O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cinci

393 visualizações

Publicada em

pps

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
  • Seja o primeiro a comentar

Cinci

  1. 1. CincCincii lucrurilucruri importanteimportantepe care viaţape care viaţaţi le transmiteţi le transmite
  2. 2. 1.- ÎNTREBAREA CEA MAI GREALa un examen din al doilea an de studii al universităţii noastre de medicină,unul dintre profesori ne făcu tuturor o supriză, atunci când ne înmânăsubiectele. Ca întotdeauna, eu le citii mai întâi repede pe toate, dar cândajunsei la ultimul, rămăsei derutat: “Numele femeii de serviciu care facecurat în universitate?”În mod sigur, mi-am zis, o fi vreo glumă a profesorului. O văzusem demulte ori pe femeia de serviciu. Era înaltă, cu părul cărunt, şi să fi totavut în jur de cincizeci de ani. Dar, cum era să-i ştiu eu numele? Lasfîrşitul examenului, îi prezentai foaia de examen profesorului, fără să firăspuns însă nimic la ultima întrebare, atât de neaşteptată.Înainte să se fi terminat examenul totuşi, unul dintre colegii mei îl întrebăpe profesor dacă ultimul subiect conta la nota finală a examenului. “Fărăîndoială că da”, răspunse profesorul. “De-a lungul carierelor voastre, veţicunoaşte o mulţime de persoane. Toate sunt importante. Toate merităatenţia şi îngrijirea voastră, chiar dacă ele vi se adresează doar cu unsimplu «bună ziua»!”Niciodată nu uitai acea lecţie. Şi mai descoperii că numele ei era Maria.CU TOŢII SUNTEM IMPORTANŢI
  3. 3. 2.- UN AJUTOR ÎN PLOAIEEra aproape de miezul nopţii. O femeie în vârstă, de origine afroamericană, seafla pe o autostrada din Alabama, cu maşina defectă şi înfruntând o furtunăînfricoşătoare. Motorul se oprise şi nu mai pornea defel, iar ea, disperată,trebuia neapărat să plece către destinaţie. Udă de sus până jos, se hotărî săoprească prima maşină care ar fi trecut pe acolo.Un tânăr de rasă albă se opri să o ajute, în pofida tuturor conflictelor caremarcaseră anii ’60, între albi şi negri. Tânărul o luă şi o duse într-un loc sigur,o ajută să ia legătura cu cine trebuia, şi apoi o urcă într-un taxi. În disperareaei, femeia părea jenată că nu-i poate mulţumi cum se cuvine. Îşi notă adresatânărului, îi mai mulţumi o dată, şi plecă.Şapte zile trecuseră, când în casa tânărului se auzi soneria de la intrare. Spresurpriza lui, un televizor color de mari dimensiuni îi fu livrat direct, printr-ocompanie de transport. Avea un bileţel, special lipit pe ambalaj. În el scria:“Profunde mulţumiri pentru ajutorul tău de pe autostradă. Ploaia nu numai că măudase până la piele, dar îmi înecase şi sufletul. Atunci ai apărut tu. Mulţumităţie, am putut ajunge la căpătâiul soţului meu care agoniza, cu doar câteva clipeînainte ca el să-şi dea duhul. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru ajutorul pecare mi l-ai dat şi pentru binele pe care îl faci celor din jur, dezinteresat. Cusinceritate, soţia celui ce a fost Nat King Cole.”NU AŞTEPTA NIMIC ÎN SCHIMB, ŞI VEI PRIMI
  4. 4. 3.- ÎNTOTDEAUNA ADU-ŢI AMINTEDE CEI PE CARE ÎI SERVEŞTIPe vremea când o îngheţată costa mult mai puţin decît astăzi, un copil devreo 10 ani intră într-o cofetărie şi se aşeză la o masă. Fata care servea îipuse un pahar cu apă în faţă. “Cât costă o îngheţată de ciocolată cu migdalepe deasupra?”, o întrebă copilul. “Cincizeci de cenţi”, îi răspunse fata. Copilulscoase din adâncul buzunarului un pumn de monede, şi le examină atent.“Şi... cât costă doar îngheţata de ciocolată?”, întrebă el din nou, ruşinatparcă.Alţi clienţi tocmai aşteptau să se elibereze o masă, aşa că fata devenioarecum agitată. “Treizeci şi cinci de cenţi”, îi răspunse, cu glas tăios,copilului. Acesta îşi numără încă o dată monedele. “Atunci vreau doarîngheţata de ciocolată, fără migdale deasupra”, spuse el, hotărât. Fata îiaduse îngheţata împreună cu nota de plată, i le puse pe masă şi plecă.Copilul termină îngheţata, plăti la casă şi ieşi din cofetărie. Când fata venisă cureţe masa, i se puse un nod în gât, şi ochii i se împăienjeniră. Acolo,lângă farfurioara goală şi paharul cu apă se aflau, frumos aranjate, monedeîn valoare de cincisprezece cenţi... Bacşişul ei.NICIODATĂ SĂ NU JUDECI ÎN GRABĂ PE CINEVA
  5. 5. 4.- GREUTĂŢILE DIN DRUMUL NOSTRUOdată, într-o ţară, demult, regele ei dădu ordin să se pună o piatră marede tot, chiar în mijlocul unui drum. Apoi se ascunse în apropiere, ca săvadă dacă vreun supus al lui va înlătura piatra sau nu.Unii dintre cei mai de seamă oameni ai regatului, sfetnici, bogaţicomercianţi, curtezani, sosiră, priviră piatra şi doar o înconjurară. Mulţidintre ei chiar îl învinuiră pe faţă pe rege pentru că nu se îngrijeşte destarea drumurilor din regat, dar niciunul nu făcu nimic ca să înlăture piatracu pricina.Atunci, un simplu ţăran, ce îşi ducea verdeţurile la piaţă, se apropie. Îşilăsă coşurile pe jos, în drum, şi încercă să mişte piatra către margineadrumului. La început nu reuşi, dar apoi, după multă caznă şi sudoare,izbândi. În timp ce îşi aduna coşurile lui cu verdeaţă, văzu o pungă cu bani,chiar acolo unde se aflase piatra.În pungă se aflau o mulţime de monede de aur, şi un înscris al însuşiregelui, prin care acesta îl făcea stăpân peste acea pungă cu bani pe celcare va fi înlăturat piatra din drum. Astfel, ţăranul descoperi şi învăţăceea ce alţii niciodată nu ajunseră să înţeleagă.FIECARE GREUTATE PE CARE O ÎNTÂMPINI ÎŢI OFERĂ ŞANSA DEA EVOLUA, PRIN ÎNVINGEREA EI
  6. 6. 5.- DONAREA DE SÂNGEÎn urmă cu mai mulţi ani, la un mare şi important spital din oraş fu adusăpentru tratament o fetiţă numită Liz. Ea suferea de o ciudată şi rară boală, alcărei unic tratament era, după câte se ştia, o transfuzie de sânge de lafrăţiorul ei de numai 5 ani. Acesta, la rândul lui, supravieţuise în mod miraculosaceleiaşi boli, şi dezvoltase anticorpii necesari pentru a o combate. Printransfuzie, Liz se putea vindeca şi salva.Medicul îi explică situaţia micuţului ei frate Tommy, şi îl întrebă dacă el ar fide acord să-i doneze sângele sorei lui. Doar pentru un moment, Tommy păru căreflexionează profund, înainte de a suspina adânc şi de a spune, încet, darhotărât: “Da, o voi face, dacă asta o salvează pe Liz!”În timp ce transfuzia era în curs de desfăşurare, Tommy se afla întins pe unalt pat, liniştit şi zâmbitor, alături de sora lui. Personalul medical îi urmărea peamândoi cu atenţie, şi observa cu bucurie cum Liz, încet-încet, redobândea oculoare sănătoasă şi vie în obraji. În acea clipă însă, chipul lui Tommy începu săse stingă, apoi deveni palid, iar zâmbetul îi dispăru de pe faţă. Îl privi pe medicşi, cu voce întretăiată, îl întrebă: “Iar eu... când voi începe să mor?”Copil fiind, el nu îl înţelesese pe medic. El credea că urma să-i dea tot sângelesău sorei lui. Şi, de fapt, el chiar i-l dădea.DA TOTUL PENTRU PERSOANA IUBITĂ
  7. 7. ATITUDINEA, LA URMA URMEI, ESTE TOTUL.IUBEŞTE CA ŞI CUM NU AI IUBIT NICIODATĂIUBEŞTE CA ŞI CUM NU AI IUBIT NICIODATĂNU DISPREŢUI PRIETENIA NIMĂNUINU DISPREŢUI PRIETENIA NIMĂNUITRĂIEŞTE-TI ZILELE CU CREDINŢĂ, DRAGOSTE ŞI PACETRĂIEŞTE-TI ZILELE CU CREDINŢĂ, DRAGOSTE ŞI PACEMUNCEŞTE CA ŞI CUM NU AI AVEA NEVOIE DE BANIMUNCEŞTE CA ŞI CUM NU AI AVEA NEVOIE DE BANIŞI DANSEAZĂ CA ŞI CUM NIMENI NU TE-AR VEDEAŞI DANSEAZĂ CA ŞI CUM NIMENI NU TE-AR VEDEA

×