Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(19)

Anúncio

Similar a психолого педагогічні проблеми управління в освіті(20)

Último(20)

Anúncio

психолого педагогічні проблеми управління в освіті

 1. Психолого-педагогічні проблеми управління в освіті www.themegallery.com Доповідач Сеньковська Т.І. директор МЗШ І-ІІст.№56
 2. Зміст доповіді www.themegallery.com Company Logo Що таке управління закладом освіти в сучасних умовах? 1 Вимоги до сучасного директора 2 Різні теорії управління 3 Висновки 4
 3. www.themegallery.com Company Logo Що таке управління закладом освіти в сучасних умовах?
 4. Управління персоналом www.themegallery.com Company Logo Люди різняться за характером та вимагають особливих підходів і методів управління. Люди наділені інтелектом. Їх реакція на управління емоційна. Процес взаємовідносин – двосторонній. Люди постійно удосконалюються і розвиваються.
 5. Управління освітою в умовах інформаційного суспільства www.themegallery.com Company Logo Раціональне використання наукових досягнень Використання переваг нових IT Розвиток людських ресурсів, відповідаючих сучасним освітньо-управлінським вимогам Реалізація концепції Створення обстановки відкритості, ефективності, забезпечення психологічної згоди
 6. www.themegallery.com Company Logo Вимоги до сучасного директора
 7. Психологія управління в освіті – система знань, яка допомагає налагодити процес керування учасниками НВП, знайти потрібні важелі для ефективної діяльності педагогів та учнів. www.themegallery.com Company Logo 1. Знання та вміння професійно виконувати роботу управлінця Вимоги до професійної компетенції директора школи 2. Здатність працювати з людьми та управляти собою
 8. www.themegallery.com Company Logo Різні теорії управління
 9. Не просто керувати, а керувати ефективно, одержуючи високий результат www.themegallery.com Company Logo . Централізація влади в руках одного керівника . Керівник одноосібно приймає рішення, жорстко визначає діяльність підлеглих, сковуючи їхню ініціативу. Справи в групі плануються керівником заздалегідь. Підлеглим відомі лише безпосередні, найближчі цілі і при цьому вони одержують мінімум необхідної інформації. Контроль за діяльністю підлеглих заснований на силі влади керівника. Узагалі голос керівника завжди є вирішальним, усяка критика на його адресу припиняється. Стиль характеризується мінімальним втручанням керівника в діяльність підлеглих. Керівник виступає, найчастіше, як посередник, що забезпечує своїх підлеглих інформацією і матеріалами, необхідними для роботи. Звичайно він пускає всі справи на самоплив, реагуючи лише тоді, коли на нього виявляється тиск або знизу або зверху. Як правило, при такому стилі керування серед підлеглих висуваються 1-2 чоловік, що керують групою і фактично рятують справу. Психолог К. Левін у теорії особистості розробив концепцію стилів керування -- існують 3 основні стилі: Стиль заснований на тому, що керівник децентралізує свою управлінську владу. Приймаючи рішення, він консультується з підлеглими, що одержують можливість брати участь у виробленні рішення. Підлеглі одержують досить інформації, щоб мати представлення про перспективи своєї роботи. При цьому стилі керування практикується делегування функцій і повноважень від керівника підлеглим. Ініціатива з їх боку всіляко стимулюється Авторитарний Демократичний Ліберальний
 10. Два «виміру» управлінської діяльності за Р.Блейком www.themegallery.com Company Logo Турбота про людей Увага до виробництва припускає відношення керівника до широкого кола виробничих питань, що стосуються ефективності прийнятих рішень, підбору кадрів, організації людей і виробничого процесу, обсягу і якості продукції, що випускається, і т.д. Турбота про людей має на увазі ступінь особистої участі працівників у процесі досягнення цілей, підтримка їхньої самоповаги, розвиток відповідальності, створення гарних умові праці і сприятливих міжособистісних відносин. У реальній управлінській діяльності навряд чи можливе сполучення максимальної уваги до виробництва з максимальною увагою до людей. 1 Увага до виробництва 2
 11. Керування що є «спільником» www.themegallery.com Company Logo Делегування керівником підлеглим ряду повноважень Участь рядових працівників у плануванні і здійсненні організаційних заходів Створення мікрогруп із правом самостійно розробляти і пропонувати ідеї Регулярні наради керівник з підлеглими Відкритість у відносинах між керівником і підлеглими Втручання підлеглих у розробку і прийняття організаційних рішень
 12. Що повинен враховувати керівник? www.themegallery.com Company Logo Як і з ким працювати — багато в чому залежить від особливостей характеру людей, не тільки підлеглих, але і керівників. Цей момент керівник обов'язково повинний враховувати. Однак, на мою думку, успішний і ефективний керівник має бути не тільки формальним керівником і лідером, а й неформальним. Якщо керівник буде вести за собою людей, ефективно керувати групою підлеглих за допомогою лідерських якостей – це буде найліпший результат у роботі згуртованого, настроєного на спільну справу, колективу.
 13. www.themegallery.com Company Logo Висновки
 14. Висновок www.themegallery.com Company Logo Одне з найперших вимог до якостей керівника складає його уміння створювати колектив. Від того, яким буде створений тим або іншим керівником колектив, будуть залежати й успіхи в його управлінській діяльності. У зв'язку з цим до керівника пред'являються визначені психологічні вимоги. Керівник повинний мати творче мислення, багату, але реальну уяву. Уміння керівника визначити в кожному працівнику ту структуру якостей, якими повинний володіти кандидат на заняття посади, складає важливу умову правильного підбору і розміщення кадрів. Формування колективу пов'язане з вирішенням проблеми психологічної сумісності. Це вимагають від керівника, щоб він знав психологічні особливості працівників і вмів їх враховувати при формуванні окремих ланок колективу. Такий підхід дозволить йому впливати на формування кращого соціально -психологічного клімату в колективі. А як показують американські і японські дослідження в області менеджменту стабільних результатів домагаються фірми, у яких панує спокійна морально-психологічна атмосфера.
 15. www.themegallery.com Company Logo Найважливішим моментом в управлінському процесі є ухвалення управлінського рішення. Кожен керівник повинен бачити проблеми, що висуваються умовами керованої їм системи. Кожному керівникові треба вибрати і сформувати в собі почуття нового, уміння аналізувати, з незліченної кількості інформації і фактів виділяти найважливіші питання. Систематизація чужого досвіду і готових ідей з метою використання їх, коли це необхідно, є істотною умовою організації наукової праці керівника. Іншою якістю, що характеризує гарного керівника при вивченні того або іншого рішення, є почуття відповідальності, з яким він повинний відноситися до даного рішення. Для з'ясування і вибору самого правильного підходу до рішення проблеми велике значення має уміння керівника радитися. Уміння керівника радитися в значній мірі визначає ефективність його діяльності. Не менш важливо й уміння керівника аналізувати думки людей. Оперативність ухвалення рішення і його якість залежать від ступеня продуктивності розумової діяльності, уміння використовувати і застосовувати наявні знання і накопичений досвід. Тому і гнучкість розуму, і оперативність пам'яті - важливі і необхідні риси кожного керівника. Не менше значення при підготовці ухвалення рішення і його прийнятті мають і вольові якості - ініціативність, самостійність, рішучість і сміливість. Робота з людьми жадає від керівника, щоб він додержувався педагогічних принципів індивідуального підходу. Індивідуальний підхід, що враховує вікові, полові і психологічні особливості особистості, є необхідною умовою успішної діяльності керівника. Знання і поводження керівника деякою мірою впливає на психологію співробітників. Керівник виховує виконавців у процесі всієї роботи. Питання про удосконалювання людини пов'язане, насамперед , з розвитком його здібностей. Усе це найтіснішим образом пов'язане з визначеними змінами, як у пізнавальній, так і в емоційній і вольовій сферах психічної діяльності людини. Отже, сучасний керівник повинен поєднувати в собі демократичний і авторитарний методи управління, уміння піклуватися про виробничу сферу і психологічні аспекти духовного стану своїх підлеглих, мати лідерські якості в колективі, бо без них не можна вести за собою людей і керувати ними, давати вказівки щодо роботи та, насамперед, забезпечувати усі необхідні умови для процвітання компанії,в якій він працює. Управлінська діяльність - це безперервний процес впливу керівника в напрямку удосконалювання виконавця.
 16. Click to edit company slogan . адреса сайта школи: WWW.school56.ucoz.com Дякую за увагу! Контактні телефони: 80507493257 5-91-75
Anúncio