O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

годишен преговор по математика 3 клас

 • Entre para ver os comentários

годишен преговор по математика 3 клас

 1. 1. Преговор
 2. 2. зад.1 Запишете числата , които са представени на бодливото сметало.
 3. 3. зад.2 Запишете числата : Знаем, че: 10 ед. = 1 дес. 10 дес. = 1 стот. 10 стот = 1 хил. хиляди стотици десетици единициа) 8 0 3 7 0 0 9 9 9б) 4 стот. + 1 дес + 5 ед. = 415 3 стот. + 0 дес. + 3 ед. = 303 7 стот. + 2 дес + 7 ед. = 727
 4. 4. зад.3 С цифрите , и запишете трицифрени числа. Сравнете ги. 777, 222, 444 724, 742, 274, 247,427, 472 > > >
 5. 5. зад.4 Числата 263, 490, 571, 892 с помощта на кои цифри са записани? С колко на брой цифри записваме изучените числа?
 6. 6. зад.5 Сравнете: > > > > > >
 7. 7. Зад.6 Вярно ли е свързването, направена от Владо? 9Най-малкото.. едноцифрено число 10 двуцифрено 99 число трицифрено 100Най-голямото... число 999 четирицифрено число 1000 Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
 8. 8. Зад.7 Запишете най-малкото трицифрено число: а) с цифра на стотиците 7 б) с цифра на стотиците 3, а на десетиците - 5 в) с цифра на стотиците 4, а на единиците - 8 Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
 9. 9. Преговор Ц.Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
 10. 10. зад.1 Пресметнете сборовете:а)б)
 11. 11. зад.2 Кои свойства на събирането ще използвате при пресмятанена сборовете? Съдружително свойство Разместително свойство 42 + 58 + 264 = (42 + 58) + 264 = 100 + 264 = 364 250 + 379 + 50 =(250 + 50) + 379 =300 +379 =679 417 + 59 + 83 + 241 = (241 + 59) + (417+ 83) = 300 + 500 = 800
 12. 12. зад.3 Запишете редицата от 5 числа, ако : а) първото е 197, а всяко следващо е с 39 по-голямо от предходното 236 275 314 353 197 ,.....,......,.....,..... +39б) 83, 197, 311 425 539 ....., ....., ....., +114в) първото е 100, а всяко следващо – с 80 по-голямо 180 260 340 420 100 ,.....,......,.....,..... +80
 13. 13. зад.4 Попълнете таблицатасъбираемо 99 99 99 99събираемо 0 93 186 279сбор 99 192 285 378
 14. 14. зад.5 Ще се претоварят ли лодката и асансьора? майката-67кг 102кг 33кг 82кг 63кг 49кг бащата – 82кг Ива - 32кг 102 + 33 + 82 + 63 + 49 = 329кг Андрей – 28кг67 + 82 + 32+ 28 = 209кг
 15. 15. Преговор
 16. 16. зад.1 Пресметнете разликите:а)б)
 17. 17. зад.2 Попълнете таблицитеумаляемо 934 784 634 560умалител 120 120 120 120разлика 814 664 514 440умаляемо 576 576 576 576умалител 150 200 250 300разлика 426 376 320 376
 18. 18. зад.3 Пресметнете изразите:а) 743 - (115 + 93) = 743 - 208 = 535 312 - ( 91 - 24) = 312 - 67 = 245 (809 - 524) - 285 = 285 - 285 = 0 (415 + 585) - 1000 = 1000 - 1000 = 0б) 324 – 160 < 424 – 160 597 – 240 > 597 - 340
 19. 19. зад.4 С колко лева по-малко ще заплатят семействата, ако направят следните покупки:430 + 220 = 650лв 350 + 430 = 780лв340 + 150 = 490 лв 210 + 340 = 550 лвили (430 + 220) - (340 + 150) или (350 + 430) - (210 + 340)=650 – 490 = 160 лв. по-малко =780 – 550 = 230 лв. по-малко
 20. 20. зад.5 Ангел преплувал 250м., които със 75 метра повече от разстоянието, което е преплувала Надя. Леда преплувала с 25 метра повече от Надя. Намерете разстоянието, което е преплувала Леда.
 21. 21. Преговор
 22. 22. Зад.1 Извършете събирането и изваждането. Как се нарича всяко от числата при тези действия?умаляемо умалител събираемо разлика сбор
 23. 23. Зад.2 Как се наричат неизвестните числа в равенствата?а) + 176 = 283 б) - 127 = 357 = 283 – 176 =357 + 127 = 107 = 484 + 53 = 134.2 - 168 = 900 : 10 + 53 = 268 - 168 = 90 = 268 – 53 = 168 + 90 =215 = 258НЕИЗВЕСТНО СЪБИРАЕМО НЕИЗВЕСТНО УМАЛЯЕМО
 24. 24. Зад . 3 Митко и сестра му купили 1кг череши. Изяли част от тях и претеглили останалите. Те били 420грама.Колко грама череши са изял?
 25. 25. Зад . 4 Обиколката на равнобедрен триъгълник е 128см. Намерете дължината на бедрото, ако третата страна е 36см. (128 – 36) : 2 = 92 : 2 = 46 см
 26. 26. Зад. 5 Изкажете задачи по данните в таблицата. Решете ги.Екскурзия с: Изминат път Оставане за Обща изминаване дължина на маршрутаавтобус 315 км 497 км ? км 812влак 279 км ? км 225 504 кмлека кола ? км 398 км 973 км 575315 + 497 = 504 – 279 = 973 – 398 =
 27. 27. Зад . 6 Семейството на Янко спестило пари за ремонт на жилището си. От тях похарчили за тапети 115 лв., за бои – 48лв., а останалите 350лв – за мокет. Колко лева са били спестените пари за ремонт?

×