ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013

S
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Φ Ρ E Ρ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Π Α Ι Δ Ο Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ο Σ , Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Κ . Ψ . Υ
Γ . Ν . Ν . Θ . Α . « Η Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α »
Σ Π Υ Ρ Ο Υ Σ Τ Ε Λ Λ Α
Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Γ . Ν Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η Σ « Β Ο Σ Τ Α Ν Ε Ι Ο »
ΑΚΑΔΗΜΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011
η υγεία…
η υγεία … η ψυχική…
ΟΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σύμφωνα με την Π.Ο.Υ ψυχική υγεία είναι η κατάσταση που το άτομο μπορεί να ζει
και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα καθώς και να ικανοποιείται από τις
χαρές της ζωής και να έχει τη δύναμη και τη λογική να ξεπερνά τις δυσκολίες
Δεν ακούω φωνές και δεν
βλέπω νεράιδες ..Δοκιμάζω
το νέο μου κομπιούτερ ….
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και κατά επέκταση της
ψυχικής υγείας είναι :
 Οι συνθήκες διαβίωσης (εισόδημα, κατοικία)
 Το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου
 Ο τρόπος ζωής
 Η έκθεση σε κινδύνους( μόλυνση περιβάλλοντος επαγγελματικά
ατυχήματα μεταδοτικά νοσήματα)
 Γενετική προδιάθεση
ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013
Επιστήμονες Ψυχικής Υγείας
 Ψυχίατρος
 Ψυχολόγος
 Κοινωνιολόγος
 Κοινωνικός Λειτουργός
 Επισκέπτης Υγείας
 Λογοθεραπευτής
 Εργοθεραπευτής
 Νοσηλευτής
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Η λέξη ψυχολογία αποτελείται από 2 λέξεις:
ΨΥΧΗ και ΛΟΓΟΣ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ψυχή του ανθρώπου με τη
συμπεριφορά του
 Εξετάζει το «πώς» και το «γιατί» ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με
συγκεκριμένο τρόπο σε μια δεδομένη στιγμή κάτω από δεδομένες
καταστάσεις
 Η συμπεριφορά του μπορεί να είναι συνειδητή ή ασυνείδητη
 Τη συμπεριφορά του ανθρώπου στην εργασία στην κοινωνία και στην
οικογένεια
 Τον τρόπο που εκδηλώνεται η συμπεριφορά με τη λεκτική και
εξωλεκτική επικοινωνία
 14% - 18% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
(ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ 0 – 18%) ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 ΜΟΝΟ 10 – 15% ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
DSM IV: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ,
ΠΑΙΔΙΚΗ Ή ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
D.S.M.- IV – TR. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ Ή ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 1. 2.ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 3. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
 4. ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 5. ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 6. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ
 7. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ
 8. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ ΜΗ
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΥ
 9. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
 10. ΔΙΑΤΑΡAΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 11. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ
ΕΠΙΚΕΝΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
 12. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
DSM-IV-TR: ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ
 Πρόβλημα σχέσης σχετιζόμενο με ψυχική διαταραχή ή γενική ιατρική κατάσταση
 Πρόβλημα σχέσης γονιού – παιδιού
 Πρόβλημα σχέσης με σύντροφο
 Πρόβλημα σχέσης με αδερφό
 Πρόβλημα σχέσης Μ.Π.Α.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ
 Σωματική κακοποίηση παιδιού
 Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού
 Παραμέληση παιδιού
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
 Μη συμμόρφωση προς τη θεραπεία
 Υπόκριση
 Αντικοινωνική συμπεριφορά παιδιού ή εφήβου
 Μεταιχμιακή διανοητική λειτουργία
 Πένθος
 Σχολικό (ακαδημαϊκό) πρόβλημα
 Πρόβλημα ταυτότητας
 Πρόβλημα πολιτισμικής προσαρμογής
 Πρόβλημα περιόδου (φάσης) της ζωής
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΆ DSM-IV ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗΣ /ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι.
 Α. Είτε το (1) είτε το (2):
(1.) έξι (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα απροσεξίας έχουν επιμείνει
για τουλάχιστον 6 μήνες σε βαθμό που είναι δυσπροσαρμοστικός και ασύμφωνος
με το αναπτυξιακό επίπεδο:
Απροσεξία:
α)συχνά να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στο
σχολείο, είναι στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες
β)συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντα του ή σε
δραστηριότητες παιχνιδιού
γ) συχνά δεν φαίνεται να ακούει όταν του μιλούν κατ’ ευθείαν
δ) συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αδυνατεί να τελειώσει σχολικές
εργασίες, μικροθελήματα ή υποχρεώσεις στον χώρο εργασίας του (χωρίς να
οφείλεται σε εναντιωτική συμπεριφορά ή αδυναμία να καταλάβει οδηγίες)
ε) συχνά έχει δυσκολία να οργανώσει καθήκοντα και δραστηριότητες
στ) συχνά αποφεύγει, δεν του αρέσουν ή είναι απρόθυμο να εμπλακεί σε καθήκοντα
που απαιτούν σταθερή και διαρκή νοητική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή
προετοιμασία για το σχολείο στο σπίτι )
ζ) συχνά χάνει πράγματα απαραίτητα για καθήκοντα ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια,
σχολικές εργασίες, μολύβια, βιβλία ή εργαλεία)
η) Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα
θ) συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤA DSM-IV ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗΣ /ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ.
 (2) έξι (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα υπερκινητικότητας-
παρορμητικότητας έχουν επιμείνει για τουλάχιστον 6 μήνες σε βαθμό που είναι
δυσπροσαρμοστικός και ασύμφωνος με το αναπτυξιακό επίπεδο:
υπερκινητικότητα:
α) συχνά κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια ή στριφογυρνά στη θέση του
β) συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες καταστάσεις στις οποίες το
αναμενόμενο είναι να παραμείνει καθισμένο
γ) συχνά τρέχει γύρω – γύρω ή σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε καταστάσεις όπου
αυτή η συμπεριφορά δεν ταιριάζει (σε εφήβους ή ενηλίκους μπορεί να περιορίζεται σε
υποκειμενικά αισθήματα κινητικής ανησυχίας)
δ) συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να εμπλέκεται σε δραστηριότητες του ελεύθερου
χρόνου, ήσυχα
στ) συχνά μιλά υπερβολικά
Παρορμητικότητα:
ζ) συχνά ξεστομίζει απερίσκεπτα απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις
η) συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του
ι) συχνά διακόπτει ή «χώνεται» σε άλλους (π.χ. παρεμβαίνει απρόσκλητα σε συζητήσεις ή
παιχνίδια).
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ DSM-IV ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ.
 (B) μερικά συμπτώματα υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας ή απροσεξίας που προκάλεσαν
έκπτωση ήταν παρόντα πριν την ηλικία των 7 ετών.
 Γ) κάποια έκπτωση από τα συμπτώματα είναι παρούσα σε δύο ή περισσότερους τομείς (π.χ. σχολείο (ή
στην εργασία) και στο σπίτι).
 Δ) πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σημαντικής έκπτωσης στην κοινωνική , σχολική ή
επαγγελματική λειτουργικότητα
 Ε) τα συμπτώματα δεν συμβαίνουν αποκλειστικά κατά την διάρκεια της πορείας Βαριάς Εκτεταμένης
Διαταραχής της Ανάπτυξης, της Σχιζοφρένειας ή άλλης Ψυχωτικής Διαταραχής και δεν εξηγούνται
καλύτερα ως κάποια άλλη ψυχική διαταραχή (π.χ. Διαταραχή της Διάθεσης , Αγχώδης διαταραχή ,
Διρασχιστική Διαταραχή ή Διαταραχή της Προσωπικότητας).
 Κωδικοποίηση με βάση τον τύπο:
Διαταραχή Ελαττωματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας
α) Συνδυασμένος τύπος: εάν πληρούνται τόσο το Κριτήριο Α1 όσο και το Α2 για τους τελευταίους 6
μήνες
β) Τύπος Κυρίως απροσεξίας: εάν πληρούται το Κριτήριο Α1, αλλά δεν πληρούται το κριτήριο Α2 για
τους τελευταίους 6 μήνες
γ) Τύπος Κυρίως Υπερκινητικότητας Παρορμητικότητας εάν πληρούται το Κριτήριο Α2 αλλά δεν
πληρούται το Κριτήριο Α1 για τους τελευταίους 6 μήνες
Σημείωση κωδικοποίησης: για άτομα (ιδίως εφήβους και ενηλίκους)
 που τώρα έχουν συμπτώματα που δεν πληρούν πια όλα τα κριτήρια, πρέπει να μπει ο προσδιορισμός
«Σε μερική Ύφεση».
ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013
1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ12 ΕΤΩΝ: 0,4-2,5%
 ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΙΔΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
 ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ: 10-13%
 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ:
ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ 30-80%
 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΧΕΣ 60-80%
 ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΧΕΣ 34%
3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ι.
 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
 ΠΡΩΪΜΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΨΥΧΟΠΙΕΣΤΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
 ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
 ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ.
 ΧΑΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
 ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
 ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
 ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ.
 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ
ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΝΑ
ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
6. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ VI.
 ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
 ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ
 ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Ι.
 ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Α. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΤΟΝΙΑ
Β. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
Γ. ΦΤΩΧΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΙΙ.
 ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΗΛΙΚΙΑ
1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
2. ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ
3. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
4. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ι.: ΟΡΙΣΜΟΣ
 Πρόσφατες έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, έδειξαν ότι ο εκφοβισμός
είναι ένας κοινός και δυναμικός τύπος βίας ανάμεσα στα παιδιά.
Επιφέρει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στα θύματα αλλά και στους
εκφοβιστές τους, καθώς επηρεάζει τόσο το κλίμα του σχολείου όσο και την
δυνατότητα των μαθητών να εξελιχθούν.
 «Ένας μαθητής θυματοποιείται όταν αυτός/η αυτή εκτίθεται
επανειλημμένα και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις του
ενός ή περισσοτέρων μαθητών». Ορίζεται δε η αρνητική πράξη ως: «όταν
κάποιος επιχειρεί να επιβληθεί, να τραυματίσει ή να προκαλέσει δυσφορία
σε κάποιον » (Olweus, 1994).
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΙΙ.
 «Ο εκφοβισμός συμβαίνει όταν κάποιος εσκεμμένα
τραυματίζει ή φοβίζει κάποιον αδύναμο για κάποιο λόγο.
Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους: με ένα
ειρωνικό πείραγμα, απειλητικές πράξεις ή χειρονομίες,
βρισιές, χτυπήματα ή κλωτσιές…Δεν είναι εκφοβισμός όταν
δύο άνθρωποι της ίδιας μυϊκής δύναμης μαλώνουν μεταξύ
τους » Peterson (1999).
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΙΙΙ.ΜΟΡΦΕΣ
 Σωματικός:
 χτυπήματα, καταστροφή ή αρπαγή αντικειμένων (βιβλίων,
καπέλων, ρούχων, γεύματος, κτλ)
 φτύσιμο
 σπρώξιμο
 κλωτσιές
 χτύπημα ή χαστούκι
 βανδαλισμός ή καταστροφή περιουσίας (ποδηλάτων, το
σπίτι του θύματος, αυτοκίνητο, κτλ)
 κλέψιμο
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΙV.
 πέταγμα αντικειμένων στο έδαφος ή ενάντια του θύματος
 σωματικές πράξεις που ταπεινώνουν, όπως το κατούρημα
πάνω σε άλλο άτομο ή το πέταγμα υγρών στο πρόσωπό του
 η σωματική βία ενάντια στην οικογένεια, τους φίλους ή τα
κατοικίδια ζώα
 η απειλή με όπλο
 η βίαιη είσπραξη χρηματικού ποσού
 το μη δίκαιο παιχνίδι με κόλπα ή αταξίες (US Department of
Education, 1998)
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ V.
 Λεκτικός:
 αρνητικά σχόλια ή πειράγματα για την εμφάνιση, το ντύσιμο,
τις πράξεις ή την προσωπικότητα του ατόμου
 κουτσομπολιά ή διάδοση φημών
 το ντρόπιασμα ή η δημόσια ταπείνωση
 η κατηγορία για να αναλάβει το φταίξιμο κάποιου άλλου
 η αποξένωση από την ομάδα
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ VI.
 βρισιές
 δημόσιος χλευασμός
 απειλή για τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών
 παρενόχληση με τηλεφωνήματα, e-mail, σημειώματα ή
απειλητικά γράμματα
 βίαιη λεκτική απειλή ότι θα προκαλέσει κακό στο θύμα,
στην οικογένεια του θύματος, τους φίλους ή τα κατοικίδια
του (US Department of Education, 1998).
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ VII.
 Συναισθηματικός:
 απόρριψη από την ομάδα
 τρομοκρατία
 ντρόπιασμα
 ρατσιστικά σχόλια για τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
ατόμου όπως το χρώμα, η εθνικότητα, η θρησκεία, η
φυλή, ο σεξουαλικός του προσανατολισμός, οι παρέες του
κτλ. (US Department of Education, 1998).
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: VIII.
 Σεξουαλικός:
 σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση
 σεξουαλικά υπονοούμενα
 παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής του θύματος (US
Department of Education, 1998).
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΙΧ.
 Ηλεκτρονικός:
 Αποστολή κακόβουλων e mail
 Έκθεση άσεμνων φωτογραφιών στο διαδίκτυο
 Δημιουργία ιστοσελίδων που σκοπό έχουν να
κοροϊδέψουν
 Το να προσποιείσαι ότι είσαι κάποιος
χρησιμοποιώντας το όνομα κάποιου άλλου
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Χ.: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σαν μαθητές και αργότερα ως ενήλικοι, τα θύματα ίσως
διστάσουν ν’ αναλάβουν κοινωνικά, πνευματικά,
συναισθηματικά ρίσκα.
Αν το πρόβλημα επιμένει, τα θύματα περιστασιακά
αισθάνονται αναγκασμένα να λάβουν δραστικά μέτρα,
όπως η εκδίκηση υπό τύπου καυγά, η οπλοφορία ή ακόμη
και η αυτοχειρία.
·Τα θύματα καθώς μεγαλώνουν, γίνονται αγχωτικά και
ανασφαλή και εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης απ’
ότι τα παιδιά που δεν υπήρξαν θύματα εκφοβισμού (US
Department of Education, 1998).
Cyber bullying
...ο,τιδήποτε νέο, γίνεται, συνήθως, αντιληπτό ως επικίνδυνο,
όταν κατακτά τον χρόνο και τη φαντασία των παιδιών και
των εφήβων και διαταράσσει τη συμμόρφωση στους
κανόνες των ενηλίκων…
 …..όμως
όταν ζητάμε από ένα παιδί, τον σύντροφο, ένα φίλο σας να
«ξεκολλήσει» από τον υπολογιστή και η απάντηση είναι
«…ένα ακόμη λεπτό», η φράση ισοδυναμεί με το «μια
γουλιά ποτό ακόμα…» ενός ακλοολικού
Young K.
Eπικεφαλής του Κέντρου Απεξάρτησης από τον Διαδικτυακό εθισμό
(Centre for Internal Addiction Recovery)
Μπραντφορντ, Πενσυλβανία
εθισμός στο διαδίκτυο:
ΒΙΟ-ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ;
 Μοναξιά;
 Ανεργία;
 Κρίση στην οικογένεια;
 Κρίση αξιών;
Τα παιδιά οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι που δεν είναι δημοφιλείς ή
είναι ντροπαλοί, έλκονται από τις ευκαιρίες δημιουργίας μιας νέας
ταυτότητας σε ηλεκτρονικές κοινότητες, νοιώθουν μεγάλη ευφορία.
Η έλλειψη χώρου και χρόνου για δραστηριότητες
Το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει γονείς , καθηγητές και παιδιά με
μια ευάλωτη προσωπικότητα, σε ένα χαοτικό θεσμικό πλαίσιο,
είναι οι βασικές αιτίες της κακής χρήσης του Ιντερνετ
κριτήρια εθισμού στο Διαδίκτυο
 Τέσσερα από τα ακόλουθα δέκα χαρακτηριστικά:
1. το Ιντερνετ βρίσκεται διαρκώς στη σκέψη τους
2. αναλώνουν αυξανόμενα χρονικά διαστήματα για να αντλήσουν ικανοποίηση από την
χρήση
3. αδυνατούν να ελέγξουν την επιθυμία χρήσης του Ιντερνετ
4. διακατέχονται από νευρικότητα και ευερεθιστικότητα όταν προσπαθούν να
περιορίσουν ή να κόψουν εντελώς τη χρήση του Ιντερνετ
5. χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως «μέθοδο φυγής» από προβλήματα που τους απασχολούν
ή για να ξεπεράσουν μια άσχημη ψυχική διάθεση.
6. αναγκάζονται να πουν ψέματα σε συγγενείς και φίλους για το χρόνο που αναλώνουν
στη χρήση του Ιντερνετ
7. θέτουν σε κίνδυνο προσωπικές σχέσεις και καριέρα
8.εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν μολονότι έχουν ξεπεράσει τον προϋπολογισμό στα
έξοδα των τηλεφωνικών συνδέσεων
9. αισθάνονται συμπτώματα στερητικού συνδρόμου όταν δεν μπορούν να έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
10. ασχολούνται με το διαδίκτυο περισσότερο χρόνο από αυτόν που αρχικά
προγραμματίζουν
Πρόδρομα συμπτώματα
 Υπερβολικός χρόνος ενασχόλησης, μονομανία
 Παραμέληση των υποχρεώσεων
 Απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης
 Απομόνωση και μείωση του χρόνου δραστηριοτήτων και του
χρόνου που περνούν με φίλους
 Επιθετικότητα
 Μεταβολή της συμπεριφοράς
 Αδιαφορία για τα πράγματα που παλιά τον ευχαριστούσαν
 Πονοκέφαλοι
 Ξηρότητα οφθαλμών
Πηγή: Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) του Νοσ.Παίδων «Π & Α. Κυριακού)
Είδη Cyberbullying Ι.
1.Flaming (καυτός): είδος μιας ιδιόμορφης ηλεκτρονικής μάχης. Περιλαμβάνει την αποστολή εχθρικών,
προσβλητικών, επιθετικών, αγενών ακόμη και πρόστυχων μηνυμάτων σε ένα συγκεκριμένο ή περισσότερα
πρόσωπα.
2.Denigration-Dissing (δυσφήμιση): αποστολή μηνυμάτων με μοναδικό σκοπό να θίξουν τη φήμη ή την
υπόληψη κάποιου ή να τον διαβάλλουν στους φίλους του.
3.Bash boards (τελειωτικό χτύπημα ): δημιουργία πινάκων όπου ο καθένας μπορεί να εκτονωθεί γράφοντας
για συγκεκριμένο άτομο ό,τι κακοήθες σχόλιο επιθυμεί.
4.Impersonation (προσωποποίηση με χρήση του προσωπικού λογαριασμού): όταν σπάζει κανείς τον κωδικό
κάποιου, κάνει υποκλοπή ή τον αλλάζει, ή χρησιμοποιεί το λογαριασμό κάποιου που του τον εμπιστεύθηκε
με σκοπό να στέλνει μηνύματα σε άλλους χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης.
5.Outing: αποστολή σε τρίτους προσωπικών μηνυμάτων, φωτογραφιών και βίντεο που ήταν για ιδιωτική
χρήση και είχε εμπιστευτεί ο χρήστης σε γνωστούς του.
6.Trickery: όταν κάποιος παγιδεύει το χρήστη για να του αποσπάσει στοιχεία τα οποία στη συνέχεια διοχετεύει
στο δίκτυο.
Είδη Cyberbullying ΙΙ.
7. Exclusion: όταν κάποιος αποκλείει το χρήστη από το δίκτυο
8. Harassment: παρενόχληση μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή προσβλητικών, αγενών, επιζήμιων
κ.λ.π. μηνυμάτων
9. Happy slapping: λήψη φωτογραφιών ή βίντεο ανθρώπων που τυχαία ή κατόπιν στημένης φάρσας βρίσκονται σε
δυσχερή θέση και η δημοσιοποίησή τους σε ηλεκτρονικά μέσα για «πλάκα». Πολύ πρόσφατο και διαδεδομένο είδος
ιδιαίτερα μετά τη διάδοση των κινητών με κάμερα.
10.Text wars: όταν πολλοί δράστες στοχοποιούν ένα θύμα και το βομβαρδίζουν με κακοήθη μηνύματα, βίντεο κ.λ.π.
11.Online polls: κακοήθεις δημοσκοπήσεις μέσω μηνυμάτων ή διαδικτύου που καταλήγουν σε μεγάλο αριθμό
χρηστών
12.Sending malicious code: αποστολή ιών για να αχρηστευτεί ο υπολογιστής του θύματος
13.Images and videos: λήψη φωτογραφιών και βίντεο από προσωπικές και ιδιωτικές στιγμές του θύματος
14.Στοχοποίηση εκπαιδευτικών την ώρα του μαθήματος και διανομή του αντίστοιχου υλικού στη μαθητική
κοινότητα
Πώς να βοηθήσουν οι γονείς
 Μάθετε για το Ιντερνετ.
 Αφιερώστε χρόνο στο Ιντερνετ με τα παιδιά
 Βάλτε χρονικά όρια.
 Ελέγξτε τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, με ποιούς συνομιλεί.
 Χρησιμοποιείστε ειδικά φίλτρα για επιβλαβείς ιστοσελίδες.
 Συζητήστε για τους κινδύνους.
 Κάντε μια λίστα από πράγματα που θα μπορούσε να κάνει το παιδί
αντί να σπαταλάει τον χρόνο του στο κομπιούτερ.
 Ενθαρρύνετε άλλες δραστηριότητες.
 Βάλτε το κομπιούτερ σε κοινόχρηστο χώρο, όχι στο δωμάτιό του
 Ενισχύστε το για να μειώσει τη χρήση, είναι πολύ δύσκολο να το
πετύχει μόνο του
 «Σύνδεσμος» ΕΨΥΠΕ, 801-801-1177
 Εφηβική Κλινική Γ.Ν. Παίδων Αγ. Κυριακού, 210-7710824
 http:/www.youth-health.gr
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΥΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
&
ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΧΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ –
ΠΕΛΑΤΗ/ΑΣΘΕΝΗ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
 1. της ικανότητας του ειδικού (ευαισθησία, γνώσεις, εκπαίδευση,
πείρα, κλπ)
 2. της δυνατότητας επικοινωνίας του πελάτη/ασθενή
(νοημοσύνη, γνωσιακές λειτουργίες ευφράδεια, εκφραστικότητα
κ.λ.π.)
 3. των συνθηκών λήψης του ιστορικού (ιδιωτικό γραφείο, σχολείο,
εξωτερικά ιατρεία κ.λ.π.)
 4. τη διαθεσιμότητα και ακαταλληλότητα ως πληροφοριοδοτών
άλλων προσώπων
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΦΗΣ I.: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Οthmer & Othmer
 1. ΑΝΕΣΗ (διασφάλιση άνετης και απρόσκοπης συνέντευξης)
(π.χ. πλατειάζει ή δυσκολεύεται…)
 2. ΣΥΜΠΟΝΟΙΑ (εγκατάσταση συναισθηματικής
συμπαράστασης ακούει, δεν διακόπτει…)
 3. ΕΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ(αξιολόγηση εναισθησίας
στόχος: ανάπτυξη συμμαχίας πελάτη-ειδικού)
 4. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (προοδευτική εμπέδωση
της εμπιστοσύνης)
 5. ΝΑ ΕΔΡΑΙΩΘΕΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ (ενδυνάμωση του
ρόλου του εξεταστή)
 6. ΝΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΘΟΥΝ ΟΙ ΡΟΛΟΙ (τριπλός του εξεταστή:
έμπιστος σύμμαχος – εμπειρογνώμων – πρόσωπο κύρους)
Οι ψυχικές ασθένειες
νευρώσεις
ψυχώσεις
ΝΕΥΡΩΣΗ
Οι νευρώσεις συνίστανται σε ήπιας μορφής ψυχικές διαταραχές .
Βασικό στοιχείο της νεύρωσης είναι η επαφή του ατόμου με την πραγματικότητα.
Είναι λειτουργικό σε όλα τα επίπεδα της ζωής του Οικογενειακό, Επαγγελματικό Κοινωνικό
Κατηγορίες Νευρώσεων : Ιδεοψυχαναγκαστική Νεύρωση, Υστερική Νεύρωση, Φοβική
Νεύρωση, Υποχονδριακή Νεύρωση κλπ
ΝΕΥΡΩΣΗ
 Νεύρωση είναι το αποτέλεσμα ενδοψυχικών ασυνείδητων συγκρούσεων,
μεταξύ ηθικών κανόνων και κοινωνικών επιταγών και ανεπίτρεπτων
παρορμήσεων
 Οι νευρώσεις συνιστούν περίπου το 10% των ψυχικών διαταραχών
 Στα παιδιά μικρότερα ποσοστά διότι εκφράζονται συχνότερα μέσα από
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ή Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 Στην εφηβεία προκειμένου να αποφευχθεί το άγχος ή/και η κατάθλιψη
αναπτύσσεται η «εξωτερικευμένη» συμπεριφορά, μέσα από την
εκδραμάτιση και την αντικοινωνική συμπεριφορά
•ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (η νέα ορολογία των νευρώσεων)
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ
•ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑ
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑ
•ΦΟΒΙΕΣ (Φοβικές Διαταραχές)
•ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
•
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΨΥΧΟΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
ΑΓΧΟΣ
ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ι.
 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΧΟΣ:
ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
 «νοιώθω μια ανησυχία, αγωνία μέσα μου»
 «έχω μια στεναχώρια στην ψυχή μου»
 «νομίζω ότι κάτι τρομερό θα συμβεί»
 Το άγχος θεωρείται παθολογικό, όταν δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινή
λειτουργικότητα, στη επίτευξη επιθυμητών στόχων ή στην συναισθηματική
ηρεμία
ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΙΙ.
 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: αντιστοιχεί στις ηλικίες:
 Βρέφος ………… σωματική ενοχλήματα:
(επιγαστραλγίες, έμετοι)
 Προσχολική …. Σωματικά και φοβικά ενοχλήματα
(αιμωδίες, κεφαλαλγίες τάσης-
ζάλη, κινητική ανησυχία)
 Σχολική ……….. Σωματικά ενοχλήματα, ανησυχία για
την απόδοσή του στο ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,
δύσπνοια
 Εφηβεία………. Άγχος, αϋπνίες, εφιάλτες
ΦΟΒΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΦΟΒΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ι.
 ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ’ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΚΙΝΔΥΝΟ Ή ΑΠΕΙΛΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΟΒΙΕΣ:
 2,3,4 ετών (θόρυβοι, σκοτάδι, άγρια ζώα)
 5 ετών (καθημερινής ζωής θέματα: μην πέσει, μη κτυπήσει , μην τον
δαγκώσει σκύλος)
 6-7 ετών (φαντάσματα, μάγισσες, εγκληματίες)
 8-10 ετών (οι φόβοι μειώνονται)
ΦΟΒΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΙΙ.
 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:
τύποι: αγοραφοβία, κλειστοφοβία, υψοφοβία, ζωοφοβία, σχολική φοβία(συχνά,50%
και άλλα σημεία έντασης: ονυχοφαγία, ανορεξία, εφιάλτες, αϋπνίες)
μορφές: α. αποφυγής της παιδικής και
εφηβικής ηλικίας
β. άγχους αποχωρισμού
(---»αγοραφοβία)
 ΠΟΡΕΙΑ: με εξάρσεις, υφέσεις όσο μικρότερη η ηλικία έναρξης τόσο πιο γρήγορα η
ύφεση
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ψυχοθεραπεία ατομική, συμβουλευτική κ.ά
(διευκρινήσεις, ψύχραιμη συζήτηση)
Οικογενειακή θεραπεία (οικογένεια ασφαλής )
Φάρμακα
ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ι.
 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:
 Χαρακτηρίζεται από την παρουσία ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών
 Α) ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ: επαναλαμβανόμενες ,ανεπιθύμητες, επίμονες
εισβάλλουσες σκέψεις , ιδέες, εικόνες ή παρορμήσεις, που προκαλούν σημαντική
δυσφορία (ΑΡΑ,1994)
 Στα παιδιά οι πιο συχνοί έχουν σχέση με θέματα μόλυνσης, θανάτου, ακρίβειας,
 Β) ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ: επαναλαμβανόμενες φυσικές ή νοητικές πράξεις, που
εκτελούνται ως απάντηση στους ψυχαναγκασμούς ή σύμφωνα με συγκεκριμένους
κανόνες(ΑΡΑ,1994)
 Πρόκειται για πράξεις με συγκεκριμένο σκοπό και όχι για στερεοτυπίες. Στόχος η
μείωση της δυσφορίας ή η πρόληψη του δυσάρεστου γεγονότος
 Π.χ. υπερβολικό πλύσιμο των χεριών, η τάση να ταχτοποιεί και να ακουμπάει
αντικείμενα
ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΙΙ.
 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ: συχνότερη από όσο πίστευαν παλαιότερα: 1-4% (Rapaport et al.
2000, Zohar, 1999)
 Μέση ηλικία έναρξης: 7,5-12,5 χρόνων (Geller et al. 1998)
 30-40% των ενηλίκων εκδηλώνουν τα συμπτώματα πριν το 18ο έτος (Shafran,
2001)
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: αποτέλεσμα
 A) ψυχολογικών (ψυχοδυναμική προσέγγιση)και
 B)βιολογικών παραγόντων (ανωμαλίες του θαλάμου και του κερκοφόρου πυρήνα,
δυσλειτουργία του συστήματος μετωπιαίος λοβός-βασικά γάγγλια και του
συστήματος σεροτονίνης (Rapaport et.al.1988)
 Γ) εμπλοκή ανοσοποιητικού συστήματος: PANTAS ( Paediatric autoimmune
neuropsychiatric disorders associated with streptocccal infection)
ΨΥΧΩΣΗ
ΨΥΧΩΣΗ
O όρος ψύχωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ιατρική κατάσταση που
επηρεάζει τον εγκέφαλο, έτσι ώστε υπάρχει απώλεια επαφής με την
πραγματικότητα.
 Η ψύχωση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη διάθεση
 Αποδιοργανωμένη σκέψη
 Παραισθήσεις Οπτικές, Ακουστικές, Οσφρητικές κλπ
 Ψεύτικες πεποιθήσεις ( τον παρακολουθούν θέλουν να του κάνουν κακό )
 Αλλοιωμένα-αλλαγμένα συναισθήματα
 Αλλαγμένη συμπεριφορά
ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
• ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
ΤΥΠΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ
•ΠΑΡΑΝΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
•ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
• ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
•ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Δεν συνυπάρχει έκπτωση κοινωνική και επαγγελματική
• ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Συνυπάρχει περίοδος Μείζον καταθλιπτικού Μανιακού Επεισοδίου
• ΨΥΧΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ
• ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ
• ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ αντίδραση πένθους
• ΠΑΡΑΛΗΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ύπαρξη παραληρητικών ιδεών Ερωτομανής μεγαλείου
ζηλοτυπίας διωκτικός σωματικός
• ΒΡΑΧΕΊΑ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Πρώτο Ψυχωτικό επεισόδιο
1. ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ στενής σχέσης με ένα άλλο άτομο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤA DSM – IV-TR (APA, 2000)
1. δυο από τα παρακάτω, τουλάχιστον για 1 μηνά το καθένα:
 Παραληρητικές ιδέες
 Ψευδαισθήσεις
 Αποδιοργανωμένος λόγος (π.χ. ασυναρτησία, συχνοί εκτροχιασμοί της ροής)
 Έντονα αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά
 Αρνητικά συμπτώματα, δηλ. συναισθηματική επιπέδωση, αλογία, αβουλία)
2. κοινωνική ή επαγγελματική δυσλειτουργία
3. διαρκής παρουσία της διαταραχής για 6 μήνες τουλάχιστον, όπου πρέπει για 1 μηνά το λιγότερο να
υπάρχουν τα συμπτώματα του κριτηρίου α.
4. αποκλείεται σχιζοσυναισθηματική διαταραχή ή διαταραχή της διάθεσης
5. αποκλείεται η χρήση ουσιών ή κάποια σωματική πάθηση
6. αν υπάρχει ιστορικό αυτιστικής διαταραχής ή άλλης διάχυτης εξελικτικής διαταραχής, τότε η επιπρόσθετη
διάγνωση της σχιζοφρένειας τίθεται μόνο αν παράλληλα υπάρχουν και έντονες ψευδαισθήσεις ή παραλήρημα
τουλάχιστον 1 μηνά.
Σημείωση:
αν οι παραληρητικές ιδέες είναι αλλόκοτες ή οι ψευδαισθήσεις συνίστανται σε μία φωνή που σχολιάζει
συνεχώς την συμπεριφορά ή τις σκέψεις του ατόμου ή σε δύο ή περισσότερες φωνές που συνομιλούν μεταξύ
τους τότε απαιτείται μόνο ένα σύμπτωμα του Κριτηρίου Α
 Β. Κοινωνική/επαγγελματική δυσλειτουργία: Για σημαντικό χρονικό διάστημα από την
έναρξη της διαταραχής ένας ή περισσότεροι μείζονες τομείς της λειτουργικότητας όπως η
εργασία, οι διαπροσωπικές σχέσεις ή η αυτοφροντίδα είναι αξιοσημείωτα κάτω από το
επίπεδο που επιτεύχθηκε πριν την έναρξη (ή όταν η έναρξη είναι στην παιδική ηλικία ή
στην εφηβεία, αδυναμία του ατόμου να φτάσει στο αναμενόμενο επίπεδο διαπροσωπικής ,
σχολικής , ή επαγγελματικής επιτυχίας).
 Γ. Διάρκεια: Συνεχή σημεία της διαταραχής επιμένουν τουλάχιστον για 6 μήνες. Η
περίοδο αυτή των 6 μηνών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 μήνα(δηλ. συμπτώματα
ενεργού φάσης) και μπορεί αν περιλαμβάνει περιόδους με πρόδρομα ή υπολειμματικά
συμπτώματα.
Κατά την διάρκεια αυτών των πρόδρομων ή υπολειμματικών περιόδων τα σημεία
διαταραχής μπορεί να εκδηλώνονται μόνο με αρνητικά συμπτώματα ή δύο ή περισσότερα
συμπτώματα από αυτά που αναφέρονται στο Κριτήριο Α μπορεί να είναι παρόντα με
εξασθενημένη μορφή (π.χ. παράξενες πεποιθήσεις, ασυνήθιστες αντιληπτικές εμπειρίες).
Δ. Αποκλεισμός Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής και Διαταραχής της Διάθεσης:
Ε. Αποκλεισμός ουσίας, γενικής ιατρικής κατάστασης.
ΣΤ. Σχέση με βαριά Εκτεταμένη Διαταραχή της Ανάπτυξης: Α ν υπάρχει ιστορικό
Αυτιστικής Διαταραχής ή άλλης Βαριάς Εκτεταμένης Διαταραχής ης ανάπτυξης, η
επιπρόσθετη διάγνωση της σχιζοφρένειας μπαίνει μόνον όταν υπάρχουν προεξάρχουσες
παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις για έναν τουλάχιστον μήνα (ή λιγότερο αν
θεραπεύτηκαν με επιτυχία).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤA DSM – IV-TR (APA, 2000)
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
•ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
• ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
•Μείζον Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ) έναρξη σε δύο βδομάδες
•Δυσθυμική Διαταραχή κατάθλιψη σε βάθος χρόνου έναρξη
•Ψυχωσική Κατάθλιψη
•Επιπλεγμένη Κατάθλιψη ξεκινά σε μεγάλη ηλικία αγγειακής νόσου του εγκεφάλου
•Κατάθλιψη μετά τον Τοκετό (Επιλόχειος Κατάθλιψη)
•ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ επεισόδια μανίας – έξαρσης και/ή υπομανίας – κατάθλιψης
•ΚΥΚΛΟΘΥΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ χρόνια κατάσταση διαταραχής της διάθεσης που
παρουσιάζει συνεχώς διακυμάνσεις.
DSM – IV- TR: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ MEIZON KATAΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Α. Πέντε (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματαέχουν υπάρξει κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου 2
εβδομάδων και αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή στην προηγούμενη λειτουργικότητα. Τουλάχιστον ένα από τα
συμπτώματα είναι είτε (1) καταθλιπτική διάθεση είτε (2) απώλεια του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης.
1) Καταθλιπτική διάθεση κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν κάθε μέρα, όπως φαίνεται είτε με
υποκειμενική αναφορά (π.χ. νοιώθει λυπημένος ή άδειος) είτε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των άλλων (π.χ.
φαίνεται δακρυσμένος).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε παιδιά και εφήβους μπορεί να είναι ευερέθιστη διάθεση
2) Έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες ή σχεδόν όλες τις δραστηριότητες κατά το
μεγαλύτερο μέρος της μέρας, σχεδόν κάθε μέρα (όπως φαίνεται είτε με υποκειμενική εκτίμηση είτε σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις άλλων)
3) Σημαντική απώλεια βάρους όταν δεν κάνει δίαιτα ή αύξηση βάρους (π.χ. μεταβολή περισσότερο από 5%του
βάρους του σώματος σ’ ένα μήνα) ή ελάττωση ή αύξηση της όρεξης σχεδόν κάθε μέρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στα παιδιά λάβετε υπόψη τη μη πρόσληψη του αναμενόμενου βάρους.
4) Αϋπνία ή υπερυπνία σχεδόν κάθε μέρα
5) Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση σχεδόν κάθε μέρα (που την παρατηρούν άλλοι, όχι απλά υποκειμενικά
αισθήματα ανησυχίας ή επιβράδυνσης)
6) κόπωση ή απώλεια ενέργειας/ενεργητικότητας σχεδόν κάθε μέρα
7) Αισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικής ή απρόσφορης ενοχής (που μπορεί να είναι παραληρητικά) σχεδόν κάθε
μέρα (όχι απλώς αυτομομφή ή ενοχή για το ότι είναι άρρωστος)
8) Ελαττωμένη ικανότητα του ατόμου να σκεφθεί ή να συγκεντρωθεί ή αναποφασιστικότητα σχεδόν κάθε μέρα (είτε μ
ε υποκειμενική εκτίμηση είτε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις άλλων)
9) Υποτροπιάζουσες σκέψεις θανάτου (όχι απλώς φόβος θανάτου), υποτροπιάζων αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς
κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, ή μια απόπειρα αυτοκτονίας ή ένα συγκεκριμένο σχέδιο για αυτοκτονία
Β. Τα συμπτώματα δεν πληρούν τα κριτήρια για Μεικτό επεισόδιο.
Γ. Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική υποκειμενική ενόχληση ή έκπτωσηστον κοινωνικό,
επαγγελματικό ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας.
Δ. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στα άμεσα φυσιολογικά αποτελέσματα της δράσης μιας ουσίας(π.χ. ουσία
κατάχρησης, φάρμακο) ή μιας γενικής ιατρικής κατάστασης (π.χ. υποθυρεοειδισμός).
Ε. Τα συμπτώματα δεν εξηγούνται καλύτερα ως Πένθος, δηλ. μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου τα
συμπτώματα επιμένουν περισσότερο από 2 μήνες ή χαρακτηρίζονται από έντονη λειτουργική έκπτωση, νοσηρή
ενασχόληση με αναξιότητα, αυτοκτονικό ιδεασμό, ψυχωτικά συμπτώματα ή ψυχοκινητική επιβράδυνση.
Από την κατάθλιψη του ατόμου στην κατάθλιψη της οικογένειας
και της κοινωνίας…
 Η κατάθλιψη του παιδιού και του εφήβου
 Οι σύγχρονες «καταθλιπτικόμορφες» παθολογίες (internet,
facebook, etc)
 H πρόληψη
 Η οικογένεια είναι σε κατάθλιψη
 Η κοινωνία είναι σε κατάθλιψη
 Η προοπτική είναι σε κατάθλιψη
 Η πολιτική σε κατάθλιψη
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ι.: ΟΡΙΣΜΟΙ
 ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΕΊΝΑΙ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΧΩΝ
 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ
 ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ-
 ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ,
 Ν΄ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗ ΔΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ
 ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΙ.:
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΧΕΣΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ:
 Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ
ΜΠΟΡΕΙ
Ν΄ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΙ,
Ν΄ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,
ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ Ή ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΜΟΡΦΕΣ
 Ψυχοδυναμικές Ψυχοθεραπείες (το παρόν διαμορφώνεται και κυβερνάται
από το παρελθόν)
 Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία (θεωρίες των γενικών συστημάτων, της
επικοινωνίας, της κοινωνικής εκμάθησης, του κονστρουκτιβισμού, κ.ά)
 Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 Θεραπεία Ζεύγους
 Θεραπεία Συμπεριφοράς (οι ψυχικές δ. είναι προϊόν βιολογικών παραγόντων
και μάθησης, εστιάζει στο παρόν, τα συμπτώματα είναι πραγματικά και δεν
συγκαλύπτουν υποκείμενες διεργασίες, τεχνικές: κατακλυσμική
θεραπεία,κλιμακωτή έκθεση,θετική ενίσχυση, απόσβεση)
 Γνωστική Ψυχοθεραπεία (η διάθεσή μας και τα συναισθήματά μας
επηρεάζονται από τις σκέψεις μας και έτσι αρνητικές και υποτιμητικές σκέψεις
και αρνητικά σχήματα σκέψης, προκαλούν δυσφορία , κατάθλιψη
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΙΙ.: ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ
 ΟΤΑΝ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ» ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 ΟΤΑΝ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ!
(στην κοινωνία: όταν οι πολίτες προσαρμόζονται στις
καταθλιπτικές πολιτικές…του κράτους)
 ΟΤΑΝ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ
ΣΥΝΘΕΤΟ!
Οι προκαταλήψεις
Reaching out
«H σημασία της έγκαιρης παρέμβασης»
1η: οι ψυχικά πάσχοντες είναι επικίνδυνοι
και η ψυχική διαταραχή δεν μπορεί να γίνει
κατανοητή
 1η ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ
 Οι ψυχικά ασθενείς είναι βίαιοι
και επιθετικοί
 Ας προσποιηθούμε ότι δεν τον
βλέπουμε, μπορεί να γίνει βίαιος
και επιθετικός
 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 Φόβος να έλθουμε σ’ επαφή μ’
έναν άνθρωπο που πάσχει
ψυχικά
 Άρνηση να κατανοήσουμε
τις σκέψεις και τα
συναισθήματα του ανθρώπου
που θεωρείται άρρωστος
2η η ψυχική διαταραχή έχει
οργανική αιτιολογία
 2η: Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑ
 «…η αληθινή θεραπεία
επιτυγχάνεται με τα φάρμακα, τις
ακτινοθεραπείες…
μόνο με τη νοσηλεία
θεραπευόμαστε πραγματικά…
«…ψυχοθεραπεία: όλο λόγια»
«..ψυχοθεραπεία: αφορά μόνο
αυτούς που αντιμετωπίζουν
ελαφρά προβλήματα, δεν κάνει
για τους πραγματικούς τρελούς»
 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 Θεραπευτική αγωγή:
μόνο ο γιατρός είναι αρμόδιος για
τη διαχείριση του πολύπλοκου
ψυχιατρικού προβλήματος κι
αυτός βασίζεται, για την
αντιμετώπιση της διαταραχής,
κυρίως στην ενδονοσοκομειακή
νοσηλεία
 Πολλοί νομίζουν, λανθασμένα, ότι
η ψυχοθεραπευτική αγωγή δεν
αρμόζει στους σοβαρούς
πάσχοντες
3η η ψυχική διαταραχή είναι
ανίατη
 Δεν γίνεται τίποτα, δεν
υπάρχει θεραπεία…»
 μ’ ενοχλούν όταν τους
συναντώ στο δρόμο: μα, γιατί
τους αφήνουν να
κυκλοφορούν
 Οίκτος, που δεν βοηθά σε
τίποτε, και παραίτηση από
κάθε προσπάθεια, ακόμη και
εκ μέρους λειτουργών
ψυχικής υγείας
 Άρνηση να κατανοήσουμε τις
σκέψεις και τα συναισθήματα
του ανθρώπου που θεωρείται
άρρωστος
4η η ιδιωτική περίθαλψη είναι καλύτερη και
πιο αποτελεσματική από τη δημόσια
 ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
 «οτιδήποτε ιδιωτικό είναι πάντα
καλύτερο από το δημόσιο…»
 «Στις δημόσιες υπηρεσίες δε σε
λογαριάζουν, σε καταστρέφουν»
 Στις δημόσιες υπηρεσίες
πηγαίνουν οι τρελοί, εκεί δεν σε
προσέχουν
 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 Καταφεύγουμε αποκλειστικά
στους ιδιωτικούς φορείς, των
οποίων όμως οι δυνατότητες
είναι ανεπαρκείς ή
περιορισμένες
Θεσμικά πλαίσια ανάπτυξης
Δικτύων Υπηρεσιών Υγείας
σε παραμεθόριο περιοχή
Σπύρου Στέλλα
Κλινική Ψυχολόγος
Γ. Ν. Μυτηλήνης
Δομές Νοσοκομείου που ασχολούνται με προβλήματα ψυχικής υγείας
Ε.Ι Ψυχιατρικού
Ψυχιατρική Κλινική
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
Γραφείο Ψυχολόγων
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Κοινωνική Υπηρεσία
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ
Παιδιατρικό Τμήμα
Παθολογικό Τμήμα
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Ψυχιατρικό
Τμήμα
Γραφείο
Ψυχολόγων
Κοινωνική
Υπηρεσία
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
(Παιδοψυχιατρικό Τμήμα)
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
Υπηρεσία
Κοινωνικής
Πρόνοιας
της
Νομαρχίας
Πολυιατρείο
ΙΚΑ
Εταιρεία
Προστασίας
Ανηλίκων
ΚΔΑΥ
Συμβουλευτικός
Σταθμός
ΚΑΠΗ
Προγράμματα
«Βοήθεια στο
σπίτι»
Γηροκομ
είο
Παράρτημα
Χαμόγελου
του παιδιού
(ΕΟΔ)
«Άπολις»
«PRAKSIS»
«Πολύκεντρο»
«ΠΝΟΗ»
Εκκλησία
Μητροπολίτης
Μυτιλήνης
Οικοτροφείο
Αστυνομία
Ασφάλεια
“Παππού αγαπημένε, είπα,
Δώσ΄ μου μια προσταγή”
«Φτάσε όπου μπορείς παιδί μου.»
Η καρδιά μου όμως δε σκίρτησε.
“Παππού αγαπημένε, είπα,
Δώσ’ μου μια πιο δυνατή,
μια πιο Κρητικιά προσταγή.”
«Φτάσε όπου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ παιδί μου.»
Ν. Καζαντζάκης
Αναφορά στον Γκρέκο
«…Η τιμή ανήκει στον άνθρωπο που βρίσκεται στην κονίστρα,
με το πρόσωπο αυλακωμένο από σκόνη, ιδρώτα και αίμα,
που παλεύει γενναία,
που σφάλλει,
πέφτει και σηκώνεται ξανά και ξανά,
που γνωρίζει τον μεγάλο ενθουσιασμό,
την μεγάλη αφοσίωση και
αναλώνεται για μια άξια υπόθεση,
σ΄ αυτόν που στην καλύτερη περίπτωση θριαμβεύει και
στην χειρότερη, αν αποτύχει,
τουλάχιστον αποτυχαίνει πάνω στον ηρωικό αγώνα,
έτσι που η θέση του δεν θα είναι ποτέ κοντά σ’ αυτές τις
κρύες και δειλές ψυχές
που δεν ξέρουν ούτε από ήττα ούτε από νίκη.»
Τheodore Roosevelt
1 de 86

Recomendados

Piaget.Vygotsky por
Piaget.VygotskyPiaget.Vygotsky
Piaget.VygotskyStergios
5K visualizações38 slides
παρουσιαση κοινωνικου αποκλεισμου por
παρουσιαση κοινωνικου αποκλεισμουπαρουσιαση κοινωνικου αποκλεισμου
παρουσιαση κοινωνικου αποκλεισμουaivanoulis
4.1K visualizações44 slides
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση por
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευσηOι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευση
Oι θέσεις του Pierre Βourdieu για την εκπαίδευσηtherianos
14.9K visualizações13 slides
Συναισθηματικές διαταραχές por
Συναισθηματικές διαταραχέςΣυναισθηματικές διαταραχές
Συναισθηματικές διαταραχέςConstantinos Bletsos
3.8K visualizações68 slides
δεπυ por
δεπυδεπυ
δεπυGeorge Tsallas
15.5K visualizações32 slides
Ψυχώσεις παίδων-εφήβων por
Ψυχώσεις παίδων-εφήβωνΨυχώσεις παίδων-εφήβων
Ψυχώσεις παίδων-εφήβωνConstantinos Bletsos
1.7K visualizações56 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ por
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣXyla Eleni
3.2K visualizações38 slides
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή por
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμήστρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμήMarianna Gliarmi
1.9K visualizações17 slides
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμού por
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμούJohn Bowlby: Η θεωρία του δεσμού
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμούDimitris Agorastos
2.6K visualizações32 slides
παρουσίαση 1ης παδ οικογένεια por
παρουσίαση 1ης παδ οικογένειαπαρουσίαση 1ης παδ οικογένεια
παρουσίαση 1ης παδ οικογένειαAnag90
575 visualizações12 slides
ατομα με αναπηρια por
ατομα με αναπηριαατομα με αναπηρια
ατομα με αναπηρια2dhmgal
5.7K visualizações36 slides
Theories mathisis por
Theories mathisisTheories mathisis
Theories mathisisVasilis Sotiroudas
3.3K visualizações63 slides

Mais procurados(20)

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ por Xyla Eleni
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Xyla Eleni3.2K visualizações
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή por Marianna Gliarmi
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμήστρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή
Marianna Gliarmi1.9K visualizações
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμού por Dimitris Agorastos
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμούJohn Bowlby: Η θεωρία του δεσμού
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμού
Dimitris Agorastos2.6K visualizações
παρουσίαση 1ης παδ οικογένεια por Anag90
παρουσίαση 1ης παδ οικογένειαπαρουσίαση 1ης παδ οικογένεια
παρουσίαση 1ης παδ οικογένεια
Anag90575 visualizações
ατομα με αναπηρια por 2dhmgal
ατομα με αναπηριαατομα με αναπηρια
ατομα με αναπηρια
2dhmgal5.7K visualizações
Theories mathisis por Vasilis Sotiroudas
Theories mathisisTheories mathisis
Theories mathisis
Vasilis Sotiroudas3.3K visualizações
AMEA por meggymeggy
AMEAAMEA
AMEA
meggymeggy917 visualizações
Nipiagogio enimerosi goneon september por Μαρία Δημέλη
Nipiagogio enimerosi goneon septemberNipiagogio enimerosi goneon september
Nipiagogio enimerosi goneon september
Μαρία Δημέλη1.8K visualizações
21. βάπτισμα χρίσμα por stillis
21. βάπτισμα  χρίσμα21. βάπτισμα  χρίσμα
21. βάπτισμα χρίσμα
stillis3.2K visualizações
παδ por Bad85aggelos
παδπαδ
παδ
Bad85aggelos8.1K visualizações
Γεωγραφία Β Γυμνασίου, Διαγώνισμα 1 por Fotini Pog
Γεωγραφία Β Γυμνασίου, Διαγώνισμα 1Γεωγραφία Β Γυμνασίου, Διαγώνισμα 1
Γεωγραφία Β Γυμνασίου, Διαγώνισμα 1
Fotini Pog2.5K visualizações
συναισθηματική νοημοσύνη - Θεωρητικές προσεγγίσεις por Παναγιώτα Ντιβέρη
συναισθηματική νοημοσύνη - Θεωρητικές προσεγγίσειςσυναισθηματική νοημοσύνη - Θεωρητικές προσεγγίσεις
συναισθηματική νοημοσύνη - Θεωρητικές προσεγγίσεις
Παναγιώτα Ντιβέρη3.5K visualizações
Mορφές οικογένειας και οι λειτουργίες της por MariaZacharopoulou2
Mορφές οικογένειας και οι λειτουργίες τηςMορφές οικογένειας και οι λειτουργίες της
Mορφές οικογένειας και οι λειτουργίες της
MariaZacharopoulou2427 visualizações
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη.... por Lamprini Magaliou
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη.... η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη....
η οικογενεια ως κοινωνικοποιητικος φορεας_Πλ.Ελ.,Χρυσ. Έφη....
Lamprini Magaliou891 visualizações
ΠΑΔ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ por Archontakis Chris
ΠΑΔ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΠΑΔ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΔ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Archontakis Chris14.8K visualizações
Θεωρίες μάθησης por salnk
Θεωρίες μάθησηςΘεωρίες μάθησης
Θεωρίες μάθησης
salnk32.5K visualizações
Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία στη μέθοδο Project | Πηνελόπη Μαλλιάρα, Αθανασ... por WROHellas
Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία στη μέθοδο Project | Πηνελόπη Μαλλιάρα, Αθανασ...Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία στη μέθοδο Project | Πηνελόπη Μαλλιάρα, Αθανασ...
Μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία στη μέθοδο Project | Πηνελόπη Μαλλιάρα, Αθανασ...
WROHellas12.2K visualizações

Destaque

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ por
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙKaterina Desylla
1.7K visualizações29 slides
συναισθηματα εφηβων por
συναισθηματα εφηβωνσυναισθηματα εφηβων
συναισθηματα εφηβωνpipi_f
4.5K visualizações26 slides
Η ψυχολογία του εφήβου (Project Α΄Λυκείου) por
Η ψυχολογία του εφήβου (Project Α΄Λυκείου)Η ψυχολογία του εφήβου (Project Α΄Λυκείου)
Η ψυχολογία του εφήβου (Project Α΄Λυκείου)lykkarea
3.9K visualizações27 slides
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρουσιαση στη γερμανικη σχολη αθηνων por
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρουσιαση στη γερμανικη σχολη αθηνωνΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρουσιαση στη γερμανικη σχολη αθηνων
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρουσιαση στη γερμανικη σχολη αθηνωνPANAGIOTA XIROU
772 visualizações10 slides
Το δέντρο της αγάπης por
Το δέντρο της αγάπηςΤο δέντρο της αγάπης
Το δέντρο της αγάπης14Dimotiko
200 visualizações11 slides
ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ por
ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑd tampouris
395 visualizações15 slides

Destaque(20)

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ por Katerina Desylla
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ
Katerina Desylla1.7K visualizações
συναισθηματα εφηβων por pipi_f
συναισθηματα εφηβωνσυναισθηματα εφηβων
συναισθηματα εφηβων
pipi_f4.5K visualizações
Η ψυχολογία του εφήβου (Project Α΄Λυκείου) por lykkarea
Η ψυχολογία του εφήβου (Project Α΄Λυκείου)Η ψυχολογία του εφήβου (Project Α΄Λυκείου)
Η ψυχολογία του εφήβου (Project Α΄Λυκείου)
lykkarea3.9K visualizações
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρουσιαση στη γερμανικη σχολη αθηνων por PANAGIOTA XIROU
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρουσιαση στη γερμανικη σχολη αθηνωνΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρουσιαση στη γερμανικη σχολη αθηνων
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ παρουσιαση στη γερμανικη σχολη αθηνων
PANAGIOTA XIROU772 visualizações
Το δέντρο της αγάπης por 14Dimotiko
Το δέντρο της αγάπηςΤο δέντρο της αγάπης
Το δέντρο της αγάπης
14Dimotiko200 visualizações
ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ por d tampouris
ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
d tampouris395 visualizações
Kanw oti mou lei idaskala por MARIA NIKOLAOU
Kanw oti mou lei idaskalaKanw oti mou lei idaskala
Kanw oti mou lei idaskala
MARIA NIKOLAOU383 visualizações
συναισθηματική ευφυΐα por Simera Avrio
συναισθηματική ευφυΐασυναισθηματική ευφυΐα
συναισθηματική ευφυΐα
Simera Avrio1.1K visualizações
ερωτηματολογιο εφηβεια συμπερασματα por kastritsilykeio
ερωτηματολογιο εφηβεια συμπερασματαερωτηματολογιο εφηβεια συμπερασματα
ερωτηματολογιο εφηβεια συμπερασματα
kastritsilykeio3.3K visualizações
Eimai kalos mathitis por MARIA NIKOLAOU
Eimai kalos mathitisEimai kalos mathitis
Eimai kalos mathitis
MARIA NIKOLAOU547 visualizações
Γνωρίζω τον εαυτό μου… διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου_Μιχαλέα Ιουλία-Γυμν.... por Μεταξούλα Μανικάρου
Γνωρίζω τον εαυτό μου… διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου_Μιχαλέα Ιουλία-Γυμν....Γνωρίζω τον εαυτό μου… διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου_Μιχαλέα Ιουλία-Γυμν....
Γνωρίζω τον εαυτό μου… διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου_Μιχαλέα Ιουλία-Γυμν....
Η αποτελεσματική εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στην τάξη por John Tzortzakis
Η αποτελεσματική εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στην τάξηΗ αποτελεσματική εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στην τάξη
Η αποτελεσματική εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στην τάξη
John Tzortzakis3.9K visualizações
η Εφηβεία. Μια παρουσίαση των μαθητών του Λυκείου Αράχωβας por Kaloussa Nafpaktitou
η Εφηβεία. Μια παρουσίαση των μαθητών του Λυκείου Αράχωβαςη Εφηβεία. Μια παρουσίαση των μαθητών του Λυκείου Αράχωβας
η Εφηβεία. Μια παρουσίαση των μαθητών του Λυκείου Αράχωβας
Kaloussa Nafpaktitou2.1K visualizações
"O καθρέφτης μου είσαι εσύ" σχέδιο δράσης por Αννα Παππα
"O καθρέφτης μου είσαι εσύ" σχέδιο δράσης"O καθρέφτης μου είσαι εσύ" σχέδιο δράσης
"O καθρέφτης μου είσαι εσύ" σχέδιο δράσης
Αννα Παππα28K visualizações
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ... por John Tzortzakis
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΕΕΤ) της Α τάξης ΕΠΑΛ _ Παρουσίαση Σχ.Συμ...
John Tzortzakis7.5K visualizações
Μπήκα στην τάξη, τι κάνω τώρα;Τα 3 πρώτα πράγματα για την εξασφάλιση μιας επι... por John Tzortzakis
Μπήκα στην τάξη, τι κάνω τώρα;Τα 3 πρώτα πράγματα για την εξασφάλιση μιας επι...Μπήκα στην τάξη, τι κάνω τώρα;Τα 3 πρώτα πράγματα για την εξασφάλιση μιας επι...
Μπήκα στην τάξη, τι κάνω τώρα;Τα 3 πρώτα πράγματα για την εξασφάλιση μιας επι...
John Tzortzakis23.2K visualizações
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου por John Tzortzakis
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
50 εισαγωγικές έρευνες από το μάθημα της Τεχνολογίας της Γ τάξης Γυμνασίου
John Tzortzakis69.1K visualizações
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί por 1epal-ag-anarg
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοίΕφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί
Εφηβεία - προβλήματα και προβληματισμοί
1epal-ag-anarg6.3K visualizações

Similar a ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013

Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα por
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
3.5K visualizações13 slides
δεπυ por
δεπυδεπυ
δεπυGeorge Tsallas
909 visualizações32 slides
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή por
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμήδιαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμήMarianna Gliarmi
1.4K visualizações5 slides
Κινητική αδεξιότητα por
Κινητική αδεξιότηταΚινητική αδεξιότητα
Κινητική αδεξιότηταEleni Georgiopoulou
14.7K visualizações43 slides
Edobipolarleaders por
EdobipolarleadersEdobipolarleaders
Edobipolarleadersedoslides
4K visualizações17 slides
ψυχοπαθειες por
ψυχοπαθειεςψυχοπαθειες
ψυχοπαθειες1_gel_glyfadas
1.7K visualizações123 slides

Similar a ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013(20)

Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα por Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα
Alexandros Tsikolatas3.5K visualizações
δεπυ por George Tsallas
δεπυδεπυ
δεπυ
George Tsallas909 visualizações
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή por Marianna Gliarmi
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμήδιαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή
Marianna Gliarmi1.4K visualizações
Κινητική αδεξιότητα por Eleni Georgiopoulou
Κινητική αδεξιότηταΚινητική αδεξιότητα
Κινητική αδεξιότητα
Eleni Georgiopoulou14.7K visualizações
Edobipolarleaders por edoslides
EdobipolarleadersEdobipolarleaders
Edobipolarleaders
edoslides4K visualizações
ψυχοπαθειες por 1_gel_glyfadas
ψυχοπαθειεςψυχοπαθειες
ψυχοπαθειες
1_gel_glyfadas1.7K visualizações
Autismos por mariayoub
AutismosAutismos
Autismos
mariayoub3.3K visualizações
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16 por 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16
5. γνωσιακη ανιχνευση και αξιολογηση του καταθλιπτικου ασθενους por Panagiota_G
5. γνωσιακη ανιχνευση και αξιολογηση του καταθλιπτικου ασθενους5. γνωσιακη ανιχνευση και αξιολογηση του καταθλιπτικου ασθενους
5. γνωσιακη ανιχνευση και αξιολογηση του καταθλιπτικου ασθενους
Panagiota_G1K visualizações
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ... por Κατερίνα Παστήλα
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Η ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟ...
Κατερίνα Παστήλα4.6K visualizações
Ψυχικη υγεια por 4Gym Glyfadas
Ψυχικη υγειαΨυχικη υγεια
Ψυχικη υγεια
4Gym Glyfadas364 visualizações
1 παρουσιαση σωματικεσ αλλαγεσ εφηβων por epalproject1
1 παρουσιαση σωματικεσ αλλαγεσ εφηβων1 παρουσιαση σωματικεσ αλλαγεσ εφηβων
1 παρουσιαση σωματικεσ αλλαγεσ εφηβων
epalproject1585 visualizações
επειγοντα παιδοψυχιατρικα 2017 por psaltakis
επειγοντα παιδοψυχιατρικα 2017επειγοντα παιδοψυχιατρικα 2017
επειγοντα παιδοψυχιατρικα 2017
psaltakis1K visualizações
διατροφικες διαταραχες εφηβεια παιδοψυχιατρος 2017 por psaltakis
διατροφικες διαταραχες εφηβεια  παιδοψυχιατρος 2017διατροφικες διαταραχες εφηβεια  παιδοψυχιατρος 2017
διατροφικες διαταραχες εφηβεια παιδοψυχιατρος 2017
psaltakis1K visualizações
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08 por iodinou
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08
iodinou826 visualizações
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο por Stauroula Kakaraki
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνοEφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο
Eφhbeia α΄ 2013 β΄τετραμηνο
Stauroula Kakaraki359 visualizações
Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η) por 6lykeiovolou
Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)
Αίτια παραβατικότητας ανηλίκων (ομαδα 4η)
6lykeiovolou2K visualizações
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη por Deschool
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωηΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη
ΔΕΣ¨βηματα για τη ζωη
Deschool697 visualizações

Mais de stavrmav

περίληψη por
περίληψηπερίληψη
περίληψηstavrmav
2.2K visualizações15 slides
σεφερης por
σεφερηςσεφερης
σεφερηςstavrmav
421 visualizações13 slides
σεφερης por
σεφερηςσεφερης
σεφερηςstavrmav
217 visualizações13 slides
μαρία πολυδούρη (1902 1930) por
μαρία πολυδούρη (1902 1930)μαρία πολυδούρη (1902 1930)
μαρία πολυδούρη (1902 1930)stavrmav
1.1K visualizações10 slides
μεταναστευση por
μεταναστευσημεταναστευση
μεταναστευσηstavrmav
1.1K visualizações7 slides
τροχαία ατυχήματα por
τροχαία ατυχήματατροχαία ατυχήματα
τροχαία ατυχήματαstavrmav
777 visualizações14 slides

Mais de stavrmav(7)

περίληψη por stavrmav
περίληψηπερίληψη
περίληψη
stavrmav2.2K visualizações
σεφερης por stavrmav
σεφερηςσεφερης
σεφερης
stavrmav421 visualizações
σεφερης por stavrmav
σεφερηςσεφερης
σεφερης
stavrmav217 visualizações
μαρία πολυδούρη (1902 1930) por stavrmav
μαρία πολυδούρη (1902 1930)μαρία πολυδούρη (1902 1930)
μαρία πολυδούρη (1902 1930)
stavrmav1.1K visualizações
μεταναστευση por stavrmav
μεταναστευσημεταναστευση
μεταναστευση
stavrmav1.1K visualizações
τροχαία ατυχήματα por stavrmav
τροχαία ατυχήματατροχαία ατυχήματα
τροχαία ατυχήματα
stavrmav777 visualizações
ρατσισμός στα σχολεία por stavrmav
ρατσισμός στα σχολείαρατσισμός στα σχολεία
ρατσισμός στα σχολεία
stavrmav522 visualizações

ψυχοπαθολογία παιδιών εφήβων ενηλίκων σπυρου 2013

 • 1. ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ - ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Φ Ρ E Ρ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Π Α Ι Δ Ο Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ο Σ , Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Κ . Ψ . Υ Γ . Ν . Ν . Θ . Α . « Η Σ Ω Τ Η Ρ Ι Α » Σ Π Υ Ρ Ο Υ Σ Τ Ε Λ Λ Α Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Γ . Ν Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η Σ « Β Ο Σ Τ Α Ν Ε Ι Ο » ΑΚΑΔΗΜΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011
 • 3. η υγεία … η ψυχική…
 • 4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Π.Ο.Υ ψυχική υγεία είναι η κατάσταση που το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με άνεση μέσα στην κοινότητα καθώς και να ικανοποιείται από τις χαρές της ζωής και να έχει τη δύναμη και τη λογική να ξεπερνά τις δυσκολίες Δεν ακούω φωνές και δεν βλέπω νεράιδες ..Δοκιμάζω το νέο μου κομπιούτερ ….
 • 5. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και κατά επέκταση της ψυχικής υγείας είναι :  Οι συνθήκες διαβίωσης (εισόδημα, κατοικία)  Το μορφωτικό επίπεδο του ατόμου  Ο τρόπος ζωής  Η έκθεση σε κινδύνους( μόλυνση περιβάλλοντος επαγγελματικά ατυχήματα μεταδοτικά νοσήματα)  Γενετική προδιάθεση
 • 7. Επιστήμονες Ψυχικής Υγείας  Ψυχίατρος  Ψυχολόγος  Κοινωνιολόγος  Κοινωνικός Λειτουργός  Επισκέπτης Υγείας  Λογοθεραπευτής  Εργοθεραπευτής  Νοσηλευτής
 • 8. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Η λέξη ψυχολογία αποτελείται από 2 λέξεις: ΨΥΧΗ και ΛΟΓΟΣ
 • 9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ψυχή του ανθρώπου με τη συμπεριφορά του  Εξετάζει το «πώς» και το «γιατί» ο άνθρωπος συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο σε μια δεδομένη στιγμή κάτω από δεδομένες καταστάσεις  Η συμπεριφορά του μπορεί να είναι συνειδητή ή ασυνείδητη  Τη συμπεριφορά του ανθρώπου στην εργασία στην κοινωνία και στην οικογένεια  Τον τρόπο που εκδηλώνεται η συμπεριφορά με τη λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία
 • 10.  14% - 18% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ (ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ 0 – 18%) ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΜΟΝΟ 10 – 15% ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
 • 11. DSM IV: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ Ή ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
 • 12. D.S.M.- IV – TR. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ Ή ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  1. 2.ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  3. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  4. ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  5. ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  6. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ  7. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ  8. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΡΜΗΣΕΩΝ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΥ  9. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  10. ΔΙΑΤΑΡAΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  11. ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ  12. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
 • 13. DSM-IV-TR: ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ  Πρόβλημα σχέσης σχετιζόμενο με ψυχική διαταραχή ή γενική ιατρική κατάσταση  Πρόβλημα σχέσης γονιού – παιδιού  Πρόβλημα σχέσης με σύντροφο  Πρόβλημα σχέσης με αδερφό  Πρόβλημα σχέσης Μ.Π.Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ  Σωματική κακοποίηση παιδιού  Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού  Παραμέληση παιδιού ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ  Μη συμμόρφωση προς τη θεραπεία  Υπόκριση  Αντικοινωνική συμπεριφορά παιδιού ή εφήβου  Μεταιχμιακή διανοητική λειτουργία  Πένθος  Σχολικό (ακαδημαϊκό) πρόβλημα  Πρόβλημα ταυτότητας  Πρόβλημα πολιτισμικής προσαρμογής  Πρόβλημα περιόδου (φάσης) της ζωής
 • 15. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΆ DSM-IV ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ /ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι.  Α. Είτε το (1) είτε το (2): (1.) έξι (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα απροσεξίας έχουν επιμείνει για τουλάχιστον 6 μήνες σε βαθμό που είναι δυσπροσαρμοστικός και ασύμφωνος με το αναπτυξιακό επίπεδο: Απροσεξία: α)συχνά να εστιάσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στο σχολείο, είναι στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες β)συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντα του ή σε δραστηριότητες παιχνιδιού γ) συχνά δεν φαίνεται να ακούει όταν του μιλούν κατ’ ευθείαν δ) συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αδυνατεί να τελειώσει σχολικές εργασίες, μικροθελήματα ή υποχρεώσεις στον χώρο εργασίας του (χωρίς να οφείλεται σε εναντιωτική συμπεριφορά ή αδυναμία να καταλάβει οδηγίες) ε) συχνά έχει δυσκολία να οργανώσει καθήκοντα και δραστηριότητες στ) συχνά αποφεύγει, δεν του αρέσουν ή είναι απρόθυμο να εμπλακεί σε καθήκοντα που απαιτούν σταθερή και διαρκή νοητική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προετοιμασία για το σχολείο στο σπίτι ) ζ) συχνά χάνει πράγματα απαραίτητα για καθήκοντα ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, σχολικές εργασίες, μολύβια, βιβλία ή εργαλεία) η) Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα θ) συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες
 • 16. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤA DSM-IV ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ /ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ.  (2) έξι (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα υπερκινητικότητας- παρορμητικότητας έχουν επιμείνει για τουλάχιστον 6 μήνες σε βαθμό που είναι δυσπροσαρμοστικός και ασύμφωνος με το αναπτυξιακό επίπεδο: υπερκινητικότητα: α) συχνά κινεί νευρικά τα χέρια και τα πόδια ή στριφογυρνά στη θέση του β) συχνά σηκώνεται από τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες καταστάσεις στις οποίες το αναμενόμενο είναι να παραμείνει καθισμένο γ) συχνά τρέχει γύρω – γύρω ή σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε καταστάσεις όπου αυτή η συμπεριφορά δεν ταιριάζει (σε εφήβους ή ενηλίκους μπορεί να περιορίζεται σε υποκειμενικά αισθήματα κινητικής ανησυχίας) δ) συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να εμπλέκεται σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, ήσυχα στ) συχνά μιλά υπερβολικά Παρορμητικότητα: ζ) συχνά ξεστομίζει απερίσκεπτα απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις η) συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του ι) συχνά διακόπτει ή «χώνεται» σε άλλους (π.χ. παρεμβαίνει απρόσκλητα σε συζητήσεις ή παιχνίδια).
 • 17. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ DSM-IV ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ.  (B) μερικά συμπτώματα υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας ή απροσεξίας που προκάλεσαν έκπτωση ήταν παρόντα πριν την ηλικία των 7 ετών.  Γ) κάποια έκπτωση από τα συμπτώματα είναι παρούσα σε δύο ή περισσότερους τομείς (π.χ. σχολείο (ή στην εργασία) και στο σπίτι).  Δ) πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σημαντικής έκπτωσης στην κοινωνική , σχολική ή επαγγελματική λειτουργικότητα  Ε) τα συμπτώματα δεν συμβαίνουν αποκλειστικά κατά την διάρκεια της πορείας Βαριάς Εκτεταμένης Διαταραχής της Ανάπτυξης, της Σχιζοφρένειας ή άλλης Ψυχωτικής Διαταραχής και δεν εξηγούνται καλύτερα ως κάποια άλλη ψυχική διαταραχή (π.χ. Διαταραχή της Διάθεσης , Αγχώδης διαταραχή , Διρασχιστική Διαταραχή ή Διαταραχή της Προσωπικότητας).  Κωδικοποίηση με βάση τον τύπο: Διαταραχή Ελαττωματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας α) Συνδυασμένος τύπος: εάν πληρούνται τόσο το Κριτήριο Α1 όσο και το Α2 για τους τελευταίους 6 μήνες β) Τύπος Κυρίως απροσεξίας: εάν πληρούται το Κριτήριο Α1, αλλά δεν πληρούται το κριτήριο Α2 για τους τελευταίους 6 μήνες γ) Τύπος Κυρίως Υπερκινητικότητας Παρορμητικότητας εάν πληρούται το Κριτήριο Α2 αλλά δεν πληρούται το Κριτήριο Α1 για τους τελευταίους 6 μήνες Σημείωση κωδικοποίησης: για άτομα (ιδίως εφήβους και ενηλίκους)  που τώρα έχουν συμπτώματα που δεν πληρούν πια όλα τα κριτήρια, πρέπει να μπει ο προσδιορισμός «Σε μερική Ύφεση».
 • 19. 1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ12 ΕΤΩΝ: 0,4-2,5%  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΙΔΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ: 10-13%  ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 • 20. 2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ 30-80%  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΧΕΣ 60-80%  ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΧΕΣ 34%
 • 21. 3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ι.  ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΡΩΪΜΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΨΥΧΟΠΙΕΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ  ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
 • 22. 4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ.  ΧΑΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • 23. 5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ.  ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
 • 24. 6. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ VI.  ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ  ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ  ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
 • 25. 7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Ι.  ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Α. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΤΟΝΙΑ Β. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ Γ. ΦΤΩΧΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
 • 26. 8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΙΙ.  ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΗΛΙΚΙΑ 1. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 2. ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟΤΗΤΑ 3. ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 4. ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
 • 28. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ι.: ΟΡΙΣΜΟΣ  Πρόσφατες έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, έδειξαν ότι ο εκφοβισμός είναι ένας κοινός και δυναμικός τύπος βίας ανάμεσα στα παιδιά. Επιφέρει αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στα θύματα αλλά και στους εκφοβιστές τους, καθώς επηρεάζει τόσο το κλίμα του σχολείου όσο και την δυνατότητα των μαθητών να εξελιχθούν.  «Ένας μαθητής θυματοποιείται όταν αυτός/η αυτή εκτίθεται επανειλημμένα και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις του ενός ή περισσοτέρων μαθητών». Ορίζεται δε η αρνητική πράξη ως: «όταν κάποιος επιχειρεί να επιβληθεί, να τραυματίσει ή να προκαλέσει δυσφορία σε κάποιον » (Olweus, 1994).
 • 29. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΙΙ.  «Ο εκφοβισμός συμβαίνει όταν κάποιος εσκεμμένα τραυματίζει ή φοβίζει κάποιον αδύναμο για κάποιο λόγο. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους: με ένα ειρωνικό πείραγμα, απειλητικές πράξεις ή χειρονομίες, βρισιές, χτυπήματα ή κλωτσιές…Δεν είναι εκφοβισμός όταν δύο άνθρωποι της ίδιας μυϊκής δύναμης μαλώνουν μεταξύ τους » Peterson (1999).
 • 30. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΙΙΙ.ΜΟΡΦΕΣ  Σωματικός:  χτυπήματα, καταστροφή ή αρπαγή αντικειμένων (βιβλίων, καπέλων, ρούχων, γεύματος, κτλ)  φτύσιμο  σπρώξιμο  κλωτσιές  χτύπημα ή χαστούκι  βανδαλισμός ή καταστροφή περιουσίας (ποδηλάτων, το σπίτι του θύματος, αυτοκίνητο, κτλ)  κλέψιμο
 • 31. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΙV.  πέταγμα αντικειμένων στο έδαφος ή ενάντια του θύματος  σωματικές πράξεις που ταπεινώνουν, όπως το κατούρημα πάνω σε άλλο άτομο ή το πέταγμα υγρών στο πρόσωπό του  η σωματική βία ενάντια στην οικογένεια, τους φίλους ή τα κατοικίδια ζώα  η απειλή με όπλο  η βίαιη είσπραξη χρηματικού ποσού  το μη δίκαιο παιχνίδι με κόλπα ή αταξίες (US Department of Education, 1998)
 • 32. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ V.  Λεκτικός:  αρνητικά σχόλια ή πειράγματα για την εμφάνιση, το ντύσιμο, τις πράξεις ή την προσωπικότητα του ατόμου  κουτσομπολιά ή διάδοση φημών  το ντρόπιασμα ή η δημόσια ταπείνωση  η κατηγορία για να αναλάβει το φταίξιμο κάποιου άλλου  η αποξένωση από την ομάδα
 • 33. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ VI.  βρισιές  δημόσιος χλευασμός  απειλή για τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών  παρενόχληση με τηλεφωνήματα, e-mail, σημειώματα ή απειλητικά γράμματα  βίαιη λεκτική απειλή ότι θα προκαλέσει κακό στο θύμα, στην οικογένεια του θύματος, τους φίλους ή τα κατοικίδια του (US Department of Education, 1998).
 • 34. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ VII.  Συναισθηματικός:  απόρριψη από την ομάδα  τρομοκρατία  ντρόπιασμα  ρατσιστικά σχόλια για τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου όπως το χρώμα, η εθνικότητα, η θρησκεία, η φυλή, ο σεξουαλικός του προσανατολισμός, οι παρέες του κτλ. (US Department of Education, 1998).
 • 35. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: VIII.  Σεξουαλικός:  σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση  σεξουαλικά υπονοούμενα  παρακολούθηση της ιδιωτικής ζωής του θύματος (US Department of Education, 1998).
 • 36. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΙΧ.  Ηλεκτρονικός:  Αποστολή κακόβουλων e mail  Έκθεση άσεμνων φωτογραφιών στο διαδίκτυο  Δημιουργία ιστοσελίδων που σκοπό έχουν να κοροϊδέψουν  Το να προσποιείσαι ότι είσαι κάποιος χρησιμοποιώντας το όνομα κάποιου άλλου
 • 37. ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Χ.: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Σαν μαθητές και αργότερα ως ενήλικοι, τα θύματα ίσως διστάσουν ν’ αναλάβουν κοινωνικά, πνευματικά, συναισθηματικά ρίσκα. Αν το πρόβλημα επιμένει, τα θύματα περιστασιακά αισθάνονται αναγκασμένα να λάβουν δραστικά μέτρα, όπως η εκδίκηση υπό τύπου καυγά, η οπλοφορία ή ακόμη και η αυτοχειρία. ·Τα θύματα καθώς μεγαλώνουν, γίνονται αγχωτικά και ανασφαλή και εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης απ’ ότι τα παιδιά που δεν υπήρξαν θύματα εκφοβισμού (US Department of Education, 1998).
 • 39. ...ο,τιδήποτε νέο, γίνεται, συνήθως, αντιληπτό ως επικίνδυνο, όταν κατακτά τον χρόνο και τη φαντασία των παιδιών και των εφήβων και διαταράσσει τη συμμόρφωση στους κανόνες των ενηλίκων…
 • 40.  …..όμως όταν ζητάμε από ένα παιδί, τον σύντροφο, ένα φίλο σας να «ξεκολλήσει» από τον υπολογιστή και η απάντηση είναι «…ένα ακόμη λεπτό», η φράση ισοδυναμεί με το «μια γουλιά ποτό ακόμα…» ενός ακλοολικού Young K. Eπικεφαλής του Κέντρου Απεξάρτησης από τον Διαδικτυακό εθισμό (Centre for Internal Addiction Recovery) Μπραντφορντ, Πενσυλβανία
 • 41. εθισμός στο διαδίκτυο: ΒΙΟ-ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ;  Μοναξιά;  Ανεργία;  Κρίση στην οικογένεια;  Κρίση αξιών; Τα παιδιά οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι που δεν είναι δημοφιλείς ή είναι ντροπαλοί, έλκονται από τις ευκαιρίες δημιουργίας μιας νέας ταυτότητας σε ηλεκτρονικές κοινότητες, νοιώθουν μεγάλη ευφορία. Η έλλειψη χώρου και χρόνου για δραστηριότητες Το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει γονείς , καθηγητές και παιδιά με μια ευάλωτη προσωπικότητα, σε ένα χαοτικό θεσμικό πλαίσιο, είναι οι βασικές αιτίες της κακής χρήσης του Ιντερνετ
 • 42. κριτήρια εθισμού στο Διαδίκτυο  Τέσσερα από τα ακόλουθα δέκα χαρακτηριστικά: 1. το Ιντερνετ βρίσκεται διαρκώς στη σκέψη τους 2. αναλώνουν αυξανόμενα χρονικά διαστήματα για να αντλήσουν ικανοποίηση από την χρήση 3. αδυνατούν να ελέγξουν την επιθυμία χρήσης του Ιντερνετ 4. διακατέχονται από νευρικότητα και ευερεθιστικότητα όταν προσπαθούν να περιορίσουν ή να κόψουν εντελώς τη χρήση του Ιντερνετ 5. χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως «μέθοδο φυγής» από προβλήματα που τους απασχολούν ή για να ξεπεράσουν μια άσχημη ψυχική διάθεση. 6. αναγκάζονται να πουν ψέματα σε συγγενείς και φίλους για το χρόνο που αναλώνουν στη χρήση του Ιντερνετ 7. θέτουν σε κίνδυνο προσωπικές σχέσεις και καριέρα 8.εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν μολονότι έχουν ξεπεράσει τον προϋπολογισμό στα έξοδα των τηλεφωνικών συνδέσεων 9. αισθάνονται συμπτώματα στερητικού συνδρόμου όταν δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 10. ασχολούνται με το διαδίκτυο περισσότερο χρόνο από αυτόν που αρχικά προγραμματίζουν
 • 43. Πρόδρομα συμπτώματα  Υπερβολικός χρόνος ενασχόλησης, μονομανία  Παραμέληση των υποχρεώσεων  Απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης  Απομόνωση και μείωση του χρόνου δραστηριοτήτων και του χρόνου που περνούν με φίλους  Επιθετικότητα  Μεταβολή της συμπεριφοράς  Αδιαφορία για τα πράγματα που παλιά τον ευχαριστούσαν  Πονοκέφαλοι  Ξηρότητα οφθαλμών Πηγή: Μονάδα Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) του Νοσ.Παίδων «Π & Α. Κυριακού)
 • 44. Είδη Cyberbullying Ι. 1.Flaming (καυτός): είδος μιας ιδιόμορφης ηλεκτρονικής μάχης. Περιλαμβάνει την αποστολή εχθρικών, προσβλητικών, επιθετικών, αγενών ακόμη και πρόστυχων μηνυμάτων σε ένα συγκεκριμένο ή περισσότερα πρόσωπα. 2.Denigration-Dissing (δυσφήμιση): αποστολή μηνυμάτων με μοναδικό σκοπό να θίξουν τη φήμη ή την υπόληψη κάποιου ή να τον διαβάλλουν στους φίλους του. 3.Bash boards (τελειωτικό χτύπημα ): δημιουργία πινάκων όπου ο καθένας μπορεί να εκτονωθεί γράφοντας για συγκεκριμένο άτομο ό,τι κακοήθες σχόλιο επιθυμεί. 4.Impersonation (προσωποποίηση με χρήση του προσωπικού λογαριασμού): όταν σπάζει κανείς τον κωδικό κάποιου, κάνει υποκλοπή ή τον αλλάζει, ή χρησιμοποιεί το λογαριασμό κάποιου που του τον εμπιστεύθηκε με σκοπό να στέλνει μηνύματα σε άλλους χωρίς να το γνωρίζει ο χρήστης. 5.Outing: αποστολή σε τρίτους προσωπικών μηνυμάτων, φωτογραφιών και βίντεο που ήταν για ιδιωτική χρήση και είχε εμπιστευτεί ο χρήστης σε γνωστούς του. 6.Trickery: όταν κάποιος παγιδεύει το χρήστη για να του αποσπάσει στοιχεία τα οποία στη συνέχεια διοχετεύει στο δίκτυο.
 • 45. Είδη Cyberbullying ΙΙ. 7. Exclusion: όταν κάποιος αποκλείει το χρήστη από το δίκτυο 8. Harassment: παρενόχληση μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή προσβλητικών, αγενών, επιζήμιων κ.λ.π. μηνυμάτων 9. Happy slapping: λήψη φωτογραφιών ή βίντεο ανθρώπων που τυχαία ή κατόπιν στημένης φάρσας βρίσκονται σε δυσχερή θέση και η δημοσιοποίησή τους σε ηλεκτρονικά μέσα για «πλάκα». Πολύ πρόσφατο και διαδεδομένο είδος ιδιαίτερα μετά τη διάδοση των κινητών με κάμερα. 10.Text wars: όταν πολλοί δράστες στοχοποιούν ένα θύμα και το βομβαρδίζουν με κακοήθη μηνύματα, βίντεο κ.λ.π. 11.Online polls: κακοήθεις δημοσκοπήσεις μέσω μηνυμάτων ή διαδικτύου που καταλήγουν σε μεγάλο αριθμό χρηστών 12.Sending malicious code: αποστολή ιών για να αχρηστευτεί ο υπολογιστής του θύματος 13.Images and videos: λήψη φωτογραφιών και βίντεο από προσωπικές και ιδιωτικές στιγμές του θύματος 14.Στοχοποίηση εκπαιδευτικών την ώρα του μαθήματος και διανομή του αντίστοιχου υλικού στη μαθητική κοινότητα
 • 46. Πώς να βοηθήσουν οι γονείς  Μάθετε για το Ιντερνετ.  Αφιερώστε χρόνο στο Ιντερνετ με τα παιδιά  Βάλτε χρονικά όρια.  Ελέγξτε τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται, με ποιούς συνομιλεί.  Χρησιμοποιείστε ειδικά φίλτρα για επιβλαβείς ιστοσελίδες.  Συζητήστε για τους κινδύνους.  Κάντε μια λίστα από πράγματα που θα μπορούσε να κάνει το παιδί αντί να σπαταλάει τον χρόνο του στο κομπιούτερ.  Ενθαρρύνετε άλλες δραστηριότητες.  Βάλτε το κομπιούτερ σε κοινόχρηστο χώρο, όχι στο δωμάτιό του  Ενισχύστε το για να μειώσει τη χρήση, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει μόνο του  «Σύνδεσμος» ΕΨΥΠΕ, 801-801-1177  Εφηβική Κλινική Γ.Ν. Παίδων Αγ. Κυριακού, 210-7710824  http:/www.youth-health.gr
 • 47. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΧΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ – ΠΕΛΑΤΗ/ΑΣΘΕΝΗ
 • 48. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  1. της ικανότητας του ειδικού (ευαισθησία, γνώσεις, εκπαίδευση, πείρα, κλπ)  2. της δυνατότητας επικοινωνίας του πελάτη/ασθενή (νοημοσύνη, γνωσιακές λειτουργίες ευφράδεια, εκφραστικότητα κ.λ.π.)  3. των συνθηκών λήψης του ιστορικού (ιδιωτικό γραφείο, σχολείο, εξωτερικά ιατρεία κ.λ.π.)  4. τη διαθεσιμότητα και ακαταλληλότητα ως πληροφοριοδοτών άλλων προσώπων
 • 49. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΦΗΣ I.: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Οthmer & Othmer  1. ΑΝΕΣΗ (διασφάλιση άνετης και απρόσκοπης συνέντευξης) (π.χ. πλατειάζει ή δυσκολεύεται…)  2. ΣΥΜΠΟΝΟΙΑ (εγκατάσταση συναισθηματικής συμπαράστασης ακούει, δεν διακόπτει…)  3. ΕΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ(αξιολόγηση εναισθησίας στόχος: ανάπτυξη συμμαχίας πελάτη-ειδικού)  4. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (προοδευτική εμπέδωση της εμπιστοσύνης)  5. ΝΑ ΕΔΡΑΙΩΘΕΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ (ενδυνάμωση του ρόλου του εξεταστή)  6. ΝΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΘΟΥΝ ΟΙ ΡΟΛΟΙ (τριπλός του εξεταστή: έμπιστος σύμμαχος – εμπειρογνώμων – πρόσωπο κύρους)
 • 51. ΝΕΥΡΩΣΗ Οι νευρώσεις συνίστανται σε ήπιας μορφής ψυχικές διαταραχές . Βασικό στοιχείο της νεύρωσης είναι η επαφή του ατόμου με την πραγματικότητα. Είναι λειτουργικό σε όλα τα επίπεδα της ζωής του Οικογενειακό, Επαγγελματικό Κοινωνικό Κατηγορίες Νευρώσεων : Ιδεοψυχαναγκαστική Νεύρωση, Υστερική Νεύρωση, Φοβική Νεύρωση, Υποχονδριακή Νεύρωση κλπ
 • 52. ΝΕΥΡΩΣΗ  Νεύρωση είναι το αποτέλεσμα ενδοψυχικών ασυνείδητων συγκρούσεων, μεταξύ ηθικών κανόνων και κοινωνικών επιταγών και ανεπίτρεπτων παρορμήσεων  Οι νευρώσεις συνιστούν περίπου το 10% των ψυχικών διαταραχών  Στα παιδιά μικρότερα ποσοστά διότι εκφράζονται συχνότερα μέσα από ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ή Δ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  Στην εφηβεία προκειμένου να αποφευχθεί το άγχος ή/και η κατάθλιψη αναπτύσσεται η «εξωτερικευμένη» συμπεριφορά, μέσα από την εκδραμάτιση και την αντικοινωνική συμπεριφορά
 • 53. •ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (η νέα ορολογία των νευρώσεων) •ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ •ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑ •ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑ •ΦΟΒΙΕΣ (Φοβικές Διαταραχές) •ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ • •ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΨΥΧΟΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
 • 55. ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ι.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΧΟΣ: ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΌ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  «νοιώθω μια ανησυχία, αγωνία μέσα μου»  «έχω μια στεναχώρια στην ψυχή μου»  «νομίζω ότι κάτι τρομερό θα συμβεί»  Το άγχος θεωρείται παθολογικό, όταν δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργικότητα, στη επίτευξη επιθυμητών στόχων ή στην συναισθηματική ηρεμία
 • 56. ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΙΙ.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: αντιστοιχεί στις ηλικίες:  Βρέφος ………… σωματική ενοχλήματα: (επιγαστραλγίες, έμετοι)  Προσχολική …. Σωματικά και φοβικά ενοχλήματα (αιμωδίες, κεφαλαλγίες τάσης- ζάλη, κινητική ανησυχία)  Σχολική ……….. Σωματικά ενοχλήματα, ανησυχία για την απόδοσή του στο ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,ΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, δύσπνοια  Εφηβεία………. Άγχος, αϋπνίες, εφιάλτες
 • 58. ΦΟΒΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ι.  ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ’ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Ή ΑΠΕΙΛΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΦΟΒΙΕΣ:  2,3,4 ετών (θόρυβοι, σκοτάδι, άγρια ζώα)  5 ετών (καθημερινής ζωής θέματα: μην πέσει, μη κτυπήσει , μην τον δαγκώσει σκύλος)  6-7 ετών (φαντάσματα, μάγισσες, εγκληματίες)  8-10 ετών (οι φόβοι μειώνονται)
 • 59. ΦΟΒΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΙΙ.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: τύποι: αγοραφοβία, κλειστοφοβία, υψοφοβία, ζωοφοβία, σχολική φοβία(συχνά,50% και άλλα σημεία έντασης: ονυχοφαγία, ανορεξία, εφιάλτες, αϋπνίες) μορφές: α. αποφυγής της παιδικής και εφηβικής ηλικίας β. άγχους αποχωρισμού (---»αγοραφοβία)  ΠΟΡΕΙΑ: με εξάρσεις, υφέσεις όσο μικρότερη η ηλικία έναρξης τόσο πιο γρήγορα η ύφεση ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Ψυχοθεραπεία ατομική, συμβουλευτική κ.ά (διευκρινήσεις, ψύχραιμη συζήτηση) Οικογενειακή θεραπεία (οικογένεια ασφαλής ) Φάρμακα
 • 61. ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Ι.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:  Χαρακτηρίζεται από την παρουσία ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών  Α) ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ: επαναλαμβανόμενες ,ανεπιθύμητες, επίμονες εισβάλλουσες σκέψεις , ιδέες, εικόνες ή παρορμήσεις, που προκαλούν σημαντική δυσφορία (ΑΡΑ,1994)  Στα παιδιά οι πιο συχνοί έχουν σχέση με θέματα μόλυνσης, θανάτου, ακρίβειας,  Β) ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ: επαναλαμβανόμενες φυσικές ή νοητικές πράξεις, που εκτελούνται ως απάντηση στους ψυχαναγκασμούς ή σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες(ΑΡΑ,1994)  Πρόκειται για πράξεις με συγκεκριμένο σκοπό και όχι για στερεοτυπίες. Στόχος η μείωση της δυσφορίας ή η πρόληψη του δυσάρεστου γεγονότος  Π.χ. υπερβολικό πλύσιμο των χεριών, η τάση να ταχτοποιεί και να ακουμπάει αντικείμενα
 • 62. ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΙΙ.  ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ: συχνότερη από όσο πίστευαν παλαιότερα: 1-4% (Rapaport et al. 2000, Zohar, 1999)  Μέση ηλικία έναρξης: 7,5-12,5 χρόνων (Geller et al. 1998)  30-40% των ενηλίκων εκδηλώνουν τα συμπτώματα πριν το 18ο έτος (Shafran, 2001)  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: αποτέλεσμα  A) ψυχολογικών (ψυχοδυναμική προσέγγιση)και  B)βιολογικών παραγόντων (ανωμαλίες του θαλάμου και του κερκοφόρου πυρήνα, δυσλειτουργία του συστήματος μετωπιαίος λοβός-βασικά γάγγλια και του συστήματος σεροτονίνης (Rapaport et.al.1988)  Γ) εμπλοκή ανοσοποιητικού συστήματος: PANTAS ( Paediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptocccal infection)
 • 64. ΨΥΧΩΣΗ O όρος ψύχωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ιατρική κατάσταση που επηρεάζει τον εγκέφαλο, έτσι ώστε υπάρχει απώλεια επαφής με την πραγματικότητα.  Η ψύχωση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη διάθεση  Αποδιοργανωμένη σκέψη  Παραισθήσεις Οπτικές, Ακουστικές, Οσφρητικές κλπ  Ψεύτικες πεποιθήσεις ( τον παρακολουθούν θέλουν να του κάνουν κακό )  Αλλοιωμένα-αλλαγμένα συναισθήματα  Αλλαγμένη συμπεριφορά
 • 65. ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ • ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΤΥΠΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ •ΠΑΡΑΝΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ •ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ • ΚΑΤΑΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ •ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ • ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Δεν συνυπάρχει έκπτωση κοινωνική και επαγγελματική • ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Συνυπάρχει περίοδος Μείζον καταθλιπτικού Μανιακού Επεισοδίου • ΨΥΧΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ • ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ αντίδραση πένθους • ΠΑΡΑΛΗΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ύπαρξη παραληρητικών ιδεών Ερωτομανής μεγαλείου ζηλοτυπίας διωκτικός σωματικός • ΒΡΑΧΕΊΑ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Πρώτο Ψυχωτικό επεισόδιο 1. ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ στενής σχέσης με ένα άλλο άτομο
 • 66. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤA DSM – IV-TR (APA, 2000) 1. δυο από τα παρακάτω, τουλάχιστον για 1 μηνά το καθένα:  Παραληρητικές ιδέες  Ψευδαισθήσεις  Αποδιοργανωμένος λόγος (π.χ. ασυναρτησία, συχνοί εκτροχιασμοί της ροής)  Έντονα αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά  Αρνητικά συμπτώματα, δηλ. συναισθηματική επιπέδωση, αλογία, αβουλία) 2. κοινωνική ή επαγγελματική δυσλειτουργία 3. διαρκής παρουσία της διαταραχής για 6 μήνες τουλάχιστον, όπου πρέπει για 1 μηνά το λιγότερο να υπάρχουν τα συμπτώματα του κριτηρίου α. 4. αποκλείεται σχιζοσυναισθηματική διαταραχή ή διαταραχή της διάθεσης 5. αποκλείεται η χρήση ουσιών ή κάποια σωματική πάθηση 6. αν υπάρχει ιστορικό αυτιστικής διαταραχής ή άλλης διάχυτης εξελικτικής διαταραχής, τότε η επιπρόσθετη διάγνωση της σχιζοφρένειας τίθεται μόνο αν παράλληλα υπάρχουν και έντονες ψευδαισθήσεις ή παραλήρημα τουλάχιστον 1 μηνά. Σημείωση: αν οι παραληρητικές ιδέες είναι αλλόκοτες ή οι ψευδαισθήσεις συνίστανται σε μία φωνή που σχολιάζει συνεχώς την συμπεριφορά ή τις σκέψεις του ατόμου ή σε δύο ή περισσότερες φωνές που συνομιλούν μεταξύ τους τότε απαιτείται μόνο ένα σύμπτωμα του Κριτηρίου Α
 • 67.  Β. Κοινωνική/επαγγελματική δυσλειτουργία: Για σημαντικό χρονικό διάστημα από την έναρξη της διαταραχής ένας ή περισσότεροι μείζονες τομείς της λειτουργικότητας όπως η εργασία, οι διαπροσωπικές σχέσεις ή η αυτοφροντίδα είναι αξιοσημείωτα κάτω από το επίπεδο που επιτεύχθηκε πριν την έναρξη (ή όταν η έναρξη είναι στην παιδική ηλικία ή στην εφηβεία, αδυναμία του ατόμου να φτάσει στο αναμενόμενο επίπεδο διαπροσωπικής , σχολικής , ή επαγγελματικής επιτυχίας).  Γ. Διάρκεια: Συνεχή σημεία της διαταραχής επιμένουν τουλάχιστον για 6 μήνες. Η περίοδο αυτή των 6 μηνών πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 μήνα(δηλ. συμπτώματα ενεργού φάσης) και μπορεί αν περιλαμβάνει περιόδους με πρόδρομα ή υπολειμματικά συμπτώματα. Κατά την διάρκεια αυτών των πρόδρομων ή υπολειμματικών περιόδων τα σημεία διαταραχής μπορεί να εκδηλώνονται μόνο με αρνητικά συμπτώματα ή δύο ή περισσότερα συμπτώματα από αυτά που αναφέρονται στο Κριτήριο Α μπορεί να είναι παρόντα με εξασθενημένη μορφή (π.χ. παράξενες πεποιθήσεις, ασυνήθιστες αντιληπτικές εμπειρίες). Δ. Αποκλεισμός Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής και Διαταραχής της Διάθεσης: Ε. Αποκλεισμός ουσίας, γενικής ιατρικής κατάστασης. ΣΤ. Σχέση με βαριά Εκτεταμένη Διαταραχή της Ανάπτυξης: Α ν υπάρχει ιστορικό Αυτιστικής Διαταραχής ή άλλης Βαριάς Εκτεταμένης Διαταραχής ης ανάπτυξης, η επιπρόσθετη διάγνωση της σχιζοφρένειας μπαίνει μόνον όταν υπάρχουν προεξάρχουσες παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις για έναν τουλάχιστον μήνα (ή λιγότερο αν θεραπεύτηκαν με επιτυχία). ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤA DSM – IV-TR (APA, 2000)
 • 69. •ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ • ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ •Μείζον Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ) έναρξη σε δύο βδομάδες •Δυσθυμική Διαταραχή κατάθλιψη σε βάθος χρόνου έναρξη •Ψυχωσική Κατάθλιψη •Επιπλεγμένη Κατάθλιψη ξεκινά σε μεγάλη ηλικία αγγειακής νόσου του εγκεφάλου •Κατάθλιψη μετά τον Τοκετό (Επιλόχειος Κατάθλιψη) •ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ επεισόδια μανίας – έξαρσης και/ή υπομανίας – κατάθλιψης •ΚΥΚΛΟΘΥΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ χρόνια κατάσταση διαταραχής της διάθεσης που παρουσιάζει συνεχώς διακυμάνσεις.
 • 70. DSM – IV- TR: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ MEIZON KATAΘΛΙΠΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Α. Πέντε (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματαέχουν υπάρξει κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου 2 εβδομάδων και αντιπροσωπεύουν μια αλλαγή στην προηγούμενη λειτουργικότητα. Τουλάχιστον ένα από τα συμπτώματα είναι είτε (1) καταθλιπτική διάθεση είτε (2) απώλεια του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης. 1) Καταθλιπτική διάθεση κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, σχεδόν κάθε μέρα, όπως φαίνεται είτε με υποκειμενική αναφορά (π.χ. νοιώθει λυπημένος ή άδειος) είτε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των άλλων (π.χ. φαίνεται δακρυσμένος). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε παιδιά και εφήβους μπορεί να είναι ευερέθιστη διάθεση 2) Έντονη ελάττωση του ενδιαφέροντος ή της ευχαρίστησης σε όλες ή σχεδόν όλες τις δραστηριότητες κατά το μεγαλύτερο μέρος της μέρας, σχεδόν κάθε μέρα (όπως φαίνεται είτε με υποκειμενική εκτίμηση είτε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις άλλων) 3) Σημαντική απώλεια βάρους όταν δεν κάνει δίαιτα ή αύξηση βάρους (π.χ. μεταβολή περισσότερο από 5%του βάρους του σώματος σ’ ένα μήνα) ή ελάττωση ή αύξηση της όρεξης σχεδόν κάθε μέρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στα παιδιά λάβετε υπόψη τη μη πρόσληψη του αναμενόμενου βάρους. 4) Αϋπνία ή υπερυπνία σχεδόν κάθε μέρα 5) Ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση σχεδόν κάθε μέρα (που την παρατηρούν άλλοι, όχι απλά υποκειμενικά αισθήματα ανησυχίας ή επιβράδυνσης) 6) κόπωση ή απώλεια ενέργειας/ενεργητικότητας σχεδόν κάθε μέρα 7) Αισθήματα αναξιότητας ή υπερβολικής ή απρόσφορης ενοχής (που μπορεί να είναι παραληρητικά) σχεδόν κάθε μέρα (όχι απλώς αυτομομφή ή ενοχή για το ότι είναι άρρωστος) 8) Ελαττωμένη ικανότητα του ατόμου να σκεφθεί ή να συγκεντρωθεί ή αναποφασιστικότητα σχεδόν κάθε μέρα (είτε μ ε υποκειμενική εκτίμηση είτε σύμφωνα με τις παρατηρήσεις άλλων) 9) Υποτροπιάζουσες σκέψεις θανάτου (όχι απλώς φόβος θανάτου), υποτροπιάζων αυτοκτονικός ιδεασμός χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, ή μια απόπειρα αυτοκτονίας ή ένα συγκεκριμένο σχέδιο για αυτοκτονία Β. Τα συμπτώματα δεν πληρούν τα κριτήρια για Μεικτό επεισόδιο. Γ. Τα συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική υποκειμενική ενόχληση ή έκπτωσηστον κοινωνικό, επαγγελματικό ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας. Δ. Τα συμπτώματα δεν οφείλονται στα άμεσα φυσιολογικά αποτελέσματα της δράσης μιας ουσίας(π.χ. ουσία κατάχρησης, φάρμακο) ή μιας γενικής ιατρικής κατάστασης (π.χ. υποθυρεοειδισμός). Ε. Τα συμπτώματα δεν εξηγούνται καλύτερα ως Πένθος, δηλ. μετά την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου τα συμπτώματα επιμένουν περισσότερο από 2 μήνες ή χαρακτηρίζονται από έντονη λειτουργική έκπτωση, νοσηρή ενασχόληση με αναξιότητα, αυτοκτονικό ιδεασμό, ψυχωτικά συμπτώματα ή ψυχοκινητική επιβράδυνση.
 • 71. Από την κατάθλιψη του ατόμου στην κατάθλιψη της οικογένειας και της κοινωνίας…  Η κατάθλιψη του παιδιού και του εφήβου  Οι σύγχρονες «καταθλιπτικόμορφες» παθολογίες (internet, facebook, etc)  H πρόληψη  Η οικογένεια είναι σε κατάθλιψη  Η κοινωνία είναι σε κατάθλιψη  Η προοπτική είναι σε κατάθλιψη  Η πολιτική σε κατάθλιψη
 • 73. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ι.: ΟΡΙΣΜΟΙ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΕΊΝΑΙ ΜΟΡΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΧΩΝ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΈΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ  ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ-  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ,  Ν΄ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΗ ΔΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • 74. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΙ.: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΧΕΣΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ:  Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ Ν΄ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΙ, Ν΄ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ Ή ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 • 75. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΜΟΡΦΕΣ  Ψυχοδυναμικές Ψυχοθεραπείες (το παρόν διαμορφώνεται και κυβερνάται από το παρελθόν)  Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία (θεωρίες των γενικών συστημάτων, της επικοινωνίας, της κοινωνικής εκμάθησης, του κονστρουκτιβισμού, κ.ά)  Ομαδική Ψυχοθεραπεία  Θεραπεία Ζεύγους  Θεραπεία Συμπεριφοράς (οι ψυχικές δ. είναι προϊόν βιολογικών παραγόντων και μάθησης, εστιάζει στο παρόν, τα συμπτώματα είναι πραγματικά και δεν συγκαλύπτουν υποκείμενες διεργασίες, τεχνικές: κατακλυσμική θεραπεία,κλιμακωτή έκθεση,θετική ενίσχυση, απόσβεση)  Γνωστική Ψυχοθεραπεία (η διάθεσή μας και τα συναισθήματά μας επηρεάζονται από τις σκέψεις μας και έτσι αρνητικές και υποτιμητικές σκέψεις και αρνητικά σχήματα σκέψης, προκαλούν δυσφορία , κατάθλιψη
 • 76. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΙΙ.: ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ  ΟΤΑΝ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ» ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  ΟΤΑΝ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ! (στην κοινωνία: όταν οι πολίτες προσαρμόζονται στις καταθλιπτικές πολιτικές…του κράτους)  ΟΤΑΝ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΟ!
 • 77. Οι προκαταλήψεις Reaching out «H σημασία της έγκαιρης παρέμβασης»
 • 78. 1η: οι ψυχικά πάσχοντες είναι επικίνδυνοι και η ψυχική διαταραχή δεν μπορεί να γίνει κατανοητή  1η ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ  Οι ψυχικά ασθενείς είναι βίαιοι και επιθετικοί  Ας προσποιηθούμε ότι δεν τον βλέπουμε, μπορεί να γίνει βίαιος και επιθετικός  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Φόβος να έλθουμε σ’ επαφή μ’ έναν άνθρωπο που πάσχει ψυχικά  Άρνηση να κατανοήσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του ανθρώπου που θεωρείται άρρωστος
 • 79. 2η η ψυχική διαταραχή έχει οργανική αιτιολογία  2η: Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΙΤΙΑ  «…η αληθινή θεραπεία επιτυγχάνεται με τα φάρμακα, τις ακτινοθεραπείες… μόνο με τη νοσηλεία θεραπευόμαστε πραγματικά… «…ψυχοθεραπεία: όλο λόγια» «..ψυχοθεραπεία: αφορά μόνο αυτούς που αντιμετωπίζουν ελαφρά προβλήματα, δεν κάνει για τους πραγματικούς τρελούς»  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Θεραπευτική αγωγή: μόνο ο γιατρός είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του πολύπλοκου ψυχιατρικού προβλήματος κι αυτός βασίζεται, για την αντιμετώπιση της διαταραχής, κυρίως στην ενδονοσοκομειακή νοσηλεία  Πολλοί νομίζουν, λανθασμένα, ότι η ψυχοθεραπευτική αγωγή δεν αρμόζει στους σοβαρούς πάσχοντες
 • 80. 3η η ψυχική διαταραχή είναι ανίατη  Δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει θεραπεία…»  μ’ ενοχλούν όταν τους συναντώ στο δρόμο: μα, γιατί τους αφήνουν να κυκλοφορούν  Οίκτος, που δεν βοηθά σε τίποτε, και παραίτηση από κάθε προσπάθεια, ακόμη και εκ μέρους λειτουργών ψυχικής υγείας  Άρνηση να κατανοήσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του ανθρώπου που θεωρείται άρρωστος
 • 81. 4η η ιδιωτική περίθαλψη είναι καλύτερη και πιο αποτελεσματική από τη δημόσια  ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ  «οτιδήποτε ιδιωτικό είναι πάντα καλύτερο από το δημόσιο…»  «Στις δημόσιες υπηρεσίες δε σε λογαριάζουν, σε καταστρέφουν»  Στις δημόσιες υπηρεσίες πηγαίνουν οι τρελοί, εκεί δεν σε προσέχουν  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  Καταφεύγουμε αποκλειστικά στους ιδιωτικούς φορείς, των οποίων όμως οι δυνατότητες είναι ανεπαρκείς ή περιορισμένες
 • 82. Θεσμικά πλαίσια ανάπτυξης Δικτύων Υπηρεσιών Υγείας σε παραμεθόριο περιοχή Σπύρου Στέλλα Κλινική Ψυχολόγος Γ. Ν. Μυτηλήνης
 • 83. Δομές Νοσοκομείου που ασχολούνται με προβλήματα ψυχικής υγείας Ε.Ι Ψυχιατρικού Ψυχιατρική Κλινική ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γραφείο Ψυχολόγων Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Κοινωνική Υπηρεσία ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Παιδιατρικό Τμήμα Παθολογικό Τμήμα
 • 84. Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Ψυχιατρικό Τμήμα Γραφείο Ψυχολόγων Κοινωνική Υπηρεσία Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Παιδοψυχιατρικό Τμήμα) Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας Πολυιατρείο ΙΚΑ Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων ΚΔΑΥ Συμβουλευτικός Σταθμός ΚΑΠΗ Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» Γηροκομ είο Παράρτημα Χαμόγελου του παιδιού (ΕΟΔ) «Άπολις» «PRAKSIS» «Πολύκεντρο» «ΠΝΟΗ» Εκκλησία Μητροπολίτης Μυτιλήνης Οικοτροφείο Αστυνομία Ασφάλεια
 • 85. “Παππού αγαπημένε, είπα, Δώσ΄ μου μια προσταγή” «Φτάσε όπου μπορείς παιδί μου.» Η καρδιά μου όμως δε σκίρτησε. “Παππού αγαπημένε, είπα, Δώσ’ μου μια πιο δυνατή, μια πιο Κρητικιά προσταγή.” «Φτάσε όπου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ παιδί μου.» Ν. Καζαντζάκης Αναφορά στον Γκρέκο
 • 86. «…Η τιμή ανήκει στον άνθρωπο που βρίσκεται στην κονίστρα, με το πρόσωπο αυλακωμένο από σκόνη, ιδρώτα και αίμα, που παλεύει γενναία, που σφάλλει, πέφτει και σηκώνεται ξανά και ξανά, που γνωρίζει τον μεγάλο ενθουσιασμό, την μεγάλη αφοσίωση και αναλώνεται για μια άξια υπόθεση, σ΄ αυτόν που στην καλύτερη περίπτωση θριαμβεύει και στην χειρότερη, αν αποτύχει, τουλάχιστον αποτυχαίνει πάνω στον ηρωικό αγώνα, έτσι που η θέση του δεν θα είναι ποτέ κοντά σ’ αυτές τις κρύες και δειλές ψυχές που δεν ξέρουν ούτε από ήττα ούτε από νίκη.» Τheodore Roosevelt