O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

табір відпочинку 1

1

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

табір відпочинку 1

 1. 1. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” Відкриття І табірної зміниВідкриття І табірної зміни 01.06.2016 р.01.06.2016 р. 1.«СОНЕЧКО»1.«СОНЕЧКО» ЗУСТРІЧАЄЗУСТРІЧАЄ ДРУЗІВДРУЗІВ    2.СВЯТКОВА ЛІНІЙКА2.СВЯТКОВА ЛІНІЙКА «КОЛО ЗНАЙОМСТВ»«КОЛО ЗНАЙОМСТВ»   
 2. 2. Мета роботи літнього табору відпочинкуМета роботи літнього табору відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” забезпечити належне оздоровлення та повноціннийзабезпечити належне оздоровлення та повноцінний відпочинок дітей, створити належні умови длявідпочинок дітей, створити належні умови для освітньої культурно-оздоровчої роботи;освітньої культурно-оздоровчої роботи; відновити позитивні якості, що дозволяють дитинівідновити позитивні якості, що дозволяють дитині комфортно почувати себе в навколишньомукомфортно почувати себе в навколишньому середовищі;середовищі; формувати в дитини прагнення працювати у тому видіформувати в дитини прагнення працювати у тому виді діяльності, який вона любить і в якому може досягнутидіяльності, який вона любить і в якому може досягнути успіхів, реалізувати свої можливості, здібності;успіхів, реалізувати свої можливості, здібності; розвивати нові здібності;розвивати нові здібності; виховувати дбайливе ставлення до навколишньоговиховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища;середовища; сприяти нормальному фізичному розвитку, зміцненнюсприяти нормальному фізичному розвитку, зміцненню здоров’я;здоров’я; виховувати в учнів національну свідомість,виховувати в учнів національну свідомість, самосвідомість та ментальність, провідні рисисамосвідомість та ментальність, провідні риси громадянина своєї держави, любов до рідної країни,громадянина своєї держави, любов до рідної країни, до української мови, до свого народу.до української мови, до свого народу.
 3. 3. 01.06.2016 року при КЗО “СЗШ №91” був урочисто01.06.2016 року при КЗО “СЗШ №91” був урочисто відкритий дитячий табір відпочинкувідкритий дитячий табір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО”.. Організованими формами відпочинку охопленоОрганізованими формами відпочинку охоплено 91 дитина.91 дитина. І загінІ загін “ВОДОГРАЙ“ВОДОГРАЙ””,, ІІ загінІІ загін ““ПОСМІШКАПОСМІШКА””,, ІІІ загінІІІ загін ““КАЛИНАКАЛИНА””. В 11.00. В 11.00 відбулося урочисте відкриття табору. Роботавідбулося урочисте відкриття табору. Робота розпочалась з виносу прапора України тарозпочалась з виносу прапора України та виконання гімну нашої держави.виконання гімну нашої держави.
 4. 4. Каша, чай, шматочок сиру,Каша, чай, шматочок сиру, смачно, ситно тасмачно, ситно та кориснокорисно..
 5. 5. 02.06.2016 р.02.06.2016 р. Другий день. День знайомствДругий день. День знайомств Працює гурток “ МеридіанПрацює гурток “ Меридіан ”” Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО”
 6. 6. Мета дня:Мета дня: спрямувати перебування дітей в оздоровчомуспрямувати перебування дітей в оздоровчому таборі на їх комплексне оздоровлення черезтаборі на їх комплексне оздоровлення через використання традиційних та інноваційних формвикористання традиційних та інноваційних форм табірної роботи;табірної роботи; формувати позитивну мотивацію на здоровийформувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, розуміння його переваг;спосіб життя, розуміння його переваг; забезпечити систематичні заняття фізичноюзабезпечити систематичні заняття фізичною культурою та спортом;культурою та спортом; залучити учнів до дослідницько-краєзнавчої роботизалучити учнів до дослідницько-краєзнавчої роботи шляхом здійснення екскурсійної діяльності;шляхом здійснення екскурсійної діяльності; формувати цілеспрямований інтерес до історії,формувати цілеспрямований інтерес до історії, традицій, до вивчення свого довкілля.традицій, до вивчення свого довкілля.
 7. 7. Поставали поПоставали по порядкупорядку Починаємо з зарядки.Починаємо з зарядки.
 8. 8. Конкурс на кращій девіз, кричалку.Конкурс на кращій девіз, кричалку. Презентація загонів «Будемо знайомі»Презентація загонів «Будемо знайомі»
 9. 9. Працює гурток «Меридіан»Працює гурток «Меридіан»
 10. 10. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 03.06.2016 р.03.06.2016 р. Третій день. ДЕНЬ МАЛЮНКІВТретій день. ДЕНЬ МАЛЮНКІВ Працює видавництво газети «Життя у таборі»Працює видавництво газети «Життя у таборі»
 11. 11. Мета дня:Мета дня: Організація роботи з дітьми, яка б сприялаОрганізація роботи з дітьми, яка б сприяла справжньому оздоровленню кожноїсправжньому оздоровленню кожної дитини, задоволенню її потреб у різнихдитини, задоволенню її потреб у різних сферах життя через використаннясферах життя через використання традиційних та інноваційних форм роботи.традиційних та інноваційних форм роботи.
 12. 12. Конкурс малюнку на асфальтіКонкурс малюнку на асфальті «Ми – діти землі»«Ми – діти землі»
 13. 13. Перегляд м/ф.Перегляд м/ф. Видавництво газети «Життя у таборі»Видавництво газети «Життя у таборі»
 14. 14. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 06.06.2016 р.06.06.2016 р. Четвертий день. ДЕНЬ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРЧетвертий день. ДЕНЬ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГР Працює гурток « Каляки – Маляки »Працює гурток « Каляки – Маляки »
 15. 15. Мета дня:Мета дня:
 16. 16. Відкриття малих олімпійських ігор 2016р. Конкурси, змагання,Конкурси, змагання, гра,гра, ВсіВсі зустріньтезустріньте нана ««ураура!»!»
 17. 17. Шоу «МильніШоу «Мильні бульбашки»бульбашки» Захоплення, краса таЗахоплення, краса та море веселощівморе веселощів
 18. 18. ГуртокГурток «Каляки-маляки»«Каляки-маляки»
 19. 19. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 07.06.2016 р.07.06.2016 р. П'ятий день. ДЕНЬ ЗДОРОВ'ЯП'ятий день. ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я Працює гурток «Умілі руки»Працює гурток «Умілі руки»
 20. 20. Мета дня:Мета дня: ознайомити дітей з режимомознайомити дітей з режимом дня, правилами особистоїдня, правилами особистої гігієни та самообслуговування;гігієни та самообслуговування; домагатися прийняття ідомагатися прийняття і виконання кожним правилвиконання кожним правил внутрішнього розпорядку;внутрішнього розпорядку; вчити дітей виконувати правилавчити дітей виконувати правила особистої гігієни іособистої гігієни і самообслуговування;самообслуговування; вимоги розпорядку дня.вимоги розпорядку дня.
 21. 21. Галерея малюнків «Мої зубки – мій скарб»Галерея малюнків «Мої зубки – мій скарб»
 22. 22. Зустріч з поліцієюЗустріч з поліцією
 23. 23. Працює гурток «Умілі руки»
 24. 24. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 08.06.2016 р.08.06.2016 р. Шостий день. ДЕНЬ КАЗКИШостий день. ДЕНЬ КАЗКИ Працює гурток «Фото студія»Працює гурток «Фото студія»
 25. 25. Мета дня:Мета дня: поліпшення стануполіпшення стану здоров’я дітей ,здоров’я дітей , відновлення їхвідновлення їх життєвих сил,життєвих сил, запобіганнязапобігання бездоглядності,бездоглядності, створення умов длястворення умов для продовженняпродовження виховного процесувиховного процесу та розвиткута розвитку творчих здібностейтворчих здібностей в канікулярний час.в канікулярний час.
 26. 26. «Герої казок живуть поруч»«Герої казок живуть поруч» Не лови тепер тиНе лови тепер ти гав,гав, ЧасЧас длядля радостірадості йй забавзабав!!
 27. 27. Наші чудові актори!Наші чудові актори! Наші милі глядачі!Наші милі глядачі!
 28. 28. Відвідування ЖЕК бібліотеки та пізнання прав та обов'язків дітей! Права свої ти знай!Права свої ти знай! Та інших поважай!Та інших поважай!
 29. 29. Працює гурток «Фото студія»Працює гурток «Фото студія»
 30. 30. День закінчився, «Ура»День закінчився, «Ура» Нам додому йти пора!Нам додому йти пора!
 31. 31. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 09.06.2016 р.09.06.2016 р. Сьомий день. ДЕНЬ ТАНЦІВСьомий день. ДЕНЬ ТАНЦІВ Працює гурток «Меридіан»Працює гурток «Меридіан»
 32. 32. Мета дня:Мета дня: забезпечити належне оздоровленнязабезпечити належне оздоровлення та повноцінний відпочинок дітей,та повноцінний відпочинок дітей, створити належні умови длястворити належні умови для освітньої культурно-оздоровчоїосвітньої культурно-оздоровчої роботи;роботи; відновити позитивні якості, щовідновити позитивні якості, що дозволяють дитині комфортнодозволяють дитині комфортно почувати себе в навколишньомупочувати себе в навколишньому середовищі.середовищі. формувати в дитини прагненняформувати в дитини прагнення працювати у тому виді діяльності,працювати у тому виді діяльності, який вона любить і в якому можеякий вона любить і в якому може досягнути успіхів, реалізувати своїдосягнути успіхів, реалізувати свої можливості, здібності;можливості, здібності;
 33. 33. Танцювальні забави «Ширше коло»Танцювальні забави «Ширше коло» Веселощі під музику!Веселощі під музику!
 34. 34. Зустріч з лікарем стоматологомЗустріч з лікарем стоматологом Доктор ПосмішкаДоктор Посмішка перевірила всі зубкиперевірила всі зубки дітей таборудітей табору
 35. 35. Працює гурток «Меридіан»Працює гурток «Меридіан»
 36. 36. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 10.06.2016 р.10.06.2016 р. Восьмий день. ДЕНЬ МАЙСТРІВВосьмий день. ДЕНЬ МАЙСТРІВ Працює гурток видавництво газетиПрацює гурток видавництво газети «Життя у таборі»«Життя у таборі»
 37. 37. Мета дня:Мета дня: відновити позитивні якості, щовідновити позитивні якості, що дозволяють дитині комфортно почуватидозволяють дитині комфортно почувати себе в навколишньому середовищі;себе в навколишньому середовищі; формувати в дитини прагнення працюватиформувати в дитини прагнення працювати у тому виді діяльності, який вона любить і ву тому виді діяльності, який вона любить і в якому може досягнути успіхів, реалізуватиякому може досягнути успіхів, реалізувати свої можливості, здібності;свої можливості, здібності; розвивати нові здібності;розвивати нові здібності; виховувати дбайливе ставлення довиховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища;навколишнього середовища;
 38. 38. Творча лабораторія «Місто майстрів»Творча лабораторія «Місто майстрів» Ми ліпимо… Малюємо…Ми ліпимо… Малюємо… Відмінно відпочиваємо…Відмінно відпочиваємо…
 39. 39. Шоу «Сухий лід»Шоу «Сухий лід»
 40. 40. Видавництво газети «Життя у таборі»Видавництво газети «Життя у таборі»
 41. 41. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 13.06.2016 р.13.06.2016 р. Дев'ятий день. ДЕНЬ ЗНАНЬДев'ятий день. ДЕНЬ ЗНАНЬ Працює гурток « Каляки - Маляки »Працює гурток « Каляки - Маляки »
 42. 42. Мета дня:Мета дня: відновити позитивні якості, щовідновити позитивні якості, що дозволяють дитині комфортнодозволяють дитині комфортно почувати себе в навколишньомупочувати себе в навколишньому середовищі;середовищі; формувати в дитини прагненняформувати в дитини прагнення працювати у тому виді діяльності,працювати у тому виді діяльності, який вона любить і в якому можеякий вона любить і в якому може досягнути успіхів, реалізувати своїдосягнути успіхів, реалізувати свої можливості, здібності;можливості, здібності; розвивати нові здібності;розвивати нові здібності; виховувати дбайливе ставлення довиховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.навколишнього середовища.
 43. 43. Шоу-вікторина «Ми живемо гостях у літа»Шоу-вікторина «Ми живемо гостях у літа»
 44. 44. Ми не сидимо без діла ні хвилиниМи не сидимо без діла ні хвилини
 45. 45. ГуртокГурток «Каляки-маляки»«Каляки-маляки»
 46. 46. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 14.06.2016 р.14.06.2016 р. Десятий день. ДЕНЬ ПРИРОДИ.Десятий день. ДЕНЬ ПРИРОДИ. Працюють гуртки «Умілі руки», «Ми здорові іПрацюють гуртки «Умілі руки», «Ми здорові і спортивні»спортивні»
 47. 47. Мета дня:Мета дня: відновити позитивні якості, щовідновити позитивні якості, що дозволяють дитині комфортнодозволяють дитині комфортно почувати себе в навколишньомупочувати себе в навколишньому середовищі;середовищі; поліпшення стану здоров’я дітей ,поліпшення стану здоров’я дітей , відновлення їх життєвих сил,відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності,запобігання бездоглядності, створення умов для продовженнястворення умов для продовження виховного процесу та розвиткувиховного процесу та розвитку творчих здібностей втворчих здібностей в канікулярний час;канікулярний час; показати красу та різноманітністьпоказати красу та різноманітність природи;природи; розвивати нові здібності.розвивати нові здібності.
 48. 48. Ранок починається з Ранкової ЗарядкиРанок починається з Ранкової Зарядки Тільки спорт!Тільки спорт! Тільки здоров'є!Тільки здоров'є! Кожного ранку!Кожного ранку!
 49. 49. Наша їдальня найкраща!!!Наша їдальня найкраща!!! Корисно,Корисно, смачно, зсмачно, з любов'юлюбов'ю
 50. 50. Виставка живих чудес
 51. 51. Працює гурток «Умілі руки»
 52. 52. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 15.06.2016 р.15.06.2016 р. Одинадцятий день. ДЕНЬ СПОРТУ.Одинадцятий день. ДЕНЬ СПОРТУ. Працює гурток «Фото студія»Працює гурток «Фото студія»
 53. 53. Мета дня:Мета дня: сприяти нормальномусприяти нормальному фізичному розвитку,фізичному розвитку, зміцненню здоров’я;зміцненню здоров’я; виховувати в учніввиховувати в учнів національну свідомість,національну свідомість, самосвідомість тасамосвідомість та ментальність, провідні рисиментальність, провідні риси громадянина своєї держави,громадянина своєї держави, любов до рідної країни, долюбов до рідної країни, до української мови, до свогоукраїнської мови, до свого народу.народу.
 54. 54. Приїзд обл. бібліотеки ім. Свєтлова.Приїзд обл. бібліотеки ім. Свєтлова.
 55. 55. Спорт, спорт, спорт – естафетаСпорт, спорт, спорт – естафета
 56. 56. Працює гурток «Фото студія»Працює гурток «Фото студія»
 57. 57. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 16.06.2016 р.16.06.2016 р. Дванадцятий день. ДЕНЬ ДРУЖБИ.Дванадцятий день. ДЕНЬ ДРУЖБИ. Працює гурток «Меридіан»Працює гурток «Меридіан»
 58. 58. Мета дня:Мета дня: формувати в дитини прагненняформувати в дитини прагнення працювати у тому видіпрацювати у тому виді діяльності, який вона любить і вдіяльності, який вона любить і в якому може досягнути успіхів,якому може досягнути успіхів, реалізувати свої можливості,реалізувати свої можливості, здібності;здібності; розвивати нові здібності;розвивати нові здібності; фізичне оздоровлення дітей;фізичне оздоровлення дітей; виховувати дбайливе ставленнявиховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища;до навколишнього середовища;
 59. 59. Гра-квест «У пошуках скарбів»Гра-квест «У пошуках скарбів»
 60. 60. Кожна хвилина радує нас!Кожна хвилина радує нас!
 61. 61. Працює гурток «Меридіан»Працює гурток «Меридіан»
 62. 62. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 17.06.2016 р.17.06.2016 р. Тринадцятий день. ДЕНЬ РЕКОРДІВ.Тринадцятий день. ДЕНЬ РЕКОРДІВ. Працюють гуртки «Фото студія», «Юні перекладачі»Працюють гуртки «Фото студія», «Юні перекладачі»
 63. 63. Мета дня:Мета дня: сприяти нормальномусприяти нормальному фізичному розвитку,фізичному розвитку, зміцненню здоров’я;зміцненню здоров’я; виховувати в учніввиховувати в учнів національну свідомість,національну свідомість, самосвідомість тасамосвідомість та ментальність, провідні рисиментальність, провідні риси громадянина своєї держави,громадянина своєї держави, любов до рідної країни, долюбов до рідної країни, до української мови, до свогоукраїнської мови, до свого народу.народу.
 64. 64. Відкриття книги рекордівВідкриття книги рекордів Перше місце здобув першийПерше місце здобув перший загін.загін. Вітаємо наймолодших!!!!Вітаємо наймолодших!!!!
 65. 65. Планетарій у нас в гостях.Планетарій у нас в гостях. Вперед до зірок!Вперед до зірок! Захопливе , незвичайне зіркове небо!Захопливе , незвичайне зіркове небо!
 66. 66. Видавництво газети «Життя у таборі»Видавництво газети «Життя у таборі»
 67. 67. Працює гурток «Юні перекладачі»Працює гурток «Юні перекладачі»
 68. 68. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 21.06.2016 р.21.06.2016 р. Чотирнадцятий день. ДЕНЬ ІМЕННИНИКА.Чотирнадцятий день. ДЕНЬ ІМЕННИНИКА. Працюють гуртки «Умілі руки», «Ми здорові таПрацюють гуртки «Умілі руки», «Ми здорові та спортивні»спортивні»
 69. 69. Мета дня:Мета дня: сприяти нормальномусприяти нормальному фізичному розвитку,фізичному розвитку, зміцненню здоров’я;зміцненню здоров’я; виховувати в учнів повагу довиховувати в учнів повагу до себе та оточуючих,себе та оточуючих, терпимість;терпимість; розвивати здатність дружити,розвивати здатність дружити, ділитися.ділитися.
 70. 70. День іменинникаДень іменинника
 71. 71. Театральна вистава «Пригоди в чарівнійТеатральна вистава «Пригоди в чарівній країнікраїні»»
 72. 72. Працює гурток «Умілі руки»
 73. 73. Табір відпочинкуТабір відпочинку “СОНЕЧКО”“СОНЕЧКО” 22.06.2016 р.22.06.2016 р. П'ятнадцятий день. ДЕНЬ ТАБОРУ. ЗАКРИТТЯП'ятнадцятий день. ДЕНЬ ТАБОРУ. ЗАКРИТТЯ ОЛІМПІАДИ.ОЛІМПІАДИ. Працює гурток «Фото студія»Працює гурток «Фото студія»
 74. 74. Мета дня:Мета дня: сприяти нормальномусприяти нормальному фізичному розвитку,фізичному розвитку, зміцненню здоров’я;зміцненню здоров’я; виховувати в учнів повагу довиховувати в учнів повагу до себе та оточуючих,себе та оточуючих, терпимість;терпимість; розвивати здатність дружити;розвивати здатність дружити; виховувати любов до спорту;виховувати любов до спорту; закріпити позитивнізакріпити позитивні враження від табірної зміни.враження від табірної зміни.
 75. 75. Закриття олімпіадиЗакриття олімпіади
 76. 76. Закриття табірної зміниЗакриття табірної зміни
 77. 77. Працює гурток «Фото студія»Працює гурток «Фото студія» Діти з займаються великимДіти з займаються великим задоволенням тазадоволенням та інтересомінтересом
 78. 78. Працює гурток «Юні перекладачі»Працює гурток «Юні перекладачі»

×