Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Українська мова на тлі інших мов світу.pptx

  1. Хто не любить своєï рiдноï мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм'я людини. Й. Г. Гердер Мова – це великий дар природи, розвинутий i вдосконалений за тисячолiття з того часу, як людина стала людиною. Кiндрат Крапива
  2. Украї́нська мо́ва — національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Число мовців — близько 45 млн., більшість яких живе в Україні. Є державною мовою в Україні, офіційною мовою Придністров'я. Поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають українці. Українською мовою в світі послуговуються від 41 до 45 млн. осіб, вона є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мовців (після російської та, можливо, польської) та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.
  3. На фонетичному рівні українську мову вирізняє:  найбільша кількість фонем з усіх слов'янських мов — 48;  найбільша вокальність — «прозорість», милозвучність;  найбільша кількість кореляційних пар м'яких і твердих приголосних звуків;
  4. На морфологічному рівні в українській мові:  послідовно збережено флексії кличного відмінка (на відміну від інших східнослов'янських мов)  паралельно використовуються флексії давального відмінка для іменників чоловічого роду (напр.: директор- у, директор-ові);  збережено паралельні форми творення майбутнього часу (ходитиму, буду ходити).
  5. До багатьох мов світу увійшли українські слова «гопак», «козак», «степ», «бандура», «борщ» - до польської було запозичено українські слова: «hreczka» — гречка, «chory» — хворий; - російської : «вареники» — вареники; «пасека» — пасіка, «бублик» — бублик, «подполковник» — підполковник; - румунської : «ştiucă» — щука, «holub» — голуб; - білоруської : «вагітная» — вагітна.
  6. До 1990-х років українська мова близько 376 років перебувала під забороною чи під утисками, піддавалася репресіям або не мала повноправного державного статусу в тих країнах, до складу яких входили українські землі.
  7. • 1) Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі і за кількістю носіїв займає 26-те місце. • 2) Цікавим фактом по українську мову є те, вона входить до трійки найкрасивіших мов в світі. На мовних конкурсах в Італії на Франції її визнавали другою за мелодійністю мовою світу. • 3) Найбільш вживаною літерою в українському алфавіті є літера “п”. Також на цю літеру починається найбільша кількість слів. Тоді ж як найрідше вживаною літерою українського алфавіту є “ф”. В українській мові слова, які починається з цієї літери, в більшості випадків запозичені з інших мов. • 4) Найдовшим словом в українській мові є назва одного з пестицидів "дихлордифенілтрихлорметилметан". В ній міститься тридцять літер.
  8. • 5) Найдовша абревіатура в українській мові - ЦНДІТЕДМП, яка розшифровується як Центральний науково-дослідний інститут інформації і техніко-економічних досліджень з матеріально- технічного постачання. Вона складається з дев'ять літер. • 6) Найбільшу кількість синонімів має слово "бити". Згідно з "Коротким словником синонімів української мови" їх нараховується 45. • 7) Декілька фактів про паліндроми (слово, словосполучення чи фраза, які можливо читати як зліва направо, так і справа наліво, при цьому звучання й значення не змінюються). В українській мові є лише два семибуквених паліндроми: "ротатор" і "тартрат". А до найдовших фраз паліндромів належать "Я несу гусеня" та "Аргентина манить негра". В останньому випадку не враховується буква "ь". Такі дрібні порушення дзеркальності допускаються, адже складання композицій — справа непроста.
  9. Поки жива мова в устах народу, до того часу живий i народ. I нема насильства нестерпнiшого, як те, що хоче вiдiрвати в народу спадщину, створену незчисленними поколiннями його вiджилих предкiв. Костянтин Ушинський
  10. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
Anúncio