O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Урок 31.16. Навчальний проект: "Унікальні фізичні властивості води"

26.380 visualizações

Publicada em

Конспект уроку

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Урок 31.16. Навчальний проект: "Унікальні фізичні властивості води"

  1. 1. 115 Урок 31/16 ТЕМА. Навчальний проект «Унікальні фізичні властивості води» Анотація проекту Вода має величезне значення у всіх життєвих процесах і явищах, що відбуваються на нашій планеті і за її межами. Робота над проектом спря- мована на формування більш повного і наукового уявлення про воду. Проект присвячений властивостям води, що мають винятково важ- ливе значення для всієї біосфери Землі. Учні ознайомлюються з  проблемою дефіциту води, в  умовах якого живе близько1,5 млрд людей, оцінюють об’єм запасів води на планеті. У  ході проекту досліджують питання про необхідність збереження як водних ресурсів, так і всього навколишнього середовища від забруднен- ня і отруєння промисловими і побутовими відходами діяльності людини. Розглядають наслідки різних видів діяльності, що впливають на водну систему. У процесі дослідницької діяльності учні вивчають вплив води на живі організми, з’ясовують якість питної і мінеральної води. Цей міжпредметний інтегрований проект розрахований для учнів 8 класів, що вивчають курс фізики, хімії, біології, екології. У ході проекту учні ознайомлюються зі складом води, впливом води на навколишнє се- редовище, з’ясовують, яку роль відіграє вода в нашому житті. Завдання проекту: навчити школярів аналізувати інформацію, са- мостійно проводити експеримент, робити висновки. У ході проекту учні створюють готовий продукт з результатами проведеної роботи. Мета проекту:  показати, що вода — унікальна речовина, активне середовище для життя рослин, тварин і людини;  вивчити фізичні й хімічні властивості води, відомості про раціональне використання водних ресурсів;  сформувати дбайливе ставлення до води і до світу загалом;  активізувати пізнавальну діяльність учнів. Вік учасників проекту: цей проект розрахований на учнів 8-х класів. Спрямовуючі запитання: чи добре ми знайомі зі звичайною водою? Ключове запитання: чи важливу роль відіграє вода у нашому житті? Тематичні запитання:  Що легше — лід або вода?  За якої температури повинна кипіти вода?
  2. 2. 116 Уроки фізики. 8 клас. Розділ 1. Теплові явища  Яку воду ми п’ємо?  У якому стані вона приносить більше користі?  Скільки літрів води споживає людина за все життя?  Скільки води на Землі, і багато це чи ні?  Чому вода в морі солона?  Чи відповідають властивості і склад водопровідної води в нашій місце- вості основним нормованим показникам якості питної води? Змістові запитання  У яких трьох станах перебуває вода?  Яка формула води?  Які хімічні елементи є у складі води?  Чому дорівнює густина води, льоду?  Що таке пара, лід?  Як здійснюється кругообіг води у природі?  Що таке конденсація?  Які хімічні і фізичні властивості має вода?  Які існують причини виникнення життя, умови її виникнення?  Чи є вода на інших планетах?  Яка транспортна роль води?  Як впливає вода на людський організм?  Яка якість питної води у нашій місцевості?  Скільки і яким чином використовує промисловість води?  Що таке «пам’ять води»?  Як вода впливає на клімат? План проведення проекту зображено на рис. 31. Час, необхідний для реалізації проекту,— 1 місяць. Публікація вчителя: буклет, у якому, окрім інформації про про- ект, міститься анкета для учнів і батьків. Візитна картка проекту: детальний опис проекту (проект розмі- щено на сайті вчителя). Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів: «Влас- тивості води». Приклади продуктів проектної діяльності учнів  група біологів: «Користь води» — буклет, «Вода в організмі лю- дини» — презентація;  група фізиків: «Випаровування води і живі організми» — буклет, «Фізичні властивості води» — презентація;  група хіміків: «Використання води в промисловості» — презен- тація;  група екологів: «Вплив якості питної води на здоров’я» — буклет.
  3. 3. 117Тема 1.2. Теплові явища (2 частина) Матеріали з формулювального й підсумкового оцінювання 1. Оцінювання учнівської презентації. 2. Критерії оцінювання wikki-статті учнів. 3. Моніторинг прогресу учня під час роботи над проектом. 4. Критерії оцінювання роботи в групі. Матеріали із супроводу й підтримування проектної діяльності 1. Лист планування роботи в групі. 2. Блог для рефлексії учасників проекту. 3. Матеріал для контрольного опитування. 4. Тестові завдання. 5. Кросворди. Організація діяльності учнів і учителя над реалізацією проекту «Унікальні фізичні властивості води» 1. До початку роботи над проектом Підготовчий етап Організаційно- мотиваційний етап Здійснюють пошук необхідної інформації Формулюють мету проекту, визнача- ють завдання проек- ту для досягнення поставленої мети 3. Після завер- шення роботи над проектом Презентаційний етап Презентують результати роботи, проводять оцінювання робіт 2. Учні працюють над проектом і ви- конують завдання Конструктивний етап Оціночно- рефлексійний етап Проводять дослідження, працюють у групах Узагальнюють результати, оформ- ляють у вигляді сайту, презентації, буклету, реферату, wikki-статті Рис. 31. Організація діяльності вчителя та учнів під час роботи над проектом Домашнє завдання Підготуватися до контрольної роботи «Теплові явища (2 час- тина)».

×