Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a л.№2(20)

Anúncio

Mais de stecenko_nm(20)

Último(20)

Anúncio

л.№2

 1. Організац ія навчально-пізнавальної діяльності студентів
 2. Основні завдання педагогічної освіти
 3. Форми навчання у вищому навчальному закладі лекція семінар практичне заняття лабораторне заняття
 4. Види лекцій вступна настановча одинарна заключн а оглядов а
 5. Підготовка до семінару прочитав розібрався зрозумів записав запам ’ ятав
 6. Етапи лабораторної роботи контрольні запитання звіт результати спостереження висновки
 7. Види контролю: поточний модульний підсумковий семестровий екзамен семестровий залік диференційований недиференційований
 8. Завдання контролю поточного п і дсумкового
 9. ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS
 10. Ліквідація академічної заборгованості
 11. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
 12. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
 13. Що є законодавчою базою прав та обов'язків студентів?
 14. Закон України про вищу освіту
Anúncio