Analisis jurnal tema penerimaan e learning

Analisis jurnal tema penerimaan e learning

PENULISAN
DAPATAN KAJIAN E-LEARNING
“TEMA: PENERIMAAN E-LEARNING”
Tajuk Jurnal :
1. Kesedaran, Penilaian Dan Penerimaan E-Pembelajaran Dalam Kalangan Ahli Akademik -2009
2. Kesan Media Kekayaan Dan Aliran Pada E-Pembelajaran Teknologi Penerimaan - 2009
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberkesanan e-Pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia- 2010
4. Mengukur Penerimaan dan Penggunaan E-Pembelajaran oleh Kakitangan Akademik-2011
Disediakan oleh :
Ezatul Suhaila binti Meor Abdul Rahman
M20142001327
KPT 6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik Dan Web
Pensyarah : Profesor Madya Dato’ Dr Abd Latif Hj Gapor
1
TINJAUAN LITERATUR
Apabila pendidik mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran, pendekatan baru
diperlukan untuk pembelajaran kurikulum kerana ia meningkatkan keupayaan untuk melihat
dan meneroka maklumat dalam cara-cara baru (Cohen 2001). Pembelajaran akan menjadi lebih
aktif dan berkesan melalui cara pembelajaran kolaboratif, perbincangan dengan rakan dan
dengan individu lain melalui Internet seperti e-mel, Internet Relay Chat (IRC) dan sidang video.
(Mohd Zaidil, Azizi dan Fadzilah 2002). Pembangunan pesat komunikasi maklumat dan
teknologi telah membawa kepada peningkatan penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran
(Cappel & Hayen, 2004 ; Kim & Ong , 2005). Tham dan Werner (2005) menunjukkan bahawa
sektor pendidikan tinggi mesti peka dengan perubahan teknologi melalui penyediaan
persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk bertindak balas kepada permintaan yang berubah-
ubah.
DAPATAN KAJIAN
Penerimaan responden terhadap penggunaan e-pembelajaran adalah tinggi kerana majoriti
responden memahami keseluruhan konsep dan tanggungjawab yang harus dimainkan dalam
melaksanakan e-pembelajaran. Didapati bahawa keberkesanan e-pembelajaran sangat memberi
kesan terhadap tindak balas dan kepuasan, hasil pembelajaran dan pencapaian dan kebiasaan
pelajar dengan teknologi pembelajaran dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa
terdapat hubungan yang positif antara tanggapan kegunaan, mudah dilihat penggunaan,
pengetahuan komputer, sokongan pengurusan dan niat untuk menerima pakai e-pembelajaran.
Hasil kajian ini adalah penting untuk para pendidik berhadapan dengan cabaran untuk
membangunkan pengajaran dalam talian yang mendorong pelajar cukup untuk mendapatkan
2
mereka ke dalam keadaan aliran pada masa yang sama membenarkan pemaju untuk tinggal
dalam bajet pembangunan.
Didapati bahawa e-pembelajaran sangat memberi kesan terhadap tindak balas dan kepuasan,
hasil pembelajaran serta pencapaian dan kebiasaan pelajar dengan teknologi pembelajaran
dalam talian. Pusat pengajian tinggi yang berminat untuk memperkenalkan sistem
e- pembelajaran ini disyorkan menumpukan kepada aspek tindak balas dan kepuasan pelajar.
E-pembelajaran perlu memberi tumpuan terhadap hasil-hasil pembelajaran dan pencapaian
pelajar.
Memandangkan cabaran globalisasi dalam dunia tanpa sempadan ini semakin hebat, semua
pihak perlu berganding bahu dalam merealisasikan hasrat KPM. Pelaburan yang bernilai jutaan
ringgit akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan memberi pulangan besar dalam pembangunan
negara kelak sekiranya semua pihak mempunyai iltizam dan komitmen mencapai kejayaan.
Hubungan antara hasil kerja dan tingkah laku dalam proses pengajaran dan pembelajaran
semestinya signifikan dan saling mempengaruhi. Oleh itu kajian seperti ini perlu diteruskan
dengan lebih mendalam untuk mengetahui sama ada trend tersebut berkekalan setelah murid
tamat pendidikan di peringkat prasekolah. Hasil kajian boleh dijadikan rujukan dalam mengkaji
keberkesanan penggunaan ICT di peringkat rendah, menengah, pengajian tinggi sama ada
diperingkat kolej, universiti tempatan mahupun swasta.
Walau bagaimanapun, sistem pengajaran dan komunikasi serta interaksi secara langsung antara
pengajar dan pelajar masih diperlukan. Ini kerana tidak semua aktiviti pengajaran dan
pembelajaran memerlukan penggunaan komputer, teknologi digital semata-mata untuk
meningkatkan perkembangan kognitif dan pencapaian akademik pelajar
3
SUMBER RUJUKAN
• Abbey, B. 2000. Instructional and Cognitive Impacts of Web-Based Education. London Idea
Group Publishing.
• Ambigapathy, P. 2004. Multiliteracies, Technology and Teaching in the Classroom:
Perspectives from Teachers Taking Distance Learning Programmes in Malaysia. Malaysian
Journal of Distance Education. 6(1):1-26.
• Azwan, A. & Rozita, N. 2002. e-Learning: Penerokaan Media Pembelajaran Terkini. Atas talian.
http://www.elearning.unimas.my/Articles/archives/000002.html. (Accessed 9th June 2007).
• Hall, B. & Snider, A. 2000. Glossary: The Hottest Buzz Word in the Industry. Learning, 44(4),
85-104.
• Harasim, L., Hiltz, S., Teles, L. and Turoff, M. 1997. Learning Networks: A Field Guide to
Teaching and Learning Online Cambridge, MA: MIT Press.
• Haughey, M. & Anderson, T. 1998. Network Learning: The Pedagogy of the Internet. Canada.
McGraw-Hill.
• Jamilah, A. 2006. Keberkesanan e-pembelajaran dalam Kursus Perhubungan Awam. Kertas
Kerja Seminar e-pembelajaran. Universiti Kebangsaan Malaysia. 9-10 Disember 2006.
• Mohamed Noor, H. 2001. Cabaran Pembelajaran Melalui IT: e-learning dalam Ahmad
Zaharudin Idrus. Kecemerlangan Menerusi Kreativiti: Transformasi dan Cabaran UTM, Skudai,
Johor. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Johor.
• Mohd Koharudin, M.B. 2004. Perkembangan, Pembangunan dan Penerimaan e-pembelajaran
di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Jurnal Teknologi. 41(E) Disember 2004: 55-72.
• Mohd Zaidil, A., Azizi, Z. & Fadzilah, S. 2002. Agen Pedagogi Sebagai Tutor: Pemantapan
Pemahaman Pelajar di dalam e-Pembelajaran. Dalam prosiding Seminar ICT 2002. Universiti
Utara Malaysia. Sintok. Kertas Kerja. 218-224.
• Aaker, D., Kumar, V., & Day, G. S. (2004). Marketing Research, (8th edition). John Wiley &
sons, Inc., New York, P. 259.
• Agarwal, R., & Karahanna, E. (2000). Time flies when you’re having fun: Cognitive absorption
and beliefs about information technology usage. MIS Quarterly, 24, 665–694.
• Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour.
Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
• Ali, G.,& Magalhaes, R., (2008). Barriers to implementing e-learning: a Kuwaiti case study.
International Journal of Training and Development. 12(1), 36–53
• Ally, M. (2004). Foundations of Educational Theory for Online Learning. Anderson, Terry in
Fathi Elloumni, 3–31.
•

Recomendados

Oumh1103 por
Oumh1103Oumh1103
Oumh1103Cik BaCo
1.3K visualizações15 slides
Penulisan dapatan kajian e por
Penulisan dapatan kajian ePenulisan dapatan kajian e
Penulisan dapatan kajian eLily Ting
240 visualizações3 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3suzanasaudin
639 visualizações8 slides
Cabaran pelajar belajar atas talian por
Cabaran pelajar belajar atas talianCabaran pelajar belajar atas talian
Cabaran pelajar belajar atas talianDamairin Selangor
608 visualizações5 slides
Laporan dapatan kajian por
Laporan dapatan kajianLaporan dapatan kajian
Laporan dapatan kajianMalaysia Ministry of Education
328 visualizações4 slides
Penulisan dapatan kajian por
Penulisan dapatan kajianPenulisan dapatan kajian
Penulisan dapatan kajianEthan Lee
474 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Oumh1103 learning skills for open distance learners por
Oumh1103 learning skills for open distance learnersOumh1103 learning skills for open distance learners
Oumh1103 learning skills for open distance learnersRomzi Bin Zainal
6.9K visualizações12 slides
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3Jazman664
2K visualizações13 slides
Sim elsa sri yulianti hapzi ali_pengenalan e-learning_universitas mercubuana.... por
Sim elsa sri yulianti hapzi ali_pengenalan e-learning_universitas mercubuana....Sim elsa sri yulianti hapzi ali_pengenalan e-learning_universitas mercubuana....
Sim elsa sri yulianti hapzi ali_pengenalan e-learning_universitas mercubuana....elsasriyulianti1
86 visualizações3 slides
Ulasan jurnal por
Ulasan jurnalUlasan jurnal
Ulasan jurnalAhmad Syakir
3.1K visualizações4 slides
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma por
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di smaManfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di smaNadilla Noviana
4.1K visualizações5 slides
penulisan dapatan kajian e-learning por
penulisan dapatan kajian e-learningpenulisan dapatan kajian e-learning
penulisan dapatan kajian e-learningnurulhudanasarrudin88
189 visualizações3 slides

Mais procurados(20)

Oumh1103 learning skills for open distance learners por Romzi Bin Zainal
Oumh1103 learning skills for open distance learnersOumh1103 learning skills for open distance learners
Oumh1103 learning skills for open distance learners
Romzi Bin Zainal6.9K visualizações
Tugasan 3 por Jazman664
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Jazman6642K visualizações
Sim elsa sri yulianti hapzi ali_pengenalan e-learning_universitas mercubuana.... por elsasriyulianti1
Sim elsa sri yulianti hapzi ali_pengenalan e-learning_universitas mercubuana....Sim elsa sri yulianti hapzi ali_pengenalan e-learning_universitas mercubuana....
Sim elsa sri yulianti hapzi ali_pengenalan e-learning_universitas mercubuana....
elsasriyulianti186 visualizações
Ulasan jurnal por Ahmad Syakir
Ulasan jurnalUlasan jurnal
Ulasan jurnal
Ahmad Syakir3.1K visualizações
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma por Nadilla Noviana
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di smaManfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Manfaat internet dalam proses pembelajaran di sma
Nadilla Noviana4.1K visualizações
penulisan dapatan kajian e-learning por nurulhudanasarrudin88
penulisan dapatan kajian e-learningpenulisan dapatan kajian e-learning
penulisan dapatan kajian e-learning
nurulhudanasarrudin88189 visualizações
ImpakeComDeafbagikursus SBK1021 DalamKalanganPelajarKhasPoliteknik Kota Kinabalu por IJRESJOURNAL
ImpakeComDeafbagikursus SBK1021 DalamKalanganPelajarKhasPoliteknik Kota KinabaluImpakeComDeafbagikursus SBK1021 DalamKalanganPelajarKhasPoliteknik Kota Kinabalu
ImpakeComDeafbagikursus SBK1021 DalamKalanganPelajarKhasPoliteknik Kota Kinabalu
IJRESJOURNAL58 visualizações
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA INTERNET DALAM PROBLEMATIKA PENDIDIKAN por Lilia Ismarti
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA INTERNET DALAM PROBLEMATIKA PENDIDIKANKELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA INTERNET DALAM PROBLEMATIKA PENDIDIKAN
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA INTERNET DALAM PROBLEMATIKA PENDIDIKAN
Lilia Ismarti10.9K visualizações
Pembelajaran secara maya (vle) por Norazilawati Abdullah
Pembelajaran secara maya (vle)Pembelajaran secara maya (vle)
Pembelajaran secara maya (vle)
Norazilawati Abdullah2.4K visualizações
Tugas por ayankamyra22
TugasTugas
Tugas
ayankamyra2271 visualizações
Laporan kajian-penggunaan-web-2.0 por cik_orked
Laporan kajian-penggunaan-web-2.0Laporan kajian-penggunaan-web-2.0
Laporan kajian-penggunaan-web-2.0
cik_orked1.1K visualizações
Tugasan 1 - word (m20102000969) por sha_sobri9827
Tugasan 1 - word (m20102000969)Tugasan 1 - word (m20102000969)
Tugasan 1 - word (m20102000969)
sha_sobri9827746 visualizações
Kekuatan dan kelemahan por Manda Nata
Kekuatan dan kelemahanKekuatan dan kelemahan
Kekuatan dan kelemahan
Manda Nata204 visualizações
Kekuatan dan kelemahan por sukmamahasiswa
Kekuatan dan kelemahanKekuatan dan kelemahan
Kekuatan dan kelemahan
sukmamahasiswa288 visualizações
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0... por Djadja Sardjana
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...
Proposal Kebijakan Distance+E Learning Perguruan Tinggi .By.Djadja Sardjana.0...
Djadja Sardjana3.6K visualizações
Tugas ii por Jacka Adhiethama
Tugas iiTugas ii
Tugas ii
Jacka Adhiethama185 visualizações
SIM, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu Buan... por Dwi Yuliyanah
SIM, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu Buan...SIM, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu Buan...
SIM, Dwi Yuliyanah, Hapzi Ali, Pengenalan E-Learning, Universitas Mercu Buan...
Dwi Yuliyanah16 visualizações
Dapatan kajian kpt 6044 por zailaamir
Dapatan kajian kpt 6044Dapatan kajian kpt 6044
Dapatan kajian kpt 6044
zailaamir295 visualizações
Kekuatan dan kelemahan por sukmamahasiswa
Kekuatan dan kelemahanKekuatan dan kelemahan
Kekuatan dan kelemahan
sukmamahasiswa167 visualizações

Destaque

Modulo gestioninterna identificando_negocio por
Modulo gestioninterna identificando_negocioModulo gestioninterna identificando_negocio
Modulo gestioninterna identificando_negocioEDERXAVI92
234 visualizações31 slides
Evaluation 1 por
Evaluation 1Evaluation 1
Evaluation 1Lawrence123456789
148 visualizações10 slides
Formación Virtual (e - learning) por
Formación Virtual (e - learning)Formación Virtual (e - learning)
Formación Virtual (e - learning)sliddeleo11
427 visualizações11 slides
E leaning por
E leaningE leaning
E leaninggermanleonotiz
474 visualizações8 slides
E-Learning por
E-LearningE-Learning
E-LearningEsteban Chamba
4K visualizações11 slides
Introducción al eLearning por
Introducción al eLearning Introducción al eLearning
Introducción al eLearning minicursos
5.1K visualizações83 slides

Destaque(7)

Modulo gestioninterna identificando_negocio por EDERXAVI92
Modulo gestioninterna identificando_negocioModulo gestioninterna identificando_negocio
Modulo gestioninterna identificando_negocio
EDERXAVI92234 visualizações
Evaluation 1 por Lawrence123456789
Evaluation 1Evaluation 1
Evaluation 1
Lawrence123456789148 visualizações
Formación Virtual (e - learning) por sliddeleo11
Formación Virtual (e - learning)Formación Virtual (e - learning)
Formación Virtual (e - learning)
sliddeleo11427 visualizações
E leaning por germanleonotiz
E leaningE leaning
E leaning
germanleonotiz474 visualizações
E-Learning por Esteban Chamba
E-LearningE-Learning
E-Learning
Esteban Chamba4K visualizações
Introducción al eLearning por minicursos
Introducción al eLearning Introducción al eLearning
Introducción al eLearning
minicursos5.1K visualizações
Mobile learning por Raymond Marquina
Mobile learningMobile learning
Mobile learning
Raymond Marquina2.3K visualizações

Similar a Analisis jurnal tema penerimaan e learning

Digitalisasi Pendidikan Indonesia por
Digitalisasi Pendidikan IndonesiaDigitalisasi Pendidikan Indonesia
Digitalisasi Pendidikan IndonesiaLSP3I
2.5K visualizações6 slides
Penulisan dapatan kajian e leraning por
Penulisan dapatan kajian e leraningPenulisan dapatan kajian e leraning
Penulisan dapatan kajian e leraningzulie76
264 visualizações3 slides
Kumpulan Artikel Yusrin Ahmad Tosepu por
Kumpulan Artikel Yusrin Ahmad TosepuKumpulan Artikel Yusrin Ahmad Tosepu
Kumpulan Artikel Yusrin Ahmad TosepuLSP3I
1.9K visualizações129 slides
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044) por
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)zalizakpt6044
2.7K visualizações4 slides
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013) por
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)Wak Sekawi
3.2K visualizações21 slides
Jurnal latif por
Jurnal latifJurnal latif
Jurnal latifilah2012
377 visualizações15 slides

Similar a Analisis jurnal tema penerimaan e learning(20)

Digitalisasi Pendidikan Indonesia por LSP3I
Digitalisasi Pendidikan IndonesiaDigitalisasi Pendidikan Indonesia
Digitalisasi Pendidikan Indonesia
LSP3I2.5K visualizações
Penulisan dapatan kajian e leraning por zulie76
Penulisan dapatan kajian e leraningPenulisan dapatan kajian e leraning
Penulisan dapatan kajian e leraning
zulie76264 visualizações
Kumpulan Artikel Yusrin Ahmad Tosepu por LSP3I
Kumpulan Artikel Yusrin Ahmad TosepuKumpulan Artikel Yusrin Ahmad Tosepu
Kumpulan Artikel Yusrin Ahmad Tosepu
LSP3I1.9K visualizações
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044) por zalizakpt6044
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)
TUGASAN 1 - ANALISIS JURNAL e-PEMBELAJARAN (KPT 6044)
zalizakpt60442.7K visualizações
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013) por Wak Sekawi
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)
KAJIAN TINJAUAN PENGGUNAAN PORTAL MYGURU2 (UPSI) KPT 6044 (14DIS2013)
Wak Sekawi3.2K visualizações
Jurnal latif por ilah2012
Jurnal latifJurnal latif
Jurnal latif
ilah2012377 visualizações
Sumber Pembelajaran Terbuka : S-D Math Learning por Magdalene Lim
Sumber Pembelajaran Terbuka : S-D Math LearningSumber Pembelajaran Terbuka : S-D Math Learning
Sumber Pembelajaran Terbuka : S-D Math Learning
Magdalene Lim298 visualizações
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan por Siti Zulaikha
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanMultimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Siti Zulaikha10.8K visualizações
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por Mbakyu Sarah
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Mbakyu Sarah124 visualizações
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por AGUS SETIYONO
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
AGUS SETIYONO108 visualizações
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk por AGUS SETIYONO
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkkEjournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
Ejournal 3 pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan_i made candiasa,dkk
AGUS SETIYONO146 visualizações
Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dakwah dan pendidikan por Mahad Alzaytun
Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dakwah dan pendidikanPeran teknologi informasi dan komunikasi dalam dakwah dan pendidikan
Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dakwah dan pendidikan
Mahad Alzaytun3.2K visualizações
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut por dianseptian09
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebutSeiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut
dianseptian094.6K visualizações
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ... por Setiawan Wibowo
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...
Setiawan Wibowo5.8K visualizações
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e... por CELINEDANARIS
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...
Tugas 14, celine danaris gracia, yananto mihadi putra, se, m.si, pengenalan e...
CELINEDANARIS10 visualizações
Jurnal penelitian por uiia
Jurnal penelitianJurnal penelitian
Jurnal penelitian
uiia7.9K visualizações
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai por nahrowipasca
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
nahrowipasca157 visualizações
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai por nahrowipasca
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
nahrowipasca107 visualizações
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai por nahrowipasca
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
nahrowipasca253 visualizações
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai por nahrowipasca
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru paiModel pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
Model pemanfaatan e learning bagi pengembangan profsi guru pai
nahrowipasca114 visualizações

Último

LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxRenataRoseria
18 visualizações9 slides
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas... por
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...NoviKasari25
11 visualizações40 slides
surat lamaran pld tahun 2023.docx por
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docxAnggunPermatasari25
12 visualizações1 slide
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfIrawan Setyabudi
27 visualizações35 slides
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx por
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxahmadmistari
93 visualizações12 slides

Último(20)

LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 visualizações
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas... por NoviKasari25
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Kami Adalah Kesatria Lingkungan - Fas...
NoviKasari2511 visualizações
surat lamaran pld tahun 2023.docx por AnggunPermatasari25
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docx
AnggunPermatasari2512 visualizações
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi27 visualizações
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx por ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari93 visualizações
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... por Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken11 visualizações
Public Relations - Menentukan Masalah por AdePutraTunggali
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan Masalah
AdePutraTunggali22 visualizações
Bimtek Paralegal.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf por Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi34 visualizações
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx por MIlhamRaditya
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
MIlhamRaditya33 visualizações
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa413 visualizações
bank.ppt por DelviaAndrini1
bank.pptbank.ppt
bank.ppt
DelviaAndrini112 visualizações
Katalog Penerbit Baca por penerbitbaca
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Baca
penerbitbaca45 visualizações
RPL Etika Berkomunikasi.docx por RahimaSyahnePutri1
RPL Etika Berkomunikasi.docxRPL Etika Berkomunikasi.docx
RPL Etika Berkomunikasi.docx
RahimaSyahnePutri121 visualizações
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 visualizações
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc por Riski Andho Firdian
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.docKisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Kisi PTS I IPA IX 2023-2024_032723.doc
Riski Andho Firdian19 visualizações
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx por idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah5612 visualizações
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx por schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt118 visualizações

Analisis jurnal tema penerimaan e learning

 • 1. PENULISAN DAPATAN KAJIAN E-LEARNING “TEMA: PENERIMAAN E-LEARNING” Tajuk Jurnal : 1. Kesedaran, Penilaian Dan Penerimaan E-Pembelajaran Dalam Kalangan Ahli Akademik -2009 2. Kesan Media Kekayaan Dan Aliran Pada E-Pembelajaran Teknologi Penerimaan - 2009 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberkesanan e-Pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia- 2010 4. Mengukur Penerimaan dan Penggunaan E-Pembelajaran oleh Kakitangan Akademik-2011 Disediakan oleh : Ezatul Suhaila binti Meor Abdul Rahman M20142001327 KPT 6044 Pembelajaran Berasaskan Elektronik Dan Web Pensyarah : Profesor Madya Dato’ Dr Abd Latif Hj Gapor
 • 2. 1 TINJAUAN LITERATUR Apabila pendidik mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran, pendekatan baru diperlukan untuk pembelajaran kurikulum kerana ia meningkatkan keupayaan untuk melihat dan meneroka maklumat dalam cara-cara baru (Cohen 2001). Pembelajaran akan menjadi lebih aktif dan berkesan melalui cara pembelajaran kolaboratif, perbincangan dengan rakan dan dengan individu lain melalui Internet seperti e-mel, Internet Relay Chat (IRC) dan sidang video. (Mohd Zaidil, Azizi dan Fadzilah 2002). Pembangunan pesat komunikasi maklumat dan teknologi telah membawa kepada peningkatan penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran (Cappel & Hayen, 2004 ; Kim & Ong , 2005). Tham dan Werner (2005) menunjukkan bahawa sektor pendidikan tinggi mesti peka dengan perubahan teknologi melalui penyediaan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk bertindak balas kepada permintaan yang berubah- ubah. DAPATAN KAJIAN Penerimaan responden terhadap penggunaan e-pembelajaran adalah tinggi kerana majoriti responden memahami keseluruhan konsep dan tanggungjawab yang harus dimainkan dalam melaksanakan e-pembelajaran. Didapati bahawa keberkesanan e-pembelajaran sangat memberi kesan terhadap tindak balas dan kepuasan, hasil pembelajaran dan pencapaian dan kebiasaan pelajar dengan teknologi pembelajaran dalam talian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif antara tanggapan kegunaan, mudah dilihat penggunaan, pengetahuan komputer, sokongan pengurusan dan niat untuk menerima pakai e-pembelajaran. Hasil kajian ini adalah penting untuk para pendidik berhadapan dengan cabaran untuk membangunkan pengajaran dalam talian yang mendorong pelajar cukup untuk mendapatkan
 • 3. 2 mereka ke dalam keadaan aliran pada masa yang sama membenarkan pemaju untuk tinggal dalam bajet pembangunan. Didapati bahawa e-pembelajaran sangat memberi kesan terhadap tindak balas dan kepuasan, hasil pembelajaran serta pencapaian dan kebiasaan pelajar dengan teknologi pembelajaran dalam talian. Pusat pengajian tinggi yang berminat untuk memperkenalkan sistem e- pembelajaran ini disyorkan menumpukan kepada aspek tindak balas dan kepuasan pelajar. E-pembelajaran perlu memberi tumpuan terhadap hasil-hasil pembelajaran dan pencapaian pelajar. Memandangkan cabaran globalisasi dalam dunia tanpa sempadan ini semakin hebat, semua pihak perlu berganding bahu dalam merealisasikan hasrat KPM. Pelaburan yang bernilai jutaan ringgit akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan memberi pulangan besar dalam pembangunan negara kelak sekiranya semua pihak mempunyai iltizam dan komitmen mencapai kejayaan. Hubungan antara hasil kerja dan tingkah laku dalam proses pengajaran dan pembelajaran semestinya signifikan dan saling mempengaruhi. Oleh itu kajian seperti ini perlu diteruskan dengan lebih mendalam untuk mengetahui sama ada trend tersebut berkekalan setelah murid tamat pendidikan di peringkat prasekolah. Hasil kajian boleh dijadikan rujukan dalam mengkaji keberkesanan penggunaan ICT di peringkat rendah, menengah, pengajian tinggi sama ada diperingkat kolej, universiti tempatan mahupun swasta. Walau bagaimanapun, sistem pengajaran dan komunikasi serta interaksi secara langsung antara pengajar dan pelajar masih diperlukan. Ini kerana tidak semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran memerlukan penggunaan komputer, teknologi digital semata-mata untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan pencapaian akademik pelajar
 • 4. 3 SUMBER RUJUKAN • Abbey, B. 2000. Instructional and Cognitive Impacts of Web-Based Education. London Idea Group Publishing. • Ambigapathy, P. 2004. Multiliteracies, Technology and Teaching in the Classroom: Perspectives from Teachers Taking Distance Learning Programmes in Malaysia. Malaysian Journal of Distance Education. 6(1):1-26. • Azwan, A. & Rozita, N. 2002. e-Learning: Penerokaan Media Pembelajaran Terkini. Atas talian. http://www.elearning.unimas.my/Articles/archives/000002.html. (Accessed 9th June 2007). • Hall, B. & Snider, A. 2000. Glossary: The Hottest Buzz Word in the Industry. Learning, 44(4), 85-104. • Harasim, L., Hiltz, S., Teles, L. and Turoff, M. 1997. Learning Networks: A Field Guide to Teaching and Learning Online Cambridge, MA: MIT Press. • Haughey, M. & Anderson, T. 1998. Network Learning: The Pedagogy of the Internet. Canada. McGraw-Hill. • Jamilah, A. 2006. Keberkesanan e-pembelajaran dalam Kursus Perhubungan Awam. Kertas Kerja Seminar e-pembelajaran. Universiti Kebangsaan Malaysia. 9-10 Disember 2006. • Mohamed Noor, H. 2001. Cabaran Pembelajaran Melalui IT: e-learning dalam Ahmad Zaharudin Idrus. Kecemerlangan Menerusi Kreativiti: Transformasi dan Cabaran UTM, Skudai, Johor. Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Johor. • Mohd Koharudin, M.B. 2004. Perkembangan, Pembangunan dan Penerimaan e-pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Jurnal Teknologi. 41(E) Disember 2004: 55-72. • Mohd Zaidil, A., Azizi, Z. & Fadzilah, S. 2002. Agen Pedagogi Sebagai Tutor: Pemantapan Pemahaman Pelajar di dalam e-Pembelajaran. Dalam prosiding Seminar ICT 2002. Universiti Utara Malaysia. Sintok. Kertas Kerja. 218-224. • Aaker, D., Kumar, V., & Day, G. S. (2004). Marketing Research, (8th edition). John Wiley & sons, Inc., New York, P. 259. • Agarwal, R., & Karahanna, E. (2000). Time flies when you’re having fun: Cognitive absorption and beliefs about information technology usage. MIS Quarterly, 24, 665–694. • Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. • Ali, G.,& Magalhaes, R., (2008). Barriers to implementing e-learning: a Kuwaiti case study. International Journal of Training and Development. 12(1), 36–53 • Ally, M. (2004). Foundations of Educational Theory for Online Learning. Anderson, Terry in Fathi Elloumni, 3–31. •