O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
літературне читання
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

досвід губа 31.03.17

Baixar para ler offline

методика

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

досвід губа 31.03.17

 1. 1. Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради Дніпропетровської області
 2. 2. загальногалузеві компетентності ключові компетентності предметні компетентності
 3. 3. Основні групи компетентностей · соціальна · полікультурна · комунікативна · інформаційна · саморозвитку та самоосвіти · продуктивної творчої діяльності
 4. 4. Компетентність мобільні знання, які постійно оновлюються гнучкі, дієві методи, які дають можливість використовувати ці знання у конкретній ситуації критичне мислення, яке дозволяє оцінювати окремі ідеї, знання та можливість їх використання в різних ситуаціях
 5. 5. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011р. № 1392 «Основною метою освітньої галузі «Математика» є формування в учнів математичної компетентності на рівні достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.»
 6. 6. Критичне мисленняКритичне мислення Щоб обрати найкраще з рішень, слід увімкнути критичне мислення – це особливо результативний спосіб http://www.criticalthinking.expert/ Àëãåáðà 7 êëàñ Ìàòåìàòèêà 6 êëàñ
 7. 7. Посібник “ТехнологіїПосібник “Технології розвитку критичногорозвитку критичного мислення учнів”мислення учнів”
 8. 8. ОсвітняОсвітня платформа масовихплатформа масових онлайн-курсівонлайн-курсів PROMETHEUSPROMETHEUS https://prometheus.org.ua/
 9. 9. Технологія Веб-квестуТехнологія Веб-квесту http://miksike.net.ua/
 10. 10. ОлімпісОлімпіс http://www.olimpis.com.ua
 11. 11. Польсько-український проект «ШкільнаПольсько-український проект «Шкільна академія підприємництва 3» єакадемія підприємництва 3» є продовженням проекту “Уроки зпродовженням проекту “Уроки з підприємницьким тлом”підприємницьким тлом” Уроки з підприємницьким тлом:Уроки з підприємницьким тлом: Навчальні матеріалиНавчальні матеріали http://sae-http://sae- ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom/ Е-посібник «Шкільний клубЕ-посібник «Шкільний клуб підприємництва - вчимося діяти»підприємництва - вчимося діяти» ПроектиПроекти
 12. 12. Методичний посібникМетодичний посібник “Розвиток“Розвиток компетентностей учнівкомпетентностей учнів Засобами інтерактивнихЗасобами інтерактивних вправ”вправ” -- https://drive.google.com/file/d/0B7kxhttps://drive.google.com/file/d/0B7kx ВитягВитяг з протоколу № 2з протоколу № 2 засіданнязасідання науково-методичноїнауково-методичної ради КВНЗ «ДОІППО»ради КВНЗ «ДОІППО» відвід 23 лютого 2017 року23 лютого 2017 року Додаток 1Додаток 1Блог 8 класу -Блог 8 класу - httphttp://8klasguba.blogspot.com://8klasguba.blogspot.com// Блог 9 класу -Блог 9 класу - http://9klasguba.bhttp://9klasguba.b
 13. 13. Онлайн-сервісОнлайн-сервіс WebWeb 2.02.0 LearningAppsLearningApps..orgorg learningapps.orglearningapps.org
 14. 14. Інтернет-сервісІнтернет-сервіс BlendspaceBlendspace –– інструмент для створенняінструмент для створення електронного супроводу урокуелектронного супроводу уроку
 15. 15. https://www.tes.com/lessons/dashboard
 16. 16. Сервіс дає можливість зібрати “в одномуСервіс дає можливість зібрати “в одному місці” необхідні ресурси. Легко вбудуватимісці” необхідні ресурси. Легко вбудувати в блог, створитив блог, створити QRQR-код та розмістити в-код та розмістити в соцмережахсоцмережах
 17. 17. • "Мені не вистачає часу", "я спізнююся", -"Мені не вистачає часу", "я спізнююся", - скільки разів на день ми вимовляємо подібніскільки разів на день ми вимовляємо подібні фрази?фрази? • Скільки важливих справ ми відкладаємо наСкільки важливих справ ми відкладаємо на завтра, хоча їх можна було зробити і сьогодні?завтра, хоча їх можна було зробити і сьогодні? • Відповідь на ці питання очевидна. Тому тайм-Відповідь на ці питання очевидна. Тому тайм- менеджмент - наука, яка потрібна всім.менеджмент - наука, яка потрібна всім. 1. Поняття «тайм-1. Поняття «тайм- менеджмент»менеджмент»
 18. 18. • Тайм – менеджментТайм – менеджмент – це ефективне– це ефективне планування робочого часу дляпланування робочого часу для досягнення цілей, знаходженнядосягнення цілей, знаходження тимчасових ресурсів, розстановкатимчасових ресурсів, розстановка пріоритетів і контроль виконанняпріоритетів і контроль виконання запланованого.запланованого.
 19. 19. • особисте відчуття часуособисте відчуття часу • чітке делегування своїх повноваженьчітке делегування своїх повноважень • ергономічна організація робочогоергономічна організація робочого просторупростору • раціональне плануванняраціональне планування • ефективне відновлення розумових іефективне відновлення розумових і фізичних сил після перенавантажень іфізичних сил після перенавантажень і стресівстресів Основні завдання, які необхідноОсновні завдання, які необхідно навчитися вирішуватинавчитися вирішувати
 20. 20. Якщо на папері немає вашої цілі – то її просто НЕ ІСНУЄ! Складні справи розділіть на декілька підзадач – не беріться за справу повнністю.
 21. 21. Навчіться вибирати необхідне, корисне та відсіюйте НЕПОТРІБНЕ!
 22. 22. Відсортуйте важливі та термінові завдання – ЗАПИШІТЬ ЇХ В ЩОДЕННИК! Не витрачайте свій час на дрібні і непотрібні справи!
 23. 23. Свій день необхідно починати з НАЙСКЛАДНІШОГО ЗАВДАННЯ – і день пройде невимушено спокійно!
 24. 24. КОРЗИНКА ДЛЯ СМІТТЯ – гарний метод керувати своїм часом! Вчені довели, що 30% свого часу ми витрачаємо на пошук потрібного документу
 25. 25. Плануйте ЛИШЕ 4-5 ГОДИН реальної роботи на день!
 26. 26. Якщо 80 % справи може виконати інший – ДЕЛЕГУЙТЕ її!
 27. 27. Не дозволяйте справам затягуватися до НЕСКІНЧЕННОСТІ!
 28. 28. Позбудьтеся «КРАДІЇВ ЧАСУ»! При виконанні корисних справ не відволікайтеся!
 29. 29. Ваш час коштує дорого і ви ведіть себе ВІДПОВІДНО!
 30. 30. Навчіться ВІДМОВЛЯТИ конкретним людям та непотрібним справам!
 31. 31. Використовуйте свої БІОРИТМИ та максимально використовуйте пік своєї активності!
 32. 32. Вчорашні негаразди не вирішать сьогоднішнніх проблем. Думайте лише про СЬОГОДНІ ТА ЗАВТРА!
 33. 33. Ви не можете одночасно виконувати багато справ, навіть і НЕ НАМАГАЙТЕСЯ!
 34. 34. Якщо з якоїсь причини неможливо виконати справу – використовуйте: DELETE – ВИДАЛИТИ! Якщо справу не варто робити терміново, то можливо її взагалі не треба робити? DELAY – ВІДКЛАСТИ! Якщо можливо, то відкладіть справу на пізніший термін. DELEGATE – ДЕЛЕГУВАТИ! Долучайте колег, товаришів, родину. DIMINISH – ЗМЕНШІТЬ! Перегляньте кількість часу, відведену на справу.
 35. 35. Організація часу та простору - єдині: SORT відсортовуйте речі та справи навколо себе PURGE очистити час і простір без чого можна обійтися ASSIGN кожна річ має мати своє місце а справа - час CONTAINERIZE визначайте параметри кожної справи. EQUALIZE час від часу переоцінюйте свою систему діяльності
 36. 36. • Добиватися результатів в життіДобиватися результатів в житті • Уміти виділяти пріоритетиУміти виділяти пріоритети • Бачити загальну картинуБачити загальну картину • Уникати стресів, забезпечити високийУникати стресів, забезпечити високий рівень енергіїрівень енергії МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ ДАЄ ТАЙМ-МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ ДАЄ ТАЙМ- МЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТ
 37. 37. • Виконувати власні обіцянкиВиконувати власні обіцянки • Створити основу для делегуванняСтворити основу для делегування • Підвищити свій потенціалПідвищити свій потенціал • Створити рівновагу в своєму життіСтворити рівновагу в своєму житті МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ ДАЄ ТАЙМ-МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ ДАЄ ТАЙМ- МЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТ
 38. 38. http://tim.com.ua/2013/05/26-time-management-hacks / http://dnevnyk-uspeha.com/psihologiya/taym-menedzh http://4brain.ru/time/ http://psyfactor.org/lib/time-management-2.htm http://worksection.com/blog/time-management.html

методика

Vistos

Vistos totais

767

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

371

Ações

Baixados

1

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×