O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Presentation digisam

122 visualizações

Publicada em

presentation på Digisam 20200827

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Presentation digisam

 1. 1. Hur kan lektionsmaterial beskrivas så det blir mer hittbart och använt? Ett case för Digisams interoperabilitetsgrupp? Lars Lundqvist, RAÄ Digisams ”interoperabilitetsgrupp” 2020-08-27
 2. 2. Mål för långsiktigt främjande Skolanpassat undervisningsmaterial är: - ruggigt enkelt - för alla lärare och elever - att hitta och använda, - via nätet, - utan krav på ett fysiskt besök. Inte bara historieämnet! (NB: Språklärare!) (Regeringsuppdrag ”Skoluppdraget” - med Riksarkivet och Skolverket)
 3. 3. Regeringens säger: - KA används för litet i skolan - AMV måste bli bättre på att möta skolans behov - Alla ska kunna få tillgång till kulturarv i skolan - (oavsett var man bor)
 4. 4. Huvudproblemet idag: Hur ska AMV beskriva DLR så att de är extremt enkla att hitta och bedöma som lämpliga för ett givet lektionstillfälle? Utkast på uppdraget och digitala tips och trix finns här!
 5. 5. Vi har kartlagt - Vilka hinder finns? - Vad funkar i skolan? - Hur och vad gör AMV för saker för skolan? - Hur hantera glappet? Mer info om kartläggningen finns här!
 6. 6. Avgränsning här - Uppdraget omfattar arkiv, museer och världsarv (AMV) - Inte bara online, även onsite, fysiska kit, skolbesök - Här: bara digitala lärresurser (DLR/OER)
 7. 7. Skolans problem - Svårt att hitta DLR - Varierande (låg) användbarhet - Många AMV saknar DLR – ”kom till oss”) samma problem i UK och Nederländerna
 8. 8. Samtidigt i NL “Now the focus is mainly on the road from heritage to the classroom. How does a heritage institution offer its heritage to education? We must finally turn this around: look at and listen to the demand from education, and offer your heritage based on that.” Netwerk Digitaal Erfgoed en Kennisnet)
 9. 9. Generella problem för skolan Hittbarhet! - Fragmenterad sektor - Alla gör olika Användbarhet! - varierande koppling till läroplanerna - kvalitet - saknas för vissa mål i läroplanerna
 10. 10. Generella problem för AMV Klagar på underutnyttjande – liten användning Onlineverksamhet nedprioriterat (räknas ej) Digital kompetens (bland pedagoger) Fragmenterad organisation (internt och externt)
 11. 11. Vad vill AMV (generellt)? Mer pengar till marknadsföring Bygga ut eller bygga nya hemsidor/portaler En nationell portal för DLR (Bli lyssnade på internt)
 12. 12. Hur publicerar AMV? - Egna hemsidan - Separat (projekt)hemsida t ex demokrati100, Stockholmskällan - Kommersiella portaler: t ex SO-rummet.se, lektion.se - Någon enstaka använder sociala medier (lyssnar för dialog) - Alla strukturerar och publicerar på olika sätt! - Otydlig metadata
 13. 13. Hur hittar skolan AMV idag? - Välkända stigar - Mun till mun – tips mellan lärare - Lärarträffar - Kommersiella portaler: t ex SO-rummet.se, lektion.se - Många: Facebook - Få letar på hemsidor – tidsödande - Sökmotorer (funkar dåligt)
 14. 14. RAÄs problem kring främjandet - Hantera varierande digital kompetens - viljor - Hantera interna ledningsfrågor (”vi får inte”) - Hitta goda exempel (som lärare säger är bra) - Former för att arbeta med alla AMV
 15. 15. Exempel från Skolwebbinarier RAÄs Skolwebbinarier
 16. 16. Skapa trygghet! - Explicit (öppen) licensiering! - Märk alla komponenter! normen är fritext, eller inget statement alls
 17. 17. Fristående komponenter! texten.txt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Upphovsperson: Siv Svensson cc-by bilden.png ”Stella” 1880. Foto: Carl Curman, PDM videon.mp 4 Bad i Roxenl 1956. Video: Lennart Lundqvist cc-by 3dmodel.3d Glimmingehus. Upphov: segerbergmedia cc-by + Lärarhand- ledning.txt Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Upphovsperson: Museua Pedagogis cc-by tabellen.txt Upphovsperson: Museua Pedagogis cc0 (och en pdf om det behövs) Boka online- presentation Skype Zoom Google meet Boka här! inlänkadresurs.html Libris Lokala biblioteket NAD Kringla Digital Museum elevuppgift.txt -Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. - Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex - ea commodo consequat. Duis aute irure dolor Upphovsperson: Museua Pedagogis cc-by Lektionsmaterialet: Semesterfirande genom tiderna åk 6 Semesterfirande genom tiderna åk 6
 18. 18. Högsta rimliga/möjliga kvalitet!
 19. 19. Skolor kan inte förväntas ordna: - installation av särskilda program - Köpeprogram - speciell (dyr) hårdvara - inlogg och att skapa konton Undvik!
 20. 20. DLR vara direkt (och tydligt) kopplade till läroplanerna Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service ”Gör det enkelt för lärare att snabbt bedöma era DLR” Viktigt!
 21. 21. Hittbarhet på kort sikt - Dela på befintliga plattformar där lärarna redan finns – bygg inga egna - Lyssna på behoven, agera sedan - traditionell PR funkar dåligt - Förbättra hittbarhet och användbarhet (beskrivning, licens, kvalitet) - Öppna för andra att skapa DLR! - Lär er mer om SEO
 22. 22. Hur beskriver AMV sina DLR? - grunda/generella. - fritext - alla gör olika
 23. 23. Vad behövs? - Generell digital kompetens – hur funkar medier och människor idag? - Skolanpassad maskin- och människoläsbar standard för att beskriva DLR
 24. 24. MaskinaspektenLRMI Association of Educational Publishers & Creative Commons The specification is a collection of properties to describe educational resources. It builds on the extensive vocabulary provided by Schema.org. Predominantly it uses properties of resources of type schema.org/CreativeWork that were proposed to Schema.org by the LRMI to describe the educational characteristics of learning resources. For some of these properties it uses the LRMI-created types schema.org/AlignmentObject and schema.org/EducationalAudience. The LRMI project looked for inspiration, ideas, and learnings from other projects with similar visions in furtherance of its goal of interoperating with other specifications. As much as possible, contributors on those works were invited to participate in LRMI specification development. We wish to acknowledge and thank these initiatives for informing our work: IEEE Learning Object Metadata Dublin Core™ Metadata Initiative IMS Global Learning Consortium Learning Resource Metadata ARIADNE Educational Metadata Recommendation SCORM ISO/IEC Metadata for Learning Resources Edtechs Sveriges lista
 25. 25. Igen: Hur ska AMV beskriva DLR så att de är extremt enkla att hitta och bedöma som lämpliga för ett givet lektionstillfälle? Utkast på uppdraget och digitala tips och trix finns här!
 26. 26. UNESCO rekommendation Open Educational Resources Wikimedia_SE m fl har översatt rekommendationen. Open Educational Resources (OER) are: - learning, teaching and research materials in any format and medium - that reside in the public domain or are under copyright that have been released under an open license, - that permit no-cost access, re-use, re-purpose, adaptation and redistribution by others (UNESCO) Ytterst ett bidrag till de globala hållbarhetsmålen. (se Skolwebbinarium #10 med Ebba Ossiannilsson)
 27. 27. Principer och rekommendationer Digisams: digitala kulturarvsmänniskor OER: pedagoger, Globala mål-människor, internationalister Miljödatastrategi: geodatasamverkansfolk, GIS-are FAIR: forskningsrelaterade människor

×