O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
““Фактори, які впливаютьФактори, які впливають
на ступінь ураженняна ступінь ураження
людини електрострумом”людини електро...
Всі фактори, які визначаютьВсі фактори, які визначають
небезпеку ураженнянебезпеку ураження
електричним струмом,електрични...
Ураження організму людиниУраження організму людини
електричним струмом найчастішеелектричним струмом найчастіше
залежить в...
Різні тканини людини по-різно-Різні тканини людини по-різно-
му проводять струм. Найбільшийму проводять струм. Найбільший
...
Індивідуальні психологічні йІндивідуальні психологічні й
фізичні особливості людинифізичні особливості людини
знач-но впли...
Важливого значення для оцінкиВажливого значення для оцінки
небезпеки ураження електричнимнебезпеки ураження електричним
ст...
Основні причини пожежОсновні причини пожеж
електромереж та електроустановокелектромереж та електроустановок
НесправністьНе...
Перевантаження мережіПеревантаження мережі
Вплив електричного струму наВплив електричного струму на
організм людиниорганізм людини
ЕлектротравмиЕлектротравми
місцеві...
СтупіньСтупінь
ураженняураження
залежить від:залежить від:
 сили струму, щосили струму, що
протікає через лю-протікає чер...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрострумом

2.257 visualizações

Publicada em

Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрострумом

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрострумом

 1. 1. ““Фактори, які впливаютьФактори, які впливають на ступінь ураженняна ступінь ураження людини електрострумом”людини електрострумом”
 2. 2. Всі фактори, які визначаютьВсі фактори, які визначають небезпеку ураженнянебезпеку ураження електричним струмом,електричним струмом, поділяються на дві групи:поділяються на дві групи:  неелектричного характеру (інди-неелектричного характеру (інди- відуальні особливості людини, їївідуальні особливості людини, її увага, шлях проходження струмуувага, шлях проходження струму через тіло людини, тривалість діїчерез тіло людини, тривалість дії струму).струму).  електричного характеру напруга,електричного характеру напруга, сила струму, рід і частота струму.сила струму, рід і частота струму.
 3. 3. Ураження організму людиниУраження організму людини електричним струмом найчастішеелектричним струмом найчастіше залежить від таких факторів:залежить від таких факторів:  сили струму, що проходить через тілосили струму, що проходить через тіло людини;людини;  тривалості його дії;тривалості його дії;  шляху проходження через тіло;шляху проходження через тіло;  індивідуальних особливостейіндивідуальних особливостей організму людини;організму людини;  стану приміщення, в якому експлуату-стану приміщення, в якому експлуату- ється електроустановка;ється електроустановка;  площі контакту людини з струмопро-площі контакту людини з струмопро- відними частинами.відними частинами.
 4. 4. Різні тканини людини по-різно-Різні тканини людини по-різно- му проводять струм. Найбільшийму проводять струм. Найбільший електричний опір має шкіра люди-електричний опір має шкіра люди- ни, особливо верхня, ороговіла їїни, особливо верхня, ороговіла її частина, в якій немає кровонос-частина, в якій немає кровонос- них судин.них судин. На результат ураження тілаНа результат ураження тіла (травми) впливає як сила, так і(травми) впливає як сила, так і шлях струму через тіло людини.шлях струму через тіло людини. Велика небезпека виникає тоді,Велика небезпека виникає тоді, коли струм проходить черезколи струм проходить через основні органи: серце, головнийосновні органи: серце, головний мозок, легені.мозок, легені.
 5. 5. Індивідуальні психологічні йІндивідуальні психологічні й фізичні особливості людинифізичні особливості людини знач-но впливають на резуль-знач-но впливають на резуль- тат ураження електрострумом.тат ураження електрострумом. Характер впливу струму однієїХарактер впливу струму однієї й тієї самої сили залежить відй тієї самої сили залежить від маси тіла людини, її фізичногомаси тіла людини, її фізичного розвитку, віку, самопочуття.розвитку, віку, самопочуття.
 6. 6. Важливого значення для оцінкиВажливого значення для оцінки небезпеки ураження електричнимнебезпеки ураження електричним струмом має тривалість дії струмуструмом має тривалість дії струму на людину. Чим довше діє струмна людину. Чим довше діє струм на людський організм, тим біль-на людський організм, тим біль- шою є ймовірність важкого абошою є ймовірність важкого або смертельного наслідку його дії.смертельного наслідку його дії. Короткотривалий (кілька сотихКороткотривалий (кілька сотих секунди) вплив навіть значногосекунди) вплив навіть значного струму (100 мА) може не матиструму (100 мА) може не мати важких наслідків.важких наслідків.
 7. 7. Основні причини пожежОсновні причини пожеж електромереж та електроустановокелектромереж та електроустановок НесправністьНесправність ізоляціїізоляції (мал.1)(мал.1) НевідповідністьНевідповідність електроустаткуванелектроустаткуван ня категорії примі-ня категорії примі- щення за пожежо–щення за пожежо– та вибухонебезпе-та вибухонебезпе- кою (мал.2)кою (мал.2)
 8. 8. Перевантаження мережіПеревантаження мережі
 9. 9. Вплив електричного струму наВплив електричного струму на організм людиниорганізм людини ЕлектротравмиЕлектротравми місцевімісцеві –– електричні опіки,електричні опіки, електричні знаки,електричні знаки, металізація шкіри.металізація шкіри. ЗагальніЗагальні –– електричний удар.електричний удар.
 10. 10. СтупіньСтупінь ураженняураження залежить від:залежить від:  сили струму, щосили струму, що протікає через лю-протікає через лю- дину;дину;  тривалості впливутривалості впливу струму;струму;  шляху протіканняшляху протікання струму через лю-струму через лю- дину;дину;  виду і частотивиду і частоти струму;струму;  умов зовнішньогоумов зовнішнього середовища.середовища.

×