odg_ped_1_Uvod_u_ped_01.ppt

1
Pedijatrija
Grč. Pais= dijete
Grč. Iatros= liječnik
• Grana medicine
• Bavi se djecom i njihovim razvojem
• Skrbi i brine o djeci
• Bavi se bolestima djece i njihovim
liječenjem
2
Djetetove bazične potrebe
1. Fiziološke potrebe za hranom i vodom
2. Aktivnost
3. Sigurnost
4. Ljubav
5. Poštovanje
6. Realizacija sebe samog
3
Ljubav
• Nedostatak ljubavi dovodi do zaostatka u
razvoju djeteta
Studija utjecaja nedostatka emocija iz okoline, uz normalnu fizičku njegu
na razvoj djeteta
Bowlby and Bettelheim
4
Obitelj
Primarna uloga obitelji:
• Produžetak društva/ zajednice (civilizacije) sa
svim društvenim znanjima, običajima,
vjerovanjima
• Omogućava/ osigurava odgoj, obrazovanje,
fizičku pomoć (hrana)
• NE zaboraviti da je dijete član obitelji i šire
zajednice, i u tom kontekstu ga promatrati
• Dijete uči što je dozvoljeno/ odobreno i pravilno
unutar svoje zajednice, i što je zabranjeno
5
Pedijatrija/ pedijatar se bavi
• zdravljem dojenčeta, djeteta, adolescenta,
njihovim rastom i razvojem,
njihovim mogućnostima da dostignu puni potencijal u odrasloj
dobi, a za koji imaju biološki potencijal
• fizičkim i psihičkim zdravljem,
ali i emocionalnim razvojem od začeća do zrelosti,
bavi se socijalnim i drugim uvjetima iz okoline koji djeluju na
zdravlje i blagostanje djeteta i obitelji,
jednako kao i posebnošću organskih i bioloških procesa
• Mladi su najranjiviji dio društva i najugroženiji- zahtijevaju
posebnu skrb
6
Zašto pedijatrija?
• Jer dijete nije umanjeni odrasli čovjek
• Razlikuje se od odraslog
po anatomskim (pr.tjelesne proporcije) i fiziološkim osobinama
(pr.potrebe za energijom, hranjivim tvarima),
i po reakcijama na patogene agense iz okoline (pr.reakcija na
infektivne agense ili na nedostatak vitamina).
1. Djetinjstvo je period najvećeg rasta, razvoja,
sazrijevanja.
2. Djeca su maloljetna, ne mogu donositi odluke o sebi.
3. Pedijatar tretira i dijete i roditelje i obitelj.
• Pedijatrija nije samo opća medicina primijenjena na
djecu.
7
Koncepti rasta i razvoja
• Rast = fizičko povećanje u veličini i izgledu
tijela uzrokovano sve većim brojem
tjelesnih stanica; od jednostavnog prema
složenom; varijabilan
• Razvoj = progresivna promjena djetetove
zrelosti, pridobivanje funkcija
8
Pedijatrija
Grana medicine definirana objektom svog
interesa, a to je dijete,
od rođenja do kraja adolescencije.
Pedijatrija je medicina razvojne dobi.
Granice se s razvojem medicine pomiču, objekt interesa postaje i:
Fetus- fetalna medicina kao dio pedijatrije
Odrasli- dio pedijatrije je i skrb nad kroničnim bolesnicima u zreloj dobi
9
Podjela razvojne dobi:
1. Prenatalno razdoblje: od začeća do rođenja
2. Dojenačka dob: od rođenja do kraja 1.g., prva
4 tjedna= novorođenačka dob
3. Mlađa predškolska dob, razdoblje malog djeteta:
2.i 3. g.
4. Predškolska dob: od 4. do uključivo 6.g.
5. Školska dob: od 7.g. do početka
puberteta(10g. djevojčice, 12 dečki)
6. Pubertet: od pojave prvih sek. spolnih
obilježja do spolne zrelosti
7. Adolescencija ili mladenaštvo: od nastupa spolne zrelosti
do završetka rasta i razvoja (djevojke 16/18g., dečki 18/20g.)
10
Glavni ciljevi pojedinih razvojnih
razdoblja
• Dojenče: razviti bazično povjerenje u
figuru majke
• Malo dijete: postići samo-kontrolu i
nezavisnost unutar okoline
• Predškolsko dijete: razviti osjećaj svrhe i
sposobnost iniciranja i upravljanja vlastitim
aktivnostima
11
• Školsko dijete: postići osjećaj vjere u
samog sebe učenjem, kompeticijom,
uspješnim djelovanjem, dobivanjem
potvrde od okoline
• Adolescent: integrirati ciljeve iz prethodnih
razdoblja u siguran osjećaj vlastitog ja
12
Čime je okupirano dijete
• Dojenče– hrana
• Malo dijete– kontrola sfinktera
• Predškolsko dijete– zašto??
• Školsko dijete– postignuća
• Adolescent– potraga za ulogom u životu
13
Stadiji razvoja osobnosti (Erickson)
Stadij Vrijeme Psihosocijalno
Dojenče 1. godina Povjerenje:
nepovjerenje
Malo dijete 2-3. Autonomija:
sram i sumnja
Predškolsko
dijete
4-6. Inicijativa:
krivnja
Školsko dijete 7-12. Aktivnost:
inferiornost
Pubertet i
adolescencija
12-18. Identitet:
konfuzija u
identitetu
14
• Uspješan razvoj–
uspješno savladavanje svake razvojne dobi,
uspješno proteklo prethodno razdoblje je
podloga za slijedeću razvojnu dob,
trauma će uzrokovati regresiju na prethodno
razdoblje
15
Pedijatrija je preventivna medicina
odraslih
Interes pedijatrije:
• Pojedinačno dijete
• Cijela dječja populacija
Ciljevi i zadaće pedijatrije:
• Proučavanje i nadzor razvoja djece
• Sprječavanje, prepoznavanje i liječenje bolesti
• Zaštita i unapređivanje zdravlja djece
• Osposobljavanje djece ometene u razvoju
16
Preventivna medicina odraslih
• Nijedna grana medicine nema tako široke ciljeve, velike
mogućnosti djelovanja, ali i tako veliku odgovornost.
• Samo pedijatrija ujedinjuje 3 glavna oblika
medicinske djelatnosti:
preventivu, kurativu i rehabilitaciju- to je tzv.
sveobuhvatna ili unitarna pedijatrija.
• Utiče na zdravlje iduće generacije odraslih.
17
Od kada pedijatrija?
• Unatrag oko 200 god.
• Zapisi o dječjim bolestima i prije, ali neizdvojeno iz
opće medicine:
• Ebers Papyrus, napisan oko 1552. pr.K., otkriven 1872.: dojenje, lijekovi protiv
crva nametnika, liječenje očnih bolesti
• Hipokrat (oko. 400. pr.K.): kefalhematom, hidrocefalus, malformacije stopala,
gliste, proljev, skrofula, astma, ospice
• Soranus iz Efhezus-a (oko 100.) opisuje test noktom za kvalitetu MM (Ako kap
klizne prema noktu – sadrži dovoljno masti, ukoliko ne – vodenasto je)
• Galen (oko 200.): iscjedak iz uha, pneumonia, intestinalni prolaps, rahitis
• Avicena, veliki Arapski liječnik (oko 990.): tetanus, gliste, konvulzije,
meningitis, umbilikalni apsces
• Thomas Phaer – 1. knjiga, Knjiga o Djeci, 1545.
• Hieronimus Mercurialis – 1. važna tiskana knjiga o djeci 1583., De Morbus
Pusiorum.
18
• Sve veći broj autora piše o
dječjim bolestima u 17.i u
18.st.:
• Thomas Sydenham (1624–
1689), engleski Hipokrat:
šarlah, ospice, boginje,
epilepsija, rahitis, skorbut,
horea- ples Sv. Vida
• Edward Jenner (1749–1823)
inokulirao je 8-godišnjem
dječaku materiju kravljih
boginja u 1 ruku, a 6 tjedana
kasnije inokulirao materiju
velikih boginja u drugu ruku
Dječak nije dobio velike
boginje- to je utemeljenje
imunizacije u prevenciji bolesti
19
• Početkom 19. st.postaje jasna specifičnost brige,
razvoja, bolesti dječje dobi i potreba za njom
• Specijalizacija iz pedijatrije se rađa (Njemačka,
Francuska), 1. – Njemačka 1883.
• Najstarija dječja bolnica: The Hospital for Sick
Children, Great Ormond Street, London, 1852.
20
• Kako zdravstveni problemi - tako i zdravstveni
prioriteti- različiti su diljem svijeta
• I problemi i prioriteti mijenjaju se i kroz vrijeme
Problemi definiraju prioritete
21
Čimbenici koji utječu na zdravlje populacije,
pa i na zdravlje majke i djeteta, diljem svijeta se
razlikuju:
1. Zemljopisni i klimatski
2. Izvori hrane i način njihova iskorištavanja siromaštvo,
pomanjkanje hrane i vode, nepismenost i zaostalost, iskorištavanje dječje radne
snage, pomanjkanje najosnovnijih oblika z.z.
3. Stupanj industrijalizacije i urbanizacije struktura obitelji
narušena, zapošljavanje žena, otuđivanje djece
4. Gospodarski i društveni odnosi, kultura i vjera štetna
vjerovanja i tabui, dječji brakovi, zapostavljenost djevojčica, obrazovanost majki
5. Prevalencija raznih uzročnika infekcija
6. Čestoća i raspodjela pojedinih gena u populaciji
22
• Kako zdravstveni problemi- tako i zdravstveni prioriteti- različiti su
diljem svijeta
• I zdr.problemi i prioriteti mjenjaju se i kroz
vrijeme
Problemi definiraju prioritete
23
Promjena kroz vrijeme
USA i razvijene zemlje:
• Na kraju 19. st.
200/ 1000 živorođene
djece umrlo bi u 1.
godini života - od
dizenterije, pneumonije, ospica,
difterije, pertusisa.
• 1925.
dojenački mortalitet
75/ 1000
• 1996.
7,2
• Kontrola zaraznih
bolesti
• Pravilna prehrana
• Dječji dispanzeri –
za siromašne
• Antibakterijski
lijekovi i antibiotici
• Cijepljenje
Kako?
24
Posljedica- promjene u morbiditetu:
• Predmet liječenja
pedijatara danas su
bolesti:
leukemije,
bol. novorođenačke dobi,
prirođene srčane greške,
mentalna retardacija,
genetske bolesti i
malformacije,
cistična fibroza, reumatske,
bubrežne, endokrine,
metaboličke bolesti
• I danas sve više:
Nasljedne i imunološke
bolesti,
smetnje ponašanja i
društveni utjecaj na
zdravlje djeteta,
zanemareno i zapušteno
dijete i zlostavljeno
• Te ponovno danas
zarazne bolesti: stare i
nove
25
Posljedica- promjene u mortalitetu (!?)
Uzroci smrti danas:
• Do kraja 1. god.
HR i razvijene zemlje
1. Perinatalna stanja
2. Prirođene anomalije
3. SIDS
4. Infekcije respiratorne
5. Nesretni slučajni
događaji
Zemlje u razvoju
1. Proljevi
2. Respiratorne infekcije
3. Hripavac
4. Perinatalni uzroci
26
• Od 1. do 4. god
HR i razvijene zemlje
1. Ozljede/ nesreće
2. Prirođene anomalije
3. Maligne bolesti
4. Resp.infekcije
Zemlje u razvoju
1. Proljevi
2. Respiratorne infekcije
3. Ospice
27
• Od 5. do 14. godine
HR i razvijene zemlje
1. Ozljede, nasilne smrti,
nesreće
2. Maligne bolesti
3. (Ubojstva)
4. Prirođene anomalije
5. Bolesti srca i krvotoka
6. (Suicid )
(USA)
Zemlje u razvoju
1. Proljevi
2. Gripa
3. Pneumonija
4. Nasilne smrti i nesreće
28
• Od 15. do 24. g.
USA
1. Ozljede
2. Ubojstvo
3. Suicid
4. Maligne bolesti
5. Bolesti srca
29
Budućnost: poboljšanje zdravlja djeteta
moguće je jedino prevencijom
Preduvjet za prevenciju je rano otkrivanje faktora rizika za
zdravlje djeteta kao što su:
• Nasljedne bolesti u obitelji, neuobičajen tijek trudnoće,
socijalni uvjeti
Aktivnosti koje se provode:
• Poboljšanje prenatalne zaštite majke i djeteta
(poboljšanje uvjeta života i zdravlja populacije u generativnoj dobi,
poboljšanje porodničke skrbi, bolja organizacija zaštite ugrožene
novorođenčadi/nedonoščadi)
• Cijepljenje
• Pravilna prehrana, dojenje !!, profilaksa rahitisa, karijesa,
gušavosti, spriječiti pothranjenost i pretilost
• Genetsko informiranje i prenatalna dijagnostika
• Sistematski pregledi + ciljani: sluh, vid, kukovi
30
Novi izazovi- problemi (bolesti)
• Bolja medicina---sve više djece s dugoročnim trajnim
liječenjem - dijete opterećeno i bolešću i psihološki (malignomi,
dijabetes, astma, epi)
• Urbanizacije - novi zdravstveni i socijalni problemi djece
(prometne nesreće, kemijska trovanja)
• Promjene u obitelji - nepotpune obitelji, osamljenost djeteta
bez roditelja koji previše radi, mediji sa sadržajima
neprimjerenima za dijete (smetnje ponašanja)
• Školsko okruženje – opterećenje i kompeticija, nedostatak
fizičke aktivnosti (emocionalne tenzije, ortopedske bolesti, prerani spolni život)
• Ovisnosti, delinkvencija, socijalna nesigurnost,
nezaposlenost, rat i poratno stanje
31
Etika
32
Etika i sloboda volje
►Definicija: praktična filozofija, predmet:
ljudsko djelovanje
►Djelovanje je moralno dobro
ako proizlazi iz dužnosti,
a moralno zlo ako proizlazi iz nagnuća.
Ljudska osoba je u porijeklu dužnosti,
stoga osoba ima dostojanstvo i zaslužuje
poštovanje
33
Etika i savjest
► Praktični um je um koji je u znaku pitanja “Što
moram činiti?”. Praktični um imenujemo u sklopu
etike savjest. Odgovor na pitanje daje savjest.
► Savjest primjenjuje opće praktično načelo na
situaciju. To načelo je etička apriornost i sadrži
moranje (dužnost), te dobro i zlo: savjest odlučuje
što je dobro i zlo
► Djeluj prema najboljem znanju i djeluj prema
savjesti
34
Tradicionalna filozofija
(fundamentalna)
►Utilitarizam (Mill, Bentham): KORIST
“Najveće dobro za najveći broj”
►Deontologija (Kant, Rawls): DUŽNOST
“Čini drugima onako kako bi htio da oni čine tebi”
Locus certitudinis: u bazičnim principima (ne u
iskustvu ili prosudbi): korist, dužnost
Općenite i apstraktne, deduktivne
35
Hipokratova zakletva
► Kunem se Apolonom,…svim bogovima i božicama, da ću po
svojim silama i svojoj savjesti ispunjavati ovu zakletvu i ovu
svoju obavezu. Svoga učitelja,…štovat ću..Svoje ću propise
odrediti na korist bolesnika po svojim silama i po svojoj
savjesti i čuvat ću ih od opasnosti i štetnosti. Nikomu
neću dati smrtonosni otrov, pa ni onda ako me to zamoli,
niti ću mu za to dati kakve upute. Isto tako neću dati ni
jednoj ženi sredstvo za pobačaj. Živjet ću čisto i
pobožno i izvršavati svoje umijeće. Bolesniku s kamencem
neću vaditi kamenac, nego ću to prepustiti onima koji se
time bave. U koju god kuću budem išao, doći ću na pomoć
bolesniku, daleko od svakog namjernog oštećivanja, a
osobito ću se kaniti zavođenja…Što god budem za vrijeme
liječenja ili inače u običnom životu vidio i čuo, ako se to ne
smije javno saznati, prešutjet ću i sačuvati kao tajnu. Ako
se budem …pridržavao ove zakletve…, neka me prati sreća u
životu i mojemu umijeću…
36
Teorija 4 principa
Belmont report + Beauchamp i Childress
►Poštuj autonomiju: poštuj odluke ljudi/
njihove vrijednosti
►Dobrobit: pomogni čovjeku
►Ne činiti loše: ne šteti čovjeku
►Pravednost: tretiraj svih jednako
Locus certitudinis: srednji principi (pod univerzalnim,
nad konkretnim)
Nema intrinzičnih prioriteta
37
Dobar i loš u ljudskoj praksi- višeznačni izrazi
► Moralnost: suglasje djelovanja sa savješću onog
koji djeluje
► Ćudorednost: odnos djelovanja i normi koje
društveno vrijede. Sudi se o ćudorednosti
djelovanja a ne o moralnoj vrijednosti djelovanja
nekog čovjeka
► Pravo: odnos djelovanja prema pravnom poretku.
Sudi sud. Sve pravno mora biti ćudoredno, sve
ćudoredno nije obvezatno pravno
► Religija: odnos djelovanja prema redu spasenja
danom od Boga. Govori se o ljubavi i grijehu (na
razini vjere), grijeh je nemoralan, nećudoredan,
nezakonit
38
Etični principi
►Autonomija
►Kompetentnost
►Benefit: čini dobro, ne čini loše
►Pokroviteljstvo- paternalizam
►Reći istinu
►Povjerljivost
►Sukob interesa
39
►Produljiti i uskratiti liječničku pomoć/ životnu
potporu
►Baby Doe: kvaliteta života
►Eutanazija: aktivna/ pasivna
40
Deklaracije, zakoni,
preporuke i prava
41
Prava djeteta u okviru
zdravstvene zaštite
 Svjetska medicinska udruga (WMA), 1999.,
Otavska deklaracija o pravima djeteta na
zdr.zaštitu
 Uslijed etičkih problema koji proističu iz
suprotnosti između velikog razvoja medicine i
ograničenih mogućnosti njihove primjene
 Obaveze i preporuke za zdr.radnike
 Načela kojih se moraju pridržavati liječnici, po
mogućnosti, s obzirom na ograničenja u primjeni
najnovijih znanstvenih dostignuća
42
 Zdr.zašt.djeteta sa svojim medicinskim,
emocionalnim, društvenim i financijskim
stranama koje se isprepleću i djeluju na proces
liječenja, sadrži osobitu pozornost prema
pravima djeteta kao pacijenta
 Temelji se na Konvenciji UN o pravima djeteta
iz 1989.: djetetu- najviši dostižni standard
zdravlja, sva moguća sredstva svoj djeci!!
 Dijete= ljudsko biće od časa rođenja do kraja
17.g
43
Opća načela
 Svako dijete ima prirođeno pravo na život i na pristup
sredstvima za postizanje zdravlja
Zdr.radnici su dužni promicati ta prava
 Zaštiti preživljavanje i razvoj djeteta, uz odgovornost oba
roditelja
 Brinuti o najboljem interesu djeteta
 Odupirati se diskriminaciji u ostvarivanju pomoći
 Ostvariti prikladnu pre i postnatalnu zaštitu majke i djeteta
 Osigurati svakom djetetu zdr.pomoć i skrb, osobito
primarnu z.z., psihijatrijsku skrb, suzbijanje boli, zaštitu
ometenoj djeci
 Štititi od nepotrebnih postupaka i istraživanja
 Boriti se protiv bolesti i pothranjenosti, protiv zlostavljanja,
protiv tradicijskih postupaka
 Razvijati preventivnu skrb
44
Posebna načela
 Kvaliteta skrbi
 Sloboda izbora
 Suglasnost i samoodređenje
 Dostupnost informacija
 Povjerljivost
 Primanje u bolnicu
 Zlostavljanje djece
 Zdravstveni odgoj
 Dostojanstvo pacijenta
 Vjerska pomoć
45
Organizirana briga očituje se u
zakonodavstvu
 Posebna briga zajednice očituje se u
nacionalnim i međunarodnim zakonima,
ali i u dogovorima i u međunarodnoj
solidarnosti u pružanju pomoći
46
Ustav RH
“država štiti materinstvo, djecu i mladež”
“roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu, te
imaju pravo da samostalno odlučuju o odgoju djece”
“tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete
imaju pravo na osobitu njegu, obrazovanje, skrb”
“djeca ne smiju biti prisiljena na rad koji štetno utječe na
zdravlje ili ćudoređe, ne dopušta im se takav rad”
“mladež, majke, invalidne osobe imaju pravo na osobitu
zaštitu na radu”
47
Konvencija o pravima djeteta 1990.
UN/Generalna skupština- obavezuje sve
potpisnice
 Zahtijeva da država osigura djeci najbolji zdravstveni
standard, a posebno:
da država provodi mjere za smanjenje smrtnosti dojenčadi,
razvoj primarne z. zaštite, osiguranje hrane djeci, z.z.
majki prije i poslije poroda, razvoj preventivne z.z.,
širenje znanja o dojenju, higijeni, zaštiti od nesreća,
savjetovanje o planiranju obitelji
posebna skrb, obrazovanje i vježbe za dijete ometeno u
razvoju - dostojan život, samostalnost i integracija
posebna zaštita djece izbjeglica, djece u ratu, djece
nacionalnih manjina
zaštita djece od narkotika i od spolnog iskorištavanja
1 de 47

Recomendados

Pregledni članak por
Pregledni članakPregledni članak
Pregledni članakbranka123456
441 visualizações12 slides
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docx por
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docxGojaznostkoddjececjelovitrad.docx
Gojaznostkoddjececjelovitrad.docxTatjanaPeri1
42 visualizações11 slides
1 Zdravstvena psihologija 4 por
1 Zdravstvena psihologija 41 Zdravstvena psihologija 4
1 Zdravstvena psihologija 4petraognjenovic
267 visualizações17 slides
Djeca u sustavu_palijativne_skrbi por
Djeca u sustavu_palijativne_skrbiDjeca u sustavu_palijativne_skrbi
Djeca u sustavu_palijativne_skrbibranka123456
267 visualizações12 slides
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju por
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenjuObilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenju
Obilježavanje Nacionalnog tjedna potpore dojenjumastersipo
1.9K visualizações30 slides
Psihicko i fizicko zdravlje trudnice por
Psihicko i fizicko zdravlje trudnicePsihicko i fizicko zdravlje trudnice
Psihicko i fizicko zdravlje trudniceRadmila Vrancic
37 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a odg_ped_1_Uvod_u_ped_01.ppt

Uvod u pedijatriju por
Uvod u pedijatrijuUvod u pedijatriju
Uvod u pedijatrijuVinko Bubic, MD
1.8K visualizações16 slides
Cijepiti ili ne? por
Cijepiti ili ne?Cijepiti ili ne?
Cijepiti ili ne?Suzana Peša Vučković
300 visualizações2 slides
Kneipp veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju) por
Kneipp  veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)Kneipp  veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)
Kneipp veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)Stanka Popov
4.5K visualizações268 slides
Dijabetes - Dorotea Haligonja i Lovro Likar por
Dijabetes - Dorotea Haligonja i Lovro LikarDijabetes - Dorotea Haligonja i Lovro Likar
Dijabetes - Dorotea Haligonja i Lovro LikarPrivatna srednja ekonomska skola INOVA s pravom javnosti
1.7K visualizações19 slides
Etika 09.01.2023.pptx por
Etika 09.01.2023.pptxEtika 09.01.2023.pptx
Etika 09.01.2023.pptxMartinovicfzzo
51 visualizações62 slides
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docx por
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docxSVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docx
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docxNevenka19
55 visualizações7 slides

Similar a odg_ped_1_Uvod_u_ped_01.ppt(20)

Uvod u pedijatriju por Vinko Bubic, MD
Uvod u pedijatrijuUvod u pedijatriju
Uvod u pedijatriju
Vinko Bubic, MD1.8K visualizações
Kneipp veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju) por Stanka Popov
Kneipp  veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)Kneipp  veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)
Kneipp veliki priručnik (učenje o zdravom životu i prirodnom liječenju)
Stanka Popov4.5K visualizações
Etika 09.01.2023.pptx por Martinovicfzzo
Etika 09.01.2023.pptxEtika 09.01.2023.pptx
Etika 09.01.2023.pptx
Martinovicfzzo51 visualizações
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docx por Nevenka19
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docxSVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docx
SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI.docx
Nevenka1955 visualizações
Psihički razvoj por pandora722
Psihički razvojPsihički razvoj
Psihički razvoj
pandora7223.1K visualizações
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate... por PinHealth
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
Opijatska supstituciona terapija u prevenciji i liječenju hiv aids-a - strate...
PinHealth295 visualizações
PSIHOLOSKA POMOC NAKON TESKIH OZLJEDA por petraognjenovic
PSIHOLOSKA POMOC NAKON TESKIH OZLJEDAPSIHOLOSKA POMOC NAKON TESKIH OZLJEDA
PSIHOLOSKA POMOC NAKON TESKIH OZLJEDA
petraognjenovic750 visualizações
MR aut por petraognjenovic
MR autMR aut
MR aut
petraognjenovic161 visualizações
PREGLED PRIJE UPISA U PRVI RAZRED.pdf por Nevenka19
PREGLED PRIJE UPISA U PRVI RAZRED.pdfPREGLED PRIJE UPISA U PRVI RAZRED.pdf
PREGLED PRIJE UPISA U PRVI RAZRED.pdf
Nevenka1986 visualizações
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptx por Karolina Tadić-Lesko
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptxIZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptx
IZVADCI IZ PRIDE PROGRAMA ZA UDOMITELJE I POSVOJITELJE.pptx
Karolina Tadić-Lesko218 visualizações
Poznavanje i prihvacanje hepatitisa por Hepatos Zagreb
Poznavanje i prihvacanje hepatitisaPoznavanje i prihvacanje hepatitisa
Poznavanje i prihvacanje hepatitisa
Hepatos Zagreb485 visualizações
Komunikacija s neizljecivim bolesnicima por petraognjenovic
Komunikacija s neizljecivim bolesnicimaKomunikacija s neizljecivim bolesnicima
Komunikacija s neizljecivim bolesnicima
petraognjenovic14.3K visualizações
Može li najmlađe djete biti nositeljem prava.xxx por Andrija Kozina
Može li najmlađe djete biti nositeljem prava.xxxMože li najmlađe djete biti nositeljem prava.xxx
Može li najmlađe djete biti nositeljem prava.xxx
Andrija Kozina2.7K visualizações
Njega i ishrana trudnice sa graviditetnim toksikozama por Radmila Vrancic
Njega i ishrana trudnice sa graviditetnim toksikozamaNjega i ishrana trudnice sa graviditetnim toksikozama
Njega i ishrana trudnice sa graviditetnim toksikozama
Radmila Vrancic309 visualizações
Faktori rasta por Domina Petric
Faktori rastaFaktori rasta
Faktori rasta
Domina Petric387 visualizações
Priručnik školski programi prevencije ovisnostii por Pogled kroz prozor
Priručnik školski programi prevencije ovisnostiiPriručnik školski programi prevencije ovisnostii
Priručnik školski programi prevencije ovisnostii
Pogled kroz prozor4.1K visualizações

odg_ped_1_Uvod_u_ped_01.ppt

 • 1. 1 Pedijatrija Grč. Pais= dijete Grč. Iatros= liječnik • Grana medicine • Bavi se djecom i njihovim razvojem • Skrbi i brine o djeci • Bavi se bolestima djece i njihovim liječenjem
 • 2. 2 Djetetove bazične potrebe 1. Fiziološke potrebe za hranom i vodom 2. Aktivnost 3. Sigurnost 4. Ljubav 5. Poštovanje 6. Realizacija sebe samog
 • 3. 3 Ljubav • Nedostatak ljubavi dovodi do zaostatka u razvoju djeteta Studija utjecaja nedostatka emocija iz okoline, uz normalnu fizičku njegu na razvoj djeteta Bowlby and Bettelheim
 • 4. 4 Obitelj Primarna uloga obitelji: • Produžetak društva/ zajednice (civilizacije) sa svim društvenim znanjima, običajima, vjerovanjima • Omogućava/ osigurava odgoj, obrazovanje, fizičku pomoć (hrana) • NE zaboraviti da je dijete član obitelji i šire zajednice, i u tom kontekstu ga promatrati • Dijete uči što je dozvoljeno/ odobreno i pravilno unutar svoje zajednice, i što je zabranjeno
 • 5. 5 Pedijatrija/ pedijatar se bavi • zdravljem dojenčeta, djeteta, adolescenta, njihovim rastom i razvojem, njihovim mogućnostima da dostignu puni potencijal u odrasloj dobi, a za koji imaju biološki potencijal • fizičkim i psihičkim zdravljem, ali i emocionalnim razvojem od začeća do zrelosti, bavi se socijalnim i drugim uvjetima iz okoline koji djeluju na zdravlje i blagostanje djeteta i obitelji, jednako kao i posebnošću organskih i bioloških procesa • Mladi su najranjiviji dio društva i najugroženiji- zahtijevaju posebnu skrb
 • 6. 6 Zašto pedijatrija? • Jer dijete nije umanjeni odrasli čovjek • Razlikuje se od odraslog po anatomskim (pr.tjelesne proporcije) i fiziološkim osobinama (pr.potrebe za energijom, hranjivim tvarima), i po reakcijama na patogene agense iz okoline (pr.reakcija na infektivne agense ili na nedostatak vitamina). 1. Djetinjstvo je period najvećeg rasta, razvoja, sazrijevanja. 2. Djeca su maloljetna, ne mogu donositi odluke o sebi. 3. Pedijatar tretira i dijete i roditelje i obitelj. • Pedijatrija nije samo opća medicina primijenjena na djecu.
 • 7. 7 Koncepti rasta i razvoja • Rast = fizičko povećanje u veličini i izgledu tijela uzrokovano sve većim brojem tjelesnih stanica; od jednostavnog prema složenom; varijabilan • Razvoj = progresivna promjena djetetove zrelosti, pridobivanje funkcija
 • 8. 8 Pedijatrija Grana medicine definirana objektom svog interesa, a to je dijete, od rođenja do kraja adolescencije. Pedijatrija je medicina razvojne dobi. Granice se s razvojem medicine pomiču, objekt interesa postaje i: Fetus- fetalna medicina kao dio pedijatrije Odrasli- dio pedijatrije je i skrb nad kroničnim bolesnicima u zreloj dobi
 • 9. 9 Podjela razvojne dobi: 1. Prenatalno razdoblje: od začeća do rođenja 2. Dojenačka dob: od rođenja do kraja 1.g., prva 4 tjedna= novorođenačka dob 3. Mlađa predškolska dob, razdoblje malog djeteta: 2.i 3. g. 4. Predškolska dob: od 4. do uključivo 6.g. 5. Školska dob: od 7.g. do početka puberteta(10g. djevojčice, 12 dečki) 6. Pubertet: od pojave prvih sek. spolnih obilježja do spolne zrelosti 7. Adolescencija ili mladenaštvo: od nastupa spolne zrelosti do završetka rasta i razvoja (djevojke 16/18g., dečki 18/20g.)
 • 10. 10 Glavni ciljevi pojedinih razvojnih razdoblja • Dojenče: razviti bazično povjerenje u figuru majke • Malo dijete: postići samo-kontrolu i nezavisnost unutar okoline • Predškolsko dijete: razviti osjećaj svrhe i sposobnost iniciranja i upravljanja vlastitim aktivnostima
 • 11. 11 • Školsko dijete: postići osjećaj vjere u samog sebe učenjem, kompeticijom, uspješnim djelovanjem, dobivanjem potvrde od okoline • Adolescent: integrirati ciljeve iz prethodnih razdoblja u siguran osjećaj vlastitog ja
 • 12. 12 Čime je okupirano dijete • Dojenče– hrana • Malo dijete– kontrola sfinktera • Predškolsko dijete– zašto?? • Školsko dijete– postignuća • Adolescent– potraga za ulogom u životu
 • 13. 13 Stadiji razvoja osobnosti (Erickson) Stadij Vrijeme Psihosocijalno Dojenče 1. godina Povjerenje: nepovjerenje Malo dijete 2-3. Autonomija: sram i sumnja Predškolsko dijete 4-6. Inicijativa: krivnja Školsko dijete 7-12. Aktivnost: inferiornost Pubertet i adolescencija 12-18. Identitet: konfuzija u identitetu
 • 14. 14 • Uspješan razvoj– uspješno savladavanje svake razvojne dobi, uspješno proteklo prethodno razdoblje je podloga za slijedeću razvojnu dob, trauma će uzrokovati regresiju na prethodno razdoblje
 • 15. 15 Pedijatrija je preventivna medicina odraslih Interes pedijatrije: • Pojedinačno dijete • Cijela dječja populacija Ciljevi i zadaće pedijatrije: • Proučavanje i nadzor razvoja djece • Sprječavanje, prepoznavanje i liječenje bolesti • Zaštita i unapređivanje zdravlja djece • Osposobljavanje djece ometene u razvoju
 • 16. 16 Preventivna medicina odraslih • Nijedna grana medicine nema tako široke ciljeve, velike mogućnosti djelovanja, ali i tako veliku odgovornost. • Samo pedijatrija ujedinjuje 3 glavna oblika medicinske djelatnosti: preventivu, kurativu i rehabilitaciju- to je tzv. sveobuhvatna ili unitarna pedijatrija. • Utiče na zdravlje iduće generacije odraslih.
 • 17. 17 Od kada pedijatrija? • Unatrag oko 200 god. • Zapisi o dječjim bolestima i prije, ali neizdvojeno iz opće medicine: • Ebers Papyrus, napisan oko 1552. pr.K., otkriven 1872.: dojenje, lijekovi protiv crva nametnika, liječenje očnih bolesti • Hipokrat (oko. 400. pr.K.): kefalhematom, hidrocefalus, malformacije stopala, gliste, proljev, skrofula, astma, ospice • Soranus iz Efhezus-a (oko 100.) opisuje test noktom za kvalitetu MM (Ako kap klizne prema noktu – sadrži dovoljno masti, ukoliko ne – vodenasto je) • Galen (oko 200.): iscjedak iz uha, pneumonia, intestinalni prolaps, rahitis • Avicena, veliki Arapski liječnik (oko 990.): tetanus, gliste, konvulzije, meningitis, umbilikalni apsces • Thomas Phaer – 1. knjiga, Knjiga o Djeci, 1545. • Hieronimus Mercurialis – 1. važna tiskana knjiga o djeci 1583., De Morbus Pusiorum.
 • 18. 18 • Sve veći broj autora piše o dječjim bolestima u 17.i u 18.st.: • Thomas Sydenham (1624– 1689), engleski Hipokrat: šarlah, ospice, boginje, epilepsija, rahitis, skorbut, horea- ples Sv. Vida • Edward Jenner (1749–1823) inokulirao je 8-godišnjem dječaku materiju kravljih boginja u 1 ruku, a 6 tjedana kasnije inokulirao materiju velikih boginja u drugu ruku Dječak nije dobio velike boginje- to je utemeljenje imunizacije u prevenciji bolesti
 • 19. 19 • Početkom 19. st.postaje jasna specifičnost brige, razvoja, bolesti dječje dobi i potreba za njom • Specijalizacija iz pedijatrije se rađa (Njemačka, Francuska), 1. – Njemačka 1883. • Najstarija dječja bolnica: The Hospital for Sick Children, Great Ormond Street, London, 1852.
 • 20. 20 • Kako zdravstveni problemi - tako i zdravstveni prioriteti- različiti su diljem svijeta • I problemi i prioriteti mijenjaju se i kroz vrijeme Problemi definiraju prioritete
 • 21. 21 Čimbenici koji utječu na zdravlje populacije, pa i na zdravlje majke i djeteta, diljem svijeta se razlikuju: 1. Zemljopisni i klimatski 2. Izvori hrane i način njihova iskorištavanja siromaštvo, pomanjkanje hrane i vode, nepismenost i zaostalost, iskorištavanje dječje radne snage, pomanjkanje najosnovnijih oblika z.z. 3. Stupanj industrijalizacije i urbanizacije struktura obitelji narušena, zapošljavanje žena, otuđivanje djece 4. Gospodarski i društveni odnosi, kultura i vjera štetna vjerovanja i tabui, dječji brakovi, zapostavljenost djevojčica, obrazovanost majki 5. Prevalencija raznih uzročnika infekcija 6. Čestoća i raspodjela pojedinih gena u populaciji
 • 22. 22 • Kako zdravstveni problemi- tako i zdravstveni prioriteti- različiti su diljem svijeta • I zdr.problemi i prioriteti mjenjaju se i kroz vrijeme Problemi definiraju prioritete
 • 23. 23 Promjena kroz vrijeme USA i razvijene zemlje: • Na kraju 19. st. 200/ 1000 živorođene djece umrlo bi u 1. godini života - od dizenterije, pneumonije, ospica, difterije, pertusisa. • 1925. dojenački mortalitet 75/ 1000 • 1996. 7,2 • Kontrola zaraznih bolesti • Pravilna prehrana • Dječji dispanzeri – za siromašne • Antibakterijski lijekovi i antibiotici • Cijepljenje Kako?
 • 24. 24 Posljedica- promjene u morbiditetu: • Predmet liječenja pedijatara danas su bolesti: leukemije, bol. novorođenačke dobi, prirođene srčane greške, mentalna retardacija, genetske bolesti i malformacije, cistična fibroza, reumatske, bubrežne, endokrine, metaboličke bolesti • I danas sve više: Nasljedne i imunološke bolesti, smetnje ponašanja i društveni utjecaj na zdravlje djeteta, zanemareno i zapušteno dijete i zlostavljeno • Te ponovno danas zarazne bolesti: stare i nove
 • 25. 25 Posljedica- promjene u mortalitetu (!?) Uzroci smrti danas: • Do kraja 1. god. HR i razvijene zemlje 1. Perinatalna stanja 2. Prirođene anomalije 3. SIDS 4. Infekcije respiratorne 5. Nesretni slučajni događaji Zemlje u razvoju 1. Proljevi 2. Respiratorne infekcije 3. Hripavac 4. Perinatalni uzroci
 • 26. 26 • Od 1. do 4. god HR i razvijene zemlje 1. Ozljede/ nesreće 2. Prirođene anomalije 3. Maligne bolesti 4. Resp.infekcije Zemlje u razvoju 1. Proljevi 2. Respiratorne infekcije 3. Ospice
 • 27. 27 • Od 5. do 14. godine HR i razvijene zemlje 1. Ozljede, nasilne smrti, nesreće 2. Maligne bolesti 3. (Ubojstva) 4. Prirođene anomalije 5. Bolesti srca i krvotoka 6. (Suicid ) (USA) Zemlje u razvoju 1. Proljevi 2. Gripa 3. Pneumonija 4. Nasilne smrti i nesreće
 • 28. 28 • Od 15. do 24. g. USA 1. Ozljede 2. Ubojstvo 3. Suicid 4. Maligne bolesti 5. Bolesti srca
 • 29. 29 Budućnost: poboljšanje zdravlja djeteta moguće je jedino prevencijom Preduvjet za prevenciju je rano otkrivanje faktora rizika za zdravlje djeteta kao što su: • Nasljedne bolesti u obitelji, neuobičajen tijek trudnoće, socijalni uvjeti Aktivnosti koje se provode: • Poboljšanje prenatalne zaštite majke i djeteta (poboljšanje uvjeta života i zdravlja populacije u generativnoj dobi, poboljšanje porodničke skrbi, bolja organizacija zaštite ugrožene novorođenčadi/nedonoščadi) • Cijepljenje • Pravilna prehrana, dojenje !!, profilaksa rahitisa, karijesa, gušavosti, spriječiti pothranjenost i pretilost • Genetsko informiranje i prenatalna dijagnostika • Sistematski pregledi + ciljani: sluh, vid, kukovi
 • 30. 30 Novi izazovi- problemi (bolesti) • Bolja medicina---sve više djece s dugoročnim trajnim liječenjem - dijete opterećeno i bolešću i psihološki (malignomi, dijabetes, astma, epi) • Urbanizacije - novi zdravstveni i socijalni problemi djece (prometne nesreće, kemijska trovanja) • Promjene u obitelji - nepotpune obitelji, osamljenost djeteta bez roditelja koji previše radi, mediji sa sadržajima neprimjerenima za dijete (smetnje ponašanja) • Školsko okruženje – opterećenje i kompeticija, nedostatak fizičke aktivnosti (emocionalne tenzije, ortopedske bolesti, prerani spolni život) • Ovisnosti, delinkvencija, socijalna nesigurnost, nezaposlenost, rat i poratno stanje
 • 32. 32 Etika i sloboda volje ►Definicija: praktična filozofija, predmet: ljudsko djelovanje ►Djelovanje je moralno dobro ako proizlazi iz dužnosti, a moralno zlo ako proizlazi iz nagnuća. Ljudska osoba je u porijeklu dužnosti, stoga osoba ima dostojanstvo i zaslužuje poštovanje
 • 33. 33 Etika i savjest ► Praktični um je um koji je u znaku pitanja “Što moram činiti?”. Praktični um imenujemo u sklopu etike savjest. Odgovor na pitanje daje savjest. ► Savjest primjenjuje opće praktično načelo na situaciju. To načelo je etička apriornost i sadrži moranje (dužnost), te dobro i zlo: savjest odlučuje što je dobro i zlo ► Djeluj prema najboljem znanju i djeluj prema savjesti
 • 34. 34 Tradicionalna filozofija (fundamentalna) ►Utilitarizam (Mill, Bentham): KORIST “Najveće dobro za najveći broj” ►Deontologija (Kant, Rawls): DUŽNOST “Čini drugima onako kako bi htio da oni čine tebi” Locus certitudinis: u bazičnim principima (ne u iskustvu ili prosudbi): korist, dužnost Općenite i apstraktne, deduktivne
 • 35. 35 Hipokratova zakletva ► Kunem se Apolonom,…svim bogovima i božicama, da ću po svojim silama i svojoj savjesti ispunjavati ovu zakletvu i ovu svoju obavezu. Svoga učitelja,…štovat ću..Svoje ću propise odrediti na korist bolesnika po svojim silama i po svojoj savjesti i čuvat ću ih od opasnosti i štetnosti. Nikomu neću dati smrtonosni otrov, pa ni onda ako me to zamoli, niti ću mu za to dati kakve upute. Isto tako neću dati ni jednoj ženi sredstvo za pobačaj. Živjet ću čisto i pobožno i izvršavati svoje umijeće. Bolesniku s kamencem neću vaditi kamenac, nego ću to prepustiti onima koji se time bave. U koju god kuću budem išao, doći ću na pomoć bolesniku, daleko od svakog namjernog oštećivanja, a osobito ću se kaniti zavođenja…Što god budem za vrijeme liječenja ili inače u običnom životu vidio i čuo, ako se to ne smije javno saznati, prešutjet ću i sačuvati kao tajnu. Ako se budem …pridržavao ove zakletve…, neka me prati sreća u životu i mojemu umijeću…
 • 36. 36 Teorija 4 principa Belmont report + Beauchamp i Childress ►Poštuj autonomiju: poštuj odluke ljudi/ njihove vrijednosti ►Dobrobit: pomogni čovjeku ►Ne činiti loše: ne šteti čovjeku ►Pravednost: tretiraj svih jednako Locus certitudinis: srednji principi (pod univerzalnim, nad konkretnim) Nema intrinzičnih prioriteta
 • 37. 37 Dobar i loš u ljudskoj praksi- višeznačni izrazi ► Moralnost: suglasje djelovanja sa savješću onog koji djeluje ► Ćudorednost: odnos djelovanja i normi koje društveno vrijede. Sudi se o ćudorednosti djelovanja a ne o moralnoj vrijednosti djelovanja nekog čovjeka ► Pravo: odnos djelovanja prema pravnom poretku. Sudi sud. Sve pravno mora biti ćudoredno, sve ćudoredno nije obvezatno pravno ► Religija: odnos djelovanja prema redu spasenja danom od Boga. Govori se o ljubavi i grijehu (na razini vjere), grijeh je nemoralan, nećudoredan, nezakonit
 • 38. 38 Etični principi ►Autonomija ►Kompetentnost ►Benefit: čini dobro, ne čini loše ►Pokroviteljstvo- paternalizam ►Reći istinu ►Povjerljivost ►Sukob interesa
 • 39. 39 ►Produljiti i uskratiti liječničku pomoć/ životnu potporu ►Baby Doe: kvaliteta života ►Eutanazija: aktivna/ pasivna
 • 41. 41 Prava djeteta u okviru zdravstvene zaštite  Svjetska medicinska udruga (WMA), 1999., Otavska deklaracija o pravima djeteta na zdr.zaštitu  Uslijed etičkih problema koji proističu iz suprotnosti između velikog razvoja medicine i ograničenih mogućnosti njihove primjene  Obaveze i preporuke za zdr.radnike  Načela kojih se moraju pridržavati liječnici, po mogućnosti, s obzirom na ograničenja u primjeni najnovijih znanstvenih dostignuća
 • 42. 42  Zdr.zašt.djeteta sa svojim medicinskim, emocionalnim, društvenim i financijskim stranama koje se isprepleću i djeluju na proces liječenja, sadrži osobitu pozornost prema pravima djeteta kao pacijenta  Temelji se na Konvenciji UN o pravima djeteta iz 1989.: djetetu- najviši dostižni standard zdravlja, sva moguća sredstva svoj djeci!!  Dijete= ljudsko biće od časa rođenja do kraja 17.g
 • 43. 43 Opća načela  Svako dijete ima prirođeno pravo na život i na pristup sredstvima za postizanje zdravlja Zdr.radnici su dužni promicati ta prava  Zaštiti preživljavanje i razvoj djeteta, uz odgovornost oba roditelja  Brinuti o najboljem interesu djeteta  Odupirati se diskriminaciji u ostvarivanju pomoći  Ostvariti prikladnu pre i postnatalnu zaštitu majke i djeteta  Osigurati svakom djetetu zdr.pomoć i skrb, osobito primarnu z.z., psihijatrijsku skrb, suzbijanje boli, zaštitu ometenoj djeci  Štititi od nepotrebnih postupaka i istraživanja  Boriti se protiv bolesti i pothranjenosti, protiv zlostavljanja, protiv tradicijskih postupaka  Razvijati preventivnu skrb
 • 44. 44 Posebna načela  Kvaliteta skrbi  Sloboda izbora  Suglasnost i samoodređenje  Dostupnost informacija  Povjerljivost  Primanje u bolnicu  Zlostavljanje djece  Zdravstveni odgoj  Dostojanstvo pacijenta  Vjerska pomoć
 • 45. 45 Organizirana briga očituje se u zakonodavstvu  Posebna briga zajednice očituje se u nacionalnim i međunarodnim zakonima, ali i u dogovorima i u međunarodnoj solidarnosti u pružanju pomoći
 • 46. 46 Ustav RH “država štiti materinstvo, djecu i mladež” “roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu, te imaju pravo da samostalno odlučuju o odgoju djece” “tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete imaju pravo na osobitu njegu, obrazovanje, skrb” “djeca ne smiju biti prisiljena na rad koji štetno utječe na zdravlje ili ćudoređe, ne dopušta im se takav rad” “mladež, majke, invalidne osobe imaju pravo na osobitu zaštitu na radu”
 • 47. 47 Konvencija o pravima djeteta 1990. UN/Generalna skupština- obavezuje sve potpisnice  Zahtijeva da država osigura djeci najbolji zdravstveni standard, a posebno: da država provodi mjere za smanjenje smrtnosti dojenčadi, razvoj primarne z. zaštite, osiguranje hrane djeci, z.z. majki prije i poslije poroda, razvoj preventivne z.z., širenje znanja o dojenju, higijeni, zaštiti od nesreća, savjetovanje o planiranju obitelji posebna skrb, obrazovanje i vježbe za dijete ometeno u razvoju - dostojan život, samostalnost i integracija posebna zaštita djece izbjeglica, djece u ratu, djece nacionalnih manjina zaštita djece od narkotika i od spolnog iskorištavanja