O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
2.12.2015 1
Strateginen sotenkäynti -
julkisen ja yksityisen
toiminnan kohtaamiset
sosiaali- ja
terveydenhuollon kentällä
...
2.12.2015 2
Sote-uudistuksen tavoitteet
• Sosiaali- ja terveyspalveluiden
uudistamisen tavoitteena on
− kaventaa terveyser...
2.12.2015 3
Sote-uudistus - toiminnallinen
muutos
• Ihminen ja vaikuttavuus keskiössä
• Asiakaskeisyys integraatiossa
– as...
2.12.2015 4
Tehokkuusinnovaatiot
• Hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä
rakenteellisilla uudistuksilla
– tavoi...
2.12.2015 5
Uusi hallintorakenne ja sote:
KUNNAT
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteinenict
Muutyhteiset
tukipalvel...
2.12.2015 6
Erillisestä erva-alueesta luovutaan
• Itsehallintoalueiden yhteistyö perustuu valtakunnalliseen ja
alueellisee...
2.12.2015 7
Tehokkuutta tukevat ratkaisut 1
• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon
monipuolisuutta laajennetaan
...
2.12.2015 8
Tehokkuutta tukevat ratkaisut 2
• Itsehallintoalueiden omistama yhteishankintayksikkö
– hoitaa itsehallintoalu...
2.12.2015 9
Asiakkaan valinnanvapauden
laajentaminen
• Osana uudistusta säädetään
valinnanvapauslainsäädäntö: käyttäjälle
...
2.12.2015 10
Vaikuttavuussuuntautunut ohjaus-
ja toimintamalli
• Yksityinen julkisen kirittäjänä
• Julkinen mahdollistajan...
2.12.2015 11
KUNNAT
Eri toimenpiteiden vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn sekä
euromääräinen kustannus-hyöty -arvio
2.12.2015 12
Esimerkkejä
• Osa omalääkärikokeiluista alun perin
• Julkisen ja yksityisen valinnanvapauskokeilut ja osa
ulk...
2.12.2015 13
Mahdollisuuksia
• Kehittäjäyhteisöt - innovaatioekosysteemit
• Riskiperusteinen toiminnan- ja palveluohjaus
–...
2.12.2015 14
Kiitos!
Lisätiedot
alueuudistus.fi
@thpoysti
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202

1.088 visualizações

Publicada em

Strateginen sotenkäynti - julkisen ja yksityisen toiminnan kohtaamiset sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä, alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin esitys. Tekes-hankkeen loppuseminaariin 2.12 Finlandia -talossa.

Publicada em: Saúde
 • Seja o primeiro a comentar

Node strateginen sotenkaynti pöysti 2015 1202

 1. 1. 2.12.2015 1 Strateginen sotenkäynti - julkisen ja yksityisen toiminnan kohtaamiset sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti, (STM & VM)
 2. 2. 2.12.2015 2 Sote-uudistuksen tavoitteet • Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on − kaventaa terveyseroja − hillitä kustannusten kasvua • Uudistus toteutetaan − palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla; sekä − vahvistamalla järjestäjien kantokykyä
 3. 3. 2.12.2015 3 Sote-uudistus - toiminnallinen muutos • Ihminen ja vaikuttavuus keskiössä • Asiakaskeisyys integraatiossa – asiakkaiden mahdollisuudet saada oikeita, tarpeisiin vaikuttavia palveluita oikea-aikaisesti – asiakkaan saama palvelu on sujuva kokonaisuus – palvelussa yhdistetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti joustavasti erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden keinoja, toimenpiteitä ja osaamisia. – palvelu- ja hoitoketjuja johdetaan kokonaisuutena ja asiakastieto siirtyy sujuvasti toimijoiden välillä. – palveluketjut tulevat useisiin eri tuottajiin perustuvassa kokonaisuudessa välttämättä olemaan organisaatiorajat ylittäviä.
 4. 4. 2.12.2015 4 Tehokkuusinnovaatiot • Hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisilla uudistuksilla – tavoitteena vähintään 4 miljardin euron taloudelliset vaikutukset – sote-uudistuksen osuus 3 mrd euroa • menojen kasvun hidastuminen vuoden 2030 -alkuun mennessä suhteessa nykyiseen perusennusteeseen • kulujen kasvu enintään 0.9 % vuosi => yksityisen sektorin parasta tasoa vastaava tuottavuuskasvu tarpeen
 5. 5. 2.12.2015 5 Uusi hallintorakenne ja sote: KUNNAT Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Yhteinenict Muutyhteiset tukipalvelut 18 ITSEHALLINTOALUETTA - SOTE-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 15 ALUEEN PUITTEISSA VALTIO Lainsäädäntö, rahoitus ja ohjaus
 6. 6. 2.12.2015 6 Erillisestä erva-alueesta luovutaan • Itsehallintoalueiden yhteistyö perustuu valtakunnalliseen ja alueelliseen työnjakoon, jota valtioneuvosto ohjaa • Itsehallintoalueet järjestävät tarkoituksenmukaisen yhteistyön • Valtioneuvoston järjestämispäätöksellä hoidetaan erva- aluetta vastannut koordinaatio vahvemmalla mandaatilla: yhteys yliopistosairaaloihin ja erityistason sosiaalipalveluihin sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kehittämisrakenteisiin • Yliopistollisina sairaaloina jatkavat Hyks, Tays, Tyks, OYS ja Kys
 7. 7. 2.12.2015 7 Tehokkuutta tukevat ratkaisut 1 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon monipuolisuutta laajennetaan – Itsehallintoalue tuottaa tarvittavat palvelut itse tai yhdessä muiden itsehallintoalueiden kanssa, lisäksi se voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita – Järjestämistehtävä ja tuotanto erillään itsehallintoalueen sisäisessä organisaatiossa, tätä tukevat asiantuntijapalvelut – Eri tuotantotapojen vertailtavuuden ja järjestelmällisen vertailun lisääminen ja kilpailun tehostaminen • Julkisten ja julkisesti rahoitettujen yksityisten sote- palveluiden laatu- ja kustannustietojen tulee olla julkisia avoimen vertailun mahdollistamiseksi – Yksityinen sektori ja avoin vertailu julkisen tuotannon kirittäjänä
 8. 8. 2.12.2015 8 Tehokkuutta tukevat ratkaisut 2 • Itsehallintoalueiden omistama yhteishankintayksikkö – hoitaa itsehallintoalueiden päättämissä hankinnoissa kilpailutuksen – tukee strategisen hankintatoimen järjestämisessä ja innovatiivisissa hankinnoissa – lisäksi osallistuu itsehallintoalueiden oman tuotannon tehokkuuden ja talouden arviointiin • Itsehallintoalueille yhteiset, näiden omistamat tukipalvelut – toimitilapalvelut; – talous- ja henkilöstöhallinto; – ICT-palvelut, tavoitteena täydellinen tietointegraatio – laiteinfrastruktuuripalvelut
 9. 9. 2.12.2015 9 Asiakkaan valinnanvapauden laajentaminen • Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö: käyttäjälle mahdollisuus valita itse palveluiden julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja – valinnanvapaus pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin erityistason palveluissa • Monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva ja valinnanvapautta laajentava lainsäädäntö saadaan voimaan 1.1.2019. – vahvistetaan perustason palveluita ja turvataan nopea hoitoon pääsy – yksilön valinnanmahdollisuuksia tuetaan palveluiden yhtenäisillä laatukriteereillä ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla
 10. 10. 2.12.2015 10 Vaikuttavuussuuntautunut ohjaus- ja toimintamalli • Yksityinen julkisen kirittäjänä • Julkinen mahdollistajana • Julkishallinto alustana – platform • Tiedon avoimuus ja yhtenäinen vertailu • Julkinen valvonta Vaikuttavuus - asiakas - palvelujärjestelmä - hyvinvointipolitiikka - perusoikeudet & talouspolitiikka
 11. 11. 2.12.2015 11 KUNNAT Eri toimenpiteiden vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn sekä euromääräinen kustannus-hyöty -arvio
 12. 12. 2.12.2015 12 Esimerkkejä • Osa omalääkärikokeiluista alun perin • Julkisen ja yksityisen valinnanvapauskokeilut ja osa ulkoistuksista => palvelutapainnovaatiot • Terveydenhuollon yksilöllistyminen - innovatiiviset yksittäiset hoitomuodot • Virtuaaliklinikka -ratkaisut - palvelunohjaus • Älykkäät diagnostiikka -ratkaisut • Sosiaalipalveluissa lukuisia esimerkkejä järjestöjen innovaatioista – palveluohjaus -mallit – lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin ennakoiva puuttuminen – päihde- ja huumeriippuvaisten hoito ja huolto – Asunto ensin -hankkeet
 13. 13. 2.12.2015 13 Mahdollisuuksia • Kehittäjäyhteisöt - innovaatioekosysteemit • Riskiperusteinen toiminnan- ja palveluohjaus – yhteys genomitietoon ja digitaalitekniikkaan • Vaikuttavuusinvestoinnit – filantropia – kasvubusiness – jatkuva uusien prosessi- ja toimenpideinnovaatioiden sekä ohjausinnovaatioiden hakeminen
 14. 14. 2.12.2015 14 Kiitos! Lisätiedot alueuudistus.fi @thpoysti

×