISSOOKKAA AAFFRRIIKKAA Juzno od Jezerske visoravni nalazi se Juznoafricka visoravan koja je znatno niza,a odvaja ih reka Zambezi.U sredisnjem delu visoravni se nalazi velika I plitka kotlina Kalahari. Prema istoku visoravan se spusta u Mozambicku niziju,a juzno je zatvaraju Kepske I Drakenske planine
 6. 6. KKlliimmaa • Ekvatorska klima • Tropska klima • Suva suptropska klima oko severnog i juznog povratnika • Od povratnika prema ekvatoru duvaju stalni vetrovi pasati • Na krajnjem severu i jugu je sredozemna klima
 7. 7. HHiiddrrooggrraaffiijjaa • Nil je jedini vodotok koji je uspeo da se probije do Sredozemnog mora. • Na prostoru Sahare I u centralnim delovima ima vadia I oaza • Sliv Atlanskog okeana:Niger,Kongo I Oranje • Reka Zambezi ima veliki pad,bogata je vodom I tece kroz duboke klisure.Na reci Zambezi nalaze se Viktorijini vodopadi • Manji vodopadi nazivaju se katarakti • Na Jezerskoj visoravni sva jezera su slatkovodna osim Rudolfovog • Jezera Tanganjika I Njasa su kripto-depresije • Slana jezera nazivaju se šotovi.Izuzetak je jezero Čad koje je slatkovodno
 8. 8. BBiilljjnnii ssvveett • Prašume-puzavice,lijane, visoko drveće • Savane-oblasti visokih trava(akacije I baobab) • Tropske stepe prema severu i jugu prelaze u polupustinje I pustinje • Suptropske pustinje-oblasti oko povratnika;uvek vedro zbog visokog vazdusnog pritiska • Vegetacija u oazama- urimna palma,kaktusi (mlecike) • Mediteranska klima-šume zimzelenog hrasta,borovi,makije,sredozemno voce (smokva,limun,pomorandza). Na području planine Atlas šume atlaskog kedra.
 9. 9. ŽŽiivvoottiinnjjsskkii ssvveett
 10. 10. SSttaannoovvnniiššttvvoo • Najveći broj stanovnika živi u Nigeriji,Etiopiji I Egiptu • BELA AFRIKA-Najstariji su Hamiti (Berberi,Tuarezi I Kopti) i Semiti (Arapi) • Crnci se dele na prave crnce(Sudanski,Bantu,Niloti) I negroidne (Pigmeji,Busmani I Hotentoti) • Na Madagaskaru su Malgašani,negroidno stanovnistvo sa Malajcima
 11. 11. PPrriivvrreeddaa • Glave kulture su:kasava,batata,zitarice. • Na plantazama:kakaovac,uljana palma,ananas,banana,kaucuk ovac,vinova loza ,masline ,agrumi , karanfilic • Gaje se: koze,ovce I kamile • Veliko prirodno bogatstvo su šume. • Rudno bogatstvo:nafta,prirodni gas,ugalj,uranijum,bakar,cink, • Gvozdje,boksit,dijamanti,zlato.

×