O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

2.2 falsafah tabii,sains dan teknologi sebelum al quran

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

2.2 falsafah tabii,sains dan teknologi sebelum al quran

  1. 1. FALSAFAH TABII,SAINS DANFALSAFAH TABII,SAINS DAN TEKNOLOGI SEBELUM AL-QURANTEKNOLOGI SEBELUM AL-QURAN disediakan olehdisediakan oleh ISTIQAAMAH SALEHISTIQAAMAH SALEH IES080018IES080018
  2. 2.  SAINS PURBA SEBELUM YUNANI Ciri-ciri umum utama sains purba oleh Marshall Clagett : 1. bersifat empirikal,tanpa kecenderungan kepada teori 2. objektif sains bersifat sosial dan praktikal 3. mempunyai langkah-langkah untuk menyusun data empirikal secara saintifik. 4.terdapat usaha meramal perjalanan fenomena tabii berdasarkan data empirikal yang disusun secara saintifik. 5. percubaan untuk menggunakan matematik bagi menghuraikan fenomena tabii. 6. perkembangan dan penekanan kepada teori yang seiring dengan cerapan empirik. 7. terikat pada unsur-unsur agama dan mitos.
  3. 3.  SAINS YUNANI  kebanyakan sumber daripada Islam . Terdapat 4 tahap zaman kegemilangan sains yunani 1. pra-Sakrotik (600 S.M. – 400 S.M.) 2. zaman Plato & Aristotle (abad ke-4 S.M.) 3. Zaman Hellenistik (300 S.M. – 100 S.M.) 4.Zaman Rumawi – Yunani  tahap awal – penekanan kepada pengumpulan hasil cerapan fenomena alam tabii sebagai satu set data empirikal. Thales – mengkritik kosmologi yang berasaskan mitos Olympia. Beliau menekankan penghuraian data empirik dan fenomena tabii secara rasional. Jelas terdapat dalam bidang geometri. Sains Yunani diasaskan kepada sains purba Mesir telah diperakui oleh tokoh-tokoh sains Yunani.
  4. 4. Ciri utama sains Yunani – metodologi berfikir atau berhujah yang sistematik. Digelar logik. Logik – sumbangan terbesar budaya sains Yunani kepada perkembangan budaya sains Islam. Peranan logik – menghubungkan data dengan fakta dan huraian. Boleh jadikan asas untuk ramalan. Logik induktif – logik yang menghubungkan data-data spesifik sehingga membolehkan rumusan am dibuat. Logik deduktif – logik yang menggunakan data am untuk menghasilkan rumusan khusus atau rumusan ramalan. Sains = peraturan + kaedah intelektual Peraturan logik disistemaktikan dalam tradisi ilmu Yunani. Ahli falsafah Eleatik – mengembangakan pengajian logik secara aktif. Sokrates & Plato merupakan jaguh deduksi.
  5. 5. Kelemahan penggunaan logik : 1. penggunaan logik induktif dalam metodologi sains 2. mementingkan logik deduktif berbanding logik induktif.  Perbezaan utama metodologi sains Islam dan sains Yunani adalah dalam penekanan logik induktif. Buktinya, konsep ittabara terutamanya dalam amalan kajian saintifik Ibn al-Haitham.
  6. 6. Kelemahan penggunaan logik : 1. penggunaan logik induktif dalam metodologi sains 2. mementingkan logik deduktif berbanding logik induktif.  Perbezaan utama metodologi sains Islam dan sains Yunani adalah dalam penekanan logik induktif. Buktinya, konsep ittabara terutamanya dalam amalan kajian saintifik Ibn al-Haitham.

×