O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

MC Phương Thảo, Hoa Khôi - MC chuyên nghiệp tại Tp.HCM

8.901 visualizações

Publicada em

MC Phương Thảo, Hoa Khôi - MC chuyên nghiệp tại Tp.HCM

Publicada em: Serviços
 • Seja o primeiro a comentar

MC Phương Thảo, Hoa Khôi - MC chuyên nghiệp tại Tp.HCM

 1. 1. MC - Biên t p viênậ Ph ngTh oươ ả Profile
 2. 2. Summary MC Ph ng Th o, tên đ y đ : Hoàng Thươ ả ầ ủ ị Ph ng Th o, là ch gái l n trong m t gia đình trí th c.ươ ả ị ớ ộ ứ Ph ng Th o r t yêu nghươ ả ấ ệ thu t,trong th i gian h c trung h c c aậ ờ ọ ọ ủ mình ,Th o tham gia nhi u s ki n công c ng ,ả ề ự ệ ộ tình nguy n vì c ng đ ng và trình di n th iệ ộ ồ ễ ờ trang . Trong tr ng đ i h c, Ph ng Th o mườ ạ ọ ươ ả ở r ng ni m đam mê c a mình qua làng gi i tríộ ề ủ ả nh m t MC, biên t p viên và qu ng cáo.ư ộ ậ ả .
 3. 3. Thông tin cá nhân • Ngày sinh: 10/06 • Chi u cao: 1m71ề • Gioi tính :Nữ
 4. 4. NGH NGHI PỀ Ệ
 5. 5. Biên t p viênậ
 6. 6. • Biên t p viên cho báo “Giao d c”.ậ ụ • Biên t p viên cho Báo Tu i trậ ổ ẻ • C ng tác viên cho báo khăn quàng đ , thi u niên tiên phong.ộ ỏ ế • Phát thanh viên cho CLB phát thanh viên C.MC.
 7. 7. M c tiêu s nghi pụ ự ệ • Theo đu i conổ đ ng sườ ự nghi p MC ,ệ Biên t p viênậ chuyên nghi p,ệ Ph ng Th o hyươ ả v ng ngày càngọ có nhi u kinhề nghi m h nệ ơ n a.ữ
 8. 8. THÀNH TÍCH - Hoa khôi cu c thi : N sinh viên Vi t Namộ ữ ệ duyên dáng”-2014 do Trung ng H i Liên hi pƯơ ộ ệ Thanh niên Vi t Nam, Trung ng H i Sinh viên Vi tệ ươ ộ ệ Nam ch đ o C ng tri th c Thánh Gióng, Trung tâm H trỉ ạ ổ ứ ỗ ợ và Phát tri n Sinh viên Vi t Nam ph i h p v i T p đoànể ệ ố ợ ớ ậ IMC t ch c. Hai nhãn hàng Solite và Cosy c a t p đoànổ ứ ủ ậ Kinh Đô. - Hoa khôi cu c thi :“ Duyên dáng NÉT VĂN “ộ -2014 do tr ng Đ i h c S ph m TP H Chíườ ạ ọ ư ạ ồ Minh t ch cổ ứ
 9. 9. BTV truy n hìnhề • MC ch ng trình " K t n i " c a Todayươ ế ố ủ TV • MC ch ng trình : " Tin nóng 24h " vàươ ch ng trình " Chuy n đ ng s '' c a phòngươ ể ộ ố ủ truy n hình Báo Tu i Trề ổ ẻ • MC ch ng trình " Năng đ ng du l ch Vi t " -ươ ộ ị ệ HTV7
 10. 10. Ho t đ ngạ ộ • MC cho các h i ngh ,s ki nộ ị ự ệ – MC H i ngh khách hàng th ng niên c a MOBIPHONEộ ị ườ ủ – MC " L ra quân Xuân tình nguy n " do Thành đoàn Thànhễ ệ ph H Chí Minh t ch c.ố ồ ổ ứ – MC h i ngh khách hàngộ ị cho “BABY CARE”
 11. 11. Ho t đ ngạ ộ • MC cho các h i ngh ,s ki nộ ị ự ệ – MC cu c thi “ộ Nét đ p s ph mẹ ư ạ “ toàn Thành – MC cu c thi“ộ Vi t v Quê h ng tôiế ề ươ ” cho báo “Giao d cụ ” – MC “ MICRO VÀNG 2013” cho “Nhà thi u nhi qu n Gò v p”ế ậ ấ
 12. 12. Ho t đ ngạ ộ • MC cho các h i ngh ,s ki n :ộ ị ự ệ - MC cho ch ng trìnhươ “di n quýễ “ cung Văn háo lao đ ngộ - MC cho đêm nh cạ “Hát v m ”ề ẹ t iạ Bình D ngươ - MC cho ngày h i “ ng i khoa Vănộ ườ “ c a Tr ng Đ i h c S ph m TP H Chíủ ườ ạ ọ ư ạ ồ Minh
 13. 13. Ho t đ ngạ ộ • MC cho các h i ngh ,s ki n :ộ ị ự ệ - MC cho ch ng trình : “ L ký k tươ ễ ế h p tác phát hành ebook ra th tr ng n cợ ị ườ ướ ngoài c a CTY sky Today và NXB tr ”ủ ẻ - MC - MC cho TW Đoàn Thanh niên C ngộ s n H Chí Minhả ồ
 14. 14. H C V NỌ Ấ
 15. 15. Đ i h cạ ọ • CHUYÊN NGÀNH S PH M NG VĂNƯ Ạ Ữ Đ I H C S PH M TP H CHÍ MINHẠ Ọ Ư Ạ ỒĐ I H C S PH M TP H CHÍ MINHẠ Ọ Ư Ạ Ồ
 16. 16. S THÍCHỞ
 17. 17. “Ph ng Th o yêu đ tr i nghi m và khám phá, đ nhìn thươ ả ể ả ệ ể ế gi i qua con m t c a nh ng ng i khác nhau và có nh ng quanớ ắ ủ ữ ườ ữ đi m c a nh ng ng i khác nhau."ể ủ ữ ườ MC - Biên t p viên Ph ng Th oậ ươ ả
 18. 18. Ho t đ ng công tác xã h iạ ộ ộ - Đ i di n thanh niên Vi t Nam tham d "Đ i h i đ i bi u toànạ ệ ệ ự ạ ộ ạ ể qu c h i LHTN Vi t Nam" di n ra t i Hà N i vào thángố ộ ệ ễ ạ ộ 12/2014
 19. 19. Ho t đ ng công tác xã h iạ ộ ộ - Đ i di n hàng ngũ Thanh niên tiêu bi u tham gia chuy n công tácạ ệ ể ế t i Qu n đ o Tr ng Sa - 'Hành trình vì bi n đ o quê h ng''-ạ ầ ả ườ ể ả ươ vào tháng 5/2015
 20. 20. Ho t đ ng công tác xã h iạ ộ ộ - Đ i s ch ng trình : "Dance for Kids " UNESCO - SECCạ ứ ươ
 21. 21. Ho t đ ng công tác xã h iạ ộ ộ - Đ i di n Thanh niên Vi t Nam ham d : " L Di u binh, di uạ ệ ệ ự ễ ễ ễ hành K ni m 70 năm Qu c khánh '' 02/09/1045 - 02/09/2015 t iỷ ệ ố ạ Qu ng tr ng Ba Đình - Hà N iả ườ ộ
 22. 22. S ng là đ yêu th ng và đ s chia!!!ố ể ươ ể ẻ - Và nhi u ho t đ ng thi n nguy n, công tác xã h i khác.ề ạ ộ ệ ệ ộ
 23. 23. Tkanh you for your time!

×