O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Contoh kertas kerja

119.209 visualizações

Publicada em

Contoh kertas kerja

  1. 1. No Rujukan : UPSI/KHAR/JMK/Jld.8/ Nama Pengarah Program : Tel : UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KERTAS KERJA________________________________________________________________ NAMA PROGRAM________________________________________________________________ TARIKH : ................................... TEMPAT : ..................................... ANJURAN : PERSATUAN/KELAB PELAJAR UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS DENGAN KERJASAMA : JABATAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI
  2. 2. 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan sumbangan kewangan daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni (JHEPA) dengan tujuan berikut: i. Untuk mendapatkan kelulusan program termasuk bantuan kewangan dari Timbalan Naib Canselor (HEPA). ii. Untuk mendapatkan kelulusan dari Menteri Pengajian Tinggi bagi mendapatkan penajaan. iii. Mendapatkan kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan ataupun swasta.2.0 PENGENALAN Program ini adalah berdasarkan keprihatinan pihak mahasiswa terhadap perkara-perkara berikut : i. Latar belakang program yang akan dijalankan. ii. Menghuraikan kepentingannya jika perlu melibatkan pihak luar. iii. Nyatakan pihak yang akan bekerjasama (jika ada).3.0 OBJEKTIF i. Nyatakan objektif / matlamat yang hendak dicapai ii. Memberikan huraian objektif yang mantap dan jelas maksudnya serta tidak meleret-leret. iii. Ada hubungkait dengan matlamat program jika sekiranya bekerjasama dengan pihak luar.4.0 JUSTIFIKASI DAN HASIL Memberikan penjelasan mengenai keperluan untuk mengadakan program yang dijalankan.5.0 HASIL PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN INSANIAH Memberi penerangan yang terperinci berkaitan dengan hasil pembelajaran dan
  3. 3. kemahiran insaniah yang bakal diperolehi oleh pelajar melalui penganjuran program.6.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM Tarikh : ..................................... Hari : ..................................... Tempat Program : ............................................ (Nyatakan justifikasi jika ingin mengadakan program di luar kampus)7.0 SENARAI TETAMU KEHORMAT DAN PERASMI PROGRAM Senaraikan nama TETAMU KEHORMAT dan nyatakan nama PERASMI (jika orangnya berbeza).8.0 SENARAI PENCERAMAH Sila berikan maklumat lengkap mengenai setiap orang penceramah yang dicadangkan.9.0 KUMPULAN SASARAN/ PESERTA 8.1 Nyatakan siapa peserta program (sama ada pelajar/ kakitangan/ masyarakat luar atau antarabangsa dan jumlahnya) 8.2 Berikan justifikasi (mengapa mereka dipilih ?) 8.3 Sertakan maklumat lengkap peserta • Nama • No. Matrik • Kursus • Tahun Pengajian • Alamat Tetap dan Alamat Semasa • No. Telefon untuk dihubungi (jika berlaku kecemasan)10.0 TENTATIF PROGRAM Sediakan cadangan program tentatif yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir program termasuk aturcara perasmian dan penutup. Nyatakan juga masa, tempat, nama penceramah dan tajuk ceramah.
  4. 4. 11.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS Sediakan senarai penuh nama Ahli Jawatankuasa beserta nombor matrik dan jawatan yang disandang serta peranan dan bidang tugasnya. NAMA DAN JAWATAN BIDANG TUGAS Penaung Menyemak dan meluluskan kertas kerja En.Nor Azman bin Mohd Ramli yang disediakan. Pengetua Kolej Kolej Harun Aminurrashid Penasihat Memantau dan menasihati perkara berkaitan program yang sedang Felo Penasihat dijalankan. Pengerusi Memberi garis panduan dan menentukan ……………………… program yang dijalankan.Yang Dipertua Jawatankuasa Mahasiswa Kolej Harun Aminurrashid Penyelaras 1 Memastikan kelancaran program sebelum, Nur Zalikha binti Ismail semasa dan selepas program. Penyelaras 2 Membantu Penyelaras 1 dalam Mohd Hazman bin Abdul Halim memastikan program berjalan dengan baik Pengarah Program Merangka, merancang, dan menganalisis ......................................... program yang akan dijalankan. Timbalan Pengarah Program Membantu pengarah program dalam ................................................ merangka dan menganalisis program yang dijalankan. Setiausaha Program Membuat surat, laporan setiap gerak kerja .................................................... yang dijalankan berkaitan program. Naib Setiusaha Program Membantu setiusaha dalam melakukan
  5. 5. ……………………………… gerak kerja berkaitan program Bendahari Program Membuat perbelanjaan berdasarkan ………………………….. kewangan program yang telah diberi serta membuat catatan pengeluaran wang yang digunakan. Naib Bendahari Program Membantu Bendahari dalam melakukan ............................................ gerak kerja berkaitan dengan program AJK Tajaan dan Sumbangan Mencari pihak penaja bagi menaja .......................... program yang dijalankan. ………………….. …………………..AJK Teknikal, Logistik & Persiapan Menyusun dan menyediakan peralatan Tempat seperti meja,kerusi sebelum dan semasa …………………………….. program. ……………………………. …………………………….. AJK Makanan Menempah makanan dan menyediakan ………………………………….. makanan untuk VIP. ………………………………….. AJK Media dan Publisiti Mempromosikan program melalui hebahan ……………………………. dan juga mencetak kad jemputan, …………………………….. menyediakan banner dan tag nama. ………………………………… AJK Jemputan, Sambutan dan Menjemput VIP, menyediakan teks ucapan Protokol pengerusi majlis dan membuat susunan ..................................... tempat program. ................................... AJK Cenderahati Menguruskan hal-hal berkaitan …………………………….. cenderahati. ……………………………..
  6. 6. AJK Kebajikan, Keselamatan & Menjaga kebajikan, kebersihan dan Kebersihan keselamatan sepanjang program. ……………………………….. ………………………………. ……………………………… AJK Pengangkutan Membuat tempahan kenderaan yang akan ………………………….. digunakan semasa bergerak ke program. …………………………… …………………………… AJK Urusetia Menguruskan nama setiap peserta yang …………………………… terlibat dan perkara berkaitan dengan …………………………. AJK Aktiviti Memastikan kelancaran aktiviti sepanjang ………………………….. program berlangsung. …………………………… Bagi melicinkan aktiviti/projek, setiap AJK di atas boleh melantik Ahli Jawatankuasa Kecil masing-masing. Semua jawatan dan AJK yang ditetapkan adalah kekal untuk digunakan bagi setiap urusan surat menyurat dan sijil penyertaan.
  7. 7. 12.0 ANGGARAN KEWANGANNyatakan secara terperinci dan logik anggaran pendapatan dan perbelanjaan programtermasuk belanja kontigensi sebanyak 10% dan diperincikan mengikut butir-butirperbelanjaan. Nyatakan jumlah pembiayaan yang diperlukan. Di bawah adalah contohanggaran perbelanjaan :12.1 Pendapatan RM 1. Yuran peserta (jika ada) xxxx.xx 2. Sumbangan Jab. Hal Ehwal Pelajar & Alumni xxxx.xx 3. Sumbangan Luar (Penaja-jika ada) xxxx.xx 4. Sumbangan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) xxxx.xx 5. Lain-lain (jika ada) xxxx.xx JUMLAH PENDAPATAN (A) xxxx.xx12.2 Perbelanjaan Yuran Peserta : 1. Pentadbiran - Percetakan ( Buku Cenderamata, Sijil, Kad Jemputan dan dll.) xxxx.xx - Urusan Pos xxxx.xx - Telefon/ Faksimili xxxx.xx - Pentadbiran Urusetia xxxx.xx JUMLAH xxxx.xx 2. Logistik - Penginapan xxxx.xx - Pengangkutan • Sewa Bas xxxx.xx • Tuntutan Perjalana (Penceramah, AJK, dll) xxxx.xx • Sewa Dewan, sistem siaraya xxxx.xx JUMLAH xxxx.xx Sumbangan Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni 1. Cenderahati - Cenderahati perasmi xxxx.xx - Cenderahati penceramah xxxx.xx - Cenderahati ahli panel xxxx.xx
  8. 8. - Honorarium penceramah/ ahli panel xxxx.xx JUMLAH xxxx.xx Sumbangan MPP 1. Publisiti - Banner xxxx.xx - Backdrop xxxx.xx - Poster xxxx.xx 2. Kontigensi - 10% daripada jumlah keseluruhan kos JUMLAH PERBELANJAAN (B) xxxx.xx JUMLAH KESELURUHAN (A) – (B) xxxx.xx13.0 KEPERLUAN PERALATAN(senaraikan keperluan - jika ada)14.0 PENUTUP(Nyatakan ucapan terima kasih dan memohon untuk pertimbangan serta kelulusan
  9. 9. Disediakan oleh : ……………………., Pengarah Program, .................................................., Jawatankuasa Mahasiswa Kolej, Kolej Harun Aminurrashid, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak. Tandatangan :............................................... Tarikh : ..............................................Disokong oleh : ………………………….., Yang Dipertua, Jawatankuasa Mahasiswa Kolej, Kolej Harun Aminurrashid, Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim Perak Tandatangan :.................................... Tarikh :....................................Disemak oleh : …………………………….., Felo /Penasihat, .............................................., Kolej Kediaman Harun Aminurrashid, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak.
  10. 10. Tandatangan :............................................... Tarikh : ..............................................Disemak oleh : En. Nor Azman bin Mohd Ramli, Pengetua,Peruntukan yang diluluskan oleh Kolej Harun AminurrashidPengetua Kolej : Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim PerakRM...................... Tandatangan :................................... Tarikh :....................................Disemak dan disahkan oleh: Mohd Feizal b. Md Shariff Penolong Pendaftar, Unit Persatuan & Kelab, Bahagian Pembangunaan Pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Tandatangan :.................................... Tarikh :....................................Diperakui oleh : Encik Shuhir Karmawi bin Abdul Aziz, Timbalan Pendaftar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim, Perak Tandatangan :.................................... Tarikh :....................................

×