O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Mitä pitää huomioida — uudistuva hankintalaki?
Yrittäjäristeilyn hankintaklinikka
Kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin
1
Miksi hankinnat tärkeitä?
• EU-hankintamarkkinat n. 2300 miljardia euroa
• Hankintojen arvioidaan olevan n. 19 % EU-BKT:st...
Miksi hankintoihin tarvitaan sääntelyä?
• Tehostetaan julkisten varojen käyttöä
• Edistetään EU:n sisämarkkinoiden toimivu...
Missä mennään nyt?
• EU:n hankintadirektiivit voimaan 18.4.2016
• Hankintayksiköille uusia velvoitteita
• Suomessa hankint...
Hankintayksikön määritelmä
• Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset
• Kirkko ja seurakunnat
• Valtion liikelaitoks...
Mikä muuttuu?
• EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa kansallisissa hankinnoissa
sääntelyä kevennetään ja väljennetään
•...
Kynnysarvot nousevat
• Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 e  60 000 e
• SoTe-palveluhankinnat 100 000 e  300 000 e
• Käy...
EU-kynnysarvot
EU-kynnysarvot
• 5 225 000 € rakennusurakat
• 135 000 € keskushallinnon viranomaiset
• 209 000 € muut viran...
EU-hankintoihin uusia sääntöjä (1/2)
Sallitaan:
• Markkinavuoropuhelun käyminen
• Elinkaarikustannusten käyttäminen tarjou...
EU-hankintoihin uusia sääntöjä (2/2)
Velvoitetaan:
• Jakamaan hankinta osiin
• Hankintailmoituksessa mainittava kuinka mon...
Tarjoajan soveltuvuus
• Muutoksia harkinnanvaraisiin poissulkemisperusteisiin
• lisätty ympäristö-, sosiaali- ja työoikeud...
Lopuksi
• EU-hankintojen hankintailmoitukset
voivat hieman poiketa entisestä
• Hankinnat jaettava osiin – mutta millaisiin...
Täydellinen hankinta
1. Juuri kyseiseen tarpeeseen sopiva
2. Takaa tasapuoliset ja syrjimättömät olosuhteet
tarjoajille
3....
Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Mitä pitää huomioida – uudistunut hankintalaki? www.yrittajarist...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Mitä pitää huomioida – uudistunut hankintalaki? www.yrittajaristeily.fi

Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Mitä pitää huomioida – uudistunut hankintalaki? www.yrittajaristeily.fi

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Suomen suurin yrittäjäristeily 23.–24.4.2016 Satu Grekin: Mitä pitää huomioida – uudistunut hankintalaki? www.yrittajaristeily.fi

 1. 1. Mitä pitää huomioida — uudistuva hankintalaki? Yrittäjäristeilyn hankintaklinikka Kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin 1
 2. 2. Miksi hankinnat tärkeitä? • EU-hankintamarkkinat n. 2300 miljardia euroa • Hankintojen arvioidaan olevan n. 19 % EU-BKT:sta • Suomen hankinnat 35 mrd. Kuntien osuus puolet • Hankintojen kolme sääntelytasoa 1. EU-hankinnat 2. Kansalliset hankinnat 3. Pienhankinnat 2
 3. 3. Miksi hankintoihin tarvitaan sääntelyä? • Tehostetaan julkisten varojen käyttöä • Edistetään EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta • Velvoitetaan kilpailuttamaan hankinnat avoimesti ja syrjimättömästi 3
 4. 4. Missä mennään nyt? • EU:n hankintadirektiivit voimaan 18.4.2016 • Hankintayksiköille uusia velvoitteita • Suomessa hankintalakiesitys eduskunnalle kesäkuussa 2016 • Voimaan loppuvuodesta 4
 5. 5. Hankintayksikön määritelmä • Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset • Kirkko ja seurakunnat • Valtion liikelaitokset ja ns. julkisoikeudelliset laitokset • Mikä tahansa hankinnan tekijä, joka saa hankintaan yli 50 % tukea hankintayksiköltä 5
 6. 6. Mikä muuttuu? • EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa kansallisissa hankinnoissa sääntelyä kevennetään ja väljennetään • Lisätään mahdollisuuksia vuoropuheluun hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä • Parannetaan pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia • Vauhditetaan sähköisyyttä 6
 7. 7. Kynnysarvot nousevat • Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 e  60 000 e • SoTe-palveluhankinnat 100 000 e  300 000 e • Käyttöoikeussopimukset (palvelut) 30 000 e  500 000 e • Käyttöoikeusurakat 150 000 e  500 000 e Ei korotuksia: Rakennusurakat 150 000 e Eräät työvoima-koulutuspalvelut 100 000 e Sidosyksikön ulosmyynti: enintään 10 % liikevaihdosta 7
 8. 8. EU-kynnysarvot EU-kynnysarvot • 5 225 000 € rakennusurakat • 135 000 € keskushallinnon viranomaiset • 209 000 € muut viranomaiset (kunnat jne.) • 750 000 € sosiaali- ja terveyspalvelut ja eräät muut palvelut 8
 9. 9. EU-hankintoihin uusia sääntöjä (1/2) Sallitaan: • Markkinavuoropuhelun käyminen • Elinkaarikustannusten käyttäminen tarjousten vertailuperusteena • Alihintaisten tarjousten hylkääminen kuulemisen jälkeen 9
 10. 10. EU-hankintoihin uusia sääntöjä (2/2) Velvoitetaan: • Jakamaan hankinta osiin • Hankintailmoituksessa mainittava kuinka moneen osaan voi tarjota • Asettamaan sähköisesti heti saataville kaikki hankinta-asiakirjat • Olemaan vaatimatta tarjoajalta suurempaa liikevaihtoa kuin 2 x hankinnan arvo • Sulkemaan pois tarjoaja, jolla tiettyjä rikoksia • Rikoslakiin lisätään mahdollisuus itselle saada todistus annettavaksi hankintayksikölle 10
 11. 11. Tarjoajan soveltuvuus • Muutoksia harkinnanvaraisiin poissulkemisperusteisiin • lisätty ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden rikkominen • osallisuus kilpailua vääristävässä toiminnassa • kilpailua vääristänyt osallistuminen hankinnan valmisteluun, eikä voida poistaa muutoin • epäasianmukainen vaikuttaminen prosessiin 11
 12. 12. Lopuksi • EU-hankintojen hankintailmoitukset voivat hieman poiketa entisestä • Hankinnat jaettava osiin – mutta millaisiin? • Minimimääräajat kilpailutukselle lyhenevät 12
 13. 13. Täydellinen hankinta 1. Juuri kyseiseen tarpeeseen sopiva 2. Takaa tasapuoliset ja syrjimättömät olosuhteet tarjoajille 3. Saa aikaan tarpeeksi tarjouksia ja todellista kilpailua, 4. Mutta olisi kuitenkin hallinnolliselta taakaltaan kevyt 5. Sekä varmistaisi laadukkaan lopputuloksen 13

×