O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Prawo i jego funkcje

prawo

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Prawo i jego funkcje

 1. 1. Przygotowali : Adrianna Ozorowska Bartłomiej Nikonowicz
 2. 2. Definicja prawa Jest to uporządkowany zbiór norm postępowania powszechnie obowiązujących na terytorium danego państwa i ustanowionych przez jego odpowiednie organy .Jego przestrzeganie wspierają środki przymusu i kary .
 3. 3. Podmiotami prawa są ludzie znajdujący się w różnych stosunkach społecznych regulowanych przepisami prawa, czyli osoby fizyczne i osoby prawne Osobą fizyczną jest każdy człowiek od poczęcia do śmierci. Osoba prawna jest to trwałe zespolenie pewnej grupy osób i środków majątkowych dla osiągnięcia określonych celów społecznych (np. fundacja) lub ekonomicznych (np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki akcyjne, spółdzielnie).
 4. 4. Normy i ich charakter :  Indywidualne  Grupowe  Społeczne :  Powszechne  Ogólne  Abstrakcyjne
 5. 5. Rodzaje norm Prawne Zawarte w przepisach i narzucające określone zachowanie. Obyczajowe Ukształtowane w danej grupie społecznej . Określają zachowania jako właściwe i niewłaściwe. Moralne Mają formę opisową i leżą u podstaw norm prawnych. Religijne Regulują zasady funkcjonowania danej społeczności wyznaniowej. Nadano im formę pisemną.
 6. 6. Norma prawna a przepis prawny Przepis prawny to najmniejsza redakcyjna cząstka tekstu prawnego. Norma prawna to zawarta w przepisie reguła postępowania. Składa się z: o Hipotezy - Sprzedawca, który otrzymał cenę wyższą od ceny sztywnej (...) o Dyspozycji - (...) obowiązany jest zwrócić kupującemu pobraną różnicę (...) o Sankcji - (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
 7. 7. Funkcje prawa Organizacyjna Kontrolna Represyjna Wychowawcza Dystrybutywna
 8. 8. Prawa naturalne i pozytywne Prawo naturalne - zbiór norm, który obowiązuje niezależnie od tego, czy zostały uznane przez władzę państwową, ich źródłem jest wyznawany system wartości. Prawo pozytywne - to zbiór norm, które zostały ustanowione przez organy państwowe, ustawodawcze.
 9. 9. PRAWO NATURALNE PRAWO POZYTYWNE Prawo jest ściśle określona wartością. Prawo jest ściśle określone leksykalnie. Prawo wyraża dążenie do idei dobra, piękna, sprawiedliwości. Większość nie widzi potrzeby oceny prawa z punktu moralnego. Normy moralne są dane człowiekowi od Boga, wynikają z natury ludzkiej i zasad współżycia zbiorowości. Posiadają moc wiążącą. Norma moralna nie traci na ważności nawet gdy jest uznana za niesprawiedliwą i niemoralną. Norma traci swoją wagę i znaczenie dopiero gdy uchyli ją organ legislacyjny zgodnie z procedurami. Zasady moralne powinny być podstawa przepisów prawnych. W państwie istnieją zasady spisane w przepisach prawnych.
 10. 10. Praworządność Jest to przestrzeganie prawa przez organy władzy, urzędy i instytucje. Naruszenie ich wywołuje negatywne skutki dla społeczeństwa.
 11. 11. Śmieszne i absurdalne prawa 1. Zakaz umierania w brytyjskim parlamencie. 2. W niektórych częściach Rosji obowiązuje nakaz nadawania dziecku drugiego imienia Stalin. 3. Na Filipinach obowiązuje zakaz poruszania się po drogach samochodów z danymi numerami w określone dni.(np. 1 i 2 w poniedziałki) 4. W Suazi – zakaz noszenia spodni przez kobiety. 5. W Izraelu Żydzi w czasie Szabasu nie mogą dłubać w nosie. 6. We francji żadna świnia nie może nosić imienia Napoleon. 7. W Michigan w USA kobiecie nie wolno obciąć włosów bez pisemnej zgody małżonka.
 12. 12. Rodziny prawa:  Prawo stanowione  Prawo zwyczajowe  Prawo powszechne zwyczajowe Jego cechą jest dominujące znaczenie ustaw tworzonych przez organ przedstawicielski. Przyjęty i stosowany przez organy państwowe zwyczaj staje się prawem, choć często nie jest przepisem. Obowiązuje prawo stanowe, ale także sędziowskie, zwyczajowe i zasada słuszności.
 13. 13. Cechy systemu prawnego Hierarchiczny Każdy akt prawny ma określoną rangę , a najważniejsza jest konstytucja. Niektóre kwestie określane są tylko przez konkretne przepisy. Spójny Gdy istnieją dwie sprzeczne ze sobą normy stosuje się tzw. reguły kolizyjne. Zupełny System prawny powinien być wolny od luk , czyli winien opisywać wszystkie aspekty regulowanej kwestii .
 14. 14. Zasady prawa Są to nadrzędne reguły wyznaczające obszar stosowania nowych reguł .  Zakaz działania prawa wstecz  Domniemanie niewinności  Nie ma przestępstwa bez ustawy  Nieznajomość prawa szkodzi
 15. 15. Kultura prawna Oznacza ona wiedzę ludzi na temat przepisów, ich ocenę i postulaty dotyczące zmian . Kultura prawna wywołuje respektowanie prawa dzięki : obawie przed karą, znajomości jego przepisów i uznawaniu ich za sprawiedliwe.
 16. 16. Postawy obywateli wobec prawa Nazwa postawy Charakterystyka Oportunizm Oportunista wybiera zachowanie korzystne dla niego. Konformizm Dostosowywanie się do innych , którzy przyjęli określone reguły. Legalizm Stosowanie się do przepisów wynika z przeświadczenia wymogu podporządkowania się Legalizm krytyczny Podobnie jak w legalizmie, ale gotowy jest sprzeciwić się niemoralnym przepisom.
 17. 17. Koniec Dziękujemy za uwagę.

×