O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Роль Руслана

85 visualizações

Publicada em

Атестація

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Роль Руслана

 1. 1. «У чому найвища насолода життя? У творчій праці, що чимось схожа на мистецтво». Творчий звіт учителя біології Роль Руслани Григорівни
 2. 2. Моє педагогічне кредо: “Слово – це полководець, який веде в бій. Це музикант, який доторкається до дрімучих струн людської душі: знайте, до якої струни доторкнутись, і вона зазвучить дивною музикою” В. Сухомлинський
 3. 3. Біографічні дані: Дата народження: 27.07.1980 с. Викоти Самбірського р-н; Освіта: Вища; У 2010 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія». Кваліфікація: вчитель біології, хімії, валеології та основ екології загальноосвітньої школи другого та третього ступенів. У 2011 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. Місце праці: Середня школа №7 м. Самбора; Педагогічний стаж: 3 роки;
 4. 4. Науково-методичний проект над яким працюю: • Використання проектних технологій на уроках біології та у позаурочний час
 5. 5. Я, як вчитель біології, вважаю, що навчаючи і виховуючи дитину я повинна пам'ятати, що любов виховується любов'ю, доброта - добротою. Тому слова: «Дітей потрібно любити серцем, виховувати добротою, намагатись зрозуміти кожного з них» - стали провідними у моїй педагогічній практиці. Сьогодні інтелектуальний потенціал учнів достатньо підвищується. Збільшення обсягу інформації змушує використовувати такі форми роботи і методи на уроках, які б забезпечили потреби учнів у самовираженні, сприяли б самостійному пошуку відповідей на запитання. Одне з головних завдань – це розвиток індивідуальних творчих здібностей учнів. Сьогодні розвиток творчих здібностей дитини й формування життєвої компетентності є соціальним замовленням суспільства. Кожний учень повинен свідомо аналізувати, порівнювати, оцінювати, прогнозувати, розв’язувати проблеми, що постають під час навчання.
 6. 6. Актуальність теми До особистісно орієнтованих педагогічних технологій належить також і проектна технологія, яка сприяє вивільненню творчого потенціалу учня, надає можливість вільного вибору у прийнятті певних рішень. Актуальність обраної теми обумовлюється рядом факторів: • необхідністю не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити одержувати ці знання самостійно, уміти користуватися здобутими знаннями для розв’язування нових пізнавальних і практичних задач, чому сприяє у повній мірі проектна технологія; • важливістю одержання учнями комунікативних навичок і вмінь, тобто вмінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі; • значущим для розвитку дитини є вміння користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.
 7. 7. Наслідую відомих педагогів: Теоретичною базою мого досвіду є праці таких вчених: • Метод проектів виник у 20-ті роки ХХ ст. у США. Його називали також проблемним і пов’язували з ідеями гуманістичного напряму в філософії і освіті, які розроблені американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В.Х. Кілпатріком. • В нашій країні ідеї проектного навчання пов’язані з іменами українських педагогів Г. Ващенка та Г. Іваніца, які вважали, що лише активні методи навчання перетворюють учнів на суб’єкт педагогічного процесу. • Метод проектів і особливості його використання є предметом дослідження Хуртенко Л. О., вчителя хімії Смілянського ліцею Черкаської області.
 8. 8. • О. І. Захарченко у статті «Метод проектів» вважає: «Хто прагне дійсно чогось навчити, так чи інакше приходить до методу проектів». • І. І. Недільська у статті «Методи проектної діяльності та моделювання у практиці викладання біології» визначає сучасну проектну діяльність як «дидактичний засіб формування певних якостей особистості, активізації пізнавального інтересу». • Матеріал, що пропонує Л. І. Стеців, нагадує теоретичні основи методу і збагачує досвід читачів практичними порадами: «Під час організації навчального проектування вчитель виконує такі функції: допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом, координує весь процес роботи над проектом, підтримує й заохочує учнів»
 9. 9. Класифікація типів проектів ігрові проекти – гра, свято, театр; проекти- розповіді – слово, пісня, картина; екскурсійні проекти – дослідження навколишнього середовища; ручні проекти – рукоділля, ремонт.
 10. 10. Класифікація за кількістю учасників індивідуальні парні групові колективні
 11. 11. Класифікація за способом переважаючої діяльності учнів дослідницькі ігрові творчі практико- орієнтовні пізнавальні
 12. 12. Застосування методу проектів: • Тижні біології;  конференції; Формува ння комунікат ивних навичок Дослідн ицька діяльніст ь учнів Навички роботи з джерелам и інформаці ї
 13. 13. • Брейн-ринги «У колі орнітологів»
 14. 14.  Брейн-ринги; Асоціатив не мислення Активна розумова діяльність Творче засвоєння знань
 15. 15.  розважальні заходи; Заохочення учнів до вивчення природнич их наук
 16. 16. відкриті уроки; Формуванн я комунікати вних навичок Розвиток інформацій ної компетентн ості Навички роботи з джерелами інформації
 17. 17. Творчі проекти; Розвиток уяви Розвиток творчої думки Формуван ня творчого засвоєння знань
 18. 18.  Виховні заходи Формування екологічної свідомості Розвиток емоційних цінностей Виконання соціальни х ролей
 19. 19. Олімпіадні досягнення: 0 1 2 2012 2013 2014 0 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 Перше місце Друге місце Третє місце Обласний рівень.
 20. 20. Висновки • Метод проектів засвідчує повну узгодженість навчання з життям, з інтересами учнів, він ставить учня у становище дорослої людини. І тоді школяр нагадує лікаря, інженера, вчителя, для якого теоретичні знання – засіб творчих пошуків. Зрештою активно розвивається мислення з опорою на науку. К.Ушинський сказав : • «Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуттів - око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть нюх і смак - узяли участь у акті запам'ятовування... За такого дружнього сприйняття всіх органів в акті засвоєння ви переможете навіть дуже ледачу пам'ять»
 21. 21. Дякую за увагу!

×