Hội chứng lâm sàng hô hấp

SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNGAdministrator at SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG em SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
ThS LÊ KHẮC BẢO
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Mục tiêu kiến thức:
– Liệt kê tất cả các triệu chứng của hội chứng lâm sàng trong
bệnh hô hấp
– Liệt kê tất cả các nguyên nhân của hội chứng lâm sàng
trong bệnh hô hấp
2. Mục tiêu kỹ năng:
– Biết khám phát hiện các HCLS trong bệnh hô hấp
– Biết biện luận nguyên nhân các HCLS trong bệnh hô hấp
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. ĐẠI CƯƠNG
II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG
III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
1. HCLS trong bệnh hô hấp = tập hợp các triệu
chứng thực thể khi khám hô hấp
2. Các triệu chứng chính của HCLS trong bệnh hô
hấp = các triệu chứng thực thể Sờ + Gõ + Nghe
3. Các triệu chứng đi kèm khác = chứng cứ để chẩn
đoán nguyên nhân của HCLS trong bệnh hô hấp
4. HCLS trong bệnh hô hấp = nhiều nguyên nhân
khác nhau gây ra
5. TKMP “ tự nhiên” hay “ không tự nhiên”:
– “Tự nhiên”: không có nguyên nhân rõ ràng nào
– “Không tự nhiên” có nguyên nhân rõ ràng: chấn thương, can
thiệp thủ thuật, phẫu thuật (do thầy thuốc gây ra)
6. TKMP “nguyên phát” hay “thứ phát”
– “Nguyên phát”: xuất hiện trên phổi hoàn toàn “khỏe mạnh”
từ trước
– “Thứ phát”: xuất hiện trên phổi có bệnh lý từ trước
7. Hội chứng trung thất:
– Cho biết có tổn thương tại trung thất: viêm, u, tràn khí v.v.
– Dựa vào giải phẫu học trung thất để định vị trí tổn thương.
Hội chứng lâm sàng hô hấp
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. ĐẠI CƯƠNG
II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG
III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
1) HỘI CHỨNG BA GIẢM
• Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN 
• Triệu chứng đi kèm:
– Tiếng thổi màng phổi, tiếng dê kêu, tiếng ngực thầm
– Lồng ngực bên bệnh căng phồng ít di động ()
– Khí quản bị đẩy lệch về bên đối diện ()
• Đa số HC 3 giảm do tràn dịch màng phổi nên còn có
tên gọi khác là hội chứng tràn dịch màng phổi, tuy
nhiên cần phải lưu ý là không phải mọi hội chứng ba
giảm đều là do tràn dịch màng phổi
2) HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC
• Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN .
• Triệu chứng đi kèm:
– Tiếng thổi ống, tiếng vang phế quản, ran nổ hoặc ran ẩm vùng
tổn thương
– Lồng ngực bên bệnh bị xẹp lại, ít di động ()
– Khí quản, tim bị kéo lệch về bên tổn thương  xẹp phổi
– Hội chứng đông đặc + triệu chứng co kéo thường được gọi
dưới tên khác là hội chứng đông đặc co kéo hay hội chứng
xẹp phổi
3) HỘI CHỨNG HANG
• Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN .
• Triệu chứng đi kèm:
– Tiếng thổi hang và tiếng ran hang (tiếng ran âm
đanh) tạo nên tiếng òng ọc khi bệnh nhân ho
– Nếu chưa nghe được tiếng ran hang, thổi hang, tiếng
òng ọc khi bệnh nhân ho thì ta gọi là hội chứng hang
“không điển hình”
4) TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
• Triệu chứng chính: RT  + Gõ vang + RRPN .
• Triệu chứng đi kèm:
– TKMP lượng lớn có đi kèm lỗ dò khí quản – màng phổi 
tiếng thổi vò, tiếng nói và tiếng ho khi nghe phổi có âm sắc
cao như nói và ho vào bình kim loại  Còn gọi là hội chứng
“bình kim khí”
– TKMP + tràn khí dưới da  dấu lép bép dưới da
– TKMP + tràn khí trung thất  tiếng gõ màng phổi
5) TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI
• Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn ngoài lồng ngực: thanh –
khí quản: tiếng rít thanh quản thì hít vào nghe rõ ở
vùng cổ và khí quản
• Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn trong lồng ngực: khí –
phế quản lớn: tiếng khò khè liên tục cả hai thì hô hấp
nghe rõ ở vùng cổ, trơớc ngực và khoảng liên bả
• Tắc nghẽn đường dẫn khí đường kính <2mm: tiếng ran
rít, ngáy chủ yếu thì thở ra lan tỏa cả hai phế trường
6) HỘI CHỨNG TRUNG THẤT
• Gồm các triệu chứng chỉ điểm tổn thương ở trung thất.
• Các triệu chứng chỉ điểm chia làm ba nhóm:
– Triệu chứng tại lồng ngực.
– Triệu chứng ngoài lồng ngực.
– Nhóm triệu chứng chỉ điểm vị trí tổn thương.
TRIỆU CHỨNG TẠI LỒNG NGỰC
• Hô hấp: khó thở, ho, khò khè, ho ra máu
• Tiêu hóa: nuốt khó
• Thần kinh:
– Hội chứng Claude Bernard Horner: co đồng tử + hở khe mi +
thụt nhãn cầu
– Tổn thương thần kinh hoành: nấc cụt, liệt cơ hoành (hô hấp
đảo ngược);
– Liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản: khàn tiếng, nói
giọng đôi
TRIỆU CHỨNG TẠI LỒNG NGỰC
• Mạch máu: Hội chứng tĩnh mạch chủ trên
– Giai đoạn đầu: xanh tím môi và móng tay, tuần hoàn bàng hệ
vùng trước ngực, sao mạch, phù vùng cổ, phù mi mắt, cương
tụ tĩnh mạch tay
– Giai đoạn muộn: xanh tím lan rộng, phù áo khoác, tuần hoàn
bàng hệ nổi rõ hai bên ngực, tĩnh mạch cổ nổi
• Thành ngực:
– Đôi khi có thể phát hiện biến dạng lồng ngực
– Đôi khi thấy u nổi rõ trên thành ngực
TRIỆU CHỨNG NGOÀI LỒNG NGỰC
• Triệu chứng toàn thân: sốt, thay đổi tổng trạng, ngứa,
hồng ban nút,hồng ban đa dạng
• Hội chứng rối loạn viễn cực: ngón tay dùi trống, bệnh
phì đại xương khớp do bệnh lý hô hấp
• Chèn ép tủy (hiếm gặp) do u thần kinh sinh nằm trong
trung thất chèn ép lỗ liên hợp
• Nhược cơ và hội chứng nội tiết
TRIỆU CHỨNG CHỈ ĐIỂM VỊ TRÍ
• Trung thất trước: nuốt vướng sau xương ức + h/chứng
tĩnh mạch chủ trên + biến dạng lồng ngực và h/chứng
nội tiết
• Trung thất giữa: ho + khó thở + co thắt phế quản + rối
loạn lời nói + h/chứng rối loạn viễn cực
• Trung thất sau: khó nuốt + triệu chứng đau theo rễ thần
kinh + rối loạn thần kinh giao cảm + đôi khi còn có
triệu chứng chèn ép tủy
TÓM TẮT CÁC HỘI CHỨNG
HỘI CHỨNG RT GÕ RRPN TRIỆU CHỨNG ĐI KÈM
BA GỈAM   
Thổi màng phổi, dê kêu, ngực thàm
Lồng ngực căng phồng, kém di động
Khí quản có thể lệch sang đối bên
ĐÔNG ĐẶC   
Thổi ống, vang phế quản, ran nổ, ran
ẩm
Lồng ngực có thể xẹp
Khí quản có thể lệch sang cùng bên
HANG    Thổi hang, ran hang
TRÀN KHÍ MÀNG
PHỔI
  
Thổi vò,
Tiếng kim khí (nói, ho)
TẮC NGHẼN
ĐƯỜNG HÔ HẤP
DƯỚI
 ; ;
Tiếng rít thanh quản (stridor)
Tiếng khò khè (wheezing)
Ran rít, ngáy.
TRUNG THẤT ; ; ;
Triệu chứng tại lồng ngực
Triệu chứng ngoài lồng ngực
Triệu chứng toàn thân
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. ĐẠI CƯƠNG
II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG
III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH
HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
1) CƠ CHẾ HÌNH THÀNH CÁC TRIỆU
CHỨNG CHÍNH
• Rung thanh:
• Rì rào phế nang:
• Gõ:
 Hình thành xung động
 Dẫn truyền xung động.
2) NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG LÂM
SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP
• Tổn thương màng phổi:
– TDMP, dày dính màng phổi, U màng phổi
– Cơ chế:  dẫn truyền +  hình thành rung động và âm thanh
• Tổn thương nhu mô phổi:
– K phế quản lớn nằm ngoại biên, viêm phổi thùy kèm tắc lòng
phế quản, áp xe phổi lớn ngoại biên giai đoạn chưa vỡ mủ+
xẹp phổi diện rộng do tắc nghẽn phế quản
– Cơ chế:  hình thành >  dẫn truyền rung động và âm thanh
A) HỘI CHỨNG BA GIẢM
• Tổn thương nhu mô:
– Viêm phổi thùy và đường dẫn khí còn thông thoáng
– Áp xe phổi nhỏ, nhồi máu phổi diện hẹp
– Xẹp phổi do lao, K phế quản và đường dẫn khí còn thông
• Cơ chế:
–  dẫn truyền >  hình thành rung động và âm thanh
B) HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC
• Tổn thương nhu mô:
– Áp xe phổi nhỏ giai đoạn vỡ mủ
– K phế quản áp xe hóa
– Lao phổi tạo hang
– Dãn phế quản tạo kén
• Cơ chế:
–  dẫn truyền >  hình thành rung động và âm thanh
– Phá hủy và tạo khoảng trống trong nhu mô phổi.
C) HỘI CHỨNG HANG
D) HỘI CHỨNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
• Nguyên nhân:
– TKMP không tự nhiên.
– TKMP tự nhiên nguyên phát.
– TKMP tự nhiên thứ phát.
• Cơ chế:
– Màng phổi thành ± màng phổi tạng vì lý do nào đó thông ra
bên ngoài qua thành ngực hoặc phế quản.
• Tổn thương:
– Đường thở lớn ngoài lồng ngực: viêm nắp thanh quản, u khí
quản, sẹo hẹp khí quản
– Đường thở lớn trong lồng ngực: u phế quản gốc, phế quản
phải và trái, dị vật đường thở, lao phế quản
– Đường thở nhỏ trong lồng ngực: hen suyễn, COPD, viêm tiểu
phế quản co thắt.
• Cơ chế:
– Hẹp lòng đường thở vì mọi nguyên nhân
E) HỘI CHỨNG TẮC NGHẼN ĐƯỜNG
HÔ HẤP DƯỚI
• Viêm trung thất cấp: do vỡ thực quản sau ung thư thực
quản, do can thiệp thủ thuật (nội soi, nong thực quản)
• Viêm trung thất mạn và xơ hóa trung thất do lao hoặc
nấm, xơ hóa sau phúc mạc, viêm giáp Riedel, lupus
• U trung thất
F) HỘI CHỨNG TRUNG THẤT
CÂU HỎI ?
1 de 28

Recomendados

SUY HÔ HẤPSUY HÔ HẤP
SUY HÔ HẤPSoM
76.5K visualizações94 slides
HỘI CHỨNG SUY TẾ BÀO GANHỘI CHỨNG SUY TẾ BÀO GAN
HỘI CHỨNG SUY TẾ BÀO GANSoM
84.4K visualizações4 slides
VIÊM RUỘT THỪAVIÊM RUỘT THỪA
VIÊM RUỘT THỪAGreat Doctor
79.2K visualizações104 slides
CÁCH KHÁM HÔ HẤP Ở TRẺ EMCÁCH KHÁM HÔ HẤP Ở TRẺ EM
CÁCH KHÁM HÔ HẤP Ở TRẺ EMSoM
43K visualizações11 slides
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banbanbientap
95.7K visualizações63 slides
KHÁM BỤNGKHÁM BỤNG
KHÁM BỤNGSoM
116.2K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

BỆNH ÁN SUY TIMBỆNH ÁN SUY TIM
BỆNH ÁN SUY TIMSoM
66.7K visualizações6 slides
CÁC HỘI CHỨNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶPCÁC HỘI CHỨNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP
CÁC HỘI CHỨNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶPSoM
58.3K visualizações50 slides
Dẫn lưu kehrDẫn lưu kehr
Dẫn lưu kehrhoang truong
18.7K visualizações21 slides
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔITRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔISoM
30.3K visualizações29 slides
PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCHPHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH
PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCHSoM
114.5K visualizações22 slides
KHÁM HỆ NIỆUKHÁM HỆ NIỆU
KHÁM HỆ NIỆUSoM
47.1K visualizações13 slides

Mais procurados(20)

BỆNH ÁN SUY TIMBỆNH ÁN SUY TIM
BỆNH ÁN SUY TIM
SoM66.7K visualizações
Dẫn lưu kehrDẫn lưu kehr
Dẫn lưu kehr
hoang truong18.7K visualizações
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔITRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
SoM30.3K visualizações
PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCHPHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH
PHÂN TÍCH KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH
SoM114.5K visualizações
KHÁM HỆ NIỆUKHÁM HỆ NIỆU
KHÁM HỆ NIỆU
SoM47.1K visualizações
Hội chứng khó thởHội chứng khó thở
Hội chứng khó thở
Bệnh Hô Hấp Mãn Tính46.3K visualizações
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOKHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
SoM57.2K visualizações
HỘI CHỨNG VÀNG DAHỘI CHỨNG VÀNG DA
HỘI CHỨNG VÀNG DA
SoM54.9K visualizações
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOHỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
SoM81.7K visualizações
Bài giảng Xuất huyết tiêu hóaBài giảng Xuất huyết tiêu hóa
Bài giảng Xuất huyết tiêu hóa
trongnghia269293.5K visualizações
BỆNH ÁN MẪU NHIỄM TRÙNG TIỂUBỆNH ÁN MẪU NHIỄM TRÙNG TIỂU
BỆNH ÁN MẪU NHIỄM TRÙNG TIỂU
SoM23.6K visualizações
KHÁM TIMKHÁM TIM
KHÁM TIM
SoM77.3K visualizações
Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tínhBệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Bệnh án bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Bệnh Hô Hấp Mãn Tính77.2K visualizações
SỎI TÚI MẬTSỎI TÚI MẬT
SỎI TÚI MẬT
SoM31.8K visualizações
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔITRÀN DỊCH MÀNG PHỔI
TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI
SoM5.1K visualizações

Similar a Hội chứng lâm sàng hô hấp

Kham Ho HapKham Ho Hap
Kham Ho Hapbstuananh
13.4K visualizações7 slides
He ho hap benh ly ho hapHe ho hap benh ly ho hap
He ho hap benh ly ho hapLe Khac Thien Luan
9.8K visualizações33 slides
KHÁM HÔ HẤPKHÁM HÔ HẤP
KHÁM HÔ HẤPSoM
2.1K visualizações67 slides
HỘI CHỨNG TRUNG THẤTHỘI CHỨNG TRUNG THẤT
HỘI CHỨNG TRUNG THẤTSoM
2.8K visualizações14 slides
7.gp sl he hohap7.gp sl he hohap
7.gp sl he hohapdrnobita
791 visualizações81 slides

Similar a Hội chứng lâm sàng hô hấp(20)

Kham Ho HapKham Ho Hap
Kham Ho Hap
bstuananh13.4K visualizações
He ho hap benh ly ho hapHe ho hap benh ly ho hap
He ho hap benh ly ho hap
Le Khac Thien Luan9.8K visualizações
KHÁM HÔ HẤPKHÁM HÔ HẤP
KHÁM HÔ HẤP
SoM2.1K visualizações
HC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docxHC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docx
HC Lâm sàng cơ quan hô hấp.docx
DUCNGUYEN99055 visualizações
HỘI CHỨNG TRUNG THẤTHỘI CHỨNG TRUNG THẤT
HỘI CHỨNG TRUNG THẤT
SoM2.8K visualizações
7.gp sl he hohap7.gp sl he hohap
7.gp sl he hohap
drnobita791 visualizações
KHÁM HÔ HẤPKHÁM HÔ HẤP
KHÁM HÔ HẤP
Great Doctor38.5K visualizações
CÁC BỆNH HÔ HẤP & THUỐCCÁC BỆNH HÔ HẤP & THUỐC
CÁC BỆNH HÔ HẤP & THUỐC
Dr Hoc12.2K visualizações
Benh he ho hapBenh he ho hap
Benh he ho hap
Danh Lợi Huỳnh209 visualizações
ĐAU NGỰC.pptĐAU NGỰC.ppt
ĐAU NGỰC.ppt
PhcNguyn620887 visualizações
Bài giảng hen phế quảnBài giảng hen phế quản
Bài giảng hen phế quản
jackjohn4576 visualizações
Suy ho hap_cap_2015Suy ho hap_cap_2015
Suy ho hap_cap_2015
HKTuan44 visualizações
TIẾP CẬN TIM BẨM SINHTIẾP CẬN TIM BẨM SINH
TIẾP CẬN TIM BẨM SINH
SoM18.7K visualizações
HC trung thatHC trung that
HC trung that
sangbsdk4.2K visualizações
OapOap
Oap
Kyanh Nguyen126 visualizações
Suy ho hap cap 1Suy ho hap cap 1
Suy ho hap cap 1
songxanh2K visualizações
Bai giang kho tho y3Bai giang kho tho y3
Bai giang kho tho y3
sangbsdk16K visualizações

Mais de SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG

Xcr Xcr
Xcr SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
5.1K visualizações40 slides
Tn noi ngoai dhydTn noi ngoai dhyd
Tn noi ngoai dhydSỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
4.8K visualizações246 slides

Mais de SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG(20)

Hypertension and strokeHypertension and stroke
Hypertension and stroke
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG38.1K visualizações
Xcr Xcr
Xcr
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG5.1K visualizações
15. gs nguyen hai thuy (lipid)15. gs nguyen hai thuy (lipid)
15. gs nguyen hai thuy (lipid)
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG7.1K visualizações
8. gs tran huu dang8. gs tran huu dang
8. gs tran huu dang
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG2.8K visualizações
Tn noi ngoai dhydTn noi ngoai dhyd
Tn noi ngoai dhyd
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG4.8K visualizações
Insulin trong ĐTĐ typ 2Insulin trong ĐTĐ typ 2
Insulin trong ĐTĐ typ 2
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG26.7K visualizações
Thông khí nhân tạo trong hen phế quản và đc copdThông khí nhân tạo trong hen phế quản và đc copd
Thông khí nhân tạo trong hen phế quản và đc copd
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG1.6K visualizações
Central line insertionCentral line insertion
Central line insertion
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG1.5K visualizações
AirwayAirway
Airway
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG3K visualizações
ToxicologyToxicology
Toxicology
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG555 visualizações
03 slide cac mode tho co ban03 slide cac mode tho co ban
03 slide cac mode tho co ban
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG38.1K visualizações
02 slide cau tao may tho02 slide cau tao may tho
02 slide cau tao may tho
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG8.5K visualizações
01 slide dai cuong thong khi ap luc duong01 slide dai cuong thong khi ap luc duong
01 slide dai cuong thong khi ap luc duong
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG777 visualizações
14 slide viem phoi tho may14 slide viem phoi tho may
14 slide viem phoi tho may
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG1.6K visualizações
13 slide cai may tho va rut nkq13 slide cai may tho va rut nkq
13 slide cai may tho va rut nkq
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG9.3K visualizações
12 slide cham soc benh nhan tho may12 slide cham soc benh nhan tho may
12 slide cham soc benh nhan tho may
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG11.2K visualizações
11 slide xu tri bao dong11 slide xu tri bao dong
11 slide xu tri bao dong
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG2.1K visualizações
10 slide theo doi benh nhan tho may10 slide theo doi benh nhan tho may
10 slide theo doi benh nhan tho may
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG9K visualizações
09 slide bieu do dang song co ban09 slide bieu do dang song co ban
09 slide bieu do dang song co ban
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG3.7K visualizações
08 slide dieu chinh pa co208 slide dieu chinh pa co2
08 slide dieu chinh pa co2
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG3.1K visualizações

Hội chứng lâm sàng hô hấp

 • 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Mục tiêu kiến thức: – Liệt kê tất cả các triệu chứng của hội chứng lâm sàng trong bệnh hô hấp – Liệt kê tất cả các nguyên nhân của hội chứng lâm sàng trong bệnh hô hấp 2. Mục tiêu kỹ năng: – Biết khám phát hiện các HCLS trong bệnh hô hấp – Biết biện luận nguyên nhân các HCLS trong bệnh hô hấp
 • 3. NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. ĐẠI CƯƠNG II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
 • 4. 1. HCLS trong bệnh hô hấp = tập hợp các triệu chứng thực thể khi khám hô hấp 2. Các triệu chứng chính của HCLS trong bệnh hô hấp = các triệu chứng thực thể Sờ + Gõ + Nghe 3. Các triệu chứng đi kèm khác = chứng cứ để chẩn đoán nguyên nhân của HCLS trong bệnh hô hấp 4. HCLS trong bệnh hô hấp = nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra
 • 5. 5. TKMP “ tự nhiên” hay “ không tự nhiên”: – “Tự nhiên”: không có nguyên nhân rõ ràng nào – “Không tự nhiên” có nguyên nhân rõ ràng: chấn thương, can thiệp thủ thuật, phẫu thuật (do thầy thuốc gây ra) 6. TKMP “nguyên phát” hay “thứ phát” – “Nguyên phát”: xuất hiện trên phổi hoàn toàn “khỏe mạnh” từ trước – “Thứ phát”: xuất hiện trên phổi có bệnh lý từ trước 7. Hội chứng trung thất: – Cho biết có tổn thương tại trung thất: viêm, u, tràn khí v.v. – Dựa vào giải phẫu học trung thất để định vị trí tổn thương.
 • 7. NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. ĐẠI CƯƠNG II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
 • 8. 1) HỘI CHỨNG BA GIẢM • Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN  • Triệu chứng đi kèm: – Tiếng thổi màng phổi, tiếng dê kêu, tiếng ngực thầm – Lồng ngực bên bệnh căng phồng ít di động () – Khí quản bị đẩy lệch về bên đối diện () • Đa số HC 3 giảm do tràn dịch màng phổi nên còn có tên gọi khác là hội chứng tràn dịch màng phổi, tuy nhiên cần phải lưu ý là không phải mọi hội chứng ba giảm đều là do tràn dịch màng phổi
 • 9. 2) HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC • Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN . • Triệu chứng đi kèm: – Tiếng thổi ống, tiếng vang phế quản, ran nổ hoặc ran ẩm vùng tổn thương – Lồng ngực bên bệnh bị xẹp lại, ít di động () – Khí quản, tim bị kéo lệch về bên tổn thương  xẹp phổi – Hội chứng đông đặc + triệu chứng co kéo thường được gọi dưới tên khác là hội chứng đông đặc co kéo hay hội chứng xẹp phổi
 • 10. 3) HỘI CHỨNG HANG • Triệu chứng chính: RT  + Gõ đục + RRPN . • Triệu chứng đi kèm: – Tiếng thổi hang và tiếng ran hang (tiếng ran âm đanh) tạo nên tiếng òng ọc khi bệnh nhân ho – Nếu chưa nghe được tiếng ran hang, thổi hang, tiếng òng ọc khi bệnh nhân ho thì ta gọi là hội chứng hang “không điển hình”
 • 11. 4) TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI • Triệu chứng chính: RT  + Gõ vang + RRPN . • Triệu chứng đi kèm: – TKMP lượng lớn có đi kèm lỗ dò khí quản – màng phổi  tiếng thổi vò, tiếng nói và tiếng ho khi nghe phổi có âm sắc cao như nói và ho vào bình kim loại  Còn gọi là hội chứng “bình kim khí” – TKMP + tràn khí dưới da  dấu lép bép dưới da – TKMP + tràn khí trung thất  tiếng gõ màng phổi
 • 12. 5) TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI • Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn ngoài lồng ngực: thanh – khí quản: tiếng rít thanh quản thì hít vào nghe rõ ở vùng cổ và khí quản • Tắc nghẽn đường dẫn khí lớn trong lồng ngực: khí – phế quản lớn: tiếng khò khè liên tục cả hai thì hô hấp nghe rõ ở vùng cổ, trơớc ngực và khoảng liên bả • Tắc nghẽn đường dẫn khí đường kính <2mm: tiếng ran rít, ngáy chủ yếu thì thở ra lan tỏa cả hai phế trường
 • 13. 6) HỘI CHỨNG TRUNG THẤT • Gồm các triệu chứng chỉ điểm tổn thương ở trung thất. • Các triệu chứng chỉ điểm chia làm ba nhóm: – Triệu chứng tại lồng ngực. – Triệu chứng ngoài lồng ngực. – Nhóm triệu chứng chỉ điểm vị trí tổn thương.
 • 14. TRIỆU CHỨNG TẠI LỒNG NGỰC • Hô hấp: khó thở, ho, khò khè, ho ra máu • Tiêu hóa: nuốt khó • Thần kinh: – Hội chứng Claude Bernard Horner: co đồng tử + hở khe mi + thụt nhãn cầu – Tổn thương thần kinh hoành: nấc cụt, liệt cơ hoành (hô hấp đảo ngược); – Liệt dây thần kinh quặt ngược thanh quản: khàn tiếng, nói giọng đôi
 • 15. TRIỆU CHỨNG TẠI LỒNG NGỰC • Mạch máu: Hội chứng tĩnh mạch chủ trên – Giai đoạn đầu: xanh tím môi và móng tay, tuần hoàn bàng hệ vùng trước ngực, sao mạch, phù vùng cổ, phù mi mắt, cương tụ tĩnh mạch tay – Giai đoạn muộn: xanh tím lan rộng, phù áo khoác, tuần hoàn bàng hệ nổi rõ hai bên ngực, tĩnh mạch cổ nổi • Thành ngực: – Đôi khi có thể phát hiện biến dạng lồng ngực – Đôi khi thấy u nổi rõ trên thành ngực
 • 16. TRIỆU CHỨNG NGOÀI LỒNG NGỰC • Triệu chứng toàn thân: sốt, thay đổi tổng trạng, ngứa, hồng ban nút,hồng ban đa dạng • Hội chứng rối loạn viễn cực: ngón tay dùi trống, bệnh phì đại xương khớp do bệnh lý hô hấp • Chèn ép tủy (hiếm gặp) do u thần kinh sinh nằm trong trung thất chèn ép lỗ liên hợp • Nhược cơ và hội chứng nội tiết
 • 17. TRIỆU CHỨNG CHỈ ĐIỂM VỊ TRÍ • Trung thất trước: nuốt vướng sau xương ức + h/chứng tĩnh mạch chủ trên + biến dạng lồng ngực và h/chứng nội tiết • Trung thất giữa: ho + khó thở + co thắt phế quản + rối loạn lời nói + h/chứng rối loạn viễn cực • Trung thất sau: khó nuốt + triệu chứng đau theo rễ thần kinh + rối loạn thần kinh giao cảm + đôi khi còn có triệu chứng chèn ép tủy
 • 18. TÓM TẮT CÁC HỘI CHỨNG HỘI CHỨNG RT GÕ RRPN TRIỆU CHỨNG ĐI KÈM BA GỈAM    Thổi màng phổi, dê kêu, ngực thàm Lồng ngực căng phồng, kém di động Khí quản có thể lệch sang đối bên ĐÔNG ĐẶC    Thổi ống, vang phế quản, ran nổ, ran ẩm Lồng ngực có thể xẹp Khí quản có thể lệch sang cùng bên HANG    Thổi hang, ran hang TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI    Thổi vò, Tiếng kim khí (nói, ho) TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI  ; ; Tiếng rít thanh quản (stridor) Tiếng khò khè (wheezing) Ran rít, ngáy. TRUNG THẤT ; ; ; Triệu chứng tại lồng ngực Triệu chứng ngoài lồng ngực Triệu chứng toàn thân
 • 19. NỘI DUNG TRÌNH BÀY I. ĐẠI CƯƠNG II. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – TRIỆU CHỨNG III. HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP – NGUYÊN NHÂN
 • 20. 1) CƠ CHẾ HÌNH THÀNH CÁC TRIỆU CHỨNG CHÍNH • Rung thanh: • Rì rào phế nang: • Gõ:  Hình thành xung động  Dẫn truyền xung động.
 • 21. 2) NGUYÊN NHÂN HỘI CHỨNG LÂM SÀNG TRONG BỆNH HÔ HẤP
 • 22. • Tổn thương màng phổi: – TDMP, dày dính màng phổi, U màng phổi – Cơ chế:  dẫn truyền +  hình thành rung động và âm thanh • Tổn thương nhu mô phổi: – K phế quản lớn nằm ngoại biên, viêm phổi thùy kèm tắc lòng phế quản, áp xe phổi lớn ngoại biên giai đoạn chưa vỡ mủ+ xẹp phổi diện rộng do tắc nghẽn phế quản – Cơ chế:  hình thành >  dẫn truyền rung động và âm thanh A) HỘI CHỨNG BA GIẢM
 • 23. • Tổn thương nhu mô: – Viêm phổi thùy và đường dẫn khí còn thông thoáng – Áp xe phổi nhỏ, nhồi máu phổi diện hẹp – Xẹp phổi do lao, K phế quản và đường dẫn khí còn thông • Cơ chế: –  dẫn truyền >  hình thành rung động và âm thanh B) HỘI CHỨNG ĐÔNG ĐẶC
 • 24. • Tổn thương nhu mô: – Áp xe phổi nhỏ giai đoạn vỡ mủ – K phế quản áp xe hóa – Lao phổi tạo hang – Dãn phế quản tạo kén • Cơ chế: –  dẫn truyền >  hình thành rung động và âm thanh – Phá hủy và tạo khoảng trống trong nhu mô phổi. C) HỘI CHỨNG HANG
 • 25. D) HỘI CHỨNG TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI • Nguyên nhân: – TKMP không tự nhiên. – TKMP tự nhiên nguyên phát. – TKMP tự nhiên thứ phát. • Cơ chế: – Màng phổi thành ± màng phổi tạng vì lý do nào đó thông ra bên ngoài qua thành ngực hoặc phế quản.
 • 26. • Tổn thương: – Đường thở lớn ngoài lồng ngực: viêm nắp thanh quản, u khí quản, sẹo hẹp khí quản – Đường thở lớn trong lồng ngực: u phế quản gốc, phế quản phải và trái, dị vật đường thở, lao phế quản – Đường thở nhỏ trong lồng ngực: hen suyễn, COPD, viêm tiểu phế quản co thắt. • Cơ chế: – Hẹp lòng đường thở vì mọi nguyên nhân E) HỘI CHỨNG TẮC NGHẼN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI
 • 27. • Viêm trung thất cấp: do vỡ thực quản sau ung thư thực quản, do can thiệp thủ thuật (nội soi, nong thực quản) • Viêm trung thất mạn và xơ hóa trung thất do lao hoặc nấm, xơ hóa sau phúc mạc, viêm giáp Riedel, lupus • U trung thất F) HỘI CHỨNG TRUNG THẤT