O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Лабораторна робота: Вимірювання електричної напруги

265 visualizações

Publicada em

урок

Publicada em: Direito
  • Entre para ver os comentários

Лабораторна робота: Вимірювання електричної напруги

  1. 1. Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра Лабораторна робота №3
  2. 2. Правила з техніки безпеки для учнів у кабінеті фізики: Лабораторне обладнання розміщуйте на своєму робочому місці аку­ратно, щоб запобігти падінню приладів або їх перекиданню. Чітко дотримуйтеся порядку виконання лабораторної роботи та пра­вил техніки безпеки. Будьте уважні й дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя. Не починайте роботу без дозволу вчителя. При проведенні дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Стежте за справністю кріплень використовуваного обладнання, користуйтеся тільки справними приладами й обладнанням. Після завершення лабораторної роботи ретельно приберіть своє робоче місце. Із класу виходьте тільки з дозволу вчителя. При отриманні травми або поганому самопочутті повідомте про це вчителя.
  3. 3. Тема: Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра.  Мета: навчитися збирати електричне коло за схемою, вмикати вольтметр в електричне коло паралельно; знімати покази з приладів; переконатись на досліді, що напруга в колі за послідовного з'єднання дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола. Прилади і матеріали: джерело струму, амперметр постійного струму, вольтметр, резистор, лампа, вимикач, з'єднувальні проводи.
  4. 4. Хід роботи: 1. Визначити ціну поділки амперметра. Обчислити інструментальну похибку ΔіІ, похибку відліку ΔвІ й абсолютну похибку ΔІ= ΔIІ + ΔвІ . 2. Визначити ціну поділки вольтметра. Обчислити інструментальну похибку Δі U (0,16 В) , похибку відліку ΔU й абсолютну похибку ΔU = ΔіU + ΔвU . 3. Накреслити схему №1 (№2, №3) електричного кола з послідовно з'єднаними джерелом струму, амперметром, лампою, магазином опорів, вимикачем, з'єднувальними провідниками й вольтметром, приєднаним паралельно до електричної лампи (резистора, лампи+резистора). 4. Зібрати електричне коло за схемою №1 (№2, №3), замкнути коло, зняти покази. 5. Обчислити відносну похибку вимірювання напруги й сили струму.
  5. 5. 6. Результати занести до таблиці. 7. Зробити висновки стосовно того, що напруга в колі за послідовного з'єднання дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола.
  6. 6. Розв'яжіть задачу: Варіант №1 Накресліть коло, яке складається з батареї акумуляторів, резистора, лампи, дзвінка, амперметра, вимикача. Вольтметр вимірює напругу на кінцях з'єднаних послідовно лампі та дзвонику. Варіант №2 Накресліть коло, яке складається з акумулятора, амперметра, лампи, нагрівника, резистора, вимикача. Вольтметр вимірює напругу на кінцях з'єднаних послідовно лампі та нагрівнику.
  7. 7. Похибки вимірювання

×