O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

National information infrastructure initiatives: vision and policy design

KAHIN, Brian; WILSON, Ernest J. (Ed.). National information infrastructure initiatives: vision and policy design (referující A. Sladkovská, M. Balhar, M. Hampacherová a L. Bauerová na semináři Informační politika).

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

National information infrastructure initiatives: vision and policy design

 1. 1. National InformationInfrastructure Initiatives:Vision and Policy Design Brian KAHIN, Ernest J. WILSON
 2. 2. Obsah: • Singapur • Francie • Japonsko • Velká Británie • Korea • Německo • Dánsko • USA • Kanada • Evropská unie • Globální inf. • Indie infrastruktura • Brazílie • OECD
 3. 3. SINGAPUR vize inteligentního ostrova1981 - založení NationalComputer Board1985 - Národní IT plán7 základních stavebních kamenů1990 - změna vládyVznik plánu IT20001992 - Zpráva IT2000:vize inteligentního ostrova
 4. 4. Singapur - specifika místního trhu• multikulturalita (angličtina, čínština, malajština)• teletext již počátkem 80. let, Teleview• zákaz satelitů• monopol Telecomu na telekomunikace• informační kiosky Singatouch• nové internetové aplikace pro stavebnictví, vzdělávání, knihovny a elektronické mýtné• Singapur jako regionální obchodní středisko
 5. 5. Zpátky do budoucnosti: Japonské plány• poválečná minulost, těžký průmysl• amakudari• 4 den-den• vize japonské NII jako reakce na americkou• dohánění a srovnávání• džóhó-ka• silný jen• potřeba konkurence
 6. 6. Japonsko - dohánění USA• informační superdálnice z optických kabelů 3 pětileté fáze do roku 2010• Japonsko silné v hardwaru, ale slabé v softwaru• nízké využití kabelové televize• multimedia - karaoke, discman, domácí PC• pokročilá informační infrastuktura v 5 oblastech• technologické, nikoli spotřebitelské uvažování• vysoká cena telekomunikačních služeb• informatizace dramaticky vzrostla po roce 1995• levnější náhradní řešení
 7. 7. Korejská NII1987 - NBIS(National Basic Information System)2 fáze, 1. do roku 19911993 - KII(Korejská informační infrastruktura)jako reakce na NII Japonskaa USA2 vysokorychlostní sítě:NKN-G a NKN-P
 8. 8. KII - Korejská vize pro 21. století• plánování v pětiletkách, KII vznikla v pětiletce 1992-97• vyvarování se problémů NBIS• expanze sítě optických vláken ve 3 fázích do r. 2015• přísun pokročilých technologií ze zahraničí• soukromé společnosti podporovány k zahraniční spolupráci• přejímání standardů ISO, ITC, JTC1, tvorba vlastních• zapojení do GII, AII, APII
 9. 9. Národní informační infrastruktura USASoukromý sektor je silnější než veřený, proto jej nelzesrovnávat, dokonce ani se západoevropskými zeměmi.15. září 1993 - oficiální oznámení NIINational Information Infrastructure: Agenda for Action• interaktivní TV vs. Internet• privátní vlastnictví telekomunikační infrastruktury• soukromé sítě optických kabelů
 10. 10. Agenda for Action• vyzdvihuje internetový základ a zdůrazňuje roli aplikací• její široký pohled na informační infrastrukturu kontrastuje s modelem informační superdálnice• nejde o vznik nové NII, ale transformaci do pokročilé NII• nezahrnuje informační superdálnici ani inf. společnostHistorie:1976 - viceprezident Rockefeller, zpráva kladla otázky, ale nedávala na ně odpovědi1988 - National High-Performance Computer Technology Plan, skončil 19911992 - Al Gore: Information Infrastructure Technologies and Application, ze kterého vznikla Agenda for Action
 11. 11. 9 principů a cílů Agenda for Action:1.podpora investic v soukromém sektoru2.rozšíření konceptu „univerzální služby“ pro zajištění dostupností informací všem za přijatelné ceny3.podpora technologických inovací a nových aplikac4.podpora sourodé, interaktivní uživatelské operace5.zajištění informační bezpečnosti a spolehlivosti sítě6.vylepšení řízení radiofrekvenčního spektra7.ochrana práv osobního vlastnictví8.koordinace s dalšími úrovněmi vlády a dalšími subjekty9.poskytování přístupu k vládním informacím
 12. 12. 3 základní komponenty informační infrastruktury:conduit, content, computersGlobální informační infrastruktura5 principů: • podpora soukromých investic • podpora konkurence • flexibilní regulační uspořádání • otevřený přístup • univerzální službyThe Global Information Infrastructure: Agenda for CooperationNII není pouze informační superdálnice
 13. 13. Kulturní suverenita, veřejná účast a demokratizace veřejné sféry:Kanadská debata o nové inf. infrastruktuře• Politika komunikací se řešila od počátku rádiového vysílání• Debata o nové NII začala ve stejné době jako americká• Vysílání musí být jednotné a sloužit ve prospěch Kanady• Jazyková dualita• CBC
 14. 14. Kanadská NII1971 - zpráva Instant World1981 - zpráva The Information Revolution and its Implications1991 - revize Broadcasting Act z roku 19321993 - Telecommunications Act • silná síť kabelové televize, 80% domácností ji využívalo • 2 satelitní licence jako prolomení "kabelového monopolu"1994 - Information Highway Advisory Council - otevření dveří hospodářské soutěži1995 - nový postup se 3 hlavními body - buzzwords: konkurence a kultura• Kulturní suverenita
 15. 15. Information Infrastructure Initiatives in Emerging Economies: The Case of India Ben A. Petrazzini and G. Harindranath
 16. 16. Telekomunikace1985 změny, Department of Telecomunication1986 restrukturalizace1994 Indie zaostává nekvalitní telekomunikační infrastruktura polovičaté reformy1995 mobilní služby (pozdě), přístup kinternetu, knihovnické sítě
 17. 17. Informatika1984 zákon pro import hardwaru1986 zákon umožňující vývoj softwaru1991 Liberální reformy STP (Software Technology Park)1989-1996 růst a zaměření na export (outsourcing) zaměstnanost
 18. 18. Televizní vysílání1995Zrušení monopolu státní mediální skupinyDoordashanIBA - India Broadcasting AuthoritySatelitní vysílání46 milionů tv domácností
 19. 19. Brazil: Is the World Ready forWhen Information Highways Cross the Amazon? Lee McKnight and Antonio J.J. Botelho
 20. 20. Telekomunikace1992 nízké zahuštění telefonní sítě tragická kvalita služeb státní monopol Telebras1994 minimální státní investice1992-1994 - nástup mobilní telefonieproblémy - sociální rozdíly vysoké ceny služeb
 21. 21. IT / internet1992 otevření počítačového trhu nízké ceny1995 největší počítačový trh v Latinské Americe IT výstava FENASOFT expanze do Brazílie (Acer)1995 privatizace v oblasti poskytovatelů University of Vicosa Internet Management Committee
 22. 22. Televizní vysílání1995 Dynamický mediální trh, velká poptávka Mediální gigant Globo export telenovel1996 Goldstar investuje
 23. 23. Národní informační infrastruktura v rozvojových zemíchRole informačních technologiíDůležita!Jak na to?investicemodernizace zákonůsoukromý sektor
 24. 24. Information Superhighway Policy in France: The End of High Tech Colbertism Thierry Vedel
 25. 25. Změny a vlivy ve Francii• DIRIGISMUS a PRAGMATISMUS• 1994 Gérard Théry - report o IS• vlivy USA a EU• liberalizace trhu o Télécom France• Minitel
 26. 26. Dokumenty(Evropská komise, červen 1993)Bílá kniha růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti(Martin Bangemann, červen 1994)Bangemannova zpráva o informační společnosti(Thierry Breton, červen 1994)Bretonova zpráva o Telefonických službách(Gérard Théry, září 1994)Théryho zpráva o IS
 27. 27. Public Policy and theInformation Superhighway: The case of the United Kingdom Andrew Graham
 28. 28. Veřejné politiky UK• od 1979 - v čele konzervativci o víra v sílu volného trhu• podpora kabelových sítí• vysílání v rukách státu• žádné stanovené cíle pro IS
 29. 29. Telekomunikační a mediální trhZměny v přenosu a konzumaci (1981 - 1995)(telefon, TV, rádio, VHS, CD, PC)Hlavní společnosti(podíl na trhu, podíl výnosů na trhu, sledovanost)
 30. 30. Politické souvislostiVývoj politik: telekomunikace a vysílání (1982 - 1995)Vývoj politiky vzhledem k IS (1979 - 1995)Politické cíle: o osvobození telekomunikační infrastruktury o zvýšení nezávislosti spotřebitelů
 31. 31. Multimedia:Germanys Third Attempt to Move to an Information Society Herbert Kubicek
 32. 32. 20 let a 3 pokusy v Německu1974 první pokusdatová komunikaceobousměrná kabelová televize1984 druhý pokusmodernizace telefonních linekjednosměrná kabelová televize1994 třetí pokussoučasnostmultimedia a očekávání
 33. 33. MultimediaDefinice pojmu - interaktivita - statické a dynamické - ukládání a přenosSlučování technologií a trhů - zpracování dat, telekomunikace, vysílání - koncová zařízení - obsahy
 34. 34. Současný stav a vývoj trhůTelekomunikační sítě a základní služby(telefonní služby a sítě, mobilní komunikace, kabelová a satelitní TV)Telekomunikační terminály a multimediální vybavení(telekomunikační vybavení, PC, TV, VCR)Služby s přidanou hodnotou a obsahy(CD-ROM, PC hry, video, televizní a rádiovévysílání, noviny, filmy, online služby)
 35. 35. Politické a právní aspektyDeregulace telekomunikacíReforma vysíláníPráva na duševní vlastnictvíSoukromí a bezpečnost
 36. 36. The Information Welfare Society:An Assessment of Danish Govermental Initiatives Preparing for the Information Age Annemarie Munk Riis
 37. 37. Úspěchy v Dánsku• Dobře rozvinutá infrastruktura• 1994 vydána zpráva Info-Society 2000• 2 přístupy: o moderní technologie a sítě ve veřejném sektoru o rozbití telekomunikačních monopolů
 38. 38. Information Liberalization in the European Union Shalini Venturelli• významná determinace kulturními a národními aspekty jednotlivých států• informační politika EU: akční plány a iniciativy
 39. 39. Models of Communication Regulation in the EU• liberální model zaveden již v Římských smlouvách (1957): článek 90, 85 a 86 – Úmluva o zavádění privatizace, deregulace a konkurence na evropském komunikačním trhu• garant Evropská komise
 40. 40. 10 významných iniciativ evropské liberalizace1) distribuce2) politická správa3) copyright4) informační servis5) Open Access6) konkurence7) alternativní infrastruktura8) kabelová TV9) mobilní komunikace10) satelitní komunikace
 41. 41. Pět principů veřejných služeb 1) univerzální služby 2) politika hospodářské soutěže 3) politická správa 4) copyright a právo 5) ochrana spotřebitelů
 42. 42. Communication and law• Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950), článek 10: svoboda projevu• Green paper – Television Without rontiers, 1989
 43. 43. Liberalizace telekomunikace• Bangemannova zpráva: Evropa a globální informační společnost, 1994 (Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council)
 44. 44. Vybrané rámcové programy napodporu informační infrastruktury• ESPRIT (1984) – European Strategic Program for Research and Development• RISI (1994) – Regional Informaation Society Initiative
 45. 45. Maastrichtská smlouva, 1992• rozšíření působnosti EU o oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky a o spolupráci v oblasti justice a vnitra• Článek 128 – přístup EU ke kultuře
 46. 46. Vývoj informační společnosti• NII/GII Policy Národní informační infrastruktura/Globální informační infrastruktura• Akční plán: Europe´s Way to the information society (1994)• IRISI Initiative (1994): Inter-Regional Information Society Initiative
 47. 47. Materials from the Special Session on Informations Infrastructures OECD
 48. 48. Special Session on Information Infrastructures1995 Toward Realisation of the Information Society5 základních principů pro vývoj informačníchslužeb a souvisejících infrastruktur: konkurence kooperace rozmanitost otevřenost bezpečnost
 49. 49. Ekonomické a sociální dopady informačních infrastruktur ekonomika zdravotnictví zaměstnanost vývoj vzdělávání Životní prostředí Digital Divide výzkum
 50. 50. Chairs Conclusions from theG-7 Ministerial Conference on the Information Society
 51. 51. G-7 Ministerial Conference on the Information Society1994 - 11 pilotních projektůGlobal inventoryGlobal Interoperability for Broadband NetworksCross-Cultural Training and EducationElectronic LibrariesElectronic Museums and GalleriesEnviroment and Natural Resources ManagementGlobal Emergency ManagementGlobal Healthcare ApplicationsGoverment On-LineGlobal Marketplace fo SME´s (Small and medium enterprises)Maritime Information Systems

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

KAHIN, Brian; WILSON, Ernest J. (Ed.). National information infrastructure initiatives: vision and policy design (referující A. Sladkovská, M. Balhar, M. Hampacherová a L. Bauerová na semináři Informační politika).

Vistos

Vistos totais

864

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

4

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×