O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fizichni faktori victor posl var

1.018 visualizações

Publicada em

How physical factors affect the human body? Mechanical injury, temperature, ionizing radiation, pressure.

Publicada em: Saúde e medicina
 • Entre para ver os comentários

Fizichni faktori victor posl var

 1. 1. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ Патогенна дія екзогенних факторів фізичної природи Лектор – Хижняк Олександр Миколайович, к.м.н.
 2. 2. ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЕКЗОГЕННІ ЕНДОГЕННІ - ФІЗИЧНІ: механічна травма, опік, іонізуюче опромінення тощо - ХІМІЧНІ: кислоти, луги, продукти спалювання органічних речовин та ін. - БІОЛОГІЧНІ: віруси, бактерії, грибки, гельмінти тощо Генетичні, психічні, ендокринні, автоімунні, звуження, закупорка судин, ушкодження конкрементами жовчного міхура, нирок, кишківника та ін.
 3. 3. МЕХАНІЧНА ТРАВМА ТВЕРДІ ТІЛА УДАРНА ХВИЛЯ Сила удару Сила стиснення Сила розтягнення КЛАСИФІКАЦІЯ: ЗА ОБСТАВИНАМИ: виробничі, невиробничі, воєнного часу, ятрогенні ЗА ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ: голови, грудної клітки, хребта, кінцівок і т.д. ЗА ПОШИРЕНІСТЮ: ізольовані, політравма СТАН ПОКРОВІВ: відкриті, закриті ЗА ЧАСОМ: гостра, хронічна
 4. 4. ПАТОГЕНЕЗ ТРАВМИ Клітини місцеві ознаки механічної травми ТТРРААВВММААТТИИЧЧННИИЙЙ ШШООКК ТТооккссииччнниийй шшоокк,, ББооллььооввиийй шшоокк,, ГГееммооррааггііччнниийй шшоокк ССИИННДДРРООММ ТТРРИИВВААЛЛООГГОО РРООЗЗЧЧААВВЛЛЮЮВВААННННЯЯ НЕКРОЗ Судини Нерви Сполучна тканина КРОВОТЕЧА (крововилив) БІЛЬ ПОРУШЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ ЦІЛІСНОСТІ загальні зміни при механічній травмі ССТТРРЕЕСССС
 5. 5. ЗАХИСНІ ТА КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇ 1) ФАЗА ЗАПАЛЕННЯ -судинні реакції -очищення рани 2) ФАЗА РЕГЕНЕРАЦІЇ І ПРОЛІФЕРАЦІЇ 3) ФАЗА РЕОРГАНІЗАЦІЇ РУБЦЮ І ПРОЛІФЕРАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИ: 1) Первинний натяг 2) Вторинний натяг 3) Загоєння під струпом
 6. 6. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ Боротьба з патологічними змінами Посилення захисних і компенсаторних процесів - Зупинка кровотечі - Знеболення - Видалення «зайвого» - Спокій - Прискорення самоочищення рани - Боротьба з інфекцією - Зменшення інтоксикації - Зближення ділянок ушкоджених тканин - Сприяння росту грануляцій та їх захист - Посилення захисних властивостей - Енергетичне та пластичне забезпечення
 7. 7. ПРИКЛАД (вогнепальне кульове поранення) ФАКТОРИ ВПЛИВУ 1) УДАРНА ХВИЛЯ 2) СНАРЯД (КУЛЯ) 3) ТИМЧАСОВО ПУЛЬСУЮЧА ПОРОЖНИНА (енергія бокового удару) 4) ВИХРОВИЙ ПОТІК
 8. 8. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ А – зона раневого дефекту, Б – зона первинного некрозу, В – зона вторинного некрозу А Б В
 9. 9. ЗАХИСНІ КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇ Фаза гідратації Первинне очищення рани Демаркаційний вал Вторинне очищення рани Фаза дегідратації
 10. 10. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ Зупинка кровотечі Знеболення Діагностика (виявлення ран, що загоюються самостійно до 40%) (Реалізація на практиці) Первинна хірургічна обробка рани Вторинна хірургічна обробка рани
 11. 11. ТЕРМІЧНІ ФАКТОРИ БУДОВА ЦЕНТРУ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА ТЕРМОРЕЦЕПТОРИ Шкірні терморецептори -холодові -теплові Температура крові Внутрішні терморецептори Термостат Установча точка Центр тепловіддачі Центр теплопродукції
 12. 12. ТЕРМІЧНІ ФАКТОРИ РЕГУЛЯЦІЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ НАГРІВАННІ
 13. 13. ТЕРМІЧНІ ФАКТОРИ РЕГУЛЯЦІЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ
 14. 14. БУРА ЖИРОВА ТКАНИНА
 15. 15. БУРА ЖИРОВА ТКАНИНА МЕХАНІЗМИ АКТИВАЦІЇ
 16. 16. БУРА ЖИРОВА ТКАНИНА МЕХАНІЗМИ АКТИВАЦІЇ
 17. 17. БУРА ЖИРОВА ТКАНИНА МЕХАНІЗМИ АКТИВАЦІЇ
 18. 18. БУРА ЖИРОВА ТКАНИНА РЕЗУЛЬТАТ АКТИВАЦІЇ ПІСЛЯ АКТИВАЦІЇ ДО АКТИВАЦІЇ
 19. 19. БУРА ЖИРОВА ТКАНИНА ПОХОДЖЕННЯ І АКТИВАЦІЯ
 20. 20. БУРА ЖИРОВА ТКАНИНА ПОХОДЖЕННЯ І АКТИВАЦІЯ
 21. 21. БУРА ЖИРОВА ТКАНИНА МЕХАНІЗМИ АКТИВАЦІЇ
 22. 22. ТЕРМІЧНІ ФАКТОРИ ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПІДВИШЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗАГАЛЬНІ ЛОКАЛЬНІ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ООППІІККИИ ВВІІДДММООРРООЖЖЕЕННННЯЯ ГГІІППЕЕРРТТЕЕРРММІІЯЯ ГГІІППООРРТТЕЕРРММІІЯЯ
 23. 23. Гіпотермія – патологічний процес, що виникає внаслідок збільшення тепловіддачі та/або зменшення теплопродукції (або при порушенні балансу між тепловіддачею та термогенезом) Патогенетичні варіанти гіпотермії ПЕРИФЕРИЧНІ ­ ТЕПЛОВІДДАЧІ ¯ ТЕРМОПРОДУКЦІЇ Низька зовнішня температура ЦЕНТРАЛЬНІ Порушення центру терморегуляції (ішемія, пухлина) Ендокринні порушення (гіпотиреоз), голодування, знерухомлення (параліч)
 24. 24. ОСНОВНІ ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ БІОХІМІЧНІ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ЗІГРІВАННЯ, ОКСИГЕНАЦІЯ, ХАРЧУВАННЯ РИЗИКИ: - Вторинна гіпотермія серця -Колапс -негазовий ацидоз
 25. 25. Гіпертермія – патологічний процес, що виникає внаслідок зменшення тепловіддачі та/або підвищення теплопродукції (або при порушенні балансу між тепловіддачею та термогенезом) Патогенетичні варіанти гіпертермії ¯ ТЕПЛОВІДДАЧІ ­ ТЕПЛОПРОДУКЦІЇ Висока зовнішня температура, термоізоляція, висока вологість та ін. ЦЕНТРАЛЬНІ Порушення центру терморегуляції внаслідок дії пірогенів (при гарячці), нейро- циркуляторній дистонії, патологічних процесах в мозку (ішемія, пухлина) Ендокринні порушення (гіпертиреоз, феохромоцитома), інтенсивна фізична робота ПЕРИФЕРИЧНІ
 26. 26. ОСНОВНІ ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТЕПЛОВІ СУДОМИ ТЕПЛОВИЙ КОЛАПС ТЕПЛОВЕ ВИСНАЖЕННЯ ТЕПЛОВИЙ УДАР ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ОХОЛОДЖЕННЯ -пасивне -активне ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНО-СОЛЬОВОГО БАЛАНСУ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ССС
 27. 27. ТЕРМІЧНІ ФАКТОРИ КЛАСИФІКАЦІЯ ОПІКІВ
 28. 28. І ступінь
 29. 29. ІІ ступінь
 30. 30. ІІІ ступінь
 31. 31. IV ступінь
 32. 32. ПАТОГЕНЕЗ ТЕРМІЧНИХ ОПІКІВ Ушкодження і подразнення нервів Місцеві зміни Загальні зміни Ушкодження клітин Інфікування опікової поверхні Зниження термоізоляційн их властивостей шкіри Біль Ексудативне запалення Некроз Гнійне запалення Збільшення тепловіддачі Больовий стрес Гіповолемія Сепсис Збільшення основного обміну Опіковий шок Опікова токсемія Септичний шок Опікова кахексія Вторинна імунологічна недостатність Опортуністична інфекція
 33. 33. ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ Боротьба з патологічними змінами Посилення захисних і компенсаторних процесів - Припинення дії термофактора - Знеболення, охолодження - Боротьба з шоком - Сприяння процесам загоєння - Сприяння росту грануляцій та їх захист - Прискорення самоочищення рани - Боротьба з інфекцією - Видалення некротизованих тканин>IIст - Пластичне закриття дефектів - Посилення захсних властивостей - Енергетичне та пластичне забезпечення - Запобігання охолодженню/перегріванню При наданні первинної допомоги НЕ можна робити! Розрізати пухирці, обробляти оліями, спиртовими розчинами, порошками, зривати пригорілий одяг, туго бинтувати поверхню опіку
 34. 34. ТЕРМІЧНІ ФАКТОРИ КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДМОРОЖЕНЬ
 35. 35. ОСНОВНІ ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ -Первинний спазм -Гіперемія -Вторинний спазм -Ішемічний стаз НЕКРОЗ УШКОДЖЕННЯ НЕРВІВ -дореактивний період -реактивний період ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ Відновлення температури і кровообігу Запобігання інфекції Видалення ділянок некрозу ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСНИХ І КОМПЕНСАТОРНИХ ПРОЦЕСІВ
 36. 36. ПРОМЕНЕВА ЕНЕРГІЯ
 37. 37. ПРОМЕНЕВА ЕНЕРГІЯ Нема ефекту??? Теплова дія, Хімічна дія, Іонізаційна дія
 38. 38. УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ПРОМЕНІ ФОТОХІМІЧНІ ЕФЕКТИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ЕРИТЕМА ПЕРЕДЧАСНЕ СТАРІННЯ ШКІРИ ФОТОСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ
 39. 39. ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЕННЯ Класифікація уражень ЗА ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ: місцеві, загальні ЗА ПЕРЕБІГОМ: гострі і хронічні ЗА ЧАСОМ: ранні і віддалені ЗА ЙМОВІРНІСТЮ: нестохастичні і стохастичні
 40. 40. ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЕННЯ ПРЯМА ДІЯ Патогенез НЕПРЯМА ПРЯМА ДІЯ МУТАЦІЇ АПОПТОЗ НЕКРОЗ
 41. 41. ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЕННЯ Захисні і компенсаторні механізми Репарація ДНК Антиоксидантні системи Ферментні
 42. 42. ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЕННЯ Форми променевої хвороби Кістково-мозкова Кишкова Мозкова Стадії променевої хвороби Первинні реакції Латентний період Період розпалу Завершення Основні клінічні синдроми Гематологічний Інфекція Геморагічний синдром Кишковий синдром Анемія
 43. 43. Зміни в системі крові при гострій променевій хворобі Початковий період Нейтрофільний лейкоцитоз та лімфопенія Період удаваного благополуччя Нормалізація кількості нейтрофілів та лімфопенія Період розпалу Панцитопенія: анемія, лейцкопенія, тромбоитопенія Нормальний кістковий мозок Гіпоплазія
 44. 44. www.slideshare.net/Dosenko

×