Anúncio
หลวงปู่
Próximos SlideShares
คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท3คำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท3
Carregando em ... 3
1 de 1
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

หลวงปู่

  1. หลวงปู่ดู่ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังในวันหนึ่ง ถึงหมอจีนที่มารักษาท่าน โดยการจับชีพจรเพื่อ ตรวจอาการโรคหรือที่เรียกว่า 'หมอแมะ' หมอบอกว่า... "หลวงปู่มีพระเต็มไปหมดทั้งตัว" ท่านถามเหตุผลกับผู้เขียน ซึ่งผู้เขียนพิจารณาแล้วนึกถึงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชนิด หนึ่ง ใช้วัดการเต้นของชีพจร ถ้าเป็นผู้มีสมาธิดี การเต้นของชีพจรจะราบเรียบ การใช้ ออกซิเจนจะ...น้อย แต่ในกรณีหลวงปู่ หมอใช้วิทยาการทางจิตตรวจสอบพบว่า การเต้น ของชีพจรราบเรียบ ทั้งๆ ที่หลวงปู่นั่งอยู่ในอิริยาบทกำาลังคุย คือไม่ได้นั่งสมาธิ นั่นแสดง ว่า จิตของท่านเป็นสมาธิตลอดเวลา หรือจิตไม่มีความคิดปรุงแต่ง ทางหนังจีนกำาลัง ภายในเรียกว่า ท่าไร้อารมณ์ ลักษณะเช่นนี้ เข้าลักษณะทางพุทธ คือ อารมณ์ของพระ อรหันต์ เป็นลักษณะของผู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติจตขั้นสูง ิ ทำาให้นึกถึง หลวงปู่ปาน ที่กล่าวไว้ในประวัติของท่าน ในขณะที่ท่านกำาลังคุยกับ ญาติโยม แต่อีกจิตหนึ่งสามารถเสกนำ้ามนต์ไปพร้อมกัน หรือผู้เขียนประสบมาด้วยตัวเอง กับ หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ในขณะที่ท่านนั่งคุยกับผู้เขียน และญาติโยมอยู่นั้น ท่านก็ได้จุดเทียนไว้บนขันนำ้า สักพักหนึ่งก็ได้นำ้ามนต์มาพรมให้กับ ญาติโยมและผู้เขียน โดยท่านไม่ได้นั่งอธิษฐานจิตเลย แม้แต่หลวงปู่ดู่เอง ท่านก็ได้ทำาอยู่บ่อยๆ เมื่อมีญาติโยมมานิมนต์ท่านไปร่วมพิธีต่างๆ ตั้งแต่พิธปลุกเสกพระ งานทำาบุญบ้าน ฯลฯ ี เพื่อนของผู้เขียนคนหนึ่งเรียนถามหลวงปู่ว่า "จะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์ไหนบารมีสูง" หลวงปู่มองหน้าผู้เขียนแล้วตอบยิ้มๆ ว่า "อย่างเช่น ท่านนั่งอยู่ที่หนึ่ง แต่อธิษฐานจิตไปช่วยเหลือ ไปได้อีกที่หนึ่ง" เพื่อนของผู้เขียนฟังแล้วรู้สึกงงๆ แต่ผู้เขียนเข้าใจทันที เพราะกำาลังพูดคุยอยู่กับท่าน พอดี เกี่ยวกับท่านอธิษฐานจิตไปช่วยเหลือในการสร้างรูปหล่อของหลวงปู่ที่กรุงเทพฯ โดยท่านบอกผู้เขียนว่า "ทำามาหลายวันแล้ว อธิษฐานให้หลวงพ่อทวดไปช่วยเหลือ ให้พระไปช่วย เรามีกิจมาก เดียวลืมจะทำาให้เสียงานได้" ๋ อาจารย์ศภรัตน์ แสงจันทร์ ผู้บันทึก ุ
Anúncio