Anúncio

הכנה ליום הערכות.pptx

בעלת החברה ויועצת בפועל em תמר - ייעוץ אסטרטגי, שיווק ותוכן בתיירות
28 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

הכנה ליום הערכות.pptx

  1. ‫הערכות‬ ‫ליום‬ ‫הכנה‬ ‫האולפנה‬ ‫נתיב‬
  2. ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫רוח‬ ‫העבודה‬ ‫בדפוסי‬ ‫שינוי‬ : ‫שגרות‬ ( ‫לוח‬ ‫גאנט‬ ‫ספרי‬ ‫בית‬ ) , ‫מבני‬ ‫כיתות‬ ( ‫תורנית‬ , ‫קטנה‬ , ‫רגילה‬ ) , ‫עבודה‬ ‫מנגנוני‬ , ‫שימוש‬ ‫בקלרסרום‬ ‫למידה‬ ‫תומכת‬ ‫וירטואלית‬ ‫ככיתה‬ , ‫למידה‬ ‫מרכז‬ – ‫פרטנית‬ ‫למידה‬ ‫תפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫ארגון‬ : .1 ‫מנהלות‬ ( ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫מנהלת‬ ‫כל‬ ‫עצמה‬ ) .2 ‫תפקידים‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫הגדרה‬ ( ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬ ) ‫תחומי‬ ‫והגדרת‬ ‫האחריות‬ .3 ‫ומדידה‬ ‫הערכה‬ ( ‫עבודה‬ ‫כתפיסת‬ ) ‫היישומים‬ ‫וחידוד‬ ‫מחדש‬ ‫מיתוג‬ ‫הפדגוגים‬ : ‫בכיתה‬ ‫ההוראה‬ ‫שיטת‬ ( ‫פרקטיקות‬ ‫בכיתה‬ ‫חדשות‬ ‫הוראה‬ ) ‫למידה‬ ‫בקבוצות‬ , ‫חקר‬ , ‫דיפרנציאליות‬ ‫עצמית‬ ‫בהכוונה‬ ‫הלמידה‬ ‫חיזוק‬ ‫עצמאי‬ ‫לומד‬ ‫וביסוס‬ , SEL - ‫חיזוק‬ ‫ההיבטים‬ ‫הפסיכופדגוגיים‬ ‫בלמידה‬ – ‫המכיל‬ ‫מכיל‬ ( ‫השקפה‬ ) ‫והשתלבות‬ ‫הכלה‬ – ‫מבוססת‬ ‫למידה‬ ‫פרט‬
Anúncio