Токни сувга бўлган талабини ўрганиш

Камрон Касымов
Камрон КасымовДиректор (KABUS) em KABUS
ТОКЛАРНИ СУВГА БЎЛГАН
ТАЛАБИ
2015
Сувга бўлган талаб
Энг муҳим тамойиллар:
–Токдаги қандай физиологик
(ривожланиш) босқичларда сув
етишмаслиги ҳосилга ва узум сифатига
таъсир этишини билиб олиш зарур
–Илдиз системасининг чуқурлигини ва
катталигини билиш
–Тупроқ турига қараб унинг сув сақлаш
сиғимини билиш
Илдиз системасининг чуқурлиги
Сувга бўлган талаблар
• Тупроқ таркибидаги сув турлари
–Гравитацион сувлар
–Ток олиши мумкин бўлган сув
• Ток олиши осон булган сувлар
• Ток олиши қийин бўлган сувлар
–Ўсимлик фойдалана олмайдиган сувлар
Муҳим физиологик даврлар
• Куртак бўртгунга қадар бўлган давр (қуруқ,
қиш мавсумида ёғингарчилик кам бўлган
ҳудудларда) – ТИНИМ ДАВРИ
– Қишдаги тиним даврида, ўсимликни сувга
бўлган талаби кам бўлади
– Токларни совуқ урмаслиги учун тупроқ нам
ҳолатда ушланг
– Куртак бўртишигача, новда ўсишидан то
гуллаш давригача тупроқда етарли намлик
муҳимдир
• Куртак бўртгандан то гуллагунча бўлган давр
– Баҳорги паст ҳаво ҳарорати ва барг
сатҳининг кичкиналиги учун сув кам талаб
этилади
– Фақат янги новдаларгина сув талаб этади
Муҳим физиологик даврлар
• Гуллашдан мева туккунча бўлган давр
– Мева ривожланишининг биринчи даври
– Бу даврда сувнинг етарли бўлиши
муҳимдир
– Мева тугишига намликнинг таъсири катта
– Сув етарли бўлганда мева ривожланиши
яхшиланади ва ҳосилдорлик ошади
– Бу давр мева тугишидан сўнг 3-4 хафта
давом этади
• Мевани нўхат катталигидан то узум
юмшагунча бўлган давр
– Мева ривожланишининг иккинчи даври
– Биринчи даврга нисбатан кам сув талаб
этади
– Токнинг ўсиши бу даврда секин бўлади
Муҳим физиологик даврлар
• Мева пишиш даври
–Мева ривожланишининг учинчи даври
–Мева юмшоқлашиб ранг кира бошлайди
–Мева катталашади (ҳужайралар
катталашиши натижасида) , шакар
миқдори ошади ва кислоталилик
даражаси камаяди
–Ушбу даврда сувга бўлган талаб жуда
юқори бўлади
–Ўсимлик олиши осон бўлган сувлар
сатҳини кўп меъёрда ушлаш зарур
Сана
Меваҳажми100дона(см³)
Гуллаш
1-давр 2-давр 3-давр
Терим
Меванинг ривожланиши
Меватугиши
Ғўра
Муҳим физиологик даврлар
• Теримдан сўнг
–Ток келаси мавсумга заҳира тўплайди
–Илдизлар жадал ўсади
–Тупроқ намлигини керакли меъёрда
ушлаб туринг лекин новдаларнинг
ўсишига имкон берманг (новдалар ўсиб
кетса кучли совуқдан ҳимоя қилувчи
захира тугаши мумкин)
–Фақат барглар фаол бўлишини
таъминлаш керак
–Новдаларни қишки совуққа
чидамлилигини ошириш мақсадида
новдаларни пишиб етилишини
таъминланг
Теримдан сўнг берилган азотни
ток заҳирасига бўлган таъсири
Баҳорда берилган азот
Теримдан сўнг берилган азот
Барг тушгандан
сўнг
Гуллашдан
олдин
Гуллашдан
кейин
Томирдагиазотмиқдори%
Куртак
бўртиш
Қачон суғориш керак?
• Қуйидагиларга боғлиқ:
–Физиологик давр
–Тупроқ тури (сув сақлаш сиғими)
–Иқлим шароити (ҳарорат, нисбий
намлик, шамол)
–Суғориш усули (эгатлаб, ёмғирлатиб,
томчилатиб)
–Сув сифати
–Энг муҳими
• Сувни етарлилиги (қачон ва қанча
миқдорда)
• Тажрибага асосланган ҳолда
Қарор қилиш
• Ўзбекистон шароитида
–Вегетация даври қисқа (совуқ
урмайдиган кунлар сони)
–Сув танқислиги
–Асосан эгатлаб суғорилади
–Сувдан нотўғри фойдаланиш
натижасида кассаликларни ортиб
бориш хавфи
–Тупроқ турлари
• Кумлоқ: кенг тарқалган
• Гил: камроқ
Қачон ва қанча суғоришни белгилашда
амалий усуллар
• Эгатлаб суғориш мисолида
–Бизга қандай маълумотлар керак?
• Буғланиш хақида маълумот (Class
A pan)
• Кўп йиллик об-ҳаво маълумотлари
• Тупроқнинг сув сақлаш сиғимини
аниқлаш
• Ўсимликнинг биологик
коэффициенти
• Тупроқдаги сувнинг камайиб бориш
миқдорини билиш
• Суғориш тизимларининг
самарадорлиги
• Сув ҳажми
Эгатлаб суғориш мисолида
• Буғланиш = Очиқ сув ҳавзасидаги
буғланиб кетадиган сувнинг кунлик
миқдори
–Ўлчаш йўли билан аниқланади (Class
A pan)
–Кўп йиллик об-ҳаво маълумотларига
асосланган ҳолда
Эгатлаб суғориш мисолида
• Тупроқ таркибидаги сув миқдорини
камайиш даражаси
–Хўраки узум навлари фаол ўсиш
даврида (Апрель-Сентябрь) 50 % дан
кам бўлмаслиги керак
–Теримдан сўнг 3-4 хафталар ичида
40% гача камайиши мумкин
–Қишда (тиним даврида) 30% гача
камайиши мумкин
Суғориш тизимлари
• Суғориш тизимининг самарадорлиги
–Сув миқдори буғланиш орқали
камаяди
–Шунингдек тупроқ каналларда
• Эгатлаб =60%
• Ёмғирлатиб =80%
• Томчилатиб =90%
Сувнинг сифати
• Ток ўсимлиги шўр тупроқларга
чидамлироқ ҳисобланади
• Суғориш учун ишлатиладиган сув
таркибида шўрхок тузлар мавжуд бўлади
ва элементлар ўсимликка бевосита ёки
билвосита таъсир ўтказади
–Бевосита: Озуқаларни сингиши
–Билвосита: Тупроқдаги механик
таъсири
Сувнинг сифати
• Суғориш сувининг тупроқ унумдорлигига
таъсири
–Таркибига (гиль %)
–Рельефига
–Зовурланганлигига
–Чиринди миқдорига
–pH кўрсаткичига
–Суғориш турига (баргларни намланиши)
• Гипс шўр тупроқларда қўлланилиши
муҳим ҳисобланади
1 de 18

Recomendados

Токни сувга бўлган талаби por
Токни сувга бўлган талабиТокни сувга бўлган талаби
Токни сувга бўлган талабиКамрон Касымов
3.6K visualizações18 slides
Маҳаллий узум сақлаш усуллари por
Маҳаллий узум сақлаш усуллариМаҳаллий узум сақлаш усуллари
Маҳаллий узум сақлаш усуллариКамрон Касымов
4.2K visualizações12 slides
Анор сақлаш por
Анор сақлашАнор сақлаш
Анор сақлашКамрон Касымов
3.7K visualizações10 slides
Современный холодильный хранилища и методы хранение por
Современный холодильный хранилища и методы хранениеСовременный холодильный хранилища и методы хранение
Современный холодильный хранилища и методы хранениеКамрон Касымов
423 visualizações30 slides
Хурмо сақлашнинг илғор тажрибалари por
Хурмо сақлашнинг илғор тажрибалариХурмо сақлашнинг илғор тажрибалари
Хурмо сақлашнинг илғор тажрибалариКамрон Касымов
2.4K visualizações10 slides
Махсулотларни совуқхонага тайёрлаш por
Махсулотларни совуқхонага тайёрлашМахсулотларни совуқхонага тайёрлаш
Махсулотларни совуқхонага тайёрлашКамрон Касымов
2.3K visualizações62 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Совуқхонани лойихалаш por
Совуқхонани лойихалашСовуқхонани лойихалаш
Совуқхонани лойихалашКамрон Касымов
2.2K visualizações18 slides
Замонавий совуқхоналар ва махсулот сақлаш усуллари por
Замонавий совуқхоналар ва махсулот сақлаш усуллариЗамонавий совуқхоналар ва махсулот сақлаш усуллари
Замонавий совуқхоналар ва махсулот сақлаш усуллариКамрон Касымов
3.2K visualizações30 slides
Шакл бериш ва новдаларни бошқариш por
Шакл бериш ва новдаларни бошқаришШакл бериш ва новдаларни бошқариш
Шакл бериш ва новдаларни бошқаришКамрон Касымов
7.4K visualizações24 slides
Серцификация қилиш Global gap por
Серцификация қилиш Global gapСерцификация қилиш Global gap
Серцификация қилиш Global gapКамрон Касымов
2.2K visualizações18 slides
Сабзавот экинларини зараркунандалари por
Сабзавот экинларини зараркунандалариСабзавот экинларини зараркунандалари
Сабзавот экинларини зараркунандалариКамрон Касымов
5.5K visualizações24 slides
Уғитлаш ва суғориш por
Уғитлаш ва суғоришУғитлаш ва суғориш
Уғитлаш ва суғоришКамрон Касымов
2.2K visualizações2 slides

Destaque(17)

Замонавий совуқхоналар ва махсулот сақлаш усуллари por Камрон Касымов
Замонавий совуқхоналар ва махсулот сақлаш усуллариЗамонавий совуқхоналар ва махсулот сақлаш усуллари
Замонавий совуқхоналар ва махсулот сақлаш усуллари
Камрон Касымов3.2K visualizações
Шакл бериш ва новдаларни бошқариш por Камрон Касымов
Шакл бериш ва новдаларни бошқаришШакл бериш ва новдаларни бошқариш
Шакл бериш ва новдаларни бошқариш
Камрон Касымов7.4K visualizações
Сабзавот экинларини зараркунандалари por Камрон Касымов
Сабзавот экинларини зараркунандалариСабзавот экинларини зараркунандалари
Сабзавот экинларини зараркунандалари
Камрон Касымов5.5K visualizações
Узум сақлашда ҳиндистон тажрибалари por Камрон Касымов
Узум сақлашда ҳиндистон тажрибалариУзум сақлашда ҳиндистон тажрибалари
Узум сақлашда ҳиндистон тажрибалари
Камрон Касымов2.5K visualizações
Меваларни қуритиш бўйича умумий қўлланма por Камрон Касымов
Меваларни қуритиш бўйича умумий қўлланмаМеваларни қуритиш бўйича умумий қўлланма
Меваларни қуритиш бўйича умумий қўлланма
Камрон Касымов5K visualizações
Токлардаги асосий касалликлар ва уларни аниқлаш por Камрон Касымов
Токлардаги асосий касалликлар ва уларни аниқлашТоклардаги асосий касалликлар ва уларни аниқлаш
Токлардаги асосий касалликлар ва уларни аниқлаш
Камрон Касымов8.6K visualizações
токни ўғитга бўлган талаби por Камрон Касымов
токни ўғитга бўлган талабитокни ўғитга бўлган талаби
токни ўғитга бўлган талаби
Камрон Касымов2.8K visualizações
Ток зараркунандаларига қарши курашиш por Камрон Касымов
Ток зараркунандаларига қарши курашишТок зараркунандаларига қарши курашиш
Ток зараркунандаларига қарши курашиш
Камрон Касымов2K visualizações
Сурхандарёда полиз экинларини етиштиришда маслахатлар por Камрон Касымов
Сурхандарёда полиз экинларини етиштиришда маслахатларСурхандарёда полиз экинларини етиштиришда маслахатлар
Сурхандарёда полиз экинларини етиштиришда маслахатлар
Камрон Касымов15.6K visualizações
Меваларга булган Жахон бозори талаблари por Камрон Касымов
Меваларга булган Жахон бозори талаблариМеваларга булган Жахон бозори талаблари
Меваларга булган Жахон бозори талаблари
Камрон Касымов2.2K visualizações
Сабзи сақлашда махаллий ва илғор тажрибалар por Камрон Касымов
Сабзи сақлашда махаллий ва илғор тажрибаларСабзи сақлашда махаллий ва илғор тажрибалар
Сабзи сақлашда махаллий ва илғор тажрибалар
Камрон Касымов2.6K visualizações
Совуқхона қуриш ва юритиш бўйича қўлланма por Камрон Касымов
Совуқхона қуриш ва юритиш бўйича қўлланмаСовуқхона қуриш ва юритиш бўйича қўлланма
Совуқхона қуриш ва юритиш бўйича қўлланма
Камрон Касымов2.3K visualizações
ўзбекистон республикасида чорвачилик тармоғини ривожлантириш por Alisher Abzalov
ўзбекистон республикасида чорвачилик тармоғини ривожлантиришўзбекистон республикасида чорвачилик тармоғини ривожлантириш
ўзбекистон республикасида чорвачилик тармоғини ривожлантириш
Alisher Abzalov861 visualizações

Mais de Камрон Касымов

Сушка продуктов por
Сушка продуктовСушка продуктов
Сушка продуктовКамрон Касымов
670 visualizações14 slides
Технические требование строительство холодильника для продуктов por
Технические требование строительство холодильника для продуктовТехнические требование строительство холодильника для продуктов
Технические требование строительство холодильника для продуктовКамрон Касымов
405 visualizações18 slides
Подготовка плодовощной продукции для хранение por
Подготовка плодовощной продукции для хранениеПодготовка плодовощной продукции для хранение
Подготовка плодовощной продукции для хранениеКамрон Касымов
516 visualizações62 slides
1 Respublika Tibbiyot Kolleji & Kamolot 2014-2015 por
1 Respublika Tibbiyot Kolleji & Kamolot 2014-20151 Respublika Tibbiyot Kolleji & Kamolot 2014-2015
1 Respublika Tibbiyot Kolleji & Kamolot 2014-2015Камрон Касымов
2.3K visualizações46 slides
Презентация от ДОРОКП por
Презентация от ДОРОКППрезентация от ДОРОКП
Презентация от ДОРОКПКамрон Касымов
2.6K visualizações49 slides
Презентация ДОРОКП por
Презентация ДОРОКППрезентация ДОРОКП
Презентация ДОРОКПКамрон Касымов
342 visualizações49 slides

Mais de Камрон Касымов(6)

Технические требование строительство холодильника для продуктов por Камрон Касымов
Технические требование строительство холодильника для продуктовТехнические требование строительство холодильника для продуктов
Технические требование строительство холодильника для продуктов
Камрон Касымов405 visualizações
Подготовка плодовощной продукции для хранение por Камрон Касымов
Подготовка плодовощной продукции для хранениеПодготовка плодовощной продукции для хранение
Подготовка плодовощной продукции для хранение
Камрон Касымов516 visualizações
1 Respublika Tibbiyot Kolleji & Kamolot 2014-2015 por Камрон Касымов
1 Respublika Tibbiyot Kolleji & Kamolot 2014-20151 Respublika Tibbiyot Kolleji & Kamolot 2014-2015
1 Respublika Tibbiyot Kolleji & Kamolot 2014-2015
Камрон Касымов2.3K visualizações

Токни сувга бўлган талабини ўрганиш

 • 2. Сувга бўлган талаб Энг муҳим тамойиллар: –Токдаги қандай физиологик (ривожланиш) босқичларда сув етишмаслиги ҳосилга ва узум сифатига таъсир этишини билиб олиш зарур –Илдиз системасининг чуқурлигини ва катталигини билиш –Тупроқ турига қараб унинг сув сақлаш сиғимини билиш
 • 4. Сувга бўлган талаблар • Тупроқ таркибидаги сув турлари –Гравитацион сувлар –Ток олиши мумкин бўлган сув • Ток олиши осон булган сувлар • Ток олиши қийин бўлган сувлар –Ўсимлик фойдалана олмайдиган сувлар
 • 5. Муҳим физиологик даврлар • Куртак бўртгунга қадар бўлган давр (қуруқ, қиш мавсумида ёғингарчилик кам бўлган ҳудудларда) – ТИНИМ ДАВРИ – Қишдаги тиним даврида, ўсимликни сувга бўлган талаби кам бўлади – Токларни совуқ урмаслиги учун тупроқ нам ҳолатда ушланг – Куртак бўртишигача, новда ўсишидан то гуллаш давригача тупроқда етарли намлик муҳимдир • Куртак бўртгандан то гуллагунча бўлган давр – Баҳорги паст ҳаво ҳарорати ва барг сатҳининг кичкиналиги учун сув кам талаб этилади – Фақат янги новдаларгина сув талаб этади
 • 6. Муҳим физиологик даврлар • Гуллашдан мева туккунча бўлган давр – Мева ривожланишининг биринчи даври – Бу даврда сувнинг етарли бўлиши муҳимдир – Мева тугишига намликнинг таъсири катта – Сув етарли бўлганда мева ривожланиши яхшиланади ва ҳосилдорлик ошади – Бу давр мева тугишидан сўнг 3-4 хафта давом этади • Мевани нўхат катталигидан то узум юмшагунча бўлган давр – Мева ривожланишининг иккинчи даври – Биринчи даврга нисбатан кам сув талаб этади – Токнинг ўсиши бу даврда секин бўлади
 • 7. Муҳим физиологик даврлар • Мева пишиш даври –Мева ривожланишининг учинчи даври –Мева юмшоқлашиб ранг кира бошлайди –Мева катталашади (ҳужайралар катталашиши натижасида) , шакар миқдори ошади ва кислоталилик даражаси камаяди –Ушбу даврда сувга бўлган талаб жуда юқори бўлади –Ўсимлик олиши осон бўлган сувлар сатҳини кўп меъёрда ушлаш зарур
 • 9. Муҳим физиологик даврлар • Теримдан сўнг –Ток келаси мавсумга заҳира тўплайди –Илдизлар жадал ўсади –Тупроқ намлигини керакли меъёрда ушлаб туринг лекин новдаларнинг ўсишига имкон берманг (новдалар ўсиб кетса кучли совуқдан ҳимоя қилувчи захира тугаши мумкин) –Фақат барглар фаол бўлишини таъминлаш керак –Новдаларни қишки совуққа чидамлилигини ошириш мақсадида новдаларни пишиб етилишини таъминланг
 • 10. Теримдан сўнг берилган азотни ток заҳирасига бўлган таъсири Баҳорда берилган азот Теримдан сўнг берилган азот Барг тушгандан сўнг Гуллашдан олдин Гуллашдан кейин Томирдагиазотмиқдори% Куртак бўртиш
 • 11. Қачон суғориш керак? • Қуйидагиларга боғлиқ: –Физиологик давр –Тупроқ тури (сув сақлаш сиғими) –Иқлим шароити (ҳарорат, нисбий намлик, шамол) –Суғориш усули (эгатлаб, ёмғирлатиб, томчилатиб) –Сув сифати –Энг муҳими • Сувни етарлилиги (қачон ва қанча миқдорда) • Тажрибага асосланган ҳолда
 • 12. Қарор қилиш • Ўзбекистон шароитида –Вегетация даври қисқа (совуқ урмайдиган кунлар сони) –Сув танқислиги –Асосан эгатлаб суғорилади –Сувдан нотўғри фойдаланиш натижасида кассаликларни ортиб бориш хавфи –Тупроқ турлари • Кумлоқ: кенг тарқалган • Гил: камроқ
 • 13. Қачон ва қанча суғоришни белгилашда амалий усуллар • Эгатлаб суғориш мисолида –Бизга қандай маълумотлар керак? • Буғланиш хақида маълумот (Class A pan) • Кўп йиллик об-ҳаво маълумотлари • Тупроқнинг сув сақлаш сиғимини аниқлаш • Ўсимликнинг биологик коэффициенти • Тупроқдаги сувнинг камайиб бориш миқдорини билиш • Суғориш тизимларининг самарадорлиги • Сув ҳажми
 • 14. Эгатлаб суғориш мисолида • Буғланиш = Очиқ сув ҳавзасидаги буғланиб кетадиган сувнинг кунлик миқдори –Ўлчаш йўли билан аниқланади (Class A pan) –Кўп йиллик об-ҳаво маълумотларига асосланган ҳолда
 • 15. Эгатлаб суғориш мисолида • Тупроқ таркибидаги сув миқдорини камайиш даражаси –Хўраки узум навлари фаол ўсиш даврида (Апрель-Сентябрь) 50 % дан кам бўлмаслиги керак –Теримдан сўнг 3-4 хафталар ичида 40% гача камайиши мумкин –Қишда (тиним даврида) 30% гача камайиши мумкин
 • 16. Суғориш тизимлари • Суғориш тизимининг самарадорлиги –Сув миқдори буғланиш орқали камаяди –Шунингдек тупроқ каналларда • Эгатлаб =60% • Ёмғирлатиб =80% • Томчилатиб =90%
 • 17. Сувнинг сифати • Ток ўсимлиги шўр тупроқларга чидамлироқ ҳисобланади • Суғориш учун ишлатиладиган сув таркибида шўрхок тузлар мавжуд бўлади ва элементлар ўсимликка бевосита ёки билвосита таъсир ўтказади –Бевосита: Озуқаларни сингиши –Билвосита: Тупроқдаги механик таъсири
 • 18. Сувнинг сифати • Суғориш сувининг тупроқ унумдорлигига таъсири –Таркибига (гиль %) –Рельефига –Зовурланганлигига –Чиринди миқдорига –pH кўрсаткичига –Суғориш турига (баргларни намланиши) • Гипс шўр тупроқларда қўлланилиши муҳим ҳисобланади

Notas do Editor

 1. и