O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
E-terapi og digitale helseløsninger: 
Nye arenaer og nye utfordringer 
Svein Øverland 
SuperEgo as 
Anne Kristine Bergem 
...
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Digitale helseløsninger 
Sensorstyrt behandling 
Mobilhelse 
Psy-apps 
E-terapi 
Health 2.0 
Telemedisin 
Velferds-teknolo...
• Blogger 
• Terapiroboter og geminoider 
• e-post og chat 
• Lukkede nettsamfunn 
• Assistert selvhjelp 
• Spesialiserte ...
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
VR-basert sosial ferdighetstrening 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
” Kommunikasjon er den prosessen der en 
person, gruppe eller organisasjon 
sender/overfører informasjon til en annen 
per...
”Den prosessen som har tankens enhet som 
mål.” 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
06.09.2014 
Svein Øverland og Anne Kristine 
Bergem
• Terapeutisk (kan oversettes med 
behandlingsmessig) brukes om et 
grep, en teknikk eller redskap brukt 
som element i en...
• Planlagt forandringarbeid etter annerkjent 
terapi og metode 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
• “Online therapy is the use of computers as 
tools to enable and/or enhance the provision 
of therapeutic services”. (Abr...
Solipsistisk interjeksjon (Suler 2004) 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Disinhibisjon (Suler 2004) 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Proteuseffekten (Yee & Beilenson 2007) 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Etiske prinsipper NPF 
"Psykologen er oppmerksom på de begrensningene som ligger 
i metoder og framgangsmåter og de begren...
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
…fortsatt 
• Lukkede nettsamfunn 
• Sanntids/synkron e-kommunikasjon; - chat 
• Virtuelle verdener 
• Spesialiserte intera...
E-selvhjelp 
• ”BluePages” og ”MoodGYM” brukes allerede i 
Norge 
• ”Good Days Ahead” og ”Beating the blues” 
benyttes sta...
PC og/eller internett er verktøy 
• Målet er ikke å erstatte standard kommunikasjon, 
men å bruke digitale virkemidler for...
Kirkens SOS: meldinger 2012 
• Per 1. november: 
 5639 besvarte meldinger, mot 4519 i tilsvarende 
periode i fjor 
 4633...
Kirkens SOS: chat 2012 
 besvart 3182 samtaler (mot 1206 i hele 2011) 
 samtalene har vart gjennomsnittlig 56 minutter 
...
Grensene mellom VR og RL hviskes ut 
• “Reality is merely an illusion ... It is just a very 
persistent one” - Albert Eins...
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Utvalget er enormt – og øker 
• 35 000 helserelaterte apps på Google play 
• 43 000 på Appstore 
• 5 av disse står for 15 ...
M-health og Appifisering 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Det Kierkegaardske credo 
• Spørsmålet er ikke om det er bra eller ei, 
• men hvordan vi kan utnytte utviklingen til å 
ka...
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
”Psy app-psykolog” 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
E-terapi 
• I Sverige tilbys e-terapi som en del av det 
ordinære helsetilbudet 
• I Norge tilbyr kun 2% av psykologene e-...
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Noen norske erfaringer 
• E-meistring i regi av Helse-Vest 
• Ipad-terapi i regi av NTNU 
• eBUP-prosjektet i regi av NST ...
Brukererfaringer fra NTNU-studien 
• Samtlige pasienter ratet behandlingen som effektiv og relasjonen som god 
06.09.2014 ...
Brukererfaringer fra UiB-studien 
• Assistert e-terapi mot 
Panikklidelse i 10-12 uker 
• 70 % av deltagerne var 
fornøyd ...
Sensorer 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Noen eksempler 
• Fitsampler kombinerer puls og pulsmålinger 
• AliveCor sender EKG til kardiologer 
• Proteus sender info...
Penger 
• Investeringer i digital helse har økt dramatisk i 
løpet av de siste årene 
• I USA har investeringer i nystarte...
Ipochondria 
• Gjør utviklingen av apps, sensorer, wearable 
technology og lifetracking oss til 
mobilnarsissister? 
• Før...
Tre viktige utfordringer for kvalitet 
• Helsemyndighetene bør ha oversikt over hva 
som finnes og hvordan utviklingen påv...
Take Home Message 
• Det er sjelden det utvikles helt nye 
behandlingsformer innen det psykiske 
helsevernet 
• Mye av evi...
Det er vanskelig, men mulig 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Et råd fra fortiden om fremtiden 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Simple in design and function, 
but filled with content 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Percentage of apps per category (2014) 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
App developers per category 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Oppskriften 
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
Oppskriften 
• Kartlegging av behov 
• Finne frem til en seriøs leverandører 
• Sikre at krav fra myndigheter er oppfylt 
...
Taushetsplikt og kryptering 
• Digitale helseløsninger krever en høy standard 
for kryptering 
• Lagring av helsedata krev...
Lovgivning og retningslinjer 
• Eurogenas 
• Etiske Prinsipper for Nordiske Psykologer 
• Veileder for norske psykologers ...
06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
E-terapi og digitale helseløsninger-psykologikongressen 2014
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

E-terapi og digitale helseløsninger-psykologikongressen 2014

649 visualizações

Publicada em

Forelesning av Svein Øverland og Anne Kristine Bergem ifm Psykologikongressen 2014. Om mangfold og muligheter innen digital terapi, inkludert e-terapi og "psy-apps", samt hvordan starte opp egen praksis.

Publicada em: Saúde e medicina
 • Entre para ver os comentários

E-terapi og digitale helseløsninger-psykologikongressen 2014

 1. 1. E-terapi og digitale helseløsninger: Nye arenaer og nye utfordringer Svein Øverland SuperEgo as Anne Kristine Bergem Incita as
 2. 2. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 3. 3. Digitale helseløsninger Sensorstyrt behandling Mobilhelse Psy-apps E-terapi Health 2.0 Telemedisin Velferds-teknologi 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 4. 4. • Blogger • Terapiroboter og geminoider • e-post og chat • Lukkede nettsamfunn • Assistert selvhjelp • Spesialiserte interaktive behandlingsprogram • Kryptert e-terapi • Virtuelle verdener 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 5. 5. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 6. 6. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 7. 7. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 8. 8. VR-basert sosial ferdighetstrening 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 9. 9. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 10. 10. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 11. 11. ” Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon sender/overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker får en viss forståelse av budskapet.” 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 12. 12. ”Den prosessen som har tankens enhet som mål.” 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 13. 13. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 14. 14. • Terapeutisk (kan oversettes med behandlingsmessig) brukes om et grep, en teknikk eller redskap brukt som element i en form for behandling av sykdom eller lidelse. At noe er terapeutisk innebærer at behandler mener at dette vil påvirke i positiv retning. • Terapeutisk samfunn er en betraktningsmåte, der en ser på hele miljøet rundt en pasient og forsøker å unngå at noe virker antiterapeutisk, samtidig som de faktorer som ansees som forbedrende blir bevisst brukt. • Motsatsen antiterapeutisk brukes om forhold og handlinger som ansees å virke nedbrytende eller motsattvirkende i forhold til problemet som skal behandles • Terapi (fgresk: θεραπεία) er i dagligtale brukt om en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv (egenterapi) eller andre. Som regel brukes ordet om helsehjelp utøvd av en terapeut overfor en pasient eller pasientgruppe, der det anvendes metoder eller prosedyrer som krever utdannelse. • Terapeutiske grep og teknikker utgjør gjerne flere som har fellesbenevnelsen (navn)terapi. . 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 15. 15. • Planlagt forandringarbeid etter annerkjent terapi og metode 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 16. 16. • “Online therapy is the use of computers as tools to enable and/or enhance the provision of therapeutic services”. (Abraham Wolf, 2003) • Digitale helseløsninger er bruken av digitale hjelpemidler (f.eks telefon, internett, PC og sensorer) for å tilby nye eller forbedre eksisterende helsetjenester. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 17. 17. Solipsistisk interjeksjon (Suler 2004) 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 18. 18. Disinhibisjon (Suler 2004) 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 19. 19. Proteuseffekten (Yee & Beilenson 2007) 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 20. 20. Etiske prinsipper NPF "Psykologen er oppmerksom på de begrensningene som ligger i metoder og framgangsmåter og de begrensningene som ut fra dette må legges på de konklusjonene som kan trekkes. Psykologen viser spesiell varsomhet når han/hun anvender metoder, hjelpemidler og teknikker som ennå befinner seg på utprøvningsstadiet og som ikke tilfredsstiller vanlige metodekrav, eller som psykologen ennå ikke behersker fullt ut". 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 21. 21. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 22. 22. …fortsatt • Lukkede nettsamfunn • Sanntids/synkron e-kommunikasjon; - chat • Virtuelle verdener • Spesialiserte interaktive behandlingsprogram • Krryptert e-terapi 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 23. 23. E-selvhjelp • ”BluePages” og ”MoodGYM” brukes allerede i Norge • ”Good Days Ahead” og ”Beating the blues” benyttes stadig oftere ved siden av tradisjonell kognitiv terapi • Større fokus på forskning og resultatene er lovende 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 24. 24. PC og/eller internett er verktøy • Målet er ikke å erstatte standard kommunikasjon, men å bruke digitale virkemidler for å:  kommunisere med mennesker det ellers er vanskelig å møte (grunnet avstand eller spesielle behov)  Utvikle og bruke virtuelle virkeligheter i behandlingsøyemed (feks SecondLife, InWorld, SECTER)  Utforske nye muligheter for kommunikasjon, terapi eller helsetilbud (feks utvikling av apps) 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 25. 25. Kirkens SOS: meldinger 2012 • Per 1. november:  5639 besvarte meldinger, mot 4519 i tilsvarende periode i fjor  4633 sendte meldinger fra Kirkens SOS, mot 3549 på tilsvarende tidspunkt i fjor  Stor økning i antall meldinger, i all hovedsak på grunn av SOS-chat 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 26. 26. Kirkens SOS: chat 2012  besvart 3182 samtaler (mot 1206 i hele 2011)  samtalene har vart gjennomsnittlig 56 minutter  selvmord har vært tema i 1235 av samtalene og ikke relevant i 1305 samtaler. (Alvorlig risiko: 480, middels risiko: 519)  725 personer mellom 10 og 19 år, 190 mellom 20 og 29, stadig færre oppover alderstrinnene og 1444 som vi ikke vet hvor gamle de er. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 27. 27. Grensene mellom VR og RL hviskes ut • “Reality is merely an illusion ... It is just a very persistent one” - Albert Einstein • "Når fremtidens webbaserte behandlingsverden er i støpeskjeen, påhviler det osså være proaktive til hvordan denne fremtiden skal møtes falig og fagetisk" – Presidenten i Norsk Psykologforening • "Forskjellen på e-terapi og standard terapi er som forskjellen på poesi og prosa" Eva Jacobsen – Psykologonline på LinkedIn 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 28. 28. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 29. 29. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 30. 30. Utvalget er enormt – og øker • 35 000 helserelaterte apps på Google play • 43 000 på Appstore • 5 av disse står for 15 prosent av nedlastningene • Gjett hva de to største gjør? 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 31. 31. M-health og Appifisering 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 32. 32. Det Kierkegaardske credo • Spørsmålet er ikke om det er bra eller ei, • men hvordan vi kan utnytte utviklingen til å kartlegge, forebygge, tidligintervenere og behandle sykdom og helseplager • for på best mulig måte møte våre pasienters behov • Med andre ord å handler det om ”at være der den Anden er". 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 33. 33. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 34. 34. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 35. 35. ”Psy app-psykolog” 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 36. 36. E-terapi • I Sverige tilbys e-terapi som en del av det ordinære helsetilbudet • I Norge tilbyr kun 2% av psykologene e-terapi • På tross av dokumentert lik effekt sammenlignet med standardterapi og på tross av fem ganger større pasientgjennomstrømming ved bruk av e-terapi 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 37. 37. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 38. 38. Noen norske erfaringer • E-meistring i regi av Helse-Vest • Ipad-terapi i regi av NTNU • eBUP-prosjektet i regi av NST 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 39. 39. Brukererfaringer fra NTNU-studien • Samtlige pasienter ratet behandlingen som effektiv og relasjonen som god 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 40. 40. Brukererfaringer fra UiB-studien • Assistert e-terapi mot Panikklidelse i 10-12 uker • 70 % av deltagerne var fornøyd eller veldig fornøyde • De fleste rapporterte at behandlingen var tilpasset deres problemer 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 41. 41. Sensorer 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 42. 42. Noen eksempler • Fitsampler kombinerer puls og pulsmålinger • AliveCor sender EKG til kardiologer • Proteus sender informasjon om og hvordan medisin fordøyes • Direct Dermatology sender bilder til dermatologer for vurdering og anbefalinger • Google prøver ut øyesensor som måler glukosenivå 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 43. 43. Penger • Investeringer i digital helse har økt dramatisk i løpet av de siste årene • I USA har investeringer i nystartede digitale helsefirmaer økt fra 1,03 milliarder dollar i 2011 til 2,3 milliarder dollar i 2013 • I løpet av de to første ukene i 2014 har det kommet inn 50 millioner dollar • Pengene kommer fra investeringsfond og crowdsourcing, - svært lite fra det offentlige 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 44. 44. Ipochondria • Gjør utviklingen av apps, sensorer, wearable technology og lifetracking oss til mobilnarsissister? • Fører bruk av digitale helseløsninger til økt helseangst? • Kan denne appifiseringen føre til feilvurderinger, overbehandling og feilbehandling? 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 45. 45. Tre viktige utfordringer for kvalitet • Helsemyndighetene bør ha oversikt over hva som finnes og hvordan utviklingen påvirker de ordinære helsetjenestene • Det bør utvikles retningslinjer for hvilke apps og sensorer som kan regnes som medisinske • Det offentlige bør ta et større ansvar for å utvikle og/eller tilrettelegge for gode digitale helseløsninger 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 46. 46. Take Home Message • Det er sjelden det utvikles helt nye behandlingsformer innen det psykiske helsevernet • Mye av evidensbasert behandling er dessverre heller ikke tilgjengelig for mange • Det er på tide å se mer på hvordan vi kan gjøre helsetjenestene mer brukervennlig • Digitale helseløsninger kan gjøre en forskjell 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 47. 47. Det er vanskelig, men mulig 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 48. 48. Et råd fra fortiden om fremtiden 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 49. 49. Simple in design and function, but filled with content 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 50. 50. Percentage of apps per category (2014) 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 51. 51. App developers per category 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 52. 52. Oppskriften 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 53. 53. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 54. 54. Oppskriften • Kartlegging av behov • Finne frem til en seriøs leverandører • Sikre at krav fra myndigheter er oppfylt • Tenke gjennom etiske dilemmaer • Finne kloke kolleger å utveksle erfaringer med • Det er to norske totalleverandører tilstede på kongressen  PsychCon (www.psychcon.eu) (obs: Svein har eierinteresser)  Pluss Online 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 55. 55. Taushetsplikt og kryptering • Digitale helseløsninger krever en høy standard for kryptering • Lagring av helsedata krever ekstra oppmerksomhet • Skype og FaceTime er ikke sikre kanaler for taushetsbelagt informasjon • I tillegg kreves sikre betalingsløsninger 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 56. 56. Lovgivning og retningslinjer • Eurogenas • Etiske Prinsipper for Nordiske Psykologer • Veileder for norske psykologers faglige virksomhet på nettet. • Nettetiketteregler for Psykologforeningen • Retningslinjer vedrørende digitalt personvern, datalagringsdirektivet, Normen • Det som gjelder offline det gjelder online 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem
 57. 57. 06.09.2014 Svein Øverland og Anne Kristine Bergem

×