ΚΕΦ_1_ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ.pdf

Τυπολόγιο στο 1ο κεφάλαιο της ΑΟΘ . Περιλαμβάνει Κόστος Ευκαιρίας,Σχεδιαγράμματα

ΑΟΘ : Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Κεφ 1ο
) - (ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ)
Σελίδα 1
 Κόστος ευκαιρίας (ΚΕ) ή εναλλακτικό κόστος
Για μια οικονομία που παράγει δύο αγαθά, Χ και Ψ, το κόστος ευκαιρίας των αγαθών Χ και Ψ δίνεται
από τους ακόλουθους τύπους:
ΚΕ Χ σε όρους του Ψ =
ΔΨ
=
θυσιαζόμενες μονάδες του αγαθού Ψ
ΔΧ παραγόμενες μονάδες του αγαθού Χ
ΚΕ Ψ σε όρους του Χ =
ΔΧ
=
θυσιαζόμενες μονάδες του αγαθού Χ
ΔΨ παραγόμενες μονάδες του αγαθού Ψ
Γενικά ισχύει ότι το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ, σε όρους του αγαθού Ψ, είναι αντίστροφο του
κόστους ευκαιρίας του αγαθού Ψ, σε όρους του αγαθού Χ δηλαδή,
ΚΕ Χ σε όρους του Ψ =
1
ΚΕ Ψ σε όρους του Χ
 Προσδιορισμός της συνάρτησης της ευθύγραμμης Κ.Π.Δ .
Α) Αν η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία γραμμή και δίνονται δύο σημεία της ευθείας
με τις συντεταγμένες τους, π.χ. A (X1, Ψ1) και Β (Χ2, Ψ2) , μπορούμε να προσδιορίσουμε τη
συνάρτηση της ευθύγραμμης καμπύλης με δύο τρόπους:
1) Με τη χρησιμοποίηση του τύπου:
2) Με τη δημιουργία ενός συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, αντικαθιστώντας τις
παραγόμενες ποσότητες των αγαθών Χ και Ψ στη γενική μορφή της συνάρτησης: Ψ= α + βΧ
Ο συντελεστή διεύθυνσης λ της ευθείας γραμμής προσδιορίζετε από τον τύπο:
Β) Αν είναι γνωστός ο συντελεστή διεύθυνσης λ και ένα σημείο της ευθείας π.χ. A (Xο, Ψο) τότε
μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση της ευθύγραμμης καμπύλης με δύο τρόπους ,
1) Με την χρησιμοποίηση του τύπου: λ (Χ-Χο) = Ψ-Ψο
2) Αντικαθιστώντας στην σχέση Ψ= αΧ+β τα γνωστά σημείο A (X1, Ψ1) και όπου α τον συντελεστή
διεύθυνσης λ δηλ: α (= λ), βρίσκουμε τον σταθερό όρο β.
ΚΕ Ψ σε όρους του Χ =
1
ΚΕ Χ σε όρους του Ψ
Χ-Χ1
=
Χ2-Χ1
Ψ-Ψ1 Ψ2-Ψ1
λ =
Ψ2-Ψ1
Χ2-Χ1
ή
Big Brain's Team
ΑΟΘ : Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Κεφ 1ο
) - (ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ)
Σελίδα 2
 Επισημάνσεις - Παρατηρήσεις
 Η μεταβολή οποιασδήποτε από τις συνθήκες που θεωρήθηκαν σταθερές για την Κ.Π.Δ, δηλαδή η
ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών ή η τεχνολογία παραγωγής ή ταυτόχρονα και οι δύο, τότε
έχουμε μεταβολή (μετατόπιση) της Κ.Π.Δ .
 Το κόστος ευκαιρίας (ΚΕ) πρέπει να είναι θετικός αριθμός και υπολογίζεται σε απόλυτες τιμές.
Άρα οι διαφορές ΔΧ και ΔΨ παίρνονται κατ' απόλυτη τιμή, (δηλαδή χωρίς το πρόσημο ) και θα
είναι πάντα θετικές. Συνεπώς σε κάθε μεταβολή αφαιρούμε το μικρότερο από τον μεγαλύτερο ή
παίρνουμε την απόλυτη τιμή της διαφοράς.
 Όταν η παραγωγή ενός αγαθού είναι μηδέν, δεν υπάρχει κόστος ευκαιρίας αυτού και η παραγωγή
του άλλου αγαθού μεγιστοποιείται.
 Το κόστος ευκαιρίας ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς συνδυασμούς παραμένει σταθερό. Αν
ζητείται, για παράδειγμα, να προσδιορίσουμε τον συνδυασμό Κ αν είναι εφικτός ή όχι, ο οποίος
βρίσκεται ανάμεσα στους διαδοχικούς συνδυασμούς Δ και Ε, θα χρησιμοποιήσουμε το κόστος
ευκαιρίας οποιουδήποτε αγαθού μεταξύ των συνδυασμών Δ και Ε.
 Η Κ.Π.Δ. στρέφει τα κοίλα προς την αρχή των αξόνων όταν το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο
δηλαδή όταν για κάθε νέα μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να θυσιαστούν όλο και
περισσότερες μονάδες από το αγαθό Ψ και γραφικά αυτό απεικονίζεται στο σχήμα (α).
 Η Κ.Π.Δ. στρέφει το κυρτό την αρχή των αξόνων όταν το κόστος ευκαιρίας είναι μειούμενο δηλαδή
όταν για κάθε νέα μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να θυσιαστούν όλο και λιγότερες
μονάδες από το αγαθό Ψ και γραφικά αυτό απεικονίζεται στο σχήμα (β).
 Η Κ.Π.Δ. είναι ευθεία γραμμή όταν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό δηλαδή όταν για κάθε νέα
μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να θυσιαστούν ίδιες μονάδες από το αγαθό Ψ για
κάθε συνδυασμό και γραφικά αυτό απεικονίζεται στο σχήμα (γ). Αν το κόστος ευκαιρίας είναι
σταθερό και ίσο με τη μονάδα τότε η Κ.Π.Δ σχηματίζει με τους άξονες ορθογώνιο και ισοσκελές
τρίγωνο
Ψ
Χ
σχήμα (α)
Ψ
Χ
σχήμα (β)
Ψ
Χ
σχήμα (γ)
Big Brain's Team
ΑΟΘ : Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Κεφ 1ο
) - (ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ)
Σελίδα 3
 Πιθανές μετατοπίσεις Κ.Π.Δ. μιας οικονομίας που παράγει δύο αγαθά
Big Brain's Team
ΑΟΘ : Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Κεφ 1ο
) - (ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ)
Σελίδα 4
Big Brain's Team

Recomendados

ΑΟΘ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ por
ΑΟΘ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΑΟΘ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ
ΑΟΘ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΑΣΚΉΣΕΙΣ Big Brain's Team Big Brain's Team
3.1K visualizações113 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 por
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5Dimitris Psounis
899 visualizações6 slides
Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘ por
Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘΑσκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘ
Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘGeorgia Kazakou
4.7K visualizações4 slides
αλγ β΄λ ιδιοτ συν 2017 por
αλγ β΄λ ιδιοτ συν 2017αλγ β΄λ ιδιοτ συν 2017
αλγ β΄λ ιδιοτ συν 2017ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
168 visualizações28 slides
Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης .pdf por
Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης .pdfΗ γραφική παράσταση μιας συνάρτησης .pdf
Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης .pdfΜαυρουδης Μακης
10 visualizações19 slides
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου por
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ ΛυκείουΜαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ ΛυκείουNatasa Liri
638 visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ΚΕΦ_1_ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ.pdf

Eme trikala1 por
Eme trikala1Eme trikala1
Eme trikala1Γιάννης Πλατάρος
351 visualizações5 slides
Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘ por
Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘΑσκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘ
Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘGeorgia Kazakou
11.6K visualizações8 slides
ΑΟΘ - Κεφάλαιο 2 - Ασκήσεις α' por
ΑΟΘ - Κεφάλαιο 2 - Ασκήσεις α'ΑΟΘ - Κεφάλαιο 2 - Ασκήσεις α'
ΑΟΘ - Κεφάλαιο 2 - Ασκήσεις α'Billonious
14 visualizações2 slides
λύση 1ης άσκηση της ημέρας por
λύση 1ης άσκηση της ημέραςλύση 1ης άσκηση της ημέρας
λύση 1ης άσκηση της ημέραςΜάκης Χατζόπουλος
807 visualizações5 slides
Η θεωρία στα μαθηματικά γεν. παιδείας Γ΄ Λυκείου por
Η θεωρία στα μαθηματικά γεν. παιδείας Γ΄ ΛυκείουΗ θεωρία στα μαθηματικά γεν. παιδείας Γ΄ Λυκείου
Η θεωρία στα μαθηματικά γεν. παιδείας Γ΄ ΛυκείουΠαύλος Τρύφων
1K visualizações4 slides
H prwth gnwrimia_me_thn_ennoia_ths_synarthshs por
H prwth gnwrimia_me_thn_ennoia_ths_synarthshsH prwth gnwrimia_me_thn_ennoia_ths_synarthshs
H prwth gnwrimia_me_thn_ennoia_ths_synarthshsChristos Loizos
441 visualizações10 slides

Similar a ΚΕΦ_1_ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ.pdf(11)

Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘ por Georgia Kazakou
Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘΑσκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘ
Ασκήσεις Πανελληνίων ΑΟΘ
Georgia Kazakou11.6K visualizações
ΑΟΘ - Κεφάλαιο 2 - Ασκήσεις α' por Billonious
ΑΟΘ - Κεφάλαιο 2 - Ασκήσεις α'ΑΟΘ - Κεφάλαιο 2 - Ασκήσεις α'
ΑΟΘ - Κεφάλαιο 2 - Ασκήσεις α'
Billonious14 visualizações
Η θεωρία στα μαθηματικά γεν. παιδείας Γ΄ Λυκείου por Παύλος Τρύφων
Η θεωρία στα μαθηματικά γεν. παιδείας Γ΄ ΛυκείουΗ θεωρία στα μαθηματικά γεν. παιδείας Γ΄ Λυκείου
Η θεωρία στα μαθηματικά γεν. παιδείας Γ΄ Λυκείου
Παύλος Τρύφων1K visualizações
H prwth gnwrimia_me_thn_ennoia_ths_synarthshs por Christos Loizos
H prwth gnwrimia_me_thn_ennoia_ths_synarthshsH prwth gnwrimia_me_thn_ennoia_ths_synarthshs
H prwth gnwrimia_me_thn_ennoia_ths_synarthshs
Christos Loizos441 visualizações
Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Ιούνιος 2019 por Μάκης Χατζόπουλος
Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Ιούνιος 2019Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Ιούνιος 2019
Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Ιούνιος 2019
Μάκης Χατζόπουλος11.7K visualizações
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 por Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3.6
Dimitris Psounis4K visualizações
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ' Λυκείου (2016 2017) por Natasa Liri
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ' Λυκείου (2016 2017)Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ' Λυκείου (2016 2017)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ' Λυκείου (2016 2017)
Natasa Liri957 visualizações
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 por Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis1.8K visualizações

Mais de Big Brain's Team Big Brain's Team

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ... por
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ...Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ...
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ...Big Brain's Team Big Brain's Team
3 visualizações519 slides
203203 πληροφορική Α,Β,Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ.pdf por
203203 πληροφορική Α,Β,Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ.pdf203203 πληροφορική Α,Β,Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ.pdf
203203 πληροφορική Α,Β,Γ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ.pdfBig Brain's Team Big Brain's Team
64 visualizações16 slides
ΗΘΙΚΉ.pdf por
ΗΘΙΚΉ.pdfΗΘΙΚΉ.pdf
ΗΘΙΚΉ.pdfBig Brain's Team Big Brain's Team
113 visualizações37 slides
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΞΙΣΜΟ.pdf por
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΞΙΣΜΟ.pdfΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΞΙΣΜΟ.pdf
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΞΙΣΜΟ.pdfBig Brain's Team Big Brain's Team
9 visualizações28 slides
102030 The Secrets of Great G-Spot Orgasms and Female Ejaculation_ The Best ... por
102030  The Secrets of Great G-Spot Orgasms and Female Ejaculation_ The Best ...102030  The Secrets of Great G-Spot Orgasms and Female Ejaculation_ The Best ...
102030 The Secrets of Great G-Spot Orgasms and Female Ejaculation_ The Best ...Big Brain's Team Big Brain's Team
134 visualizações162 slides
45446686-PG-089ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.pdf por
45446686-PG-089ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.pdf45446686-PG-089ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.pdf
45446686-PG-089ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.pdfBig Brain's Team Big Brain's Team
7 visualizações971 slides

Mais de Big Brain's Team Big Brain's Team(20)

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ... por Big Brain's Team Big Brain's Team
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ...Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ...
Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΑ ...
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΞΙΣΜΟ.pdf por Big Brain's Team Big Brain's Team
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΞΙΣΜΟ.pdfΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΞΙΣΜΟ.pdf
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΕΞΙΣΜΟ.pdf
102030 The Secrets of Great G-Spot Orgasms and Female Ejaculation_ The Best ... por Big Brain's Team Big Brain's Team
102030  The Secrets of Great G-Spot Orgasms and Female Ejaculation_ The Best ...102030  The Secrets of Great G-Spot Orgasms and Female Ejaculation_ The Best ...
102030 The Secrets of Great G-Spot Orgasms and Female Ejaculation_ The Best ...
Big Brain's Team Big Brain's Team134 visualizações
Copy of 122161092-Το-είναι-και-το-μηδέν-Ζαν-Πολ-Σάρτρ.pdf por Big Brain's Team Big Brain's Team
Copy of 122161092-Το-είναι-και-το-μηδέν-Ζαν-Πολ-Σάρτρ.pdfCopy of 122161092-Το-είναι-και-το-μηδέν-Ζαν-Πολ-Σάρτρ.pdf
Copy of 122161092-Το-είναι-και-το-μηδέν-Ζαν-Πολ-Σάρτρ.pdf
Big Brain's Team Big Brain's Team392 visualizações
313649724-εξελικτική-ψυχολογία-FELDMAN-S-ROBERT-2ος-τόμος.pdf por Big Brain's Team Big Brain's Team
313649724-εξελικτική-ψυχολογία-FELDMAN-S-ROBERT-2ος-τόμος.pdf313649724-εξελικτική-ψυχολογία-FELDMAN-S-ROBERT-2ος-τόμος.pdf
313649724-εξελικτική-ψυχολογία-FELDMAN-S-ROBERT-2ος-τόμος.pdf
Big Brain's Team Big Brain's Team207 visualizações
102030 AΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.pdf por Big Brain's Team Big Brain's Team
102030  AΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.pdf102030  AΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.pdf
102030 AΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ-ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.pdf
Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΌΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΑΊΡΕΣΗΣ.pdf por Big Brain's Team Big Brain's Team
Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΌΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΑΊΡΕΣΗΣ.pdfΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΌΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΑΊΡΕΣΗΣ.pdf
Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΌΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΑΊΡΕΣΗΣ.pdf
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdf por Big Brain's Team Big Brain's Team
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdfΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdf
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdf
Big Brain's Team Big Brain's Team178 visualizações
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdf por Big Brain's Team Big Brain's Team
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdfΝέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdf
Νέο Σχολείο_Oδηγός Eκπαιδευτικού_Μαθηματικά_Δημοτικό.pdf
Big Brain's Team Big Brain's Team124 visualizações

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
77 visualizações80 slides
ParousiasiGia17NOE por
ParousiasiGia17NOEParousiasiGia17NOE
ParousiasiGia17NOETassos Karampinis
8 visualizações135 slides
one sample t-test.pdf por
one sample t-test.pdfone sample t-test.pdf
one sample t-test.pdfGeorge Chalatzoglidis
8 visualizações3 slides
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝssuser43d27b
25 visualizações20 slides
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx por
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docxXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
7 visualizações1 slide
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας por
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας7gymnasiokavalas
17 visualizações11 slides

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram77 visualizações
ParousiasiGia17NOE por Tassos Karampinis
ParousiasiGia17NOEParousiasiGia17NOE
ParousiasiGia17NOE
Tassos Karampinis8 visualizações
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b25 visualizações
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας por 7gymnasiokavalas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
7gymnasiokavalas17 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 visualizações
Imerida_36_Dec_2023.pptx por 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist51 visualizações
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx por 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist41 visualizações
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx por gymkeram
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
gymkeram15 visualizações
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist70 visualizações
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" por gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram20 visualizações
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
Tassos Karampinis33 visualizações
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo1.3K visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas42 visualizações
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki128 visualizações
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου por Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Roy Akanthopoulou90 visualizações
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
Tassos Karampinis43 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações

ΚΕΦ_1_ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ.pdf

  • 1. ΑΟΘ : Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Κεφ 1ο ) - (ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ) Σελίδα 1  Κόστος ευκαιρίας (ΚΕ) ή εναλλακτικό κόστος Για μια οικονομία που παράγει δύο αγαθά, Χ και Ψ, το κόστος ευκαιρίας των αγαθών Χ και Ψ δίνεται από τους ακόλουθους τύπους: ΚΕ Χ σε όρους του Ψ = ΔΨ = θυσιαζόμενες μονάδες του αγαθού Ψ ΔΧ παραγόμενες μονάδες του αγαθού Χ ΚΕ Ψ σε όρους του Χ = ΔΧ = θυσιαζόμενες μονάδες του αγαθού Χ ΔΨ παραγόμενες μονάδες του αγαθού Ψ Γενικά ισχύει ότι το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ, σε όρους του αγαθού Ψ, είναι αντίστροφο του κόστους ευκαιρίας του αγαθού Ψ, σε όρους του αγαθού Χ δηλαδή, ΚΕ Χ σε όρους του Ψ = 1 ΚΕ Ψ σε όρους του Χ  Προσδιορισμός της συνάρτησης της ευθύγραμμης Κ.Π.Δ . Α) Αν η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία γραμμή και δίνονται δύο σημεία της ευθείας με τις συντεταγμένες τους, π.χ. A (X1, Ψ1) και Β (Χ2, Ψ2) , μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση της ευθύγραμμης καμπύλης με δύο τρόπους: 1) Με τη χρησιμοποίηση του τύπου: 2) Με τη δημιουργία ενός συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, αντικαθιστώντας τις παραγόμενες ποσότητες των αγαθών Χ και Ψ στη γενική μορφή της συνάρτησης: Ψ= α + βΧ Ο συντελεστή διεύθυνσης λ της ευθείας γραμμής προσδιορίζετε από τον τύπο: Β) Αν είναι γνωστός ο συντελεστή διεύθυνσης λ και ένα σημείο της ευθείας π.χ. A (Xο, Ψο) τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση της ευθύγραμμης καμπύλης με δύο τρόπους , 1) Με την χρησιμοποίηση του τύπου: λ (Χ-Χο) = Ψ-Ψο 2) Αντικαθιστώντας στην σχέση Ψ= αΧ+β τα γνωστά σημείο A (X1, Ψ1) και όπου α τον συντελεστή διεύθυνσης λ δηλ: α (= λ), βρίσκουμε τον σταθερό όρο β. ΚΕ Ψ σε όρους του Χ = 1 ΚΕ Χ σε όρους του Ψ Χ-Χ1 = Χ2-Χ1 Ψ-Ψ1 Ψ2-Ψ1 λ = Ψ2-Ψ1 Χ2-Χ1 ή Big Brain's Team
  • 2. ΑΟΘ : Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Κεφ 1ο ) - (ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ) Σελίδα 2  Επισημάνσεις - Παρατηρήσεις  Η μεταβολή οποιασδήποτε από τις συνθήκες που θεωρήθηκαν σταθερές για την Κ.Π.Δ, δηλαδή η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών ή η τεχνολογία παραγωγής ή ταυτόχρονα και οι δύο, τότε έχουμε μεταβολή (μετατόπιση) της Κ.Π.Δ .  Το κόστος ευκαιρίας (ΚΕ) πρέπει να είναι θετικός αριθμός και υπολογίζεται σε απόλυτες τιμές. Άρα οι διαφορές ΔΧ και ΔΨ παίρνονται κατ' απόλυτη τιμή, (δηλαδή χωρίς το πρόσημο ) και θα είναι πάντα θετικές. Συνεπώς σε κάθε μεταβολή αφαιρούμε το μικρότερο από τον μεγαλύτερο ή παίρνουμε την απόλυτη τιμή της διαφοράς.  Όταν η παραγωγή ενός αγαθού είναι μηδέν, δεν υπάρχει κόστος ευκαιρίας αυτού και η παραγωγή του άλλου αγαθού μεγιστοποιείται.  Το κόστος ευκαιρίας ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς συνδυασμούς παραμένει σταθερό. Αν ζητείται, για παράδειγμα, να προσδιορίσουμε τον συνδυασμό Κ αν είναι εφικτός ή όχι, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους διαδοχικούς συνδυασμούς Δ και Ε, θα χρησιμοποιήσουμε το κόστος ευκαιρίας οποιουδήποτε αγαθού μεταξύ των συνδυασμών Δ και Ε.  Η Κ.Π.Δ. στρέφει τα κοίλα προς την αρχή των αξόνων όταν το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο δηλαδή όταν για κάθε νέα μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να θυσιαστούν όλο και περισσότερες μονάδες από το αγαθό Ψ και γραφικά αυτό απεικονίζεται στο σχήμα (α).  Η Κ.Π.Δ. στρέφει το κυρτό την αρχή των αξόνων όταν το κόστος ευκαιρίας είναι μειούμενο δηλαδή όταν για κάθε νέα μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να θυσιαστούν όλο και λιγότερες μονάδες από το αγαθό Ψ και γραφικά αυτό απεικονίζεται στο σχήμα (β).  Η Κ.Π.Δ. είναι ευθεία γραμμή όταν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό δηλαδή όταν για κάθε νέα μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να θυσιαστούν ίδιες μονάδες από το αγαθό Ψ για κάθε συνδυασμό και γραφικά αυτό απεικονίζεται στο σχήμα (γ). Αν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό και ίσο με τη μονάδα τότε η Κ.Π.Δ σχηματίζει με τους άξονες ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο Ψ Χ σχήμα (α) Ψ Χ σχήμα (β) Ψ Χ σχήμα (γ) Big Brain's Team
  • 3. ΑΟΘ : Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Κεφ 1ο ) - (ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ) Σελίδα 3  Πιθανές μετατοπίσεις Κ.Π.Δ. μιας οικονομίας που παράγει δύο αγαθά Big Brain's Team
  • 4. ΑΟΘ : Βασικές Οικονομικές Έννοιες (Κεφ 1ο ) - (ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ) Σελίδα 4 Big Brain's Team