O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm

114 visualizações

Publicada em

Av Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB - www.phorecast.com i april 2011, Almega, Stockholm. (Bildcredd till Daniel Byström)

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

"Framtidsscenario 2022" - Phorecastsession april 2011 på Almega Stockholm

 1. 1. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Framtidsscenario 2022 framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB - www.phorecast.com april 2011
 2. 2. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Utgångspunkter för vårt arbete • Framtidsscenario kring arbetslivet i Sverige 2022. • Underlag inför fortsatt idéutveckling och för externt riktade och kommunikativa insatser. • Kända förhållanden enligt briefen. • Fokus på en framgångsrik tjänstesektor.
 3. 3. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Upplägg • Scenario – Sverige 2022 – Företaget 2022 – Individen 2022 • Case – Kopplat till samhälle, företag och individ
 4. 4. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Framtidens medarbetare? • Generation Y • Generation Z
 5. 5. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Generation Y • Födda sent 70-tal – tidigt 90-tal. • Generation “why” – ifrågasätter mer. • Kräver stimulerande arbetsuppgifter och frihet under ansvar. • En bra lön - inte tillräcklig drivkraft. • Byter jobb ofta –ser möjligheter. • Arbetsgivaren viktig för cv:t – Vad kan arbetsgivaren göra för en själv, snarare än tvärt om. • Rak kommunikation. • Känslomässigt öppna – vuxit upp i ett mer transparent samhälle. • Alla är sitt eget varumärke – den sociala profilen av ett varumärke, och den emotionella kopplingen är viktig
 6. 6. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Generation Z • Födda tidigt 90-tal – 00-tal • ”The Net Generation” – uppvuxen med webben – tar den för givet • ”Digital Natives” - ständigt uppkopplade, har alltid levt med digital teknik och kommunikation • Mer protesthungriga – vuxit upp med ekonomisk kris och arbetslöshet. • Individualister - individen är navet i informationshanteringen – söker själva upp information, masskommunikation och varumärkesbyggande blir inte lika aktuellt. Är inte varumärkeslojala. • Är inte bara konsumenter utan styr även produktutvecklingen – marknaden tvingas interagera mer med konsumenten
 7. 7. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Sverige 2022 • Besöksnäringen fortsätter växa – Satsningarna har slagit väl ut – målen nästan nådda – Fortfarande stort förädlingsvärde – framförallt kopplat mot tjänstefiering och interaktivitet • Informationssamhället – Nätet skapar förutsättningar för analoga möten och analoga upplevelser – Interaktion och värderingar via nätet är en självklarhet. – Nätverkens räckvidd är de nya nationsgränserna – Data är den nya råoljan. – Den digitala klyftan har minskat • Upphandling av innovationstjänster
 8. 8. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Sverige 2022 • Region kontra storstad – Entreprenöriell drivkraft samverkar med politiker – Storstäderna växer – Landsbygdens revansch • Kulturella spänningar har avmattats • Utbildningssystem i förändring • Upplevelser och social konsumtion allt viktigare – Motreaktion mot konsumismen
 9. 9. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Företaget 2022 • Framgångsfaktorer – Mindre och medelstora tjänsteföretag är vinnare – Kunden i fokus – Nätverk genererar kontakter – Sociala medier en självklar kanal – Mångfald ger dynamik och vinster – Gemensamma värderingar skapar tydlighet – Utvecklingsmöjligheter – Belöningssystem tar nya former – Motiverande ledarskap
 10. 10. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Företaget 2022 • Utmärkande för framgång – Mindre och medelstora tjänsteföretag – Kundperspektivet – Sociala nätverk – Sociala medier – Mångfald – Employer branding en realitet – Utbildning är en investeringspost – Beteendevetenskap högre status
 11. 11. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Företaget 2022 • Människorna i företaget – Delaktighet och påverka – Team och kunskapsöverföring – Fokus på utveckling – Gemensamma värderingar – Globala normer – Prestation och resultat i fokus – Utvecklings- och värderingsstyrda belöningssystem – Naturligt att växla mellan funktioner och anställningsformer – Medarbetarna utvecklas med företaget – nya roller – Byta funktion och anställningsform
 12. 12. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Individen 2022 • Framgångsfaktorer – Utbildning – Mångkulturell och internationell bakgrund – Eget ansvar för kompetensutveckling – Rätt attityd
 13. 13. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Individen 2022 • Arbetsplatsen – Avspeglar individens livsstil och värderingar – Arbete och fritid glider samman • Förändrad syn på status och värderingar – Individfokuserad kollektivism – Funktioner och anställningsformer växlar
 14. 14. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Individen 2022 • Morgondagens medarbetare – Dubbelexamina – Språk – Mångkulturell bakgrund – Säljande attityd – Nya yrkesroller
 15. 15. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Individen 2022 • Arbetsplatsen – Utmaning och utveckling – Avspeglar individens egen livstil och värderingar – Här-arbeta • Förändrad syn på status och värderingar – Individfokuserad kollektivism – Individuellt och skräddarsytt – Familjen
 16. 16. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Case och personabeskrivning 2022
 17. 17. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB
 18. 18. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB
 19. 19. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB
 20. 20. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB
 21. 21. Framtidsscenario framtaget under Phorecast Session för Almega – Saco – Unionen april 2011 inom ramen för Tjänstesektorns samarbetsavtal Daniel Byström, Lars Lundqvist och Eva Ribbenhall på uppdrag av Phorecast AB Nyckelfaktorer • Individen i det kollektiva nätverket - ”Individfokuserad kollektiv samverkan” • Fler SMF – Färre stora • Trygghet i förändring = Framgångsfaktor • Diversifierad arbetsplats/samhälle

×