Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017

H
habibah yusoffTeacher at sk sri em sk sri

soalan matematik kertas 1 pentaksiran sumatif 1 2017

1 Antara berikut yang manakah benar?
A 2.03 kg = 2300 g
B 3.45 kg = 3045 g
C 6.9 kg = 6900 g
D 5.08 kg = 5800 g
2 Bundarkan lima ratus enam ribu empat ratus tiga kepada ribu terdekat.
A 506 400
B 500 000
C 560 000
D 506 000
3 Nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 705 589 ialah
A Juta
B Ratus ribu
C Puluh Ribu
D ribu
4
4 - 1
=
5 2
A
3
2
B
3
3
C
3
5
D
3
10
5 55 minit sebelum pukul 5.05 petang ialah
A 4.10 p.m.
B 4.50 p.m.
C 5.50 p.m.
D 6.00 p.m.
6 Antara berikut, yang manakah penukaran unit yang betul ?
A 301 m = 3.01 km
B 5090 m = 5.9 km
C 4.4 km = 4400 m
D 28 km 70 m = 2870 m
7 4.231 =
A 4 + 0.2 + 0.03 + 0.001
B 4 + 0.2 + 0.3 + 0.01
C 4 + 0.2 + 0.03 + 0.01
D 4 + 0.2 + 0.003 + 0.001
8 Antara berikut, yang manakah hasil tambah
1
?
2
A
1
+
1
5 10
B
1
+
1
4 8
C
1
+
1
3 6
D
1
+
1
2 4
9 18 jam - 6 jam 45 minit
A 11 jam 15 minit
B 11 jam 55 minit
C 12 jam 15 minit
D 12 jam 55 minit
10 20 809 x 36 =
A 748 024
B 748 124
C 749 024
D 749 124
11 250 000 ÷ 25 =
A 1000
B 10 000
C 100 000
D 1 000 000
12 Jadual 1 menunjukkan jisim empat orang murid.
Murid Jisim
Keesavan 38 kg
Anis 2.5 kurang daripada Keesavan
Ryan Lebih berat daripada Najiha
Najiha 3.6 kg kurang daripada Keesavan
Jadual 1
Siapakah yang paling ringan?
A Keesavan
B Anis
C Ryan
D Najiha
13 Di sebuah perpustakaan terdapat 805 buah buku Bahasa Melayu. Bilangan
buku Bahasa Inggeris ialah 206 kurang daripada buku Bahasa Melayu.
Antara berikut, yang manakah menunjukkan pengiraan jumlah kedua-dua jenis buku itu?
A 805 - 206 =
B 805 + 206 =
C 805- 206 + 206 =
D 805 - 206 + 805 =
14 Hasil darab dua nombor ialah 112 000.
Jika satu daripada nombor itu ialah 4, apakah nombor yang satu lagi ?
A 28 000
B 72 000
C 15 200
D 44 800
15 Berapakah perlu ditambah kepada hasil tambah bagi nombor 32 456 dan
11 935 supaya jumlahnya ialah 100 000?
A 88 065
B 67 544
C 55 609
D 44 391
16 24 puluh + 34 ribu + 71 ratus =
A 107 400
B 105 240
C 41 340
D 10 740
17 Rajah 1 di bawah menunjukkan kedudukan Ali, Ahmad, pokok P dan pokok Q di tepi
sebatang jalan di Kg. Selasih.
Rajah 1
Berapakah perbezaan jarak, dalam m, antara jarak Ahmad ke pokok Q dengan jarak pokok P
pokok Q?
A 60
B 50
C 40
D 30
18
Sebuah syarikat menyediakan 560 000 ml air tebu. Syarikat tersebut menghantar air tebu ke
dua buah kedai masing-masing dengan isipadu 152 500 ml dan 137 000 ml. Hitung baki air
tebu itu dalam ml.
A 270 000
B 260 500
C 260 000
D 270 500
19 Diberi Q - 274 653 - 43 582 = 50 273. Nyatakan nilai bagi Q?
A 367 408
B 368 508
C 377 418
D 378 318
20 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.
Apakah nilai P ?
Rajah 2
A 211 773
B 211 793
C 210 783
D 210 773
21 Jadual 2 menunjukkan bilangan buku di tiga buah kedai buku. Bilangan buku di kedai
S tidak ditunjukkan.
Kedai Buku Bilangan buku
R 271 664
S
T 173 775
Jadual 2
Bilangan buku di kedai S ialah 111 993 kurang dari bilangan buku di kedai R. Hitung
jumlah bilangan buku di ketiga- tiga kedai itu.
A 602 108
B 603 109
C 604 111
D 605 110
22 Sebidang tanah boleh ditanam dengan 9 785 batang pokok kelapa sawit. Berapakah
anggaran jumlah pokok kelapa sawit yang boleh ditanam pada 9 bidang tanah yang
sama besar?
A 85 000 hingga 85 500
B 86 000 hingga 86 500
C 87 000 hingga 87 500
D 88 000 hingga 88 500
23
Terdapat 104 785 orang yang menyaksikan suatu pertunjukan.
Penonton perempuan adalah 29 533 lebih daripada penonton lelaki,
berapakah jumlah penonton perempuan ?
A 67 159
B 37 626
C 47 159
D 57 626
24
Jadual 3 menunjukkan menunjukkan jumlah penghasilan gula-gula oleh kedua-dua kilang
A dan B bagi tahun 2015.
Kilang Bilangan gula-gula
A 78 438
B 131 291
Jadual 3
Hitung jumlah pengeluaran gula-gula yang dihasilkan oleh Kilang A dan Kilang B bagi
tahun tersebut .
A 212 629
B 210 729
C 200 829
D 209 729
25
Jadual 4 menunjukkan wang simpanan untuk tiga orang
penyimpan.
Penyimpan Wang Simpanan
Puteri RM76 503
Ikhwan RM92 471
Edwin
Aidiq RM57 850
Jadual 4
Diberi jumlah simpanan mereka ialah RM 300 000. Hitungkan wang simpanan Edwin.
A RM59 889
B RM73 176
C RM65 774
D RM84 664
26 Rajah 2 menunjukkan sekeping Resit Kedai Buku Taman Sentosa yang diterima oleh Ryan.
Rajah 2
Jika Ryan membayar dengan 2 keping wang RM 50 dan ingin membeli lagi 5 buah buku
tulis yang sama, berapakah baki wang Ryan?
A #####
B #####
C #####
D #####
27 Rajah 3 menunjukkan bilangan botol air soda yang dibeli oleh Keevan.
Rajah 3
Isipadu sebotol air soda ialah 600 ml. Berapakah jumlah isipadu air dalam ml semuanya?
A 6 10
B 5 00
C 5 000
D 6 000
28 Rajah 4 menunjukkan maklumat sepaket biskut yang dihasilkan oleh sebuah kilang.
BISKUT COKLAT
24 keping per paket
Rajah 4
Kilang biskut tersebut menghasilkan 48 000 keping biskut coklat sehari. Berapakah paket
biskut coklat yang dihasilkan dalam sehari?
A 1200
B 1000
C 2000
D 4000
Penjual
29 Jika Liza mempunyai 30 keping wang syiling 50 sen, antara pernyataan berikut yang
manakah tidak benar?
A Liza masih perlukan RM4.50 lagi.
B Liza mempunyai baki wang RM4.50 lagi.
C
Liza membayar RM10.50 untuk 3
kuntum bunga.
D
Liza masih mempunyai 9 keping wang syiling 50
sen lagi.
30 Tajudin mempunyai 204 biji telur ayam.
Tajudin mengagihkan telur ayam itu ke dalam tiga kotak yang sama saiznya.
Berapakah bilangan telur ayam dalam setiap kotak?
A 68
B 78
C 680
D 780
Rajah 2
31
Rajah 2 terdiri daripada segiempat sama yang sama
besar.
Antara segitiga-segitiga K, L, M, dan N, segitiga
manakah
mempunyai luas yang sama dengan segitiga Y?
A K
B L
C M
D N
32 Seorang pekedai mempunyai 15 kotak pensel.
Setiap kotak mengandungi 14 batang pensel.
Pada hari pertama pekedai itu menjual 35 batang
pensel.
Pada hari kedua dia menjual 6 batang lebih daripada jualan hari pertama.
Berapakah bilangan pensel yang belum dijual?
A 134
B 146
C 151
D 169
33 Di dalam sebuah laci ada sekotak kapur warna dan dua kotak kapur putih.
Setiap kotak mengandungi 24 batang kapur.
Hafiz telah menggunakan 16 batang kapur putih dan 10 batang kapur warna seminggu.
Dia kemudiannya membeli sekotak kapur putih lagi.
Berapakah batang kapur yang ada dalam laci itu
sekarang?
A 46
B 56
C 62
D 70
Lily Devi
40 56
Jadual 1
34
Jadual 1 menunjukkan bilangan butang yang dimiliki oleh Lily dan
Devi.
1
daripada butang Lily berwarna merah dan bakinya berwarna biru, manakala
5
3
daripada butang Devi berwarna hijau dan bakinya berwarna biru.
8
Berapakah jumlah baki butang mereka yang
berwarna biru?
A 96
B 67
C 29
D 13
19.5 cm
P Q R S
Rajah 3
35 Rajah 3 menunjukkan garis lurus PQRS.
Panjang QR dua kali panjang PQ dan PQ=RS.
Panjang PQRS dalam cm ialah …
A 9.8
B 26.0
C 32.5
D 39.0
gram
750 250
500
Rajah 4
36 Rajah 4 menunjukkan berat seekor ikan.
Apabila seikat sayur ditambah di atas penimbang itu, jumlah berat menjadi 900 g.
Berapakah berat sayur itu, dalam g?
A 300
B 350
C 550
D 600
Rajah 5
37 Rajah 5 menunjukkan sebuah piramid.
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar.
Permukaan
Sisi Bucu
Rata
A 4 4 1
B 5 8 5
C 5 5 4
D 4 8 5
Barang Kuantiti Jumlah Harga
Baju 2
Topi 1 RM15
Jadual 2
38 Jadual 2 menunjukkan bil tidak lengkap barang yang dibeli oleh Encik Najib.
Pada asalnya, Encik Najib ada RM200.
Selepas membeli barang di atas, wangnya masih ada baki RM120.
Berapakah harga sehelai baju yang dibelinya?
A RM25.00
B RM32.50
C RM52.50
D RM65.00
Bekas X Bekas Y
0.8 505 m
Rajah 6
39 Rajah 6 menunjukkan bekas X dan bekas Y mengandungi air seperti yang ditunjukkan.
Pernyataan yang manakah adalah benar ?
A
Bekas X dan Y mengandungi air yang
sama banyak.
B
Bekas Y mengandungi lebih banyak air daripada
bekas X.
C
Bekas X mengandungi lebih banyak air daripada
bekas Y.
D
Bekas X mengandungi dua kali ganda air daripada
bekas Y.
Bekas M Bekas N
1.6  400 m
Rajah 7
40
Rajah 7 menunjukkan bekas M dan bekas N yang berisi
air.
Berapa mililiterkah air yang perlu dituang daripada bekas M ke dalam bekas N
supaya kandungan air di dalam kedua-dua bekas itu sama banyak?
A 600
B 800
C 1 200
D 2 000
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017

Recomendados

Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 2marshiza
107.9K visualizações6 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1 por
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Eja Jaafar
12.5K visualizações5 slides
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN por
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANMATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPAN
MATEMATIK TAHUN 4 - SOALAN + JAWAPANSayshare
8.1K visualizações14 slides
kertas 1 matematik tahun 4 por
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4Norfaizah Salim
22.1K visualizações5 slides
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2 por
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2
Ujian 1- Matematik Tahun 5 Kertas 2Eja Jaafar
17.6K visualizações8 slides
Kertas 1 matematik tahun 3 2017 por
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Rodzer Jaimis
1.8K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf por
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdfSoalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdfFuzailNaufal
2.7K visualizações16 slides
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept por
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptMatematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptNor Asmah Md Top
488 visualizações8 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1 por
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Muhamad Azam Ismail
3.1K visualizações9 slides
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1) por
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Madelien Klanbu
2.7K visualizações7 slides
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1marshiza
200.1K visualizações9 slides
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1 por
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1PuworkUtara OnSlideshare
37.7K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf por FuzailNaufal
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdfSoalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf
Soalan Matematik Tahun 6 Kertas 2.pdf
FuzailNaufal2.7K visualizações
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept por Nor Asmah Md Top
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian SeptMatematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Matematik Tahun 3 Kertas 1 Ujian Sept
Nor Asmah Md Top488 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1 por Muhamad Azam Ismail
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Muhamad Azam Ismail3.1K visualizações
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1) por Madelien Klanbu
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Mathematics paper 2 year 3 (sumative test 1)
Madelien Klanbu2.7K visualizações
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1 por marshiza
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Matematik Tahun 3 Kertas 1
marshiza200.1K visualizações
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1 por PuworkUtara OnSlideshare
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
Ujian Penilaian Semester 1 Matematik Tahun 3 Kertas 1
PuworkUtara OnSlideshare37.7K visualizações
Maths year 3 paper 1 por cikgumathavy
Maths year 3 paper 1Maths year 3 paper 1
Maths year 3 paper 1
cikgumathavy5.6K visualizações
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017 por Norazlin Mohd Rusdin
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Mathematics Year 1 PKSR 1 Paper 2 2017
Norazlin Mohd Rusdin11.3K visualizações
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN por hanistlyyy (하니 스)
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPANUJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
UJIAN MATEMATIK TINGKATAN 1 + SKEMA JAWAPAN
hanistlyyy (하니 스)14.3K visualizações
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3 por miena1
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
Soalan matematik-tahun-4-ujian-1-bulan-mac-2017-3
miena1390 visualizações
PKSR 1 Matematik Tahun 2 Kertas1 por Norazlin Mohd Rusdin
PKSR 1 Matematik Tahun 2 Kertas1PKSR 1 Matematik Tahun 2 Kertas1
PKSR 1 Matematik Tahun 2 Kertas1
Norazlin Mohd Rusdin6K visualizações
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1 por Sabri Ibrahim
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1
Soalan peperiksaan pertengahan tahun matematik tingkatan 1
Sabri Ibrahim75.1K visualizações
Matematik tahun 4 kertas 2 por Zatil Nabilah
Matematik tahun 4 kertas 2Matematik tahun 4 kertas 2
Matematik tahun 4 kertas 2
Zatil Nabilah12.6K visualizações
Nota Padat Matematik UPSR por IMSHA LEARNING
Nota Padat Matematik UPSRNota Padat Matematik UPSR
Nota Padat Matematik UPSR
IMSHA LEARNING15K visualizações
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik por Sk Kuala Namadan
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Sk Kuala Namadan499 visualizações
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real por Marhaizan Sulaiman
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
31028454 soalan-peperiksaan-matematik-tingkatan-1-kertas-2[1] real
Marhaizan Sulaiman35.5K visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1 por Muhamad Azam Ismail
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Muhamad Azam Ismail503 visualizações
MATHEMATICS YEAR 1 QUESTIONS por cikgumathavy
MATHEMATICS YEAR 1 QUESTIONSMATHEMATICS YEAR 1 QUESTIONS
MATHEMATICS YEAR 1 QUESTIONS
cikgumathavy30.2K visualizações

Destaque

Matematik 5 paper 2 por
Matematik 5 paper 2Matematik 5 paper 2
Matematik 5 paper 2Ifrahim jamil
21.7K visualizações10 slides
soalan tahun 5 - matematik - kertas 2 2017 por
soalan tahun 5 - matematik - kertas 2 2017soalan tahun 5 - matematik - kertas 2 2017
soalan tahun 5 - matematik - kertas 2 2017habibah yusoff
23.4K visualizações9 slides
Muka depan soalan Matematik Kertas 2 por
Muka depan soalan Matematik Kertas 2Muka depan soalan Matematik Kertas 2
Muka depan soalan Matematik Kertas 2mazidah binti ali
4.8K visualizações1 slide
Soalan Matematik Kertas 2 Tahun 5 Mac2013 por
Soalan Matematik Kertas 2 Tahun 5 Mac2013Soalan Matematik Kertas 2 Tahun 5 Mac2013
Soalan Matematik Kertas 2 Tahun 5 Mac2013pjr2344
2.4K visualizações7 slides
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 2 por
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 2Eja Jaafar
11.2K visualizações7 slides
MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5 por
MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5
MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5richieroyston
61.6K visualizações4 slides

Destaque(11)

Matematik 5 paper 2 por Ifrahim jamil
Matematik 5 paper 2Matematik 5 paper 2
Matematik 5 paper 2
Ifrahim jamil21.7K visualizações
soalan tahun 5 - matematik - kertas 2 2017 por habibah yusoff
soalan tahun 5 - matematik - kertas 2 2017soalan tahun 5 - matematik - kertas 2 2017
soalan tahun 5 - matematik - kertas 2 2017
habibah yusoff23.4K visualizações
Muka depan soalan Matematik Kertas 2 por mazidah binti ali
Muka depan soalan Matematik Kertas 2Muka depan soalan Matematik Kertas 2
Muka depan soalan Matematik Kertas 2
mazidah binti ali4.8K visualizações
Soalan Matematik Kertas 2 Tahun 5 Mac2013 por pjr2344
Soalan Matematik Kertas 2 Tahun 5 Mac2013Soalan Matematik Kertas 2 Tahun 5 Mac2013
Soalan Matematik Kertas 2 Tahun 5 Mac2013
pjr23442.4K visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 2 por Eja Jaafar
Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 2Peperiksaan pertengahan tahun  matematik tahun 5 kertas 2
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 2
Eja Jaafar11.2K visualizações
MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5 por richieroyston
MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5
MATEMATIK KERTAS 2 TAHUN 5
richieroyston61.6K visualizações
Ujian bulan mac sains tahun 5 por Nurul Nadiah
Ujian bulan mac sains tahun 5Ujian bulan mac sains tahun 5
Ujian bulan mac sains tahun 5
Nurul Nadiah6.5K visualizações
Latihan soalan kbat tahun 5 por Aiman AzZuhairy
Latihan soalan kbat tahun 5Latihan soalan kbat tahun 5
Latihan soalan kbat tahun 5
Aiman AzZuhairy22.8K visualizações
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016 por walnut tree
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK TAHUN 5 2016
walnut tree27.3K visualizações
Soalan Kertas Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Soalan Kertas Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 5 KSSRSoalan Kertas Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 5 KSSR
Soalan Kertas Ujian Matematik Kertas 2 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com52.7K visualizações
UJIAN MARCH - MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 1 por Eja Jaafar
UJIAN MARCH - MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 1UJIAN MARCH - MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 1
UJIAN MARCH - MATEMATIK TAHUN 5 KERTAS 1
Eja Jaafar1.4K visualizações

Similar a Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017

Ujian mac matematik tahun wahida por
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahidaNorwahidah Rashid
44 visualizações11 slides
Mt tahun 5 k1 por
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1krock171
16 visualizações10 slides
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Ryno Hardie
634 visualizações11 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017jijy_hafizah
41 visualizações9 slides
Pat mt thn-4_k1_2017 por
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017nur dalila
47 visualizações9 slides

Similar a Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017(20)

Ujian mac matematik tahun wahida por Norwahidah Rashid
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por Ryno Hardie
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Ryno Hardie634 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por jijy_hafizah
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
jijy_hafizah41 visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017 por nur dalila
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Kertas 1 kem elit marang por Razita Hamid
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Set 2 por Syuk Mohd
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Soalan k1 por ROHAFIZAHTAIB1
Soalan k1Soalan k1
Soalan k1
ROHAFIZAHTAIB117 visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Upsr 2012 maths 1 por AZUAD ozil
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Soalan mt k1 por Syahmi Zakaria
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações

Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017

 • 1. 1 Antara berikut yang manakah benar? A 2.03 kg = 2300 g B 3.45 kg = 3045 g C 6.9 kg = 6900 g D 5.08 kg = 5800 g 2 Bundarkan lima ratus enam ribu empat ratus tiga kepada ribu terdekat. A 506 400 B 500 000 C 560 000 D 506 000 3 Nilai tempat bagi digit 7 dalam nombor 705 589 ialah A Juta B Ratus ribu C Puluh Ribu D ribu 4 4 - 1 = 5 2 A 3 2 B 3 3 C 3 5 D 3 10 5 55 minit sebelum pukul 5.05 petang ialah A 4.10 p.m. B 4.50 p.m. C 5.50 p.m. D 6.00 p.m. 6 Antara berikut, yang manakah penukaran unit yang betul ?
 • 2. A 301 m = 3.01 km B 5090 m = 5.9 km C 4.4 km = 4400 m D 28 km 70 m = 2870 m 7 4.231 = A 4 + 0.2 + 0.03 + 0.001 B 4 + 0.2 + 0.3 + 0.01 C 4 + 0.2 + 0.03 + 0.01 D 4 + 0.2 + 0.003 + 0.001 8 Antara berikut, yang manakah hasil tambah 1 ? 2 A 1 + 1 5 10 B 1 + 1 4 8 C 1 + 1 3 6 D 1 + 1 2 4 9 18 jam - 6 jam 45 minit A 11 jam 15 minit B 11 jam 55 minit C 12 jam 15 minit D 12 jam 55 minit 10 20 809 x 36 = A 748 024 B 748 124 C 749 024 D 749 124 11 250 000 ÷ 25 = A 1000 B 10 000
 • 3. C 100 000 D 1 000 000 12 Jadual 1 menunjukkan jisim empat orang murid. Murid Jisim Keesavan 38 kg Anis 2.5 kurang daripada Keesavan Ryan Lebih berat daripada Najiha Najiha 3.6 kg kurang daripada Keesavan Jadual 1 Siapakah yang paling ringan? A Keesavan B Anis C Ryan D Najiha 13 Di sebuah perpustakaan terdapat 805 buah buku Bahasa Melayu. Bilangan buku Bahasa Inggeris ialah 206 kurang daripada buku Bahasa Melayu. Antara berikut, yang manakah menunjukkan pengiraan jumlah kedua-dua jenis buku itu? A 805 - 206 = B 805 + 206 = C 805- 206 + 206 = D 805 - 206 + 805 = 14 Hasil darab dua nombor ialah 112 000. Jika satu daripada nombor itu ialah 4, apakah nombor yang satu lagi ? A 28 000 B 72 000 C 15 200 D 44 800 15 Berapakah perlu ditambah kepada hasil tambah bagi nombor 32 456 dan 11 935 supaya jumlahnya ialah 100 000? A 88 065 B 67 544 C 55 609 D 44 391 16 24 puluh + 34 ribu + 71 ratus = A 107 400 B 105 240 C 41 340 D 10 740
 • 4. 17 Rajah 1 di bawah menunjukkan kedudukan Ali, Ahmad, pokok P dan pokok Q di tepi sebatang jalan di Kg. Selasih. Rajah 1 Berapakah perbezaan jarak, dalam m, antara jarak Ahmad ke pokok Q dengan jarak pokok P pokok Q? A 60 B 50 C 40 D 30 18 Sebuah syarikat menyediakan 560 000 ml air tebu. Syarikat tersebut menghantar air tebu ke dua buah kedai masing-masing dengan isipadu 152 500 ml dan 137 000 ml. Hitung baki air tebu itu dalam ml. A 270 000 B 260 500 C 260 000 D 270 500 19 Diberi Q - 274 653 - 43 582 = 50 273. Nyatakan nilai bagi Q? A 367 408 B 368 508 C 377 418 D 378 318 20 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor. Apakah nilai P ? Rajah 2 A 211 773
 • 5. B 211 793 C 210 783 D 210 773 21 Jadual 2 menunjukkan bilangan buku di tiga buah kedai buku. Bilangan buku di kedai S tidak ditunjukkan. Kedai Buku Bilangan buku R 271 664 S T 173 775 Jadual 2 Bilangan buku di kedai S ialah 111 993 kurang dari bilangan buku di kedai R. Hitung jumlah bilangan buku di ketiga- tiga kedai itu. A 602 108 B 603 109 C 604 111 D 605 110 22 Sebidang tanah boleh ditanam dengan 9 785 batang pokok kelapa sawit. Berapakah anggaran jumlah pokok kelapa sawit yang boleh ditanam pada 9 bidang tanah yang sama besar? A 85 000 hingga 85 500 B 86 000 hingga 86 500 C 87 000 hingga 87 500 D 88 000 hingga 88 500 23 Terdapat 104 785 orang yang menyaksikan suatu pertunjukan. Penonton perempuan adalah 29 533 lebih daripada penonton lelaki, berapakah jumlah penonton perempuan ? A 67 159 B 37 626 C 47 159 D 57 626 24 Jadual 3 menunjukkan menunjukkan jumlah penghasilan gula-gula oleh kedua-dua kilang A dan B bagi tahun 2015.
 • 6. Kilang Bilangan gula-gula A 78 438 B 131 291 Jadual 3 Hitung jumlah pengeluaran gula-gula yang dihasilkan oleh Kilang A dan Kilang B bagi tahun tersebut . A 212 629 B 210 729 C 200 829 D 209 729 25 Jadual 4 menunjukkan wang simpanan untuk tiga orang penyimpan. Penyimpan Wang Simpanan Puteri RM76 503 Ikhwan RM92 471 Edwin Aidiq RM57 850 Jadual 4 Diberi jumlah simpanan mereka ialah RM 300 000. Hitungkan wang simpanan Edwin. A RM59 889 B RM73 176 C RM65 774 D RM84 664 26 Rajah 2 menunjukkan sekeping Resit Kedai Buku Taman Sentosa yang diterima oleh Ryan. Rajah 2 Jika Ryan membayar dengan 2 keping wang RM 50 dan ingin membeli lagi 5 buah buku tulis yang sama, berapakah baki wang Ryan?
 • 7. A ##### B ##### C ##### D ##### 27 Rajah 3 menunjukkan bilangan botol air soda yang dibeli oleh Keevan. Rajah 3 Isipadu sebotol air soda ialah 600 ml. Berapakah jumlah isipadu air dalam ml semuanya? A 6 10 B 5 00 C 5 000 D 6 000 28 Rajah 4 menunjukkan maklumat sepaket biskut yang dihasilkan oleh sebuah kilang. BISKUT COKLAT 24 keping per paket Rajah 4 Kilang biskut tersebut menghasilkan 48 000 keping biskut coklat sehari. Berapakah paket biskut coklat yang dihasilkan dalam sehari? A 1200 B 1000 C 2000 D 4000
 • 8. Penjual 29 Jika Liza mempunyai 30 keping wang syiling 50 sen, antara pernyataan berikut yang manakah tidak benar? A Liza masih perlukan RM4.50 lagi. B Liza mempunyai baki wang RM4.50 lagi. C Liza membayar RM10.50 untuk 3 kuntum bunga. D Liza masih mempunyai 9 keping wang syiling 50 sen lagi. 30 Tajudin mempunyai 204 biji telur ayam. Tajudin mengagihkan telur ayam itu ke dalam tiga kotak yang sama saiznya. Berapakah bilangan telur ayam dalam setiap kotak? A 68 B 78 C 680 D 780
 • 9. Rajah 2 31 Rajah 2 terdiri daripada segiempat sama yang sama besar. Antara segitiga-segitiga K, L, M, dan N, segitiga manakah mempunyai luas yang sama dengan segitiga Y? A K B L C M D N 32 Seorang pekedai mempunyai 15 kotak pensel. Setiap kotak mengandungi 14 batang pensel. Pada hari pertama pekedai itu menjual 35 batang pensel. Pada hari kedua dia menjual 6 batang lebih daripada jualan hari pertama. Berapakah bilangan pensel yang belum dijual? A 134
 • 10. B 146 C 151 D 169 33 Di dalam sebuah laci ada sekotak kapur warna dan dua kotak kapur putih. Setiap kotak mengandungi 24 batang kapur. Hafiz telah menggunakan 16 batang kapur putih dan 10 batang kapur warna seminggu. Dia kemudiannya membeli sekotak kapur putih lagi. Berapakah batang kapur yang ada dalam laci itu sekarang? A 46 B 56 C 62 D 70 Lily Devi 40 56 Jadual 1 34 Jadual 1 menunjukkan bilangan butang yang dimiliki oleh Lily dan Devi. 1 daripada butang Lily berwarna merah dan bakinya berwarna biru, manakala 5 3 daripada butang Devi berwarna hijau dan bakinya berwarna biru. 8 Berapakah jumlah baki butang mereka yang berwarna biru? A 96 B 67 C 29 D 13 19.5 cm P Q R S Rajah 3
 • 11. 35 Rajah 3 menunjukkan garis lurus PQRS. Panjang QR dua kali panjang PQ dan PQ=RS. Panjang PQRS dalam cm ialah … A 9.8 B 26.0 C 32.5 D 39.0 gram 750 250 500 Rajah 4 36 Rajah 4 menunjukkan berat seekor ikan. Apabila seikat sayur ditambah di atas penimbang itu, jumlah berat menjadi 900 g. Berapakah berat sayur itu, dalam g? A 300 B 350 C 550 D 600
 • 12. Rajah 5 37 Rajah 5 menunjukkan sebuah piramid. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar. Permukaan Sisi Bucu Rata A 4 4 1 B 5 8 5 C 5 5 4 D 4 8 5 Barang Kuantiti Jumlah Harga Baju 2 Topi 1 RM15 Jadual 2 38 Jadual 2 menunjukkan bil tidak lengkap barang yang dibeli oleh Encik Najib. Pada asalnya, Encik Najib ada RM200. Selepas membeli barang di atas, wangnya masih ada baki RM120. Berapakah harga sehelai baju yang dibelinya? A RM25.00 B RM32.50 C RM52.50 D RM65.00
 • 13. Bekas X Bekas Y 0.8 505 m Rajah 6 39 Rajah 6 menunjukkan bekas X dan bekas Y mengandungi air seperti yang ditunjukkan. Pernyataan yang manakah adalah benar ? A Bekas X dan Y mengandungi air yang sama banyak. B Bekas Y mengandungi lebih banyak air daripada bekas X. C Bekas X mengandungi lebih banyak air daripada bekas Y. D Bekas X mengandungi dua kali ganda air daripada bekas Y. Bekas M Bekas N 1.6  400 m Rajah 7 40 Rajah 7 menunjukkan bekas M dan bekas N yang berisi air. Berapa mililiterkah air yang perlu dituang daripada bekas M ke dalam bekas N supaya kandungan air di dalam kedua-dua bekas itu sama banyak? A 600 B 800 C 1 200 D 2 000