O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

President ja kohus

559 visualizações

Publicada em

ühiskonnaõpetus

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

President ja kohus

 1. 1. Võimude lahusus: president ja kohus Ühiskonnaõpetus, 6.klass Tallinna Pae Gümnaasium
 2. 2. Tunni lõpus sa: • tunned, mis on EV presidendi ülesanded; • tunned, mis on kohtu ülesanded;
 3. 3. Tunni sõnavara: • Võim - власть • Riigikogu- государственное собрание (парламент) • Valitsus - правительство • Valitsuse struktuur.- структура правительства • Riigikohus- государственный суд • President- президент
 4. 4. Eesti presidendid: Vabariigi president on Eesti riigipea. • 1.EestiVabariigi president oli Konstantin Päts (alates 24. aprill 1938). • 2.EestiVabariigi president oli Lennart Meri (alates 6. oktoober 1992. aastal). • 3.EestiVabariigi president oliArnold Rüüttel (alates 8. oktoober 2002) • 4. EestiVabariigi preident onToomas Hendrik Ilves
 5. 5. Kuidas valitakse Eestis presidenti: • Vabariigi presidendi kandidaadiks võib saada sünnilt Eesti kodanik, kes on vähemalt 40 aastat vana • Tema ülesseadmise õigus on vähemalt viiendikul riigikogu koosseisust. • President valitakse viieks aastaks salajasel hääletamisel ja valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab vähemalt 68 riigikogu liiget. • Kui Riigikogu sellega hakkama ei saa, valib presidendi valimiskogu, kes koosneb riigikogu liikmeist ja kohalike omavalitsuste esindajatest. Kui ka valimiskogul ei õnnestu presidenti valida, läheb otsustamine taas riigikokku tagasi.
 6. 6. EV presidendi ülesanded: •esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises; •nimetab ja kutsub Vabariigi Valitsuse ettepanekul tagasi Eesti Vabariigi diplomaatilisi esindajaid ja võtab vastu Eestisse akrediteeritud esindajate volikirjad; •kuulutab välja Riigikogu korralised ja erakorralised valimised; •kuulutab välja seadusi (võib ka välja kuulutamata jätta) ning kirjutab alla ratifitseerimiskirjadele; •algatab põhiseaduse muutmist;
 7. 7. EV presidendi ülesanded: •nimetab ametisse ja vabastab ametist valitsuse liikmeid; •nimetab Eesti Panga nõukogu ettepanekul ametisse Eesti Panga presidendi; •nimetab Riigikohtu ettepanekul kohtunikud; •teeb Riigikogule ettepaneku Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri ning kaitseväe juhataja või ülemjuhataja ametisse nimetamiseks;
 8. 8. EV presidendi ülesanded: •annab riiklikke autasusid, sõjaväelisi ja diplomaatilisi auastmeid; •vabastab süüdimõistetuid nende palvel armuandmise korras karistuse kandmisest või kergendab karistust; •annab välja seadlusi jne.
 9. 9. Kohus: • Eestis loodi kolmeastmeline kohtusüsteem: 1993. aastal. • Esimese astme kohtud on maa-, linna- ja halduskohtud. • Teise astme kohtud on ringkonnakohtud • Kolmanda astme kohtus on riigikohus
 10. 10. Riigikohtu ülesanded • alama astme kohus on jõudnud kohtuasja arutamisel järeldusele, et seadus või mõni muu õigusakt on põhiseadusega vastuolus; • õiguskantsler on mingi õigusakti põhiseadusele vastavuse vaidlustanud, akti vastuvõtja pole seda aga õiguskantsleri ettepanekule vaatamata 20 päeva jooksul muutnud; • vabariigi president on jätnud teist korda välja kuulutamata riigikogus vastuvõetud seaduse ja pöördunud Riigikohtusse, kontrollimaks, kas see on vastavuses põhiseadusega.
 11. 11. Allikas: • http://raulpage.org/kodaniku/oigused.html

×