O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fakta om Alanya

1.340 visualizações

Publicada em

Fakta om Alanya du kanske inte kände till innan? Visste du t ex att Alanyaregionen idag är Europas största turistdestination?

Publicada em: Imóveis
  • Login to see the comments

Fakta om Alanya

  1. 1. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustOväntade fakta och sådant du kanskeinte känner till om Alanya
  2. 2. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustGeografiu  Alanya storkommun sträcker sig frånAlara i väster till Dermitas i österu  Ca 150.000 invånare i centrala Alanya,ca 250.000 invånare i hela kommunenu  År 2020 beräknas kommunen ha totalt400.000 invånareu  12 mil motorväg till Antalyas flygplatsu  4 mil motorväg till Gazipasa/Alanyasflygplatsu  15 mil norr om Cypern
  3. 3. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustKlimatu  320 soldagar per år.u  Varmluft från Sahara samt de höga bergenrunt Alanya skapar en subtropiskmikroklimatzon.u  Enda platsen i Turkiet där klimatet tillåterbananodlingar.u  Subtropiskt = varmare på vintern och någotsvalare på sommaren än t ex Antalya somligger 12 mil bort.u  Januari-mars är kallast, normalt 18-20grader på dagarna och 12-15 på nätterna.u  Hösten är sagolik med varma sköna kvällarlångt in i november.
  4. 4. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustUtbud och säsongu  Med 250.000 invånare har Alanya ett riktutbud under hela året.u  Alanya har 4 sjukhus (varav 1 är offentligt)och bygger nu ett 5:e i stadsdelen Oba.u  Under högsäsong finns ett överdåd avshopping, restauranger och upplevelser.u  Här finns 1000-tals affärer och 100-talsrestauranger, de flesta med god mat avmycket hög kvalitet. Välkommen att prova.u  Under vintern är utbudet i turistkvarterenmera normalt, medan övriga Alanyafungerar som vanligt.
  5. 5. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustTurismu  Alanya har nästan 150.000 hotellbäddar.u  Totalt passerar 3-4 miljoner turister Alanyavarje säsong.u  Det finns ca 35.000 utländska fastighetsägare– som har ca 150.000 gäster/hyresgästervarje säsong.u  Cleopatrastranden räknas som en av Europasfinaste.u  Populära attraktioner är Alanyaborgen (från1200-talet), stränderna, basarområdet,marknaderna samt den svala Dim Cayfloden med sina fina restauranger.u  Strandpromenaderna är nästan 20 km långaoch fint anlagda med gångväg/cykelvägsamt planteringar, parkanläggningar ochutsiktsplatser.
  6. 6. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustInfrastrukturu  Från den 1 januari 2014 går alla stadsdelarsamman i en enda storkommun. Byggregler ochtillstånd samordnas och blir lika för helakommunen.u  En stor damm med vattenkraft i Dim Cay säkrarelförsörjningenu  Två underjordiska reningsverk renar stadensvatten – inga avlopp släpps ut i havet.u  Gatuplaneringen dimensioneras för framtidatillväxt.u  Många bostadsområden har idag nätverk viafiberkabel (100 mbit) medan de flestarestauranger erbjuder fritt trådlöst nätverk.u  TV-utbudet i de områden vi arbetar med omfattarnormalt de vanligaste skandinaviska kanalerna.
  7. 7. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustFastighetsmarknadenu  Expansiv marknad med mycket nyproduktionu  Befolkningen väntas öka med 40-50% på 7-8år, bostadsbehovet är stort och ökandeu  Ca 35.000 utländska fastighetsägareu  Samma marknad, samma priser oavsettutländsk eller inhemsk fastighetsköpareu  ”Gated communities” i centrala lägen ochstort utbud av facilitieter är en vanligbyggform.u  Inga ”turistreservat”, vanligen är 10-15% avköparna i dessa ”gated communities”turkiska medborgare.
  8. 8. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustFramtidenu  Gazipasa/Alanya flygplats togs i brukvåren 2012, transfertiden förkortas fråntidigare 2 timmar till nuvarande 40minuteru  Med ökat tillgänglighet ökas efterfråganvilket sannolikt medför högre priseru  Tillväxten i regionen väntas fortsätta,både avseende utländska och inhemskaköpareu  6 planerade golfbanor (spelklara hösten2014/våren 2015) skapar ytterligareattraktionskraftu  OECD spår 5-7% genomsnittlig BNPtillväxt/år fram till år 2030
  9. 9. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustSaray Homesu  Saray Homes har funnits i Alanya sedan 2008 ochhette tidigare Alanya Realtyu  Vi marknadsför utvalda bostäder av hög kvalitet iregionen runt Alanya och Side.u  4 personer i Sverige, marknad och försäljningu  6 personer i Alanya (2 svensktalande), after-salesoch leveranskoordineringu  Nära samarbete med utvalda byggherrar (kvalitet,erfarenhet, finansiering & långsiktighet)u  Vi gör ett urval, är försiktiga och marknadsförendast de objekt vi tror fungerar långsiktigt.u  Med 100-tals genomförda affärer och mångaåterkommande tror vi att långsiktig kundvård ochhög servicekvalitet är rätt arbetssätt.

×