O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Урок 45
Тема. Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидамита простими
речовинами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і ос...
Друга загадка була такою:
Одного разув одній африканській школі дітям читали розповідь про
незвичайну країну, в якій люди ...
Першими відважилися лицарі Метали, їх було багато, але тільки найак-
тивнішим це вдалося.
Давайте зараз на хвилинку всі за...
Демонстрація досліду. Взаємодія основнихоксидів з водою.
- Якого кольорустав фенолфталеїн?.
- Про що це свідчить? Так, що ...
Після останньогоконкурсуцарівна Вода раптом оголосила, що не бажає
виходити заміж за будь-кого і не дістанеться нікому; до...
VII. Домашнє завдання
Вивчити відповідний параграф підручника
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

"Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидами та простими речовинами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи. Поняття про індикатори. Лабораторний дослід №5 «Випробовування водних розчинів кислот і лугів індикаторами»."

Baixar para ler offline

урок

"Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидами та простими речовинами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи. Поняття про індикатори. Лабораторний дослід №5 «Випробовування водних розчинів кислот і лугів індикаторами»."

  1. 1. Урок 45 Тема. Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидамита простими речовинами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи. Поняття про індикатори. Лабораторнийдослід №5 «Випробовування воднихрозчинів кислот і лугів індикаторами». Мета:  розглянутивзаємодію водиз оксидамита простимиречовинами, ознайомитиз індикаторами; формувати практичні вміння роботиз неорганічними речовинамита хімічним посудом, безпечного поводження з ними, формуватинавички складання рівнянь хімічних реакцій;  виховувати гуманізм, національну свідомість учнів. Обладнаннята реактиви:пробірки, натрій металевий, розчиниіндикаторів, розчиникислоті лугів, вода. Базовіпоняття і терміни: індикатор, Тип уроку :вивчення нового матеріалу. Хід уроку І. Організаційний момент ІІ. Актуалізаціяопорних знань Учитель. Ніхто не бачив досіцарівну Воду, тому і важкою ж була для всіх перша загадка: описати зовнішній вигляд царівни Води. - Які властивості запропонувалаописати вода? Правильно, фізичні. - А які фізичні властивостіводиви знаєте? То, як ви вважаєте, якоюбула правильна відповідь? Правильно, Вода — безбарвнапрозора'рідина, не має смаку й запаху, за температури 100 °С вона перетворюється на водянупару, як Снігуронька в казці, а за 0 °С стає холодноюСніговою королевою (льодом!). - А чиста, незабрудненавода, без будь-яких домішок, як називається? - А дистильованавода проводить електричнийструм? - А дощова, морськавода?А водау річці? І тому зробіть висновок, як треба поводитись під час грози.
  2. 2. Друга загадка була такою: Одного разув одній африканській школі дітям читали розповідь про незвичайну країну, в якій люди ходять по воді. Найцікавіше — це була правдива розповідь! Хто знає таку країну? А тепер подивіться у вікно. Хіба ж ми з вами не ходимо по воді взимку: по снігу або по льоду? Ми з вами так звикли до води, що не помічаємо, часом, її дивовижних властивостей. Цікаво, що хімічна формула водитака нескладна (Н20), а вчені кожен рік дізнаються про неї щось нове. ІІІ. Вивченнянового матеріалу Учитель. З давніх-давен існує казкова країна Хімія. Цікава країна, не- передбачена. Вже багато часу люди вивчають її, але кожного рокув цій країні відбуваються якісь відкриття: то нові елементи з’являються, то нові хімічні властивостівідкривають дивні люди — хіміки. Кажуть, що життя їх не має сенсу без хімічних дослідів...У короля країнибула донькаВода. Така ж приваблива, гарна, про її зовнішність поети складали вірші: Моя вода, тебе люблю я! Ти свята! Шануєш ти людей, і землю, й квіти. Моя вода! Ти — чудо! Ти — життя! Тебе я буду берегти, Завжди любити! А менестрелі співали пісні, але вона, як царівна Несміяна, весь час плакала, потоки сліз заливали землю, утворюючиморя та океани. Ніщо не втішало бідолашну царівну Воду.І тоді король вирішив видати дочку заміж.Багато з’їхалося претендентів на її руку. Але вередлива царівна загадала їм загадки. Трете завдання було найскладнішим: Хто з претендентів зможе прореагуватиз Водою? І уявіть собі, такі сміливці знайшлися.
  3. 3. Першими відважилися лицарі Метали, їх було багато, але тільки найак- тивнішим це вдалося. Давайте зараз на хвилинку всі заплющимо очі. А тепер, коли всі розплющили очі, подивіться: ми перенеслися в цю дивну країну і з’ясуємо, що ж відбулося, коли активні метали вступили в реакцію з Водою. А хто знає, де в електрохімічному рядунапруг металів стоять активні метали? Так, до Магнію. Ось ми і подивимося на реакцію взаємодії Натрію з водою. Демонстрація досліду взаємодії натрію з водою. Дослід проводиться в чашці Петрі та проектується на екран кодоскопом. Запишіть, будь ласка, в зошитах цю властивість води. (Складають конспект — учитель записує на дошці хімічну реакцію, а учні в зошитах.) Хімічні властивості — Взаємодія з активними металами (до Mg): 2Nа + 2Н20—>2NaОН+Н2↑— заміщення 2К + 2Н20 —>2КОН+ Н2↑ — заміщення Са + 2Н20 —> Са(ОН)2+Н2↑ — заміщення Учитель. Ви бачили, як фенолфталеїн змінював колір на малиновий. А що ж це за речовинафенолфталеїн? Це індикатор. Знайдіть у підручнику визначення індикаторів. Запишіть у зошити. Давайте ознайомимосяз таблицею «Взаємодія індикаторів», яка лежить у вас на столі. Як називається середовище, в якому фенолфталеїн змінює колір на малиновий? От ми з вами і визначили, що речовини, які утворилися в результаті першого перетворення, називаються основи (КОН, Са(ОН)2, NaOH). Ми забули з вами про казку. Які ж події сталися далі? Отже... Другимивідгукнулися Оксиди. Ви вже познайомилися з цими речовинамираніше. - А які речовининазиваються оксидами? - А як назвати оксиди Na20, CuO, S03? Так ось, на цьому змаганні оксидирозділилися на дві групи: оксидиметалів та оксидинеметалів. Провзаємодіятиз водоюзмоглитільки оксидиактивних металів. Подивимося цей дослід?
  4. 4. Демонстрація досліду. Взаємодія основнихоксидів з водою. - Якого кольорустав фенолфталеїн?. - Про що це свідчить? Так, що утворилося лужне середовище. - Зробіть висновок, якіречовиниутворюються шляхом взаємодії оксидів металів з водою?Запишемо в зошитах. (Учитель записує на дошці.) — Взаємодія з оксидамиактивних металів (утворюються основи): СаО + Н20 -> Са (ОН)2 — сполучення К20 + Н2О —» 2КОН — сполучення Оксидиметалів називають основними. Подивіться, що ми отримали: Основніоксиди + вода →основи Знайдіть правило в підручнику та запишіть у зошити. Основні оксиди — це оксиди, які відповідають основам (незалежно від того, реагують вони з водоючи ні). Оксидинеметалів також змоглипровзаємодіятиз водою й утворили при цьому кислоти. Демонстрація досліду взаємодії кислотних оксидів з водою. Запишіть у зошитах: Вода реагує з оксидаминеметалів, утворюючикислоти: С02 + Н20 ↔ Н2С03 — сполучення Р205 + Н20 (холодна) → 2НР03 — сполучення Р205 + ЗН20 (гаряча) →2Н3Р04 — сполучення - Як індикатор метиловий оранжевий змінив свій колір? - Про що це свідчить? Куди необхідно подивитися? - Зробіть висновок, якесередовищеутворилося? - Оксидинеметалів називаються... Правильно, кислотними. Кислотніоксиди + вода → кислоти Знайдіть у підручнику правило, які оксидиназиваються кислотними, і запишіть у зошити. Кислотні оксиди — це оксиди, яким відповідають кислоти (незалежно від того, реагують вони з водоючи ні). І зновуповернемося до казки.
  5. 5. Після останньогоконкурсуцарівна Вода раптом оголосила, що не бажає виходити заміж за будь-кого і не дістанеться нікому; доторкнулася до заголених дротів, які чомусь стирчализ розетки в тронномузалі, і на очах усіх присутніх почала зникати, а замість неї утворювалися якісь гази. Король знав своюдочку дуже добре, і тому наказав не запалювати сірників, зібрати утворені гази і віддати їх придворномуалхіміку, щоб він повернув життя його улюбленій доньці. - Хто може пояснитиці останні події казки? - Що сталося з царівною Водою? - Під дією чого вона розклалася на гази? - Які гази утворилися? - Чому король наказав не запалювати сірники? - Як довести, що утворилися саме кисень та водень? - З допомогоюякого дослідупридворнийалхімік збирався повернутицарівні життя? - Зробіть висновок:про яку хімічну властивість водими з вами говорили? - Що ми повинні записати в конспекті? — Вода розкладається на кисень та водень під дією електричного струму або за температури 2000 °С: 2Н20 → 2Н2↑+ 02↑— реакція розкладу - Зробіть загальний висновокпро хімічні властивостіводи. - Які оксидиназиваються основними? - Які оксидиназиваються кислотними? ІV. Узагальненнята систематизаціязнань/ Хімічний диктант Випишіть формули: варіант І— основнихоксидів; варіант II— кислотних оксидів. S02, СuО, Fе203, С02, Р205, Zn0, К20, N02. VI. Підсумок уроку
  6. 6. VII. Домашнє завдання Вивчити відповідний параграф підручника
  • sveta7940

    Jun. 11, 2017

урок

Vistos

Vistos totais

129

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×