O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Om Digisam

187 visualizações

Publicada em

Presentation på internt seminarium på RAÄ,

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Om Digisam

 1. 1. Om KV, RAÄ Visby 25 oktober 2017 Lars Lundqvist, Digisam, Riksantikvarieämbetet
 2. 2. Hur ska kulturarvsarbetet vara relevant i ett allt mer digitaliserat samhälle? - Har vi optimala processer? - Har vi relevanta verktyg? - Gör vi rätt saker för att lösa uppdraget? - etc
 3. 3. “Morsan, varför har du 3D-printat “Spara”- ikonen?” Hur ser verkligheten ut?
 4. 4. Tf chef på Digisam - Staben Lars Lundqvist - 30 år verksamhetsutvecklat digitala dokumentations- och kommunikationsstöd - 25 år som arkeolog (MB, PBL, KML, grävt, lett, forskat, chefat) - 22 år på webben - 11 år som förnyelsebyråkrat på RAÄ - Drivit införande av nya medier och öppna data på RAÄ (EC Iu)
 5. 5. - Nästan alla har internet hemma. - Vanligaste sättet att använda internet är via mobiltelefon. - En majoritet av +76 år gamla använder internet. - En majoritet av hushållen har fiber. Läget: Svenskarna och internet 2017
 6. 6. - Vi har vant oss vid att använda nätets tjänster överallt och hela tiden. - Vissa tjänster är ”infrastruktur” (utan Facebook och BankID försvåras vardagen). - Behovet av digital kompetens blir allt viktigare. Utan den, ingen delaktighet i samhället. Samtidigt: - Var tredje svensk känner sig inte delaktiga i dagens digitala samhälle. - En halv miljon använder inte nätet alls. Läget: Svenskarna och internet 2017
 7. 7. Digital mediekonsumtion - nu - Alla upp till 25 år tittar på Youtube, 75% varje dag. - 50% betalar för musik (NB! <25 år 77%). - 46% betalar för film över internet. - 45 % lyssnar på poddar. Småbarnen - 79 % av tvååringar använder internet. - Två av tre sjuåringar använder internet varje dag. - 98% av 11-åringar har en egen mobil. Källkritik online - 44 % anser att den mesta informationen på nätet är pålitlig. Men: I åldersgruppen 12-25 år är det endast en tredjedel som anser det. - En tredjedel uppger att de fått utbildning i källkritik. Bland de yngre är den siffran över 70 %. Svenskarna och internet 2017 – vart är vi på väg?
 8. 8. Vad är Digisam? ”Digisam är samverkansplattformen för medverkande institutioner kring digitaliseringsfrågor” Vision: ”Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla” Mål: ”Det finns en samordnad kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering, användning och bevarande med hög kvalitet.” Digisam ≠ RAÄ!
 9. 9. Digisams målgrupp: 23 statliga kulturarvsaktörer RAÄ RA KB Statens försvarshistoriska museer Statens historiska museer Statens Kulturråd Statens museer för världskultur Arbetets museum Arkdes Forum för levande historia ISOF LSH Moderna museet Myndigheten för tillgängliga medier Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Skansen Statens konstråd Statens maritima museer Statens musikverk Svenska filminstitutet Tekniska museet
 10. 10. Digisam Organisation Styrgrupp GD RAÄ, KB, RA, 2xCMS Beredningsgrupp RAÄ, KB, RA, repr CM digi Sekretariatet enheten Digisam, Staben Vision, strategisk inriktning och förankring Strategier och insatser som styr mot ”en samordnad kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering, användning och bevarande med hög kvalitet”. Planera och se till att det händer. Ffa med Digital Förmedling/KuC och andra relevanta insatser. MSEG. RAÄ KuC/ Digital Förmedling Centralmuseernas ”digitala, strategiska råd” Medverkande organisationers linjer
 11. 11. Varför finns Digisam (fortfarande)? Medverkande institutioner ser fortsatt behov för stöd: - i sin ”digitala transformation” - att utveckla ledarskapet – mer top-down - åstadkomma ”massdigitalisering” - vidareutveckla nationell infrastruktur kulturarvsinfo - juridik, upphandling, avtal mm
 12. 12. Digisam personer 2017 Styrgrupp: Lars Amréus, Riksantikvarie, RAÄ Karin Åström Iko, Riksarkivarie, RA Lars Ilshammar, bitr Riksbibliotekarie, KB Ann Follin, Överintendent, SMVK Magnus Hagberg, Överintendent, SFHM Beredningsgrupp: Fredrik Lundström, RAÄ Jan Östergren, RA Peter Krantz, KB Karin Nilsson, LSH/SHMM (CMS digitala ”råd”) David Jansson, MuV Sekretariatet: Lars Lundqvist, tf chef Moa Ranung, samordnare Henrik Summanen, samordnare Antonio Molin, samordnare + juridik- och kommunikationsstöd från RAÄ
 13. 13. ”Det finns fungerande samverkan för att skapa en kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering, användning och bevarande av kulturarvsinformation.” Digisam-sekretariatets insatsmål: Digisam-samverkans mål: ”Det finns en samordnad kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering, användning och bevarande med hög kvalitet.”
 14. 14. Vidgat uppdrag (Inom ett VO planerar och redovisar RAÄ sin verksamhet).
 15. 15. Vad har Digisam åstadkommit? ”Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv” Fjorton principer för att: - styra - producera - använda - bevara digitalt kulturarv. (RAÄ har även egna riktlinjer för digital informationsförsörjning) ”Vägledande principer”
 16. 16. Vad har Digisam åstadkommit? Juridik – best practice Utvecklat samverkan Internationellt arbete EU-projekt En rad utredningar mm Digisam.se
 17. 17. Digisams introverta frågor och utmaningar - Hitta optimal nivå på verksamheten! Generell utan att vara fluffig. - Intern samverkan: KuC/Idi och Digisam - Tydlighet kring ansvar och roller: fokus, kraftsamla
 18. 18. Extrovert verksamhet Utveckla Digisams roll genom att fokusera på att: - Följa upp och utveckla principer/allmänna råd - Bidra till hållbar samverkan för en kostnadseffektiv infrastruktur - Ha koll och verka samordnande (”Gör mer tillsammans!”)
 19. 19. Exempel: Samordnad infrastruktur Alla exempel: öppna data i öppen infrastruktur, ”kvalitetsdata”. Rundata från olika källor: https://www.runinskrifter.net/clusters Kyrkdata för lärare och kyrkintresserade: https://kyrksok.se/ 60 miljoner ABMK-objekt: http://www.kringla.nu Berikade historiska källor: https://oldnews.peterkrantz.se/about-the- experiment Samverkansplattformar för att dela data: Wikipedia och Wikimedia Commons Demensvård – ett bättre liv: http://www.platsminnen.se/

×