O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bài giảng "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt

Slide bài giảng "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" của đội ngũ Tác giả - Diễn giả Tâm Việt.
Liên hệ đăng ký học: 0936.311.668 - www.tudoimoi.vn

 • Entre para ver os comentários

Bài giảng "Tự đổi mới bản thân để xuất sắc vượt trội" - Tâm Việt

 1. 1. www.tudoimoi.com
 2. 2. Câu hỏi Tại sao người Việt Nam ham học mà ít thành đạt? Tại sao nhiều người chăm làm nhưng chưa thành công? www.tudoimoi.com
 3. 3. Chiêu thức Mục tiêu Thấy ngu làm ngƣợc lại Chiêu thức Mục tiêu www.tudoimoi.com
 4. 4. Mục tiêu xuất sắc vƣợt trội của tôi:… www.tudoimoi.com
 5. 5. Truyền & nhập Tâm thế - T 3 (Trí-Thân-Tâm) Nói & nghe 1 Thông tin - T (Trí) www.tudoimoi.com
 6. 6. Hệ thống Làm giàu Sáng tạo Chiến binh Khát vọng www.tudoimoi.com
 7. 7. Hiểu biết = Thành công? Làm việc vất và = Thành công? www.tudoimoi.com
 8. 8. Làm thế nào để thành công? www.tudoimoi.com
 9. 9. Làm thế nào để thành công xuất sắc vƣợt trội dịch chuyển đẳng cấp? www.tudoimoi.com
 10. 10. Thành công = Đẳng cấp vƣợt trội Đẳng cấp trên so với đẳng cấp dưới tính bằng lần, bằng cấp độ www.tudoimoi.com
 11. 11. Khẳng định đẳng cấp Lập trình nơ-ron (Nhập tâm, ngấm thân, hằn trí) Thành công 1 lần (Chó ngáp phải ruồi) www.tudoimoi.com
 12. 12. Khẳng định đẳng cấp Kiên định thành công www.tudoimoi.com
 13. 13. Đẳng cấp Thành công www.tudoimoi.com
 14. 14. Khẳng định Đẳng cấp www.tudoimoi.com
 15. 15. Phong độ nhất thời Đẳng cấp mãi mãi www.tudoimoi.com
 16. 16. Khát vọng 16 www.tudoimoi.com
 17. 17. Trọng tâm 17 www.tudoimoi.com
 18. 18. Khát vọng Trọng tâm Kiên định Công nghệ Hệ thống Quyết liệt www.tudoimoi.com
 19. 19. Khát vọng Tu luyện Tâm thế Thần tƣợng Tƣởng tƣợng www.tudoimoi.com
 20. 20. Đẳng cấp & Phong độ www.tudoimoi.com
 21. 21. Thành công = Mình thất bại ít Ngƣời khác thất bại nhiều www.tudoimoi.com
 22. 22. Ai cũng thành công Ngƣời khác cùng thành công Cuối cùng mình thất bại www.tudoimoi.com
 23. 23. Ta thƣờng đạt đƣợc mức tối thiểu rồi dừng www.tudoimoi.com
 24. 24. Vƣơn tới tối đa Chấp nhận tối thiểu www.tudoimoi.com
 25. 25. Cố gắng cho bằng bạn bằng bè Cố gắng đừng thua chị kém em www.tudoimoi.com
 26. 26. Cài đặt chủ đích (Lập trình nơ ron) Max = GTGT(T,ĐĐ,XH) GTGT: T: ĐĐ: XH: Giá trị gia tăng Tôi Đồng đội, đối tác Xã hội www.tudoimoi.com
 27. 27. Cài đặt chủ đích Max = GTGT (Tôi, Đồng đội, Xã hội) Xã hội 27 www.tudoimoi.com
 28. 28. Lẽ sống Mầm sống 28 www.tudoimoi.com
 29. 29. Hay – Áp dụng ngay Ngu – Làm ngƣợc lại www.tudoimoi.com
 30. 30. Hay – Quên ngay Ngu – Đem vào giấc ngủ www.tudoimoi.com
 31. 31. Thấy và nắm lấy Đấy là cơ hội Thấy mà không nắm lấy Đấy là rủi ro www.tudoimoi.com
 32. 32. Thấy cơ hội không nắm lấy là có tội www.tudoimoi.com
 33. 33. cơ hội Có không chia sẻ là trọng tội www.tudoimoi.com
 34. 34. Vùng cảm xúc Thị giác Thính giác Vị giác Khứu giác Vận động G 1 G 6 www.tudoimoi.com
 35. 35. www.tudoimoi.com
 36. 36. Nghịch Nhìn Ngƣời Nhất Nghe Nói Nghĩ www.tudoimoi.com
 37. 37. Kết hợp hai bán cầu não www.tudoimoi.com
 38. 38. Hai b o www.tudoimoi.com 38
 39. 39. Bán cầu não trái           Thực tế Từ ngữ Logic Con số Chi tiết Ph/ pháp Phân tích Toán học Tổ chức Thời gian www.tudoimoi.com
 40. 40. Bán cầu não phải Mơ mộng Hình ảnh Sáng tạo Màu sắc Tổng thể Cảm giác Trực giác Âm nhạc Bản chất Không www.tudoimoi.com
 41. 41. 9 loại hình thông minh Lôgic Tâm linh Vận động Không gian Nhạc điệu IQ Ngôn ngữ Giao tiếp Thiên nhiên Nội tâm www.tudoimoi.com
 42. 42. 9 loại hình thông minh Lôgic IQ Ngôn ngữ Tâm linh Giao tiếp Vận động Không gian Nhạc điệu Thiên nhiên Nội tâm www.tudoimoi.com
 43. 43. www.tudoimoi.com
 44. 44. Não: 3 trong 1 Não ngƣời (đại não) Não thú Não bò sát www.tudoimoi.com
 45. 45. Não bò sát  Phản ứng tức thời không tính toán  Bảo vệ ta trước những thương tổn sinh lý  Kiểm soát hoạt động sinh lý  Bản năng sinh tồn (không lôgic, suy luận) (Bò sát: thạch sùng, cá sấu…) 45 www.tudoimoi.com
 46. 46. Não thú Trung khu cảm xúc Bộ máy điều khiển:  Hệ thống miễn dịch  Các hoocmôn  Giấc ngủ (Động vật có vú: chó) 46 www.tudoimoi.com
 47. 47. Não ngƣời Trung khu suy nghĩ, suy luận logic Kết hợp thông tin, tạo thông tin mới Ngôn ngữ Tư duy trừu tượng Điều khiển hoạt động sáng tạo (duy nhất có ở con người) 47 www.tudoimoi.com
 48. 48. Tƣ duy AMYGDALA Chiến Chơi với Biến Chạy vội www.tudoimoi.com
 49. 49. Phát huy bộ não Tạo lập môi trường  Vui vẻ  Thân thiện  An toàn  Tích cực  Năng động Ứng xử tích cực  Với chính mình  Với mọi người 49 www.tudoimoi.com
 50. 50. Vui vẻ khỏe ngƣời Vui vẻ trẻ lâu Vui vẻ đẻ ra tình Vui vẻ đẻ ra tiền 52 www.tudoimoi.com
 51. 51. Một nụ cƣời bằng Mƣời thang thuốc bổ Bằng một rổ kháng sinh Hơn một bình sinh tố Hơn một bồ thuốc nam www.tudoimoi.com
 52. 52. Cuộc đời không nghiêm túc nhƣ chúng ta nghĩ, hãy vui đùa một cách nghiêm túc. www.tudoimoi.com
 53. 53. Cƣời  lên não NGƢỜI Quát / Tát  xuống não BÒ SÁT Cau có  xuống dƣới não CHÓ www.tudoimoi.com
 54. 54. Không biết cƣời thì đừng mở tiệm Ngạn ngữ Trung Quốc www.tudoimoi.com
 55. 55. Không biết cƣời thì đừng làm ngƣời Tâm Việt www.tudoimoi.com
 56. 56. Ngƣời buồn cảnh có vui đâu bao giờ www.tudoimoi.com
 57. 57. Nụ cƣời là ngôn ngữ quốc tế ai cũng hiểu và đƣợc yêu thích nhất www.tudoimoi.com
 58. 58. Dịch vụ www.tudoimoi.com
 59. 59. $ống $ung $ƣớng $ $ Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích www.tudoimoi.com
 60. 60. Tích tụ Tích cực Tiêu tán $ Tiêu cực www.tudoimoi.com
 61. 61. Cƣời vang là giàu sang www.tudoimoi.com
 62. 62. Cƣời tƣơi là tiền tƣơi www.tudoimoi.com
 63. 63. Tiềncƣời tìm Mỉm www.tudoimoi.com
 64. 64. Tiền lẻ cho luôn Vui vẻ www.tudoimoi.com
 65. 65. Cau có Chó ngó www.tudoimoi.com
 66. 66. Cau có Chó ngó Nghèo khó www.tudoimoi.com
 67. 67. www.tudoimoi.com
 68. 68. Gạo tiền bao nhiêu tiêu cũng hết Tri thức chia nhiều ta giàu nhanh www.tudoimoi.com
 69. 69. Mục đích tối thƣợng Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích www.tudoimoi.com
 70. 70. www.tudoimoi.com
 71. 71. Dịch vụ là mang sung sƣớng cho khách hàng Khách hàng là Thượng đế www.tudoimoi.com
 72. 72. Đam mê Loay hoay Dấn thân Xoay xở www.tudoimoi.com
 73. 73. Muốn thành công vƣợt trội phải khai thác tiềm năng bẩm sinh www.tudoimoi.com
 74. 74. Bẩm sinh là Mãnh liệt www.tudoimoi.com
 75. 75. Đừng bán rẻ bản mệnh của mình vì một tí tiền www.tudoimoi.com
 76. 76. Gạo tiền bao nhiêu tiêu cũng hết Cƣời vang ban phát ta giàu sang www.tudoimoi.com
 77. 77. Năng lực gồm Kiến thức Kỹ năng Thái độ www.tudoimoi.com
 78. 78. www.tudoimoi.com
 79. 79. Chất lƣợng nhân lực Đam mê Thích làm Thái độ Chuyên nghiệp Phải làm Làm Thấu hiểu Kỹ năng Thấy Kiến thức Nghe Thuộc www.tudoimoi.com
 80. 80. Thái độ là Bố Kỹ năng Kỹ năng là Ông Kiến thức www.tudoimoi.com
 81. 81. Ai là đại tài về tâm lý & quản lý? - Nguyễn Du Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài www.tudoimoi.com
 82. 82. PI SI Thông minh Thực dụng (Social Intelligence) (Practical Intelligence) Thông minh Xã hội AI Thông minh vƣợt nghịch cảnh (Adversity Intelligence) IQ EI Thông minh logic Thông minh cảm xúc (Intelligence Quotient) (Emotional Intelligence) www.tudoimoi.com
 83. 83. Quan hệ đẻ ra tiền tệ www.tudoimoi.com
 84. 84. Có thực mới vực đƣợc Đạo www.tudoimoi.com
 85. 85. ĐỨC Thực dụng www.tudoimoi.com
 86. 86. Lập trình thủ lĩnh xuất chúng Thủ lĩnh xuất chúng:  Tao kính nể nó!  Cam kết 1 “Time” nữa tao hơn hẳn nó! Đồ đểu:  Tao khinh nó!  Tao thừa sức hơn hẳn nó! www.tudoimoi.com
 87. 87. Tạo tính cách xuất sắc Bản năng Làm thạo Biết thừa www.tudoimoi.com
 88. 88. Trong lúc xấu xa nhất đừng làm việc tồi tệ nhất www.tudoimoi.com
 89. 89. Cú nhƣng đừng cáu Cáu nhƣng đừng ghét www.tudoimoi.com
 90. 90. Cơ chế hoạt động của não Não có hình ảnh từ: Không? Cấm? Đừng? www.tudoimoi.com 93
 91. 91. Cấm game Game www.tudoimoi.com 94
 92. 92. Cấm Rƣợu Rượu www.tudoimoi.com 95
 93. 93. Cấm Thuốc Thuốc www.tudoimoi.com 96
 94. 94. Cấm Web XXX www.tudoimoi.com 97
 95. 95. www.tudoimoi.com 98
 96. 96. Ếch thì chết! www.tudoimoi.com
 97. 97. Nhu cầu về tốc độ Walt Disney cứ 5 phút công bố một sản phẩm mới www.tudoimoi.com
 98. 98. Bạn có biết Số SMS/ngày > Dân số Thế giới > 3000 cuốn sách xuất bản/ ngày www.tudoimoi.com
 99. 99. Những ý tƣởng truyền thống về những yếu tố cấu thành gia đình nay đã sụp đổ Thập niên 60, các ông bố mỗi ngày giành ra 45 phút cho con cái. Ngày nay, con số đó chỉ còn là: 6 phút Đa số trẻ em ngày nay lớn lên mà không hề đƣợc hƣởng biết thế nào là mối quan hệ gia đình ổn định, vĩnh cửu. Ngày nay, tất cả các gia đình không còn thể hiện đúng chức năng của nó nữa. Vấn đề chỉ còn là nó mất chức năng đến mức nào mà thôi. (Theo Báo cáo của Đại học Havard) www.tudoimoi.com
 100. 100. BILL GATES Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Cuộc sống không bao giờ công bằng, điều duy nhất bạn có thể làm là thích ứng với cuộc sống. 103 www.tudoimoi.com
 101. 101. BILL GATES Chủ tịch Tập đoàn Microsoft 50 tỷ USD = 1.000.000 104 www.tudoimoi.com
 102. 102. Trƣờng tồn không nhất thiết phải là kẻ mạnh nhất hay kẻ thông minh mà là ngƣời biết thích ứng và thay đổi "It is not necessarily the strongest or the most intelligent who survive, but those that can adapt and change. " Darwin www.tudoimoi.com
 103. 103. Thay đổi là cái duy nhất không thay đổi www.tudoimoi.com
 104. 104. Tay buông ra để làm đƣợc việc khác Tâm buông ra mới thấy đƣợc nhiều điều www.tudoimoi.com
 105. 105. Điên Làm nhƣ cũ & mong kết quả mới (Quên cách thức mình đã xuất sắc) www.tudoimoi.com
 106. 106. Nếu ta tiếp tục suy nghĩ và hành động nhƣ cũ, ta sẽ nhận được kết quả như cũ www.tudoimoi.com
 107. 107. Nếu ta tiếp tục suy nghĩ và hành động nhƣ cũ, ta sẽ chết & mất hết www.tudoimoi.com
 108. 108. Hãy thay đổi để Hạnh phúc & thành công! www.tudoimoi.com
 109. 109. Thay đổi: Ai? Cái gì? www.tudoimoi.com
 110. 110. Đổi 3 thứ trên ngƣời mình. www.tudoimoi.com
 111. 111. Mọi thứ đều xảy ra 2 lần: 1. Suy nghĩ 2. Hành động www.tudoimoi.com
 112. 112. 3 cam kết Thay đổi www.tudoimoi.com
 113. 113. Cạnh tranh? www.tudoimoi.com
 114. 114. Cạnh tranh? www.tudoimoi.com
 115. 115. Design Bypass Thinking . Tƣ duy thiết kế vƣợt trội www.tudoimoi.com
 116. 116. Cải tiến www.tudoimoi.com
 117. 117. Đột phá www.tudoimoi.com
 118. 118. Cải tiến & Đột phá HỢP TÁC www.tudoimoi.com
 119. 119. Cải tiến & Vƣợt trội www.tudoimoi.com
 120. 120. Không thể giải quyết VẤN ĐỀ MỚI bằng CHUẨN MỰC CŨ www.tudoimoi.com
 121. 121. Không thể có đƣợc bằng cách cải tiến www.tudoimoi.com
 122. 122. Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất: HỌC NHANH HƠN ĐỐI THỦ www.tudoimoi.com
 123. 123. Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất: TĂNG NĂNG LỰC NHANH HƠN ĐỐI THỦ www.tudoimoi.com
 124. 124. Cửa sổ Johari NGƢỜI KHÁC BIẾT MÌNH KHÔNG BIẾT HỌC HỎI Công khai CHIA SẺ Tìm kiếm Hồi đáp MÌNH BIẾT Tự khám phá Bí mật Mù mịt Quan sát từ ngoài Chủ động Cởi mở NGƢỜI KHÁC KHÔNG BIẾT Chia sẻ Khai phá Tiềm ẩn www.tudoimoi.com
 125. 125. Human Resource (Tài nguyên con ngƣời) Intelligent Capital (Vốn tri thức) Leading Changes (Lãnh đạo thay đổi) www.tudoimoi.com
 126. 126. LAO VÀO TÂM BÃO www.tudoimoi.com
 127. 127. Thay đổi hay là Chết Kỹ năng Khuyến khích Nguồn lực KH = Hành động Thay đổi Kỹ năng Tầm nhìn Khuyến khích Nguồn lực KH = Hành động Hỗn loạn Khuyến khích Nguồn lực KH = Hành động Lo lắng Nguồn lực KH = Hành động Từ chối Tầm nhìn Tầm nhìn Kỹ năng Tầm nhìn Kỹ năng Khuyến khích Tầm nhìn Kỹ năng Khuyến khích KH = Thất vọng Hành động Nguồn lực = Mơ mộng Adapted from Knoster, T. (1991) Presentation at TASH Conference, Washington DC (AdapFd by Knoster from Enterprise Group Ltd.) www.tudoimoi.com
 128. 128. GIỎI TỎI www.tudoimoi.com
 129. 129. www.tudoimoi.com
 130. 130. TIẾN BIẾN www.tudoimoi.com
 131. 131. VẤT VẢ NHỤC NHÃ www.tudoimoi.com
 132. 132. KHÓ CHỊU CHỊU KHÓ www.tudoimoi.com
 133. 133. ANH HÙNG CỐ CÙNG www.tudoimoi.com
 134. 134. CỐ GẮNG TẬN SỐ www.tudoimoi.com
 135. 135. www.tudoimoi.com
 136. 136. GIỎI hay TỎI NHẤT hay MẤT TIẾN hay BIẾN VẤT VẢ hay NHỤC NHÃ CHỊU KHÓ hay KHÓ CHỊU CỐ GẮNG hay TẬN SỐ ĐOÀN KẾT hay CHẮC CHẾT www.tudoimoi.com
 137. 137. Lựa chọn là quyền lực www.tudoimoi.com
 138. 138. Bâng khuâng đứng giữa ba dòng nước, Chọn lấy một dòng hay để nước trôi xuôi? www.tudoimoi.com
 139. 139. Điều duy nhất không phải lựa chọn đó là LỰA CHỌN Không lựa chọn cũng là một lựa www.tudoimoi.com
 140. 140. Rủi ro cao – Lợi nhuận cao High risk - High profit No risk - No profit www.tudoimoi.com
 141. 141. QUYẾT ĐỊNH = LỰA CHỌN www.tudoimoi.com
 142. 142. www.tudoimoi.com
 143. 143. Thần dƣợc cuộc sống Cài chủ đích Rèn thói quen (Lập trình nơron) www.tudoimoi.com
 144. 144. Trƣờng tồn & vĩ đại bằng thói quen Xuất sắc vƣợt trội Giàu sang vinh quang! www.tudoimoi.com
 145. 145. www.tudoimoi.com
 146. 146. Kẻ thù của cái tốt là cái tốt www.tudoimoi.com
 147. 147. Một cái lạ = Tạ cái quen www.tudoimoi.com
 148. 148. www.tudoimoi.com
 149. 149. Bản năng gốc - Tối ƣu hóa Năng lƣợng An toàn tối đa www.tudoimoi.com
 150. 150. 90% ta sống bằng thói quen www.tudoimoi.com
 151. 151. 90% ta sống bằng tập quán www.tudoimoi.com
 152. 152. Bản năng bằng trăm, bằng nghìn lần cái mới học www.tudoimoi.com
 153. 153. Bản năng bằng trăm, bằng nghìn lần cái tạm bợ www.tudoimoi.com
 154. 154. Tự tiêu diệt Đơn điệu www.tudoimoi.com
 155. 155. Nghĩ là tốt, Không nghĩ mới tuyệt vời! Thích là tốt, Không thích mới là tuyệt vời! Mãnh liệt ≡ Bản năng bẩm sinh www.tudoimoi.com
 156. 156. Có mục tiêu là tốt Không có mục tiêu mới tuyệt vời Thích là tốt Không thích mới là tuyệt vời Mãnh liệt = Bản năng bẩm sinh www.tudoimoi.com
 157. 157. Second Nature Bản năng thứ sinh www.tudoimoi.com
 158. 158. CHUẨN SUY NGHĨ NỀN TÍNH CÁCH SỐ PHẬN HÀNH VI THÓI QUEN www.tudoimoi.com
 159. 159. CHUẨN SUY MỰC NGHĨ TÍNH CÁCH SỐ PHẬN HÀNH VI THÓI QUEN www.tudoimoi.com
 160. 160. Suy nghĩ Chuẩn mực Tính cách Hành vi Thói quen www.tudoimoi.com
 161. 161. ISO Viết ra cái mình làm Làm đúng cái mình viết 6 tháng tạo thói quen Lập trình nơ ron www.tudoimoi.com
 162. 162. Ngoại lệ Ngoài lề  Ngồi lê www.tudoimoi.com
 163. 163. 6 – sigma 3,8 sai sót / 1.000.000 cơ hội Thói quen chuyên nghiệp Triệu lần như một (điêu luyện, nhuần nhuyễn) www.tudoimoi.com
 164. 164. Trăm hay không bằng tay quen www.tudoimoi.com
 165. 165. Tiền nhân lấy việc làm đều là cơ sở để thành Thánh Phương Đông www.tudoimoi.com
 166. 166. Thiên tài làm đều chỉ là sự và thông minh trên trung bình. Phương Tây www.tudoimoi.com
 167. 167. Không chuẩn là bất nhân www.tudoimoi.com
 168. 168. Thiên tài của thánh Cài chủ đích Luyện thói quen Lập trình nơ ron Thánh của thiên tài www.tudoimoi.com
 169. 169. Thiên tài của thánh LẬP TRÌNH NƠ RON Cài chủ đích Luyện thói quen Thánh của thiên tài www.tudoimoi.com
 170. 170. Ta tạo ra thói quen & Thói quen tạo ra ta www.tudoimoi.com
 171. 171. Ta lập trình nơ ron & Chương trình tái lập lại ta www.tudoimoi.com
 172. 172. Ta tạo ra tiềm thức & Tiềm thức tạo ra ta www.tudoimoi.com
 173. 173. Chỉ có thói quen tốt đè bẹp thói quen xấu www.tudoimoi.com
 174. 174. Đào tận gốc Trốc tận rễ Trồng cây mới, bén rễ xanh cây hoa thơm quả ngọt www.tudoimoi.com
 175. 175. Biến ngƣợng thành nghiện www.tudoimoi.com
 176. 176. Biến ngƣợng thành nghiện Lập trình nơ ron www.tudoimoi.com
 177. 177. Thói quen tích cực sức bật cuộc đời www.tudoimoi.com
 178. 178. 3 thói quen tốt cam kết tập trong 6 tháng tới để Xuất sắc vƣợt trội Giàu sang vinh quang www.tudoimoi.com
 179. 179. 3T (Tạo tuyệt tác) + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + www.tudoimoi.com
 180. 180. Chúng ta cực kỳ Xuất sắc! www.tudoimoi.com
 181. 181. Ngô Bảo Châu Philipp Roesler www.tudoimoi.com
 182. 182. Nguyễn Thúy Hiền Đặng Thái Sơn www.tudoimoi.com
 183. 183. Nguyễn Anh Khôi www.tudoimoi.com
 184. 184. Số 974 Phạm Nhật Vƣợng www.tudoimoi.com
 185. 185. Nữ hoàng kiếm chém Nguyễn Thị Lệ Dung www.tudoimoi.com
 186. 186. Nguyễn Tiến Minh www.tudoimoi.com
 187. 187. Chết cũng lết đến đích! Nguyễn Thị Phƣơng www.tudoimoi.com
 188. 188. Phan Thị Hà Thanh www.tudoimoi.com
 189. 189. www.tudoimoi.com
 190. 190. Kinh nghiệm??? Vô phúc??? Philipps Roesler Mark Zuckerberg Chủ tịch Đảng, Phó Thủ tướng năm 38 tuổi Tỷ phú năm 23 tuổi 7 người ảnh hưởng nhất TG 2011 www.tudoimoi.com
 191. 191. Ăn mày tại gia Phá gia chi tử www.tudoimoi.com
 192. 192. Con hơn cha là nhà có phúc www.tudoimoi.com
 193. 193. Sợ bét hay Chiếm nhất www.tudoimoi.com
 194. 194. Nếu bạn không có hoài bão, bạn sẽ là nô lệ của hoài bão ngƣời khác www.tudoimoi.com
 195. 195. Mọi thứ đều xuất phát và kết thúc bằng cảm xúc www.tudoimoi.com
 196. 196. Cảm xúc hun đúc nhân cách www.tudoimoi.com
 197. 197. Đánh giá là má thành công Hài hòa là ba hạnh phúc www.tudoimoi.com
 198. 198. Luật thành công Điều 1: Tất cả những người thành công đều do gặp may! Điều 2: Những người thành công lớn là hay gặp may. Điều 3: Chỉ những người chuyên tâm cầu nguyện và tu luyện mới hay gặp may (ngày ngày quyết liệt, kiên định đến cùng – Chết cũng phải lết đến đích) www.tudoimoi.com
 199. 199. Máu nhƣng không đƣợc cáu Thích thú nhƣng đừng cay cú www.tudoimoi.com
 200. 200. Trò chơi - Trời cho Chơi đúng cái trời cho đời lên tiên www.tudoimoi.com
 201. 201. Vạn quân dễ tuyển Một tƣớng khó tìm www.tudoimoi.com
 202. 202. Có chí làm quan Có gan làm giàu www.tudoimoi.com
 203. 203. Tam thập nhi lập Mark Zuckerberg 23 tuổi: 1,5 tỷ $ www.tudoimoi.com
 204. 204. Ngũ thập nhi bất hoặc www.tudoimoi.com
 205. 205. Nấu cơm bếp rơm Quá tay là cháy trụi Lỏng tay là tàn lụi www.tudoimoi.com
 206. 206. Ngƣời Việt Nam rất lỏng lẻo nên làm gì cũng khó. Nhƣng ở Việt Nam lỏng lẻo đến mức nếu rất muốn thì làm gì cũng đƣợc!!!!!! www.tudoimoi.com
 207. 207. Áy náy nhảy tới liền An tâm là lầm lỗi. www.tudoimoi.com
 208. 208. Hoặc là họ tồi tệ Hoặc là mình bỉ ổi www.tudoimoi.com
 209. 209. Lẽ sống tuôn trào Kiếm để sống  Sống để kiếm 212 www.tudoimoi.com
 210. 210. Đừng bán rẻ bản mệnh của mình vì một tí tiền www.tudoimoi.com
 211. 211. Thiên tài bắt đầu và kết thúc bằng đam mê www.tudoimoi.com
 212. 212. Mọi thứ bắt đầu và kết thúc bằng cảm xúc www.tudoimoi.com
 213. 213. Thiên tài = Miệt mài cái thiên phú www.tudoimoi.com
 214. 214. MỘT PHÁT CHỈ CÓ ĂN NGAY ? NHẢY LẦU www.tudoimoi.com
 215. 215. Muốn ăn ngay chỉ có …Nhảy lầu www.tudoimoi.com
 216. 216. Cầu đƣợc Ƣớc thấy www.tudoimoi.com
 217. 217. Lãnh đạo = Hoài bão www.tudoimoi.com
 218. 218. Tạo chuẩn 221 www.tudoimoi.com
 219. 219. www.tudoimoi.com
 220. 220. Tập trung Trọng tâm www.tudoimoi.com
 221. 221. Chân Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim www.tudoimoi.com
 222. 222. a Cố một tý, kiếm một tý để đỡ bị nghèo, khổ, nhục Phụng sự kiệt xuất Giàu sang vinh quang www.tudoimoi.com
 223. 223. Tính toán cần thời gian Ý thức Phản xạ có điều kiện Phản xạ vô điều kiện www.tudoimoi.com 226
 224. 224. Tự thể hiện Xuất sắc Khẳng định Tự Công nhận Về nhất Chủ động Giao lƣu Tối thiểu Tự bảo vệ Đƣợc thể hiện Tôn trọng Giao tiếp Xã hội Tháp nhu cầu Maslow Đƣợc tôn trọng Đƣợc giao tiếp An toàn Đƣợc an toàn Tự lao động Sinh lý Đƣợc sinh tồn www.tudoimoi.com
 225. 225. Tạo tính cách xuất sắc An toàn, bị động, tìm khó khăn An toàn là bạn, tai nạn là thù Phần mềm mặc định Chủ động mạo hiểm, tìm cơ hội Rủi ro cao, lợi nhuận lớn Nhàn hạ Ngồi mát ăn bát vàng Lợn nhà Gà công nghiệp www.tudoimoi.com
 226. 226. Thèm khát Ngoài vào Chiếm đoạt Được voi đòi tiên Cả thèm chóng chán Hữu hình – Hữu hạn Lập trình mặc định Khát vọng Trong ra Cống hiến Lẽ sống tuôn trào Vô hình – Vô lượng vô biên www.tudoimoi.com
 227. 227. Tại sao ta còn nghèo, khổ, nhục? www.tudoimoi.com
 228. 228. Làm thế nào đỡ nghèo? www.tudoimoi.com
 229. 229. Câu hỏi chính là Câu trả lời www.tudoimoi.com
 230. 230. Đỡ nghèo Nghèo www.tudoimoi.com
 231. 231. Đỡ khổ Khổ www.tudoimoi.com
 232. 232. Đỡ nhục Nhục www.tudoimoi.com
 233. 233. Đỡ sai Sai www.tudoimoi.com
 234. 234. Bét trong bọn giàu Nhất trong bọn nghèo Lỗi lập trình Lỗi hệ điều hành Cách tiếp cận Trung bình trong bọn giàu & nghèo cách nhau một đoạn www.tudoimoi.com
 235. 235. Cách tiếp cận Phất cờ Móc cống www.tudoimoi.com
 236. 236. Cuộc chiến dai dẳng, vật lộn, giằng xé Nên & Đừng www.tudoimoi.com
 237. 237. Đừng Đừng Đừng www.tudoimoi.com
 238. 238. Default Mặc định www.tudoimoi.com
 239. 239. Văn hóa dân tộc Cố một tý, kiếm một tý cho đỡ bị: Nghèo Khổ Nhục Chửi Ngu ... = Nghèo = Khổ = Nhục = Chửi = Ngu ... www.tudoimoi.com
 240. 240. www.tudoimoi.com
 241. 241. www.tudoimoi.com
 242. 242. Dịch chuyển Cố một tý, kiếm một tý để đỡ bị nghèo, bị nhục Nghèo, khổ, nhục, chửi, chê, ngu... Hệ điều hành Dấn thân Phần mềm mặc định Phụng sự kiệt xuất Giàu sang vinh quang Kinh doanh, sản xuất,, xây dựng... www.tudoimoi.com
 243. 243. Dịch chuyển Cố một tý, kiếm một tý Lập trình nơ ron Dấn thân để đỡ bị nghèo, bị nhục Phụng sự kiệt xuất Giàu sang vinh quang Nghèo, khổ, nhục, chửi, chê, ngu... Kinh doanh, sản xuất,, bán hàng, xây dựng... www.tudoimoi.com
 244. 244. Văn hóa ăn xin www.tudoimoi.com
 245. 245. NHÂN CÁCH VIỆT, KHÍ PHÁCH TRẺ, HÀO KHÍ VIỆT Làm thuê cho liên doanh Cố một tý để đỡ: bị nghèo, bị nhục Hệ điều hành Lập trình mặc định Doanh chủ thế giới Phụng sự kiệt xuất Giàu sang vinh quang www.tudoimoi.com
 246. 246. Cáp quang cuộc đời Tôi là ai??? Tại sao tôi??? Năng khiếu Sứ mệnh Mục tiêu Đam mê Tu hành Phụng sự Hoài bão Tố chất Viễn cảnh 2 www.tudoimoi.com
 247. 247. Hoài bão Thời vận Tố chất, năng khiếu Tu hành Đam mê Viễn cảnh CÂY ĐỜI Mục tiêu Sứ mệnh www.tudoimoi.com
 248. 248. Trò chơi - Trời cho Số Cố Rất vấtnhàn hạ nhƣng đƣợc bao nhiêu Rất Vô lƣợng sung sƣớng vả nhƣng chả chả có nhiều www.tudoimoi.com
 249. 249. Tầm cao Kỹ năng + Tu luyện + + Khẳng định tài năng + + + Nhân tạo Tƣ mình Động cơ Bẩm sinh - Khai sáng tiềm năng - Sứ mệnh - Tƣ chất, Sinh lý - - Nhu cầu - - Bản năng Thành công thỏa mãn nhu cầu Năng khiếu - + + Bị áp đặt, thói quen, VH (Hoài bão, mục tiêu) - + Hành động - Tâm sáng www.tudoimoi.com
 250. 250. Tầm cao Kỹ năng + Học tập + + Khẳng định tài năng + + + Nhân tạo Động cơ (Hoài bão, mục tiêu) Bẩm sinh - Khai sáng tiềm năng - Sứ mệnh - Tƣ chất, Sinh lý - - Nhu cầu - - Bản năng Thành công thỏa mãn nhu cầu Năng khiếu - + + Bị áp đặt, thói quen, VH Tự mình - + Hành động - Tâm sáng www.tudoimoi.com
 251. 251. Lẽ sống Mầm sống 254 www.tudoimoi.com
 252. 252. Thần thái 255 www.tudoimoi.com
 253. 253. Thần khí Thần tƣợng & sinh khí www.tudoimoi.com 256
 254. 254. TRÍ TÂM (Máy tính) (Trẻ thơ) 1 1 THÂN (Búa máy) 1 www.tudoimoi.com
 255. 255. TRÍ TÂM (Máy tính) (Trẻ thơ) 1 1 THÂN (Búa máy) 1 www.tudoimoi.com
 256. 256. TRÍ TÂM (Máy tính) (Trẻ thơ) 1 1 THÂN (Búa máy) 1 www.tudoimoi.com
 257. 257. Trí – Thân - Tâm TRÍ TÂM Trí – Thân - Tâm THÂN www.tudoimoi.com
 258. 258. TÂM 1 Tôi Trí – Thân - Tâm TRÍ Trí – Thân - Tâm THÂN 3 Tôi www.tudoimoi.com
 259. 259. Hạnh phúc = Hành nghề Làm ngƣời Hành nghề Làm tiền www.tudoimoi.com
 260. 260. Nguyên lý nền tảng của cuộc sống Hái tiền = (Hiến tài) Dấn thân xuất sắc Hái tiền vô biên www.tudoimoi.com
 261. 261. Khi mọi nhu cầu của bạn đã đƣợc thỏa mãn hơn mong đợi Bạn làm gì thì sƣớng nhất? www.tudoimoi.com
 262. 262. Nguyên lý nền tảng của cuộc sống Hƣởng thụ = (Phụng sự) Phụng sự kiệt xuất Hưởng thụ giàu sang www.tudoimoi.com
 263. 263. Hái tiền = (Hiến tài) Hƣởng thụ = (Phụng sụ) www.tudoimoi.com
 264. 264. Nguyên lý nền tảng của cuộc sống Nhận = (Cho) www.tudoimoi.com
 265. 265. Phụng sự = Sung sƣớng www.tudoimoi.com
 266. 266. Phụng sự Nhân quả Cộng đồng Hấp dẫn www.tudoimoi.com
 267. 267. Nhân hiệu đẳng cấp vƣợt trội Mọi người ĐỘC TÔN 270 www.tudoimoi.com
 268. 268. Sống trọn vẹn TA Chết lâm sàng www.tudoimoi.com
 269. 269. Hạnh phúc là quá trình TRÍ Ta THÂN TÂM Tam tài nhất thể - Tam tuệ đồng tâm www.tudoimoi.com
 270. 270. Nghèo hèn Cố cùng Giàu sang Anh hùng HIỆN TẠI Chán chường HIỆN TẠI Hết mình MƢỜNG TƢỢNG Khổ sở MƢỜNG TƢỢNG Thành tích www.tudoimoi.com 273
 271. 271. www.tudoimoi.com
 272. 272. Click ngay www.tudoimoi.vn Để biết thông tin khóa học mới nhất sẽ khai giảng www.tudoimoi.com

×