O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Rakamlarla sosyal medya

1.192 visualizações

Publicada em

Rakamlarla sosyal medya

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Rakamlarla sosyal medya

 1. 1. SOSYAL MEDYA NEDĠR?Sosyal Medya aslında bir Ģemsiyedir!Sosyal Medya, ortak ilgileri olan insanların bir arayagelerek düĢüncelerini, yorumlarını ve görüĢlerinikarĢılıklı paylaĢtıkları online alanlardır.
 2. 2. SOSYAL MEDYA’NIN AMACISosyal medyalar insanların iletiĢimiartırması yanında firmaların kendilerinitanıtması,daha az gider ile daha geniĢ birkitleye ulaĢmasına yardımcı bir etkenoluĢturtur.
 3. 3. EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL AĞLAR• Facebook• Twitter• Badoo• Myspace• Orkut• Wordpress• Linkedin• Youtube• Ġzlesene
 4. 4. Facebook.com Facebook 2002 yılındaMarkZuckerberg tarafındankurulmuĢtur.Facebook dünyada hızlayayılarak 845 milyonkullanıcı sayısına ulaĢmıĢtır. Facebook diğer sosyal ağlar içerisinde1.sırada bulunmaktadır Facebook’un 2012 yılı cirosu 1.6 milyar dolardır.
 5. 5. ÖncelikleFacebookistatistikleri2012yılıFacebook’ta 845milyon aktifkullanıcıbulunuyor. Bukullanıcıların%36′sini bayanlar,%64′ünüdeerkekleroluĢturuyor.
 6. 6. %22′lik kısım 35 – 44 yaĢaralığında iken, %14′ünü 24yaĢına kadar olan gençleroluĢturuyor.Facebook’un%18′lik bir kısmı ise, 25 ile 34 yaĢarasında değiĢen kiĢilertarafından kullanılıyor. Facebook istatistikleri 2012′ye bakıldığında, kullanıcıların %67′si lise mezunu iken, %24′ü üniversite; %9′u ise ilköğretim mezunu olarak kayıtlara geçmiĢ bulunuyor.
 7. 7. ÜLKELERĠN KULLANIM ORANI 24,204,920 27,247,22030,595,980 ABD 157,067,260 HİNDİSTAN 30,884,880 BREZİLYA 32,950,780 ENDONEZYA MEKSİKA 42,842,060 TÜRKİYE 45,899,920 İNGİLTERE 45,340,600 FİLİPİNLER FRANSA
 8. 8. Twitter.com(Ġnternet Sitesi) Twitter, bir sosyal ağ vemikroblog sitesidir. Kullanıcılarına 140karakterlik metinler yazma imkanı verenTwitter, çeĢitli araçlarla daha etkinkullanılabilen bir yeni nesil iletiĢim aracıdır Ġstatiklere göre 500 milyon kullanıcı sayısı bulunur. Twitterı en çok kullanan ilk 3 ülke sıralamasında, 107 milyon kullanıcı ile ABD, 33 milyon kullanıcı ile Brezilya ve 30 milyon kullanıcı ile Japonya yer alıyor.
 9. 9. -Twitterı en çok kullanan ilk3 ülke sıralamasında, 107milyon kullanıcı ile ABD, 33milyon kullanıcı ile Brezilyave 30 milyon kullanıcı ileJaponya yer alıyor.-Ortalama bir Twitterkullanıcısının 51 takipçisibulunuyor.-Tüm internetkullanıcılarının %32siTwitterı kullanıyor.-Her saniye Twittera 11kullanıcı ekleniyor.-Bu yıl Twitter her günortalama 1 milyon kullanıcıkazandı.
 10. 10. TWĠTTERIN DÜNYA ĠSTATĠSTĠĞĠ
 11. 11. Badoo.comBadoo kurucusu Andrey Andreevdir.Badoo kullanıcı sayısı: 133.000.000 Yeni arkadaĢlarla tanıĢmanıza yardımcı olan sitelerden en ünlüsüdür. Pek güzel bir unvanı olmasa da insanlar halen yeni birileriyle tanıĢmak için Badoo kullanmakta.
 12. 12. Myspace.comMyspace ‘nin kurucusu Thomas Anderson dur.Kullanıcı sayısı 106 milyondur. MySpace sanal ortamda kullanıcı denetiminde iletiĢim ve arkadaĢlıklar kurulabilen, kiĢisel profillerin, blogların, grupların, re simlerin, müzik ve videoların barındırılabileceği bir sosyal iletiĢim web sayfasıdır.
 13. 13. Orkut.com 2004 yılında Orkut Büyükköktentarafından Google bünyesindekurulmuĢ, sosyal bir arkadaĢlık Google tarafından yönetilensitesidir Brezilya ve Hindistan’da en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden biridir. ArkadaĢlarınızla fotoğraf ve video paylaĢmanızın yanı sıra yeni insanlarla da tanıĢmanıza olanak sağlar. Kullanıcı sayısı: 100.000.000
 14. 14. Wordpress.com Wordpress in kurucusu Matt Mullenwegdir.WordPress esas olarak blog yazarları içintasarlanmıĢ olsa da kullanım alanı zamanlageniĢlemiĢ ve e-ticaret sitelerinden portfolyositelerine kadar uzanan geniĢ bir yelpazedekullanılabilir hale gelmiĢtir Wordperss bir blog kurma sitesidir. Wordpress kullanıcı sayısı 70,835,141
 15. 15. Linkedin.comLinkedIn‘in kurucusu Reid Hoffman’dır.LinkedIn iĢ çevrelerini buluĢturmak içintasarlanmıĢ bir sosyal ağ olarak tarifedilebilir. LinkedIn paylaĢtığı mali tablolara göre Ģirket 2012 yılı dördüncü çeyrekte 304 milyon dolar gelir ve 11.5 milyon dolar net kârın sahibi oldu. ġirket bir önceki çeyrekte 252 milyon dolar gelir sağlarken, geçen sene aynı dönemde 168 milyon dolar ciro elde etmiĢti.
 16. 16. Youtube.comYoutubenin kurucuları ChadHurley, Steve Chen ve JawedKarimdir. 2006′da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alındı Ziyaretin %19’unu 12-17, %35’ini 18-34 yaĢ aralığında Günlük 2 milyar görüntüleme Kullanıcının ortalama geçirdiği zaman: 15 dakika Web trafiğinin yüzde 10‘u
 17. 17. Ġzlesene.comĠzlesene.com’un kurucusu ġenelġahin’dir. Ġzlesene.com’un Ģu aniçin günlük ortalama 300.000ziyaretçisi ve 5-6 milyon arasısayfa gösterimi bulunmaktadır. Ġzlesene.com’un yıllık üye sayısı 4.422.273 kiĢidir. Ġzlesene.comu bu güne kadar 8,500,000 video eklenmiĢtir.

×