O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Skolwebbinarier enkät 2 okt-nov 2020

132 visualizações

Publicada em

Enkästvar kring RAÄs enkäter efter vårens webbinarier om att möta skolan på nätet.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Skolwebbinarier enkät 2 okt-nov 2020

 1. 1. Uppföljning vårens Skolwebbinarier Lars Lundqvist Enhet Kulturarvsstudion Kulturvårdsavdelningen enkät #2 okt/nov 2020 Lars Lundqvist CC0
 2. 2. Varför? Vad gav de för effekt? Fortsätta eller göra nåt annat?
 3. 3. Arkivpedagoger Museipedagoger För vilka?
 4. 4. Lars Lundqvist Enhet Kulturarvsstudion Kulturvårdsavdelningen Personalmöte 20201013 13 frågor 2 veckor 44 svarade (c 100/150) 7:38 minuter
 5. 5. Median: 3 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 ROLL - MANDAT
 6. 6. Median: 3,5 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 NYTTA INSTITUTIONEN
 7. 7. Median: 3 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 NYTTA INDIVIDEN
 8. 8. Fick argument varför DLR behövs. Vässa våra principer. Öppnat ögon och inspirerat Fått igång diskussion om att börja göra. Bra! Men får inte för min ledning. Idioti! Det gjorde det lättare att sparka igång. Nu kunde vi testa och behövde inte uppfinna hjulet. Vi tog det som passade oss. Stor nytta trots vi är liten institution. Bra tips på teknik och metoder Höjt min videokompetens, utvecklat videoberättandet Tipsen på upplägg, pedagogik, struktur, kommunikation och marknadsföring. Gav första insikt i vad DLR är. Vi arbetar analogt, och har inte berörts av det digitala. Mycket här var helt nytt. Generösa råd, vad att undvika, vad som fungerade: vi kunde vara snabbare i vår produktion. Koll på hur andra institutioner fungerar och gör. Vi vet hur vi ligger till. Gjorde så vi började med digitala visningar
 9. 9. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 2 3 4 5 ARBETA MER STRATEGISKT Median: 3
 10. 10. + Börja skapa DLR + Lgr-märka! + Bearbetningsbara! - Öppen licensering! - Höja kvalitet
 11. 11. - Saknar tid och pengar. - Vi är en liten organisation och tiden räcker inte till. - Viljan saknas. - Vi är ganska styrda, underbemannade och annat prioriteras högre. Trist. - Möjligen när vi utvecklar nya resurser. - Chefen anser att det är viktigare att få skolorna att komma till museet. - Vi är inte framme vid vår framtid ännu, efter nyåret ska vi arbeta fram nya strukturer. - Det har dessvärre prioriterats bort. - Beror på om vi pedagoger kan påverka avtal/rättigheter kring material som vi har. - Vet ej vad som händer då våra mål är långsiktiga och då jag inte sitter i beslutsfattande position.
 12. 12. Satsa mer på videoberättande ( 24) Marknadsföra där lärarna finns (20) Kraftsamla och arbeta strategiskt (19) Följa upp användning (13)
 13. 13. Inget (?) Vet ej. Försöka få skolor att komma till museet. Bevaka. Skapa förståelse hos huvudmannen. Söka projektmedel.
 14. 14. Argumentation Jag behöver få stöd i att bygga kunskap och få argument varför vi ska jobba digitalt mot skolan. Skulle vilja visa min högsta chef att det bör vara ett prioriterat område. Jag tycker att webbinarierna är utmärkta! Problemet är att min organisation är trögstyrd och underbemannad. Väldigt viktigt att RAÄ fortsätter, men det är samtidigt minst lika viktigt att det tas tillvara hos oss. Webbinarierna har gett bättre självförtroende gentemot egna institutionens chefer. Bra att ha er som myndighet i ryggen. Nätverk – p2p Hoppas på ett nätverk där frågorna kan diskuteras löpande. Det var den stora behållningen. Pedagogerna lär sig bäst av varandra. (Inte genom råd och tips). Support och feedback på det vi håller på med vore nog bra. Webbinarierna var toppen. Framförallt mycket värdefullt att se hur andra arbetar. Hur samarbetar andra hållbart med skolan? Mycket enklare att delta på ett webbinarie än att boka in "studiebesök". All samverkan mellan institutioner är otroligt värdefullt! Tack för att ni samordnar. Detta är inget man löser med EN insats. På varje möte dyker fler "hmm .. " upp som till slut mynnar i ett begynnande resultat. Varierande innehållsmässig kvalitet men ändå bra med prestationslösa samtal och möten kring DLR. Lära av de som följt upp sina DLRer - hur har det använts, har de fått ändra något, anpassa sig etc. ”En riktig” konferens där vi möts både arkivpedagoger och museipedagoger (efter pandemin) Utbildning Mer praktiska tips. T ex hur hantera Tillgänglighetsdirektivet. Hur gör man för att följa upp? Vi saknar kompetens och behöver därför baskunskap. Erbjuda kompetensutveckling och utbildning inom området. Lathund om OER (utan fackuttryck) Övrigt - Mer av samma! - En portal för (”alla arkiv”) kulturarvssektorns alla DLR, där lärare även kan boka digitala visningar. Ska marknadsförs nationellt. - Bra om det kan bli webbinar med superinnehåll ena gången och andra gången schyssta samtal med reality-check. - Få inblick/samverkan direkt med lärare i webbinarier? - Arbeta för att CM i högre grad inser att hela Sverige är deras upptagningsområde. De måste ha digitala erbjudanden till alla de skolor som inte kan åka till Stockholm. Kan CM samarbeta med de regionala museerna i högre utsträckning? Digitalt besök i Stockholm i kombination med fysiskt besök på regionalt och/eller kommunalt museum kring samma tema? En omöjlig utopi, det inser jag naturligtvis. Men i den bästa av världar... - Stort tack för det arbete som ni har lagt ner och allt gott! - Att vi har RAÄ som en samlande resurs och kunskapsbank tycker jag verkar toppen! Hur vill du att RAÄ ska stödja din institution så att ni kan nå alla skolor ert ansvarsområde med hittbara och användbara digitala lärresurser?
 15. 15. Uppskattade - RAÄ samordnar och pekar. Varierande förmåga och vilja. ”Beställningar” - Nätverk för erfarenhetsutbyte. - Metoder för att följa upp. - Hur skapar man hållbart samarbete med skolan? - Tillgänglighetsdirektivet. - Argumentation för att börja skapa DLR Fortsatt utveckling? - Hacka ihop ideal-DLR - Definiera DLR - Standard för att beskriva OER/DLR (metadata) - OER 101 - Utforska befintliga öppna DLR-portaler med ffa lärare (OERCommons, Historiana m fl) Några (av mina) slutsatser
 16. 16. Det var det om enkät #22020 Material från vårens (2020) Skolwebbinarier: https://www.raa.se/museer/publikt-arbete/att-arbeta-med-skolan/dokument-fran-webbseminarier-om-att-arbeta-med-skolan/

×