O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

مهربانی با خود برای کاهش وزن.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
The reality slap  learning plan
The reality slap learning plan
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

مهربانی با خود برای کاهش وزن.pdf

Baixar para ler offline

چرا برای کاهش وزن این‌قدر به خودتان سخت می‌گیرید؟
کاهش وزن یک سفر است. اگر از ابتدا فکرو ذکرتان این باشد که «من چاق و زشتم»، «اصلا اراده ندارم» و «تا وقتی وزن کم نکنم نمی‌توانم خودم را دوست داشته باشم» گمان می‌کنید این سفر به‌خوبی پیش خواهد رفت؟ به ‌نظرتان این نقطه‌ی شروع خوبی است؟ ناسلامتی دارید درباره‌ی خودتان حرف می‌زنید! با گفتن چنین جملاتی آیا احساس انگیزه، توانمندی و امیدواری می‌کنید؟ حالا تصور کنید که به‌جای انتقاد و سرزنش خود، سفرتان را با مهربانی با خود شروع کنید. در این صورت اوضاع چقدر متفاوت پیش خواهد
رفت؟ چقدر می‌توانید به تغذیه‌ی سالم و رژیم غذایی خود پایبند بمانید؟

چرا برای کاهش وزن این‌قدر به خودتان سخت می‌گیرید؟
کاهش وزن یک سفر است. اگر از ابتدا فکرو ذکرتان این باشد که «من چاق و زشتم»، «اصلا اراده ندارم» و «تا وقتی وزن کم نکنم نمی‌توانم خودم را دوست داشته باشم» گمان می‌کنید این سفر به‌خوبی پیش خواهد رفت؟ به ‌نظرتان این نقطه‌ی شروع خوبی است؟ ناسلامتی دارید درباره‌ی خودتان حرف می‌زنید! با گفتن چنین جملاتی آیا احساس انگیزه، توانمندی و امیدواری می‌کنید؟ حالا تصور کنید که به‌جای انتقاد و سرزنش خود، سفرتان را با مهربانی با خود شروع کنید. در این صورت اوضاع چقدر متفاوت پیش خواهد
رفت؟ چقدر می‌توانید به تغذیه‌ی سالم و رژیم غذایی خود پایبند بمانید؟

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a مهربانی با خود برای کاهش وزن.pdf (11)

Mais recentes (20)

Anúncio

مهربانی با خود برای کاهش وزن.pdf

 1. 1. ‫باید‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫بگیرم‬ ‫سخت‬ ‫خودم‬ ‫به‬ ‫باشم‬ ‫مهربان‬ ‫خودم‬ ‫با‬ .
 2. 2. ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫مو‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫به‬ ‫پایبندی‬ ‫ابزار‬ ‫فقیت‬ ‫چیست؟‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫کنت‬ ،‫ورزش‬ ،‫اراده‬ ،‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫خوردن‬ ‫بگویید‬ ‫شاید‬ ‫رل‬ ‫و‬ ‫خود‬ ... ‫بله‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫ها‬‫این‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫ام‬ ، ‫ا‬ ‫کدام‬‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫جواب‬ .
 3. 3. ‫ترین‬‫مهم‬ ‫ابزار‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫به‬ ‫پایبندی‬ « ‫خود‬ ‫به‬ ‫شفقت‬ » ‫است‬ !
 4. 4. ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بد‬ ‫احساس‬ ‫داشتن‬ ‫ظاهرتان‬ ‫و‬ ‫گیری‬‫سخت‬ ‫خو‬ ‫به‬ ‫دتان‬ ‫باعث‬ ‫شود‬‫می‬ ‫های‬‫حرف‬ ‫و‬ ‫نادرست‬ ،‫غیرمنطقی‬ ‫ای‬‫زننده‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بگویید‬ ‫خودتان‬ ‫تنها‬‫نه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫هدفتان‬ ‫دور‬ ‫کند‬‫می‬ ‫ب‬ ‫؛‬ ‫لکه‬ ‫بیشتر‬ ‫ناامیدی‬ ‫و‬ ‫سرخوردگی‬ ‫باعث‬ ‫شود‬‫می‬ .
 5. 5. ‫باشد‬ ‫یادتان‬ : ‫عیوب‬ ‫رفع‬ ‫سفر‬ ،‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫سفر‬ ‫نیست‬ . ‫سفری‬ ‫سوی‬‫به‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫سالمتی‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫آدم‬ ‫هر‬ ‫ی‬‫کره‬ ‫عدد‬ ‫از‬ ‫فارغ‬ ،‫خاکی‬ ‫وزنتان‬ ‫هستید‬ ‫مهربانی‬ ‫الیق‬ ، .
 6. 6. ‫سه‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫شفقت‬ ‫ی‬‫مولفه‬ ‫دارد‬ ‫اساسی‬ : ،‫ندارید‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫مشکلی‬ ‫دچار‬ ‫وقتی‬ ‫جای‬‫به‬ ‫سرزنش‬ ‫کنید؛‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ،‫خودتان‬ ‫کردن‬ ‫بدو‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫آگاه‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫شکل‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫قضاوت‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫بپذیرید؛‬ ‫را‬ ‫نرسیدن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بودن‬ ‫انسان‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫نبودن‬ ‫کامل‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫تالش‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ( ‫تالش‬ ‫پنجمین‬ ‫یا‬ ) ‫اتفاق‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫افتد‬‫می‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫شما‬ ‫مختص‬ ‫فقط‬ .
 7. 7. ‫شما‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫به‬ ‫کمکی‬ ‫چه‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫شفقت‬ ‫کند‬‫می‬ ‫؟‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سالمی‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫خود‬ ‫سالمتی‬ ‫مراقب‬ ‫بیشتر‬ ‫گیرید‬‫می‬ ‫؛‬ ‫کاهش‬ ‫شما‬ ‫استرس‬ ‫یابد‬‫می‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫تاثیر‬‫تحت‬ ‫قرار‬ ‫خارجی‬ ‫فشارهای‬ ‫گیرید‬‫می‬ ‫؛‬ ‫کمتر‬ ‫شکست‬ ‫از‬ ‫ترسید‬‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ، ‫راحتی‬‫به‬ ‫تسلیم‬ ‫یا‬ ‫ناامید‬ ‫شوید‬‫نمی‬ ‫؛‬ ‫طورکلی‬‫به‬ ‫با‬ ‫نگری‬‫مثبت‬ ‫تفسیر‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫وقایع‬ ‫بیشتری‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫خودتان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتری‬ ‫حس‬ ‫تان‬‫زندگی‬ ‫دارید‬ .
 8. 8. ‫چگونه‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫بگیرید؟‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫شفقت‬
 9. 9. ‫کریستین‬ ‫دکتر‬ ‫نف‬ ، ‫ی‬‫نویسنده‬ ،‫خود‬ ‫به‬ ‫شفقت‬ ‫کتاب‬ ‫گوید‬‫می‬ : ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آمده‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫دو‬ ‫های‬‫پژوهش‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ممتاز‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫محققان‬ ‫کریستین‬ ‫دکتر‬ ‫نف‬ ‫است‬ . « ‫خود‬ ‫به‬ ‫شفقت‬ ‫ابرقدرتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ی‬‫همه‬ ‫جیب‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫لباسمان‬ ‫داریم‬ . ‫ابرقدرتی‬ ‫که‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫واقعا‬ ‫کمک‬ ‫خودمان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫با‬ ،‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫کنیم‬ . ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫متاسفانه‬ ‫اما‬ ‫خبریم‬‫بی‬ . »
 10. 10. ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫خودتان‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ . 1 ‫هستی‬ ‫مهربان‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫متوجه‬ ‫وقتی‬ ‫اینکه‬ ،‫د‬ ‫باشید‬ ‫مهربان‬ ‫خودتان‬ ‫با‬ ‫تر‬‫ساده‬ ‫شود‬‫می‬ . ‫م‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫انعی‬ ‫قرار‬ ‫شما‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫خورید‬‫می‬ ‫خودتان‬ ‫با‬ ، ‫طور‬‫همان‬ ‫بهترین‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫دوستتان‬ ‫صحب‬ ‫ت‬ ‫کنید‬‫می‬ .
 11. 11. ‫بنویسید‬ ‫خودتان‬ ‫برای‬ . 2 ‫با‬ ‫که‬ ‫مشکلی‬ ،‫نوشتن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫وپنجه‬‫دست‬ ‫نرم‬ ‫کن‬‫می‬ ‫ید‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ . ‫و‬ ‫بردارید‬ ‫کاغذ‬ ‫و‬ ‫قلم‬ ‫یک‬ ‫ای‬‫نامه‬ ‫خودت‬ ‫به‬ ‫ان‬ ‫بنویسید‬ . ‫ک‬ ‫هستید‬ ‫صمیمی‬ ‫دوستی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫ه‬ ‫طور‬‫همان‬ ‫هستید‬ ‫که‬ ‫پذیرد‬‫می‬ . ‫در‬ ‫تان‬‫نامه‬ ، ‫با‬‫دررابطه‬ ‫مش‬ ‫کلی‬ ‫کنید‬ ‫ابراز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پذیرش‬ ‫و‬ ‫درک‬ ،‫همدردی‬ ‫دارید‬ ‫که‬ .
 12. 12. ‫طور‬‫همان‬ ‫موفق‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫سفر‬ ‫اساسی‬ ‫رکن‬ ،‫خود‬ ‫به‬ ‫مهربانی‬ ،‫دیدید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫به‬ ‫پایبندی‬ ‫و‬ . ‫الزم‬ ‫البته‬ ‫ذکر‬‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫توانید‬‫نمی‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مهربانی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫انتقاد‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫فورا‬ ‫سید؛‬ ‫کردن‬‫ترک‬ ‫عاداتی‬ ‫شکل‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اند‬‫گرفته‬ ‫اما‬ ،‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫طور‬‫همان‬ ‫که‬ ‫توانید‬‫می‬ ،‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ورزشی‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫عادات‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫فکری‬ ‫عادات‬ ‫دهید‬ ‫بهبود‬ .
 13. 13. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫ممنون‬ ):

×